đồ án công nghệ chế tạo máy

6 6 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 08:46

Chương I: XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT : Khối lượng chi tiết xác đònh : + Thể tích chi tiết : V = 0,063 dm3 + Khối lượng riêng gang xám :  = 7,4 Kg/dm3 Khối lượng chi tiết : Q = V   = 0,063  7,4 = 0,5 Kg Sản lïng chi tiết cần chế tạo năm: Trong đó: - N0 - chiếc, số sản phẩm năm, theo đề yêu cầu N = 5000chiếc - m - số lượng chi tiết sản phẩm, chọn m = -  - số % dự trữ làm phụ tùng cho chi tiết máy nói dành làm phụ tùng, chọn  =6% -  - số % chi tiết phế phẩm trình chế tạo, chọn  = 5% = 5565 chiếc/năm Theo [1, bảng 2.1, trang 24], dạng sản xuất hàng loạt vừa  Dạng sản xuất chi tiết dạng sản xuất hàng loạt vừa, đặc trưng cho dạng sản xuất là: + Dễ sử dụng thiết bò máy công cụ vạn + Các loạt sản phẩm sản xuất theo chu kì + Dễ điều chỉnh máy tự động đạt kích thước + Sử dụng tay nghề công nhân có nhiều bậc thợ phù hợp với nhiều nguyên công Để đạt dạng sản xuất hàng loạt vừa hàng năm nhà sản xuất phải sản xuất từ 500…7500 chi tiết Chương II: PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG 1 Công dụng chi tiết : Là chi tiết dùng sản xuất nhằm để đỡø chi tiết máy Để làm việc đó, thiết kế để đỡ, đònh vò giữ chi tiết nhằm đảm bảo làm việc với sai số phạm vi cho phép Đây làø chi tiết dạng càng, phải tuân thủ theo qui tắc gia công chi tiết dạng Điều kiện làm việc : Chi tiết làm việc phải đảm bảo độ cứng vững vò trí lỗã Yêu cầu kỹ thuật : Độ song song lỗ quan trọng 0,05 Cấp xác lỗ Cấp xác lỗ Độ nhám lỗ Ra = Độ nhám lỗ Ra = Độ nhám bề mặt Rz = 20 Các bề mặt lại đạt Rz = 40 Vật liệu chi tiết : Vật liệu chi tiết gang xám GX 15-32 có : Độ bền kéo : 150 N/mm2 Độ bền uốn : 320 N/mm2 Độ rắn HB = 163  229 : Chương III: CHỌN DẠNG PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 3 CHỌN PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 3.1 Dạng phôi: Trong gia công khí dạng phôi là: phôi đúc, rèn, dập, cán Xác đònh loại phương pháp chế tạo phôi phải nhằm mục đích bảo đảm hiệu kinh tế – kỹ thuật chung quy trình chế tạo chi tiết, đồng thời tổng phí tổn chế tạo chi tiết kể từ công đoạn chế tạo phôi công đoạn gia công chi tiết phải thấp Khi xác đònh loại phôi phương pháp chế tạo phôi cho chi tiết ta cần phải quan tâm đến đặc điểm kết cấu yêu cầu chòu tải làm việc chi tiết (hình dạng, kích thước, vật liệu, chức năng, điều kiện làm việc…) Sản lượng hàng năm chi tiết Điều kiện sản xuất thực tế xét mặt kỹ thuật tổ chức sản xuất (khả trang thiết bò, trình độ kỹ thuật chế tạo phôi…) Mặc khác xác đònh phương án tạo phôi cho chi tiết ta cần quan tâm đến đặc tính loại phôi lượng dư gia công ứng với loại phôi - Chọn phơi Dựa vào đặc điểm phương pháp tạo phôi trên, ta chọn phương pháp đúc vì: + Hình dạng chi tiết kha phức tạp phương pháp khác thực + Giá thành chế tạo vật đúc rẻ + Thiết bò đầu tư phương pháp tương đối đơn giản,cho nên đầu tư thấp + Phù hợp với sản xuất hàng loạt vừa + Độ nhám bề mặt, độ xác sau đúc chấp nhận để tiếp tục gia công + Vật liệu làm chi tiết gang xám GX 15 – 32 có tính đúc tốt 1.1 Dạng phôi : Chi tiết dạng càng, vật liệu chế tạo chi tiết gang xám GX 15-32, đặc trưng học dòn, chòu nén tốt nên dễ bò mõi kéo Gang vật liệu thích hợp với phương pháp đúc, hình dạng phôi đúc phức tạp, kích thước bất kỳ, sản lượng lớn … nên chọn dạng phôi phôi đúc 1.2 Vật liệu : Gang xám GX 15-32 số hiệu gang xám có tính trung bình (thường có kim loại péclít – ferít với grafít tương đối thô) để làm chi tiết chòu tải trung bình chòu mài mòn Thành phần hóa học gang xám GX 15-32 : C 2,8  3,5% Si 1.5  3% Mn 0,5  1% P 0,1  0,2% S 0,1  0,12% Coâng dụng : Gang có tính tổng hợp không cao thép có tính đúc tốt, gia công cắt gọt dễ dàng, chế tạo đơn giản giá thành rẽ Cơ tính gang xám GX 15-32 : Số Giới Độ Giới Độ Giới Độ Dạng hiệu hạn giản hạn võng hạn cứng grafít gang bền dài bền uốn bền HB kéo  (%) uốn theo nén N/mm2 khoản N/m m2 N/m g cách m2 trục 600 300 GX 15- 150 0,5 32 Phương pháp chọn phôi 320 600 2,5 163- Tấm 229 thô Vì dạng sản xuất hàng loạt vừa vật liệu chi tiết gang xám GX 15-32 dùng phương pháp đúc khuôn cát mẫu kim loại làm khuôn bầng máy với cấp xác Loại phơi cso cấp xác kích thước IT16 Chương IV: CHỌN TIẾN TRÌNH GIA CÔNG CÁC BỀ MẶT CỦA PHÔI ... chung quy trình chế tạo chi tiết, đồng thời tổng phí tổn chế tạo chi tiết kể từ công đoạn chế tạo phôi công đoạn gia công chi tiết phải thấp Khi xác đònh loại phôi phương pháp chế tạo phôi cho chi... PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 3 CHỌN PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 3.1 Dạng phôi: Trong gia công khí dạng phôi là: phôi đúc, rèn, dập, cán Xác đònh loại phương pháp chế tạo phôi phải nhằm... thuật chế tạo phôi…) Mặc khác xác đònh phương án tạo phôi cho chi tiết ta cần quan tâm đến đặc tính loại phôi lượng dư gia công ứng với loại phôi - Chọn phơi Dựa vào đặc điểm phương pháp tạo phôi
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án công nghệ chế tạo máy, đồ án công nghệ chế tạo máy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay