phao thi công nghệ chế tạo máy

14 16 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 09:05

Câu Thế q trình cơng nghệ? Trình bày cụ thể thành phần q trình cơng nghệ? • Q trình cơng nghệ phần trình sản xuất trực tiếp làm thay đổi trạng thái tính chất đối tượng sản xuất Thay đổi trạng thái tính chất bao gồm: thay đổi hình dáng, kích thước, độ xác gia cơng, chất lượng bề mặt, tính chất lí, vị trí tương quan bề mặt chi tiết.v.v • Các thành phần q trình gia cơng cơng nghệ -Ngun cơng: phần q trình cơng nghệ dược hoàn thành cách lien tục chế độ làm việc hay nhóm cơng nhân thục -Gá : phần nguyên công ,dược hoàn thành lần gá đặt chi tiết ,trong ngun cơng có nhiều gá -Vị trí: phần ngun cơng dược xác định vị trí tương quan chi tiết với máy chi tiết vs dụng cụ cắt lananf gá có nhiều vị trí -Bước ;là phần ngun cơng thực gia công mootju bề mặt sử dụng dụng cụ cắt với ché dọ công nghệ không đổi -Dường chuyển dao: phần bước để hớt phần vật liệu có chế dộ cắt dao -Động tác hành dộng công nhân để điều khiển máy thực việc gia công lắp ráp Câu Trình bày phương pháp đạt độ xác gia cơng máy cơng cụ? Phương pháp đo dò - cắt thử • Nội dung phương pháp : sau gá đặt xong, người thợ đưa dao vào cắt thử đoạn ngắn chi tiết gia cơng sau dừng máy để kiểm tra kích thước Nếu kích thước nhận chưa đạt yêu cầu tiếp tục chỉnh dao ăn sâu vào lại cắt thử kiểm tra Qúa trình lặp lại kích thước nhận đạt yêu cầu theo vẽ tiến hành cắt hết chiều dài l chi tiết Quá trình cho chi tiết gia cơng Hình 3.2 • Phạm vi sử dụng: - Phương pháp thường sử dụng sản xuất đơn loạt nhỏ, sửa chữa, lắp ráp - Trong sản xuất loạt lớn hàng khối nguyên cơng cần độ xác cao người ta sử dụng phương pháp 3.2.2 Phương pháp Chỉnh sẵn dao Theo phương pháp độ xác gia cơng đảm bảo nhờ dụng cụ cắt có vị trí tương quan xác so với chi tiết gia cơng hay nói cách khác chi tiết gia cơng có vị trí tương quan xác dụng cụ cắt (Máy dao chỉnh sẵn) Vị trí đảm bảo nhờ độ định vị đồ gá tác dụng lên mặt định vị chi tiết.Quá trình thực cho loạt chi tiết gia công - Phương pháp thường sử dụng sản xuất loạt lớn hàng khối Câu :Định nghĩa phân loại chuẩn công nghệ gia công chi tiết máy? Trả lời: I – ĐỊNH NGHĨA Chuẩn bề mặt, đường, điểm chi tiết để vào ta xác định vị trí bề mặt, đường, điểm chi tiết khác chi tiết II – PHÂN LOẠI Người ta phân loại chuẩn: chuẩn thiết kế chuẩn công nghệ Chuẩn thiết kế:  Định nghĩa:  Chữ thiết kế nghĩa dùng chuẩn thiết kế chẳng hạn thiết  Chuẩn hình thành xây dựng chuỗi kích thước ♣ Chuỗi kích thước gì??? Là chuỗi khoảng cách cộng lại với  Phân loại chuẩn thiết kế:  Tại phải phân loại? Vì thiết kế người ta nhận thấy lấy chuẩn chi tiết (chuẩn thực) có chuẩn lại nằm ngồi chi tiết (chuẩn ảo) Nên người ta nghĩ cách phân loại Chuẩn công nghệ:  Định nghĩa:  Chữ công nghệ tức q trình cơng nghệ sử dụng  Phân loại: Q trình cơng nghệ gồm có giai đoạn: gia công, lắp ráp, kiểm tra Để thể chuẩn giai đoạn người ta dùng chuẩn: chuẩn gia công, chuẩn lắp ráp chuẩn kiểm tra  Chuẩn gia công:  Trong trình gia cơng người ta dùng chuẩn này, chẳng hạn cắt gọt Chuẩn chuẩn thực  Phân loại: chuẩn thô chuẩn tinh (khi gia công thô gia công tinh)  Chuẩn thô: bề mặt chưa gia công  Chuẩn tinh: Bề mặt gia cơng  Chuẩn tinh dùng q trình lắp ráp: chuẩn tinh  Chuẩn tinh khơng dùng trình lắp ráp: chuẩn tinh phụ Chuẩn lắp ráp:  Dùng lắp ráp chi tiết Chuẩn kiếm tra (chuẩn đo lường)    Câu 4:Trình bày phương pháp gia công chuẩn bị phôi? Trả lời: Gia công chuẩn bị phôi nguyên công chuẩn bị phơi cho q trình gia cơng bao gồm làm nắn thẳng phôi gia công phá cắt đứt phôi gia công lỗ tâm - Làm phôi:+Trong sản xuất nhỏ thường dùng phương pháp thủ công dụng cụ đơn giản chổi sắt, bàn chải sắt, dũa, búa, đạt suất thấp +Trong sản xuất hàng khối người ta làm nhờ thiết bị chun dùng khí hóa -Nắn thẳng phơi: nắn búa tay, nắn ép, nắn thẳng máy chuyên dùng, nắn thẳng máy cán ren -Gia công phá:+máy dùng để gia cơng phá cần có cơng suất lớn, độ cứng vững cao để đạt suất cao độ xác khơng cần cao +khi sản lượng nhỏ tách riêng để gia cơng vài máy cũ phân xưởng khí +khi sản lượng lớn thực máy chuyên dùng đặt phân xưởng gia công -Cắt đứt phôi: cắt đứt cưa tay, cắt đứt máy cưa côn, cắt đứt cưa đĩa, cứt đứt bánh mài, cát đứt bánh ma sát, cắt đứt máy tiện, cắt đứt máy chuyên dùng, cắt đứt lửa -, cắt đứt điện cực, cắt đứt tia laser -Gia công lỗ tâm: lỗ tâm loại chuẩn tinh phụ thống dùng để định vị chi tiết dạng trục nhiều lần gá nhiều nguyên cơng khác Nó khơng làm chuẩn cho q trình gia cơng mà dùng q trình kiểm tra sửa chữa sau Câu 5:Nêu nguyên tắc chọn chuẩn thô chuẩn tinh? Nêu ví dụ? Trả lời: *Một số nguyên tắc chọn chuẩn thơ: + Nếu chi tiết có bề mặt khơng gia cơng chọn bề mặt làm chuẩn thơ + Nếu chi tiết có hay nhiều bề mặt khơng gia cơng chọn bề mặt yêu cầu Độ xác vị trí tương quan so với bề mặt gia công cao + Nếu chi tiết tất bề mặt gia cơng nên chọn bề mặt gia cơng yêu cầu lượng dư nhỏ đồng -Nếu có nhiều bề mặt đủ tiêu chuẩn làm chuẩn thơ nên chọn bề mặt phẳng, trơn tru làm chuẩn thơ -Theo phương kích thước chuẩn thô chọn sủ dụng lần, vi phạm gọi Phạm chuẩn thơ -Chọn chuẩn thơ vị trí mà dễ gia cơng chuẩn tinh Ví dụ Ở hình bên có bề mặt A không gia công, ta chọn bề mặt A làm chuẩn thô để gia công bạn *Chọn chuẩn tinh Cố gắng chọn chuẩn tinh chuẩn tinh ( chuẩn vừa dùng để gia cơng vừa dùng để lắp ráp) Cố gắng chọn chuẩn cho tính trùng chuẩn cao tốt( Chuẩn khởi xuất ≡ Chuẩn chỉnh dao ≡ Chuẩn sở ≡ Chuẩn định vị ≡ Chuẩn đo lường ) Cố gắn chọn chuẩn tinh chuẩn tinh thống nhất( tức nguyên cơng lấy mặt làm chuẩn tinh ngun cơng lấy mặt làm chuẩn tinh) Cố gắng chọn chuẩn cho gia công không bị biến dạng lực cắt, lực kẹp Cố gắng chọn chuẩn cho kết cấu đồ gá đơn giản thuận tiện sử dụng Ví dụ: Chọn chuẩn tinh chuẩn tinh chính:bề mặt A vừa dùng gia cơng lắp ráp Câu 18: Trình bày u cầu kỹ thuật tính cơng nghệ kết cấu chi tiết dạng hộp? -Các yêu cầu kỹ thuật: Các lỗ thường yêu cầu đạt độ xác cấp 6-8 dơi cao khoảng cấp độ nhám bề mặt Ra=2,5 - 0,63, cần đạt Ra= 0,32 - 0,16 Các mặt phẳng thường yêu cầu đạt độ xác cấp 8-9 độ nhám bề mặt chúng từ Ra = -1,25 -Tính cơng nghệ kết cấu: + Độ cứng vững chịu lực làm việc gia công cắt gọt với tốc độ cao + Bề mặt chuẩn đủ rộng để thuận tiện gá đặt, gia công + Các lỗ kẹp chặt phải lỗ tiêu chuẩn + Các lỗ vuông nên vng góc với bề mặt vách để tránh lệch dao gia cơng +các lỗ phỉa có kết cấu đơn giản kích thước tang từ gia ngồi khơng đứt quãng dạng dãy hay địa hình +bề mặt gia công thuận tiện cho việc gia công gia công với nhiều dao để đặt suất cao Câu 12 Trình bày khả cơng nghệ phương pháp phay? Nêu ví dụ ứng dụng phương pháp phay chi tiết cụ thể? Khả công nghệ Phay Khả công nghệ Phay rộng chúng mở rộng khả công nghệ máy Phay nhiều cách khác chế tạo thêm đồ gá,…  Phay mặt phẳng: phương pháp phổ biến  Phay mặt trụ  Phay rãnh, Phay rãnh then…  Phay ren  Phay trục then hoa  Phay mặt định hình: sử dụng dao định hình, chép hình phay CN Câu Trình bày đặc điểm dạng sản xuất? Đặc điêm dạng sản xuất a/ Dạng sản xuất đơn chiêc loạt nhỏ • Là dạng sản xuất mà sản lượng gia công mặt hàng nhỏ, thường đến vài chục chiễc Số chủng loại mặt hàng nhiều, mặt hàng không lặp lại lặp lại theo chu kỳ • Đặc điểm: - Sử dụng máy: chủ yếu máy vạn - Bố trí máy: thường bố trí máy theo nhóm máy - Đồ gá trang bị cơng nghệ: chủ yếu vạn - Phương pháp gá đặt: chủ yếu sử dụng phương pháp rà gá - Phương pháp đảm bảo độ xác gia cơng: chủ yếu sử dụng phương pháp đo dò cắt thử - Định mức kĩ thuật: đơn giản, thường định mức theo kinh nghiệm - Bậc thợ: thợ đứng máy đòi hỏi tay nghề cao, không cần thợ điều chỉnh - Văn kiện công nghệ: lập đơn giản thường sử dụng phiếu tiến trình cơng nghệ b/ Dạng sản xuất loạt lớn hành khối • Là dạng sản xuất mà số chủng loại mặt hàng ít, sản lượng gia công mặt hàng lớn, sản phẩm ổn định, lâu dài • Đặc điểm: - Sử dụng máy: chủ yếu máy chuyên dùng, máy tự động cho suất cao - Bố trí máy: theo quy trình cơng nghệ Tại máy thường hồn thành cơng việc định quy trình cơng nghệ định - Đồ gá, trang thiết bị công nghệ: chủ yếu chuyên dùng - Phương pháp gá đặt: chủ yếu sử dụng phương pháp tự động đạt kích thước - Phương pháp đảm bảo độ xác gia cơng: thường sử dụng phương pháp chỉnh sẵn dao - Định mức kỹ thuật: tỉ mỉ xác, thường sử dụng phương pháp tính tốn phân tích, bấm giờ, chép thực ngày làm việc.v.v - Bậc thợ: cần thợ điều chỉnh có tay nghề cao, thợ đứng máy khơng cần có tay nghề cao - Văn kiện công nghệ: lập tỉ mỉ, thường phải sử dụng đến phiếu nguyên công c/ Sản xuất loạt vừa Là dạng sản xuất mà sản lượng mặt hàng khơng q ít, số chủng loại mặt hàng không nhiều, sản phẩm tương đối ổn định lặp lại theo chu kỳ Đặc điểm: Kết hợp hai dạng sản xuất Câu 7: Trình bày nguyên tắc định vị điểm? Vẽ hình nêu ví dụ cụ thể? * Nguyên tắc: Một vật rắn đặt khơng gian chiều, có khẳ chuyển động tự do, chuyển động tịnh tiến theo phương chuyển động quay theo phương Người ta gọi bậc tự vật rắn tuyệt đối Muốn vật rắn có vị trí xác định khơng gian chiều Oxyz, ta phải khống chế bậc tự vật rắn tuyệt đối * Cơ sở ứng dụng:  Chi tiết gia công vật thực, muốn ứng dụng nguyên tắc điểm phải coi chi tiết vật rắn tuyệt đối, đặt hệ chiều Oxyz Căn vào điều kiện gia công cụ thể nguyên công mà khống chế hết số bậc tự cần thiết hợp lý * Ký hiệu quy ước điểm chuẩn    Nếu định vị mặt phẳng mặt phẳng vng góc với nhau( Oxyz ) số bậc định vị giảm dần theo mặt từ -> -> Phải ghi ký hiệu định hình chiếu Câu Trình bày yếu tố đặc trưng cho chất lượng bề mặt chi tiết gia cơng? *Tính chất hình học lớp bề mặt Nhám bề mặt • Tập hợp mấp vi bề mặt quan sát khoảng ngắn tiêu chuẩn gọi nhám bề măt Độ nhám bề mặt gia công đo chiều cao nhấp nhô Rz sai lệch profin trung bình cộng Ra lớp bề mặt Sóng bề mặt Chu kỳ khơng phẳng bề mặt quan sát khoảng lớn tiêu chuẩn gọi sóng bề mặt * Tính chất lý lớp bề mặt Trong q trình gia cơng cơ, tác dụng trình vật lý xảy vùng cắt, lớp kim loại bề mặt bị biến dạng dẻo (BDD) Sau gia công, BDD làm bề mặt tạo nên lớp biến cứng ứng suất dư (ƯSD) lớp bề mặt Lớp biến cứng bề mặt đặc trưng mức độ biến cứng chiều sâu lớp biến cứng ƯSD lớp bề mặt đặc trưng trị số, dấu chiều sâu phân bố ƯSD CÂU Trình bày biện pháp cơng nghệ tiện? Tiện mặt trụ ngồi: • Có thể sử dụng dao đầu thẳng,dao đầu cong, dao vai.v.v • Các phương án phân chia lượng dư hình 5.16 Hình 5.16 a- Cắt lớp a- Cắt đoạn a- Cắt phối hợp Tiện cắt đứt Bản chất tŕnh cắt giống tiện ngoài, nhiên điều kiện cắt gọt khắc nghiệt dao cứng vững so với tiện nên chế độ cắt chọn nhỏ so với tiện Khi tiện cắt đứt thường để lại lõi tâm, để khắc phục thường dùng kết cấu dao hình 5.17 Hình 5.17 Khoả mặt đầu Có thể dùng loại dao dao đầu thẳng, dao đầu cong, dao vai, dao khoả mặt đầu chuyên dùng v.v (hình 5.18) chế độ cắt chọn nhỏ so với tiện ngồi Hình 5.18 Tiện lỗ: Bản chất q tŕnh cắt gọt tiện lỗ giống tiện ngoài, nhiên điều kiện cắt gọt khắc nghiệt kích thước dao bị hạn chế kích thước lỗ, dao có chiều dài phần nhơ khỏi đài dao lớn, lỗ có đường kính nhỏ, chiều dài lỗ lớn nên chế độ cắt chọn nhỏ so với tiện Khi tiện lỗ thương chọn dao có góc sau α lớn tiện thường gá dao cao tâm (mục đích tăng góc sau α) Các sơ đồ tiện lỗ hình 5.19 Hình 5.19 a/ Tiện lỗ máy tiện ( Chi tiết quay, dao tịnh tiến) : Lỗ thường bị côn, nguyên nhân chủ yếu phương chạy dao s không song song với đường tâm trục máy biến dạng dao.Tiện lỗ máy tiện dùng để gia công lỗ trụ có chiều dài nhỏ chi tiết có kết cấu thuận lợi cho việc gá mâm cặp b/ Tiện lỗ máy doa (Dao quay chi tiết tịnh tiến): Lỗ thường bị ô van nguyên nhân đường tâm trục dao không song song với phương chạy dao s c/ Để khắc phục nhược điểm sơ đồ người ta sử dụng sơ đồ hình c (Tiện máy doa) Phương pháp thường dùng để gia công lỗ chi tiết dạng hộp 5/ Tiện ren a/ Dùng dao tiện đơn: Là phương pháp đơn giản ,có tính vạn cao sử dụng phổ biến nhiên suất không cao Các sơ đồ cắt hình 5.20 Hình 5.20 b/ Để nâng cao suất người ta thường dùng phương pháp tiên dao lược ren dùng phương pháp tiện ren gió lốc ( hình 21) Hình 5.21 6/ Tiện măt định hình Bản chất kêt hai chuyển động chạy dao dọc Sd chạy dao ngang Sn Khi tiện mặt trụ ngồi , mặt lỗ Sd ≠ , Sn = Khi tiện mặt đầu Sn ≠ , Sd = Khi tiện mặt định hình Sd ≠ 0, Sn ≠ Thực chất phương pháp sử dụng máy điều khiển số CNC Câu 10:Các nguyên nhân ảnh hưởng tới độ xác gia cơng? Lấy ví dụ nguyên nhân ảnh hưởng tới độ xác gia công? Trả lời:* Nguyên nhân gây sai số gia công: -Nguyên nhân sinh sai số hệ thống không đổi: +sai số lý thuyết phương pháp cắt +sai số chế tạo dụng cụ cắt, độ xác mài mòn máy, đồ gá +độ biến dạng chi tiết gia công -Nguyên nhân sinh sai số hệ thống thay đổi: +dụng cụ cắt bị mòn theo thời gian gia cơng +biến dạng nhiệt máy, đồ gá, dụng cụ cắt -Nguyên nhân sinh sai số ngẫu nhiên: +tính chất vật liệu không đồng +lượng dư gia công không +vị trí phơi đồ gá thay đổi +sự thay đổi ứng suất dư *Ví dụ nguyên nhân sai số chế tạo dụng cụ cắt: Sai số chế tạo ảnh hưởng lớn đến độ xác gia cơng đặc biệt dụng cụ định hình định kích thước - Với dao doa, chế tạo có sai số đường kính gây nên sai số đường kính lỗ gia cơng - Với dao tiện định hình, có sai số biên dạng gây sai số biên dạng chi tiết gia cơng - Với ta rơ, có sai số đường kính trung bình ren, sai số bước ren.v.v gây nên sai số loại ren gia cơng Câu 14: Trình bày khả cơng nghệ phương pháp mài? Trả lời:khả công nghệ phương pháp mài : -Mài tròn ngồi:+mài tròn ngồi chống tâm +mài tròn ngồi khơng tâm -Mài tròn trong(mài lỗ):+mài lỗ có tâm +mài lỗ khơng tâm -Mài phẳng:+mài chu vi đá +mài phẳng mặt đầu đá Câu 17 Nêu công việc cần thực thiết kế quy trình cơng nghệ gia cơng chi tiết máy? -Nghiên cứu điều kiện làm việc chi tiết cụm máy,sản lượng xem có khả đơn giản hóa kết cấu khơng,khả thay hàn lắp nghép không khả thay vật liệu dung thành vaath liệu rẻ tiền khác không -Xác định khả sử dụng phương pháp gia công đạt suất cao không -Xác định khả đo để kiểm tra kích thước vẽ phương pháp đo trực tiếp -Quan điểm tính cơng nghệ kết cấu chi tiết ,khả đạt đọ xác, độ nhám bề mặt,năng suất gia công , thay sửa chữa dễ dàng hay không -Xác định khả sử dụng chuẩn đo chuẩn công nghệ chuẩn thống để đạt độ xác dung sai kích thước gia cơng ,quyết điịnh nguyên công phụ nguyên công trung gian cần đưa them vào quy trình để đảm bảo dộ xác ,độ nhám bề mặt yêu cầu -Phân tích khả ứng dụng phương pháp tạo phôi đơn giản tiên tiến cho phép đạt tiêu kinh tế cao -Xác định bề mặt sử dụng để làm chuẩn định vị đưa them chuẩn phụ không để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chi tiết đòi hỏi -Chi tiết gia cơng có cần nhiệt luyện hay khơng.xác ddinnhj vật liệu chọn xem có phù hợp với yêu cầu gia cơng nhiệt khơng -Để q trình xác định tính cơng nghệ thực dẽ dàng nên đưa chi tiết chi tiết điển hình để dễ phân tích Câu 11 Trình bày dạng sản xuất trình cơng nghệ? • Dạng sản xuất (loại hình sản xuất) khái niệm kinh tế, kỹ thuật tổng hợp phản ánh mối quan hệ qua lại đặc trưng kỹ thuật, công nghệ nhà máy với hình thức tổ chức sản xuất, hạch tốn kinh tế sử dụng q trình nhằm tạo sản phẩm đảm bảo tiêu kinh tế – kỹ thuật • Để phân loại dạng sản xuất có nhiều quan điểm khác phân loại dạng sản xuất theo sản lượng hàng năm khối lượng chi tiết Theo quan điểm dạng sản xuất chia làm ba loại: + Dạng sản xuất đơn + Dạng sản xuất hàng loạt + Dạng sản xuất hàng khối Trong DSX hàng loạt, vào sản lượng người ta phân thành: - Dạng sản xuất loạt nhỏ - Dạng sản xuất loạt vừa - Dạng sản xuất loạt lớn Dạng sản xuất loạt nhỏ có đặc điểm giống với dạng sản xuất đơn Dạng sản xuất loạt lớn có đặc điểm giống với dạng sản xuất hàng khối Vì thực tế người ta phân dạng sản xuất thành ba loại sau: + Dạng sản xuất đơn chiếc, loạt nhỏ + Dạng sản xuất loạt vừa + Dạng sản xuất loạt lớn, hàng khối ... dụng máy: chủ yếu máy chuyên dùng, máy tự động cho suất cao - Bố trí máy: theo quy trình cơng nghệ Tại máy thường hồn thành cơng việc định quy trình cơng nghệ định - Đồ gá, trang thi t bị công nghệ: ... khả cơng nghệ phương pháp phay? Nêu ví dụ ứng dụng phương pháp phay chi tiết cụ thể? Khả công nghệ Phay Khả công nghệ Phay rộng chúng mở rộng khả cơng nghệ máy Phay nhiều cách khác chế tạo thêm... PHÂN LOẠI Người ta phân loại chuẩn: chuẩn thi t kế chuẩn công nghệ Chuẩn thi t kế:  Định nghĩa:  Chữ thi t kế nghĩa dùng chuẩn thi t kế chẳng hạn thi t  Chuẩn hình thành xây dựng chuỗi kích
- Xem thêm -

Xem thêm: phao thi công nghệ chế tạo máy, phao thi công nghệ chế tạo máy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay