Đánh giá chính sách xây dựng nông thôn mới tại huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

65 18 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:16

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI HUYỆN HỊA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 60.34.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ TUẤN HƯNG HÀ NỘI, năm 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta xác định Nghị số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X Chính phủ cụ thể hóa thành Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực phạm vi nước Nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao đời sống người dân nông thôn (chiếm 70% dân số nước); đem lại lợi ích thực người dân tinh thần lẫn vật chất, phát huy vai trò làm chủ người dân Thành phố Đà Nẵng, địa phương xem hạt nhân vùng kinh tế trọng điểm Miền trung – Tây nguyên với đặc trưng lợi tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội thời gian qua có ổn định Thành phố Đà Nẵng Trung ương chọn địa phương thí điểm thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 địa phương đầu tư để trước thời hạn so với mục tiêu đề Chính vậy, hệ thống sách nơng thơn, xây dựng NTM Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố UBMTTQVN thành phố quan tâm đặt thành mục tiêu quan trọng chiến lược phát triển, cụ thể hóa sách cụ thể Cụ thể, thành phố ban hành nhiều chế, sách cho giai đoạn cụ thể, tập trung huy động nguồn lực tâm huyết hệ thống trị, cấp ủy, quyền, ngành phấn nhân dân, công tác xây dựng Nông thôn đạt kết quan trọng góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng Trên địa bàn thành phố Đà NẵngHòa Vang huyện nơng thơn Khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 có huyện Hòa Vang tham gia vào xây dựng NTM Huyện Hòa Vang gồm có 11 xã, có 04 xã miền núi Đến sách xây dựng NTM chặn đường giai đoạn 20102020, huyện Hòa Vang hồn thành đích xây dựng NTM vào năm 2016 Vì vậy, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày nâng cao, sở hạ tầng đảm bảo, truyền thống văn hóa dân tộc bảo tồn phát triển, tình hình an ninh trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo Tuy nhiên, việc tổ chức xem xét, đánh giá sách xây dựng NTM huyện Hòa Vang cần thiết phù hợp vào thời điểm nay, nhằm kết đạt để tiếp tục trì phát triển Đồng thời, phát bất cập, hạn chế đưa kiến nghị, đề xuất để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện sách Vì lý học viên lựa chọn đề tài “Đánh giá sách xây dựng Nơng thơn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” làm luận văn cao học, chun ngành Chính sách cơng Xuất phát từ thực tiễn tính nhân văn sách lớn, thực đề tài góp phần không nhỏ cho việc tiếp tục triển khai thực xây dựng Nông thôn địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà nẵng giai đoạn 2016-2020 giai đoạn Tình hình nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu ngồi nước Có nhiều cơng trình nghiên cứu tiêu biểu điển hình là: - Cơng trình “Một số vấn đề nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn nước Việt Nam” Benedict J.tria Kerrkvliet, Jamesscott Nguyễn Ngọc Đỗ Đức Định [6] sưu tầm giới thiệu Cơng trình nghiên cứu vấn đề vai trò, đặc điểm người nông dân; thiết chế nông thôn nước giới Đồng thời, nghiên cứu làng truyền thống Việt Nam Cơng trình nghiên cứu giúp ích cho việc nghiên cứu, thực sách phát triển nơng nghiệp, nông thôn Việt Nam đất đai, cải tiến việc trồng lúa, mơ hình chăn nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu kinh tế cao - Bài viết “Thực tiễn đại hóa nơng nghiệp đặc sắc Trung Quốc kinh nghiệm rút cho Việt Nam” Lê Thế Cương [9] phân tích vấn đề thực tiễn nông nghiệp Trung Quốc việc đại hóa Từ nghiên cứu có giá trị tham khảo, làm học cho nước ta việc xây dựng nông thôn phát triển bền vững đại Bài học kinh nghiệm từ viết tác giả là: đổi mới, hồn thiện chế sách, chế kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thực liệt sách, chương trình kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh phát triển chất lượng nguồn nhân lực, kỹ thuật nghiên cứu nông nghiệp, nông thôn; đầu tư phát triển khoa học ứng dụng; có chế hỗ trợ, phát triển tổ chức, cá nhân phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn thu hút nguồn vốn đầu tư vào nơng nghiệp - Với cơng trình nghiên cứu dự án MISPA 2006 “Lý luận thực tiễn xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa” Cù Ngọc Hưởng [23] dịch Cơng trình tìm hiểu xây dựng nông thôn Trung Quốc nhiều góc độ Trong q trình nghiên cứu dự án MISPA 2006, có nhiều ý kiến khác bàn vấn đề này, dự án cần tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề chưa rõ như: xây dựng nông thôn cần đến phương pháp nào, nguyên tắc hay lập kế hoạch để triển khai thực hiện; cần có đánh giá cụ thể q trình xây dựng nơng thơn tính hiệu đạt được, huy động nguồn lực, vốn, có giám sát cộng đồng, đảm bảo tính cơng q trình triển khai xây dựng nơng thơn Nhìn chung, cơng trình có giá trị tham khảo hữu ích lớn tiếp cận đến kinh nghiệm quốc gia giới trình xây dựng Nơng thơn nước ta Tình hình nghiên cứu nước Vấn đề xây dựng Nơng thơn sách lớn Đảng Nhà nước ta, phát huy nét truyền thống, sắc văn hóa nơng thơn Việt Nam Vì có nhiều cơng trình nghiên cứu, viết vấn đề xây dựng nơng thơn Một số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu biết đến như: Cuốn sách “Xây dựng nông thôn mới, vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Vũ Văn Phúc [24] kết hợp nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề xây dựng nông thôn để tạo nên cơng trình Nội dung sách nghiên cứu lý luận chung, kinh nghiệm nước giới xây dựng Nông thôn mới, nghiên cứu thực tiễn xây dựng Nông thôn nước ta công tác triển khai xây dựng NTM số tỉnh tiêu biểu như: Phú Thọ, Ninh Bình, Lào Cai, Nghệ An, Lai Châu, Thái Nguyên Cuốn sách “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam sau 20 năm đổi mới- Quá khứ tại” tác giả Nguyễn Văn Bích [5] Nội dung sách nghiên cứu trình phát triển nơng nghiệp, nơng thơn, nơng dân Việt Nam từ đầu kỷ XX đến nay, đặc biệt sau 20 năm Đồng thời sách nghiên cứu vấn đề mối quan hệ sản xuất, vấn đề điều hành quản lý; từ lý luận đến thực tiễn nông nghiệp, nông thôn Nêu bối cảnh nơng nghiệp, nơng thơn nói riêng phát triển kinh tế Việt Nam nói chung Cuốn sách "Nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn mơ hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2020" tác giả Nguyễn Thị Tố Quyên [25] Nội dung sách nghiên cứu nội dung ảnh hưởng nông thôn Việt Nam q trình phát triển kinh tế; nơng nghiệp nông dân Việt Nam chịu ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề Cuốn sách phân tích nội dung nơng nghiệp, nơng thơn Nội dung sách nêu lên vai trò nơng nghiệp Trong q trình cơng nghiệp hóa- đại hóa nơng nghiệp góp phần khơng nhỏ q trình này; giúp tiến đến q trình cơng nghiệp nghiệp hóa đất nước Tạo nên mối quan hệ chặt chẽ công nghiệp đô thị nông nghiệp nông thơn, góp phần tạo nên thành cơng q trình phát triển đất nước ta ngày giàu đẹp, văn minh đại theo mục tiêu đặt Bài viết “Xây dựng mơ hình nơng thơn nước ta nay” tác giả Phan Xuân Sơn Nguyễn Cảnh [26] Nội dung viết nghiên cứu, sâu phân tích vấn đề mơ hình nơng thơn nước ta Bài viết nêu rõ tiêu chí ban đầu để xây dựng nơng thơn mới, góp phần phát triển đất nước, làm sở lý luận q trình xây dựng nơng thơn Việt Nam Tạo nên bước đệm để hình thành nên mốc q trình xây dựng nơng thôn giai đoạn Bài viết “Xây dựng nông thôn nghiệp cách mạng lâu dài Đảng nhân dân ta” tác giả Hồ Xuân Hùng [22], viết làm bậc nội dung nông thôn Nông thôn nước ta sản xuất nơng nghiệp, gìn giữ sắc văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời đảm mơi trường sinh thái Bài viết nêu lên số biện pháp để thực 19 tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn nước ta Bài viết “Chương trình xây dựng nơng thôn Việt Nam: số vấn đề đặt kiến nghị” GS.TS Đỗ Kim Dung PGS TS Kim Thị Dung [10], viết đánh giá kết thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn số bất cập lên làm giảm hiệu lực, hiệu nổ lực đầu tư nhà nước, xã hội vào phát triển nông thôn Đồng thời, viết đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm hồn thiện sách xây dựng nơng thôn nước ta Những vấn đề đề cập, nhắc đến cơng trình nghiên cứu cơng bố cụ thể sau: Các cơng trình nghiên cứu giới đưa khía cạnh khác phát triển nơng nghiệp, vai trò, đặc điểm nông dân, thiết chế nông thôn số nước giới Việt Nam Những cơng trình nghiên cứu giới có giá trị tham khảo q trình thực sách xây dựng mơ hình phát triển nơng thơn Việt Nam theo hướng đại, văn minh cụ thể áp dụng khoa học vào trồng trọt, chăn ni, xây dựng mơ hình trang trại theo chuổi cung ứng, phát triển sản xuất mang tính hàng hóa, có nét đặc trưng riêng vùng, phù hợp với địa phương Để đạt mục tiêu, vấn đề đặt cần có giải pháp cụ thể xây dựng chương trình kế hoạch để thực cách đồng bộ, đổi chế sản xuất nơng nghiệp, có chế sách hỗ trợ, đẩy mạnh thu hút đầu tư lĩnh này, thực tốt công tác tuyền truyền, vận động người dân trình thực Các cơng trình nghiên cứu nước thể rõ chủ trương Đảng nhà nước ta q trình phát triển khu vực nơng thơn, khái qt mơt cách rõ nét đặc điểm, tình hình khu vực nơng thơn Những cơng trình nghiên cứu nước phản ánh toàn diện lịch sử xây dựng, phát triển kinh tế nông nghiệp nước ta, làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận thực tiễn nông nghiệp, nông thôn, quan hệ sản xuất, chế quản lý; phản ánh chân thật đời sống người nơng dân, văn hóa truyền thống người dân Việt Nam Đồng thời cơng trình nêu hạn chế, yếu trình thực sách nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn Từ kết nghiên cứu gợi mở ban đầu giúp luận văn tiếp cận đến tranh tổng thể nông thôn Việt Nam điều kiện Cho ta thấy trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam yếu tố nhận diện nông thôn mới, phát triển nơng thơn gắn với thị hóa Các cơng trình nghiên cứu góp phần khơng nhỏ q trình xây dựng hồn thiện sách, thực tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn nước ta Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Kết cơng trình nghiên cứu thể hiển rõ nét nông nghiệp, nông thôn, nông dân; CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, thực xây dựng nông thôn Tuy nhiên số vấn đề nghiên cứu khiêm tốn, từ lý luận đến thực tiễn triển khai xây dựng NTM cần phân tích rõ Do đó, q trình nghiên cứu đề tài, cần tác giả cần tiếp tục nghiên cứu để làm sang tỏ them nội dung sau: - Thứ nhất, sở 19 tiêu chí Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM đánh giá 19 điểm nông thôn trước sau thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo 19 tiêu chí - Thứ hai, yếu tố tác động đến đánh giá sách xây dựng NTM - Thứ ba, từ thực tiễn xây dựng NTM huyện Hòa Vang, kết đạt được, vấn đề tồn tại, nguyên nhân tồn q trình xây dựng NTM Đồng thời đề giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá sách xây dựng nơng thơn nước ta Từ phân tích cho ta thấy đề tài luận văn đề tài nghiên cứu mang tính thiết phù hợp với nhu cầu nay, nhằm góp phần nhỏ q trình nghiên cứu, phân tích, hồn thiện cơng tác đánh giá sách xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 năm tiệp theo Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Từ thực tiễn sách xây dựng NTM địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để đánh giá đề xuất số phương hướng, giải pháp, kiến nghị góp phần hồn thiện sách 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhằm đạt mục đích nghiên cứu trên, luận văn xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cần phải thực sau: - Hệ thống hoá số sở lý luận sách xây dựng NTM - Phân tích, đánh giá thực tiễn thực sách xây dựng NTM địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Qua đó, rút kết đạt được, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất phương hướng hệ thống giải pháp phù hợp cho việc thực tốt công tác xây dựng NTM địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn sách xây dựng NTM huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về thời gian nghiên cứu: từ năm 2011-2017 Về không gian nghiên cứu: Nghiên cứu địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Nghiên cứu dựa phương pháp luận: - Thứ nghiên cứu chủ nghĩa vật biện chứng 10 nghiệp địa phương theo hướng chuổi sản phẩm, mang nét đặc trưng riêng xã, xây dựng thương hiệu riêng Nhiều mơ hình sản xuất đem lại hiệu kinh tế cao, giải việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương mơ hình rau sạch, rau thủy canh xã Hòa Ninh, Hòa Phú; mơ hình gà đồi Hòa Phú; mơ hình trồng hoaHòa Phước; cánh đồng mẫu lớn xã Hòa Châu… 2.4.1.2 Về mặt xã hội Sau năm thực xây dựng NTM, mặt nông thôn địa bàn huyện Hòa Vang có chuyển biến mạnh mẽ theo chiều hướng tích cực khơng thay đổi vật chất mà đời sống tinh thần người dân nâng lên đáng kể Chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân theo Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020 nâng cao1, chất lượng giáo dục nâng lên toàn diện, sở vật chất trang thiết bị trường học huyện đầu tư theo hướng kiên cố hóa đáp ứng tốt công tác giảng dạy hoc tập Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa- văn nghệ hoạt động sơi nổi, tạo nên đời sống văn hóa khu dân cư; Từ phong trào thi đua đời “Thơn văn hóa- văn minh nơng thơn tiêu biểu; văn hóa- văn minh thị” Về bảo vệ mơi trường, hướng tới tiêu chí mơi trường xây dựng NTM, nhiều hoạt động triển khai thực với nhiều kết tốt thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, thực thí điểm việc phân loại rác thải nguồn…phong trào ngày chủ nhật xanh đẹp, lồng ghép tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp với công tác dân vận, quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi Cơng tác khám chữa bệnh tăng cường, năm có khoảng 230.000 lượt người, tuyến huyện khám 98.000 lượt người, tuyến xã khám điều trị 132.000 lượt người 51 cơng cộng… Các tiêu chí xây dựng nơng thơn văn hóa- xã hội quan tâm đung mức góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân Kết luận Chương Trên sở nghiên cứu, đánh giá về đặc điểm tự nhiên tình hình kinh tế xã hội tác động đến thực sách xây dựng NTM địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Trong chương tác giả sâu phân tích ảnh hưởng đến sách Nơng thơn địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để có thơng tin cụ thể lọt tả tính đặc trưng riêng xây dựng NTM địa huyện Hòa Vang Chương tiến hành đánh giá lại thực trạng đánh giá sách xây dựng NTM địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2011-2016, qua cho thấy sau năm triển khai thực sách, mặt nơng thơn địa bàn huyện Hòa Vang có nhiều chuyển biến tích cực, chương trình thực quy hoạch NTM, hạ tầng kinh tế xã hội hay hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà …đều thu kết tốt đẹp, tạo niềm tin nhân dân, nhân dân đồng tình ủng hộ Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt tồn số hạn chế, yếu chế sách chưa đến hết với thực tế hỗ trợ dầu tư phát triển kinh tế cho người dân, thiếu kiểm tra, theo dõi ; hạn chế q trình tun truyền phố biến sách mang tính thụ động ạt; q trình rà sốt, đánh giá cơng nhận xã NTM chạy theo thành tích, chất lượng tiêu chí đạt chưa cao nên thiếu tính bền vững; q trình giám sát đánh giá sách nhiều bất cập đặc biệt nặng hình thức chưa sâu vào việc cần làm… 52 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚIHUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Quan điểm định hướng đánh giá sách xây dựng nơng thơn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 3.1.1 Về quan điểm - Quan điểm thứ nhất: Đánh giá sách xây dựng NTM tiêu chí cụ thể phù hợp, đầy đủ, tính hiệu quả, hiệu suất tác động sách nhằm cải thiện, tiếp tục tổ chức thực có hiệu - Quan điểm thứ hai: Đánh giá sách xây dựng nơng thơn nhiệm vụ trọng tâm, hệ thống trị tồn xã hội, cấp ủy đảng quyền sở đóng vai trò lãnh đạo, điều hành, Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên Mặt trận đóng vai trò nòng cốt vận động tầng lớp nhân dân thực - Quan điểm thứ ba: Đánh giá sách xây dựng nông thôn phải tiến hành đồng loạt tất xã So sánh nguồn lực đầu tư xã để đánh giá cách khách quan, cơng - Quan điểm thứ 4: Đánh giá sách xây dựng NTM thành nội dung bắt buộc chu trình thực sách Cần xác định rõ vấn đề xây dựng nông thôn mang lại lợi ích cho nhân dân 3.1.2 Về định hướng Sau năm triển khai, bên cạnh thành tựu đạt được, trình triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2015 bộc lộ số tồn hạn chế Đến nay, bản, khung sách, pháp lý thực Chương trình 53 giai đoạn 2016-2020 có, hệ thống văn hướng dẫn thực chậm ban hành, làm chậm tiến độ, gây lúng túng trình triển khai thực địa phương; Hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật nông thôn đầu tư chưa đồng đều, thiếu đồng Một số vấn đề khác như: Công tác tuyên truyền số địa phương hạn chế; chạy đua thành tích, thiếu cân đầu tư, chênh lệch vùng miền, thiếu bền vững tiêu chí đạt được; chất lượng đạt chuẩn tiêu chí nơng thơn chưa thực bền vững, tiêu chí mơi trường, nợ đọng xây dựng bản, nảy sinh thực tiễn xây dựng NTM cần sớm có giải pháp khắc phục để phát huy chất mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn tới Để khắc phục khó khăn, tồn cần định hướng rõ xây dựng NTM đến năm 2020 sau: - Vấn đề hoàn thiện lý luận thực tiễn xây dựng NTM vấn đề rộng lớn mới, cần phải tiếp tục tổng kết, đánh giá thực tiễn xây dựng, phát triển NTM nước ta để khơng ngừng hồn thiện lý luận thực tiễn - Tiếp tục kịp thời sửa đổi, bổ sung, hồn thiện chế, sách, khắc phục hạn chế, vướng mắc trình xây dựng NTM Sớm có chế, sách đảm bảo cho người nông dân cộng đồng cư dân nông thôn thực chủ xây dựng NTM Cần có chế giám sát chặt chẽ cán sở việc phát huy quyền làm chủ người dân xây dựng NTM - Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu tiêu chí nông thôn xã, huyện công nhận đạt chuẩn; khẩn trương xây dựng, bổ sung hồn thiện sớm số chế, sách đảm bảo xã, huyện đạt chuẩn NTM phát triển bền vững; huy động đa dạng sử dụng hiệu nguồn lực cho Chương trình 54 - Đến năm 2020, sửa đổi, điều chỉnh Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 với tinh thần Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008; kiểm tra, giám sát thực tiêu chí, đặc biệt tiêu chí hạ tầng sở mà Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho địa phương như: Cơ sở vật chất, sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông 3.2 Một số giải pháp cụ thể hồn thiện sách xây dựng nông thôn 3.2.1 Giải pháp chung 3.2.1.1 Hồn thiện sách quy hoạch quản lý quy hoạch nơng thơn Chính sách Quy hoạch xây dựng nơng thôn cấp xã sau phê duyệt phải công khai rộng rãi cộng đồng dân cư; đồng thời tăng cường giám sát người dân trình triến khai thực quy hoạch Tổ chức rà soát lại quy hoạch xã, sở bám sát quy hoạch chung bảo đảm 19 tiêu chí Trung ương quy định, phù họp với tình hình khả địa phương, có tính khả thi Thực tốt công tác quản lý quy hoạch, tăng cường kiểm tra giám sát giám sát cộng đồng, tố tư vấn giám sát trình triển khai thực quy hoạch 3.2.1.2 Hồn thiện sách xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn Muốn xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo, cần trọng vào chế, sách ưu đãi huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng - xã hội vùng nông thôn sở vật chất trường học, trạm y tế, cơng trình giao thơng, thủy lợi, nhà Huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng tiêu chí nhằm đưa xã có khả hồn thành sơm đích xây dựng NTM Huy động vốn, nguồn lực tài đầu tư xây dựng cần phải công khia 55 minh bạch Khi triển khai thực cần có góp ý người dân, tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM hiến đất, cối, hoa màu, vật kiến trúc để triển khai thi công cơng trình Đẩy mạnh cơng tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác dạy học Có chế độ ưu đãi cho em có gia đình có hồn cảnh khó khăn, hộ nghèo, vùng dân tộc đối vớiTập trung đạo đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị cho trạm y tế; làm tốt cơng tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân Đầu tư xây dựng cơng trình cơng cộng nhà văn hóa thơn, khu trung tâm văn hóa thể thao xã Nâng cấp xây chợ phục vụ nhu cầu buôn bán tiểu thương Đầu tư xây dựng, sửa chữa trạm bơm, hồ chứa nước, bê tơng hóa kênh mương nhằm ứng phó với khí hậu nắng nóng kéo dài, phục vụ tưới tiêu sản xuất, nơi không chủ động nguồn nước 3.2.1.3 Hồn thiện sách văn hố, xã hội mơi trường Tiếp tục triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân giai đoạn 2010-2020 Tiếp tục đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Tiếp tục thực đề án thu hút y, bác sỹ công tác bệnh viên tuyến huyện trạm y tế xã Thực đồng có hiệu cơng tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, sách khám chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo trẻ em tuổi; làm tốt cơng tác y tế dự phòng Đẩy mạnh thực y tế học đường, bố trí đủ cán y tế trường học nông thôn Tiếp tục đầu tư sở vật chất phục vụ giảng dạy cho giáo viên, cần đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Vận động học sinh độ tuổi đến lớp, hạn chế lưu ban, bỏ học nhằm trì thực tố 56 công tác phổ cập giáo dục Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề để giải việc làm cho lao động nơng thơn, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế cấu lao động khu vực nông thôn theo hướng giảm dần tỷ trọng lao động lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp Vận động tuyên truyền người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tham gia văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao Nâng cao chất lượng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hố” trọng tâm xây dựng gia đình văn hố, làng văn hố, khu dân cư văn hoá Tổ chức quân ngày chủ nhật xanh-sạch- đẹp, xây dựng nông thôn thân thiện với môi trường 3.2.1.4 Hồn thiện sách phát triển đổi hình thức tổ chức sản xuất Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mơ lớn, xây dựng cánh đồng mẫu lớn để tạo điều kiện giảm chi phí đầu tư, áp dụng khoa học kỷ thuật, giới hóa vào sản xuất, tăng suất, tăng thu nhập cho nông dân, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ cho nội địa xuất Tạo chuổi liên liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ổn định cho sản phẩm nông dân Tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nơng thơn theo hướng sản xuất hàng hóa Đổi phương thức hoạt động có hiệu Họp tác xã, phát triển loại hình kinh tế tập thể Xây dựng chế, sách thu hút mạnh tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh, sử dụng nhiều lao động để tạo nhiều việc làm cho lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn 57 3.2.2 Giải pháp huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Sau năm thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, lãnh đạo Đảng huyện Hòa Vang, nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn đạt thành tựu toàn diện to lớn Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp Đời sống vật chất tinh thần người dân ngày nâng cao Công tác xóa đói, giảm nghèo cần triển khai đạt hiệu Thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tiềm năng, mạnh địa phương mình, xã hồn thành đích xây dựng nơng thơn Tuy nhiên, sau hồn thành đích NTM nhiều vấn đề đặt cần giải Các xã hồn thành tiêu chí quy hoạch nông thôn song chưa thực gắn kết với quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng; Quy hoạch phát triển sản xuất giới hạn phạm vi xã, mang tính sản xuất nhỏ chưa liên kết xã, vùng để sản xuất hàng hóa có quy mơ lớn gắn với đầu sản phẩm nhằm khai thác tiềm mạnh vùng, tính liên kết đấu nối quy hoạch giao thơng, quy hoạch thủy lợi chưa cao Chính vậy, việc thực xây dựng nơng thơn huyện bất cập, chưa thể tranh tổng thể để lựa chọn địa bàn, lĩnh vực công việc cách hợp lý việc đạo triển khai thực Vậy giải pháp cần đặt để hồn thiện sách NTM địa bàn huyện cụ thể gồm: - Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhận thức xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tuyên truyền nhiều hình thức, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên nhân dân xây dựng nông thôn giai đoạn 2016-2020 58 - Thứ hai, Tập trung triển khai Đề án Nông thôn giai đoạn 20162020: Tiếp tục huy động nội lực, phát huy ngoại lực nâng cao chất lượng tiêu chí đạt tiêu chí chưa bền vững, tiêu chí hộ nghèo, mơi trường, thu nhập đảm bảo theo quy định tiêu chí xã nâng chuẩn nông thôn huyện nông thôn giai đoạn 2016-2020 Tiếp tục triển khai thực nhân rộng mơ hình “khu dân cư kiểu mẫu nơng thơn mới” - Thứ ba, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới: Nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu nguồn vốn Chương trình MTQG nơng thơn mới, vốn nghiệp nông thôn mới, nguồn hỗ trợ đầu tư nâng cấp tiêu chí nơng thơn mới, tập trung đầu tư hồn thiện hạ tầng giao thơng, trường học, sở vật chất văn hóa, phát triển sản xuất - Thứ tư, chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập: Phát triển kinh tế nơng nghiệp tồn diện, trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị Thực tái cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững Nhân rộng mơ hình kinh tế có hiệu Phát huy hiệu diện tích đất nơng nghiệp khơng chủ động nước Kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nơng nghiệp Xây dựng Phương án tích tụ ruộng đất để sản xuất vùng sản xuất lúa, vùng sản xuất rau chuyên canh nhằm tạo quy mô sản xuất lớn, thuận lợi ứng dụng giới hóa, thu hút đầu tư, tạo sản phẩm mang giá trị hàng hóa Ưu tiên tập trung phát triển HTX - Thứ năm, Chú trọng đến công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát q trình xây dựng nơng thơn Đẩy mạnh vai trò giám sát cộng đồng; cơng tác giám sát, phản biện xã hội ban, ngành, mặt trận, đồn thể q trình thực xây dựng 59 nông thôn Định kỳ, tổ chức điều tra hài lòng người dân tiến độ kết xây dựng NTM địa bàn 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với quan Trung ương Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan - Thứ nhất, hồn thiện hệ thống sách xây dựng NTM để phù hợp với giai đoạn Trong khâu thiết kế sách cần trọng đến việc phát huy nội lực người nơng dân gắng họ với việc giải vấn đề mình, loại bỏ dần tâm lý trông chờ, ỷ lại Trong giai đoạn với định hướng trị nước ta vấn đề cần thực hóa thật rõ nét, nhà hoạch định sách cần tạo chế thuận lợi để người nông dân có nhiều hội tham gia tham gia hiệu quả, chất lượng vào hoạt động phát triển kinh tế xã hội Cần có lồng ghép sách có liên quan việc thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, để tạo gắn kết chặt chẽ trình thực sách - Thứ hai, nguồn kinh phí thực chương trình xây dựng NTM Vẫn tiếp tục trì kinh phí thực xây dựng NTM từ nguồn nay: ngân sách nhà nước, đóng góp từ tổ chức, cá nhân nhân dân Cần điều tiết kinh phí từ ngân sách nhà nước cho xây dựng NTM cách hợp lý để tháo gỡ khó khăn cho địa phương nguồn thu địa phương thường xảy thiên tai, dịch bệnh, đồng thời bảo đảm công việc tiếp cận sách ưu đãi người dân tất địa phương 60 Khuyến khích nguồn đóng góp tự nguyện tổ chức, cá nhân cho chương trình xây dựng NTM Chú trọng vào hình thức vận động lạ, có sức ảnh hưởng lan tỏa để có nhiều đóng góp vào chương trình Trong việc điều hành, sử dụng nguồn quỹ nên có thống bên có liên quan bảo đảm cho nguồn quỹ chi mục đích, đạt hiệu cao minh chứng có sức thuyết phục cho vận động sau Bảo đảm nguồn lực chế tài q trình triển khai thực sách Đầu tư chương trình có trọng điểm, tránh dàn trải hiệu Đặc biệt tình hình kinh tế gặp nhiều vấn đề khó khăn chế tài thực sách cần có linh hoạt hơn, thực việc rà sốt lại sách triển khai thực để xếp thứ tự ưu tiên trình đầu tư để đạt hiệu cần phải đảm bảo sách cho vấn đề cần thực đồng - Thứ ba, tổ chức thực Xây dựng hồn thiện quy chế cơng tác tổ chức thực hiện, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ chủ thể thực thi có liên quan Tạo chế linh hoạt, phân cấp thực việc phân cấp thẩm quyền để đạt hiệu cao q trình tổ chức thực thi sách - Thứ tư, Ban hành văn hướng dẫn cách kịp thời Việc ban hành văn hướng dẫn thực pháp luật quan Trung ương chậm tồn tình trạng có luật, phải chờ nghị định, thơng tư huớng dẫn việc thực thi sách chậm Vì quan Trung ương tham mưu xây dựng văn pháp luật cần phải xây dựng hướng dẫn thực hiện, để sách nhà nước ban hành sớm đưa vào sống cách kịp thời 61 3.3.2 Kiến nghị với địa phương Để đảm bảo thực tốt việc đánh giá sách xây dựng NTM địa bàn thành phố, góp phần giữ vững ổn định xã hội thúc đẩy trình phát triển thành phố nhanh, bền vững Đề nghị Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố, Sở, Ban, Ngành có liên quan UBND huyện Hòa Vang trình lãnh đạo thực nhiệm vụ phát triển kinh tế nên ưu tiên giải vấn đề xúc xã hội, tăng cường lãnh đạo việc thực sách thực chương trình xây dựng NTM, cụ thể: - Một là, sớm hoàn thiện hệ thống văn pháp lý lãnh đạo, đạo thành phố, quy định sách ưu đãi, chế huy động, quản lý sử dụng nguồn lực để triển khai địa phương Quy định rõ quan thường trực triển khai, trách nhiệm Sở, ban ngành, địa phương việc thực sách - Hai là, để tiếp tục thực tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, cần trọng công tác truyền thông, giới thiệu, tuyên truyền sách sâu rộng nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm quyền cấp Phấn đấu đến cuối năm 2020, huyện Hòa Vang cơng nhận huyện đạt chuẩn nông thôn giai đoạn 2016-2020 - Ba là, kiện toàn lại đội ngũ cán làm chương trình xây dựng NTM từ Thành phố đến xã đảm bảo đủ chuẩn, có lực việc tổ chức thực thi sách, kiểm tra, giám sát, phân tích, đánh giá, đề xuất sách điều chỉnh sách cho phù hợp hồn thiện Trước hết, thành phố cần có chủ trương rà soát, đánh giá lại thực trạng đội ngũ cán bộ, qua có kế hoạch xếp, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán phù hợp với u cầu cơng tác tình hình - Bốn là, hồn thiện cơng tác quản lý quy hoạch triển khai quy hoạch Quy hoạch xây dựng NTM sau phê duyệt phải sớm công khai rộng rãi thôn, trung tâm xã để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia quản 62 lý, hạn chế sản xuất manh mún, chấm dứt tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, hình thành khu dân cư ven đường Thực cấp giấy phép cho hoạt động xây dựng nông thơn, đảm bảo thực đóng quy hoạch Chỉ tiến hành dự án đầu tư xây dựng địa bàn xã sau có quy hoạch xây dựng NTM phê duyệt Trong trình triển khai thực lập quy hoạch xây dựng NTM phải có phối hợp chặt chẽ đơn vị tư vấn Ban quản lý Xây dựng NTM xã, khơng “khống trắng cho đơn vị tư vấn” Kết luận Chương Chương này, qua phân tích, đánh giá, luận văn đưa 04 quan điểm; 04 định hướng đánh giá sách xây dựng NTM địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 Đồng thời, sở bám sát thực trạng, nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề xây dựng NTM địa bàn huyện … Tác giả đưa 05 nhóm giải pháp để đánh giá sách địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 gồm: - Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhận thức xây dựng nông thôn - Thứ ha, Tập trung triển khai Đề án Nông thôn giai đoạn 2016-2020 - Thứ ba, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới: - Thứ tư, chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập - Thứ năm, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xây dựng NTM Ngoài ra, chương tác giả sâu phân tích điều kiện để đánh giá giải pháp xây dựng NTM địa bàn huyện Hòa Vang, đề xuất kiến nghị trung ương địa phương 63 KẾT LUẬN Luận văn “Đánh giá sách xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn hoạch định sách xây dựng Nơng thơn mới; đồng thời phân tích thực trạng tình hình đánh giá sách đưa giải pháp góp phần cơng tác đánh giá sách xây dựng NTM thời gian tới Những nội dung cụ thể mà luận án đạt là: Thứ hệ thống hố phân tích vấn đề lý luận đánh giá sách NTM nước ta Đây tảng vững trình phân tích đánh giá sách Thứ hai kết xây dựng sách xây dựng NTM, từ đánh giá sách xây dựng NTM địa bàn huyện Hòa Vang tính phù hợp, tính đáp ứng, tính đầy đủ, tính cơng bằng, tính hiệu quả, làm sở để đề xuất giải pháp chương Thứ ba, Từ phân tích đánh giá chương 2; tác giả đưa giải pháp chương Nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế sách Bên cạnh đó, chương đề xuất giải pháp cụ thể địa bàn huyện Hòa Vang Luận văn nghiên cứu từ thực tiễn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, thời gian nghiên cứu hạn chế Vì vây, tác giả cố gắng nỗ lực nghiên cứu từ lý luận đến thực tiễn, xong khỏi sai sót Những kết nghiên cứu luận văn hy vọng góp phần đẩy mạnh việc thực đánh giá sách xây dựng NTM huyện Hòa Vang , thành phố Đà Nẵng ngày hiệu 64 ... sách xây dựng NTM địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hồn thiện sách xây dựng nơng thơn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH... tiêu chí đánh giá sách xây dựng NTM, nội dung đánh giá sách phương pháp đánh giá sách 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỊA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1... 2.1 Tổng quan huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 2.1.1 Vị trí địa lý, diện tích, dân số Sơ đồ 2.1 Vị trí huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Huyện Hoà Vang nằm phía Tây thành phố Đà Nẵng, có tọa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chính sách xây dựng nông thôn mới tại huyện hòa vang, thành phố đà nẵng , Đánh giá chính sách xây dựng nông thôn mới tại huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay