Nông dân làm giàu từ mô hình nuôi tôm combine

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:08

28/11/2018 Nơng dân làm giàu từ mơ hình ni tơm Combine In trang(Ctr + P) Thứ hai, 26/11/2018, 09:00 (GMT+7) Nơng dân làm giàu từ mơ hình ni tơm Combine Mơ hình giúp người ni tơm đồng sơng Cửu Long đạt lợi nhuận lên tới 500 triệu đồng sau thu hoạch Anh Lê Việt Khải, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân hào hứng cho hay: "Ni theo mơ hình Combine giúp tơm khỏe lớn nhanh, dù thả nuôi mật độ lên đến 200 m2 Nếu thu hoạch ao thời điểm tại, sản lượng khoảng tấn, tổng thu khoảng 900 triệu đồng, trừ hết chi phí lợi nhuận gần 500 triệu đồng Như vậy, cần thu hai ao tơi thu hồi tồn vốn đầu tư ban đầu" Vài năm gần đây, nghề nuôi tôm đồng sông Cửu Long phải đối mặt với nhiều vấn đề ảnh hưởng đến suất chất lượng sản phẩm Tuy nhiên, người nông dân sử dụng tôm giống chất lượng áp dụng mơ hình CPF-Combine Model Cơng ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam anh Khải thành cơng Mơ hình ni tơm thẻ chân trắng ưu việt Các tỉnh ven biển vùng đồng sông Cửu Long có 600.000 héc-ta ni tơm, chiếm 80% diện tích ni tơm nước Theo đánh giá từ chuyên gia nông nghiệp, ngành kinh tế quan trọng, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho hàng triệu người dân nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho đất nước Tuy nhiên, từ năm 2013, nhà chuyên môn nhận thấy việc nuôi tôm ao đất, thả tôm giống trực tiếp không qua quy trình xử lý nước ao khiến dịch bệnh tràn lan, suất tơm giảm rõ rệt Do đó, kỹ sư Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam nghiên cứu mơ hình ni tơm đại CPF – Combine Model (tiền thân CPF Turbo Program) ứng dụng nuôi tôm thẻ chân trắng Trạng trại tôm giống Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Viêt Nam Huế https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/doanh-nghiep/nong-dan-lam-giau-tu-mo-hinh-nuoi-tom-combine-3844436.html 1/3 28/11/2018 Nông dân làm giàu từ mơ hình ni tơm Combine Tiếp đó, C.P Việt Nam xây dựng mơ hình nhà ương CPF-Green House (nhà ương tôm) để quản lý tôm giống 25 đến 30 ngày đầu tiên, nhờ mà tơm giống có sức khỏe tốt, tỷ lệ sống cao, đồng Sau đó, tơm giống đưa sang ao ni CPF-Turbo Program, ni tiếp tháng tôm đạt cỡ 25 đến 40 kg Mơ hình đảm bảo an tồn cho người ni, tránh hội chứng gan tụy cấp công làm tôm chết hàng loạt giai đoạn đầu, giúp người nuôi tơm giảm rủi ro, giảm chi phí Sau nghiên cứu thành cơng mơ hình này, C.P Việt Nam bắt đầu triển khai liên kết người nông dân để mở rộng mơ hình Theo sách hợp tác người nông dân, C.P Việt Nam cung cấp đội ngũ nhân viên kỹ thuật để giúp bà nuôi tơm thực mơ hình nêu trên, cung cấp giống chất lượng bao tiêu sản phẩm Còn người nông dân đầu tư vốn xây dựng ao nuôi, sử dụng nhà lưới, lót bạt đáy ao, máy vận hành xử lý nước theo quy chuẩn mô hình CPF – Combine Model giám sát hướng dẫn nhân viên kỹ thuật C.P Việt Nam Ông Banchong Buahung – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật C.P Việt Nam, cho biết: "Mơ hình CPFCombine Model với ưu điểm thiết kế, xây dựng dễ dàng, chi phí hợp lý, ni tơm an tồn, nhiều vụ, khơng có kháng sinh, làm giảm bớt tác động thời tiết giai đoạn tơm nhỏ Từ đó, tăng tỷ lệ sống tăng sức khỏe tôm, sản lượng tôm tăng đạt hiệu cao" "Cùng với hệ thống xử lý chất thải biogas, giúp xử lý chất thải ao nuôi tôm, không gây ô nhiễm môi trường tận dụng khí gas cho gia đình Mơ hình áp dụng nước khơng phụ thuộc vào thời tiết, giúp tôm đạt suất cao, đời sống người dân từ mà thay đổi", ông Banchong Buahung cho biết thêm Hiệu tốt, nông dân giàu Vài năm gần đây, nhiều người nuôi tơm Đồng sơng Cửu Long gặp khó khăn dịch bệnh, chất lượng sản phẩm kém, khó kiếm đầu Tuy nhiên, C.P Việt Nam cho biết người sử dụng tôm giống chất lượng áp dụng mơ hình CPF-Combine Model thành cơng Điều lớn áp dụng mơ hình CPF-Combine Model giảm bớt tác động thời tiết giai đoạn tơm nhỏ Từ đó, tăng tỷ lệ tơm sống, tăng sức khỏe tơm từ sản lượng thu hoạch cao, thịt tôm chất lượng Nhờ mà năm qua đời sống người ni tơm theo mơ hình CPFCombine Model thay đổi nhiều Anh Lưu Phước Thành (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) cho biết: "Sau thời gian nuôi tôm theo mô hình Combine, tơi nhận thấy mang lại hiệu kinh tế cao gấp nhiều lần nuôi tôm ao đất trước Với mơ hình khép kín từ khâu giống có chất lượng cao tới quy trình ni theo hai bước áp dụng hệ thống an toàn sinh học thân thiện với mơi trường, đồng thời có nhà máy bao tiêu sản phẩm giúp bà nuôi tôm yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh" https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/doanh-nghiep/nong-dan-lam-giau-tu-mo-hinh-nuoi-tom-combine-3844436.html 2/3 28/11/2018 Nơng dân làm giàu từ mơ hình ni tơm Combine Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng theo mô hình CPF Combine anh Lưu Phước Thành (huyện Đơng Hải, tỉnh Bạc Liêu) Là người nuôi tôm lâu năm Cà Mau, anh Văn Tấn Đạt (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: "Hiện gia đình có khu ao ni với diện tích 30.000 m2 Trước nuôi ao đất thời gian gần thời tiết biến đổi, tôm không đạt Sau tham quan nhiều mơ hình ni tơm C.P Việt Nam tỉnh, định chuyển sang nuôi tôm ao lót bạt theo mơ hình CPF – Combine Việc áp dụng kỹ thuật công nghệ đem lại nguồn thu nhập đáng mơ ước cho gia đình tơi." Anh Lưu Phước Thành chia sẻ thêm: "Nhờ Công ty C.P Việt Nam chuyển giao kỹ thuật, phổ biến rộng rãi mơ hình đến trại ni tơm, tơi n tâm tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích ni" Hồng Dung https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/doanh-nghiep/nong-dan-lam-giau-tu-mo-hinh-nuoi-tom-combine-3844436.html 3/3 ...28/11/2018 Nơng dân làm giàu từ mơ hình ni tơm Combine Tiếp đó, C.P Việt Nam xây dựng mơ hình nhà ương CPF-Green House (nhà ương tơm) để quản lý tôm giống 25 đến 30 ngày đầu tiên,... áp dụng mơ hình CPF -Combine Model thành cơng Điều lớn áp dụng mơ hình CPF -Combine Model giảm bớt tác động thời tiết giai đoạn tơm nhỏ Từ đó, tăng tỷ lệ tôm sống, tăng sức khỏe tôm từ sản lượng... bà nuôi tôm yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh" https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/doanh-nghiep/nong-dan-lam-giau-tu-mo-hinh-nuoi-tom -combine- 3844436.html 2/3 28/11/2018 Nông dân làm giàu từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nông dân làm giàu từ mô hình nuôi tôm combine, Nông dân làm giàu từ mô hình nuôi tôm combine

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay