Giải pháp gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh ninh bình tới năm 2025

74 10 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:16

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆN CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ DUNG GIẢI PHÁP GẮN ĐÀO TẠO VỚI SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH NINH BÌNH TỚI NĂM 2025 Ngành: Quản lý khoa học công nghệ Mã số: 834.04.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THU HÀ NỘI, 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại nay, nhân loại chứng kiến phát triển vũ bão cách mạng KH&CN với thành tựu to lớn Sự phát triển đưa giới chuyển sang giai đoạn kinh tế tri thức Thay đổi đặt cho quốc gia giới thời thách thức Quan niệm phát triển truyền thống dựa vào tài nguyên thiên nhiên nguồn lực rẻ ngày giảm bớt vai trò, thay vào lợi phát triển KH&CN Nguồn nhân lực ngày xem yếu tố bản, yếu tố động nhất, có vai trò định cho nghiệp phát triển nhanh bền vững quốc gia Nền kinh tế phải có lực việc tìm kiếm, sáng tạo sử dụng tri thức công nghệ Những yếu tố kinh tế tri thức gồm có: Một thể chế kinh tế khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho việc thường xuyên điều chỉnh, đội ngũ nhân lực đào tạo có kỹ năng, sở hạ tầng thơng tin có lực, hệ thống đổi có hiệu Nhân tố người yếu tố trung tâm quan trọng, đóng vai trò định so với nhân tố khác Vì trình phát triển KTXH Việt Nam nói chung tỉnh Ninh Bình nói riêng, nguồn nhân lực người đặt vào vị trí trung tâm - người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển KTXH trình CNH, HĐH hội nhập quốc tế Ninh Bình tỉnh có Cố Hoa Lư, đầu não trị - hành quốc gia, trung tâm lớn lịch sử, văn hoá, du lịch, tâm linh, địa linh, nhân kiệt, trình đổi phát triển kinh tế theo hướng đại động, mở rộng giao thương Bắc-Nam, với tỉnh nước Trong năm qua, công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực tỉnh quan tâm đưa lên nội dung hàng đầu phục vụ công tác phát triển Tỉnh xây dựng hệ thống đào tạo từ cao đẳng đến đại học phục vụ công tác đào tạo, đào tạo lại NNL KH&CN đáp ứng ngày cao nhu cầu xây dựng phát triển KTXH Hiện tỉnh có 01 trường đại học đào tạo chuyên ngành phạm kinh tế; 01 trường cao đẳng chuyên ngành y dược; 03 trường cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật xây dựng lắp máy Các trường đại học cao đẳng địa bàn hàng năm đào tạo cho tỉnh Ninh Bình tỉnh lân cận hàng nghìn lao động có tay nghề cao bổ sung vào NNL KH&CN góp phần phát triển kinh tế xã hội Tuy vậy, trước yêu cầu ngày cao nghiệp CNH, HĐH, yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, yêu cầu thu hút, sử dụng hiệu NNL KH&CN phục vụ SXKD, nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp tiến trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề đào tạo tỉnh chưa gắn với sử dụng dẫn đến tình trạng “lệch pha”, vừa thiếu, vừa thừa lao động, đặc biệt chất lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu thực tế Theo Trung tâm lao động việc làm tỉnh, Ninh Bình đứng trước thực trạng thiếu nguồn lao động có trình độ chun mơn hầu hết ngành, lao động qua đào tạo chiếm khoảng 50 - 60% Trong đó, vài năm trở lại đây, nguồn lao động có tay nghề, trình độ từ trung cấp trở lên tuyển dụng nhiều, chiếm 50% nhu cầu Trong đó, ngành đòi hỏi cơng nghệ cao cơng nghệ thơng tin, điện, điện cơng nghiệp, điện lạnh, khí, điện tử, viễn thông thu hút nhiều lao động Dự báo năm tới, lao động có chuyên mơn kỹ thuật cao, lao động lành nghề đóng vai trò chủ đạo Theo nhà tuyển dụng, năm tới, nguồn cầu lao động tiếp tục tăng theo xu hướng cần nhiều nhân lực chất lượng cao, nhiên việc tuyển dụng lực lượng khó nguồn “cung” không đáp ứng “cầu” Thực trạng cho thấy công tác đào tạo NNL KH&CN địa bàn tỉnh chưa thực có gắn kết với việc sử dụng nguồn nhân lực này, mà lý phần xuất phát từ chính sách vĩ mơ tỉnh Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: “Giải pháp gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực khoa học cơng nghệ tỉnh Ninh Bình tới năm 2025” Đây vấn đề nghiên cứu mới, đến chưa có cơng trình nghiên cứu vấn đề giải pháp gắn đào tạo với sử dụng NNL KH&CN tỉnh Ninh Bình cơng bố phạm vi nước có cơng trình nghiên cứu đề cập cụ thể đến vấn đề cho phạm vi nghiên cứu cấp tỉnh Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Phát triển NNL KH&CN vấn đề quan tâm nghiên cứu Ở nhiều nước giới, sách phát triển NNL KH&CN trọng đầu tư cho nguồn nhân lực “đi trước” bước trình hoạt động KH&CN Các nước Mỹ, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản coi nước tiên phong có nhiều nghiên cứu việc thu hút sử dụng hiệu NNL KH&CN Ở Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan tới phát triển nhân lực KH&CN Ở cấp quốc gia, có số nghiên cứu như: - "Kinh nghiệm số nước phát triển giáo dục đào tạo, KH&CN gắn với xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH số nước" Đề tài tổng quan làm rõ kinh nghiệm số nước giới (Cộng hòa liên bang Ðức, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc) phát triển đội ngũ tri thức khoa học công nghệ, việc nghiên cứu tự nhiên, lịch sử, kinh tế xã hội nước đó; thành tựu giáo dục đào tạo, sách GD&ÐT; Về thành tựu KH&CN, sách KH&CN; Về gắn kết GD&ÐT, KH&CN với việc phát triển đội ngũ tri thức khoa học công nghệ Từ nét đặc thù nước, so sánh đối chiếu với Việt Nam [5] - "Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao" Đề tài hệ thống hóa hệ thống sở lý luận nhân lực KH&CN phát triển NNL KH&CN; đào tạo sử dụng NNL KH&CN Trên sở nghiên cứu thực trạng đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao, tác giả đề xuất giải pháp phát triển NNL chất lượng cao phục vụ CNH, HĐH đất nước [25] Các cơng trình tập trung vào nghiên cứu nhân lực KH&CN quốc gia chưa đề cập trực tiếp đến phát triển nguồn nhân lực KH&CN địa phương Ở số địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng n, Bình Dương, Đồng Nai, Thanh Hóa có số cơng trình nghiên cứu nhân lực KH&CN như: - “Chính sách thu hút nhân lực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh (nghiên cứu trường hợp Hưng Yên)” Luận văn nghiên cứu sở lý luận NNL KH&CN, thực trạng công tác thu hút NNL chất lượng cao công tác tỉnh Hưng Yên, đề xuất số giải pháp sách thu hút NNL chất lượng cao tỉnh [24] - “Giải pháp phát triển nhân lực KH&CN địa bàn tỉnh Đồng Nai” Luận văn nghiên cứu sở lý luận, thực trạng NNL KH&CN, tác giả đề xuất giải pháp phát triển NNL KH&CN đào tạo, sử dụng, chế độ đãi ngộ…[6] - “Nghiên cứu giải pháp đổi sách quản lý nhằm sử dụng phát huy hiệu NNL KH&CN đơn vị nghiệp tỉnh Thanh Hóa” Luận văn nghiên cứu thực trạng NNL KH&CN hệ thống đơn vị nghiệp địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm đề xuất số sách phát huy hiệu lực lực lượng phục vụ cho phát triển KH&CN nói riêng phát triển kinh KTXH nói chung [1] Những cơng trình nghiên cứu tương đối sát thực gần gũi với hoạt động khoa học tỉnh Ninh Bình, nhiên đặc thù điều kiện tự nhiên, KTXH khác nên tài liệu tham khảo quý trình nghiên cứu đề xuất số giải pháp phát triển NNL KH&CN tỉnh Ninh Bình Qua cơng trình nghiên cứu tác giả đề cập trên, nói, đến nay, chưa có tác giả cơng bố kết nghiên cứu vấn đề giải pháp gắn đào tạo với sử dụng NNL KHCN địa bàn tỉnh Ninh Bình tới năm 2025 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực khoa học & công nghệ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2017, luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm gắn đào tạo với sử dụng để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực khoa học & công nghệ tỉnh đến năm 2025 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Luận văn giải nhiệm vụ sau: - Tổng quan tài liệu lý luận liên quan để xây dựng sở lý luận vấn đề nghiên cứu; - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo gắn với sử dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ tỉnh; đặc biệt tập trung đánh giá cho giai đoạn từ 2013 - 2017; - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ tỉnh đến 2025 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Là giải pháp để gắn kết đào tạo với sử dụng NNL KH&CN địa bàn tỉnh Ninh Bình nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH tỉnh tương lai, chủ yếu giải pháp mang tính vĩ mơ 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài nghiên cứu tỉnh Ninh Bình gồm 05 trường đại học, cao đẳng (Trường Đại học Hoa Lư, Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1, Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt - Xơ; Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình) - Về thời gian: Đề tài nghiên cứu phân tích liệu thời gian từ năm 2013 đến năm 2017 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Đề giải nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tác giả thu thập tài liệu thông qua nguồn bên bên tổ chức: chiến lược, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Bình, báo cáo qua năm từ 2013 đến 2017, báo, ấn phẩm, tài liệu, viết có liên quan đến NNL nói chung NNL KH&CN nói riêng, tài liệu kinh nghiệm nước - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Sử dụng phương pháp thu thập thông tin qua số liệu thống kê - Phương pháp điều tra, vấn: Tiến hành điều tra, vấn số đối tượng cán lãnh đạo quản lý đơn vị sử dụng NNL KH&CN (Từ cấp trưởng, phó khoa, phòng trở lên) cựu HSSV học tập sở đào tạo NNL KH&CN địa bàn tỉnh Ninh Bình, gồm: + Khảo sát cựu HSSV sở đào tạo địa bàn tỉnh có việc làm: Giai đoạn 2014 -2017 có 4.650 HSSV có việc làm Mẫu tối thiểu để suy rộng cho tổng thể với sai số 0,05 cỡ mẫu cần 98 Trên sở cỡ mẫu, tác giả tiến hành phát phiếu điều tra cho 100 cựu HSSV, chia cho cựu HSSV (cao đẳng đại học) 05 sở đào tạo địa bàn (20 phiếu/trường); (Phụ lục 1) + Khảo sát đơn vị sử dụng lao động: Để kết nghiên cứu khách quan, khoa học hơn, tác giả khảo sát 10 lãnh đạo quản lý (Các cấp từ trưởng phòng đến thủ trưởng đơn vị) 10 đơn vị địa bàn tỉnhsử dụng từ 100 cựu HSSV trở lên sở đào tạo NNL KH&CN địa bàn tỉnh Ninh Bình (Phụ lục 2) - Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Excel 2016 - Phương pháp phân tích tổng hợp Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Hệ thống hóa lý luận nhân lực KH&CN phát triển NNL KH&CN; đào tạo gắn với sử dụng NNL KH&CN phục vụ cho công tác tra cứu nghiên cứu khoa học - Là tài liệu tham khảo hữu ích để xây dựng sách thúc đẩy gắn đào tạo với sử dụng NNL KH&CN phục vụ phát triển KTXH địa bàn tỉnh Ninh Bình Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, kết nghiên cứu chủ yếu trình bày chương Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn đào tạo gắn với sử dụng NNL KH&CN Chương 2: Thực trạng đào tạo gắn với sử dụng NNL KH&CN tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2017 Chương 3: Giải pháp thúc đẩy đào tạo gắn với sử dụng NNL KH&CN tỉnh Ninh Bình tới 2025 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO GẮN VỚI SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm nhân lực nguồn nhân lực Nhân lực: Nhân lực hiểu nguồn lực người mà nguồn lực gồm lực trí lực Nói cách khác, nhân lực sức lực người, nằm người làm cho người hoạt động Sức lực ngày phát triển với phát triển thể người đến mức độ đó, người đủ điều kiện tham gia vào trình lao động - người có sức lao động Nhân lực có ảnh hưởng lớn đến trình độ quản lý trình độ sử dụng yếu tố kinh doanh, nhân lực yếu tố động, tích cực trình sản xuất kinh doanh hoạt động xã hội [2] Nguồn nhân lực xã hội: lực thể chất trí tuệ để sản xuất hàng hoá dịch vụ cho xã hội hay có cách định nghĩa khác, tồn số lượng người làm việc cần thiết Như vậy, nói nguồn nhân lực khơng đơn nói số lượng người mà tổng hồ lực (khía cạnh thể chất trình độ, kỹ năng, khả đáp ứng nhu cầu, nhân cách) người làm việc Lực lượng lao động: phận dân số bao gồm người độ tuổi quy định, có khả lao động (ở nước ta nam từ độ tuổi 15 - 60 nữ từ 15 55 kéo dài từ năm đến 10 năm người có trình độ từ tiến sỹ trở lên) có việc làm khơng có việc làm có nhu cầu làm việc Nguồn nhân lực xã hội thể tiềm quốc gia người, kể người chưa có việc làm, thất nghiệp trẻ em trường học Nguồn nhân lực tổ chức: phận cấu thành nguồn nhân lực xã hội, bao gồm tất làm việc cho tổ chức người chờ đợi để làm việc cho tổ chức (nguồn dự trữ) Nguồn nhân lực tổ chức có đòi hỏi, u cầu riêng tuỳ theo chức nhiệm vụ, tính chất cơng việc tổ chức Đây lý tổ chức phải có chiến lược, kế hoạch phát triển, tạo NNL cho cách hợp lý Mặt khác, NNL xã hội đáp ứng u cầu tổ chức, tổ chức sử dụng chúng Cạnh tranh để có NNL xã hội phù hợp với yêu cầu tổ chức xu chung giới nhiều năm qua tiếp tục thúc đẩy cạnh tranh thời gian tới, nhiều dạng khác nhau, như: cạnh tranh nhân tài, cạnh tranh lao động có tay nghề cao, cạnh tranh lao động có chi phí rẻ, 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực khoa học công nghệ Hiện nay, giới có nhiều cách hiểu khái niệm NNL KH&CN Do đó, việc tổng hợp thống khái niệm sử dụng cần thiết, giúp xác định đối tượng nội dung nghiên cứu đề tài luận văn Hiện có khái niệm NNL KH&CN đưa Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD), Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) 1.1.2.1 Theo cách tiếp cận Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Tổ chức OECD tên viết tắt Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development), thành lập năm 1961 sở Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Âu (OEEC) với 20 thành viên sáng lập gồm nước có kinh tế phát triển giới Mỹ, Canada nước Tây Âu Hiện OECD có 34 thành viên, hầu hết số quốc gia có thu nhập cao Đây diễn đàn dành cho thành viên, phủ 34 nước kinh tế thị trường phát triển giới 70 nước thành viên, bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm để giải vấn đề kinh tế vấn đề chung khác Theo “Cẩm nang đo lường NNL KH&CN” OECD nhân lực KH&CN bao gồm người đáp ứng điều kiện sau: - Đã tốt nghiệp trường đào tạo trình độ định chun mơn KHCN (từ cơng nhân có cấp tay nghề trở lên) hay gọi trình độ hệ giáo dục đào tạo; (Cao đẳng, cử nhân/kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học); - Hoặc không đào tạo thức nói làm nghề lĩnh vực khoa học công nghệ đòi hỏi trình độ tương đương với trình độ nêu Kỹ tay nghề đào tạo nơi làm việc [19] Đằng sau khái niệm là, người có cấp mà không hoạt động KH&CN, cần thiết, lúc huy động họ vào hoạt động KH&CN mời vào làm chuyên gia tư vấn nên coi nguồn nhân lực cho KH&CN Như vậy, "nguồn nhân lực KH&CN" xem xét trình độ mà khơng xem xét đến nghề nghiệp hoạt động (có hoạt động lĩnh vực KH&CN hay không) Một vấn đề là, người trình độ tay nghề làm việc lĩnh vực KH&CN đưa vào danh sách NNL KH&CN từ họ bắt đầu tham gia làm việc lĩnh vực nghiên cứu KH&CN 1.1.2.2 Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) định nghĩa nhân lực KH&CN chủ yếu theo công việc đảm nhận Theo đó, nhân lực KH&CN (S&T personnel) "những người trực tiếp tham gia vào hoạt động KH&CN quan, tổ chức trả lương hay thù lao cho lao động họ, bao gồm nhà khoa học kỹ sư, kỹ thuật viên nhân lực phù trợ" Hoạt động KHCN, theo UNESCO, hoạt động có tính chất hệ thống liên quan chặt chẽ đến tạo ra, phát triển, phổ biến, áp dụng kiến thức KH&CN lĩnh vực KH&CN Hoạt động KH&CN bao gồm hoạt động nghiên cứu triển khai, giáo dục đào tạo KH&CN dịch vụ KH&CN Dịch vụ KH&CN bao gồm hoạt động KH&CN thư viện bảo tàng, dịch hiệu đính tài liệu KH&CN, điều tra, thăm dò, thu thập số liệu tượng KTXH, tiêu chuẩn, chất lượng, dịch vụ tư vấn lấy ý kiến khách hàng, hoạt động patent quyền quan công cộng Các nhà khoa học kĩ sư: người làm lĩnh vực sử dụng hay tạo kiến thức khoa học nguyên lý kỹ nghệ công nghệ, nghĩa người đào tạo KH&CN làm nghề hoạt động KH&CN, nhà quản lý cấp cao người trực tiếp điều hành hoạt động KH&CN công tác vệ sinh an tồn thực phẩm, cơng tác quản lý dược, nâng cao y đức đội ngũ thầy thuốc; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mở rộng dịch vụ y tế nhân dân - Về khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường Triển khai thực tốt nhiệm vụ phát triển, ứng dụng KH&CN sản xuất đời sống, lĩnh vực công nghiệp chế biến nông nghiệp cơng nghệ cao Chủ động bố trí nguồn lực, nâng cao tiềm lực KH&CN tỉnh, trọng hỗ trợ thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, dẫn địa lý cho sản phẩm, hàng hóa nơng sản đặc trưng tỉnh Tích cực xây dựng nhân rộng mơ hình ứng dụng KH&CN tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu SXKD 3.1.2 Vấn đề đặt nguồn nhân lực khoa học công nghệ tỉnh trước yêu cầu phát triển Nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH hội nhập, từ bối cảnh nước tỉnh, phát triển NNL KH&CN đứng trước yêu cầu: Thứ nhất, bảo đảm nguồn nhân lực ba khâu đột phá cho cơng nghiệp hóa, đại hóa, thực thắng lợi mục tiêu đề Chiến lược phát triển KTXH đến năm 2025: chuyển đổi mơ hình tăng trưởng từ chủ yếu theo chiều rộng sang phát triển hợp lý chiều rộng chiều sâu; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; chuyển dịch cấu kinh tế, thực tái cấu trúc kinh tế; tăng nhanh hàm lượng nội địa hóa, giá trị gia tăng sức cạnh tranh sản phẩm, doanh nghiệp kinh tế; tăng suất lao động, tiết kiệm sử dụng nguồn lực;… Thứ hai, Ninh Bìnhlực lượng lao động lớn (khoảng 605.900 người); mặt, tạo hội cho kinh tế có bước phát triển mạnh mẽ, mặt khác, tạo sức ép lớn giải việc làm đào tạo nghề nghiệp Thứ ba, nhu cầu đào tạo nghề nghiệp người lao động ngày cao số lượng chất lượng mức thu nhập ngày cao, chuyển dịch cấu kinh tế, q trình thị hố ngày mạnh mẽ, xuất ngành, nghề mới… 59 Thứ tư, phát triển NNL KH&CN cần đáp ứng yêu cầu phát triển cân vùng miền, xuất phát từ yêu cầu giữ vững ổn định trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng để phát triển đất nước 3.2 Giải pháp gắn đào tạo với sử dụng nhân lực khoa học công nghệ 3.2.1 Giải pháp phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ Để đảm bảo chất lượng hiệu đào tạo NNL KH&CN trước hết cần phát triển hệ thống sở đào tạo NNL KH&CN có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH địa phương Cung cấp thừa hay thiếu, đáp ứng mức hay thiếu hụt số lượng, chất lượng tối ưu Các giải pháp phát triển hệ thống liên quan chủ yếu đến chế sách Trong giải pháp này, cần trọng nội dung sau: 3.2.1.1 Tạo lập chế sách thu hút tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp đầu tư cho giáo dục đào tạo, đào tạo NNL KH&CN, đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Xây dựng chế phối hợp ba bên: sở đào tạo NNL KH&CN, trung tâm giới thiệu việc làm doanh nghiệp, bước xây dựng ban hành quy định trách nhiệm nghĩa vụ doanh nghiệp việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho lao động 3.2.1.2 Qui hoạch, xếp sở đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ địa bàn tỉnh Trong trình phát triển, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch phát triển nhân lực điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống sở đào tạo cần điều chỉnh tương ứng Trên sở quy hoạch phát triển hệ thống sở đào tạo NNL KH&CN, cần xây dựng sách khuyến khích đầu tư, ưu đãi giao đất đai, ưu đãi thuế, vay vốn, hỗ trợ nâng cao lực, v.v để tổ chức cá nhân tham gia vào nghiệp đào tạo Trong phát triển đào tạo địa bàn tỉnh, sở công lập ngồi cơng lập khơng cạnh tranh lành mạnh mà cần hợp tác, phối hợp để đảm bảo hiệu 3.2.1.3 Nâng cao lực quản lý Nhà nước đào tạo nguồn nhân lực 60 khoa học công nghệ Tham gia vào nghiệp đào tạo NNL KH&CN có nhiều quan, tổ chức cá nhân Đảm bảo nguyên tắc “chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế” đòi hỏi lực quản lý nhà nước cần nâng tầm đáp ứng yêu cầu tình hình Sở Lao động, Thương binh Xã hội với tư cách quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước cơng tác dạy nghề cần: (i) Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực phận quản lý dạy nghề sở cán quản lý dạy nghề phòng lao động, thương binh xã hội cấp huyện; (ii) Có chương trình phối hợp với sở/ngành huyện/thành phố để tránh trùng lắp bỏ trống mảng, hoạt động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu đào tạo nghề; 3.2.1.4 Xây dựng sách phát triển nguồn nhân lực khoa học cơng nghệ đơn vị hành nghiệp Để nâng cao chất lượng, hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cần quan tâm đổi nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp tài liệu giảng dạy cho phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm, cần phải bám vào nhu cầu số lượng đặc biệt trọng kỹ thực tiễn áp dụng cho đối tượng người học Hoàn thiện hệ thống sách thu hút NNL KH&CN chất lượng cao vào làm việc đơn vị hành nghiệp, xây dựng thực sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán khoa học công nghệ có nhiều đóng góp cho tỉnh; Tạo mơi trường thuận lợi, điều kiện vật chất để cán khoa học công nghệ phát triển tài hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo mình… Cùng với đó, bố trí, sử dụng cán bộ, cơng chức, đòi hỏi phải có phẩm chất lực, có trình độ văn hóa, vững vàng trị, giỏi chun mơn, nghiệp vụ, gương mẫu đạo đức, lối sống, có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ lễ phép, tận tụy, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu hành sạch, vững mạnh, bước tiến tới chuyên nghiệp, đại, góp phần thúc đẩy 61 kinh tế - xã hội tỉnh phát triển bền vững 3.2.2 Giải pháp vốn, đất đai nhân lực cho phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ Các giải pháp vốn, đất đai nhân lực cho phát triển hệ thống đào tạo NNL KH&CN nằm giải pháp chế, sách phát triển hệ thống Tuy nhiên, tầm quan trọng ba yếu tố cần cụ thể hóa giải pháp để tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển hệ thống 3.2.2.1 Giải pháp vốn Với mục tiêu tăng cường đầu tư để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phát triển NNL KH&CN cụ thể đào tạo nghề cho lao động cần nhận mức đầu tư thích đáng Việc huy động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu tập trung vào số giải pháp sau: - Xây dựng sách thu hút huy động vốn từ tư nhân nước để đầu tư, tiến hành đào tạo nghề bao gồm: ưu đãi sở hạ tầng (cho thuê đất, nhà xưởng, miễn thuế sử dụng đất, nhà xưởng loại phí khác có liên quan) Ngồi ra, sở đào tạo NNL KH&CN hưởng số ưu đãi tín dụng đầu tư, miễn thuế nhập số trang thiết bị dạy nghề - Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho công ty liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước đầu tư vào lĩnh vực đào tạo, q trình chuyển giao cơng nghệ, cải thiện yếu tố mặt pháp Điều cho phép tận dụng ưu cơng nghệ, kinh nghiệm đào tạo nhân lực có chất lượng cao đối tác nước ngồi, đường ngắn giúp người lao động tiếp cận với kỹ thuật đại - Nghiên cứu đề xuất vốn đầu tư, huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đào tạo nghề (vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, học phí, vốn tư nhân, vốn ODA, vốn vay viện trợ nước ngoài) - Huy động tham gia doanh nghiệp Hiện kinh phí đầu tư cho sở đào tạo nghềnguồn gốc từ ngân sách trung ương địa phương chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 70%) Nguồn vốn Nhà nước thay đổi qua năm Sau năm 2017, nguồn kinh phí bị cắt giảm huy động tham gia 62 DN cần thiết Hiện nay, địa phương có nhiều tập đoàn kinh tế lớn, DN đà phát triển mạnh Tập đoàn Xuân Thành, Doanh nghiệp Xuân Trường, doanh nghiệp FDI… với doanh thu hàng năm lên đến hàng nghìn tỷ đồng Do cần khuyến khích DN liên kết, đầu tư sở đào tạo NNL KH&CN địa phương - Tập trung nguồn vốn ngân sách vốn ODA để đầu tư phát triển số trường trọng điểm như: Đại học Hoa Lư, Cao đẳng điện Việt Xô… trung tâm giới thiệu việc làm để làm tiền đề phát triển nhân rộng mơ hình đào tạo - Các sở đào tạo cần tổ chức triển khai xây dựng phương án tự chủ tài chính, chủ động vấn đề thu hút vốn đầu tư, hỗ trợ từ bên Các sở tự tìm nguồn vốn nhiều nơi khác để phù hợp với chiến lược mục tiêu phát triển sở để đầu tư chuẩn hóa sở vật chất, mua sắm đầu tư nâng cấp trang thiết bị tiên tiến, đại phục vụ cho giảng dạy 3.2.2.2 Giải pháp đất đai Từ thực tế khảo sát, số sở đào tạo NNL KH&CN địa bàn tỉnh có quy mô sở vật chất chưa đảm bảo điều kiện theo quy định Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình có diện tích khoảng 5.000 m2 , khơng có ký túc xá, sân chơi thể thao, thiếu phòng học phòng thực hành; Trường Đại học Hoa Lư đầu tư xây dựng từ năm 2011 đến chưa hoàn thành… Để nâng cao chất lượng đào tạo NNL KH&CN gắn với sử dụng thời gian tới cần dành quỹ đất để phát triển mở rộng sở đào tạo NNL KH&CN Trên sở qui hoạch phát triển mạng lưới sở đào tạo NNL KH&CN phê duyệt, dành quỹ đất cho việc mở rộng, xây dựng số sở dạy nghề mới, phát triển mở rộng nâng cấp diện tích đất cho sở dạy nghề; Ưu tiên dành đất huyện thị, vùng nông thôn chưa có sở dạy nghề để thành lập sở dạy nghề thuộc doanh nghiệp (Diện tích đất dành cho dạy nghề thuộc doanh nghiệp tính tổng diện tích đất doanh nghiệp lập dự án thuê đất để thành lập doanh nghiệp) 3.2.2.3 Giải pháp phát triển nhân lực cho sở đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ Đội ngũ cán quản lý, giáo viên nhân viên sở đào tạo NNL 63 KH&CN có vai trò quan trọng nâng cao chất lượng hiệu đào tạo nghề cần có chiến lược phát triển nâng cao lực đội ngũ Xây dựng cấu đội ngũ giáo viên hợp lý, đạt chuẩn vượt chuẩn; Đội ngũ giáo viên dạy nghề Ninh Bình cần quy hoạch dựa quy hoạch phát triển đào tạo Đổi khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng giáo viên Có kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp để bố trí giáo viên dạy nghề trải nghiệm thực tiễn sản xuất, sử dụng máy móc, công nghệ phổ biến sản xuất, dịch vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên; đảm bảo cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ mà thị trường lao động cần không bỡ ngỡ công nghệ, thiết bị giảng dạy với công nghệ, thiết bị phổ biến kinh tế Thực sách đãi ngộ tốt để thu hút giáo viên giỏi, đồng thời đào tạo đội ngũ giáo viên mới: sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi có ngành nghề đào tạo phù hợp ưu tiên xét tuyển thẳng vào trường đào tạo NNL KH&CN Đồng thời có sách ưu đãi sinh viên tỉnh theo học trường đại học, cao đẳng phạm kỹ thuật để thu hút bổ sung đủ lực lượng giáo viên dạy nghề Đối với sinh viên tốt nghiệp trường đại học có ngành nghề phù hợp tiếp nhận đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, phát triển đội ngũ giáo viên đào tạo NNL KH&CN Thu hút người có trình độ chun mơn cao giảng kiêm chức trường cách mời họ tham gia giảng dạy khuyến khích, chào đón họ đến giảng trường Có sách giữ chân giáo viên giỏi thơng qua tạo mơi trường giảng dạy thân thiện, tích cực; chế độ tiền lương thu nhập thỏa đáng; sách hỗ trợ tiếp tục học tập nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao lực đội ngũ giáo viên, giảng viên Tổ chức hội giảng cho giáo viên nhằm khuyến khích vinh danh giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trao đổi kinh nghiệm, phát phương pháp dạy hay, đồ dùng, thiết bị dạy học có hiệu để phổ biến tồn ngành Đồng thời, dịp để đánh giá lực thực tế đội ngũ 64 giáo viên dạy nghề tồn tỉnh, từ giúp cấp quản lý có sách hợp lý để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề, góp phần đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ doanh nghiệp 3.2.3 Nâng cao chất lượng đầu vào Chất lượng đầu vào đóng vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo sở đào tạo NNL KHCN Chính vậy, việc xây dựng thực tốt biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đầu vào sở quan trọng ban đầu 3.2.3.1 Thay đổi nhận thức học nghề dạy nghề Tổ chức tốt việc phân luồng học sinh, nâng cao chất lượng đầu vào hệ thống đào tạo nghề Hiện nay, việc tuyển sinh cho học nghề nhiều khó khăn (i) tâm lý xã hội (muốn học đại học học cao đẳng nghề); (ii) phân luồng học sinh chưa tốt (quá nhiều tiêu đào tạo đại học chất lượng số lại vào học trường cao đẳng nghề không cao; (iii) công tác tư vấn, hướng nghiệp chưa tốt nên học sinh lựa chọn học nghề Cần đẩy mạnh công tác truyền thông làm thay đổi nhận thức xã hội học nghề; Tổ chức tốt cơng tác phân luồng học sinh - rà sốt, tính toán lại tiêu tuyển sinh đại học để tạo nguồn dồi cho tuyển sinh học nghề Tổ chức tốt việc tư vấn, hướng nghiệp với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, có khả đánh giá lực ứng viên, có thơng tin nhu cầu thị trường nhằm đưa tư vấn thích hợp cho học sinh trước lựa chọn học nghề công việc Xây dựng sách phát triển dạy nghề làng nghề, dạy nghề tạo hội học nghề việc làm cho lao động nông thôn sách hỗ trợ cho giáo viên người học nghề người nghèo, đội xuất ngũ, học sinh vùng sâu, vùng xa Việc xây dựng sách giúp cho sở dạy nghề định hình khơng gian phát triển, khả mở rộng hoạt động, đưa vào hình thức dạy nghề linh hoạt, di động, tiết kiệm chi phí cho sở người học, nâng cao hiệu dạy nghề; hệ thống dạy nghề địa phương có tiềm phát triển mạnh hơn, đáp ứng nhu cầu tỉnh 3.2.3.2 Cần phải thực tốt công tác Marketing đào tạo nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào với hình thức đa dạng để chuyển tải thông tin đến 65 học sinh như: (i) Gửi thông báo tuyển sinh đến trường trung học phổ thông tất trường tỉnh với nội dung cụ thể ngành nghề đào tạo; (ii) Duy trì thường xuyên cập nhật trang web thông tin trường nêu rõ công việc mà sinh viên làm sau tốt nghiệp trường triển vọng phát triển nghề nghiệp em; (ii) Duy trì phát triển hình thức quảng cáo trường qua phương tiện thông tin đại chúng đài báo, mạng internet, truyền hình thông tin, tiêu đào tạo, tuyển sinh cập nhật cách kịp thời, liên tục; (iv) Tổ chức tốt hoạt động giao lưu, hoạt động xã hội, phong trào thể thao, văn hóa xã hội để người dân nước biết đến nhiều hơn, thông qua giới thiệu trường đến người dân 3.2.3.3 Hoàn thiện tuyển đầu vào Hiện nay, việc tuyển sinh trường cao đẳng địa bàn tỉnh chủ yếu xét tuyển (khơng thi), có việc tư vấn cho học sinh nên lựa chọn nghề để học phù hợp với lực, sở trường nhu cầu xã hội Các sở đào tạo nên tổ chức phận tuyển sinh với nhiệm vụ tư vấn, đánh giá lực học sinh để hướng nghiệp cho phù hợp Đồng thời, theo quy định pháp luật hành, tổ chức đào tạo nghề kết hợp với học văn hóa, kết thúc trình học nghề, học sinh vừa có nghề, vừa có phổ thơng trung học, nhờ khuyến khích học sinh có lực sớm chuyển sang học nghề từ tốt nghiệp trung học phổ thơng 3.2.3.4 Đa dạng hình thức đào tạo: Đa dạng hình thức đào tạo biện pháp thu hút nhiều thí sinh tham gia dự tuyển học tập Việc đa dạng hóa hình thức đào tạo bao gồm quy, chức, vừa học vừa làm, đào tạo từ xa, giáo dục định hướng cho lao động xuất đào tạo ngắn hạn Thực tế nay, nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học phải tìm đến cơng việc doanh nghiệp với tư cách lao động kỹ thuật, nên đa dạng hóa hình thức đào tạo tạo hội cho họ tìm hình thức phù hợp, học nghề bắt đầu đường cho họ 66 Đối với vùng sâu vùng xa tỉnh (huyện Nho Quan, Gia Viễn), việc lại khó khăn, chương trình đào tạo từ xa lựa chọn hợp lý Các học viên đến nơi trung tâm xã, huyện sau học theo chương trình đào tạo từ xa, giáo viên có trình độ chuyên môn tỉnh giảng dạy Hàng tháng sở có chương trình đào tạo từ xa cử cán giáo viên xuống địa bàn để giảng dạy, tập huấn trực tiếp, cụ thể đến người học Xây dựng chương trình học liên thơng: Một ngun nhân dẫn đến nguồn tuyển sinh đầu vào sở đào tạo thấp xuất phát từ mong muốn bậc phụ huynh học sinh Việt Nam “phải học đại học” mà họ quay lưng lại với học nghề trường cao đẳng nghề Chính việc xây dựng thực chương trình học liên thơng cho ngành cải thiện đáng kể tình hình tuyển sinh đầu vào trường Mở rộng hội cho học sinh học hệ cao hơn, liên kết với trường trọng điểm để tổ chức liên thông 3.2.3.5 Có sách miễn giảm học phí cụ thể học sinh nghèo, vùng sâu vùng xa đến học nghề Đối với học sinh nghèo vùng sâu vùng xa, việc học khó khăn, người hồn tồn có đủ lực theo học khóa học nhằm cải thiện chất lượng việc làm Cần có chế, sách để tạo điều kiện cho họ học sách cử tuyển, sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng người có cơng đối tượng xã hội Các thủ tục hành cần rà sốt, cải cách để đối tượng tiếp cận với hội học nghề phù hợp 3.2.4 Nhóm giải pháp tổ chức trình đào tạo Hệ thống đào tạo NNL KH&CN phát triển, chất lượng đầu vào nâng lên tổ chức q trình đào tạo khơng tốt khơng cải thiện chất lượng hiệu đào tạo Do vậy, cần có giải pháp đổi nâng cao chất lượng tổ chức q trình đào tạo Nhóm giải pháp bao gồm: 3.2.4.1 Phát triển nội dung chương trình, giáo trình Xây dựng chương trình đào tạo theo cấp trình độ, kịp thời, phù hợp với cập nhật nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động 67 Thường xuyên rà soát tập trung chỉnh sửa, đổi giáo trình lạc hậu; xây dựng chương trình giáo trình cho nhóm ngành nghề xuất ngành nghề đào tạo mũi nhọn địa phương Tiến hành xây dựng chương trình giáo trình theo phương pháp xây dựng mơdun đào tạo độc lập Tổ chức nghiên cứu chuyên đề ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật giáo dục dạy nghề tổng kết việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tiên tiến ngành học nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề 3.2.4.2 Đổi phương pháp giảng dạy Việc áp dụng phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng sinh viên sở đào tạo vào điều kiện có trường nhằm phát huy tích cực tính chủ động, sáng tạo người học mang lại kết khả quan nâng cao chất lượng đào tạo Nhóm giải pháp bao gồm: - Rà sốt lại toàn nội dung học phần, sở nghiên cứu áp dụng phương pháp dạy học cho phù hợp với nội dung bài, chương Mỗi tổ môn trường chịu trách nhiệm vấn đề - Đầu tư trang bị, thiết bị, phương tiện dạy học phù hợp với nội dung, yêu cầu giảng dạy - Nghiên cứu phải thay đổi thường xuyên phương pháp dạy học tránh đơn điệu, nhàm chán từ học sinh - Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy Các dụng cụ học tập phải sử dụng phát huy tối đa tính sẵn có chúng Học sinh tiếp cận, nhìn thực qua hướng dẫn giáo viên, giảng viên Quá trình diễn nhiều lần đến học sinh thục kỹ Cách mạng 4.0 đòi hỏi phương thức phương pháp đào tạo thay đổi với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật số hệ thống mạng Các hình thức đào tạo online, đào tạo ảo, mơ phỏng, số hóa giảng… xu hướng đào tạo nghề nghiệp tương lai Điều đòi hỏi sở đào tạo phải có chuẩn bị tốt nguồn lực tổ chức giảng dạy, đặc biệt đội ngũ giảng viên, xây dựng không gian học tập, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học… 68 3.2.4.3 Đổi cách đánh giá kết học tập Cần đổi phương pháp thi cử, đánh giá kết học tập; kết hợp kiểm tra kiến thức đánh giá kỹ Cần đảm bảo bước, giai đoạn kiểm tra, đánh giá xác, khách quan quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO đảm bảo chất lượng Quá trình đánh giá cần trọng đến yếu tố tích cực, sáng tạo học sinh cần khẳng định kiến thức, kỹ tảng mà học sinh thu nhận 3.2.4.4 Nâng cao lực quản lý Xây dựng định kỳ rà soát quy hoạch cán quản lý giáo viên dạy nghề để có kế hoạch đào tạo, nâng cao lực; bố trí cán theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lực, sở trường, phát huy khả làm việc tiềm sáng tạo cán Xây dựng định mức làm việc giáo viên dạy nghề cán quản lý 3.2.5 Thay đổi tư nhận thức, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ Việc gắn kết với DN giải pháp quan trọng giúp sở đào tạo tăng cường nguồn lực đảm bảo cho chất lượng đào tạo Hơn nữa, gắn kết với doanh nghiệp cho phép sinh viên trường có hội thực tập, làm quen với công nghệ sản xuất, làm việc sau trường mà không cần nhiều thời gian để doanh nghiệp đào tạo lại; cho phép sở đào tạo nghề sử dụng đội ngũ cán quản lý công nhân lành nghề doanh nghiệp giáo viên, trợ giảng, người hướng dẫn để sinh viên trường nghề có kiến thức kỹ tốt hơn, tìm đầu cho sinh viên tốt nghiệp, nâng cao hiệu dạy nghề Các sở đào tạo NNL KH&CN đơn vị sử dụng cần thay đổi tư việc gắn kết trường DN: sở đào tạo đơn vị sử dụng cần nhận thức rõ ràng lợi ích giá trị gia tăng mà hợp tác mang lại Nó giúp cho đơn vị đào tạo bên sử dụng có phát triển bền vững, lợi ích bên gắn bó chặt chẽ với gắn kết lẽ tự nhiên tuân theo quy luật Chuyển từ mơ hình đào tạo đáp ứng số lượng sang đáp ứng chất lượng hiệu theo nhu cầu xã hội Chuyển từ hệ thống đào tạo nghề truyền thụ kiến thức, kỹ năng, thái độ 69 sang đào tạo theo lực thực hiện, đào tạo theo chuẩn đầu Thực phân tầng chất lượng đáp ứng nhu cầu đa dạng tầng công nghệ hoạt động sản xuất dịch vụ… Các phương thức gắn kết nhà trường doanh nghiệp: Phương thức 1: sinh viên người lao động: - Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học: theo đó, người lao động tiếp tục làm vào ban ngày học vào buổi tối - Đi thực tập, tham quan, thực tế: trình học, HSSV tiếp xúc với thực tiễn DN khoảng thời gian từ ngày (tham quan, thực tế), tuần (thực tập khóa) đến tháng (thực tập tốt nghiệp) Phương thức 2: kết hợp giảng viên chuyên gia Các sở đào tạo cần tăng cường công tác gắn kết giảng viên (với mạnh lý thuyết) người sử dụng lao động (với mạnh kinh nghiệm thực tiễn) hình thức: - Yêu cầu giảng viên thực tế, yêu cầu kinh nghiệm giảng viên - Mời chuyên gia thực tiễn vào giảng dạy, nói chuyện với sinh viên - Giảng viên thiết kế thực khóa đào tạo cá biệt hóa theo yêu cầu doanh nghiệp Phương thức 3: mô môi trường học tập làm việc: Như phân tích trên, mơi trường học tập/làm việc bao gồm phần cứng (trang thiết bị) phần mềm (chương trình, tài liệu đào tạo) Đối với trường kỹ thuật, phần cứng có vai trò quan trọng, đòi hỏi trường phải trang bị phòng thí nghiệm, thực hành với trang thiết bị, máy móc phù hợp với thực tiễn Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đào tạo gắn sử dụng NNL KH&CN, trường cần lấy ý kiến doanh nghiệp để làm sở xây dựng chương trình; Thay đổi nhận thức quy trình xây dựng chương trình trường xuất phát từ môn học (học phần) nhu cầu thực tiễn xác định kiến thức, kỹ (chuẩn đầu ra) Trên sở phương thức đào tạo NNL KH&CN nêu sở đào tạo cần áp dung kết hợp đưa hình thức mà cần có gắn kết đồng 70 thời yếu tố Ở mơ hình này, nhóm (bao gồm giảng viên hướng dẫn sinh viên) thực tế doanh nghiệp với mục tiêu cụ thể (giải dự án hay thực tập chức danh mơ hình giảng đường mở rộng) Như vậy, có gắn kết sinh viên - người lao động giảng viên - người sử dụng lao động môi trường làm việc xác định mục tiêu cụ thể Việc tham gia doanh nghiệp vào xây dựng chương trình đào tạo cần thiết Tuy nhiên để chương trình đáp ứng yêu cầu xã hội (đa số doanh nghiệp), UBND tỉnh Ninh Bình với góc độ quản lý nhà nước cần đứng khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp kiến thức, kỹ cần thiết với chuyên ngành trình độ đào tạo Từ đó, xây dựng khung kiến thức, kỹ chuẩn để làm sở cho sở đào tạo NNL KH&CN tự xây dựng chương trình đào tạo riêng phù hợp 3.2.6 Nhóm giải pháp tăng hiệu đầu cho đào tạo đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ 3.2.6.1 Tổ chức hệ thống thông tin thị trường lao động, thơng tin hàng hóa, dịch vụ làm sở cho tư vấn học nghề xây dựng kế hoạch đào tạo - Nhanh chóng xây dựng phát triển mạng lưới thông tin thị trường lao động dịch vụ đào tạo, tìm kiếm, giới thiệu việc làm để tạo cầu nối liên kết cung cầu lao động, người lao động, sở đào tạo người sử dụng lao động Xây dựng quản lý sở liệu thị trường lao động, phát triển nhân lực; đẩy mạnh phát triển thị trường lao động thông qua việc tổ chức hoạt động sàn giao dịch lao động việc làm tỉnh - Gắn hệ thống thông tin thị trường lao động tỉnh với hệ thống thông tin kinh tế xã hội tỉnh kết nối với hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia Thực sách hỗ trợ lao động yếu đặc thù (khuyết tật, người dân tộc thiểu số, nghèo, đối tượng bị thu hồi đất ) tham gia vào thị trường lao động như: thành lập đơn vị tư vấn, giới thiệu việc làm, sở đào tạo dành riêng cho đối tượng lao động yếu thế, hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo lại, giải việc làm 3.2.6.2 Xây dựng đội ngũ tư vấn viên có lực để tư vấn chọn nghề học chọn việc làm Tăng cường tuyên truyền sâu rộng phương tiện thông tin đại chúng 71 chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tư vấn học nghề, việc phát triển kinh tế xã hội Ngồi ra, tỉnh cần có kế hoạch xây dựng đội ngũ tư vấn viên có lực để tư vấn chọn nghề học, chọn việc làm cho người học, góp phần nâng cao hiệu đào tạo sở đào tạo, phát triển định hướng bền vững 3.2.6.3 Liên kết sở đào tạo tỉnh với tỉnh khác để đảm bảo hiệu đào tạo Sở Lao động, Thương binh Xã hội tỉnh cử cán chuyên trách, giảng viên, cử sinh viên học lớp đào tạo nghề tỉnh có nhiều kinh nghiệm để học tập kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, kỹ năng, mở rộng môi trường việc làm tới tỉnh bạn để có nhiều hội cho đầu lao động qua đào tạo Ngồi ra, cần đẩy mạnh sách ưu đãi, thu hút đầu tư mở sở dạy nghề ngồi cơng lập tỉnh khác địa bàn tỉnh nhằm tăng cường vốn đầu tư, thu hút nhân lực vật lực cho đào tạo nghề Có thể đặt hàng đào tạo nghề cho nghề xuất lao động, nghề chất lượng cao sở dạy nghề tỉnh khác nhận đặt hàng đào tạo nghề thủ công, nông nghiệp mạnh sở dạy nghề tỉnh Tiểu kết chương Trên sở định hướng phát tiển KTXH vấn đề đặt việc phát triển NNL tỉnh Ninh Bình đến năm 2025; từ kết thực trạng đào tạo gắn sử dụng NNL KH&CN tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 - 2017, lệch pha đào tạo sử dụng NNL KH&CN nguyên nhân tác giả đề xuất giải pháp thúc đẩy đào tạo gắn sử dụng NNL KH&CN tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 Để việc đào tạo gắn với sử dụng NNL KHCN Ninh Bình đến 2025, sở đào tạo NNL KHCN Ninh Bình, quan quản lý nhà nước KHCN, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đào tạo cần có phối hợp đạo thực đồng giải pháp mang lại hiệu 72 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn gắn sử dụng với đào tạo NNL KHCN tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 - 2017, luận văn rút số vấn đề sau: (1) Luận văn góp phần hệ thống hóa khái niệm NNL, NNL KHCN, vai trò cần thiết gắn đào tạo với sử dụng NNL KHCN, yếu tố tác động đến gắn đào tạo với sử dụng NNL KH&CN; Kinh nghiệm gắn đào tạo với sử dụng NNL KH&CN khu vực số địa phương khác để sau vận dụng vào việc nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng công tác gắn đào tạo với sử dụng NNL KH&CN địa phương, cụ thể cơng tác phát triển NNL tỉnh Ninh Bình Từ lý luận kinh nghiệm thực tiễn địa phương khác khu vực để đưa số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác gắn đào tạo với sử dụng NNL KH&CN tỉnh đưa đề xuất hay khuyến cáo cho địa phương khác áp dụng khác lựa chọn áp dụng (2) Luận văn đánh giá thực trạng gắn đào tạo với sử dụng NNL KHCN tỉnh Ninh Bình: Hiện nay, tình hình KTXH tỉnh phát triển tương đối mạnh, tỉnh có mạng lưới quy hoạch trường đào tạo NNL KH&CN có nhiều sách thu hút nhà đầu tư vào tỉnh giải việc làm, hàng năm thu hút lực lượng lớn lao động vào làm việc khu công nghiệp địa bàn Mặc dù có quan tâm gắn đào tạo với sử dụng song có lệch pha đào tạo với sử dụng số lượng, chun ngành đào tạo, trình độ chun mơn, kỹ năng… chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn (3) Trên sở lí luận thực tiễn gắn đào tạo với sử dụng NNL KH&CN tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2014 -2017 để có gắn kết đào tạo sử dụng NNL KH&CN tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 tác giả đề xuất số giải pháp cụ thể, đồng Các giải pháp áp dụng để khắc phục hạn chế, tồn công tác gắn đào tạo với sử dụng NNL KHCN tỉnh Ninh Bình góp phần thực thành công mục tiêu đổi đại hóa, số hóa thời kỳ cách mạng KHCN 4.0 nay./ 73 ... học từ nghề học Có nâng cao hiệu việc đào tạo 1.5 Kinh nghiệm gắn kết đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ 1.5.1 Kinh nghiệm gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực khoa học công. .. tỉnh Ninh Bình tới 2025 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO GẮN VỚI SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm nhân lực nguồn nhân lực Nhân lực: Nhân. .. tạo với sử dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ tỉnh Ninh Bình tới năm 2025 Đây vấn đề nghiên cứu mới, đến chưa có cơng trình nghiên cứu vấn đề giải pháp gắn đào tạo với sử dụng NNL KH&CN tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh ninh bình tới năm 2025 , Giải pháp gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh ninh bình tới năm 2025

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay