Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị hà nội

89 9 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 08:31

luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nay, để tồn phát triển, doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu mà hiệu cuối phải phản ánh thông qua tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tỷ suất Để đạt mục tiêu doanh thu bán hàng phải lớn chi phí bỏ (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) Như vậy, doanh thu bán hàng kết bán hàng hai mặt vấn đề, chúng mối quan hệ tỷ lệ thuận với doanh thu điều kiện tiên quyết, định cuối hoạt động kinh doanh Trong hoạt động kinh doanh, việc mua sắm yếu tố đầu vào, tiến hành sản xuất thu mua tạo sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành tiêu thụ để thu tiền tạo nên doanh thu Đây phận quan trọng định tồn doanh nghiệp Xuất phát từ tầm quan trọng vấn đề nêu trên, qua q trình thực tập Cơng ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội, giúp đỡ Ban giám đốc, cán Ban Tài - Kế tốn, hướng dẫn tận tình thầy giáo PGS.TS - Nguyễn Ngọc Quang, em xin sâu vào nghiên cứu đề tài: "Kế tốn chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đơ thị Nội" Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung gồm phần: Chương 1: Tổng quan Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội Chương 2: Thực trạng tổ chức kế tốn chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đơ thị Nội Chương 3: Hồn thiện kế tốn chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Mặc dù cố gắng song thân chưa nhiều kinh nghiệm thực tế nên chuyên đề chắn không tránh khỏi khiếm khuyết Do em mong nhận ý kiến đóng góp để hồn thiện chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn ! Nội, ngày tháng năm 2008 Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÔ THỊ NỘI 1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty Thực Nghị định 388/CP Chính phủ việc xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, Công ty kinh doanh phát triển nhà Thanh Trì thành lập theo Quyết định số 1389/QĐ-UB ngày 03/4/1993 UBND Tp Nội sở sáp nhập 03 xí nghiệp: - Xí nghiệp Xây dựng Thanh Trì - Xí nghiệp gạch Thanh Trì - Xí nghiệp Kinh doanh Phát triển nhà Thanh Trì Trụ sở Cơng ty đặt xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Nội Cơng ty Kinh doanh phát triển nhà Thanh Trì UBND Tp Nội Trọng tài kinh tế cấp giấy phép kinh doanh số 108004 ngày 26/4/1993 Khi thành lập, Công ty chịu quản lý Nhà nước UBND huyện Thanh Trì hướng dẫn chun mơn Sở Xây dựng Nội Tháng 02 năm 2000, Công ty chuyển sang trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Nội Tháng 11 năm 2005 Công ty Kinh doanh phát triển nhà Nội chuyển thành Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà Đô thị Nội Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Một số tiêu tài công ty qua cac năm 2006 – 2007 Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Doanh thu tiêu thụ Vốn chủ sở hữu Số cán nhân viên Thu nhập bình quân Lợi nhuận sau thuế Năm 2006 115.343.493.670 24.345.923.764 300 2.500.000 8.704.396.786 Năm 2007 130.589.333.121 27.612.159.125 350 3.000.000 10.963.658.147 So sánh 113,21% 113,41% 120% 125,95% Qua tiêu ta thấy kếtCông ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội đạt qua năm thể mơ hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty hiệu Quy mô hoạt động Công ty năm 2007 mở rộng chiều sâu chiều rộng so với năm 2006 thể hiện: Số lượng cán nhân viên tăng lên từ 300 người lên 350 người đồng thời thu nhập bình quân tăng lên từ 2.500.000đ lên 3.000.000đ/người tương ứng với tăng 120% Bên cạnh mơ hình quản lý Cơng ty năm 2007 so với năm 2006 hiệu thể tốc độ tăng trưởng Doanh thu tiêu thụ so với tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế tăng chậm (113,21% < 125,95%), điều nghĩa Cơng ty biết tiết kiệm chi phí kinh doanh cách hợp lý Hay nói cách khác hiệu hoạt động kinh doanh Công ty năm 2007 cao so với năm 2006 Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà đô thị Nội đơn vị kinh tế tự chủ, hạch tốn độc lập, tư cách pháp nhân, mở tài khoản Ngân hàng (kể tài khoản ngoại tệ) sử dụng dấu riêng theo qui định pháp luật Công ty giao nhiệm vụ ban đầu là: - Kinh doanh nhà, mua nhà cũ cải tạo lại để bán cho th - Nhận thầu cơng trình kỹ thuật thị, cơng trình phục vụ nơng nghiệp Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Tổ chức sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ xây dựng, sửa chữa nhà cửa trang trí nội ngoại thất - Tổ chức dịch vụ tư vấn nhà đất Thông tin môi giới nhà đất - Nhận thầu thi cơng san lấp mặt cơng trình thủy lợi nội 1.2 Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh Công ty 1.2.1 Tổ chức quản lý Công ty Công ty chịu quản lý Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà Nội Công ty điều hành điều hành giám đốc hai phó giám đốc Một phó giám đốc phụ trách tổ chức hành chính, phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Giám đốc lãnh đạo chung tồn Cơng ty, trực tiếp đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, chịu trách nhiệm trước Nhà nước, đồng thời đại diện cho quyền lợi cán cơng nhân viên tồn Cơng ty Cơng ty 30 đầu mối trực thuộc - phòng nghiệp vụ: kế hoạch - kỹ thuật, tổ chức hành chính, tài vụ - Ban quản lý dự án: dự án Đại Kim - Định Công, dự án Trung tâm dịch vụ thương mại Thanh Trì dự án khu đô thị - 13 đội xây dựng - đội sản xuất gạch - đội xe thi công giới - trung tâm môi giới nhà đất - đội gia công khí mộc - cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng - Các Ban quản lý dự án tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định Nhà nước đầu tư xây dựng, chịu lãnh đạo, đạo Ban giám đốc Công ty Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Các Đội thi công xây lắp, thi công giới, sản xuất vật liệu… tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực Cơng ty giao, hạch tốn theo phương thức hạch tốn báo sổ Với mơ hình tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất Cơng ty điều kiện quản lý chặt chẽ động hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo đạt hiệu kinh tế mức cao Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức củaCông ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà Đô thị Nội HĐQT GIÁM ĐỐC PGĐ Phụ trách kỹ thuật Phòng tài kế tốn XN xây lắp XN xây lắp PGĐ Phụ trách dự án (OMR) Phòng hành quản trị XN xây lắp XN xây lắp PGĐ nội Phòng Tổ chức lao động XN xây lắp XN đầu tư tư vấn nhà đất Phòng quản lý dự án XN đầu tư tư vấn nhà đất Đội thi công giới Phòng kế hoạch tổng hợp Ban quản lý dự án Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com Ban QL khai thác nhà luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 1.2.2 Mối quan hệ phân xưởng phòng ban với Giám đốc Lãnh đạo công ty, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, phụ trách chung, trực tiếp đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng Cơng ty, UBND thành phố nhiều mặt PGĐ phụ trách kỹ thuật Được phân công giúp việc cho giám đốc công tác lập kế hoạch, triển khai thực kiểm tra giám sát việc thực kế hoạch, kiểm tra quản lý xây lắp, quản lý chất lượng cơng trình, kỹ thuật thi cơng cơng trình Quản lý thực cơng tác an tồn lao động phòng chống thiên tai, đạo phòng ban, ban chức xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn, dài hạn cho toàn cơng ty PGĐ phụ trách hoạt động nội chính: Tham mưu hỗ trợ giám đốc công ty việc quản lý hoạt động nội Chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty liên đới chịu trách nhiệm trước nhà nước, UBND thành phố, Tổng công ty mặt phụ trách PGĐ phụ trách quản lý dự án (OMR): Tham mưu hỗ trợ giám đốc Công ty hoạt động kinh doanh, phát triển dự án đầu tư kinh doanh nhà đô thị, chịu trách nhiệm trước GĐ công ty liên đới chịu trách nhiệm trước nhà nước, UBND thành phố Quản lý theo dõi diễn biến dự án công ty đã, thực theo kế hoạch Công ty Tổng Công ty Phòng hành quản trị: Giúp giám đốc Cơng ty theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động chung, hoạt động hành kinh tế, xã hội tồn cơng ty đơn vị trực thuộc theo pháp luật thủ tục hành nhà nước, theo dõi tổng hợp tình hình hoạt Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân động hành sản xuất kinh doanh, kế tốn đơn vị, phòng ban trực thuộc cơng ty Phòng kế hoạch tổng hợp: Tham giúp việc cho lãnh đạo công ty: - Công tác lập, triển khai, kiểm tra kế hoạch - Kiểm tra, quản lý xây lắp, quản lý chất lượng cơng trình, kỹ thuật thi cơng - An tồn lao động, phòng chống thiên tai - Xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn dài hạn cho công ty Phòng quản lý dự án: Phòng quản lý dự án thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà Đơ thị Nội chức tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty hoạt động kinh doanh phát triển dự án Tham mưu cho Giám đốc công ty việc đạo ban quản lý dự án chuẩn bị điều kiện soạn thảo hợp đồng, việc lựa chọn đơn vị tư vấn, soạn thảo quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế bên liên quan Phòng kế tốn tài Tham mưu cho ban lãnh đạo, hạch tốn phân tích hoạt động kinh tế, phản ánh đầy đủ thông tin cách xác nhất, kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để giúp cho ban lãnh đạo tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Phòng tổ chức lao động Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý nhà nước mặt: - Công tác tổ chức cán - Công tác quản lý lao động tiền lương - Quản lý thực chế độ, sách người lao động Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Thực công tác tra, kiểm tra đơn thư tố cáo, khiếu nại, công tác quân sự, bảo vệ an ninh nội bộ, trưởng phòng chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty công việc giao 10 Các xí nghiệp xây lắp, đội thi cơng giới, ban quản lý dự án, ban quản lý khai thác tồ nhà: Quản lý việc thi cơng cơng trình, trực tiếp kiểm tra báo cáo tiến độ thi cơng cơng trình thực hiện, nhiệm vụ thơng báo tình hình thực kế hoạch với phòng ban Cơng ty thực thông báo, định Giám đốc công ty 1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà Đô thị Nội : - Lĩnh vực hoạt động: + Xây dựng, lắp đặt cơng trình dân dụng cơng nghiệp + Xây dựng, lắp đặt cơng trình kỹ thuật đô thị + Tổ chức kinh doanh vật liệu xây dựng + Thi cơng cơng trình cấp nước, chiếu sáng + Thiết kế thi cơng nội ngoại thất + Tổ chức dịch vụ tư vấn nhà đất thông tin môi giới nhà đất, nhận thầu thi cơng san lấp mặt bằng, cơng trình thuỷ lợi nội đồng giao thông nông thôn + Nhận thầu xây dựng cơng trình cơng nghiệp, đường dây, trạm biến áp kinh doanh vận tải hàng hoá đường + Kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch vui chơi giải trí + Lập, quản lý thực dự án đầu tư, xây dựng lắp đặt cơng trình dân dụng, giao thơng thị + Xây dựng lắp đặt trạm cung ứng nước sạch, kinh doanh thương mại hàng hoá dịch vụ + Liên doanh liên kết với tổ chức, cá nhân nước để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 10 1.4 Tình hình tổ chức cơng tác kế toán doanh nghiệp Bộ máy kế toán công ty xếp tương đối gọn nhẹ gồm 01 trưởng phòng, 01 phó phòng 05 CBCNV.Trong thạc sĩ kinh tế, 04 người tốt nghiệp đại học người tốt nghiệp cao đẳng Sơ đồ 1.2: Tổ chức máy Kế toán TRƯỞNG PHỊNG PHĨ PHỊNG Tổng hợp BCTC NV 1: Kế tốn quỹ TM, KT công nợ, KT  DA, theo dõi  đơn vị trực thuộc NV 2: Kế toán ngân hàng, TSCĐ, BH, kiểm kê, KT  DA, theo dõi  đơn vị trực thuộc NV 3: NV 4: NV 5: Kế toán Kế toán Thủ quỹ, doanh thu, dự án, lập văn thư KT thuế, theo dõi KT vật tư, thực KT kinh phí báo cáo CT, theo dõi quản trị  đơn vị trực thuộc Trưởng phòng: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty Nhà nước việc tổ chức thực chức nhiệm vụ Phòng TCKT nêu - Điều hành, tổ chức hoạt động phạm vi Công ty công tác tài kế tốn - Xây dựng KH tài Cơng ty, kết hợp với phòng, Ban Công ty xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng, KH SXKD Phân tích hoạt động SXKD, giúp cho lãnh đạo Công ty tổ chức tốt hoạt động SXKD Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 75 Công tác luân chuyển chứng từ đơn vị trực thuộc với phòng tài kế tốn với Cơng ty chẫm trễ Thơng thường, chứng từ phát sinh kế toán đơn vị tập hợp đến cuối tháng chuyển phòng tài Cơng ty để vào sổ nhiều chứng từ phát sinh tháng này, kỳ phải đến tháng sau, kỳ sau gửi lên Chính chậm trễ làm cho cơng việc kế toán thường bị dồn vào cuối kỳ hạch toán * Về cơng tác hạch tốn chi phí: Bên cạnh mặt tích cực tạo điều kiện cho Cơng ty khơng ngừng lớn mạnh suốt năm qua Cơng ty số hạn chế cần khắc phục sau: Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề, nhiều loại chi phí khác nhau, Công ty cần theo dõi riêng loại chi phí, khoản mục chi phí để đảm bảo theo dõi đầy đủ xác * Về công tác tiêu thụ: Để ngày mở rộng thị trường Cơng ty cần phải kế hoạch Marketting phù hợp Cơng ty thiếu nhà quản trị đầu óc chiến lược Các nhà quản trị Công ty dập khuôn, bắt chước chưa khả sáng tạo Đội ngũ nhân viên bán hàng Cơng ty yếu lực, chưa kiến thức nghiệp vụ bán hàng chưa đạt hiệu cao 3.2 Hồn thiện cơng tác Kế tốn chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 76 Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội bảo tận tình cơ, anh chị phòng kế tốn Cơng ty, em điều kiện tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh thực trạng công tác tổ chức kế tốn Cơng ty Dưới góc độ sinh viên thực tập với nhiệt tình nghiên cứu, em xin đưa số ý kiến phương hướng hồn thiện tồn hạch tốn kế tốn chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội 3.2.1 Kiến nghị chứng từ kế toán: Do số lượng chứng từ phát sinh từ đội xây lắp lớn, việc hạch tốn lại hồn tồn kế tốn Cơng ty tiến hành nên khối lượng công việc thường lớn Hơn hàng tháng kế toán đội chuyển chứng từ Cơng ty, nên làm cho việc hạch tốn chi phí sản xuất cho cơng trình khơng kịp thời Vì với hình thức khốn gọn Cơng ty nên cho phép đơn vị trực thuộc tự tổ chức hạch tốn kế tốn Sau định kỳ nộp lên phòng kế tốn Cơng ty để kiểm tra Điều tạo điều kiện thuận lợi giảm gánh nặng cho phòng kế tốn Cơng ty Ngồi ra, chứng từ gốc chuyển văn phòng cần phải phân loại, xếp riêng theo nội dung để thuận tiện cho công tác theo dõi, đối chiếu số liệu để vào hồ sơ, thẻ, bảng liên quan nhằm phân định rõ ràng chi phí kinh doanh 3.2.2 Kiến nghị tài khoản: Việc sử dụng Tài khoản kế toán thực theo hệ thống Tài khoản ban hành Công ty cần chi tiết số tài khoản để thuận tiện việc theo dõi Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 77 3.2.3 Kiến nghị sổ kế toán: Công ty nên mở sổ chi tiết để theo loại vật tư, kho cụ thể để tiện cho công tác quản lý 3.2.4 Kiến nghị báo cáo kế tốn: Báo cáo kế tốn cơng ty chủ yếu báo cáo tài định kỳ, báo cáo quản trị (báo cáo nhanh) chưa thực hồn tồn nên tính động thơng tin kế tốn (thể qua số) chưa đạt tính hiệu Ngồi báo cáo tài tổng hợp phải lập, kế tốn cho báo cáo nhanh nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho người quản lý (khi yêu cầu) 3.2.5 Các kiến nghị khác: Ngoài số ý kiến liên quan đến cơng tác hạch tốn kế tốn phần hành này, số vấn đề liên quan đến cách thức tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh mà theo em xin đề xuất sau: - Nên áp dụng hợp lý hình thức chiết khấu hàng bán để khuyến khích khách hàng mua khối lượng lớn toán hạn - Ngoài phương thức bán hàng trên, việc đa dạng hoá phương thức bán hàng làm doanh thu bán hàng Công ty phong phú - Cơng việc tìm hiểu, nghiên cứu thị trường phòng kinh doanh thuộc văn phòng cơng ty quan trọng đồng thời việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cho kế tốn cơng ty nên ý Cơng ty cần sách cụ thể công tác Maketting đặc biệt thị trường nước Việc nâng cao kỹ cho cán kế tốn phần việc hồn thiện phần hành kế tốn Tóm lại, để hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu bán hàng kết bán hàng, điều đòi hỏi phải nỗ lực người làm cơng tác quản lý người thực đạo Xuất phát từ nhu cầu thị trường mà đáp ứng để tăng kết sản xuất, kinh doanh từ u cầu đòi hỏi tính hiệu cơng việc để thiết kế mơ hình quản lý tài - kế tốn cho thích hợp với cơng ty điều kiện Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 78 KẾT LUẬN Sau thời gian tìm hiểu cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội, em phần nắm bắt thực trạng cơng tác tổ chức hệ thống kế tốn doanh nghiệp công việc cần phải làm phần hành kế tốn Điều giúp em hiểu sâu lý luận chung, so sánh giống khác lý luận thực tiễn nhằm bổ sung kiến thức học ghế nhà trường Qua thời gian thực tập, êmmnhận thấy Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đơ thị Nội doanh nghiệp uy tín lớn lĩnh vực kinh doanh sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, nhà hàng, khách sạn… Công ty tổ chức tốt công tác kế toán doanh thu, tiêu thụ xác định kết kinh doanh Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình chu đáo thầy giáo –PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang Ban TàiKế tốn Cơng ty giúp em hoàn thành Báo cáo thực tập Nội, ngày tháng năm 2008 Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hệ thống Kế toán Việt Nam – Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhà xuất Tài xuất năm 2006 – Quyển Hệ thống Kế toán Việt Nam – Chế độ kế tốn doanh nghiệp Nhà xuất Tài xuất năm 2006 – Quyển Giáo trình Kế tốn Tài - Trường ĐH KTQD Nội xuất năm 2005 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Tài liệu Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội - Các trang Web: http://www.webketoan.com http://www.tapchiketoan.info http://www.kiemtoan.com http://www.forum.misa.com Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 80 XÁC NHẬN CỦA QUAN, ĐƠN VỊ THỰC TẬP …………………… …………………… Nội, ngày Kế toán trưởng / /2008 Giám đốc Công ty Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 81 nhËn xÐt cđa gi¸o viªn híng dÉn Đề tài: Hồn thiện kế tốn chi phí, doanh thu xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang …………………… …………………… Nội, ngày / /2008 Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com 82 luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 83 Danh mục bảng biểu Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức củaCông ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà Đô thị Nội đồ 1.2: Tổ chức máy Kế toán 10 Sơ đồ 1.3: SƠ ĐỒ HẠCH TỐN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ 20 * Quá trình ghi chép hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 20 Đặc trưng hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ: Căn trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp “Chứng từ ghi sổ” Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: .20 + Ghi theo trình tự thời gian Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ .20 + Ghi theo nội dung kinh tế Sổ Cái 21 Chứng từ ghi sổ kế toán lập sở chứng từ kế toán Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán loại, nội dung kinh tế 21 Chứng từ ghi sổ đánh số hiệu liên tục tháng năm (theo số thứ tự Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ) chứng từ kế tốn đính kèm, phải kế tốn trưởng duyệt trước ghi sổ kế tốn 21 * Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội sau: 21 - Hàng ngày, vào chứng từ kế toán Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán loại kiểm tra, dùng làm ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ Căn vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau dùng để ghi vào Sổ Cái Các chứng từ kế toán sau làm lập Chứng từ ghi sổ dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết liên quan 21 - Cuối tháng, phải khoá sổ tính tổng số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh tháng sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính Tổng số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Số dư tài khoản Sổ Cái Căn vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh .21 - Sau đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi Sổ Cái Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ sổ, thẻ kế toán chi tiết) dùng để lập Báo cáo tài 21 Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ tổng số phát sinh tất tài khoản Bảng cân đối số phát sinh phải Tổng số tiền phát sinh sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ Tổng số dư Nợ tổng số dư tài khoản Bảng cân đối số phát sinh phải nhau, số dư tài khoản Bảng Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 84 Cân đối số phát sinh phải số dư tài khoản tương ứng Bảng tổng hợp chi tiết 21 - Chứng từ ghi sổ; 22 - Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ; 22 - Sổ Cái: Công ty mở Sổ Cái cho tất tài khoản mà Công ty sử dụng Tại Công ty, Sổ Cái tổng hợp cho năm, sổ dùng cho tài khoản ghi phát sinh phát sinh nợ .22 Phát sinh Sổ Cái lấy từ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo tổng số 22 Phát sinh Nợ Sổ Cái phản ánh chi tiết theo Tài khoản đối ứng lấy từ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ liên quan 22 - Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết 22 Biểu 1.1: CHỨNG TỪ GHI SỔ 25 Biểu 1.2: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ 26 Biểu 1.3: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 632 28 Biểu 1.4: CHỨNG TỪ GHI SỔ 30 Biểu 1.5: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ 31 Biểu 1.6: Sæ chi tiÕt TK 641 32 Biểu 1.7:Sỉ c¸i 35 Biểu 1.8: Sỉ c¸i .36 Biểu 1.9: CHỨNG TỪ GHI SỔ 39 Biểu 1.10: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ 40 Biểu 1.11: SỔ CHI TIẾT TK 6421 42 Biểu 1.12: CHỨNG TỪ GHI SỔ 43 Biểu 1.13: Sỉ c¸i 44 Biểu 1.14: BẢNG HOẤ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ BÁN RA T7 47 BẢNG HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA 47 (KÈM THEO TỜ KHAI THUẾ GTGT) .47 Dùng cho sở khai thuế khấu trừ hàng tháng 47 (Tháng năm 2007) 47 Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 85 Tên sở kinh doanh: Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội 47 Địa chỉ: Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Nội 47 47 Biểu 1.15: BẢNG HOẤ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ BÁN RA T8 48 BẢNG HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA 48 (KÈM THEO TỜ KHAI THUẾ GTGT) .48 (Dùng cho sở khai thuế khấu trừ hàng tháng) 48 (Tháng năm 2007) 48 Tên sở kinh doanh: Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội 48 Địa chỉ: Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Nội 48 Biểu 1.16: BẢNG HOẤ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ BÁN RA T9 49 BẢNG HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA 49 (KÈM THEO TỜ KHAI THUẾ GTGT) .49 (Dùng cho sở khai thuế khấu trừ hàng tháng) 49 (Tháng năm 2007) 49 Tên sở kinh doanh: Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội 49 Địa chỉ: Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Nội 49 Biểu 1.17: CHỨNG TỪ GHI SỔ 52 Biểu 1.18: CHỨNG TỪ GHI SỔ 53 Biểu 1.19: CHỨNG TỪ GHI SỔ 55 Biểu 1.20: CHỨNG TỪ GHI SỔ 56 Biểu 1.21: SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 57 Biểu 1.22: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 3331 .58 Biểu 1.23: SỔ CÁI TK 511 61 Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 86 Biểu 1.24: CHỨNG TỪ GHI SỔ 64 Biểu 1.25: SỔ CÁI TK 911 67 Biểu 1.26: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 70 Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 87 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG .3 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÔ THỊ NỘI 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty .3 1.2 Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh Công ty 1.2.1 Tổ chức quản lý Công ty 1.2.2 Mối quan hệ phân xưởng phòng ban với 1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà Đô thị Nội : .9 1.4 Tình hình tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp 10 1.4.1 Hình thức kế tốn Cơng ty 15 CHƯƠNG 2: 24 THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ, DOANH THU XÁC ĐỊNH .24 K ẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÔ THỊ NỘI 24 2.1 Kế tốn chi phí: .24 2.1.1 Kế toán giá vốn hàng bán: .24 2.1.2 Kế tốn chi phí bán hàng .28 2.1.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 38 2.2 Kế toán doanh thu bán hàng .45 2.3 Kế toán kết kinh doanh 62 CHƯƠNG 3: 71 HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ, DOANH THU XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÔ THỊ NỘI 71 3.1 Đánh giá thực trạng Kế tốn chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội 71 3.1.1 Những ưu điểm: 72 3.2 Hồn thiện cơng tác Kế tốn chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội 75 Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 88 3.2.1 Kiến nghị chứng từ kế toán: 76 3.2.2 Kiến nghị tài khoản: 76 3.2.3 Kiến nghị sổ kế toán: 77 3.2.4 Kiến nghị báo cáo kế toán: 77 3.2.5 Các kiến nghị khác: 77 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO .79 Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com luanvan84@gmail.com Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân QUY ĐỊNH CHỮ VIẾT TẮT - GTGT : Giá trị gia tăng - CT : Chứng từ - NT : Ngày tháng - TK : Tài khoản - TSCĐ : Tài sản cố định - TK 632-PĐ : Tài khoản 632 – Khu công nghiệp Phúc Điền Http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp http://luanvan84.com 89 ... VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI 1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty Thực Nghị định 388/CP Chính phủ việc xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, Cơng ty kinh doanh phát. .. - Công ty Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Hà Nội áp dụng chế độ kế toán máy tháng 02/2005 Phần mềm kế toán MISA – SME, Phiên 7.5 - Phần mềm kế toán Doanh nghiệp vừa nhỏ Công ty. .. bán hàng cho hàng xuất bán tháng Tuy nhiên chi phí bán hàng Công ty Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Hà Nội không nhiều đặc thù Công ty kinh doanh Công ty sở hạ tầng Khu công
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị hà nội , Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay