Bộ kế hoạch đầu tư khó phát hiện quân xanh, quân đỏ trong đấu thầu

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:13

28/11/2018 Bộ Kế hoạch & Đầu tư: Khó phát 'quân xanh, quân đỏ' đấu thầu In trang(Ctr + P) Chủ nhật, 25/11/2018, 17:20 (GMT+7) Bộ Kế hoạch & Đầu tư: Khó phát 'quân xanh, quân đỏ' đấu thầu Tình trạng thơng thầu, dàn xếp nhà thầu bên mời thầu diễn phổ biến song khó phát hiện, theo Bộ Kế hoạch & Đầu Theo báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tình hình thực hoạt động đấu thầu năm 2017, quan loạt tiêu cực, vi phạm đấu thầu diễn biến phức tạp Trong năm qua tình trạng đơn vị tổ chức đấu thầu đưa tiêu chí khơng phù hợp để tạo lợi cho số nhà thầu nhằm lợi dụng để điều chỉnh đơn giá giá hợp đồng trình thực hiện, bỏ qua sai sót nghiêm trọng nhà thầu "ruột" "Hành vi thông thầu, 'quân xanh, quân đỏ' dàn xếp nhà thầu nhà thầu với bên mời thầu như: gửi hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chuẩn bị sơ sài, không đầy đủ, không đủ lực tham gia dự thầu để trượt, giá dự thầu nhà thầu chênh lệch không đáng kể sát với giá dự toán", báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu nhận định Cho hình thức đấu thầu "quân xanh, quân đỏ" diễn tinh vi, khó kiểm tra xác minh, song theo Bộ với số lượng 221.000 gói thầu năm 2017, việc kiểm tra tồn khó Thậm chí, với đơn vị vi phạm sau tra quan có trách nhiệm xử lý khơng thực đầy đủ, cho đơn vị vi phạm tham gia đấu thầuquan quản lý tình trạng số nơi cố tình chỉa nhỏ gói thầu để áp dụng định thầu hình thức cạnh tranh đấu thầu rộng rãi, tổng hợp nội dung công việc khác tính chất kỹ thuật vào gói thầu để định hướng tới nhà thầu định Cùng với đó, theo quan quản lý, tượng cản trở việc mua nộp hồ sơ dự thầu nhà thầu, dùng nhiều lý để hạn chế bán hồ sơ mời thầu, cướp, huỷ hoại hồ sơ dự thầu, địa điểm phát hành hồ sơ không rõ ràng, không theo thông báo mời thầu, mời chào hàng Những hành vi khác để cản trở thầu quan đề cập cố tình bỏ giá thấp, kiến nghị liên tục, khơng xác đáng đến cấp để tạo áp lực cho chủ đầu bên mời thầu, gây cản trở kéo dài thời gian đấu thầu Nguyễn Hà https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/vi-mo/bo-ke-hoach-amp-dau-tu-kho-phat-hien-quan-xanh-quan-do-trong-dau-thau-3844458.html 1/1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ kế hoạch đầu tư khó phát hiện quân xanh, quân đỏ trong đấu thầu, Bộ kế hoạch đầu tư khó phát hiện quân xanh, quân đỏ trong đấu thầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay