Hồ sơ mời thầu công tác đất tiẹn ích

121 10 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 08:21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC Tín dụng số: 4786-VN HỒ MỜI THẦU GÓI THẦU NCB số: VGU-W-03-CP1B QUYỂN II: CHỈ DẪN KỸ THUẬT (TẬP 4) Tháng 12/2016 Nội dung CHƯƠNG 31 – CÔNG TÁC ĐẤT MỤC 31 0900 THỬ TẢI CỌC MỤC 31 1200 PHÁT QUANG CÔNG TRƯỜNG 12 MỤC 31 2200 CÔNG TÁC ĐẤT VÀ ĐỘ DỐC NỀN 13 MỤC 31 3000 BIỆN PHÁP THI CÔNG SAN LẤP 18 MỤC 31 6000 MÓNG CỌC 24 CHƯƠNG 33 – TIỆN ÍCH 37 MỤC 33 1000 HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 38 MỤC 33 3000 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI 48 MỤC 33 4000 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA 59 MỤC 33 7000 HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN 72 MỤC 33 8000 HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC 109 HỒ MỜI THẦU QUYỂN II – CHỈ DẪN KỸ THUẬT CHƯƠNG 31 – CÔNG TÁC ĐẤT VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 31: CÔNG TÁC ĐẤT | MỤC 31 0900 THỬ TẢI CỌC PHẦN - TỔNG QUÁT 1.1 MƠ TẢ CƠNG VIỆC A Cọc thi cơng theo yêu cầu hợp đồng B Các công tác liên quan tham khảo tiêu chí sau: Hạng mục 316000 – Tiêu chí kỹ thuật cho cơng tác móng cọc Hạng mục 031000 – Tiêu chí kỹ thuật cho công tác bê tông cốt thép C Tất vật liệu tay nghề thi công tuân thủ theo Tiêu chuẩn Tiêu Chuẩn Việt Nam tương ứng, Tiêu chuẩn thực hành tiêu chuẩn khác liên quan hành vào thời điểm với tiêu chí này, ngoại trừ quy định Tiêu chuẩn hay Qui chuẩn thực hành mâu thuẫn với Tiêu chí kỹ thuật này, trường hợp quy định Tiêu chí kỹ thuật có tính ưu tiên D Tài liệu cấu thành tiêu chí kỹ thuật cho thí nghiệm thử tải cọc thử Việc thi công cọc thử tuân thủ theo yêu cầu qui định Tiêu chí kỹ thuật cho cơng tác móng cọc E Các cọc thử gắn thiết bị đo đạc dọc theo chiều dài thân cọc xác định chi tiết Bản vẽ (nếu có) nhằm xác định lực ma sát hông lớp đất khác sức kháng mũi đầu cọc trình thí nghiệm 1.2 ĐIỀU KIỆN CƠNG TRÌNH/ CƠNG TRƯỜNG A Báo cáo Khảo sát địa chất: Chủ đầu tưsẽ chuẩn bị báo cáo cho mục đích thiết kế đặc tính chung điều kiện đất bên công trường Báo cáo thể tất điều kiện mà Chủ đầu tư biết không bảo đảm thể hết điều kiện xãy Nhà thầu phải thơng báo cho Chủ đầu tư Quản lý dự án thấy báo cáo khác với điều kiện thực tế B Khảo sát công trường: Chủ đầu tư chuẩn bị khảo sát công trường bao gồm dịch vụ tiện ích cơng cộng hữu cơng trình hữu Khảo sát thể tất điều kiện mà Chủ đầu tư biết Trường hợp có cơng trình khác, khơng có ghi nhận xãy Nhà thầu phải có kết luận riêng phạm vi cơng trình thơng báo cho Chủ đầu tư Quản lý dự án thấy khảo sát khác với điều kiện thực tế PHẦN - THIẾT BỊ 2.1 THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM A Mặt dự tính cho thiết bị thí nghiệm Đại diện chủ đầu tư chấp thuận thể Hình C1 đến C2 B Thiết bị thử nghiệm phải thi công chống đỡ cho người tiếp cận cách an tồn tất phận thiết bị thử nghiệm lúc trình thử nghiệm BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 31: CÔNG TÁC ĐẤT | C Lực chất tải lên cọc phải thực cách kích lên phản lực cọc neo hay hệ gia tải, hệ neo vào đất hay kết hợp phải phê duyệt Đại diện Chủ đầu tư D Nhà thầu phải đệ trình chi tiết thiết bị thí nghiệm đề xuất cho Quản Lý Xây Dựng để phê duyệt Các chi tiết bao gồm danh sách đầy đủ tất thiết bị sử dụng việc thử nghiệm, bao gồm tên nhà sản xuất, số chủng loại (catalogue) dấu hiệu định dạng khác Đồng thời bao gồm chi tiết tải trọng tối đa áp dụng cách an toàn cách sử dụng thiết bị thử nghiệm đề xuất 2.2 THIẾT BỊ ĐẶT TẢI VÀ ĐO TẢI A Chi tiết việc bố trí đề xuất cho việc chất tải thử nghiệm phải đệ trình cho Quản Lý Xây Dựng để phê duyệt trước lắp đặt cọc thử hệ thiết bị thử nghiệm B Thiết bị để gia tải phải bao gồm búa thủy lực kích thủy lực nối vào ống chung vận hành máy bơm thủy lực Hệ thống kích thủy lực phải bố trí với hệ phản lực để tạo tải trọng dọc trục lên cọc thử có khả trì tải trọng thử nghiệm cách liên tục có yêu cầu Hệ gia tải sau hoàn thành phải đảm bảo khả truyền tải cách an toàn tải trọng tối đa cần thiết cho việc thử nghiệm Độ dài hành trình búa (nhịp búa) phải đủ để đo độ chuyển dịch hệ phản lực ảnh hưởng tải trọng thí nghiệm tối đa cộng với chuyển vị đầu cọc thử giả định lên tới 10% đường kính trục cọc C Tải trọng thí nghiệm phải đo đầu cảm biến tải trọng (load cell) kiểm định theo vạch chia không vượt 100kN Nếu sử dụng chuyển đổi số đo phải lưu từ tính để trường hợp cúp điện số đo không bị Tải trọng phải trì trình thử nghiệm phạm vi sai số 100kN tải trọng quy định D Thiết bị đo tải trọng phải kiểm định trước thử nghiệm Giấy chứng nhận kiểm định phải đệ trình cho Quản Lý Xây Dựng 2.3 HỆ GIA TẢI A Khi Hệ Gia Tải sử dụng, nhà thầu phụ thi công móng đỡ cho Hệ Gia Tải giàn chống, dầm đỡ hay kết cấu đỡ khác để tránh xảy lún lệch, uốn cong hay chuyển vị gây an toàn làm ảnh hưởng đến trình thí nghiệm Hệ Gia Tải phải neo buộc, giữ chặt với để tránh ổn định chuyển vị bệ đỡ hay lý khác B Trọng lượng Hệ Gia Tải dùng cho thí nghiệm phải lớn tải trọng thí nghiệm tối đa thí nghiệm đó, trọng lượng ước tính từ trọng lượng riêng thể tích vật liệu cấu thành hệ phải áp dụng hệ số an tồn để tính đến sai số Hệ Gia Tải bổ sung yêu cầu xác định tính đến xác việc định vị trọng tâm khối chất tải C Trọng lượng gộp hệ gia tải dầm phản lực lần tải trọng thiết kế 2.4 ĐO CHUYỂN VỊ Ở ĐẦU CỌC THỬ A Một nhiều dầm chuẩn độc lập cần thiết lập để tạo điều kiện cho việc đo lường chuyển dịch cọc thử thực đến mức độ xác cần thiết Các giá đỡ dầm phải đặt theo cách thức khoảng cách từ cọc thử hệ phản BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 31: CÔNG TÁC ĐẤT | ứng để chuyển dịch mặt đất không gây chuyển dịch (các) dầm chuẩn tác động đến xác việc thử nghiệm Các giá đỡ dầm tối thiểu phải đặt cách lần đường kính cọc thử tính từ tâm cọc thử thử nghiệm Thanh dầm phải chuyển động tự theo chiều ngang đầu B Độ chuyển dịch theo chiều đứng đỉnh cọc thử phải đo máy đo có hành trình 50mm chia vạch cách 0,01mm Cần tiến hành kiểm tra mức độ xác lúc với việc xác minh số đo C Các đồng hồ đo phải đặt vị trí vng góc với cách khoảng tính từ tâm cọc thử D Các thiết bị đo độ biến dạng phải đặt vị trí vng góc với cách khoảng tính từ tâm cọc thử E Pít tơng máy đo độ biến dạng phải tựa mặt kính phẳng kim loại đặt phẳng F Để mở rông phạm vi máy đo độ biến dạng, khối kim loại dày 25mm có bề mặt song song đặt với dung sai 0.02mm, đủ số lượng để đo liên tục biến dạng đến mức tối thiểu 10% kích thước cọc thử G Cần thiết lập điểm mốc có cao trình độc lập với điều kiện công trường để khảo sát mắt thường cách sử dụng thiết bị đo cao độ xác Vị trí điểm mốc phải thỏa thuận Quản Lý Xây Dựng trước thiết lập H Thiết bị đo nhân viên đo cao trình phải phù hợp số đo trực tiếp đến mức độ xác 0,1mm 2.5 I Cần thiết lập tối thiểu hai điểm để đo cao độ đầu cọc thử Số đo cao trình xác dầm chuẩn, thử phản ứng cao độ đỉnh thiết bị đo độ giãn sử dụng lại (retrievable extensometer) ống dẫn máy đo độ giãn có từ tính (magnetic extensometer access tubing) phải lấy theo đạo Quản Lý Xây Dựng J Cao trình xác phải định vị cho từ địa điểm nhìn thấy tất điểm đo cao độ BẢO QUẢN BỘ DỤNG CỤ THỬ NGHIỆM A Trong suốt thời gian thử nghiệm tất thiết bị để đo lường tải trọng độ chuyển dịch dầm phải bảo vệ khỏi tác động xấu mặt trời, gió mưa B Nhiệt kế tối đa/tối thiểu (0C) phải bố trí việc đo nhiệt độ phải thực theo chu kỳ đặn suốt trình thử nghiệm PHẦN - THỰC HIỆN 3.1 THÔNG BÁO BẮT ĐẦU LẮP ĐẶT VÀ THÍ NGHIỆM A Quản Lý Xây Dựng phải thơng báo 120 trước khởi lắp đặt cọc thử lần thử tải cọc Việc thử nghiệm không bắt đầu khơng có cho phép Quản Lý Xây Dựng BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 31: CÔNG TÁC ĐẤT | 3.2 CƯỜNG ĐỘ BÊ TƠNG A Khơng chất tải lên cọc thử trước cường độ bê tông chứng minh đạt cường độ thiết kế qua thử nghiệm khối bê tông Độ tuổi để thử mẫu thí nghiệm cường độ bê tơng phải đồng ý Quản Lý Xây Dựng 3.3 QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM A Trình tự gia tải cọc thử Số đo tất dụng cụ đo (đồng hồ đo khảo sát mắt thường) phải lấy trước sau áp dụng việc gia tải, sau phút, 15 phút, 30 phút, 45 phút, giờ, vào sau khoảng thời gian 30 phút sau đó, tiêu chí tốc độ lún thấp 0,25mm/giờ cọc chống không 0,1mm/giờ cọc ma sát lớp đất sét mềm đến cứng ghi nhận thời gian khơng 15 phút Tải trọng thử nghiệm chu kỳ phải giữ nguyên 24 sau đạt tiêu chí tốc độ lún tương ứng Thời gian giữ tải kéo dài bắt đầu Vào cuối chu kỳ 2, độ lún dư phải độ lún đo khoảng thời gian 30 phút sau loại bỏ toàn tải trọng, tiêu chí tốc độ hồi phục 0,1mm/giờ, ghi nhận thời gian khơng 15 phút Chu kỳ tải: Chu kỳ gia tải phải tham khảo theo vẽ liên quan B Số đo dụng cụ Việc đọc số dụng cụ phải thực vào lúc bắt đầu kết thúc lần gia tải vào khoảng thời gian việc gia tải trì: Dụng cụ đo Tần suất quan trắc đồng hồ đo sau phút, 10 phút, 15 phút, khoảng 15 phút đầu khoảng 30 phút sau cảm biến tải trọng & đồng hồ đo áp lực sau phút, 10 phút, 15 phút, khoảng 15 phút đầu khoảng 30 phút sau máy thủy chuẩn xác sau 60 phút Ghi chú: Tất thiết bị đo đạc phải bắt đầu lúc 3.4 ĐỊNH NGHĨA A Tải trọng cực hạn: Khi thử nghiệm cọc thử Tải Trọng Cực Hạn cho mục đích kết thúc việc thử nghiệm xác định phần nhỏ tải trọng khơng đổi, cọc thử tiếp tục lệch hướng theo chiều thẳng đứng tốc độ ổn định tải trọng mà độ lệch đứng tối đa đo điểm gia tải phần mười (1/10) đường kính cọc thử cạnh cọc nhỏ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 31: CÔNG TÁC ĐẤT | tương ứng B Độ lệch đứng: Độ lệch đứng cọc thử có nghĩa tổng số dịch chuyển theo chiều thẳng đứng đoạn thử nghiệm cọc thử, đo từ vị trí nghỉ trước bắt đầu gia tăng tải trọng ban đầu C Độ lún: Độ lún cọc thử chu kỳ thử tải định nghĩa độ lệch đứng có tải trọng tối đa chu kỳ thử tải 3.5 PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CHO QUẢN LÝ XÂY DỰNG A Tất phương tiện cần thiết phải cung cấp để Quản Lý Xây Dựng lấy kiểm tra số đo trình thử nghiệm 3.6 BÁO CÁO THỬ TẢI A Nhà thầu phải đệ trình hồ cho Quản Lý Xây Dựng ngày trình thử tải cọc thử: Ngày tháng giai đoạn thử nghiệm tiến hành Hồ lưu thời gian, chuyển vị đứng, số đo máy đo độ biến dạng, số đo dụng cụ đo độ giãn tải trọng áp dụng Dữ liệu khảo sát thị giác kết mức kiểm tra dầm chuẩn, mũ cọc ống tiếp cận dụng cụ đo Số đo thời tiết nhiệt độ Ghi quan trắc mắt Chi tiết hoạt động khác chung quanh cơng trường B Trong vòng ngày kể từ hoàn thành giai đoạn cuối thí nghiệm, nhà thầu phải đệ trình cho Quản Lý Xây Dựng hai dự thảo báo cáo tổng kết Điều bao gồm: Toàn hồ ghi chép nêu Tiêu chí kỹ thuật thi cơng cọc Tồn thơng tin liệt kê phần bao gồm báo cáo hàng ngày Biểu đồ tải trọng / chuyển vị việc thử tải Toàn giấy chứng nhận kiểm định C Nhà thầu phải cung cấp Báo Cáo cho cọc thử vòng ngày làm việc kể từ nhận ý kiến nhận xét Quản Lý Xây Dựng dự thảo Báo Cáo 3.7 THƠNG TIN ĐỆ TRÌNH A Các hồ cần đệ trình cho Quản Lý Xây Dựng vào thời điểm quy định Các yêu cầu chi tiết liệt kê theo Phần nêu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 31: CÔNG TÁC ĐẤT | Trước khởi cơng Trong q trình thi cơng 3.1 * Thiết bị áp tải đo tải trọng 2.1 2.1 Số đo chuyển vị đầu cọc cọc thử 2.3 & 2.2 2.3 & 2.2 Kết thử nghiệm 2.4 3.3 Mục Mơ tả Kế hoạch thí nghiệm dự kiến Thơng báo bắt đầu lắp đặt thí nghiệm Hồ lưu cơng tác móng Hệ thử nghiệm Hồ đệ trình Bảo vệ dụng cụ đo 2.5 Số đo ban đầu 3.3 3.3 Nhà cung cấp Báo cáo thử tải 3.6 Ghi chú: * tham khảo yêu càu Tiêu chí kỹ thuật móng BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 31: CÔNG TÁC ĐẤT | Hình C1 – Hệ thiết bị thí nghiệm – chi tiết chung cho thí nghiệm nén BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 10 VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 33: TIỆN ÍCH | Nhà thầu tham gia trực thời gian nghiệm thu Công tác nghiệm thu thực theo bảng liệt kê danh mục đơn vị tính sau: STT Tên vật tư Đơn vị tính Trạm biến áp 22kV/0,4 Trạm Băng cảnh báo cáp ngầm 22kV m Cáp ngầm 22kV m Cáp ngầm chiếu sáng m Trụ đèn Đèn Bu lông M22x200 Bu lông M16x50 10 Bu lông M12x40 11 Bu lông nở M10 12 Bu lông neo M16-710 13 Bu lơng D10 -765 phi từ tính (Inox) kẹp ống D200 14 Bu lơng D10 -895 phi từ tính (Inox) kẹp ống D250 15 Cát mịn ML 1,5-2,0 m3 16 Cát tiêu chuẩn m3 17 Cát vàng m3 18 Cát vàng bê tông m3 19 Cồn rửa kg 20 Đá 1x2 m3 21 Đá 4x6 m3 22 Đá mài viên 23 Dầu bôi trơn kg 24 Dây thép kg 25 Đinh loại kg 26 Flinkote kg 27 Gỗ chống m3 28 Gỗ đà nẹp m3 29 Gỗ ván (cả nẹp) m3 31 Gỗ ván (cả nẹp) m3 32 Gỗ ván cầu công tác m3 33 Gạch thẻ làm dấu 4x8x18 (gạch tuynel) viên 34 Mỡ loại kg BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 107 VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 33: TIỆN ÍCH | 6.2 STT Tên vật tư Đơn vị tính 35 Mốc định vị cáp ngầm điện lực gang 36 Nắp gang hầm cáp (40T) 37 Nhựa dán kg 38 Nước lít 39 Ống nhựa chịu lực HDPE D195/150mm m 40 Ống nhựa chịu lực HDPE D230/175mm m 41 Ống nhựa chịu lực HDPE D65/50mm m 42 Ống nhựa chịu lực HDPE D40/30mm m 43 Que hàn kg 44 Thép hình mạ kẽm nhúng nóng kg 45 Thép kg 46 Thép tròn kg 47 Thép tròn D 20 - Lực nén (bar) 10,0 - Bước xoắn (mm) 30 ± 1,0mm Chiều dài sản xuất (m/ống) 100 -200 - Nội dung Thông số kỹ thuật Sai số cho phép Đường kính ngồi (mm) 65,0 ± 2,5mm Đường kính (mm) 50,0 ± 2,5mm Độ dày thành ống (mm) 1,7 ± 0,3mm Lực kéo đứt (MPa) > 20 - Lực nén (bar) 10,0 - Bước xoắn (mm) 17 ± 1,0mm Chiều dài sản xuất (m/ống) 100 -200 - Nội dung Thông số kỹ thuật Sai số cho phép Đường kính ngồi (mm) 40,0 ± 2,0mm Đường kính (mm) 30,0 ± 2,0mm Ống HDPE ɸ65/50 Ống HDPE ɸ40/30 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 111 VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 33: TIỆN ÍCH | Độ dày thành ống (mm) 1,5 ± 0,3mm Lực kéo đứt (MPa) > 20 - Lực nén (bar) 10,0 - Bước xoắn (mm) 10 ± 0,5mm Chiều dài sản xuất (m/ống) 200 -500 - C Yêu cầu cho việc nối ống Các đoạn ống riêng lẻ hàn nối với nhau, việc nối phải đảm bảo mối nối phải kín, có khả chịu lực đẩy, lực kéo áp lực tương đương với đoạn ống riêng lẽ Thiết bị nối ống thiết bị chuyên dụng nhà sản xuất ống phương pháp hàn nối thực sau: 3.3 - Gia nhiệt hai mặt cắt hai ống hàn đến trạng thái dẻo - Hai bề mặt ghép với áp suất kiểm soát - Mối hàn để nguội tự nhiên hình thành ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẦM CÁP VIỄN THÔNG Hầm cáp ô làm bêtông cốt thép đúc chỗ Bêtông hầm nắp hầm sử dụng C25, bêtông lót dùng C10 Chi tiết xem mục Arup 3.4 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP VIỄN THƠNG Sử dụng loại cáp quang single mode : cáp quang 16FO, cáp quang 24FO, cáp quang 48FO Thi công cáp quang phải đáp ứng Tiêu chuẩn ngành, Quy chuẩn ngành viễn thông nêu mục 2.1.1 sử dụng loại cáp đảm bảo tiểu chuẩn kỹ thuật bảng sau : STT THÔNG SỐ KỸ THUẬT A Tiêu chuẩn kỹ thuật sợi quang đơn mode theo tiêu chuẩn ITU-T G.652 D Tiêu chuẩn áp dụng ITU-T G.652 D Biên dạng số chiết suất Single mode (SM) Đường kính trường mode bước sóng l 9.2 mm ± 0.4 mm = 1310nm Đường kính trường mode bước sóng l 10.4 mm ± 0.5 mm = 1550nm Đường kính trường mode bước sóng l ≤ 0.5 mm = 1550nm BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC TIÊU CHUẨN 112 VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 33: TIỆN ÍCH | Sai số đồng tâm trường mode 125 mm ± 0.7 mm Đường kính lớp vỏ phản xạ ≤ 0.7 % Đường kính lớp vỏ bảo vệ 242 mm ± mm Chỉ số khúc xạ hiệu dụng dải quang phổ Neff (bước sóng 1310nm) 1.4676 10 Chỉ số khúc xạ hiệu dụng dải quang phổ Neff (bước sóng 1550nm) 1.4682 11 Bước sóng cắt ≤ 1260 nm 12 Bước sóng tán sắc khơng 1310 nm - 1324 nm 13 Độ mở số (NA) 0.14 14 Hệ số suy hao tối đa bước sóng 1310nm ≤ 0.36 dB/km 15 Hệ số suy hao tối đa bước sóng 1550nm ≤ 0.22 dB/km 16 Hệ số tán sắc vùng bước sóng 1285nm đến 1330nm ≤ 3.5 ps/nm.km 17 Hệ số tán sắc bước sóng 1550nm ≤ 18 ps/nm.km 18 Độ dốc tán sắc không ≤ 0.092 ps/nm2.km 19 Hệ số tán sắc mode phân cực PMD ≤ 0.2 ps/km1/2 20 Điểm tăng suy hao đột biến ≤ 0.1 dB B Tiêu chuẩn kỹ thuật sợi quang đơn mode theo tiêu chuẩn ITU-T G.655 Tiêu chuẩn áp dụng ITU T G.655 Đường kính trường mode bước sóng 1550nm 9.6 mm ± 0.4 mm Đường kính lớp vỏ phản xạ 125 mm ± 0.7 mm Sai số đồng tâm trường mode ≤ 0.5 mm Độ khơng tròn vỏ phản xạ ≤ 0.7 % Đường kính lớp vỏ bảo vệ / Coating diameter 242 mm ± mm Chỉ số khúc xạ hiệu dụng dải quang phổ Neff (bước sóng 1550nm) 1.468 Chỉ số khúc xạ hiệu dụng dải quang phổ Neff (bước sóng 1625nm) 1.469 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 113 VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 33: TIỆN ÍCH | Bước sóng cắt ≤ 1450 nm 10 Hệ số suy hao tối đa bước sóng 1550nm ≤ 0.22 dB/km 11 Hệ số suy hao tối đa bước sóng 1625nm ≤ 0.25 dB/km 12 Hệ số tán sắc vùng bước sóng 1530nm đến 1565nm ≤ 6.0 ps/nm.km 13 Hệ số tán sắc vùng bước sóng 1565nm đến 1625nm ≤ 11.2 ps/nm.km 14 Độ dốc tán sắc không ≤ 0.09 ps/(nm2.km) 15 Hệ số tán sắc mode phân cực (PMD) ≤ 0.1 ps/km1/2 16 Độ mở số (NA) ≤ 0.14 17 Điểm tăng suy hao đột biến ≤ 0.1 dB 18 Sức căng tối thiểu sợi quang với độ giãn dài % 1% strain or equal to 0,7 GN/m2 PHẦN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT 4.1 YÊU CẦU CHUNG Qui định kỹ thuật bao gồm khía cạnh kỹ thuật có liên quan đến việc xây dựng lắp đặt hạng mục cơng trình Các vẽ thiết kế thi công phải đọc song song với Qui định kỹ thuật 4.2 NỘI DUNG CÔNG VIỆC Nhà thầu phải thực đầy đủ công việc để hồn thành cơng trình theo vẽ thiết kế duyệt Tất hạng mục phải xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam hành, theo hợp đồng, theo vẽ thiết kế phê duyệt Nhà thầu phải bảo đảm thi công tiến độ thời gian ký kết điều kiện khác hồ mời thầu Các hạng mục xây dựng chính: A Rãnh cáp Cơng tác thi cơng rãnh cáp ngầm cần tuân theo quy định mục sau: - Mục 33 7000 - IV.7: Công tác lắp đặt ống luồn cáp - Mục 33 7000 - IV.8: Công tác thi công rãnh cáp B Hầm cáp BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 114 VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 33: TIỆN ÍCH | Cơng tác thi cơng hầm cáp cần tuân theo quy định mục sau: - 4.3 Mục 33 7000 - IV.9: Công tác thi cơng hầm cáp TỔ CHỨC THI CƠNG VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG A Người lao động Nhà thầu khơng phép cho người khơng có trách nhiệm vào công trường giao cho huy công trường kiểm tra, giám sát người vào công trường.Tất nhân viên Nhà thầu phải trang bị bảo hộ lao động theo quy định Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ nhân viên để đảm bảo thi công tiến độ Ðội ngũ nhân viên kỹ thuật phải có khả kinh nghiệm công việc giao B Tổ chức thi cơng Nhà thầu phải lập chương trình làm việc biện pháp quản lý chất lượng, biện pháp đảm bảo tiến độ, biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an ninh cơng trường, phòng chống cháy nổ vệ sinh công trường Nhà thầu phải thực đầy đủ khối lượng cơng trình theo kế hoạch đăng ký, đạt chất lượng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Nhà thầu chịu trách nhiệm lập quy trình thi cơng theo yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho loại công việc hạng mục cơng trình hợp đồng Nhà thầu phải đảm bảo an tồn lao động, phòng chống cháy nổ an ninh công trường theo Quyết định số 29/1999/QÐ-BXD ngày 22/10/1999 Bộ Xây Dựng ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành xây dựng Nhà thầu phải thực quy định vệ sinh an toàn lao động theo TCVN 5308-91, an toàn điện theo TCVN 4086-95 Quy chuẩn xây dựng - 1996 Công trường phải che chắn bụi vật tư rơi từ cao, chống ồn rung động mức theo TCVN 3985-85, phòng chống cháy theo TCVN 3254-89, an tồn cháy nổ theo TCVN 3255-86 q trình thi cơng Nhà thầu phải lập biện pháp xây dựng trình chủ đầu tư phê duyệt trước thi công Nhà thầu phải gom rác, vật liệu phế thải vào nơi quy định, giữ cho công trường C Giám sát thi công phối hợp công trường Các công việc Nhà thầu công trường giám sát liên tục thời gian thực hợp đồng để đảm bảo tất khối lượng công việc thực cách hoàn chỉnh Nhà thầu phải định 02 cán quản lý Giám sát cơng trình có trách nhiệm có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục trường để giải vấn đề có liên quan đến chất lượng tay nghề Nhà thầu phải đảm bảo GSTC CÐT liên hệ điện thoại lúc thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm ban đêm ngày nghỉ, để giải trường hợp khẩn cấp phát sinh cơng việc GSTC CÐT có quyền u cầu Nhà thầu sửa chữa hồn chỉnh sai sót, tồn trình thi BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 115 VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 33: TIỆN ÍCH | cơng Các ý kiến cán giám sát cơng trình phải ghi vào sổ nhật ký công trường Nhà thầu, đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành tổ chức sửa chữa cho thiết kế Khi cần nghiệm thu công tác nào, Nhà thầu phải báo trước cho GSTC CÐT 02 ngày D Phối hợp thi công Trước bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho quan hữu quan tất công việc thực xin giấy phép (nếu có) theo quy định hành toán lệ phí cấp giấy phép (nếu có) Bất kỳ phạt vạ tới Chủ đầu tư hoạt động Nhà thầu bị quy cho Nhà thầu Chủ đầu tư khấu trừ số tiền phạt nói vào số toán cho Nhà thầu E Chế độ báo cáo, thống kê Trong suốt thời gian thực dự án, hàng tuần Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi cơng, nêu rõ tình hình thực thực tất hạng mục cơng trình kế hoạch tiến độ thực công việc tuần tới Ðánh giá tình hình thực đề xuất với chủ đầu tư biện pháp giải Trong thời gian thực dự án, Chủ đầu tư tổ chức buổi họp định kỳ đột xuất để giải công việc, Nhà thầu phải tham dự buổi họp với đầy đủ thành phần theo yêu cầu Chủ đầu tư 4.4 ĐÁNH GIÁ MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG Trước ký kết hợp đồng, Nhà thầu phải xem xét, tham quan công trường phải tìm hiểu để biết tính chất nền, phương tiện vào, bãi tập kết vật liệu, vị trí địa điểm dựng lán trại Nhà thầu phải nắm tất thông tin nguồn nước, điện, vật liệu vấn đề khác ảnh hưởng đến giá trị dự thầu, sau khơng đòi hỏi thêm chi phí phát sinh điều kiện tự nhiên, trạng công trường gây nên Nhà thầu phải khảo sát loại cơng trình ngầm: đường điện, đường ống nước, cáp quang, cống v.v bị hư hỏng khu vực thi công Nhà thầu cần có biện pháp an tồn lao động, đặc biệt đường điện cao có GSTC CÐT không giải khiếu nại Nhà thầu thiếu tìm hiểu trước khơng tn theo điều kiện Nhà thầu phải đảm bảo bồi thường thiệt hại gây q trình thi cơng cho phía thứ ba, tai nạn người lao động, hư hại phương tiện vận tải hay thiệt hại (kể việc lún, nứt cơng trình bên cạnh) người cho Chủ đầu tư đối tượng bị hại 4.5 ĐỊNH VỊ Trên sở mốc định vị vẽ khảo sát GSTC CÐT cung cấp, nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ kết cấu cơng trình phải chịu trách nhiệm độ xác công việc định vị Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát vật liệu cần thiết để Kỹ sư GSTC CÐT kiểm tra công tác định vị việc liên quan làm mà khơng đòi hỏi BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 116 VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 33: TIỆN ÍCH | chi phí phát sinh 4.6 TIÊU CHUẨN DÙNG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Nhà thầu phải tuân thủ quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình thi cơng, lắp đặt nghiệm thu hành 4.7 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ỐNG LUỒN CÁP Việc lắp đặt ống luồn cáp phải thực theo dẫn kỹ thuật tuân theo vị trí vẽ theo dẫn kỹ sư Kích thước ống luồn cáp sử dụng qui định mục 3.2: Ống luồn cáp Các đầu ống luồn cáp gia công nhẵn, loại bỏ gờ ráp góc sắc nhọn Các miếng cắt phải cắt vng góc để đầu ống phẳng tạo thành vòng tròn Các loại ống nối trượt đẩy không phép sử dụng để nối ống luồn cáp Khi sử dụng ống nối dẫn, dùng loại ống nối có ren xoắn Các đường ren xoắn ống luồn cáp thép phải sơn kỹ sơn chì sơn chống gỉ chất lượng tốt trước ống nối hoàn tất Toàn ống nối thép phải vặn ren cho đầu ống cáp tiếp xúc với tạo thành vỏ bọc tốt cho dây dẫn suốt chiều dài liên tục ống cáp Nếu lớp phủ ống dẫn thép bị hư hỏng trình lắp đặt hay vận chuyển, phải sơn kỹ sơn chống gỉ Toàn đầu ống luồn dây cáp vặn ren nối loại khớp nối dẫn bịt nút cơng tác quấn dây bắt đầu Khi khơng có ống nối vòng đẩy, đầu ống vặn ren phải có lót thích hợp Nghiêm cấm sử dụng loại chốt cho khớp nối vòng đẩy dù tạm thời Các cút nối ống luồn cáp, trừ loại cút nối nhà máy phải có bán kính lớn lần đường kính ống cáp Nếu khơng sử dụng cút nối sản xuất nhà máy ống luồn cáp phải bị uốn loại dụng cụ uốn thích hợp có kích thước thích hợp, khơng bị xước hay bẹp, sử dụng loại có bán kính dài Toàn cút nối ống luồn cáp phải đúc khuôn trước Tại đầu ống dẫn gắn nhãn hiệu thích hợp để dễ dàng định vị Dây kéo mạ kẽm lắp đặt tất ống dẫn để kéo cáp Cuối ống phải gập dây kéo làm đôi nhét lại vào ống 60cm điểm nối 4.8 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CÔNG TÁC THI CÔNG RÃNH CÁP A Qui định chung Rãnh cáp thi công sau hồn thiện cơng tác thi cơng đường Các lớp đất đầm nén thử nghiệm đạt độ chặt theo thiết kế đường Phương pháp thi công kiểu chiếu đoạn 50m Khi xong đoạn (1) 50m tái lập tạm để đảm bảo giao thơng, xong đào đoạn (2) 50m Khi đoạn (1) tái lập theo hữu xong đoạn (2) tái lập tạm xong phép đào tiếp đoạn (3) 50m B Thi công đào rãnh cáp BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 117 VGU-W-03-CP1A: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 33: TIỆN ÍCH | Dựa hồ thiết kế phê duyệt, Nhà thầu tiến hành đo đạc xác định vị trí tuyến cáp ngầm thực địa (tim tuyến phạm vi), đóng cọc đánh dấu vị trí phạm vi đào Trước đào, Nhà thầu phải đảm bảo không vướng hệ thống hạ tầng ngầm khác, đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu đến cơng trình ngầm (nếu có) theo quy định tiêu chuẩn kỹ thuật Sử dụng máy đào dung tích gầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồ sơ mời thầu công tác đất tiẹn ích, Hồ sơ mời thầu công tác đất tiẹn ích, MỤC 31 0900 THỬ TẢI CỌC, MỤC 31 2200 CÔNG TÁC ĐẤT VÀ ĐỘ DỐC NỀN, MỤC 31 3000 BIỆN PHÁP THI CÔNG SAN LẤP, MỤC 31 6000 MÓNG CỌC, MỤC 33 1000 HỆ THỐNG CẤP NƯỚC, MỤC 33 3000 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI, MỤC 33 4000 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA, MỤC 33 7000 HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN, MỤC 33 8000 HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay