Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp tại công ty XDCTGT 246

62 8 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 08:30

Dương Thị Ngọc Tú – Kế toán 39B LỜI MỞ ĐẦU Trong năm qua, hệ thống sở hạ tầng nước ta có bước phát triển đáng kể góp phần khơng nhỏ vào việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước cho phát triển kinh tế Đạt thành không nhắc đến nỗ lực to lớn doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh xây dựng cơng trình sở hạ tầng Bằng nỗ lực mình, Doanh nghiệp không ngừng học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư đổi cơng nghệ để xây dựng thành cơng nhiều cơng trình có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn nước quốc tế Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng thất vốn đầu tư dự án xây dựng gây tổn thất không nhỏ cho ngân sách Nhà nước Trong ngun nhân gây tình trạng kể đến quản lý yếu Doanh nghiệp dẫn đến thất lãng phí sản xuất đẩy giá thành lên cao Do đó, vấn đề đặt doanh nghiệp cần phải có giải pháp quản lý vốn hiệu hơn, tránh thất lãng phí để hạ giá thành sản phẩm tăng khả cạnh tranh Một công cụ hữu hiệu quảncơng tác hạch tốn kế tốn, cơng tác sử dụng hiệu giám sát khoản chi phí phát sinh mà cung cấp đầy đủ thơng tin cho nhà quản trị để chủ động tìm kiếm giải pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, sau thời gian thực tập công ty XDCTGT 246, với hướng dẫn thầy giáo Ngơ Trí Tuệ cán phòng kế tốn Cơng ty, em chọn đề tàiHạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp Công ty XDCTGT 246” với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé để hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn nâng cao hiệu sản xuất Công ty Bài viết gồm ba phần: - Phần 1: Lý luận chung hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đơn vị xây lắp - Phần 2: Tình hình hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty XDCTGT 246 - Phần 3: Một số ý kiến góp phần hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty XDCTGT 246 Dương Thị Ngọc Tú – Kế toán 39B PHẦN THỨ NHẤT LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở ĐƠN VỊ XÂY LẮP A CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP I.Đặc điểm ngành xây dựng tác động đến công tác hạch tốn kế tốn Trong nhóm ngành trực tiếp chế tạo củacải vật chất cho xã hội, xây dựng ngành sản xuất vật chất độc lập, có chức tái tạo tài sản cố định cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế quốc phòng quốc gia Vì phận lớn thu nhập quốc dân nói chung, quỹ tích luỹ nói riêng với vốn đầu tư tài trợ từ nước sử dụng lĩnh vực xây dựng So với ngành khác, xây dựng có nhữngđặc điểm kinh tế kỹ thuật đặc trưng, thể rõ sản phẩm tái tạo sản phẩm ngành Đặc điểm sản phẩm xây lắp: Sản phẩm xây lắp công trình, hạng mục cơng trình, vật kiến trúc có quy mơ lớn, kết cấu phức tạp, mang tính chất đơn chiếc, thời gian thi công lâu dài phân tán Mặt khác, có nhiều phương thức kỹ thuật thi công khác dẫn đến giá trị công trình khác Vì vậy, đòi hỏi việc quảnhạch toán sản phẩm xây lắp thiết phải lập dự tốn cơng nhận giá hợp lý thước đo mặt giá trị mặt kỹ thuật Sản phẩm xây lắp hồn thành khơng nhập kho mà lại tiêu thụ theo giá dự toán giá thầu thoả thuận với đơn vị chủ đầu tư từ trước Do vậy, tính chất hàng hố sản phẩm khơng thể rõ Thời gian sử dụng sản phẩm lâu dài đòi hỏi chất lượng cơng trình đảm bảo Đặc điểm đòi hỏi cơng tác kế toán phải tổ chức tốt cho chất lượng sản phẩm dự toán thiết kế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bàn giao cơng trình, ghi nhận doanh thu thu hồi vốn Chất lượng cơng trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào yếu tố như: khảo sát, thiết kế, thi cơng, đặc biệt khâu thi cơng, xây dựng phải giám sát chặt chẽ khối lượng cơng trình Để ràng buộc trách nhiệm bên thi công thời gian bảo hành, bàn giao bên chủ đầu tư chấp nhận toán 95% giá trị cơng trình sau bên thi cơng bàn giao, 5% giá trị cơng trình bên chủ đầu tư giữ lại toán sau hết thời hạn bảo hành, bàn giao bên chủ đầu tư giữ lại toán sau hết tời hạn bảo hành mà chất lượng cơng trình bảo đảm Sản phẩm xây lắp cố định nơi sản xuất điều kiện sản xuất (xe, máy, thiết bị thi công, người lao động ) phải di chuyển theo địa điểm đặt sẵn sản phẩm Đặc điểm làm cho công tác quản lý, sử dụng hạch toán sản phẩm phức tạp ảnh hưởng điều kiện thời tiết, thiên nhiên dễ mát, hư hỏng Do vậy, cơng tác kế tốn phải tổ chức tốt q trình hạch tốn ban đầu Ngồi ra, Dương Thị Ngọc Tú – Kế toán 39B phải thường xuyên tiến hành kiểm kê vật tư, tài sản, phát hư hỏng sai phạm kịp thời Đặc điểm tổ chức sản xuất xây lắp: Hoạt động xây lắp diễn điều kiện sản xuất thiếu tính ổn định, ln biến đổi theo địa điểm giai đoạn thi công Do phải thay đổi, lựa chọn phương án thi cơng thích hợp mặt tiến độ kỹ thuật Chu kỳ sản xuất xây lắp kéo dài, làm cho nguồn vốn đầu tư ứ đọng Do doanh ngiệp hoạt động lĩnh vực dễ gặp phải rủi ro ngẫu nhiên theo tời gian như: hao mòn vơ hình, điều kiện tự nhiên Q trình sản xuất diễn phạm vi hẹp với số lượng cơng nhân vật liệu lớn Đòi hỏi tổ chức cơng tác xây lắp phải có phối hợp đồng chặt chẽ phận giai đoạn công việc Sản xuất xây lắp diễn trời nên chịu ảnh hưởng điều kiện tự nhiên Đặc điểm đòi hỏi q trình thi cơng phải theo tiến độ thích hợp để tránh thiệt hại xảy Từ đặc điểm đơn vị kinh doanh xây lắp, cơng tác kế tốn vừa phải đảm bảo u cầu phản ánh chung đơn vị sản xuất ghi chép tính tốn đầy đủ chi phí giá thành sản phẩm vừa phải có nét riêng để phù hợp với ngành nghề kinh doanh từ cung cấp số liệu xác, kịp thời, đánh giá tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh giúp cho cấp quản lý có định phù hợp II Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp Khái niệm chất Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp tồn chi phí lao động sống lao động vật hoá phát sinh trình sản xuất cấu thành nên giá thành xây lắp Trong điều kiện kinh tế hàng hố, chi phí biểu tiền Tuy nhiên, để hiểu chi phí sản xuất ta cần phân biệt chi phí chi tiêu Chi phí khái niệm có phạm vi rộng Khái niệm chi phí gắn với kỳ hạch tốn chi phí lao động sống lao động vật hoá liên quan đến khối lượng sản xuất kỳ mà khoản chi kỳ hạch toán Ngược lại, chi tiêu giảm đơn loại vật tư, tài sản, tiền vốn doanh nghiệp dùng vào mục đích Tổng số chi tiêu kỳ doanh nghiệp bao gồm chi tiêu cho trình cung cấp, chi tiêu cho hoạt động xây lắp Chi phí chi tiêu hai khái niệm khác có mối liên hệ mật thiết với Chi tiêu sở phát sinh chi phí, khơng có chi tiêu khơng có chi phí Chi phí chi tiêu không khác lượng mà khác thời gian Có khoản chi tiêu kỳ chưa tính vào chi phí Cũng có khoản tính vào chi phí kỳ chưa chi tiêu Sở dĩ có khác biệt đặc điểm, tính chất vận động phương thức dịch chuyển giá trị loại tài sản vào trình xây lắp yêu cầu hạch toán chúng Dương Thị Ngọc Tú – Kế tốn 39B Phân loại chi phí sản xuất Việc ngiên cứu thơng tin chi phí phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp xem xét từ nhiều góc độ khác Do đó, việc hồn thành chi phí theo loại tiêu thức nâng cao chi tiết thông tin, sở cho việc phấn đấu giảm chi phí, nâng cao hiệu sử dụng tăng cường quản trị doanh nghiệp Trong chế độ kế tốn Việt Nam, chi phí sản xuất phân loại theo tiêu thức sau: a Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố Theo cách phân loại này, yếu tố có nội dung kinh tế xếp chung vào yếu tố không phân biệt chi phí sản xuất phát sinh đâu, hay dùng vào mục đích sản xuất nhằm giúp tổng hợp cân đối tiêu kinh tế kế hoạch doanh nghiệp Toàn chi phí sản xuất kỳ doanh nghiệp xây lắp chia thành yếu tố chi phí sau: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu: bao gồm nguyên vật liệu (xi măng, sắt, thép ), vật liệu phụ, nhiên liệu, công cụ lao động giày dép, quần áo, cuốc xẻng sử dụng vào hoạt động xây lắp - Chi phí nhân cơng: phản ánh tiền lương, khoản phụ cấp lương phải trả cho toàn công nhân, viên chức phần BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo tỷ lệ quy định tổng số tiền lương phụ cấp lương phải trả công nhân viên chức - Chi phí khấu hao tài sản cố định: phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích kỳ tất loại TSCĐ doanh nghiệp nhà xưởng, MTC, TSCĐ dùng quản - Chi phí dịch vụ mua ngồi: phản ánh tồn chi phí dịch vụ mua ngồi phục vụ hoạt động doanh nghiệp kỳ tiền điện, nước, điện thoại - Chi phí khác tiền: phản ánh tồn chi phí tiền khác chưa phản ánh vào yếu tố phục vụ cho hoạt động DN kỳ Việc phân loại chi phí theo yếu tố có ý nghĩa lớn quản lý Nó giữ tính nguyên vẹn yếu tố khoản mục chi yếu tố Nó cho biết kết cấu, tỷ trọng yếu tố chi phí sản xuất để phân tích đánh giá tình hình thực dự tốn chi phí sản xuất Nó sở để lập dự tốn chi phí sản xuất, lập kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch quỹ tiền lương, tính tốn nhu cầu vốn lưu động định mức Đối với cơng tác kế tốn sở để lập báo cáo tài giám đốc tình hình thực dự tốn chi phí sản xuất, đồng thời nhu cầu để tính tốn thu nhập quốc dân đánh giá khái quát tình hình tăng suất lao động b Phân loại theo mối quan hệ chi phí q trình sản xuất Theo cách phân loại chi phí sản xuất phân làm hai loại: - Chi phí trực tiếp: Là chi phí có liên quan trực tiếp tới q trình sản xuất tạo sản phẩm Những chi phí tập hợp cho cơng trình, hạng mục cơng trình độc lập ngun vật liệu xây dựng, tiền lương trực tiếp trả cho công nhân xây dựng, khấu hao máy móc thiết bị sử dụng q trình thi cơng - Chi phí gián tiếp: Là chi phí phục vụ cho hoạt động tổ chức quản lý, khơng tác động trực tiếp vào trình sản xuất sản phẩm khơng tính trực tiếp cho đối tượng cụ thể Kết cấu chi phí gián tiếp tương tự Dương Thị Ngọc Tú – Kế toán 39B chi phí trực tiếp chi phí phát sinh phận quản lý đội, phân xưởng sản xuất đơn vị xây lắp.Vì vậy, kế tốn phải tiến hành phân bổ cho đối tượng liên quan theo tiêu thức thích hợp Cách phân loại có ý nghĩa việc xác định phương pháp tập hợp phân bổ chi phí cho đối tượng cách hợp lý Do loại chi phítác dụng khác đến khối lượng chất lượng cơng trình nên việc định rõ hai loại chi phí có ý nghĩa thực tiễn cho việc đánh giá tính hợp lý chi phí tìm biện pháp khơng ngừng giảm chi phí gián tiếp, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư doanh nghiệp Nó cung cấp thơng tin cho việc quản trị doanh nghiệp, đưa định đầu tư vốn vào phận hợp lý c Phân loại theo khoản mục chi phí Theo cách phân loại này, người ta vào mục đích sử dụng đặc điểm phát sinh khoản chi phí giá thành xây dựng để chia khoản mục chi phí khác Mỗi khoản mục chi phí bao gồm chi phí có mục đích cơng dụng khơng phân biệt chi phí có nội dung kinh tế - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là tất chi phí nguyên vật liệu chi để cấu tạo nên thực thể cơng trình vật liệu phụ gia khác Trong khoản mục không bao gồm loại vật liệu phụ, nhiên liệu dùng cho máy móc thi cơng - Chi phí nhân cơng trực tiếp: tồn tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân vận chuyển vật liệu thi công, công nhân làm nhiệm vụ bảo dưỡng, dọn dẹp vật liệu cơng trình, chi phí nhân cơng th ngồi Những khoản mục khơng bao gồm tiền lương khoản có tính chất lương công nhân gián tiếp sản xuất cơng nhân điều khiển máy móc thi cơng, tiền lương cơng nhân vận chuyển vật liệu ngồi cự ly thi cơng - Chi phí sử dụng máy thi cơng (MTC): chi phí trực tiếp liên quan đến việc sử dụng máy để hoàn thành sản phẩm xây lắp bao gồm: tiền khâu hao máy móc, tiền thuê người điều khiển máy móc thi cơng, chi phí nhiên liệu, động lực dùng cho máy thi công Do hoạt động máy thi công xây dựng phí sử dụng máy thi cơng cia làm hai loại: + Chi phí tạm thời: chi phí liên quan đến việc lắp ráp, chạy thử, vận chuyển máy phục vụ sử dụng máy thi công thời kỳ( phân bổ theo tiêu thức thời gian sử dụng) + Chi phí thường xuyên: chi phí hàng ngày cần thiết cho việc sử dụng máy thi cơng, bao gồm tiền khấu hao máy móc thiết bị, tiền thuê xe máy, tiền lương công nhân điều khiển máy, nhiên liệu, động lực, vật liệu dùng cho máy, phí tổn sửa chữa thường xuyên chi phí khác - Chi phí sản xuất chung: khoản chi phí trực tiếp phục vụ cho sản xuất đội, cơng trình xây dựng, khơng đựợc tính trực tiếp cho đối tượng cụ thể Chi phí sản xuất chung bao gồm: tiền lương khoản trích theo lương phận quản lý đội, cơng nhân trực tiếp phục vụ sản xuất thi công, công nhân điều khiển máy, khấu hao tài sản cố định dùng chung cho quản lý đội, chi phí tiền khác Dương Thị Ngọc Tú – Kế toán 39B Theo cách phân loại này, loại chi phí thể điều kiện khác chi phí sản xuất, thể nơi phát sinh chi phí, đối tượng gánh chịu chi phí Đồng thời, cách phân loại tạo điều kiện để xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố khác vào giá thành sản phẩm phục vụ cơng tác kế hoạch hóa tính giá thành sản phẩm Ngoài ra, doanh nghiệp xây dựng phát sinh khoản chi phí thuộc sản xuất kinh doanh phụ, chi phí thuộc quỹ doanh nghiệp nguồn kinh phí khác Các chi phí tập hợp lại phục vụ cho đối tượng nào, mục đích phân bổ cho đối tượng đó, mục đích Tuy nhiên, đặc điểm sản phẩm xây lắp phương pháp lập dự toán xây dựng dự toán lập cho đối tượng theo khoản mục giá thành, nên phương pháp phân loại chi phí theo khoản mục phương pháp sử dụng phổ biến doanh nghiệp kinh doanh xây lắp III Giá thành sản phẩm Khái niệm chất Trong trình sản xuất, mặt doanh nghiệp phải bỏ chi phí sản xuất, mặt khác kết sản xuất doanh nghiệp thu sản phẩm, cơng việc hồn thành, đáp ứng nhu cầu xã hội Để đánh giá chất lượng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, chi phí bỏ phải xem xét mối quan hệ với kết sản xuất Giá thành sản phẩm xây lắp toàn chi phí chi chi phí vật tư, chi phí nhân cơng, chi phí máy thi cơng chi phí khác tính tiền để hoàn thành khối lượng sản phẩm xây lắp định Sản phẩm xây lắp kết cấu cơng việc giai đoạn cơng việc có thiết kế dự tốn riêng, hạng mục cơng trình cơng trình hồn thành tồn Tổng hạng mục cơng trình cơng trình hồn thành tồn giá thành sản phẩm cuối sản phẩm xây lắp Giá thành nói chung giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh kết sử dụng loại tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn trình sản xuất giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp thực nhằm đạt mục đích sản xuất khối lượng sản phẩm nhiều với chi phí tiết kiệm hạ giá thành Giá thành sản phẩm để tính tốn, xác định hiệu kinh tế hoạt động sản xuất doanh nghiệp Do đó, tiêu phản ánh mặt tổ chức, quản lý trình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp a Phân loại sở số liệu thời điểm để tính giá thành Theo cách phân loại này, giá thành sản phẩm xây lắp chia thành giá thành dự toán , giá thành thực tế giá thành kế hoạch - Giá thành dự tốn (Zdt): tổng số chi phí dự tốn để hoàn thành khối lượng sản phẩm xây lắp Giá thành dự toán xây dựng sở định mức theo thiết kế duyệt khung giá quy định đơn giá xây dựng áp dụng vào vùng lãnh thổ, địa phương cấp có thẩm quyền ban hành Dương Thị Ngọc Tú – Kế toán 39B Zdt = Giá trị dự tốn - Lợi nhuận định mức Trong đó, giá trị dự toán tiêu dùng làm cho doanh nghiệp xây lắp xây dựng kế hoạch sản xuất đơn vị Lợi nhuận dịnh mức tiêu Nhà nước quy định để tích luỹ cho xã hội ngành xây dựng sáng tạo - Giá thành kế hoạch (Zkh): giá thành xây dựng từ điều kiện cụ thể doanh nghiệp xây lắp sở phấn đâú hạ giá thành so với dự toán biện pháp tăng cường quản lý kỹ thuật, vật tư, thi công, định mức đơn giá áp dụng doanh nghiệp xây lắp Zkh = Zdt - Mức hạ giá dự toán Giá thành kế hoạch sở để phấn đấu hạ giá thành sản phẩm xây lắp giai đoạn kế hoạch, phản ánh trình độ quảngiá thành doanh nghiệp - Giá thành thực tế (Ztt): Giá thành thực tế sản phẩm xây lắp biểu tiền tất chi phí thực tế mà doanh nghiệp bỏ để hoàn thành khối lượng xây lắp định xác định theo số liệu kế toán cung cấp Giá thành thực tế sản phẩm xây lắp bao gồm chi phí theo định mức, vượt định mức không theo định mức ( chi phí thiệt hại phá làm lại, thiệt hại ngừng sản xuất, mát, hao hụt vật tư nguyên nhân chủ quan doanh nghiệp) Giá thành thực tế khoản chi thực tế theo khoản mục quy định thống cho phép tính vào giá thành Về nguyên tắc, mối quan hệ ba loại giá thành phải đảm bảo sau: Zdt ≥ Zkh ≥ Ztt Nhờ việc so sánh giá thành thực tế với giá thành dự toán cho phép ta đánh giá trình độ quản lý cuả doanh nghiệp xây lắp đó, mối quan hệ với doanh nghiệp xây lắp khác Việc so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch cho phép ta đánh giá tiến hay non yếu doanh nghiệp xây lắp điều kiện cụ thể sở vật chất, trình độ tổ chức quản lý thân doanh nghiệp b Phân loại theo phạm vi tính giá thành Do đặc điểm sản phẩm xây lắp có thời gian thi cơng kéo dài nên để tiện cho việc theo dõi chặt chẽ chi phí phát sinh, người ta thường chia giá thành thực tế thành loại sau: - Giá thành hoàn chỉnh : giá thành cơng trình, hạng mục cơng trình hoàn thành, đảm bảo kỹ thuật chất lượng, thiết kế hợp đồng bàn giao bên chủ đầu tư nghiệm thu chấp nhận toán Chỉ tiêu cho phép ta đánh giá cách xác tồn diện hiệu sản xuất thi cơng trọn vẹn cơng trình, hạng mục cơng trình - Giá thành khơng hồn chỉnh: phản ánh giá thành khối lượng công tác xây lắp đạt tới điểm dừng kỹ thuật định, cho phép kiểm kê kịp thời chi phí phát sinh để kịp thời điều chỉnh cho thích hợp giai đoạn sau, phát nguyên nhân gây tăng giảm chi phí Ngồi ra, đơn vị xây lắp sử dụng hai tiêu giá thành sau: - Giá đấu thầu cơng tác xây lắp: loại giá dự tốn chủ đầu tư đưa để DN xây lắp vào để tính giá thành Dương Thị Ngọc Tú – Kế tốn 39B - Giá hợp đồng công tác xây lắp: loại giá thành dự toán ghi hợp đồng ký chủ đầu tư DN xây lắp sau thoả thuận giao thầu Đó giá thành đơn vị xây lắp thắng thầu chủ đầu tư thoả thuận ký hợp đồng giao thầu Việc áp dụng hai loại giá thành sản phẩm xây lắp yếu tố quan trọng việc hoàn thiện chế quản lý kinh tế xây dựng Nó sử dụng quan hệ tiền - hàng tạo mềm dẻo quan hệ chủ đầu tư DN xây lắp việc chủ động định giá sản phẩm chủ động kinh doanh, thích hợp với chế thị trường, cạnh tranh lành mạnh Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩmquan hệ chặt chẽ với trình sản xuất tạo sản phẩm Chi phí biểu hao phí giá thành biểu mặt kết sản xuất Đây mặt thống trình, chúng giống chất Giá thành chi phí sản xuất bao gồm chi phí lao động sống lao động vật hoá mà DN bỏ trình chế tạo sản phẩm Tuy nhiên, phận chi phí sản xuất kỳ không nên giá thành chi phí lại khác lượng Điều biểu diễn qua sơ đồ: A B C D Trong đó: AB chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ AC tổng giá thành sản phẩm BD tổng chi phí sản xuất phát sinh kỳ CD chi phí sản xuất dở dang kỳ Hay: Tổng giá thành sản phẩm = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ Chi phí sản + xuất phát sinh kỳ - Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Như vậy, chi phí gía thành hai tiêu có quan hệ chặt chẽ với trình tạo sản phẩm Trong xây dựng bản, muốn tính giá thành xây lắp phải kết hợp xác, kịp thời chi phí phát sinh theo đối tượng chịu chi phí cụ thể Tuy nhiên, hạch tốn chi phí sản xuất chưa phải mục tiêu tính giá thành, sở, phương tiện giá thành Hạch tốn chi phí sản xuất đầy đủ chi tiết đến đâu phản ánh mặt quan hệ Nếu chi phí sản xuất tổng hợp chi phí phát sinh thời kỳ định giá thành tổng hợp chi phí chi gắn liền với việc sản xuất hoàn thành khối lượng công việc xây lắp định bàn giao, nghiệm thu, tốn Giá thành sản phẩm khơng bao gồm chi phí cho khối lượng dở dang cuối kỳ, chi phí khơng liên quan đến hoạt động sản xuất, chi phí chi chờ phân bổ cho kỳ sau, lại bao gồm chi phí sản xuất cuối kỳ trước chuyển Dương Thị Ngọc Tú – Kế tốn 39B sang, chi phí trích trước vào giá thành thực tế chưa phát sinh chi phí kỳ trước chuyển sang phân bổ cho kỳ B HẠCH TỐN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP I.Vai trò, nhiệm vụ hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kinh danh xây lắp Vai trò hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Hạch tốn kế tốn cơng cụ đắc lực cho quản lý, gắn liền với hoạt động tài Hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khâu quan trọng cơng tác kế tốn DN sản xuất Tính đúng, đủ CPSX vào giá thành, có nghĩa thực tốt cơng tác hạch tốn CPSX tính giá thành sản phẩm đảm bảo, phát huy tác dụng cơng cụ kế tốn hạt động DN Cũng ngành sản xuất vật chất khác, ngành XDCB tiến hành sản xuất thực trình biến đổi đối tượng lao động thành thành phẩm Việc hạch toán đúng, đủ CPSX giá thành mang lại hiệu kinh tế lớn DN xây dựng tác động thay đổi liên tục giá vật liệu xây dựng, nhu cầu nhân công, nhu cầu XDCB thời kỳ Việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm nhiệm vụ quan trọng XDCB Thông qua tiêu giá thành công tác xây lắp xác định kết trình sản xuất kinh doanh, xác định mức tích luỹ DN Đồng thời, phản ánh mặt chất lượng xây dựng DN như: Trình độ kỹ thuật thi cơng, trình độ tổ chức sản xuất thi cơng, tình hình sử dụng lao động, vật liệu, thiết bị, khả sử dụng vốn, việc chấp hành chế độ sách Nhà nước DN 2.Nhiệm vụ hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Thứ nhất: Phản ánh kịp thời, xác tồn chi phí phát sinh trình sản xuất Thứ hai: Phân bổ hợp lý chi phí sản xuất theo khoảm mục vào đối tượng tập hợp chi phí Thứ ba: Kiểm tra tình hình thực định mức chi phí vật liệu, lao động sử dụng máy, kiểm tra dự tốn chi phí gián tiếp, phát kịp thời khoản mục chi phí chênh lệch ngồi định mức, kế hoạch, đề biện pháp ngăn ngừa kịp thời Thứ tư: Kiểm tra việc thực giá thành theo khoản mục chi phí, theo hạng mục cơng trình, vạch khả tiềm tàng đề biện pháp hạ giá thành sản phẩm Thứ năm: Thông qua ghi chép để đánh giá đúng, kịp thời hiệu sản xuất kinh doanh DN, kịp thời lập báo cáo kế toán chi phí sản xuất giá thành theo quy định quan chủ quản Với yêu cầu trên, nhiệm vụ hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp là: - Xác định đối tượng, lựa chọn phương pháp tập hợp phân bổ CPSX cho đối tượng cho phù hợp với đặc điểm DN, tổ chức tốt việc tập hợp chi phí sản xuất - Xác định đối tượng tính giá thành lựa chọn phương pháp tính giá thành hợp lý, tổ chức thực tốt việc tính giá thành sản phẩm Dương Thị Ngọc Tú – Kế toán 39B - Xây dựng quy tắc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm DN, quy định cụ thể trình tự cơng việc II Hạch tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp Đối tượng, phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất 1.1 Đối tượng xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất Đối tương hạch tốn CPSX loại chi phí tập hợp giới hạn định nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, phân tích chi phí giá thành sản phẩm Giới hạn tập hợp CPSX nơi gây chi phí nơi chịu chi phí Để xác định đối tượng tập hợp chi phí cần vào: √ Đặc điểm quy trình cơng nghệ việc sản xuất sản phẩm √ Loại hình sản xuất √ Yêu cầu trình độ quản lý DN √ Đơn vị tính giá thành DN Trong sản xuất xây lắp, với tính chất phức tạp quy trình cơng nghệ, loại hình sản xuất đơn thường phân chia thành nhiều khu vực, phận thi công, hạng mục đề có giá trị dự tốn riêng, thiết kế riêng, cấu tạo vật chất khác nên tuỳ vào công việc cụ thể, trình độ quản lý DN xây lắp, đối tượng tập hợp chi phí cơng trình, HMCT hay theo đơn đặt hàng Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất khâu cần thiết công tác tập hợp CPSX Chỉ có xác định đắn đối tượng tập hợp chi phí tổ chức công tác tập hợp CPSX cách phù hợp Từ khâu ghi chép ban đầu, tổng hợp số liệu, tổ chức tài khoản, tổ chức sổ chi tiết phải theo đối tượng tập hợp CPSX xác định Bên cạnh đó, hạch tốn CPSX đối tượng có tác dụng phục vụ tốt cho việc tăng cường quảnsản xuất CPSX, hạch toán kinh tế nội hạch tốn kinh tế tồn cơng ty, đảm bảo cho cơng tác tính giá thành kịp thời, xác 1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Phương pháp tập hợp CPSX phương pháp hệ thống hoá phương pháp sử dụng để tập hợp phân loại CPSX theo yếu tố theo khoản mục phạm vi giới hạn đối tượng hạch tốn chi phí Trong DN xây lắp có phương pháp tập hợp chi phí sau: - Phương pháp tập hợp CPSX theo hạng mục cơng trình: hàng tháng, chi phí sản xuất liên quan đến hạng mục cơng trình hay nhóm hạng mục cơng trình tập hợp cho hạng mục cơng trình hay nhóm hạng mục cơng trình - Phương pháp tập hợp chi phí theo đơn đặt hàng: CPSX phát sinh tập hợp phân loại theo đơn đặt hàng riêng biệt Khi đơn đặt hàng hồn thành tổng số chi phí phát sinh kể từ khởi cơng đến hoàn thành tập hợp theo đơn đặt hàng giá thành thực tế đơn đặt hàng - Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất theo đơn vị thi công: đơn vị thi công công trường, đội thi công, tổ đội xây lắp thực rộng rãi phương pháp hạch toán kinh tế nội Theo phương pháp này, chi phí phát sinh tập hợp theo đối tượng chịu chi phí như: HMCT, cơng trình, nhóm HMCT Cuối tháng, tổng hợp chi phí phát sinh thực tế đơn vị thi công để xác định kết hạch toán kinh tế nội Khi cụng trỡnh, HMCT hon thnh thỡ Dơng Thị Ngọc Tú – KÕ to¸n 39B Chi phí tiền khác Bao gồm khoản chi phí tiền điện, tiền nước, điện thoại, tiền thuê nhà, chi phí tiếp khách, giao dịch, chi phí tốn tiền vé tầu xe nhân viên Chi phí phát sinh cho cơng trình trình hạch tốn cho cơng trình Các chứng từ hoá đơn toán Sau xác định xong loại chi phí SXC, kế tốn tổng hợp tiến hành vào sổ Nhật ký chung sổ Cái tài khoản 627 Công ty XDCTGT 246 Đội công trình TRÍCH SỔ CÁI TÀI KHOẢN 627 Q IV / 2000 Đơn vị tính: Đồng NT ghi sổ 15/12 Chứng từ Số Ngày 10/12 31/12 12 31/12 31/12 14 31/12 17 1/12 31/12 31/12 17 31/12 31/12 18 31/12 Diễn giải TK đối ứng Xuất dụng cụ cho văn 153 phòng quản lý độiQL1A Chi phí khấu hao 214 TSCĐ Trả tiền điện thoại 111 Thanh toán tiền 334 lương NVQL biên chế 331 Thanh tốn tiền lương NVQL th 338 ngồi Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 154 Kết chuyển chi phí SXC quý IV/2000 Cộng số phát sinh Số phát sinh Nợ Có 205.000 1.192.500 850.000 15.801.000 8.100.000 3.002.190 84.057.642 84.057.642 84.057.642 Cuối quý, sau vào sổ chi tiết chi phí sản xuất chung thoe loai chi phí, kế tốn tiến hành tổng cộng chi phí phân bổ theo tiêu chuẩn chi phớ trc tip (bao Dơng Thị Ngọc Tú Kế to¸n 39B gồm chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí máy thi cơng) Chi phí sản xuất phân bổ cho cơng trình A = Tổng CPSX chung quý Tổng chi phí trực tiếp x Chi phí trực tiếp cơng trình A Từ đó, ta tính chi phí sản xuất chung phân bổ cho cơng trình đường QL1A sau: Chi phí sản xuất 84.057.642 481.707.643 x (170.653.458 + = sản xuất để đánh giá sản phẩm 5.chung Hạch tốn hợp chi phí dở dang+và tính giá 92.589.500 phântổng bổ cho đường QL1A = 85.576.289 ) 60.868.711 Đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm Cuối quý, kế toán tổng hợp tiến hành tính giá thành khối lượng xây lắp hồn thành quý Thành phần giá thành gồm khoản mục là: Chi phí ngun vật liệu trực tiếp, nhân cơng trực tiếp, máy thi công sản xuất chung Căn vào bảng tổng hợp vật liệu, bảng tổng hợp lương công nhân trực tiếp thi công, bảng tổng hợp chi phí máy thi cơng, bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung, kế toán tổng hợp lập bút tốn kết chuyển tài khoản chi phí 621,622,623,627 vào tài khoản 154 chi tiết theo cơng trình lập sổ chi tiết chi phí sản xuất cơng trỡnh theo quý Dơng Thị Ngọc Tú Kế to¸n 39B Cơng ty XDCTGT 246 Đội cơng trình TRÍCH SỔ CÁI TÀI KHOẢN 154 Quý IV/2000 Đơn vị tính:đồng NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số Ngày 31/12 54 31/12 Số dư đầu kỳ + Đường QL1A + Đường Nam Hà K/c CP NVLTT + Đường QL1A + Đường Nam Hà K/c CP NCTT + Đường QL1A + Đường Nam Hà - K/c CP MTC + Đường QL1A + Đường Nam Hà - K/c CP SXC + Đường QL1A + Đường Nam Hà - Cộng chi phí thực tế + Đường QL1A + Đường Nam Hà - Số dư cuối kỳ + Đường QL1A + Đường Nam Hà - Giá thành sản phẩm + Đường Ql1A TK Số phát sinh đối Nợ ứn g Có Số dư Nợ 621 204.698.765 584.810.621 352.176.054 232.634.567 789.509.386 170.653.458 522.829.512 34.045.307 622 120.543.600 266.679.874 910.052.986 92.589.500 27.954.100 623 156.465.878 85.576.289 615.419.012 294.633.974 1.066.518.864 700.995.301 70.889.589 627 84.057.642 60.868.711 365.523.563 1.150.576.506 761.864.012 23.188.931 565.765.885 388.712.494 1.150.576.506 409.687.958 761.864.012 156.077.927 388.712.494 632 761.864.012 Cú Dơng Thị Ngọc Tú Kế toán 39B + Đường Nam Hà Công ty XDCTGT 246 Đội công trình Sổ chi tiết tài khoản 154 Cơng trình: Đường QL1A Quý IV/ 2000 NT Chứng từ Diễn giải Số Ngày ghi sổ 31/12 54 31/12 Số dư đầu kỳ - K/c CP NVLTT - K/c CP NCTT - K/c CP MTC - K/c CP SXC Cộng chi phí thực tế Số dư cuối kỳ Giá thành sản phẩm TK đối ứng Số phát sinh Nợ Có Đơn vị tính: Đồng Số dư Nợ Có 352.176.054 621 170.653.458 522.829.512 622 92.589.500 615.419.012 623 85.576.289 700.995.301 627 60.868.711 761.864.012 761.864.012 63 761.864.012 * Đánh giá sản phẩm dở dang công ty XDCTGT 246 Vào thời điểm cuối quý, giám đốc, phòng tài vụ, phòng kỹ thuật bên có liên quan khác thực kiểm kê đánh giá giá trị cơng trình xây lắp dở dang tính chi phí khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ theo công thức: Chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang đầu kỳ Chi phí thực tế khối lượng xõy lp thc hin k Dơng Thị Ngọc Tú – KÕ to¸n 39B Chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ + = Giá trị dự tốn khối lượng xây lắp hồn thành bàn giao + Giá trị dự toán khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ Giá trị dự toán khối lượng xây x lắp dở dang cuối kỳ * Tính giá thành sản phẩm xây lắp: Kỳ tính giá thành công ty xác định hàng quý vào thời điểm cuối qúy Tại công ty áp dụng phương pháp tính giá giản đơn cho cơng trình, hạng mục cơng trình Tồn chi phí thực tế phát sinh cơng trình,hạng mục cơng trình từ khởi cơng đến hồn thành bàn giao giá thực tế cơng trình, hạng mục cơng trình Ta tính giá thành thực tế khối lượng xây lắp hồn thành bàn giao kỳ theo cơng thức: Giá thành thực tế khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao kỳ = Chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang đầu kỳ + Khối lượng thực tế xây lắp phát sinh kỳ - Chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ Cơng trình đườngQL1AHà nội-Cầu giẽ = 352.176.054 + 409.687.958 =761.864.012 đồng Từ đó, ta khái quát q trình tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty sơ đồ sau: III Phân tích chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp công ty XDCTGT 246 Hiệu công tác xây lắp thể tiêu giá thành sản phẩm xây lắp công ty Thông qua tiêu giá thành, cấu giá thành thực tế so với kế hoạch khoản mục chi phí tăng so với kế hoạch qua ta tìm ngun nhân để hạn chế Đối với Doanh nghiệp xây lắp nói chung cơng ty XDCTGT 246 nói riêng, việc lập kế hoạch chi phí giá thành cơng trình khơng thể thiếu Phương pháp phân tích giá thành thích hợp Cơng ty phân tích giá thành theo khoản mục chi phí Các khoản mục chi phí giá thành sản phẩm xây lắp lập kế hoạch là: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân cơng trực tiếp + Chi phí sử dụng máy thi cơng + Chi phí sản xuất chung Để đánh giá xác thực trạng hoạt động công ty qua việc tăng hay giảm giá thành thực tế, ta sâu vào phân tích ảnh hưởng ca tng khon mc CPSX n Dơng Thị Ngọc Tú – KÕ to¸n 39B tổng giá thành sản phẩm hồn thành cụ thể cơng trình đường QL1A Hà nội Cầu giẽ BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ Cơng trình: Đường QL1A Hà Nội- Cầu giẽ Đơn vị tính: đồng STT Khoản Kế hoạch Thực tế Chênh lệch Số tiền % Số tiền % Số tiền % mục CP NVLTT 182.944.100 42.81 170.653.45 41.65 -12.290.642 -6,72 CP NCTT 90.410.358 21.15 92.589.500 22.60 2.179.142 2,41 CP MTC 91.120.667 21.32 85.576.289 20.89 -5.544.378 -6,08 CP SXC 62.873.208 14.72 60.868.711 14.86 -2.004.497 -3,2 Tổng cộng 427.348.333 100 409.687.958 100 -17.660.375 -4,13 Từ bảng phân tích ta thấy: Tổng chi phí thực tế cơng trình đường QL1A giảm so với tổng chi phí kế hoạch 17.660.375 đồng tương đương với việc giảm 4.13% so với kế hoạch Điều có nghĩa giá thành thực tế cơng trình giảm so với kế hoạch lượng tương ứng Đó thay đổi khoản mục chi phí sau: + Chi phí nguyên vật liệu thực tế giảm 12.290.642 đồng so với kế hoạch (6,72%) + Chi phí nhân cơng trực tiếp thực tế tăng 2.179.142 đồng so với kế hoạch (2,41%) + Chi phí máy thi công tực tế giảm 5.544.378 đồng so với kế hoạch (6,08%) + Chi phí sản xuất chung thực tế giảm 2.004.497 đồng so với kế hoạch (3,2%) Nói tóm lại, Cơng ty hồn thành cơng trình đường QL1A đoạn Hà Nội- Cầu giẽ cách trọn vẹn Hầu hết kế hoạch đề tiến hành hoàn hảo Tuy nhiên, bên cạnh việc phát huy yếu tố góp phần làm giảm chi phí, cơng ty cần có biện pháp thiết thực nhằm khắc phục yếu tố làm tăng chi phí để cơng trình sau hồn thành với mức chi phí thấp chất lượng cao Có cơng ty có khả cạnh tranh với doanh nghiệp khác ngành Dơng Thị Ngọc Tú Kế toán 39B PHN TH BA MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XDCTGT 246 I Tầm quan trọng việc hạch tốn xác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với hoạt động quảnViệc tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm giúp cho việc phản ánh đắn tình hình kết thực kế hoạch giá thành doanh nghiệp, xác định đắn kết tài chính, tránh tượng lãi giả, lỗ thật Hồn thiện hệ thống kế tốn nói chung phân hệ kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nói riêng nhằm cung cấp thơng tin sạch, xác cho quản lý ln nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược phát triển doanh nghiệp II Đánh giá cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty XDCTGT 246 Qua thời gian thực tập cơng ty XDCTGT 246, qua q trình sâu nghiên cứu cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty em nhận thấy rằng: thời gian hoạt động chưa lâu công ty vượt qua bước đầu khó khăn, dần lớn mạnh quy mơ lẫn chất lượng sản phẩm, tìm chỗ đứng thị trường làm ăn có hiệu Cơng ty ln tìm cách tiếp cận thị trường, mở rộng quy mơ kinh doanh, thu hút khách hàng Ngồi cơng việc Tổng Cơng ty giao cho lãnh đạo cơng ty tự tìm kiếm thêm cơng trình khác để góp phần tạo cơng ăn việc làm cho cán cơng nhân viên cơng ty Có thể nhìn nhận công ty mặt ưu khuyết điểm sau: 1.Những ưu điểm công ty: - Về máy quảncông ty: Công ty xây dựng đựoc máy quản lý gọn nhẹ, có hiệu việc điều hành cơng ty việc giải mối quan hệ khác Các phòng ban chức cơng ty phối hợp chặt chẽ với phát huy hiệu công việc - Về tổ chức máy kế tốn: Phòng kế tốn- Tài cơng ty có người có trình độ, kinh nghiệm nhiệt tình cơng việc bố trí phù hợp với khả ngưòi Vì vậy, thơng tin tài ln dược phản ánh cách kịp thời, xác giúp cho ban lãnh đạo có định đắn sản xuất kinh doanh - Về hệ thống chứng từ kế toán phương pháp kế tốn cơng ty: Nhìn chung, hệ thống chứng từ ban đầu công ty tổ chức hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ Công ty sử dụng hệ thống chứng từ theo quy định Bộ Tài chính, ngồi có số chứng từ khác theo quy định riêng cơng ty Phương pháp kế tốn sử dụng công ty phương pháp kê khai thường xuyên Phương pháp tương đối phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh yêu cầu quảncơng ty cho phép phản ánh mt cỏch kp thi v thng xuyờ tỡnh Dơng Thị Ngäc Tó – KÕ to¸n 39B hình sản xuất kinh doanh công ty, cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà quảndoanh nghiệp - Về hình thức tổ chức sổ kế tốn: Phòng kế tốn xây dựng hệ thống sổ sách kế toán phù hợp với mục đích, yêu cầu chế độ kế tốn Cơng ty áp dụng thành cơng số phần hành hạch toán kinh doanh máy vi tính với hệ thống sổ sách kế tốn phù hợp theo hình thức nhật ký chung Đây hình thức tuơng đối đơn giản thuận tiện với điều kiện tổ chức sản xuất công ty Cơng tác đánh giá sản phẩm dở dang có tham gia đầy đủ phận liên quan đánh giá tương đối xác khối lượng xây lắp dở dang cuối lỳ, nhờ tính tốn giá thành sản phẩm hồn thành xác Những tồn Do tính chất phức tạp ngành xây dựng mà trình sản xuất kinh doanh, cơng ty khơng thể khơng có mặt hạn chế, cụ thể là: - Việc phản ánh chi phí phát sinh cơng trình thi cơng khơng kịp thời chứng từ đội thi công chuyển lên khơng thường xun mà theo định kỳ Chính điều ảnh hưởng đến việc thông tin cho lãnh đạo doanh nghiệp việc kiểm sốt chi phí cách chặt chẽ Do cơng trình thường tiến hành vùng giao thơng lại khó khăn nên việc vận chuyển, bảo quản nguyên vật liệu khó khăn tình trạng thất ngun vật liệu cao gây ảnh hưởng khơng nhỏ tới giá thành cơng trình -Các chi phí lãi vay lại cơng ty hạch tốn vào chi phí sản xuất chung khơng hợp lý Các chi phí thuộc chi phí hoạt động tài cơng ty hạch tốn vào chi phí sản xuất Vì thế, giá thành sản phẩm hoàn thành tăng lên khoản khơng với thực tế Ngồi tồn trên, cơng ty tồn số điều vướng mắc khác đề cập phần hoàn thiện III Phương hướng hồn thiện cơng tác quảnhạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty XDCTGT 246 Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung phần hành hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm nói riêng hoạt động quản trị doanh nghiệp giám sát chi phí cung cấp thơng tin chi phí giá thành sản phẩm cho phận quản lý Bộ phận kế toán doanh nghiệp cần phải tổ chức cho đảm bảo tốt chức Trên thực tế điều kiện môi trường kinh doanh thay đổi cho phù hợp với điều kiện Ngồi ra, q trình hạch tốn kế toán doanh nghiệp phải tuân thủ theo nguyên tắc chuẩn mực chế độ kế toán Từ lý trên, cơng tác kế tốn doanh nghiệp cần phải hoàn thiện cho phù hợp với tình hình Phương hướng để hồn thiện cơng tác tổ chức hạch toán kế toán doanh nghiệp nói chung cần phải xem xét theo định hướng như:việc hạch toán phải đảm bảo tuân thủ phỏp lut, quy ch Dơng Thị Ngọc Tú Kế to¸n 39B Bộ tài chính, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty phải đảm bảo tiết kiệm chi phí hạ thấp giá thành Qua thời gian thực tập công ty XDCTGT 246, bảo tận tình cán phòng tài kế tốn, em có điều kiện sâu nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đặc biệt công tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp cơng ty Dưới góc độ sinh viên thực tập, em xin mạnh dạn đưa số ý kiến việc khắc phục mặt tồn cơng ty sau: Về tổ chức luân chuyển chứng từ Công ty nên có biện pháp đơn đốc việc ln chuyển chứng từ từ phía kế tốn đội Cơng ty cần đưa quy định chặt chẽ việc luân chyển chứng từ Ngoài ra, đặc điểm tổ chức sản xuất công ty tiến hành tạm ứng cho đội tự đảm bảo vật tư, nhân lực cho thi cơng cơng trình nên đội muốn tạm ứng phải có đơn xin tạm ứng kèm theo hợp đồng Do vậy, quy định chặt chẽ thời hạn toán chứng từ cách quy định rõ đội phải toán xong lần tạm ứng trước tạm ứng lần Về hoàn thiện thủ tục nhập, xuất kho vật tư Nguyên vật liệu công ty mua chủ yếu xuất sử dụng không qua kho Tuy nhiên vật tư mua kế tốn lập phiếu nhập kho sau đồng thời lập ln phiếu xuất kho gây tình trạng nhập khống, xuất khống Đồng thời, việc thực thủ tục nhập, xuất nhiều mang tính chất hình thức Cách làm làm cho cơng tác kế tốn thiếu hiệu đơi lại nguyên nhân gây thất thoát nguyên vật liệu Vì vậy, cơng ty nên xố bỏ hình thức sử dụng hình thức ghi sổ vật liệu nhập, xuất “ Biên giao nhận vật tư, hàng hoá” để làm ghi sổ kế toán Biên lập theo mẫu sau: BIÊN BẢN GIAO NHẬN VẬT TƯ Ngày tháng năm Thành phần: Ông (bà) Người cung ứng vật tư Ông (bà) Người nhận Tiến hành bàn giao lượng vật tư sau: ST Tên, quy cách, chủng loại vật tư T Đại diện bên cung ứng (Ký, họ tên) Đơn tính vị Số lượng Đại diện bên nhận (Ký, h tờn) Dơng Thị Ngọc Tú Kế toán 39B Biên lập chỗ, sau chuyển lên cho phong kế tốn cơng ty vậy, cơng tác hạch tốn vật liệu trở nên đắn mà đảm bảo ghi chép phản ánh đầy đủ chi phí NVL cho cơng trình Về chi phí sản xuất chung Các chi phí lãi tiền vay phải trả công ty hạch tốn vào chi phí sản xuất chung làm tăng giá thành cơng trình lên lượng khác so với thực tế Chính vậy, kế tốn cơng ty cần phải hạch tốn khoản chi phí vào chi phí hoạt động tài để tính kết cho hoạt động tài hợp lý Về sổ sách kế tốn Cơng ty nên mở thêm sổ nhật ký đặc biệt để theo dõi chi tiết quản lý dễ dàng khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng khoản toán với khách hàng Tăng cường công tác quản trị Tại cơng ty nay, thơng tin kế tốn nói chung thơng tin chi phí giá thành nói riêng chủ yếu để phục vụ cho đối tượng bên ngồi nhà quản trị doanh nghiệp thơng tin lại chưa trọng Như biết, kế toán quản trị doanh nghiệp ta khái niệm mẻ nước phát triển giới họ lại quan tâm đến cơng tác kế tốn lâu Thực chất, kế toán quản trị việc cung cấp thơng tin doanh nghiệp cách trung thực cho nhà quản trị để giúp cho nhà quản trị có thơng tin tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để định kịp thời đắn giúp cho doanh nghiệp phát triển Nếu cơng tác khơng quan tâm trọng tình trạng doanh nghiệp làm ăn hiệu khó tránh khỏi đây, chức kế tốn cuả công ty dừng lại việc cung cấp thơng tin sơ mang tính tổng thể khơng phản ánh xu biến động chi phí nguyên nhân gây biến động Chính mà cơng tác quảnchi phí cơng ty mang tính bị động dựa vào chức giám sát hạch toán kế toán mà chưa đưa biện pháp cụ thể, chủ động kiểm sốt chi phí phát sinh Để giải vấn đề nhằm nâng cao hiệu quản trị chi phí giá thành Cơng ty nên sâu phân tích thơng tin kế tốn Cụ thể thơng tin chi phí giá thành sản phẩm kỳ báo cáo cần phải so sánh với dự toán lập đồng thời phải phân tích đánh giá cách tổng thể Sau cần sâu vào phân tích cụ thể khoản mục để thấy xu biến động khoản mục chi phí Từ xác định nguyên nhân biến động đưa định quản lý để phát huy hạn chế ảnh hưởng nhân tố nhằm đạt lợi ích tốt cho doanh nghiệp kỳ Như công ty nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng cường khả cạnh tranh phát triển n nh trờn th trng Dơng Thị Ngọc Tú – KÕ to¸n 39B IV Một số biện pháp quản lý nhằm giảm chi phí sản xuất hạ thấp giá thành sản phẩm Quản lý tốt tiết kiệm ngun vật liệu Cơng ty quy định định mức sử dụng nguyên vật liệu cho thi công cho sát với thực tế thi cơng cơng trình Cơng ty nên tăng cường công tác giám sát thực tế thi công đồng thời có chế độ khen thưởng, xử phạt thích đáng cá nhân, tập thể tiết kiệm hay sử dụng lãng phí ngun vật liệu Do cơng trình thi công thường diễn nơi xa xôi, lại khó khăn nên cơng tác thu mua, vận chuyển, bảo quản sử dụng vật tư cần phải giảm hao phí đến mức thấp Khơng vật tư bị hao hụt, mát mát Bên cạnh đó, cơng ty nên mở rộng mối quan hệ tìm bạn hàng vừa đáp ứng giá vật liệu thấp vừa gần nơi thi cơng cơng trình Tăng cường quản lý yếu tố người lao động để tăng suất lao động Để thực vấn đề này, công ty cần nghiên cứu, tổ chức biện pháp thi công cách khoa học Các khối lượng cơng việc phải xếp theo trình tự hợp lý, khơng để tình trạng sản xuất bị ngắt quãng Một điều quan trọng công ty cần phải thường xuyên ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao suất lao động Công ty nên sử dụng đòn bẩy kinh tế , kích thích phát triển sản xuất qua chế độ tiền lương, tiền thưởng Giảm chi phí sử dụng máy thi cơng Khoản mục chi phí sử dụng máy thi cơng chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng giá thành nên có tác động lớn tới việc thay đổi giá thành Vì vậy, tìm cách giảm chi phí sử dụng máy thi công yếu tố quan trọng việc hạ giá thành sản phẩm Có thể giảm chi phí máy thi cơng cách nâng cao suất sử dụng máy, tiết kiệm nguyên vật liệu sử dụng cho máy thi công Tuy nhiên, tận dụng hết công suất chạy máy không nên sử dụng định mức cho phép Máy hết khả sử dụng nên lý để mua sắm máy tiên tiến cho phù hợp với xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật vào thi công xây lắp nhằm nâng cao suất lao động, rút ngắn thời gian thi cơng Còn máy th ngồi, cơng ty nên quan tâm đến vấn đề chất lượng giá thuê Giảm chi phí tiền khác Yếu tố chi phí bao gồm khoản chi phí cho điện, nước, điện thoại, chi phí tếp khách Nói chung, khoản chi phí khú kim soỏt dn n ny sinh tiờu Dơng Thị Ngäc Tó – KÕ to¸n 39B cực Do đó, cơng ty cần có quy chế nhằm hạn chế khoản chi phí Còn chi phí hợp lý cần giải kịp thời để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động sản xuất công ty phải yêu cầu đội chấp hành nghiêm chỉnh chế độ hoá đơn chúng từ hợp pháp, hợp lệ Nói tóm lại, để nâng cao hiệu cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng trình xây lắp nói riêng tăng cường cơng tác quản trị doanh nghiệp nói chung, cơng ty có nhiều cách khác Tuy nhiên, để thay đổi thực đem lại tác dụng cơng ty cần thực tốt đồng biện pháp cho biện pháp thực có tác động tích cực tới việc thực thi biện pháp khác Có vậy, cơng đổi cơng tytính bền vững, lâu dài Đây nguyên tắc chung cho tất đơn vị kinh tế tham gia kinh doanh thị trường KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt nay, doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần phải biết phát huy lợi Mà chiến lược vơ quan trọng doanh nghiệp tìm cách để nâng cao chất lượng với việc hạ thấp giá thành sản phẩm Để đạt mục tiêu này, cung cấp thông tin kinh tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng mục tiêu cơng tác hạch tốn tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xõy lp núi riờng Dơng Thị Ngọc Tú KÕ to¸n 39B Hạch tốn đúng, đủ, xác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công cụ đắc lực cho quản lý kinh tế taọ điều kiện để doanh nghiệp xác định kết tài Trong thời gian thực tập công ty XDCTGT 246 em nhận thấy công tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty đáp ứng phần yêu cầu quản lý kinh tế thị trường Xuất phát từ quan điểm đổi vấn đề tồn cơng tác hạch tốn nghiệp vụ công ty kết hợp với kiến thức học em đưa số kiến nghị mong muốn góp phần hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Mặc dù cố gắng hạn chế thời gian thực tập kiến thức nên viết không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong đóng góp ý kiến thày bạn để viết hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn sụ giúp đỡ, bảo nhiệt tình thầy giáo Ngơ Trí Tuệ phòng Tài Kế tốn cơng ty XDCTGT 246 giúp em hoàn thành chuyên đề MỤC LỤC Trang Dơng Thị Ngọc Tú Kế toán 39B Li m đầu Phần I A I II III B I II Lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đơn vị xây lắp Cơ sở lý luận chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Đặc điểm ngành xây dựng tác động đến cơng tác hạch tốn kế tốn Đặc điểm sản phẩm xây lắp Đặc điểm tổ chức sản xuất xây lắp Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp Khái niệm chất Phân loại chi phí sản xuất Giá thành sản phẩm Khái niệm chất Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp Vai trò, nhiệm vụ hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kinh doanh xây lắp Vai trò hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Hạch tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất Trình tự hạch tốn chi phí sản xuất Hạch tốn chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên Hạch toán chi phí sản xuất theo phương phháp kiểm kê định kỳ III Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm hồn thành Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang xây lắp Hạch toán khoản thiệt hại xây dựng Tính giá thành cho sản phẩm hồn thành doanh nghiệp xây lắp Tổ chức hệ thống sổ chi tiết, sổ tổng hợp hạch tốn CPSX tính giá thành sản phẩm Phân tích chi phí sản xuất giá thành với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp ý nghĩa việc phân tích chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Phương pháp phân tích Phân tích khoản mục chi phí giá thành sản phẩm Thực tế cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp cơng ty XDCTGT 246 Đặc điểm tình hình hoạt động cơng ty XDCTGT 246 Q trình hình thành phát triển Công ty XDCTGT 246 IV V Phần II I 1.1 3 3 6 Dơng Thị Ngọc Tú KÕ to¸n 39B 1.2 1.3 1.4 1.5 II Lĩnh vực sản xuất linh doanh Công ty Cơ cấu tổ chức máy quảnCông ty XDCTGT 246 Cơ cấu tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh Tổ chức hệ thống kế toán Thực tế cơng tác hạch tốn CPSX tính giá thành sản phẩm công ty XDCTGT 246 Đối tượng phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất Đặc điểm chi phí sản xuất cơng ty Phương pháp hạch tốn CPSX tính giá thành sản phẩm Cơng tác hạch tốn CPSX cơng ty XDCTGT 246 4.1 4.2 4.3 Hạch toán NVL trực tiếp Hạch tốn khoản mục chi phí nhân cơng trực tiếp Hạch tốn khoản mục chi phí MTC 4.4 Hạch tốn khoản mục chi phí sản xuất chung Hạch tốn tổng hợp chi phí sản xuất để đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm Một số kiến nghị góp phần hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty XDCTGT 246 Tầm quan trọng việc hạch tốn xác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với hoạt động quản lý Phần III I II Đánh giá công tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty XDCTGT 246 Những ưu điểm công ty III Những tồn Phương hướng hồn thiện cơng tác quảnhạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty XDCTGT 246 Một số biện pháp quản lý nhằm giảm chi phí sản xuất hạ thấp giá thành sản phẩm IV Kết luận ... đánh giá chất lượng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, chi phí bỏ phải xem xét mối quan hệ với kết sản xuất Giá thành sản phẩm xây lắp toàn chi phí chi chi phí vật tư, chi phí nhân cơng, chi phí. .. phẩm BD tổng chi phí sản xuất phát sinh kỳ CD chi phí sản xuất dở dang kỳ Hay: Tổng giá thành sản phẩm = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ Chi phí sản + xuất phát sinh kỳ - Chi phí sản xuất dở dang... Hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khâu quan trọng cơng tác kế tốn DN sản xuất Tính đúng, đủ CPSX vào giá thành, có nghĩa thực tốt cơng tác hạch tốn CPSX tính giá thành sản phẩm đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp tại công ty XDCTGT 246 , Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp tại công ty XDCTGT 246

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay