Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần cao hà

74 8 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 08:30

LỜI MỞ ĐẦU Mỗi doanh nghiệp tế bào kinh tế, nơi tổ chức kết hợp yếu tố trình sản xuất để tạo cải vật chất cho xã hội, tạo nguồn tích luỹ cho xã hội phát triển Trong giai đoạn nay, trước chế thị trường đầy cạnh tranh doanh nghiệp tồn đứng vững thị trường cần phải xác định mục tiêu hướng cho hiệu cao nhất, trước đòi hỏi chế hạch toán kinh doanh để đáp ứng nhu cầu cần cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động vấn đề nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh trở thành mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp Để hiệu sản xuất kinh doanh tốt từ đầu trình sản xuất doanh nghiệp cần phải vốn để đầu tư sử dụng số vốn cho hiệu nhất, doanh nghiệp sử dụng vốn cho hợp lý tiết kiệm vốnhiệu sản xuất kinh doanh cao, đầu tư hiệu ta thu hồi vốn nhanh tiếp tục quay vòng vốn, số vòng quay vốn nhiều lợi cho doanh nghiệp chiến thắng đối thủ cạnh tranh Việc sử dụng vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn vấn đề cấp bách tầm quan trọng đặc biệt doanh nghiệp với kiến thức trau dồi qua trình học tập, nghiên cứu trường, qua thời gian thực tập Công ty cổ phần Cao Hà, hướng dẫn thầy giáo Đỗ Duy Hưng bảo tận tình chú, anh chị phòng Tài kế tốn cơng ty cổ phần Cao em định chọn đề tài "Vốn kinh doanh biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Cao Hà" Nội dung đề tài trình bày gồm phần sau : PHẦN I : Lý luận chung vốn kinh doanh biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh DN sản xuất kinh doanh kinh tế thị trường PHẦN II : Thực trạng tình hình tổ chức nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Cao PHẦN III : Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh tổ chức nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Cao Phần I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG : 1.1 Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh : Theo Điều luật doanh nghiệp năm 1999, doanh nghiệp tổ kinh tế tên riêng, tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động sản xuất kinh doanh Như vậy, chủ thể muốn trở thành DN phải hội tụ đủ đặc trưng sau : - đầy đủ đặc điểm chủ thể kinh doanh (có VKD, hành vi kinh doanh, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật chịu quản lý Nhà nước) - Phải tổ chức, nghĩa thực thể pháp lý kết hợp yếu tố nhiều phương diện (có tên riêng, tài sản, trụ sở ổn định, dấu riêng ) - Doanh nghiệp khơng phải tổ chức trị hay xã hội mà tổ chức kinh tế, nghĩa tổ chức phải lấy hoạt động sản xuất kinh doanh làm chủ yếu hoạt động phải tính liên tục Chuyển sang kinh tế thị trường, nước ta thực sách đa dạng hoá thành phần kinh tế Tương ứng với thành phần kinh tế loại hình doanh nghiệp định Các DN phải tiến hành hạch toán kinh doanh lấy thu bù chi đảm bảo lãi, doanh nghiệp quyền nghĩa vụ ngang trước pháp luật 1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường : Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thành công hay thất bại phần lớn phụ thuộc vào tổ chức sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mơ hình tổ chức doanh nghiệp khơng nên xem xét trạng thái tĩnh mà ln ln trạng thái vận động Tuỳ điều kiện hoàn cảnh cụ thể mà mơ hình tổ chức khác Tuy nhiên, mơ hình tổ chức doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhân tố chủ yếu sau : 1.2.1 Hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp : Theo hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp hành, nước ta loại hình doanh nghiệp chủ yếu sau : - Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty cổ phần - Công ty trách nhiệm hữu hạn - Doanh nghiệp tư nhân Những đặc điểm riêng mặt hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp doanh nghiệp ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức tài DN : - Tổ chức huy động vốn - Phân phối lợi nhuận Dưới xem xét việc tổ chức quản lý số doanh nghiệp phổ biến : 1.2.1.1 Doanh nghiệp Nhà nước : Doanh nghiệp nhà nước tổ chức kinh tế thuộc sở hữu nhà nước, Nhà nước đầu tư vốn, thành lập tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh, hoạt động cơng ích, nhằm thực mục tiêu kinh tế - xã hội Nhà nước giao Doanh nghiệp nhà nước thành lập ngân sách nhà nước đầu tư toàn phần vốn điều lệ ban đầu không thấp tổng mức vốn pháp định ngành nghề mà doanh nghiệp kinh doanh Ngồi số vốn Nhà nước đầu tư, DNNN quyền huy động vốn hình thức phát hành trái phiếu, vay vốn, nhận vốn góp liên kết liên doanh hình thức sở hữu DN phải tuân theo quy định pháp luật hành Việc phân phối lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận sau nộp thuế thu nhập doanh nghiệp) thực theo quy định Chính phủ Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm toàn hoạt động kinh doanh phạm vi số vốn doanh nghiệp quản lý Như vậy, thấy doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ doanh nghiệp 1.2.1.2 Công ty cổ phần : Công ty cổ phần cơng ty : - Các thành viên góp vốn hình thức cổ phần để hoạt động - Số vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần - Cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào cơng ty - Cổ đơng quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp quy định pháp luật - Cổ đơng tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu không hạn chế số lượng tối đa Hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần đặc điểm : + Công ty cổ phần thực thể pháp tư cách pháp nhân, thành viên góp vốn vào cơng ty hình thức mua cổ phiếu Trong q trình hoạt động, cơng ty phát hành thêm cổ phiếu để huy động thêm vốn (nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo luật định) điều tạo cho cơng ty dễ dàng tăng thêm vốn chủ sở hữu kinh doanh + Các chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu tài sản cho người khác mà không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh cơng ty quyền hưởng lợi tức cổ phần, quyền biểu quyết, quyền tham dự bầu Hội đồng quản trị + Quyền phân chia lợi tức sau thuế thuộc thành viên công ty định + Chủ sở hữu công ty chịu TNHH phần vốn mà họ góp vào cơng ty 1.2.1.3.Công ty trách nhiệm hữu hạn : Theo Luật doanh nghiệp hành nước ta, hai dạng công ty trách nhiệm hữu hạn: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên - Công ty TNHH (có hai thành viên trở lên) doanh nghiệp : + Thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn cam kết góp vốn vào doanh nghiệp + Phần vốn góp thành viên chuyển nhượng theo quy định pháp luật (theo quy định điều 32 – Luật doanh nghiệp) + Thành viên tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên theo quy định pháp luật Thành viên phải góp vốn đầy đủ hạn cam kết Ngoài phần vốn góp vốn thành viên, cơng ty quyền lựa chọn hình thức cách thức huy động vốn theo quy định pháp luật không quyền phát hành cổ phiếu Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn quyền chuyển nhượng phần tồn phần vốn góp, trước hết phải chào bán phần vốn cho tất thành viên lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp họ cơng ty Chỉ chuyển nhượng cho người thành viên thành viên lại cơng ty khơng mua khơng mua hết Thành viên quyền u cầu cơng ty mua lại phần vốn góp mình, thành viên bỏ phiếu chống phản đối văn định Hội đồng thành viên vấn đề : • Tổ chức lại cơng ty • Các trường hợp khác quy định điều lệ cơng ty Trong q trình hoạt động, theo định Hội đồng thành viên, cơng ty tăng giảm vốn theo qui định pháp luật Hội đồng thành viên công ty định phương án sử dụng phân chia lợi nhuận phương án xử lý lỗ công ty - Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên: Là doanh nghiệp tổ chức làm chủ sở hữu, chủ sở hữu chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi vốn điều lệ doanh nghiệp Công ty quyền lựa chọn hình thức cách thức huy động vốn, nhiên công ty không quyền phát hành cổ phiếu Chủ sở hữu công ty không trực tiếp rút phần toàn số vốn góp vào cơng ty, quyền rút vốn cách chuyển nhượng phần toàn số vốn cho tổ chức cá nhân khác Chủ sở hữu công ty người định sử dụng lợi nhuận sau thuế 1.2.1.4 Doanh nghiệp tư nhân : Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp Như vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân người bỏ vốn đầu tư huy động thêm vốn từ bên ngồi hình thức vay Trong khuôn khổ luật pháp, chủ doanh nghiệp tư nhân quyền tự kinh doanh chủ động hoạt động kinh doanh Tuy nhiên loại hình doanh nghiệp khơng phép phát hành loại chứng khoán để huy động vốn thị trường Qua cho thấy nguồn vốn doanh nghiệp tư nhân hạn hẹp, loại hình doanh nghiệp thường thích hợp với kinh doanh quy mơ nhỏ Chủ doanh nghiệp tư nhân quyền định tất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, quyền cho th tồn doanh nghiệp mình, quyền bán doanh nghiệp cho người khác quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh Việc thực cho thuê hay bán doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải tuân thủ yêu cầu của pháp luật hành Phần thu nhập sau thuế thuộc quyền sở hữu sử dụng chủ doanh nghiệp Trong hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm tồn tài sản Điều nghĩa mặt tài chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ doanh nghiệp Đây điều bất lợi loại hình doanh nghiệp 1.2.1.5 Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngồi : Theo Luật đầu tư nước Việt Nam quy định hình thức đầu tư trực tiếp từ nước ngồi vào Việt Nam gồm doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi Doanh nghiệp vốn đầu tư nước đầu tư phần toàn vốn nhằm thực mục tiêu chung tìm kiếm lợi nhuận, tư cách pháp nhân, tổ chức hoạt động theo quy chế công ty trách nhiệm hữu hạn tuân theo quy định pháp luật Việt Nam Doanh nghiệp liên doanh đặc điểm : Phần vốn góp bên ngồi vào vốn pháp định không hạn chế mức tối đa lại hạn chế mức tối thiểu, tức không thấp 30% vốn pháp định, trừ trường hợp Chính phủ quy định Việc góp vốn bên tham gia tiền nước ngoài, tiền Việt Nam, tài sản vật, giá trị quyền sở hữu công nghiệp, giá trị quyền sử dụng đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên theo quy định pháp luật Việt Nam (có quy định cụ thể cho bên nước Việt Nam) Các bên doanh nghiệp liên doanh quyền chuyển nhượng giá trị phần vốn mình, phải ưu tiên chuyển nhượng cho bên liên doanh Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp liên doanh trích lập quỹ dự phòng tài chính, quỹ phúc lợi quỹ khen thưởng Việc nhà đầu tư nước ngồi lợi nhuận muốn chuyển số lợi nhuận nước họ phải nộp khoản thuế việc chuyển lợi nhuận nước tuỳ thuộc vào mức vốn góp nhà đầu tư nước vào vốn pháp định doanh nghiệp liên doanh Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngồi: doanh nghiệp nhà đầu tư nước đầu tư 100% vốn thành lập Việt Nam Tổ chức hoạt động doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước nhà đầu tư nước quy định sở quy chế phápdoanh nghiệp vốn đầu tư nước Việt Nam 1.2.2 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ngành kinh doanh : Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ngành kinh doanh ảnh hưởng khơng nhỏ tới doanh nghiệp Mỗi ngành kinh doanh đặc điểm mặt kinh tế kỹ thuật khác Những ảnh hưởng thể : 1.2.2.1 Ảnh hưởng tính chất ngành kinh doanh : Ảnh hưởng thể thành phần cấu vốn kinh doanh doanh nghiệp, ảnh hưởng tới quy mô vốn sản xuất - kinh doanh, tỷ lệ thích ứng để hình thành sử dụng chúng, ảnh hưởng tới tốc độ luân chuyển vốn (vốn cố định vốn lưu động), ảnh hưởng tới phương pháp đầu tư, thể thức toán chi trả 1.2.2.2 Ảnh hưởng tính thời vụ chu kỳ sản xuất - kinh doanh : Tính thời vụ chu kỳ sản xuất ảnh hưởng trước hết đến nhu cầu vốn sử dụng doanh thu tiêu thu sản phẩm Những doanh nghiệp sản xuất chu kỳ ngắn nhu cầu vốn lưu động thời kỳ năm thường khơng biến động lớn, doanh nghiệp thường xun thu tiền bán hàng, điều giúp cho doanh nghiệp dễ đàng đảm bảo cân đối thu chi tiền, việc tổ chức đảm bảo nguồn vốn cho nhu cầu kinh doanh Những doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm chu kỳ sản xuất dài phải ứng lượng vốn lưu động quý năm thường biến động lớn, tiền thu bán hàng khơng đều, tình hình tốn, chi trả thường gặp khó khăn Cho nên việc tổ chức đảm bảo nguồn vốn đảm bảo cân đối thu chi tiền doanh nghiệp khó khăn 1.2.2.3 Mơi trường kinh doanh doanh nghiệp : Bất doanh nghiệp hoạt động môi trường kinh doanh định Môi trường kinh doanh bao gồm tất điều kiện bên ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp Mơi trường kinh doanh tác động mạnh mẽ đến hoạt động doanh nghiệp hoạt động tài Dưới chủ yếu xem xét tác động môi trường kinh doanh đến hoạt động tài doanh nghiệp - Sự ổn định kinh tế : Sự ổn định hay không ổn định kinh tế, thị trường ảnh hưởng trực tiếp tới mức doanh thu doanh nghiệp, từ ảnh hưởng đến nhu cầu vốn kinh doanh Những tác động kinh tế gây nên rủi ro kinh doanh mà nhà tài doanh nghiệp phải lường trước, rủi ro ảnh hưởng tới khoản chi phí đầu tư, chi phí trả lãi hay tiền thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị hay việc tìm nguồn vốn tài trợ Nền kinh tế ổn định tăng trưởng tới tốc độ doanh nghiệp muốn trì giữ vững vị trí mình, phải phấn đấu để phát triển với nhịp độ tương đương Khi doanh thu tăng lên, đưa đến việc gia tăng tài sản, nguồn doanh nghiệp loại tài sản khác Khi đó, nhà tài doanh nghiệp phải tìm nguồn tài trợ cho mở rộng sản xuất, tăng tài sản - Ảnh hưởng giá thị trường, lãi suất tiền thuế : Giá thị trường, giá sản phẩm mà doanh nghiệp tiêu thu ảnh hưởng lớn tới doanh thu ảnh hưởng lớn tới khả tìm kiếm lợi nhuận cấu tài doanh nghiệp bị ảnh hưởng thay đổi giá Sự tăng, giảm lãi suất giá cổ phiếu ảnh tới tăng giảm chi phí tài hấp dẫn hình thức tài trợ khác Mức lãi suất yếu tố đo lường khả huy động vốn vay Sự tăng hay giảm thuế ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình kinh doanh, tới khả tiếp tục đầu tư hay rút khỏi đầu tư Tất yếu tốt nhà quản lý tài doanh nghiệp sử dụng để phân tích hình thức tài trợ xác định thời gian tìm kiếm nguồn vốn thị trường tài - Sự cạnh tranh thị trường tiến kỹ thuật, công nghệ : Sự cạnh tranh sản phẩm sản xuất sản phẩm tương lai doanh nghiệp ảnh hưởng lớn tới kinh tế, tài doanh nghiệp liên quan chặt chẽ đến khả tài trợ để doanh nghiệp tồn taị tăng trưởng kinh tế luôn biến đổi người giám đốc tài phải chịu trách nhiệm việc cho doanh nghiệp hoạt động cần thiết Cũng tương tự vậy, tiến kỹ thuật công nghệ đòi hỏi doanh nghiệp phải sức cải tiến kỹ thuật, quản lý, xem xét đánh giá lại toàn tình hình tài chính, khả thích ứng với thị trường, từ đề sách thích hợp cho doanh nghiệp - Chính sách kinh tế tài Nhà nước doanh nghiệp : Như sách khuyến khích đầu tư, sách thuế, sách xuất khẩu, nhập khẩu, chế độ khấu hao tài sản cố định Đây yếu tố tác động lớn đến vấn đề tài doanh nghiệp - Sự hoạt động thị trường tài hệ thống tổ chức tài trung gian : Hoạt động doanh nghiệp gắn liền với thị trường tài chính, nơi mà doanh nghiệp huy động vốn hay đầu tư khoản tài tạm thời nhàn rỗi Sự phát triển thị trường tài làm nảy sinh cơng cụ tài mới, doanh nghiệp dụng để huy động vốn đầu tư Chẳng hạn, xuất hình thức th tài chính, doanh nghiệp nhờ giảm bớt số vốn cần đầu tư hình thành thị trường chứng khốn, doanh nghiệp thêm phương tiện để huy 10 Chỉ tiêu hàm lượng vốn lưu động : Đây tiêu quan trọng thơng qua ta biết để tạo đồng doanh thu cần đồng vốn lưu động Trong năm 2002 để tạo đồng doanh thu cần phải 0,6 đồng vốn lưu động (có nghĩa đồng doanh thu cs 60% đồng vốn lưu động) Nguyên nhân làm giảm hàm lượng vốn lưu động doanh thu tốc độ tăng doanh thu lớn tốc độ tăng vốn lưu động bình quân Tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động : Năm 2001 0,007 nghĩa đồng vốn lưu động tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh tạo 0,007đ lợi nhuận Chỉ tiêu tăng lên năm 2002 0,158 nghĩa đồng vốn lưu động tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh tạo dược 0,158 đ lợi nhuận, tăng thêm 0,151 đồng so với năm 2001, tương ứng với tốc độ tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh nhanh tốc độ tăng vốn lưu động bình qn Tóm lại, năm 2002 Công ty cố gắng khắc phục điểmyếu năm 2001 hiệu sử dụng vốn lưu động ngày tốt Song số vòng quay vốn lưu động năm thấp Cơng ty nên ý biện pháp để khắc phục vấn đề 2.2.2.3 Đối với khả toán Hệ số khả toán nhanh = TSLĐ ĐTNH - hàng tồn kho Tổng nợ ngắn hạn Tổng TS Hệ số khả toán tổng quát = Tổng nợ phải trả Tổng TSLĐ Hệ số khả toán thời = Tổng nợ ngắn hạn 60 Trong q trình hoạt động Cơng ty, khả toán điều kiện để xem doanh nghiệp khả trang trải khoản nợ hay khơng Từ nhà đầu tư phương án đầu tư cho thích hợp chủ nợ xem doanh nghiệp khả đáp ứng nhu cầu tốn đến kỳ khơng Để xem khả tốn Cơng ty Cổ phần Cao tốt hay xấu ta xem bảng sau : Bảng : NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN NĂM 2001 - 2002 So sánh Số Chỉ tiêu ĐVT Năm 2001 Năm 2002 TSCĐ ĐTNH Hàng tồn kho Tổng tài sản Nợ ngắnhạn Nợ phải trả Hệ số khả đ đ đ đ đ 1.344.110.356,5 861.538.488,5 5.476.519.698 1.545.005.591 1.545.005.591 Hệ số 3,54 3,32 -0,22 -6,2 Hệ số 0,87 0,7 -0,17 -19,5 Hệ số 0,31 0,16 -0,15 -48,4 Số tuyệt đối tương đối % toán tổng quát Hệ số khả toán thời Hệ số khả toán nhanh 2.364.832.242 1.020.721.885,5 1.810.688.746 949.150.257,5 11.164.340.007 5.687.820.309 3.362.354.062 1.817.348.471 3.362.354.062 1.817.348.471 76 110,2 103,9 117,6 117,6 Với số liệu ta rút số nhẫn ét đánh giá khả tốn Cơng ty Cổ phần Cao dựa vào số tiêu sau : Hệ số khả tốn tổng qt cao Năm 2001 3,54đ nghĩa đồng vốn vay 3,54 đồng đảm bảo đến năm 2002 giảm xống 3,32đ nghĩa đồng vốn vay 3,32đ đảm bảo So với năm 2001 năm 2002 giảm 0,22 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 6,2% Nguyên nhân tốc độ tăng tải sản thấp so với tốc độ tăng nợ phải trả Tuy khả tốn tổng qt giảm song hệ số năm 2001 - 2002 lớn nghĩa : Cơng ty khả toán khoản nợ phải sử dụng đến vốn cố định 61 Hệ số khả tốn thời Cơng ty năm 2002 0,7đ nghĩa đồng vốn vay 0,7đ đảm bảo giảm 0,17đ So với năm 2001 tươngứng với tốc độ giảm 19,5% Nguyên nhân khả toán thời giảm tốc độ tăng tài sản lưu động thấp so với tốc độ tăng nợ ngắn hạn Hệ số toán năm nhỏ điều chứng tỏ khả toán thời Công ty chưa đảm bảo Đây vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu ý thời gian tới Những tỷ số chủ yếu cho biết tình hình chung tài chín doanh nghiệp Hầu hết tỷ số tài năm 2002 thấp nhiều so với năm2001 Điều phản ảnh khả toán doanh nghiệp yếu dần Chính doanh nghiệp cần phải thực đồng hàng loạt biện pháp nhằm tăng dầu hệ số khả toán : doanh nghiệp cần phải điều chỉnh cấu tài sản lưu động hàng tồn kho tăng thêm tiền khoản đầu tư ngắn hạn Hệ số khả tốn nhanh năm 2001 0,31 đ nghĩa đồng vốn vay 0,31 đồng đảm bảo năm 2002 0,16 đồng nghĩa đồng vốn vay 0,16 đồng đảm bảo So sánh ta thấynăm2002 thấp năm 2001 0,15 đồng tương ứng với tốc độ gảim 48,4% Nguyên nhân hàng tồn kho doanh nghiệp tăng lên đáng kể với tốc độ thấp tốc độ tăng khoản nợ 7,4% Trong tiền lại giảm khoản phải thu tài sản lưu động khác tăng lên phần Tóm lại, năm 2001 - 2002 hệ số khả toán nhanh cách khoản nợ ngắn hạn Cơng ty nên giải pháp để nâng cao giải pháp để nâng cao khả toán nhanh 2.2.4 Đối với vốn kinh doanh Bảng : TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Chỉ tiêu Năm 2001 62 Năm 2002 So sánh Số Đ.vị TT tính Doanh thu Vốn chủ sở hữu bình quân Vốn kinh doanh bình quân Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Giá thành tồn Vòng quay tồn vốn (1 : 3) Tỷ suất LN doanh thu (4 : 1) Số Số tuyệt đối tương đối (%) đ 873.428.893 2.908.436.911 3.035.118.01 347,5 đ 3.931.514.10 7.801.985.945 3.870.471.83 98,5 đ 5.476.519.69 11.164.340.00 5.687.820.30 103,9 đ 9.409.384 373.613.131 364.203.747 3.870,6 đ 864.019.509 3.489.933.780 2.25.914.271 304 vòng 0,159 0,35 0,191 120,1 hệ 0,011 0,096 0,085 772,7 Tỷ suất LN vốn CSH (4 : 2) số hệ 0,002 0,048 0,046 2.300 Tỷ suất LN VKD (4 : 3) số hệ 0,002 0,033 0,031 1.500 số hệ 0,011 0,107 0,096 872,7 10 Tỷ suất LN giá thành toàn (4 : 5) số Từ số liệu ta đưa số nhận xét vốn kinh doanh Cơng ty cổ phần Cao Vòng quay tồn vốn : Chỉ tiêu phản ánh vốn doanh nghiệp kỳ quay vòng Trong năm 2002 số vòng quay tồn vốn Cơng ty 0,35 vòng, tăng thêm 0,19 vòng so với năm 2001, tương ứng với tốc độ tăng 118,8% Nguyên nhân tốc độ tăng doanh thu nhanh tốc độ tăng vốn kinh doanh bình quân 243,6% Vòng quay tồn vốn Cơng ty năm qua chậm doanh nghiệp thành lập vào tháng 10/2001, lý năm 2002 doanh nghiệp đầu tư vào ngành xây dựng Cơng ty nên ý đến vòng quay vốn vòng quay nhanh nghĩa thu hồi vốn nhanh Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Công ty tăng lên đáng kể Năm 2002 0,096 đồng, nghĩa đồng doanh thu 0,096 đồng lợi nhuận, tăng thêm 0,085 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 772,7% so với năm 2001 Nguyên nhân dẫn đến tỷ suất lợi nhuận doanh thu Công ty tăng lên 63 tốc độ tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh nhanh tốc độ tăng doanh thu thuần, nghĩa năm giá hàng bán Công ty bỏ cao Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh : Năm 2002 0,033 đồng, nghĩa năm 2002 đồng vốn kinh doanh tạo 0,033 đồng lợi nhuận Chỉ tiêu so với năm 2001 tăng thê 0,031 đồng, tương ứng với tốc độ tăng 1.550% Nguyên nhân tốc độ tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng nhanh tốc độ tăng vốn kinh doanh bình quân 3.766,7% Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH : Năm 2001 0,002 đồng, nghĩa đồng vốn CSH bỏ vào sản xuất kinh doanh 0,002 đồng lợi nhuận Năm 2002 0,048 đồng, nghĩa đồng vốn CSH đưa vào sản xuất kinh doanh 0,048 đồng lợi nhuận Năm 2002 tăng thêm 0,046 đồng, với tốc độ tăng cao 2.300% so với năm 2001 Nguyên nhân tốc độ tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng gấp nhiều lần so với tốc độ tăng vốn CSH bình quân Cuối tỷ suất lợi nhuận giá thành toàn : Năm 2002 0,107 đồng, nghĩa đồng chi phí thu 0,107 đồng lợi nhuận, tăng thêm 0,096 đồng với tốc độ tăng 872,7% so với năm 2001 Nguyên nhân tốc độ tăng lợi nhuận tăng nhanh tốc độ tăng giá thành toàn Đây điều lợi cho doanh nghiệp sang năm 2002 chi phí bỏ năm 2001 mà lợi nhuận lại nhiều Qua phân tích ta đánh giá tình hình vốn kinh doanh Cơng ty sau : Nhìn chung năm 2002 kết hoạt động kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh tron Công ty tăng lên nhanh so với năm 2001 Tuy nhiên số vòng quay vốn chậm, điều làm cho lợi nhuận vốn kinh doanh giảm theo Công ty cần quan tâm vấn đề vòng quay cuả vốn, đặc biệt quản lý sử dụng vốn lưu động 64 Phần III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI Một yếu tố định thành bại donh nghiệp thị trường chiến lược phát triển Chiến lược phát triển đảm bảo khả cạnh tranh lâu dài cho doanh nghiệp bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển bền vững Chiến lược doanh nghiệp thể kế hoạch kỳ hạn mảng hoạt động khác thể nói kế hoạch hóa tài trọng tâm kế hoạch hóa hoạt động doanh nghiệp Cùng với kế hoạch hóa tài chính, kế hoạch khác lập để đảm bảo cho doanh nghiệp đạt mục tiêu mong muốn ta xét xem Công ty cổ phần Cao lập kế hoạch hoạt động ? (xem bảng 9) Nhìn chung kế hoạch kinh doanh xăng dầu Công ty cổ phần Cao năm 2003, 2004, 2005 bước chuyển biến khả quan Tốc độ tăng trưởng phát triển ngày tăng quy mô mở rộng Qua cho ta thấy Công ty trọng vào việc nghiên cứu thị trường đề phương án thích hợp Hiện giá xăng thị trường tăng thêm 300 đ/lít, bên cạnh lượng tơ, xe máy khơng giảm Điều làm cho doanh thu Công ty tăng lên lợi nhuận doanh nghiệp đạt cao mức dự tính 65 Bảng : DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH HOẠT ĐỘNG XĂNG DẦU DOANH THU Thời gian Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Số lượng 444.000 504.000 600.000 Xăng M92 Đơn giá Doanh thu 5.300 5.300 5.300 Số lượng 2.353.200.000 2.671.200.000 3.180.000.000 108.000 132.000 168.000 Xăng M90 Đơn giá Doanh thu 5.100 5.100 5.100 550.800.000 673.200.000 856.800.000 Số lượng 576.000 600.000 624.000 Dầu DIEZEL Đơn giá Doanh thu Dầu Caltex S/c máy cho thuê kho 4.100 2.361.600.00 95.000.000 12.000.000 4.100 2.460.000.00 95.000.000 12.000.000 4.100 2.558.400.00 95.000.000 12.000.000 CHI PHÍ Thời gian Giá vốn hàng bán Lương CNV Khấu hao TSCĐ Chi phí khác Tổng cộng Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 5.180.400.000 5.703.000.000 6.470.400.000 74.000.000 74.000.000 74.000.000 48.375.381 48.375.381 48.375.381 24.000.000 24.000.000 24.000.000 5.326.775.381 5.849.375.381 6.616.775.381 KẾT QUẢ KINH DOANH Thời gian Doanh thu Chi phí Kết Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 5.372.600.000 5.911.400.000 6.702.200.000 5.326.775.381 5.849.375.381 6.616.775.381 45.824.619 62.024.619 85.424.619 Bảng 10 : DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH DỰ ÁN XÂY DỰNG 66 DOANH THU Thời gian Từ chuyển quyền sử dụng đất D.tích đất Giá chuyển Doanh thu khai thác quyền sử dụng Tỷ lệ Doanh thu thu trước D.tích đất Giá chuyển khai thác quyền sử dụng Doanh thu chuyển quyền Doanh thu sử dụng đất 2003 1.800 2.500.000 4.500.000.000 50% 6.300 2.500.000 7.875.000.000 12.375.000.00 2004 6.300 2.500.000 7.875.000.000 50% 9.900 2.500.000 12.375.000.00 20.250.000.00 2005 9.900 2.500.000 12.375.000.00 12.375.000.00 0 Hoạt động sinh thái Thời gian D.tích đất khai thác 2003 2004 2005 1.128 3.948 Thời gian D.tích sàn Giá bán 2.800.000 2.800.000 Doanh thu 1.579.200.000 5.527.200.000 Tỷ lệ 50% 50% Hoạt động sinh thái 2003 2004 2005 Doanh thu 1.128 3.948 2.800.000 2.800.000 1.579.200.000 5.527.200.000 CP đầu tư XD Chi phí sở hạ tầng hoạt động D.tích sàn cho thuê 50% 50% CHI PHÍ Thời gian khai thác quyền sử dụng 1.128 3.948 2.800.000 2.800.000 Hoạt động cho thuê nhà ăn Giá cho thuê cho thuê Doanh thu thu trước D.tích đất Giá chuyển Doanh thu Doanh thu bán nhà sinh thái 1.579.200.000 5.527.200.000 1.579.200.000 7.106.400.000 5.527.200.000 Doanh thu hoạt động Giá cho thuê Doanh thu cho thuê 1.128 3.948 2.800.000 2.800.000 1.579.200.000 7.106.400.000 5.527.200.000 KẾT QUẢ Tổng cộng Thời gian 67 Doanh thu Chi phí Kết 2003 25.617.008.68 25.617.008.68 2003 13.954.200.00 25.617.008.68 - 2004 37.259.685.74 37.259.685.74 2004 29.135.640.00 37.259.685.74 11.662.808.688 -8.124.045.741 961.933.389 2005 24.993.000.00 961.933.389 24.031.066.611 2005 961.933.389 68 Đinh Thị ánh 36A 15 Vỡ mi bc vo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2003, 2004 kết âm nghĩa doanh nghiệp phải bỏ chi phí chưa thu vốn Đây lẽ tất nhiên đặc điểm ngành xây dựng lượng vốn bỏ vào ban đầu lớn, thời gian thu hồi vốn chậm lợi nhuận cao Qua bảng dự kiến kế hoạch kinh doanh dự án xây dựng chi tiết ta thấy Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư lượng vốn lớn vào ngành XDCB Công ty mạo hiểm kinh doanh mạo hiểm cần thiết nghĩa mang lại lợi nhuận cao cho Cơng ty Tóm lại, phương hướng hoạt động chủ yếu doanh nghiệp năm : - Xúc tiến chương trình hợp tác để tạo nguồn vốn, tranh thủ hỗ trợ mặt kỹ thuật công nghệ dự án đầu tư - Từng bước mở rộng sản xuất, cung ứng nhiều sản phẩm cho xã hội - Khai thác triệt để, sử dụng hợp lý hiệu nguồn lực máy móc thiết bị, lao động, tài sản, trì ổn định hoạt động cua Cơng ty - Nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo chất lượng sản phẩm - Từng bước tăng cường thu hút vốn đầu tư để mở rộng sản xuất, đổi thiết bị theo hướng đại, bổ sung trang bị qui trình sản xuất - Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, nâng cao trình độ lao động điều kiện sản xuất MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO : Qua việc phân tích đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Cao với thuận lợi khó khăn Cơng ty em xin đưa số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty 2.1 Giải pháp để đẩy mạnh công tác tỡm kim cỏc hp ng 69 Đinh Thị ánh 36A 15 - Luôn giữ vững tăng cường mối quan hệ vốn với bạn hàng, thị trường khác, mở rộng thị trường hoạt động - Tăng cường công tác quảng cáo giới thiệu Công ty qua báo chí, truyền hình mạng để từ khách hàng hiểu biết Cơng ty - Cần tăng khoản chi phí giao dịch mơi giới - Riêng ngành XDCB Công ty nên thực đấu thầu cách linh hoạt, Cơng ty phải cán kinh nghiệm thực tế, trình độ chun mơn giỏi tiến hành phân tích tính tốn cách cụ thể, kỹ lưỡng từ kế hoạch đến thực để đến định xác việc bỏ thầu cách nhanh - Do nhiều đối thủ cạnh tranh nên Cơng ty cần đề số biện pháp : Rút ngắn thời gian thi công, chất lương bảo đảm, bền, đẹp, giá thành thấp, bảo hành thời hạn để tính ưu việt hẳn Công ty khác, chủ thầu tin tưởng ký kết hợp đồng 2.2 Nâng cao hiệu dụng tài sản Trong tài sản Công ty cổ phần Cao TSCĐ góp vai trò quan trọng chiếm giá trị lớn TSCĐ dễ bị hư hỏng ảnh hưởng mơi trường, khơng bị hao mòn vơ hình, quản lý TSCĐ cần thiết, từ doanh nghiệp cần biện pháp : - Đối với tài sản cũ, tài sản không cần dùng vào dây truyền sản xuất lạc hậu, hư hỏng cần chi phí sửa chữa lý nhằm thu hồi vốn tí đầu tư mở rộng để hiệu kinh doanh cao - Thực hoạt động đánh giá đánh giá lại tài sản để kịp thời xử lý tài sản bị hao mòn vơ hình, chống thất vốn - Lựa chọn phương pháp tính khấu hao thích hợp : Q trình quản lý vốn nhiều phương pháp tính khấu hao : Phương pháp khấu hao lũy tiến khấu hao tăng, phương pháp khấu hao lũy thoái khấu hao giảm dần Trong loại phương pháp tính khấu hao lại hoàn cảnh cụ thể, người quản lý nên lựa 70 Đinh Thị ánh 36A 15 chn phng phỏp thớch hợp để đảm bảo thu hồi vốn nhanh, bảo toàn vốn, vừa tránh gây biến động lớn giá thành giá bán sản phẩm - Bảo hiểm tài sản : Để đảm bảo an toàn cho người tài sản, đồng thời hạn chế mức thiệt hại cố xẩy việc đóng bảo hiểm vấn đề quan trọng Bên cạnh đó, việc tự bảo vệ tài sản, trang thiết bị phương tiện bảo hiểm cần thiết Công ty cần nâng cao ý thức, nghiệp vụ bảo hiểm cho người lao động sản xuất, trích lập quỹ dự phòng để bù đắp thiệt hại rủi ro xẩy 2.3 Giải pháp vốn kinh doanh Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp vốn, qui mô kinh doanh kết hiệu kinh doanh vấn đề khối lượng vốn kinh doanh lại quan trọng Nó ảnh hưởng lớn đến q trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nghĩa ảnh hưởng đến lợi nhuận Cơng ty Căn vào tình hình thực tế vốn sử dụng vốn Công ty cổ phần Cao năm qua ta đưa số biện pháp để tăng cường sử dụng nguồn vốn hiệu quả, từ đem lại lợi nhuận cao cho Công ty Bên cạnh kết đạt Cơng ty cần ý đến vấn đề : Vòng quay vốn lưu động nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp Cơng ty cần biện pháp làm giảm số ngày luân chuyển vốn, làm tăng số vòng quay vốn lưu động, đồng thời nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Cơng ty Ngồi khoản phải thu phận quan trọng vốn lưu động ảnh hưởng lớn đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Nếu quản lý khoản phải thu Cơng ty quay vòng vốn nhanh tạo điều kiện mở rộng qui mô kinh doanh Bù đắp khoản vay phải trả khoản thu nhập bất thường từ việc lý TSCĐ khấu hao để toán bớt khoản vay ngắn hạn Không doanh nghiệp cần phải xem xét điều chỉnh lại lượng hàng hóa tồn kho không vốn doanh nghiệp bị ứ đọng, lm gim kh nng toỏn nhanh 71 Đinh Thị ¸nh 36A 15 Trên số ý kiến nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Cơng ty Em mong phần giúp ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh Cụng ty 72 Đinh Thị ánh 36A 15 KT LUN Những lý luận chung vốn kinh doanh khẳng định vai trò vốn kinh doanh phát triển mạnh hay yếu doanh nghiệp Vốn kinh doanh trung tâm hướng tới hoạt động, yếu tố cần Cơng ty Để lượng vốn lớn sớm chiều mà cần phải thời gian huy động Nên cần máy quản lý phù hợp lựa chọn sáng suốt ban lãnh đạo để huy động vốn cho kịp thời Thông qua việc tìm hiểu đánh giá thực trạng vốn kinh doanh, hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Cao cho ta thấy năm 2002 Công ty làm ăn hiệu so với năm 2001 Điều chứng minh Cơng ty nhiều biện pháp hữu hiệu việc sử dụng vốn kinh doanh, Công ty thành lập vào tháng 10 năm 2001.Không thế, Ban lãnh đạo với đội ngũ CNV Công ty linh hoạt, nhạy bén kinh doanh, nhiệt tình cơng việc bước dẫn dắt công ty lên Trên góc độ nhìn nhận khó khăn, thuận lợi Công ty cổ phần Cao em đưa số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Các biện pháp chung, mang tính sơ lược, để triển khai vào thực tế cần nghiên cứu, am hiểu cụ thể lĩnh vực xây dựng kinh nghiệm hoạt động thực tế người tâm huyết, người lãnh đạo cơng ty Do trình độ nhận thức thân hạn chế, kinh nghiệm thực tế ỏi nên báo cáo khơng tránh khỏi sai sót, em mong nghe ý kiến đóng góp từ phía thầy giáo để báo cáo đựơc hồn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy Trường trung học kinh tế nội, đặc biệt thầy Đỗ Duy Hưng nhiệt tình bảo hướng dẫn em hồn thành tốt báo cáo Đồng thời cho em xin gửi lời cảm ơn tới chú, anh chị Phòng Tài - kế tốn Cơng ty cổ phần Cao tận tình giúp đỡ em hồn thành tốt chuyờn ny 73 Đinh Thị ánh 36A 15 74 ... Công ty cổ phần Cao Hà Phần I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG DOANH. ..PHẦN II : Thực trạng tình hình tổ chức nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Cao Hà PHẦN III : Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh tổ chức nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công. .. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP : 4.1 Các nhân tố ảnh hưỏng đến hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp : Việc tổ chức sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần cao hà , Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần cao hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay