Hồ sơ mời thầu cấp thoát nước điện nước điều hòa thôn ggió

141 8 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 08:21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC Tín dụng số: 4786-VN HỒ MỜI THẦU GÓI THẦU NCB số: VGU-W-03-CP1B QUYỂN II: CHỈ DẪN KỸ THUẬT (TẬP 3) Tháng 12/2016 VGU-W-03-CP1B: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 21: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | Nội dung CHƯƠNG 22 – CẤP THOÁT NƯỚC MỤC 22 0100 YÊU CẦU CHUNG HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC MỤC 22 0561 KHỚP NỐI GIÃN NỞ VÀ KHỚP NỐI MỀM 17 MỤC 22 0529 THANH TREO VÀ GIÁ ĐỠ 19 MỤC 22 1123 BƠM CẤP NƯỚC SINH HOẠT 23 MỤC 22 1329 BƠM CHÌM 28 MỤC 22 1423 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA 34 MỤC 22 3000 THIẾT BỊ CẤP THOÁT NƯỚC 37 MỤC 22 3300 MÁY NƯỚC NÓNG DÂN DỤNG 40 MỤC 22 4000 THIẾT BỊ VỆ SINH 43 MỤC 22 8000 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 48 CHƯƠNG 23 – ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ VÀ THƠNG GIĨ 53 MỤC 238126 - MÁY ĐIỀU HÒA KHƠNG KHÍ KIỂU CỤC BỘ 54 CHƯƠNG 26 – ĐIỆN 57 MỤC 26 0000 CÁC YÊU CẦU LẮP ĐẶT ĐIỆN 58 MỤC 26 0519 CÁP HẠ THẾ 74 MỤC 26 0526 NỐI ĐẤT 80 MỤC 26 0533 MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN 83 MỤC 26 0543 HỆ ỐNG DẪN CÁP NGẦM 88 MỤC 26 0553 NHẬN DẠNG VỀ ĐIỆN 91 MỤC 26 2300 THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT HẠ THẾ 95 MỤC 26 2413 TỦ ĐÓNG CẮT HẠ THẾ 100 MỤC 26 2416 TỦ ĐIỆN 107 MỤC 26 2500 THANH DẪN ĐIỆN 111 MỤC 26 2713 ĐIỆN KẾ KỸ THUẬT SỐ 116 MỤC 26 2726 THIẾT BỊ LẮP DÂY 118 MỤC 26 3353 HỆ THỐNG ĐIỆN KHÔNG GIÁN ĐOẠN (UPS) 120 MỤC 26 4113 HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG SÉT 126 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC VGU-W-03-CP1B: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 21: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | MỤC 26 4313 HỆ THỐNG TRIỆT XUNG ÁP THOÁNG QUA 130 MỤC 26 5100 CHIẾU SÁNG 134 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC HỒ MỜI THẦU QUYỂN II – CHỈ DẪN KỸ THUẬT CHƯƠNG 22 – CẤP THOÁT NƯỚC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC VGU-W-03-CP1B: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 22: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC | MỤC 22 0100 YÊU CẦU CHUNG HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC PHẦN TỔNG QUAN 1.1 TÀI LIỆU LIÊN QUAN A Các vẽ quy định chung Hợp đồng, bao gồm Các điều khoản chung bổ sung áp dụng cho Chương B Các chương liên quan đến Tiêu chí kỹ thuật cấp thoát nước 1.2 YÊU CẦU CHUNG A Các Tiêu chí Kỹ thuật phần khơng tách rời Hồ Hợp đồng Các yêu cầu Thầu Hợp đồng, Yêu cầu chung áp dụng cho tất Chương Tiêu chí Kỹ thuật Cấp Thốt nước B Nhà thầu phải cung cấp đính kèm Giá hợp đồng cơng tác cấp nước bao gồm thành phần cấp thoát nước, phận điều khiển hệ thống thể vẽ BMS phụ kiện thường dùng cho hệ thống vẽ quy định Tiêu chí kỹ thuật, yêu cầu phải đảm bảo hệ thống hoạt động hoàn thiện tiêu chuẩn cơng tác phối hợp đầy đủ chấp nhận cho quản lý Cơng trình quan có thẩm quyền thẩm duyệt C Các gói thầu cần đưa đơn giá cho hạng mục đề xuất thể vẽ thầu tiêu chí kỹ thuật (nếu có) Đại diện Chủ đầu tư có quyền ký hợp đồng dù có khơng có hạng mục đề xuất Đại diện Chủ đầu tư định khơng thực hạng mục đề xuất, tổng chi phí phần trừ chi phí liệt kê Nếu hạng mục đề xuất thực hiện, Nhà thầu phải thực tồn cơng việc thời gian định theo hợp đồng Không cho phép việc gia hạn thêm thời gian D Các Tiêu chí kỹ thuật phải xem phần không tách rời vẽ kèm theo Bất kì mục hạng mục bị bỏ sót vẽ tiêu chí kỹ thuật có đề cập hay ngụ ý cách hợp lý coi phù hợp quy định đủ E Các hạng mục tương ứng phải thực nhà thầu tương ứng với năm năm kinh nghiệm lĩnh vực F Nhà thầu phải có nguồn nhân lực, thiết bị, vật liệu… nhằm đảm bảo cơng tác hồn thành theo kế hoạch Nhà thầu phải lưu ý ngừng hoạt động hạng mục hữu (như cấp nước…) thực sau hành cuối tuần cần phải đệ trình lên Đại diện Chủ đầu tư để phê duyệt Tất chi phí nhằm đáp ứng tiến độ cần phải tính vào đơn giá thầu G Nhà thầu phải hồn tồn chịu trách nhiệm tình trạng chấp nhận hoạt động tất hệ thống, thiết bị phận tạo thành phần việc lắp đặt hệ thống liên kết trực tiếp với hệ thống Kịp thời thay vật liệu bị lỗi, thiết bị phận thiết bị sửa chữa thiệt hại liên quan H Nhà thầu phải cung cấp tất thông báo cần thiết, có đầy đủ giấy phép tốn tất lệ phí phủ, thuế chi phí khác liên quan đến cơng việc Nộp tất tài liệu hợp đồng cần thiết, chuẩn bị đệ trình đạt chấp thuận quan quản lý có thẩm quyền 1.3 THAM KHẢO ANSI Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC VGU-W-03-CP1B: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 22: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC | ASME Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Mỹ ASTM Hiệp hội thử nghiệm vật liệu Mỹ IBC Quy chuẩn xây dựng quốc tế IPC Quy chuẩn cấp thoát nước quốc tế NFPA Hiệp hội phòng cháy chữa cháy UL Bảo đảm điều kiện thí nghiệm BS Tiểu chuẩn Anh ĐỊNH NGHĨA 1.4 A “BỞI NGƯỜI KHÁC”: Bởi người bên chịu trách nhiệm cơng việc dự án ngồi trừ bên trao hợp đồng cho công tác hạng mục Trong trường hợp tài liệu sử dụng để yêu cầu công việc phần hợp đồng xây dựng nói chung, từ "bởi người khác" hay "Bởi hạng mục khác" có nghĩa người bên khơng dự đốn trước nhà thầu phụ cho dự án làm việc với nhà thầu Trong văn cảnh này, từ "bởi người khác" hay "bởi hạng mục khác" không hiểu không bao gồm hợp đồng tổng thể B “Kiến trúc sư/ Kỹ sư” có nghĩa Kiến trúc sư kỹ sư định Chủ doanh nghiệp đại diện chủ doanh nghiệp C "CUNG CẤP" có nghĩa để cung cấp, mua bán, vận chuyển, lắp đặt, kiến tạo, kết nối, kiểm tra bàn giao cho Chủ đầu tư, hoàn thiện sẵn sàng cho hoạt động thường xuyên cơng việc cụ thể nói tới "Cung cấp" có nghĩa "Cấp cho" "Cài đặt" D "CẤP CHO" có nghĩa cung cấp tất vật liệu, nhân công, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, tra, kiểm tra, phụ kiện, mục khác liên quan tùy yêu cầu cho ứng dụng thích hợp đầy đủ cho cơng việc cụ thể nói tới E "LẮP ĐẶT" nghĩa lắp ghép, kết nối, buộc chặt, liên kết, đính kèm, thiết lập kết nối với trước thử nghiệm chuyển giao cho chủ đầu tư, hoàn thành sẵn sàng cho hoạt động thường xuyên công việc cụ thể nói tới F "ỐNG HOẶC CỐNG" có nghĩa bao gồm tất phụ kiện, móc treo, giá đỡ, ống lót G “KHƠNG GIAN HỒN THIỆN”: Khơng gian khác ngồi trừ phòng kỹ thuật điện, sảnh đón, trục kỹ thuật, không gian bên mái nhà, không gian trần nhà, không gian không đào lắp, khơng gian gầm đường hầm H “CĨ THỂ NHÌN THẤY”, lắp đặt nội thất: nhìn thấy bên nhà Ví dụ khơng gian hồn thiện thiế bị phòng máy I “CĨ THỂ NHÌN THẤY”, lắp đặt ngoại thất: nhìn thấy bên nhà lộ tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ môi trường xuynh quanh J “BAO CHE”, lắp đặt nội thất: Che dấu khỏi tầm nhìn bảo vệ khỏi tiếp xúc vật lý người cư ngụ tòa nhà K “BAO CHE”, lắp đặt ngoại thất: Che dấu khỏi tầm nhìn bảo vệ khỏi tiếp xúc vật lý người cư ngụ tòa nhà chịu tác động nhiệt độ mơi trường bên ngồi Ví dụ lắp đặt phòng khơng cách nhiệt L Trừ sửa đổi lưu ý cụ thể điều ngược lại, cần hiểu định và/hoặc mô BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC VGU-W-03-CP1B: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 22: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC | tả mục vẽ tiêu chí kỹ thuật hai với hướng dẫn để cung cấp lắp đặt mục này, có hay không hướng dẫn quy định rõ ràng phần dẫn mô tả M Không loại trừ hạn chế, ngôn ngữ sử dụng vẽ tiêu chuẩn kỹ thuật hiểu theo nghĩa đồ phụ tùng phụ kiện cần thiết để hoàn thành hệ thống yêu cầu hạng mục thiết bị bị bỏ qua N Các vẽ sử dụng ký hiệu đồ nguyên lý bao gồm hạng mục công việc khác Công việc lắp đặt tuân theo đồ thể vẽ, phù hợp với kích thước ghi vẽ kiến trúc kết cấu sau vẽ thi công thiết bị O Không cần giải thích hạn chế đồ kí hiệu thành phần cần thiết để hồn thành cơng việc khơng bao gồm P Thơng tin để xây dựng chung phải bắt nguồn từ vẽ kết cấu kiến trúc tiêu chí kỹ thuật Q Việc sử dụng danh từ số khơng coi giới hạn số lượng có định khác biểu thị mục yêu cầu hay nhắc tới 1.5 CÁC TIÊU CHUẨN A Thực công việc quy định theo tiêu chuẩn liệt kê Trường hợp thông số kỹ thuật nghiêm ngặt ưu tiên chọn thơng số Trong trường hợp có mâu thuẫn tiêu chuẩn, định Kỹ sư Tiêu chuẩn Quy chuẩn Việt nam (TCVN, QCVN , Quy chuẩn xây dựng) B Các ký hiệu chuyên ngành cho vật liệu nhựa sau: ABS: nhựa axcrylonitri-butadie-styren CPVC: nhựa polyvinyl Clorua Clo NP: nhựa nylon PE: nhựa Polyethylen PVC: nhựa polyvinyl clorua 1.6 LỆ PHÍ VÀ GIẤY PHÉP A Lấy toán tất giấy phép cần thiết lệ phí kiểm tra cần thiết cho việc lắp đặt Cấp thoát nước B Phối hợp với quan chức Thanh toán tất chi phí phát sinh liên quan tới việc phối hợp 1.7 CÁC BẢN VẼ VÀ ĐO LƯỜNG A Các vẽ thiết kế theo hợp đồng thể thiết kế chung bố trí lắp đặt hệ thống cấp nước đồ ngun lý Nhà thầu lựa chọn tất Nhà thầu phụ phải đệ trình vẽ thi cơng lắp đặt với phiên AutoCAD phù hợp (phiên năm 2007) cho tất thiết bị hệ thống cho Quản lý xây dựng Chủ sở hữu cơng trình để phê duyệt BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC VGU-W-03-CP1B: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 22: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC | B Các vẽ thiết kế theo hợp đồng xác khía cạnh kiến trúc, kết cấu, điện Kiểm tra kỹ vẽ trước bố trí C Khơng đặt hàng dựa theo tỉ lệ vẽ thiết kế Cần đo đạc công trình trước đặt hàng chế tạo vật liệu D Để trống không gian định để dành cho thiết bị tương lai khơng gian cần cho việc bảo trì thiết bị Khoảng khơng để bảo trì ngồi việc cung cấp cho việc bảo trì thiết bị dùng để tháo hay lắp đặt lại phần thay động cơ, dây cuộn lọc 1.8 BẢN VẼ VÀ DỰ LIỆU THI CÔNG A Các vẽ thể bố trí tổng hợp tất đường ống, ống dẫn thiết bị Kiểm tra vẽ thông số kỹ thuật cách cẩn thận thông báo cho đại diện Chủ đầu tư thư Yêu cầu thông tin (RFI) khác biệt để chúng sửa chữa thời gian ngắn B Trong trường hợp đòi hỏi xếp lại nào, nhà thầu chuẩn bị nộp vẽ cho thấy thay đổi trước tiến hành cơng việc Nếu thay đổi phê duyệt, chúng trở thành phần hợp đồng sau phê duyệt C Do tỉ lệ nhỏ vẽ, vẽ khơng thể hiển thị tất kích thước chi tiết xây dựng Các phụ kiện, van, bẫy, ống chuyển, v.v kèm cung cấp lắp đặt mà khơng tính thêm chi phí cho chủ đầu tư Việc lặp lại yêu cầu tiêu chuẩn khơng phải mục đích vẽ tiêu chí kỹ thuật trừ trường hợp cần làm cho đầy đủ rõ ràng D Các vẽ đồ nguyên lý dạng giao diện đồ họa gửi theo yêu cầu hợp đồng sử dụng để truyền tải phạm vi cơng việc Các kích thước mặt khơng đảm bảo kích thước hồn cơng Khơng nên xác định kích thước bố trí lắp đặt dựa việc đo đạc dựa theo tỉ lệ vẽ Vị trí thiết bị khơng thể vị trí cách cố định mà gần xác Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm việc kiểm tra kích thước phối hợp công việc khác tiến hành lắp đặt E Việc bố trí thiết bị, thể mặt bằng, kiểm tra xác định vị trí xác theo kích thước thiết bị chấp thuận cho lắp đặt Tham khảo ý kiến vẽ kiến trúc kết cấu cho tất kích thước, vị trí vách ngăn, kích cỡ cấu kiện kết cấu, móng, vị trí xác, v.v, cần thiết để đảm bảo điều kiện tốt xác định phối hợp phải chấp thuận Đại diện chủ đầu tư trước lắp đặt Ngoài ra, đại diện Chủ đầu tư có quyền khơng tăng tổng số tiền dự án thay đổi vị trí phần Cấp nước lộ trần tường để gom phần lại theo thứ tự hợp lý để tăng tiện ích tiếp cận F Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cho việc phối hợp đường ống cấp thoát nước với ống dẫn khí, ống lạnh, ống nước, ống chữa cháy, chiếu sáng, ống dẫn, máng cáp, kết cấu, treo đỡ trần tất hạng mục khác có dự án G Theo chủ trương Chủ đầu tư, tập tin điện tử hồ có sẵn cho Chủ đầu tư tùy theo điều sau: Việc cung cấp tập tin điện tử không miễn trừ cho nhà thầu khỏi yêu cầu văn hợp đồng việc phối hợp, đệ trình việc phát hành khác nêu văn hợp đồng Các tài liệu hợp đồng thức phiên giấy, tập tin điện tử Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cho tất thông tin xuất suy từ tập tin BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC VGU-W-03-CP1B: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 22: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC | điện tử Việc đệ trình tập tin điện tử vẽ thi công bị từ chối mà không cần xem xét Các tài liệu cung cấp tiện ích cho nhà thầu Kiến trúc sư/ Kỹ sư khơng có nghĩa vụ cung cấp vẽ cập nhật giai đoạn thi công theo dõi thay đổi phát sinh từ RFI phát sinh, yêu cầu thay đổi, yêu cầu thay thế, thay đổi đệ trình tạo Tập tin CAD ba chiều (3D) (nếu có) sử dụng hướng dẫn cách vẽ hai chiều (2D) đề cập trên, kích thước khơng đảm bảo Khoảng cách đo từ hàng cột cao độ vẽ 3D không hiểu kích thước thiết kế cố định, mà thể đường hướng ý đồ thiết kế, đưa thơng tin có sẵn giai đoạn thiết kế sở Nếu thiết kế đầu vào hạng mục khác cho thấy có mâu thuẫn, nhà thầu phụ hệ thống cấp thoát nước cần phải thực cơng tác phối hợp cơng trường miễn phí theo yêu cầu chương 22 BẢN VẼ THI CÔNG 1.9 A Chuẩn bị vẽ CAD cho thi công B Bản vẽ thi công phải cung cấp cho tất hệ thống Chương 22 cho tất hạng mục đề cập tài liệu thi công C Bản vẽ lắp đặt đường ống đề kích thước hồn chỉnh với độ cao tất phụ kiện, van, thiết bị Thể thơng tin chi tiết vị trí có kích thước giá treo đỡ, neo thiết bị giãn nở Kích thước phải từ đường lưới trục Tất thiết bị phải thể có tỉ lệ phải phù hợp với kích thước yêu cầu từ thiết bị đệ trình Tất khơng gian tiếp cận thiết bị phải đánh dấu rõ ràng vẽ với nhà sản xuất yêu cầu khoảng cách theo tiêu chuẩn thích vẽ thi cơng D Các vẽ phải có tỉ lệ tối thiểu 1: 100, với phòng máy có tỉ lệ 1:50 E Đường ống phải thể vẽ riêng biệt F Các vẽ đường ống nên có thể thiết bị với thẻ gắn nhãn, không gian tiếp cận, vật liệu ống, khớp nối mềm, treo đỡ ống giảm chấn, thiết bị cân bằng, đồng hồ đo/ nhiệt kế, điều khiển thiết bị, vị trí lỗ xuyên (bao gồm kích thước độ cao), loại cách nhiệt vị trí G Bản vẽ vị trí xuyên sàn tường, phận treo đỡ kết cấu phải đệ trình để xem xét kỹ sư kết cấu H Tất thiết bị phải dán nhãn phù hợp với liệt kê Tất thiết bị phải thể theo tỉ lệ tùy theo đệ trình để phê duyệt, cung cấp ghi để xác định phê duyệt số đệ trình cho tất phần thiết bị I Nhà thầu phải đảm bảo hạng mục phối hợp hạng mục khác trước đệ trình Bản vẽ thi cơng phần 22 ban hành sau vẽ phối hợp ký tất hạng mục khác sau tính tốn tổn thất áp suất hệ thống hồn tất Bất kỳ mâu thuẫn xảy với hạng mục khác phải đưa cho đại diện chủ đầu tư trước phát hành vẽ J Các vẽ thi công chế tạo, phối hợp lắp đặt chuẩn bị theo tỉ lệ nhà thầu sử dụng chịu trách nhiệm nhà thầu Các vẽ thể vị trí vật tư thiết bị theo yêu cầu hồ thầu Việc nộp hồ hợp đồng tập tin điện tử theo văn hợp đồng cho vẽ thi cơng khơng đủ điều dấu hiệu cho thấy phối hợp xây dựng công trường chưa thực Bất kỳ đệ trình bị từ chối trả lại mà không xem xét BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC VGU-W-03-CP1B: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 22: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC | K Chuẩn bị nộp bổ sung vẽ thi công cho tất công việc khu vực "chật hẹp", nêu rõ giải pháp cho vấn đề không gian phối hợp làm việc với hạng mục khác Xác định tình trạng tắc nghẽn cung cấp đủ số lượng giải pháp đề xuất Những vẽ, yêu cầu Chương này, có trách nhiệm ra, ưu tiên, làm việc với tất mục có liên quan khu vực cớ mật độ bố trí cao, bao gồm đường ống gió, đường ống dẫn, đường điện, trần, yêu cầu tiếp cận thiết bị, v.v Xác định vấn đề không gian mà khơng có giải pháp khơng thể chấp nhận vẽ thi công L Trong q trình xem xét vẽ thi cơng, đại diện chủ đầu tư yêu cầu vẽ thi công bổ sung lập để làm rõ minh chứng rõ ràng phối hợp khu vực bố trí hệ thống kỹ thuật dày đặc Công việc cần phải thực cần thiết nhà thầu thực khơng phát sinh nằm điều khoản trước M Chuẩn bị nộp vẽ thi công cho tất cơng việc sai lệch với ghi vẽ thầu Chỉ rõ sai lệch, tham khảo chéo qua ghi lý lại có sai lệch N Bản vẽ thi cơng phải thể bố trí xếp chi tiết xây dựng, hoàn thiện, vật liệu sử dụng chế tạo, quy định đường ống vào, yêu cầu tiếp cận để lắp đặt bảo trì, kích thước vật lý, tính chất học, móng chi tiết treo đỡ O Chỉ cụ thể vẽ chi tiết ghi thiết bị phù hợp với yêu cầu nêu cụ thể theo hồ thầu P Bản vẽ phải có tỉ lệ kích thước (trừ đồ nguyên lý đường ống không tỉ lệ) Q Bản vẽ phải thể rõ ràng tất lỗ mở cần thiết xây dựng, điểm đấu nối hạng mục khác, vị trí treo đỡ tải trọng R Bản vẽ chuẩn bị nhà cung cấp phải đệ trình sản phẩm Nhà thầu Bản vẽ phải kiểm tra kỹ lưỡng phát triển nhà thầu phải nằm phạm vi hợp đồng phải đóng dấu nhà thầu trước trình để xem xét S Chi tiết tài liệu kỹ thuật tài liệu vật liệu bổ sung vào vẽ T Mỗi vẽ phải có khoảng trống để đại diện Chủ đầu tư nhà thầu sử dụng việc ghi thay đổi xê dịch hệ thống 1.10 BẢN VẼ PHỐI HỢP Chuẩn bị vẽ phối hợp: thể chi tiết cấu kiện, thành phần thiết bị, vật liệu hệ thống cấp thoát nước kết hợp với hệ thống khác, chi tiết lắp đặt thành phần tòa nhà Xác định vị trí mà khơng gian lắp đặt tiếp cận bị giới hạn vị trí mà việc việc xếp phối hợp cho việc lắp đặt quan trọng để đáp ứng thuận tiện hiệu công tác, bao gồm (nhưng không giới hạn) điều sau: A Xác định vị trí đề xuất đường ống, thiết bị vật liệu Bao gồm điều sau đây: a Khoảng trống cho việc lắp đặt bảo trì lớp cách nhiệt b Khoảng trống cho thao tác bảo trì thiết bị, bao gồm việc gỡ bỏ ống, xả lọc không gian cho việc tháo gỡ thiết bị yêu cầu bảo trì định kỳ c Kết nối treo đỡ thiết bị d Các lỗ xuyên tường bên ngồi móng e Các lỗ xun tường sàn chống cháy BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 10 VGU-W-03-CP1B: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 26: ĐIỆN | ẩm Tất tiếp xúc kim loại khác kim loại vật liệu mà phản ứng lại cần tránh được, trừ cho phép theo tiêu chuẩn TCVN 9888-1~4:2013 cung cấp tất biện pháp phòng ngừa nên sử dụng Nếu cần thiết để ngăn chặn ăn mòn lâu dài, biện pháp phòng ngừa bổ sung thực cách ly chèn vật liệu trung gian mà không kim loại khác / vật liệu gây phản ứng, cách thay đổi kim loại vật liệu Dây dẫn cần loại băng đồng ủ dẫn điện cao không nhỏ 25mm x 3mm A Kim thu sét Kim thu sét cần loại phát tia tiên đạo sớm ESE tham khảo theo tiêu chuẩn NFC-17-102 để có vùng bảo vệ hình dù chống sét bao trùm khoảng khơng tỏa tròn Hệ kim thu sét gồm mạng lưới dây dẫn mái nhà hai bên tòa nhà (nếu cần), rải theo mạng lưới cho khơng có phần mái nhà tường bảo vệ cách dây dẫn khoảng cách thể Kim thu sét lắp đặt nơi hiển thị vẽ Kim thu sét cố định liên quan phụ kiện cần nhà sản xuất phần lại hệ thống Các dây dẫn loại dây trần không bọc PVC quy định vẽ danh sách, trường hợp màu sắc thực theo định Dây dẫn bọc PVC để trần để tạo kết nối mối nối sau chống thấm dán băng keo PVC màu giống bao phủ Nơi dây dẫn ngang qua khe co giãn mái tòa nhà, kết nối mềm chèn vào Kết nối mềm dạng vòng (ở dây dẫn dẹt phần tiết diện tương đương với dây dẫn cố định) đoạn dài dây dẫn loại bện dệt Chu vi dây dẫn tròn khơng lần chiều dài khoảng cách bắc cầu Kết nối mềm cố định vững hai phía mối giãn nở cần ngắn tốt theo thực tế tùy điều kiện không bị căng chuyển dịch tòa nhà theo thiết kế B Cáp sét Cáp thoát sét phân chia xung quanh bên tòa nhà thể vẽ hoặc, hiện, theo yêu cầu tiêu chuẩn với đồng ý kiến trúc sư Nếu cần thiết, ống dẫn thẳng đứng bố trí việc thi cơng xây dựng tòa nhà với dây dẫn sét Các ống dẫn loại PVC, đường kính khơng nhỏ 50mm thực theo đường thẳng đứng trực tiếp từ mái nhà xuống đất Dây mồi đưa vào trình lắp đặt ống dẫn để dễ dàng kéo dây thoát sét Dây dẫn sét, trường hợp vậy, cáp đồng trần, cứng, nhiều sợi Cáp gá đỡ đầy đủ đỉnh Nếu cáp thoát sét trần xuống đất trực tiếp cáp cách điện khơng 0.3m phía phía mặt đất để giảm thiểu ăn mòn điểm Sau đặt dây cáp sét xuống, chỗ mở mái ống PVC niêm kín để ngăn xâm nhập ẩm Ở nơi thép kết cấu thép gia cường sử dụng cáp sét qui trình nêu tiêu chuẩn TCVN 9888-1~4:2013 cần tuân theo trình xây dựng Nếu điện trở đất tòa nhà hồn thành vượt q 10 Ohms bổ sung thêm cáp thoát sét cần điện cực nối đất, thảm lưới đất, nối đất dây dẫn mạch vòng bổ sung, lắp đặt Nơi thép gia cường cách điện để ngăn ăn mòn nơi thành phần đúc sẵn dự ứng lực khơng có tiếp xúc kim loại với kim loại với thành phần khác sau việc bổ sung thêm thực để đảm bảo dẫn điện liên tục Nơi có kết nối với thép hình xà gia cố sử dụng làm dây dẫn thoát sét, điểm mà kết nối lồi phủ lại hay bọc lại niêm kín, chống thấm bảo vệ chống ăn mòn cách dùng nhựa epoxy chấp thuận được, gắn đúc vào vị trí nới rộng 100mm vượt chỗ nối Dây dẫn đồng có kích thước sợi khơng 70 mm2 Cáp lưới đất: Không nhỏ 70 mm2 thể vẽ C Thanh nối đất Thanh nối đất thép mạ đồng đóng thẳng đứng vào đất Ren thực cách để lớp đồng không bị gián đoạn cọc nối đất Khớp nối cần đồng nhôm silic ren BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 127 VGU-W-03-CP1B: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 26: ĐIỆN | đầy đủ cho phép tiếp xúc kim loại với kim loại cực đất Khớp nối doa lại có đủ chiều dài để che phủ hết bảo vệ phần ren cực đất để giảm thiểu ăn mòn Phía đầu đóng nối đất cần thép chịu cường độ cao ren đầy đủ để đảm bảo tiếp xúc đầu cực nối đất Đóng cực đất thực cách sử dụng búa lực chuyên dụng Sau cắm vào đất cực đất trang bị kẹp dây dẫn Ở nơi đất không phù hợp với thép mạ đồng, loại cực đất khác theo tiêu chuẩn TCVN 9888-1~4:2013 sử dụng Ở nơi cấu kiện cơng trình sử dụng cực đất chúng kiểm tra trình xây dựng để đảm bảo điện trở đủ thấp để làm cực đất thích hợp Bản ghi lại thức lưu giữ số điện trở cần thực Phương pháp niêm kín thích hợp sử dụng dây dẫn qua bê tông vào đất Hố kiểm tra bê tơng đúc sẵn bích chặn nước cấu trúc dạng bể chứa, niêm kín kỹ lưỡng theo mô tả tiêu chuẩn TCVN 9888-1~4:2013, đúc thời điểm xây dựng Chống thấm vĩnh viễn niêm kín thực sau lắp đặt thử nghiệm cực nối đất dây dẫn Hố nối đất loại bê tơng đúc sẵn có vỏ gia cường Khi nhúng hết vào bê tơng, hố đất cấu trúc thép mạ kẽm thân nhựa đúc có khung thép mạ kẽm nắp đậy Hố lắp đặt để ngang với sàn hoàn thiện mức đất Nắp đậy cần loại tháo rời để kiểm tra thử nghiệm điện cực đất ghi 'thanh cực đất chống sét’ Thanh nối đất khoan gắn hố nối đất, nơi số lượng kết nối vượt vòng dây dẫn (điện cực liên nội) cộng với kết nối bên Các nối đất khoan cần làm đồng, không nhỏ 50mm x 6mm gắn cách điện Thép mạ đồng đường kính 16mm, dài 3000 mm PHẦN – THỰC HIỆN 3.1 LẮP ĐẶT A Lắp đặt tất dây thoát sét phận bổ sung theo cách giấu kín lúc cơng việc hồn thành khơng lộ chướng ngại không làm giảm ngoại quan cấu trúc B Cung cấp dây dẫn thoát sét liên nội hai (2) đường dẫn điện xuống đất Tránh hướng lên cho dây dẫn ngang liên kết với kim thu sét Uốn dây dẫn với bán kính 203 mm Khơng gian xung quanh dây dẫn sét thuộc ngoại vi tòa nhà (tối đa 30 mét) phép tính kiến trúc, vị trí kim thu sét nối đất C Thanh nối đất đóng xun vào đất 3500 mm với tổng điện trở đất 10 ohm D Liên kết nối đất nắp che kim loại thoát nước hệ ngưng tụ, hệ thống thơng gió, ống thơng hơi, đường ống, mái sườn nhà, đèn báo chướng ngại vật, mắt cửa, lan can, cuốn, rãnh mái, máng mái hiên, ống thoát nước, thang cáp, ống cáp, đường ống cấp nước lạnh, vật kim loại khác E Không cần tạo kết hợp vật liệu thành cặp điện phân giải làm cho gia tăng ăn mòn có độ ẩm,trừ loại trừ vĩnh viễn độ ẩm khỏi mối nối kim loại F Ở nơi có điều kiện bất thường gây ăn mòn dây dẫn, sử dụng dây dẫn với lớp phủ bảo vệ dây dẫn cỡ lớn 3.2 KẾT NỐI VÀ CÀI CHẶT A Sử dụng kết nối phê duyệt có đặc tính điện khí thích hợp B Gắn cố định dây dẫn sét kim thu sét vào tòa nhà dụng cụ kẹp có thiết kế sức bền thích hợp BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 128 VGU-W-03-CP1B: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 26: ĐIỆN | C Gắn xi măng dây dẫn mái để tránh xuyên vào mái D Tất kết nối bên mặt đất loại mối hàn hóa nhiệt 3.3 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HIỆN TRƯỜNG A Hệ thống chống sét kiểm tra nhà Quản lý Xây dựng để xác định có phù hợp với yêu cầu quy định B Khơng có phần hệ thống bị che giấu đến phép nhà Quản lý Xây dựng BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 129 VGU-W-03-CP1B: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 26: ĐIỆN | MỤC 26 4313 HỆ THỐNG TRIỆT XUNG ÁP THOÁNG QUA PHẦN – TỔNG QUÁT 1.1 TÀI LIỆU LIÊN QUAN Bản vẽ quy định chung hợp đồng, bao gồm điều kiện chung bổ sung Chương mục tiêu chí kỹ thuật liên quan, áp dụng cho Chương 1.2 ĐỆ TRÌNH A Đệ trình mơ tả kỹ thuật mô tả sản phẩm thiết bị quy định Đệ trình phải có lắp đặt đề nghị thơng tin cách kết nối, kích thước vật lý, trọng lượng, công suất, v.v phù hợp với thông số kỹ thuật tiêu chuẩn áp dụng B Bao gồm mẫu báo cáo kiểm tra nhà máy sản xuất so sánh, tiêu chuẩn mà đơn vị kiểm tra PHẦN – SẢN PHẨM 2.1 THIẾT BỊ A Hệ thống thiết kế để bảo vệ điện áp xung, gây tác động chuyển mạch (SEMP) sét đánh (LEMP) Hệ thống thiết kế theo tiêu chuẩn IEC (IEC 1312-1, IEC 643-1) để đạt mức điện áp thấp thơng qua để bảo vệ an tồn thiết bị điện tử B SPD (bộ triệt sét kết hợp triệt áp xung dòng sét) Bộ cắt sét sử dụng cho tủ điện hạ Các triệt sét dòng cần loại B + C (khe dập tia lửa hồ quang biến trở oxit kim loại) để triệt xung sét dạng sóng 10/350  s xun điện áp dạng sóng 8/20  ới sựs phối v hợp tốt Khe dập tắt tia lửa hồ quang thiết kế để tự phân biệt tuyến theo dòng điện mà khơng có cầu chì hỗ trợ mức ngắn mạch hệ thống Khoảng tia lửa có kích hoạt điện tử để điều khiển điện áp tia không cao so với mức độ bảo vệ thông số kỹ thuật Chỉ báo chỗ triệt sét cung cấp biết tình trạng triệt sét Triệt sét dùng biến trở oxit kim loại (MOV) loại cắm vào để thay cắm trường hợp MOV bị hư hỏng Bộ triệt sét cần lắp đặt vùng 0-1 theo tiêu chuẩn IEC Cả hai loại triệt sét loại khe dập tia hồ quang MOV quy định cụ thể sau Đặc điểm kỹ thuật Bộ cắt dòng sét Loại cắt sét class I/B Điện áp danh định 230 Vac/50 Hz Điện áp định mức triệt sét 440 Vac/50 Hz Dòng thử nghiệm sét (10/350 s ) mức điện áp Un khơng cầu chì 50 kA per phase Dập ngắn mạch 50 kArms Thời gian đáp ứng < µs Mức bảo vệ < 0.9 kV Tầm nhiệt độ -40oC to +80oC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 130 VGU-W-03-CP1B: HỒ MỜI THẦU | QUYỂN | CHỈ DẪN KỸ THUẬT | TẬP | CHƯƠNG 26: ĐIỆN | Loại bảo vệ IP 20 Cầu chì hỗ trợ (max) 125 A Bộ cắt điện áp xung Loại cắt sét class II/C Điện áp danh định 230 Vac/50 Hz Điện áp định mức triệt sét 440 Vac/50 Hz Dòng sét xung xả danh định Isn (8/20 Dòng sét xung xả tối đa Imax (8/20 s ) s ) 20 kA per phase 40 kA per phase Dập ngắn mạch mức điện áp Un không cầu chì 50 kArms Thời gian đáp ứng < 25 ns Mức bảo vệ theo dòng điện Isn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồ sơ mời thầu cấp thoát nước điện nước điều hòa thôn ggió, Hồ sơ mời thầu cấp thoát nước điện nước điều hòa thôn ggió, MỤC 22 0100 YÊU CẦU CHUNG HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC, MỤC 22 0529 THANH TREO VÀ GIÁ ĐỠ, MỤC 22 1123 BƠM CẤP NƯỚC SINH HOẠT, MỤC 22 1329 BƠM CHÌM, MỤC 22 1423 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA, MỤC 22 3000 THIẾT BỊ CẤP THOÁT NƯỚC, MỤC 22 3300 MÁY NƯỚC NÓNG DÂN DỤNG, MỤC 22 4000 THIẾT BỊ VỆ SINH, MỤC 22 8000 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, MỤC 238126 - MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KIỂU CỤC BỘ, MỤC 26 0000 CÁC YÊU CẦU LẮP ĐẶT ĐIỆN, MỤC 26 0519 CÁP HẠ THẾ, MỤC 26 0526 NỐI ĐẤT, MỤC 26 0533 MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN, MỤC 26 0543 HỆ ỐNG DẪN CÁP NGẦM, MỤC 26 0553 NHẬN DẠNG VỀ ĐIỆN, MỤC 26 2300 THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT HẠ THẾ, MỤC 26 2413 TỦ ĐÓNG CẮT HẠ THẾ, MỤC 26 2416 TỦ ĐIỆN, MỤC 26 2500 THANH DẪN ĐIỆN, MỤC 26 3353 HỆ THỐNG ĐIỆN KHÔNG GIÁN ĐOẠN (UPS), MỤC 26 4113 HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG SÉT, MỤC 26 4313 HỆ THỐNG TRIỆT XUNG ÁP THOÁNG QUA, MỤC 26 5100 CHIẾU SÁNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay