Chính sách xây dựng đô thị thông minh từ thực tiễn quận thanh khê, thành phố đà nẵng

68 13 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:15

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TRUNG THÀNH CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TRUNG THÀNH CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Mã số : Chính sách cơng 834.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN MINH ĐỨC HÀ NỘI, năm 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, việc xây dựng phát triển đô thị thông minh trở thành xu tất yếu nhiều quốc gia phát triển giới Trong đó, bật thành phố Singapore (Singapore), Lon Don (Anh quốc), Seoul (Hàn Quốc), Auckland (New Zealand), Melbourne (Úc), Kobe (Nhật Bản), Barcelona (Tây Ban Nha)…v.v Xu chuyên gia, nhà khoa học đánh giá xuất phát từ lý chủ yếu sau: thứ nhất, tốc độ thị hóa tăng nhanh tạo sức ép ngày lớn phương thức quản lý, điều hành quyền chất lượng đời sống người dân đô thị; thứ hai, tiến vượt bậc khoa học – công nghệ giới, lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông, công nghệ số tạo hội ngày lớn cho việc thực hóa xây dựng thị thơng minh; thứ ba, tiếp tục phát huy hiệu cao nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế môi trường cạnh tranh gay gắt đô thị thời đại tồn cầu hóa; thứ tư, xuất phát từ nhu cầu phát triển bền vững, an toàn, tiết kiệm, công bằng, dân chủ, công khai, lấy người dân làm trung tâm phát triển Qua thực tế triển khai, qua đánh giá nhà khoa học, chuyên gia, việc xây dựng đô thị thông minh nước giới đạt kết mong muốn so với mục tiêu, yêu cầu đề như: Tăng chất lượng sống dịch vụ thiết yếu kèm; tăng tính hiệu máy hành chính; tăng tính liên kết dọc hệ thống hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng xã hội với nhau, liên kết ngang hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội; tăng tương tác nội cộng đồng dân cư cộng đồng dân cư với quyền; giảm chi phí; giảm thời gian chờ đợi thời gian lại; giảm tiêu thụ nguồn tài nguyên thiên nhiên lãng phí khơng cần thiết nguồn lực xã hội Xuất phát từ tình hình thực tiễn giới Việt Nam, cuối năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng CNTT hoạt động quan nhà nước, đặt mục tiêu nhiệm vụ: “Triển khai thị thơng minh địa điểm theo tiêu chí Bộ TT&TT hướng dẫn” Tiếp đó, tháng 11/2016, Nghị Hội nghị Trung ương khóa XII Đảng nhấn mạnh số nội dung ưu tiên phát triển đô thị thông minh Đến tháng 12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Cơng văn số 10384/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến Thủ tướng: “Bộ TT&TT khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng quan liên quan xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá, cơng nhận thị thông minh hướng dẫn địa phương thực hiện.”Thực ý kiến đạo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Công văn số 58/BTTTTKHCN, ngày 11/01/2018 việc “Hướng dẫn nguyên tắc định hướng công nghệ thông tin truyền thông xây dựng đô thị thông minh Việt Nam” nhằm bước đầu thúc đẩy thống nhận thức quan điểm ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông xây dựng đô thị thông minh nước Thành phố Đà Nẵng nói chung, quận Thanh Khê nói riêng thị có tốc độ thị hóa cao nước Cũng nhiều đô thị khác, thành phố quận đối mặt với thách thức q trình thị hóa, lĩnh vực đất đai, nhà ở, môi trường, an ninh trật tự, giao thông, sử dụng tài nguyên, y tế, giáo dục…v.v Trước tình hình đó, thành phố Đà Nẵng sớm có chủ trương xây dựng thị thơng minh để khắc phục hạn chế, xúc nêu trên, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu máy quyền cấp, khai thác tối đa nguồn lực để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng ngày cao xây dựng thành phố phát triển bền vững tương lai Từ năm 2014, thành phố Đà Nẵng phê duyệt Đề án xây dựng thành phố thông minh hơn, Đề án xác định lĩnh vực ưu tiên triển khai là: giao thông thơng minh, nước thơng minh, cấp nước thơng minh, kiểm sốt an tồn vệ sinh thực phẩm xây dựng thành phố kết nối Thành phố phối hợp với Tập đồn Viễn thơng Qn đội Viettel xây dựng Khung kiến trúc tổng thể thành phố thông minh, để làm sở triển khai đồng bộ, thống ứng dụng thành phố thông minh Đà Nẵngquận trung tâm thành phố Đà Nẵng, quận Thanh Khê tiến hành bước cụ thể hóa Đề án thành phố số lĩnh vực đạt kết ban đầu như: xây dựng quyền điện tử, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, đổi y tế, giáo dục Nhận thức đô thị thông minh bước hình thành đội ngũ cán bộ, công chức ngành, cấp Tuy nhiên, kết khiêm tốn so với mục tiêu, yêu cầu, nội dung đô thị thông minh đặt từ lý luận, thực tiễn, việc xây dựng hệ thống lý luận đầy đủ, khoa học đô thị thơng minh nhiều hạn chế Vì vậy, tiếp tục xây dựng hồn thiện sách xây dựng đô thị thông minh yêu cầu vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài để khắc phục mặt hạn chế q trình thị hóa diễn ra, đồng thời tiếp tục nâng cao lực phát triển sức cạnh tranh đô thị, đáp ứng ngày tốt nhu cầu đời sống nhân dân Xuất phát từ yêu cầu đó, việc học viên chọn đề tài: “Chính sách xây dựng thị thông minh từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” làm Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Chính sách cơng cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, việc nghiên cứu, định hướng sách xây dựng thị thơng minh nước ta Đảng, Chính phủ, quyền cấp, chuyên gia, nhà khoa học quan tâm, thời đại mà công nghệ thông tin - truyền thông ứng dụng rộng rãi tất mặt đời sống xã hội trở thành công cụ hữu hiệu để nâng cao lực quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững tương lai Xoay quanh đề tài có số cơng trình cụ thể sau: - Hà Phương (2016) “Phát triển đô thị thông minh bền vững – khái niệm thách thức”, Tạp chí Cơng nghệ thơng tin Truyền Thông, số 3, tr 34-40 Tác giả ra: + Tổng hợp nghiên cứu giới học thuật, nhà doanh nghiệp bên liên quan cho thấy rằng, đô thị thông minh hiểu theo 03 cách chủ yếu Cách hiểu thứ cho rằng, đô thị thông minh chủ yếu đô thị áp dụng công nghệ số để thay đổi phương thức xếp, quản lý hạ tầng dịch vụ đô thị Cách hiểu thứ hai cho rằng, đô thị thông minh sáng kiến chủ yếu nhằm cải thiện sách phát triển quản trị đô thị cách bền vững việc áp dụng tiến công nghệ thông tin - truyền thông để tái cấu nguồn nhân lực, đổi mới, giáo dục, tham gia người dân Cách hiểu thứ ba đô thị thông minh việc ứng dụng công nghệ thơng tin truyền thơng thúc đẩy mơ hình lấy người dân làm trung tâm để phát triển quản lý thị, qua thúc đẩy đổi thực thi công xã hội, tăng cường minh bạch chịu trách nhiệm quan quản lý Đối với bên liên quan, ba cách hiểu đô thị thông minh không loại trừ lẫn mà cần xây dựng chiến lược đô thị thông minh, bao hàm thành tố với tỷ lệ mức độ ưu tiên khác ba khái niệm Điều quan trọng nhận thức rằng, tầm nhìn, tham vọng động phát triển đô thị khác nhau, trường hợp cụ thể mà áp dụng - PGS.TS Nguyễn Hồng Thục (2014) “Các yếu tố phát triển đô thị thông minh Việt Nam”, Tạp chí Xây dựng, số 7, tr 76-79: Ở Việt Nam, năm gần đây, q trình thị hóa diễn với tốc độ nhanh chóng, đặt nhiều thách thức, thiếu hụt sở hạ tầng, thiếu hụt dịch vụ thiết yếu, ô nhiễm môi trường, suy giảm chất lượng sống người dân đặt nguy bị mắc kẹt mơ hình tăng trưởng đô thị hiệu thiếu bền vững mà khơng thể cách dễ dàng Tác giả đề xuất số hướng cho phát triển đô thị: Một là, tăng trưởng xanh; hai là, tăng trưởng giảm thiểu tác động với phương pháp LIUDD biến đổi khí hậu; ba là, sử dụng cơng cụ quy hoạch lãnh thổ gắn với tăng trưởng xanh - ThS Bùi Thị Diệu Hiền (2014) “Triển vọng phát triển đô thị thông minh Việt Nam”, Báo Tài nguyên Mơi trường Bình Định: Sự phát triển thị nước ta đặt 04 vấn đề lớn cần giải quyết: Đơ thị hóa tăng (dân số đô thị tăng, số đô thị tăng) kéo theo vấn đề môi trường, giao thông, dịch vụ y tế, an toàn, nhà ở; hạ tầng lạc hậu, tải; cạnh tranh kinh tế gia tăng đô thị, vùng; yêu cầu nâng cao chất lượng sống người dân Cũng theo tác giả, để giải vấn đề nêu trên, đô thị Việt Nam cần xây dựng phát triển theo hướng trở thành đô thị thông minh với mục tiêu sau: là, nâng cao hiệu phát triển kinh tế; hai là, xây dựng môi trường sống ngày tốt hơn; ba là, phục vụ nhu cầu người dân ngày tốt hơn; bốn là, tạo điều kiện cho người dân tham gia quảnđô thị, giám sát quyền - TS Phạm Sĩ Liêm (2011) “Xây dựng đô thị Đà Nẵng thành đô thị thông minh”, Tạp chí Người xây dựng Số, số 3, tr 21-24: Tác giả cho rằng, với lợi so sánh mình, phát triển thị thơng minh phương thức có hiệu giúp nâng cao lực cạnh trạnh Đà Nẵng, đưa Đà Nẵng trở thành đô thị toàn cầu Để nâng cao lực cạnh tranh, Đà Nẵng nên xây dựng sách lược cạnh tranh tổng hợp, bao gồm 05 nhóm giải pháp chủ yếu sau: Một là, đẩy mạnh tiếp thị đô thị; hai là, xây dựng hình tượng thị; ba là, xây dựng sắc đô thị; bốn là, thúc đẩy cách tân đô thị; năm là, xây dựng đô thị phát triển bền vững, hay gọi thị sinh thái Theo tác giả, có 06 độ đo giúp nhận dạng xếp loại thị thơng minh, kinh tế thông minh, lưu động thông minh, môi trường thông minh, nhân dân thông minh, lối sống thông minh, trị lý thông minh Đà Nẵng nên dựa vào độ đo để xây dựng thành phố thông minh riêng Nội dung tài liệu đề cập tới vấn đề chung lý luận việc xây dựng đô thị thông minh việc áp dụng xây dựng đô thị thông minh phù hợp với tình hình thực tiễn thành phố nước ta Đây nguồn tài liệu tham khảo quý giá, giúp học viên kế thừa hình thành nên hệ thống sở lý luận đề tài Tuy nhiên, chưa có đề tài nghiên cứu tồn diện phương diện sách xây dựng đô thị thông minh, gắn với địa bàn cụ thể Do vậy, khẳng định vấn đề học viên lựa chọn nghiên cứu trùng lắp nội dung đối tượng, phạm vi nghiên cứu, từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn làm rõ sở lý luận thực tiễn sách xây dựng thị thông minh, làm sở khoa học để đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện sách xây dựng thị thơng minh từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất, làm rõ vấn đề lý luận sách xây dựng thị thơng minh; Thứ hai, phân tích thực trạng sách xây dựng thị thơng minh từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Thứ ba, nêu phương hướng đề xuất giải pháp để hồn thiện sách xây dựng thị thơng minh từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thời gian đến Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận văn liên quan đến giải pháp hoàn thiện sách thị thơng minh từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Về thời gian: từ năm 2013 – 2018 4.3 Khách thể nghiên cứu Đô thị thông minh khái niệm mở, có nhiều nội hàm nhiều khía cạnh khác Vì vậy, khn khổ Luận văn chủ yếu tập trung lĩnh vực nhiều xúc, hạn chế địa phương q trình thị hóa như: xây dựng quyền, giao thơng, y tế, giáo dục - đào tạo, kiểm sốt nhiễm mơi trường Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn sử dụng cách tiếp cận hệ thống đa ngành liên ngành ứng dụng khoa học công nghệ thông tin lĩnh vực đời sống xã hội; tiếp cận dựa phương pháp quy phạm chu trình sách nghiên cứu xây dựng, đề xuất giải pháp việc hồn thiện sách xây dựng thị thơng minh Đó cách tiếp cận quy phạm sách cơng chu trình sách từ hoạch định đến xây dựng, thực đánh giá sách cơng có tham gia chủ thể sách Lý thuyết sách cơng soi sáng qua thực tiễn, giúp hình thành lý luận sách chuyên ngành 5.2 Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể, phương pháp thu thập thơng tin, phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh từ nguồn có sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm văn kiện, tài liệu, nghị quyết, định Đảng, Nhà nước, ngành Trung ương địa phương, đề tài nghiên cứu nhà khoa học, chuyên gia nước, thực tiễn nước giới thực sách xây dựng đô thị thông minh Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn vận dụng lý thuyết sách cơng để làm rõ sở lý luận thực tiễn sách cụ thể, sách xây dựng đô thị thông minh từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Đề tài cung cấp nghiên cứu, liệu thực tế quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nhằm góp phần làm phong phú thêm hệ thống lý luận khoa học sách công 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Qua việc nghiên cứu sách xây dựng thị thơng minh từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đánh giá đầy đủ, xác thực trạng việc xây dựng thị thơng minh thời gian qua quyền ban ngành quận, đồng thời đề giải pháp để tiếp tục hồn thiện sách thời gian đến Kết nghiên cứu làm tài liệu tham khảo giúp lãnh đạo quận, quan liên quan, tổ chức đoàn thể có sở khoa học thực tiễn để điều chỉnh sách, tổ chức thực 10 kết bước đầu Hiện tại, thành phố Đà Nẵng triển khai dự án bước bước “xây dựng hệ thống giám sát - phân tích liệu” lộ trình gồm bước xây dựng thành phố thông minh (với bước lộ trình điều khiển tự động hóa dựa kết phân tích) Trong năm qua, quận Thanh Khê địa phương đầu thành phố Đà Nẵng việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác điều hành, quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công đến tổ chức, cá nhân xã hội Việc ứng dụng công nghệ thông tin đem lại kết thiết thực to lớn như: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân công tác giải thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ cơng, giảm thời gian, chi phí lại; cơng khai, minh bạch hóa quy trình, thủ tục, giảm nhũng nhiễu, tiêu cực; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát hiệu làm việc phận chuyên môn đội ngũ cán bộ, công chức; giúp trao đổi công việc quan, đơn vị ngày nhanh hơn, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, nguồn lực…v.v Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn quận chưa thật mang tính đồng bộ, manh mún chưa cân đối lĩnh vực; chưa có sở liệu chung ngành quận; số lĩnh vực chưa quan tâm đầu mức; chất lượng cung cấp dịch vụ cơng nhiều vấn đề cần phải khắc phục cải thiện; nguồn kinh phí đầu chưa tương xứng với lợi ích to lớn mà công nghệ thông tin mang lại; nhân lực công nghệ thơng tin số đơn vị, ngành thiếu hụt, chất lượng hạn chế; trình độ sử dụng công nghệ thông tin vào đời sống người dân (khách hàng dịch vụ công) chưa cao; giao tiếp điện tử chưa tương xứng với tiềm vốn có Ngồi ra, q trình thị hóa, Thanh Khê phải đối mặt với thách thức không nhỏ quản lý, điều hành theo phương thức cũ quyền, đòi hỏi 54 đáng người dân thị cải thiện nâng cao chất lượng sống, môi trường sống, thực đạt kết mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quận tình hình Việc đặt mục tiêu, tầm nhìn chiến lược xây dựng đô thị thông minh bước giải vấn đề Bên cạnh đó, nhận thức đa số lãnh đạo, cán bộ, công chức người dân đô thị thông minh chưa rõ ràng, sở lý luận thực tiễn chưa đưa vào nghiên cứu cách có bản, hệ thống Vì vậy, đến nay, quận chưa có văn liên quan đến việc nghiên cứu, hoạch địch sách xây dựng thị thơng minh địa bàn quận Đây hạn chế lớn việc thúc đẩy việc xây dựng đô thị thông minh cách bản, có tầm nhìn chiến lược, triển khai hiệu lĩnh vực đời sống xã hội Từ thực trạng đô thị quận Thanh Khê nay, điều kiện kinh tế, xã hội xuất phát từ ưu điểm, thuận lợi, kết quả, hạn chế, khó khăn việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin địa bàn quận, thấy nhu cầu xây dựng đô thị thông minh địa bàn quận nhu cầu đáng thiết giai đoạn Điều có ý nghĩa đặc biệt q trình đổi mơ hình phát triển kinh tế, đổi phương thức quản lý, điều hành, đổi nhận thức hành động tồn xã hội, từ tạo động lực việc xây dựng quận Thanh Khê tiếp tục có bước đột phá tăng trưởng kinh tế, giải có hiệu vấn đề nảy sinh q trình thị hóa, xây dựng hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội văn minh, đại thơng minh 3.2 Phương hướng hồn thiện sách xây dựng thị thơng minh từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Phương hướng hồn thiện sách thị thơng minh phải sở 55 kế thừa, tận dụng thành tựu, kết đạt được, phù hợp với mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thành phố, đồng thời phải phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương, song cần đột phá để đạt kết cao hơn, nhanh Lãnh đạo, đạo, tổ chức xây dựng sở hạ tầng cơng nghệ thơng tin phải đảm bảo tính thống chủ trương, đồng công nghệ, có tham gia ngành, cấp, tạo điều kiện thuận lợi để tích hợp, kết nối, chia sở liệu toàn quận liên thơng với thành phố sau Tiếp tục hồn thiện thể chế, sách, phương thức tổ chức, quản lý để xây dựng đô thị thông minh đạt kết cao với chi phí hợp lý, tránh tình trạng mạnh làm, thiếu đồng bộ, thống Xây dựng đô thị thông minh phải lấy người dân làm trung tâm, xã hội phát triển bền vững mục tiêu hướng đến, đồng thời phải giữ gìn phát huy giá trị văn hóa, nhân văn tốt đẹp cộng đồng, xã hội thời đại cơng nghệ thơng tin, số hóa tự động hóa Trên sở đó, Luận văn xác định phương hướng hồn thiện sách xây dựng thị thông minh địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thời gian đến sau: Thứ nhất, thiết lập tầm nhìn phù hợp với tình hình đặc điểm kinh tế, xã hội, nguồn lực địa phương, phải khoa học thực tế, dựa khung kiến trúc ICT thành phố; xây dựng lộ trình thực cách rõ ràng, hiệu quả; thành lập lớp đạo, quản lý, điều hành việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh; có chế khuyến khích đầu tư, hợp tác nhà nước doanh nghiệp, huy động tham gia thành phần, tổ chức, cá nhân xã hội việc xây dựng đô thị thông minh Thứ hai, thiết lập sở hạ tầng đại, đồng cho đô thị thông minh bền vững Xây dựng sở hạ tầng ICT kết nối mạng với hệ thống liệu đô thị bao gồm: Kinh tế, xã hội, môi trường, sở hạ tầng, không gian 56 quản lý, sở tích hợp chia sẻ, tìm cách biến liệu thành thơng tin hữu ích phục vụ quản lý điều hành, xem tảng để hình thành dịch vụ đô thị thông minh tương lai Thứ ba, xác định đầu hạ tầng thông minh: Các đô thị thông minh bền vững cần đầu vào “hạ tầng ICT”, dù hay lắp đặt, hạ tầng phân chia làm lớp: (i) Lớp cảm biến (Sensor) hình thành với thiết bị nhận dạng tần số vô tuyến (RFID), cảm biến, dạng cảm biến công nghệ theo dõi giám sát; (ii) Lớp giao tiếp gồm băng rộng công (Performance) lớn, tốc độ cao mạng quang tin cậy băng thông rộng không dây; (iii) Lớp liệu quan quyền, doanh nghiệp trung tâm liệu thực hoạt động có liên quan; (iv) Lớp ứng dụng gồm loạt ứng dụng sử dụng liệu thu thập xử lý lớp khác Thứ tư, xây dựng đô thi thông minh phải thực bước, thận trọng, đầu tránh dàn trải, lãng phí, khơng hiệu Trong cần trọng lĩnh vực nhiều hạn chế, yếu kém, xúc trình thị hóa, lĩnh vực phục vụ nhu cầu thường xuyên thiết yếu người dân như: xây dựng quyền, y tế, giáo dục, giao thơng, môi trường Thứ năm, phải tuyên truyền rộng rãi để nâng cao nhận thức kêu gọi tham gia tồn xã hội vào việc xây dựng thị thơng minh, trọng cân 03 chủ thể chính, là: quyền, doanh nghiệp người dân Thứ sáu, phải đảm bảo an ninh, an tồn thơng tin, định kỳ năm phải đánh giá cơng tác đảm bảo an tồn, an ninh thơng tin; kiện tồn, phát huy vai trò máy quản lý nhà nước an tồn, an ninh thơng tin từ quận đến sở; tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, đơn vị cung cấp dịch vụ để sẵn sàng ứng phó, xử lý tình liên quan đến an ninh mạng 57 3.3 Giải pháp hồn thiện sách xây dựng thị thông minh từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 3.3.1 Nâng cao nhận thức, khă tổ chức, quản lý, điều hành quyền ban, ngành tồn quận Xây dựng thị thơng minh q trình khó khăn, phức tạp, đòi hỏi quyền, ngành, quan, đơn vị phải nắm vững sở lý luận thực tiễn để trình hoạch định tổ chức thực sách thực cách bản, có hiệu Vì vậy, phải thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phương tiện thơng tin đại chúng hình thức tuyên truyền khác hội thảo, băng rôn, áp phích, tờ rơi…, qua phải làm cho cán bộ, cơng chức, doanh nghiệp, người dân nắm rõ lợi ích tầm quan trọng việc xây dựng đô thị thơng minh q trình thị hóa hướng tới mục tiêu phát triển xã hội cách bền vững, lấy người dân làm trung tâm phát triển Tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo cấp, ngành nhằm đẩy mạnh công tác đôn đốc, đạo thực nhiệm vụ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn quận Cử cán đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức trang bị kiến thức, cách thức, phương pháp xây dựng đô thị thông minh; tổ chức hội thảo để lấy ý kiến tham gia góp ý ngành cấp, chuyên gia, doanh nghiệp Nghiên cứu, đầu xây dựng chương trình, dự án giải pháp thị thơng minh theo mơ hình kiến trúc công nghệ thông tin thành phố, nhằm đảm bảo tính thống hệ thống khả thu thập liệu, xử lý tập trung, sở đảm bảo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, dựa nhu cầu thực tế khả cân đối nguồn lực 58 Xây dựng tổ chức tiêu chuẩn hóa xây dựng thị thơng minh gồm: Lớp chiến lược - dùng cho cấp lãnh đạo, gồm nội dung quy trình phát triển chiến lược tổng thể, xác định ưu tiên, lộ trình triển khai cách tiếp cận để giám sát đánh giá tiến triển khai; Lớp quy trình - dùng cho nhà quản lý, có nhiệm vụ cung cấp thực tiễn tốt quản lý, dự án có tính liên ngành; Lớp kỹ thuật - dùng cho tổ chức, cá nhân trực tiếp triển khai thực hiện, quy định yêu cầu sản phẩm dịch vụ liên quan nhiều đến công nghệ thông tin (Bao gồm: lớp cảm biến, thiết bị đầu cuối thu thập liệu; lớp mạng lưới truyền dẫn hữu tuyến vô tuyến; lớp lưu trữ xử lý liệu; lớp ứng dụng cho chuyên ngành khác nhau; lớp điều hành bảo đảm an tồn thơng tin xun suốt tất lớp trên) 3.3.2 Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đại, đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến Đẩy mạnh đầu hạ tầng cơng nghệ thơng tin địa bàn quận, phải đảm bảo tất quan, đơn vị phải sử dụng công nghệ thông tin làm công cụ hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công Xây dựng khung kiến trúc công nghệ thơng tin phù hợp với tình hình đặc điểm địa phương thành phố, có tham vấn cơng ty cơng nghệ thơng tin uy tín Đẩy mạnh ứng dụng thiết bị công nghệ thông tin đại công tác quản lý xã hội đảm bảo giao thông, bảo vệ môi trường, quản lý liệu dân cư, thông tin địa lý, xanh, cảnh báo thiên tai…v.v Dành ngân sách thích đáng cho việc đầu ứng dụng công nghệ thông tin, có chế hợp tác theo mơ hình cơng cách có hiệu Mở rộng hồn thiện hệ thống kết nối không dây công cộng với công nghệ tiên tiến, tính ổn định cao, chất lượng dịch vụ tốt đảm bảo yêu cầu an 59 ninh thông tin để cán bộ, công chức, viên chức quận, doanh nghiệp người dân dễ dàng truy cập internet sử dụng dịch vụ công trực tuyến Quan tâm đầu nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến quan từ quận đến phường, mở rộng lĩnh vực, trọng cung cấp dịch vụ công mức độ – người dân quyền thực thủ tục hành hồn tồn qua mơi trường internet Tiếp tục đầu thiết bị đầu cuối cho quan nhà nước, bao gồm: máy tính để bàn, máy quét, máy chiếu, máy in, thiết bị bảo đảm an tồn, an ninh thơng tin … nhằm tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý, phường Xây dựng sở liệu dùng chung ngành, tạo điều kiện tăng cường giao tiếp điện tử quyền với người dân quan, đơn vị với nhau, tiến tới xây dựng mơ hình văn phòng khơng giấy, hội họp trực tuyến…v.v Xây dựng hạ tầng Trung tâm thông tin dịch vụ công phục vụ quyền cộng đồng; nâng cao lực quản lý, sử dụng, bảo trì thiết bị cơng nghệ thông tin đầu quan nhà nước, đặc biệt phường 3.3.3 Có sách khuyến khích phát triển thị trường cơng nghệ thông tin, huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng đô thị thông minh Tạo chế cho doanh nghiệp công nghệ thông tin đến đặt trụ sở kinh doanh địa bàn quận, trọng đổi môi trường đầu tư, xây dựng tuyến phố kinh doanh sản phẩm dịch vụ cơng nghệ thơng tin Có chế trao đổi thơng tin quyền doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phối hợp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ thông tin, phục vụ xây dựng đô thị thông minh địa bàn quận 60 Có chế sách ưu đãi tín dụng, thuế, ưu đãi khác theo quy định pháp luật doanh nghiệp công nghệ thông tin hoạt động địa bàn quận tham gia xây dựng đô thị thông minh Huy động nguồn lực xã hội thơng qua trương trình, kế hoạch hợp tác cơng Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán công chức công nghệ thông tin cập nhật sản phẩm công nghệ thông tin Tiếp tục đổi bản, toàn diện đồng chế quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, minh bạch, khuyến khích phát triển thị trường khoa học công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực đời sống xã hội Có sách tun truyền, khuyến khích, huy động chủ thể xã hội tham gia xây dựng thị thơng minh, phải quan tâm trọng 03 chủ thể chính, là: quyền thơng minh, doanh nghiệp thông minh người dân thông minh Đây ba trụ cột để đánh giá thị thơng minh hay khơng, phải tạo điều kiện sức khuyến khích ba thành phần tham gia xây dựng đô thị thông minh cách tích cực, đồng để đạt hiệu cao 3.3.4 Xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Xây dựng, quản lý quy hoạch nguồn nhân lực công nghệ thông tin từ quận đến phường, đảm bảo quan, đơn vị có người phụ trách cơng nghệ thơng tin Chú trọng tuyển dụng, lựa chọn sinh viên học giỏi người tốt nghiệp đại học làm việc lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông Hằng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hay chuyên ngành công nghệ thông tin Đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo nguồn 61 nhân lực công nghệ thông tin, mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình đào tạo, cấp độ đào tạo, đảm bảo cho cơng dân có khả tiếp cận sản phẩm, dịch vụ liên quan đến cơng nghệ thơng tin Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin địa bàn quận; phối hợp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, cơng chức Có chế thu hút, đãi ngộ chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng cao nước; tăng cường đầu cho phát triển nguồn nhân lực công nghệ thơng tin Tổ chức khóa bồi dưỡng cơng tác quản lý, điều hành dự án công nghệ thơng tin; tổ chức đồn học tập, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng đô thị thông minh địa phương ngồi nước 3.3.5 Xây dựng thị thơng minh làm động lực phát triển kinh tế xã hội Xây dựng đô thị thông minh không đơn giản áp dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực kinh tế - xã hội, mà quan trọng liên thông, chia sở liệu nghành, cấp với môi trường điện tử thống nhất, thông suốt hiệu suất cao Xây dựng thị thơng minh phải đòn bẩy để đổi mơ hình tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng làm tăng giá trị gia tăng sản phẩm, từ nâng cao lực cạnh tranh mở rộng thị trường Xây dựng đô thị thông minh phải lấy người dân làm trung tâm Theo đó, phải huy động giá trị vật chất, trí tuệ người dân tham gia trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phải đem đến cho người dân, xã hội loại hình dịch vụ cách nhanh nhất, thuận tiện nhất, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ Xây dựng đô thị thông minh phải tạo 62 mơi trường sống làm việc an tồn, tiết kiệm, tổ chức cá nhân thông tin đầy đủ, đa chiều tất lĩnh vực đời sống xã hội Xây dựng đô thị thông minh phải hướng đến kinh tế tri thức, xã hội tri thức, từ tạo động lực xây dựng mối tương quan địa phương nước quốc tế Xây dựng đô thị thông minh làm động lực phát triển xã hội phải dựa tảng văn hóa tốt đẹp, xây dựng đời sống ngày nhân văn hơn, tạo cho người ngày có điều kiện hồn thiện phát triển thân 3.3.6 Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ sở liệu Đây nhiệm vụ quan trọng công tác xây dựng đô thị thông minh Mọi hoạt động đô thị thông minh diễn thông qua mơi trường internet hồn tồn dựa vào thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng nên chế độ an tồn, bảo mật ln ln có sơ hở định gây khó khăn công tác bảo vệ môi trường số Chỉ cần tác động có chủ đích làm tê liệt hệ thống thông tin liên lạc, làm sai lệch sở liệu, nguy hiểm chiếm quyền điều khiển để từ có hoạt động phạm pháp, gây hại cho tổ chức, cá nhân xã hội Vì vậy, song song với với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực, cần quan tâm nâng cao lực tự bảo vệ không gian mạng để hoạt động diễn thông suốt điều kiện đủ để đô thị thông minh vận hành cách có hiệu Kết luận Chương Là quận trung tâm thành phố Đà Nẵng, năm qua, Thanh Khê quan tâm đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công đến tổ chức, cá nhân 63 xã hội Bên cạnh thuận lợi có đầu mạnh mẽ thành phố, quận gặp khơng khó khăn q trình xây dựng thị thơng minh, sở vật chất, nhân lực, nhận thức nhiều hạn chế, đặc biệt phụ thuộc lớn vào sách thành phố Hồn thiện sách xây dựng đô thị thông minh từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhiệm vụ quan trọng giai đoạn nay, sở lý luận thực tiễn Trung ương, thành phố quan tâm nghiên cứu đề số sách cụ thể xây dựng thị thông minh 64 KẾT LUẬN Hiện nay, việc xây dựng đô thị thông minh thành phố lớn giới quan tâm triển khai thực đạt thành tựu bước đầu Là nước phát triển, Việt Nam quan tâm đến lợi ích thị thông minh mang lại, đặc biệt vấn đề giải mặt trái q trình thị hóa, nâng cao chất lượng đời sống người dân, đồng thời đổi mơ hình tăng trưởng, để ngày rút ngắn khoảng cách Việt Nam nước phát triển giới Trong năm gần đây, việc tiến hành xây dựng đô thị thông minh thành phố Đà Nẵng tâm triển khai thực đạt kết quan trọng bước đầu Trên sở Đề án xây dựng, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực, đáng ý việc xây dựng quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, áp dụng công nghệ thông tin lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường Thành phố tiến hành xây dựng trung tâm quản lý sở liệu; tiến hành kết nối liệu ngành từ thành phố đến sở, kết nối ngành với ngành kia; thành tố lớp tiêu chuẩn kỹ thuật triển khai đồng bộ…v.v Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp thị trường công nghệ thông tin quan tâm đẩy mạnh Năm 2017, tổng doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông thành phố đạt 27.157 tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm 2016 Kim ngạch xuất phần mềm đạt 68,5 triệu USD, tăng 42,6% so với năm 2017 Đà Nẵng nhiều năm liền dẫn đầu số sẵn sàng ứng dụng phát triển công nghệ thông tin nước (2007-2015) Thanh Khê quận trung tâm thành phố Đà Nẵng, có điều kiện tự nhiên – xã hội thuận lợi, kinh tế phát triển khá, tốc độ đô thị hóa diễn 65 nhanh chóng Nhờ quan tâm đầu thành phố nỗ lực quyền địa phương, năm qua quận quan tâm đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực Tuy đạt kết bước đầu, song việc ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng đô thị thông minh địa bàn quận hạn chế định, vấn đề đề cập đến phần thực trạng sách xây dựng thị thơng minh từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Luận văn Kết nghiên cứu luận văn có ý nghĩa thiết thực, góp phần hồn thiện sách xây dựng đô thị thông minh địa bàn quận Thanh Khê năm đến, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển thị tình hình – thời kỳ công nghiệp 4.0 Đặc biệt, lợi ích q trình xây dựng thị thơng minh có giá trị ngày lớn bối cảnh sức ép q trình thị hóa gia tăng, đòi hỏi phải có phương thức quản lý để xây dựng môi trường sống ngày an toàn, thuận lợi, tiết kiệm, gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng xã hội phát triển bền vững tương lai Tuy nhiên, việc xây dựng đô thị thông minh nhiệm vụ khó khăn, phức tạp từ sở lý luận triển khai thực tiễn Đối với vấn đề lý luận, khái niệm thị thơng minh có nhiều cách hiểu khác nhau, có luồng quan điểm cho rằng, đô thị thông minh trước hết phải đô thị đại, mà thị đại phải ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực đời sống xã hội (theo cách hiểu ngày nay) Cũng có luồng quan điểm cho xây dựng đô thị thông minh ứng dụng công nghệ thông tin tất lĩnh vực, mà xây dựng đô thị thông minh triển khai đồng số ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt thứ ứng dụng công nghệ thông tin có…v.v Từ vấn đề lý luận, nhiều câu hỏi đặt đô thị triển khai xây dựng đô thị thông minh 66 thực tiễn như: Đơ thị thơng minh có khác đô thị đại? Những đô thị chưa đại có xây dựng thị thơng minh? Các tiến trình đại hóa thơng minh hóa thị thực chất hay hay tiến trình song song? Một thị thơng minh đòi hỏi yếu tố cấu thành nên phải thơng minh? v.v Vì vậy, trình triển khai thực xây dựng đô thị thông minh phải thận trọng, tính tốn kỹ càng, phải lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, bộ, ngành nhân dân; xây dựng đề án, chương trình hành động phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, nguồn lực có địa phương; phải đặt người dân vị trí trung tâm xây dựng thị thơng minh Nếu khơng có nhận thức đắn, đầy đủ, khơng có chuẩn bị kỹ lưỡng việc xây dựng đô thi thông minh khơng thành cơng mà gây tốn nguồn lực nhà nước xã hội, để lại hậu lâu dài khơng dễ khắc phục thời gian ngắn Từ phương pháp luận khoa học sách công ngành vấn đề nghiên cứu liên quan đến sách xây dựng thị thơng minh, thời gian nghiên cứu có hạn, cố gắng để hoàn thành Luận văn, song kinh nghiệm chưa nhiều nên không tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, học viên mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo, nhà nghiên cứu khoa học để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện 67 đề tài ... luận sách xây dựng đô thị thông minh Chương 2: Thực trạng sách xây dựng thị thơng minh quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Phương hướng giải pháp hồn thiện sách xây dựng thị thông minh từ. .. học sách cơng 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Qua việc nghiên cứu sách xây dựng thị thơng minh từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đánh giá đầy đủ, xác thực trạng việc xây dựng đô thị thông minh. .. từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 11 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG ĐƠ THỊ THƠNG MINH 1.1 Sự cần thiết xây dựng đô thị thông minh nước ta Theo Bộ Xây dựng, tỷ lệ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách xây dựng đô thị thông minh từ thực tiễn quận thanh khê, thành phố đà nẵng , Chính sách xây dựng đô thị thông minh từ thực tiễn quận thanh khê, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay