Kì thị với người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV AIDS tại huyện ba vì

26 17 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 07:48

Loài người hiện nay đang đứng trước nhiều bệnh dịch hết sức nguy hiểm, trong đó có những bệnh dịch không thể chữa khỏi như HIVAIDS, ung thư,… Những bệnh dịch này ngày càng bùng phát mạnh mẽ và đe dọa tính mạng của mỗi con người. Trong đó, HIVAIDS là một căn bệnh thế kỉ của loài người, hiện nay vẫn chưa có vacxin chữa và phòng ngừa bệnh. Từ khi xuất hiện đến thời điểm hiện tại, HIVAIDS đã cướp đi hàng triệu sinh mạng của con người và cũng hàng triệu người đang phải sống chung với căn bệnh thế kỷ này. Đứng trước thực trạng này, loài người đã không ngừng nghiên cứu và tìm ra phương thuốc cứu chữa, phòng ngừa bệnh một cách hiệu quả, đồng thời mở rộng tuyên truyền kiến thức về HIVAIDS nhằm phòng ngừa bệnh một cách tốt nhất. Tuy nhiên, tất cả những hoạt động này vẫn chỉ là những giải pháp tạm thời và hiệu quả thực sự vẫn chưa đạt được như mong muốn. Như vậy, học tập và nghiên cứu về bệnh dịch cũng như tìm ra phương pháp cứu chữa, phòng ngừa bệnh là nhiệm vụ của mỗi chúng ta. Loài người phải chung tay, góp sức vào công cuộc phòng chữa đại dịch thế kỷ này, thì mới mong đạt được những kết quả nhất định trong công tác phòng chống bệnh dịch nguy hiểm này. Kì thị hay phân biệt đối xử liên quan đến HIV liên quan nhiều đến định kiến, thái độ tiêu cực và lăng mạ trực tiếp đến những người sống chung với HIV và AIDS. Trong 35% các quốc gia có công bố số liệu, hơn 50% đàn ông và phụ nữ cho biết có những thái độ phân biệt đối xử đến những người phải chung sống hoà bình với HIV. Hậu quả của sự kì thị và phân biệt đối xử thì rất sâu, rộng. Nhiều người đã bị gia đình, bạn bè, cộng đồng từ bỏ, ngoài ra những người khác đối mặt với sự thiếu thốn, nghèo nàn trong điều trị tại các trung tâm y tế và giáo dục truyền thông, mất đi quyền lợi và ám ảnh tâm lý. Đây là tất cả hạn chế để tiếp cận với xét nghiệm, điều trị và những dịch vụ HIV. Tổ chức The People Living with HIV Stigma Index cho biết cứ 8 người sống chung với HIV thì có 1 bệnh nhân bị từ chối tại các dịch vụ y tế vì sự kì thị và phân biệt đối xử. Chính vì vậy, tôi xin chọn đề tài “Kì thị với người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIVAIDS tại huyện Ba Vì” làm bài tiểu luận. MỤC LỤC I.Mở đầu II.Nội dung Các khái niệm liên quan .3 1.1 Khái niệm “Kì thị” 1.2 Khái niệm “Phân biệt đối xử” 1.3 Khái niệm “HIV/AIDS” Khái quát chung thực trạng nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS 2.1 Trên giới 2.2 Tại Việt Nam .7 Nguyên nhân dẫn đến nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS Hậu người nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS 10 Thực trạng kỳ thị với người nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS huyện Ba .11 5.1 Địa bàn nghiên cứu 11 5.2 Thực trạng kỳ thị với người nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS huyện Ba 12 5.3 Các công tác can thiệp .13 Nguyên nhân gây kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS 15 Biểu cụ thể kỳ thị với người nhiễm HIV .16 Những hậu kỳ thị với người nhiễm HIV gây .17 Hành động thiết thực công tác truyền thông chống kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS 19 III.KẾT LUẬN 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 I.Mở đầu Ngày nay, HIV/AIDS vấn đề tồn cầu Đòi hỏi tham gia, hợp tác tất nước giới Đã có nhiều đề tài, mục tiêu, dự án, chương trình phòng chống HIV/AIDS thực phủ tổ chức phi phủ Hoạt động Cơng tác xã hội với người có HIV/AIDS phổ biến nước phát triển số nước phát triển Nhưng, Việt Nam, Cơng tác xã hội với ngườiHIV lĩnh vực hồn tồn Do đó, cần có nỗ lực hợp tác tất quan chức năng, tổ chức xã hội, nhân viên CTXH đặc biệt người có HIV/AIDS HIV/AIDS phòng tránh ngăn chặn Đúng vậy, cơng tác phòng tránh HIV thực có kế hoạch hiệu quả, vấn đề phòng tránh HIV thực Tuy nhiên, thật đáng buồn là: HIV/AIDS gây hậu thiệt hại lớn ngày gia tăng cho người Do hậu HIV, có nhiều người nhiễm bệnh, chết dần, chết mòn chờ đợi thuốc đặc trị Ngày có nhiều trẻ em trở thành trẻ mồ côi, bị phân biệt đối xử HIV/AIDS khơng có thành phố mà len lỏi đến ngõ ngách phía sau cổng làng n bình Cơng tác xã hội với người có HIV/AIDS hoạt động thiết thực đặc biệt quan trọng Hoạt động không trợ giúp cho người có HIV/AIDS vươn lên đấu tranh với bệnh tật Đồng thời, giúp phát sớm HIV góp phần quan trọng ngăn ngừa lây truyền HIV Bên cạnh đó, nhờ hoạt động cơng tác xã hội với ngườiHIV mà nhân viên CTXH kết nối nguồn lực trợ giúp cho thân chủ Huy động tham gia người dân vào công tác phòng, chống HIV Giúp cho người nhận thức sâu sắc HIV, người có HIV, cơng tác phòng tránh HIV cách chăm sóc cho ngườiHIV Loài người đứng trước nhiều bệnh dịch nguy hiểm, có bệnh dịch chữa khỏi HIV/AIDS, ung thư,… Những bệnh dịch ngày bùng phát mạnh mẽ đe dọa tính mạng người Trong đó, HIV/AIDS bệnh kỉ loài người, chưa có vacxin chữa phòng ngừa bệnh Từ xuất đến thời điểm tại, HIV/AIDS cướp hàng triệu sinh mạng người hàng triệu người phải sống chung với bệnh kỷ Đứng trước thực trạng này, lồi người khơng ngừng nghiên cứu tìm phương thuốc cứu chữa, phòng ngừa bệnh cách hiệu quả, đồng thời mở rộng tuyên truyền kiến thức HIV/AIDS nhằm phòng ngừa bệnh cách tốt Tuy nhiên, tất hoạt động giải pháp tạm thời hiệu thực chưa đạt mong muốn Như vậy, học tập nghiên cứu bệnh dịch tìm phương pháp cứu chữa, phòng ngừa bệnh nhiệm vụ Loài người phải chung tay, góp sức vào cơng phòng chữa đại dịch kỷ này, mong đạt kết định cơng tác phòng chống bệnh dịch nguy hiểm thị hay phân biệt đối xử liên quan đến HIV liên quan nhiều đến định kiến, thái độ tiêu cực lăng mạ trực tiếp đến người sống chung với HIV AIDS Trong 35% quốc gia có cơng bố số liệu, 50% đàn ơng phụ nữ cho biết có thái độ phân biệt đối xử đến người phải chung sống hồ bình với HIV Hậu thị phân biệt đối xử sâu, rộng Nhiều người bị gia đình, bạn bè, cộng đồng từ bỏ, người khác đối mặt với thiếu thốn, nghèo nàn điều trị trung tâm y tế giáo dục truyền thông, quyền lợi ám ảnh tâm lý Đây tất hạn chế để tiếp cận với xét nghiệm, điều trị dịch vụ HIV Tổ chức The People Living with HIV Stigma Index cho biết người sống chung với HIV có bệnh nhân bị từ chối dịch vụ y tế thị phân biệt đối xử Chính vậy, tơi xin chọn đề tài “Kì thị với người nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS huyện Ba Vì” làm tiểu luận II.Nội dung Các khái niệm liên quan 1.1 Khái niệm “Kì thị” Kỳ thị phân biệt với khác, “phân biệt” thường mang nghĩa tiêu cực, nghĩa xấu, nói việc phân biệt giới tính, phân biệt người khuyết tật, phân biệt giai cấp, phân biệt chủng tộc Gièm pha, nói xấu, nói hành người khác ghét người khác, tức kỳ thị Kỳ thị lời nói, cử chỉ, thái độ, hành động, ánh mắt,… chí “ngòi bút” viết điều nguyền rủa phỉ báng để làm phẩm giá người khác Thiếu công tâm nhận xét người khác kỳ thị, quấy nhiễu người khác kỳ thị, coi thường người khác kỳ thị Nói chung, kỳ thị có thiên hình vạn trạng Bất người kỳ thị bị kỳ thị Muốn tránh kỳ thị phải có lòng yêu thương thực 1.2 Khái niệm “Phân biệt đối xử” Phân biệt đối xử kỳ thị thuật ngữ xã hội học nhằm tới đối xử cá nhân hay nhóm định dựa vào phân loại tầng lớp hay đẳng cấp Phân biệt đối xử thực tế hành vi, định kiến nhóm khác Nó bao gồm việc loại bỏ hạn chế thành viên nhóm khỏi hội mà nhóm khác tiếp cận Liên Hiệp Quốc giải thích sau: "Những hành vi phân biệt đối xử có nhiều hình thức, tất chúng có liên quan đến số hình thức loại trừ từ chối" Trong “kỳ thị” thái độ niềm tin “phân biệt đối xử” hành vi thái độ niềm tin Phân biệt đối xử diễn cá nhân tổ chức tước đoạt quyền hội sống người khác cách bất công kỳ thị Phân biệt đối xử dẫn đến việc loại trừ gạt người lề tước đoạt họ quyền công dân, dụ quyền tiếp cận, quyền tìm việc làm, quyền sáng tác… Phân biệt đối xử bao gồm “đối xử khác biệt khác hẳn” dụ: Ngăn chặn khơng cho người thích làm chung việc với mình; từ chối tiếp nhận họ, tìm cách để gạt họ khỏi guồng máy có đó… 1.3 Khái niệm “HIV/AIDS” Theo qui định Điều Pháp lệnh phòng chống nhiễm virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người ( HIV/AIDS), thuật ngữ HIV AIDS hiểu sau: HIV loại virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người HIV lây truyền qua quan hệ tình dục, qua đường máu truyền từ mẹ sang thời kỳ mang thai, sinh đẻ cho bú AIDS giai đoạn cuối trình nhiễm HIV gây tổn thương hệ thống miễn dịch thể, làm cho thể khơng khả chống lại tác nhân gây bệnh dẫn đến chết người Nhiễm trùng hội nhiễm trùng xảy nhân hội thể bị suy giảm miễn dịch bị nhiễm HIV Hiện nay, tiến khoa học kỹ thuật, HIV/AIDS hiểu sâu sắc sau: HIV virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người HIV gây tổn thương hệ thống miễn dịch thể làm cho thể khơng khả chống lại tác nhân gây bệnh dẫn đến chết người AIDS giai đoạn cuối trình nhiễm HIV thể bệnh nhiễm trùng hội, ung thư bệnh liên quan đến rối loạn miễn dịch dẫn đến tử vong Thời gian từ nhiễm HIV đến biến chuyển thành bệnh AIDS tùy thuộc vào hành vi đáp ứng miễn dịch người tựu chung lại khoảng thời gian trung bình năm Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (viết tắt HIV/AIDS; tiếng Anh: human immunodeficiency virus infection / acquired immunodeficiency syndrome; SIDA theo tiếng Pháp Syndrome d'immunodéficience acquise), gọi bệnh liệt kháng (tê liệt khả đề kháng), bệnh hệ miễn dịch, gây bị nhiễm virus suy giảm miễn dịch người (HIV) Giai đoạn đầu vừa nhiễm virus, người bệnh thường có triệu chứng giống bệnh cúm thời gian ngắn Sau đó, bệnh nhân khơng có dấu hiệu thời gian dài Khi bệnh tiến triển, gây ảnh hưởng ngày nhiều đến hệ miễn dịch, làm cho bệnh nhân dễ mắc phải nhiễm trùng, loại nhiễm trùng hội khối u, bệnh mà người có hệ miễn dịch hoạt động bình thường khó mắc phải Khái quát chung thực trạng nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS 2.1 Trên giới Cho tới thời điểm theo báo cáo WHO có 35 triệu người nhiễm HIV, 1,5 triệu người chết AIDS 119 quốc gia báo cáo kết có khoảng 95 triệu người xét nghiệm HIV, Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Báo cáo tồn cầu WHO cơng tác phòng, chống HIV/AIDS Trong 40 năm qua, HIV/AIDS cướp sinh mạng 35 triệu người giới Theo số liệu thống kê Tổ chức Y tế giới (WHO), tính đến cuối năm 2017, khoảng 36,9 triệu người phải sống chung với HIV Trong năm 2017, có 940.000 người thiệt mạng giới nguyên nhân liên quan đến HIV 1,8 triệu ca nhiễm Trong đó, 59% số người lớn 52% số trẻ em sống chung với HIV điều trị liệu pháp kháng retrovirus (ARV) suốt đời Ghi nhận tiến nỗ lực ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS, theo ông Michel Sidibe, Giám đốc Chương trình phối hợp Liên hiệp quốc (LHQ) HIV/AIDS (UNAIDS), chiến thời điểm gian nan hàng năm có bệnh nhân nhiễm UNAIDS cảnh báo chiến chững lại cam kết đối tượng dễ bị lây nhiễm HIV chưa thực thi Ơng Michel Sidibe cho biết, thiếu hụt ngân sách cho chiến chống HIV/AIDS gây trở ngại việc xóa sổ bệnh tồn cầu Khu vực Tây Trung Âu Bắc Mỹ đạt nhiều thành công chiến với tỷ lệ 78% số người nhiễm HIV/AIDS điều trị y tế, cải thiện chưa thấy rõ nước Trung Đông Bắc Phi chưa tới 25% số người nhiễm bệnh điều trị Khu vực chiếm 2/3 tổng số ca nhiễm HIV tồn cầu Để trì tiến đạt mục tiêu có 90% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị thuốc ARV vào năm 2020, năm, tổ chức cần thêm tỷ USD cho việc phòng, chống lây nhiễm virus HIV điều trị cho bệnh nhân Trong năm ngoái, khoảng 21,3 tỷ USD giải ngân cho chương trình phòng chống HIV/AIDS nước thu nhập thấp trung bình Bên cạnh đó, dù có nhiều hoạt động tuyên truyền nhiều người tiếp tục việc nhiễm HIV Nghiên cứu vừa Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Mạng lưới Toàn cầu Người sống với HIV (GNP+) công bố, cho thấy đạt nhiều tiến việc điều trị, cho phép ngườiHIV làm việc, song họ tiếp tục phải chịu phân biệt đối xử tìm kiếm giữ việc làm Báo cáo dựa điều tra 13 nhóm quốc gia toàn giới tiến hành với 100.000 người sống chung với HIV Tỷ lệ người làm việc bị việc làm nguồn thu nhập phân biệt đối xử chủ đồng nghiệp dao động từ 13% Fiji đến 100% Đơng Timor Trong bối cảnh đó, báo cáo cho biết, nhiều người khơng muốn tiết lộ tình trạng HIV họ với chủ sử dụng lao động chí đồng nghiệp Theo liệu HIV tình trạng phân biệt đối xử nơi làm việc cung cấp báo cáo, người sống chung với HIV thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao, từ khoảng 7% số người vấn Uganda 61% Honduras 10 số 13 quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp từ 30% trở lên số người hỏi Ngoài ra, báo cáo cho thấy, người trẻ sống chung với HIV có tỷ lệ thất nghiệp cao nhiều, phụ nữ sống chung với HIV có khả tuyển dụng nam giới có HIV cơng việc nội trợ việc gia đình khơng trả lương Tình trạng phụ nữ thiếu thu nhập độc lập phổ biến, có nghĩa phụ nữ sống chung với HIV không hưởng quyền tự chủ kinh tế mức tương đương với nam giới Thất nghiệp người chuyển giới sống chung với HIV cao quốc gia 2.2 Tại Việt Nam Báo cáo kết cơng tác phòng, chống HIV/AIDS tháng đầu năm 2018, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long nêu bật kết đạt được: Trong tháng phát thêm 3.500 trường hợp nhiễm HIV nước So với kỳ năm 2017, số trường hợp nhiễm HIV phát giảm khoảng 3%; số trường hợp AIDS giảm khoảng 27% Tuy vậy, nhiều người nhiễm HIV cộng đồng chưa phát “sự kiện” tỉnh Phú Thọ vừa qua Tỷ lệ nhiễm HIV gia tăng trở lại nhóm nghiện chích ma túy, nam quan hệ tình dục đồng giới phụ nữ bán dâm Một điểm đáng lưu ý gia tăng số người sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến nguy nhiễm HIV qua quan hệ tình dục khơng an tồn có khả dẫn đến nguy đợt dịch xuất nhóm trẻ Trong tháng đầu năm, nhiều hoạt động tiến hành từ việc ban hành hàng loạt văn quy phạm pháp luật hướng dẫn chuyên môn lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện đẩy mạnh thơng qua hình thức xét nghiệm HIV cộng đồng, xét nghiệm cở sở y tế nhà nước lẫn sở y tế tư nhân với 1,4 triệu người tư vấn xét nghiệm Các hoạt động can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV trì thơng qua hoạt động phân phát bơm kim tiêm, bao cao su, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Methadone Cục Phòng, chống HIV/AIDS chuẩn bị cho thí điểm điều trị nghiện thuốc Buprenorphine Điều trị ARV cho khoảng 130.000 bệnh nhân HIV mở rộng việc xét nghiệm tải lượng vi rút xét nghiệm thường quy Việc mở rộng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV theo đạo Thủ tướng Chính phủ địa phương đẩy mạnh với tỷ lệ chung 63 tỉnh với khoảng 85% người nhiễm HIV điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế… Mặc dù đạt nhiều kết quan trọng tháng đầu năm, nhiên cơng tác phòng, chống HIV/AIDS gặp nhiều khó khăn: Việc xét nghiệm phát HIV ngày khó, tỷ lệ dương tính thấp; độ bao phủ hoạt động xét nghiệm HIV, can thiệp giảm tác hại điều trị ARV thấp, độ bao phủ truyền thông giảm; bệnh nhân bỏ điều trị Methadone có xu hướng gia tăng Kinh phí cấp cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cấp muộn; thay đổi tổ chức sáp nhập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành Trung tâm Kiểm sốt bệnh tật làm ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS Nguyên nhân dẫn đến nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS Aids HIV gây HIV truyền nhiễm qua tiếp xúc máu bị nhiễm bệnh, tinh dịch dịch âm đạo người bị nhiễm bệnh dụ:  Quan hệ qua đường âm đạo, hậu môn miệng ko dùng bao cao su người nhiễm HIV HIV thường truyền nhiễm qua đường tình dục Đó hỗn tạp chất dịch virus lây nhiễm, đặc biệt nơi sở hữu vết rách mơ âm đạo, lỗ đít, vết thương bệnh lây qua đường tình dục khác (STDs) Các gái đặc biệt dễ bị nhiễm HIV màng âm đạo họ mỏng dễ bị nhiễm trùng so với người phụ nữ trưởng thành  Dùng chung kim tiêm, ống chích trang bị tiêm chích ma túy khác nhiễm HIV;  Dùng chung đồ vật xăm xỏ lỗ thân thể – bao gồm mực – mà không tiệt trùng làm sạch; kinh tế gia đình, cộng đồng đất nước Chi phí cho cơng tác phòng chống AIDS tốn - Ảnh hưởng tâm lý xã hội: Mọi người sợ hãi dễ dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử Cuộc sống gia đình có người bị nhiễm HIV bệnh AIDS trở nên căng thẳng, xuất nhiều mâu thuẫn dần tiến tới ổn định sống - Ảnh hưởng nặng nề cho hệ thống y tế: Phần nhiều hệ thống y tế bị tải, phát sinh nguy lây nhiễm HIV mơi trường y tế Thuốc đặc trị khơng có phải tiến hành việc điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS dẫn đến chi phí cho điều trị lớn không đạt hiệu quả, bệnh nhân tử vong - HIV làm giảm tuổi thọ trung bình Tăng tỷ lệ chết sơ sinh, tỷ lệ chết mẹ làm nảy sinh vấn đề trẻ mồ cơi, bảo tồn nòi giống Từ ảnh hưởng tác động lớn đến văn hóa, trị Thực trạng kỳ thị với người nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS huyện Ba 5.1 Địa bàn nghiên cứu Ba huyện tận phía Tây Bắc Hà Nội, địa bàn huyện có phần lớn dãy núi Ba chạy qua phía Nam huyện, phía Đơng giáp thị xã Sơn Tây, phía Đơng Nam giáp huyện Thạch Thất Phía Nam giáp huyện Lương Sơn (về phía Đơng Nam huyện) Kỳ Sơn Hòa Bình (về phía Tây Nam huyện) Phía Bắc giáp thành phố Việt Trì, Phú Thọ, với ranh giới sơng Hồng (sơng Thao) nằm phía Bắc Phía Tây giáp huyện Lâm Thao, Tam Nơng, Thanh Thủy Phú Thọ Phía Đơng Bắc giáp huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc, ranh giới sông Hồng Huyện Ba huyện bán sơn địa, diện tích tự nhiên 428,0 km², lớn Thủ đô Hà Nội Huyện có hai hồ lớn hồ Suối Hai, hồ Đồng Mô (tại khu du lịch Đồng Mô) Các hồ hồ nhân tạo nằm đầu nguồn sơng Tích, chảy sang thị xã Sơn Tây, số huyện phía Tây Hà Nội, đổ 11 nước vào sông Đáy Trên địa bàn huyện có vườn quốc gia Ba Ở ranh giới huyện với tỉnh Phú Thọ có hai ngã ba sông là: ngã ba Trung Hà sông Đà sông Hồng (tại xã Phong Vân) ngã ba Bạch Hạc sông Hồng sông Lô (tại xã Tản Hồng, đối diện với thành phố Việt Trì) Theo thống kê năm 2009, dân số huyện Ba 265 nghìn người, gồm dân tộc: Kinh,Mường,Dao Trước sáp nhập vào Hà Nội, tồn huyện Ba thị trấn 31 xã Ngày tháng năm 2008, huyện khác tỉnh Hà Tây, huyện Ba sáp nhập vào Hà Nội Tuy nhiên trước đó, ngày 10 tháng năm 2008, tồn diện tích tự nhiên 454,08ha dân số 2.701 người xã Tân Đức, thuộc huyện Ba sáp nhập vào thành phố Việt Trì, Phú Thọ, theo Nghị kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII điều chỉnh địa giới hành tỉnh Hà Tây tỉnh Phú Thọ Hiện tại, huyện Ba thị trấn Tây Đằng (huyện lỵ) 30 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cam Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Đông Quang, Đồng Thái, Khánh Thượng, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Thái Hòa, Thuần Mỹ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vân Hòa, Vạn Thắng, Vật Lại, Yên Bài 5.2 Thực trạng kỳ thị với người nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS huyện Ba Đến nay, tồn huyện phát 254 người nhiễm HIV, có 76 trường hợp chuyển sang AIDS 52 bệnh nhân tử vong AIDS Còn lại người nhiễm HIV/AIDS điều trị thuốc kháng vi rút (ARV), qua kiểm tra theo dõi cho thấy hầu hết bệnh nhân đáp ứng tốt, khơng có trường hợp kháng thuốc Sự kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến nhiễm HIV/AIDS tồn phổ biến nhiều hình thức, mức độ khác 12 Trên địa bàn huyện Ba Vì, có tiến nhờ tác động hoạt động truyền thơng, song số người dân kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, biểu công khai ngấm ngầm nhiều hình thức khác như: cho người nhiễm HIV ăn riêng, riêng, miễn cưỡng giao tiếp hạn chế, cấm đốn người gia đình tiếp xúc với người nhiễm HIV Sự kỳ thị biểu nơi công cộng, nơi làm việc xa lánh, ngại tiếp xúc với người nhiễm HIV; số phụ huynh khơng muốn học lớp với người nhiễm HIV; gây sức ép để người nhiễm xin nghỉ việc buộc thơi học… với lý khơng đáng Chính kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS thiếu hiểu biết hiểu không đúng, không đầy đủ HIV/AIDS làm người nhiễm bi quan, chán nản, sợ hãi Họ tự kỳ thị, khơng tiết lộ danh tính, khơng tiếp cận với dịch vụ y tế Do vậy, chương trình phòng chống HIV/AIDS khó tiếp cận với người nhiễm HIV, nên khơng có ca bệnh xác, dẫn đến khó ước tính dự báo xác tình hình dịch bệnh địa bàn 5.3 Các cơng tác can thiệp Tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan tới HIV/AIDS xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có thiếu hiểu biết bệnh Mặt khác, hoạt động truyền thông đưa hình ảnh bệnh nhân lở loét, gầy trơ xương… liên hệ HIV/AIDS với tệ nạn xã hội tiêm chích ma túy, mại dâm… tạo sợ hãi cộng đồng Với tiến khoa học, thuốc kháng vi rút đưa vào điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS mang lại hiệu Như vậy, nhiễm HIV khơng có nghĩa tất chấm hết Chính vậy, ta phải trọng đến việc cung cấp thông tin cách đầy đủ, xác, giải thích rõ ràng đường lây truyền không lây truyền HIV cho người dân hiểu cách đa dạng hóa phương pháp truyền thơng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cách sâu rộng phương tiện thông tin đại chúng Cụ thể đưa tin, hình ảnh tích cực người nhiễm HIV, cải thiện hình ảnh họ, giúp người nâng cao hiểu biết 13 HIV/AIDS Bên cạnh đó, hoạt động chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ, điều trị cho người nhiễm HIV gia đình họ cần tăng cường mở rộng; động viên tinh thần người nhiễm để họ sống lành mạnh, có ích gia đình xã hội, giúp họ hòa nhập với cộng đồng, tạo điều kiện cho nhóm người nhiễm HIV/AIDS có việc làm, tổ chức hoạt động truyền thông cộng đồng, trường học, doanh nghiệp… Cách làm vừa giúp người nhiễm có hành vi an tồn, phòng lây truyền cho người khác, vừa làm thay đổi cách nhìn quan niệm người người nhiễm HIV/AIDS Cơng tác phòng, chống HIV/AIDS huyện Ba ln nhận quan tâm Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, sở, ban ngành, đoàn thể địa bàn Có thể nói cơng tác phòng, chống HIV/AIDS đạt kết đáng khích lệ; đội ngũ cán làm công tác không ngừng học tập, kiện tồn, đáp ứng u cầu cơng việc Đối với người nhiễm HIV/AIDS, trung tâm làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ, động viên tinh thần để họ nhìn nhận tích cực sống, thân, đồng thời chăm sóc điều trị phù hợp Số người nhiễm HIV/AIDS tham gia chương trình chăm sóc điều trị ngày tăng tuân thủ điều trị cao Chính vậy, khơng tỉ lệ người nhiễm HIV giảm 11%, mà số bệnh nhân AIDS giảm 25%, số ca tử vong AIDS khơng đổi so với kỳ năm ngối Năm nay, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh tăng cường phối hợp với địa phương giám sát, tư vấn nhà riêng cho người phát nhiễm HIV Qua lồng ghép truyền thơng, giới thiệu người có nguy lây nhiễm người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS đến dịch vụ dự phòng, chăm sóc điều trị Cũng thông qua đến thăm, tư vấn gia đình, chúng tơi nhận thấy điều mà người nhiễm HIV/AIDS mong muốn có việc làm ổn định, đặc biệt, họ mong muốn xã hội không kỳ thị, phân biệt đối xử để họ có niềm tin tâm vươn lên sống Công tác phòng chống HIV/AIDS huyện Ba đổi theo hướng phòng ngừa chính, cách đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tăng cường 14 phối hợp, kiểm tra địa bàn trọng điểm, tạo chuyển biến cho tuyến Bên cạnh việc mở rộng điều trị xuống tuyến dưới, địa phương, trại giam…, có đủ điều kiện điều trị Trước đây, người nhiễm HIV/AIDS muốn điều trị phải lấy mẫu máu gửi Hà Nội xét nghiệm số lượng tế bào CD4, 200mm3 định điều trị Bây giờ, người nhiễm HIV điều trị sớm Diện điều trị đối tượng điều trị mở rộng Nguyên nhân gây kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS Có nhiều nguyên nhân gây kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS, phổ biến nguyên nhân sau đây:  Do chất bệnh: chất kỳ thị nói chung thường gắn liền với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khó chữa Trong HIV/AIDS bệnh truyền nhiễm nguy hiểm dẫn đến chết người, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đến chưa có vắc xin phòng bệnh nên nhiễm HIV nghĩa hết  Do thiếu hiểu biết hiểu biết không đúng, không đầy đủ HIV/AIDS: Nhiều người cho HIV/AIDS bệnh dễ lây, kể qua tiếp xúc thông thường nhiều người lại cho có người tiêm chích ma túy người mua, bán dâm tức người cho xấu xa bị nhiễm HIV/AIDS, họ coi HIV/AIDS tệ nạn xã hội, nhiễm HIV có tội, có lỗi  Do thời gian dài việc truyền thông không đầy đủ không phù hợp: Truyền thông nhấn mạnh trọng đến đường lây truyền mà khơng giải thích rõ ràng, đường khơng lây HIV Chúng ta thường hù dọa tạo cảnh hãi hùng Chính việc tuyên truyền khiến người sợ hãi, xa lánh nguyên nhân dẫn đến kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS 15 Biểu cụ thể kỳ thị với người nhiễm HIV Mặc dù có nhiều tiến việc giảm kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS, nhiều nơi giới Việt Nam nay, kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV xảy nhiều nơi biểu công khai ngấm ngầm, thơ bạo tế nhị, nhiều hồn cảnh khác nhau, nhiều hình thức mức độ khác  Tại sở y tế : - Miễn cưỡng tiếp xúc với người nhiễm HIV/AIDS, bắt phải chờ đợi lâu, hẹn đến khám bệnh vào lúc khác; - Đùn đẩy bệnh nhân AIDS khoa, bệnh viện; - Xét nghiệm phát HIV trước phẫu thuật, trước sinh mà ý kiến bệnh nhân; - Từ chối điều trị HIV/AIDS theo chế độ bảo hiểm y tế ;  Tại nơi học tập, làm việc: - Xa lánh, ngại tiếp xúc, không muốn làm việc, học tập người nhiễm HIV; - Lấy máu xét nghiệm HIV tuyển dụng trình lao động, học tập; - Tuỳ tiện thay đổi công việc người lao động bị nhiễm HIV; Thuyết phục, gây sức ép, tạo cớ… để người nhiễm HIV xin nghỉ việc hay học sinh, sinh viên nghỉ học, học; - Bắt buộc thơi việc, thơi học với lý khơng đáng  Tại cộng đồng (địa phương): - Cấm hạn chế cái, người thân, họ hàng tiếp xúc với người nhiễm HIV/AIDS; - Không muốn cấm người nhiễm HIV dùng chung vật dụng sinh họat sử dụng chung nhà vệ sinh công cộng, nhà ăn tập thể; - Không sử dụng dịch vụ mà người nhiễm HIV gia đình họ cung cấp, dịch vụ ăn uống; 16 - Không muốn, không cho tổ chức tang lễ bình thường khơng đến dự tang lễ người nhiễm HIV/AIDS.…  Tại nhà (gia đình): - Cho người nhiễm HIV ăn, riêng chung miễn cưỡng giao tiếp với người nhiễm; - Hạn chế, cấm đoán người khác gia đình tiếp xúc với người nhiễm HIV; - Chối bỏ người nhiễm HIV, khơng cho nhà, tìm cách đưa người nhiễm HIV vào sở tập trung Những hậu kỳ thị với người nhiễm HIV gây Qua số liệu nghiên cứu số đánh giá mức độ kỳ thị với người nhiễm HIV Việt Nam Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam thực cho thấy, người nhiễm HIV phải đối mặt với kỳ thị phân biệt đối xử không thách thức riêng người nhiễm HIV, dịch HIV/AIDS giai đoạn tập trung, chủ yếu lây truyền nhóm tiêm chích ma túy, nam tình dục đồng giới phụ nữ mại dâm - Do bị kỳ thị phân biệt đối xử nơi làm việc, người nhiễm HIV bị rơi vào tình trạng thất nghiệp buộc phải thay đổi công việc thường xuyên, phải thay đổi nơi không thuê nhà ở, phải vật lộn để bảo đảm kế sinh nhai cho thân - Nghiên cứu Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam cho thấy, có khoảng 3% người nhiễm HIV 4% trẻ em người nhiễm HIV bị từ chối khơng học - Ngồi ra, kỳ thị phân biệt đối xử xảy gia đình, cộng đồng, bạn bè hàng xóm, bị vợ, chồng bỏ rơi người thân gia đình ruồng rẫy, bị cộng đồng xã hội tẩy chay, công ăn việc làm tài sản; bị đuổi học, bị từ chối khám sức khỏe sở y tế, thiếu chăm sóc hỗ trợ, chí bị bạo hành - Do sợ bị kỳ thị phân biệt đối xử, người nhiễm HIV/AIDS dấu diếm tình trạng bệnh tật, mặc cảm, khơng dám tiếp xúc với cộng đồng, khơng hợp tác với 17 chương trình phòng chống HIV/AIDS Cán chun mơn khó gặp tư vấn cho họ kỹ phòng tránh lây HIV/AIDS cho người khác, làm cho người nhiễm HIV/AIDS trở thành “quần thể ẩn”, khó tiếp cận, họ khó tiếp nhận thơng tin, kỹ phòng bệnh họ “vô tư” truyền HIV cho người khác - Do thiếu thơng cảm giúp đỡ cộng đồng dẫn đến bi quan, chán nản, sợ hãi khơng tiết lộ danh tính, khơng tiếp cận dịch vụ chương trình phòng, chống HIV/AIDS khơng tiếp cận với người nhiễm HIV nên khơng có số ca bệnh xác, khơng ước tính dự báo xác tình hình dịch Việc lập kế hoạch dựa thông tin không đầy đủ làm lãng phí tiền đặc biệt không ngăn chặn lây lan HIV - Với hình thức kỳ thị phổ biến xì xào, bàn tán, xúc phạm, nhục mạ, chí bị bạo hành thân thể làm cho người nhiễm HIV cố tình che giấu khơng tiết lộ tình trạng nhiễm HIV ngồi phạm vi gia đình, đặc biệt có tỷ lệ đáng kể người nhiễm HIV khơng cho chồng, vợ bạn tình biết họ bị nhiễm HIV - Có thể thấy, kỳ thị hành vi liên quan đến HIV AIDS có tác động lớn đến người nhiễm HIV, khiến họ cảm thấy khơng an tồn xã hội, hình thành tâm lý bị cách ly, lập tình trạng trở nên trầm trọng xuất tự kỳ thị thân người nhiễm HIV - Một vấn đề khác bỏ phí nguồn lực lớn, khơng phát huy tiềm người nhiễm HIV Người nhiễm HIV họ có thời gian dài khỏe mạnh nên họ cống hiến cho gia đình xã hội Khi bị kỳ thị phân biệt đối xử, người nhiễm HIV bị tách biệt, không làm việc, khơng chăm sóc người nhiễm HIV chết sớm khơng chăm sóc để lại vợ, con, bố mẹ già làm tăng tác động HIV/AIDS đến gia đình, đến kinh tế xã hội đất nước Nhiều người nhiễm HIV tuyên truyền viên hiệu nên làm lực lượng có hiệu phòng, chống 18 AIDS - Cuối kỳ thị phân biệt đối xử dẫn đến hạn chế số quyền cơng dân quyền chăm sóc sức khoẻ, làm việc, học hành, tự lại… quyền mà người nhiễm HIV pháp luật bảo vệ Luật Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có nhiều điều khoản nghiêm cấm việc kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS Hành động thiết thực công tác truyền thông chống kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS Các nghiên cứu giới Việt Nam rằng: Kỳ thị phân biệt đối xử nguyên nhân làm hạn chế người có hành vi nguy cao người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận với dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nhiễm HIV/AIDS, rào cản to lớn việc thực đầy đủ quyền người nhiễm HIV/AIDS, bao gồm quyền học tập, lao động sinh hoạt người bình thường 19 Như thấy rằng, biện pháp tách biệt, cấm đốn, kỳ thị phân biệt đối xử khơng làm hạn chế dịch HIV/AIDS mà trái lại làm cho dịch HIV/AIDS ngày trở nên khó kiểm sốt Do vậy, không nên kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS Để chống kỳ thị, phân biệt đối xử người nhiễm HIV/AIDS hiệu cải thiện sống người nhiễm HIV ngày tốt hơn, cần có chung sức cộng đồng thực hành động cụ thể - Cần bảo đảm tính bảo mật người nhiễm HIV q trình từ xét nghiệm đến điều trị, đặc biệt sở y tế dịch vụ xã hội Đồng thời, tiến hành nghiên cứu nhằm đưa quy định pháp luật cụ thể để bảo vệ quyền người nhiễm HIV, với nỗ lực để bảo đảm việc tuân thủ triển khai thực sách liên quan - Cần có chế để hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS việc tìm kiếm trợ giúp pháp lý để giải vi phạm quyền họ bị buộc việc, bị cản trở không khám chữa bệnh học tập lý nhiễm HIV Ngồi ra, cơng tác tun truyền, giáo dục huy động tham gia cộng đồng xã hội quan trọng, đa số trường hợp kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV bắt nguồn từ cộng đồng Trong cần có đổi nhiều mặt hoạt động tuyên truyền, cụ thể: 20 - Cần đổi tư truyền thông: chuyển từ truyền thông “hù dọa” sang truyền thơng giải thích, dựa sở khoa học thực tiễn; chuyển từ đưa tin, hình ảnh tiêu cực người nhiễm HIV sang đưa tin, hình ảnh tích cực họ, cải thiện hình ảnh, tiến tới bình thường hóa có mặt người nhiễm HIV cộng đồng 21 - Cần đổi nội dung/thông điệp truyền thông: tập trung vào việc giải thích cho người dân hiểu khả lây truyền HIV, làm rõ HIV không lây truyền qua tiếp xúc thông thường giải thích HIV lại khơng lây truyền qua tiếp xúc thơng thường….; tránh từ ngữ, lời nói, hình ảnh… gây hiểu nhầm HIV/AIDS tệ nạn xã hội, người nhiễm HIV người có lỗi; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật HIV/AIDS, nhấn mạnh quy định chống kỳ thị phân biệt đối xử - Đổi phương pháp truyền thơng: đa dạng hóa phương pháp truyền thông; lồng ghép nội dung chống kỳ thị, phân biệt đối xử vào tất hoạt động truyền thông HIV/AIDS Trên sở đổi nêu trên, hoạt động tuyên truyền phát động triển khai công đồng cách hiệu - Các hoạt động cần bao gồm nâng cao nhận thức HIV, hành vi nguy để giảm bớt lo lắng sợ hãi cộng đồng, nguyên nhân dẫn tới kỳ thị họ HIV/AIDS; - Cần thúc đẩy để cộng đồng xã hội tham gia mạnh mẽ vào hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, với biện pháp cụ thể nhằm giúp người nhiễm HIV xây dựng lòng tự tin, giảm kỳ thị học quy định luật pháp liên quan chống kỳ thị phân biệt đối xử - Tổ chức nhiều hoạt động truyền thông với tham gia người nhiễm HIV, đồng thời tạo điều kiện cho nhóm người nhiễm HIV tổ chức hoạt động truyền thông cộng đồng, nhà trường, nơi làm việc tuyên truyền quảng rộng rãi hoạt động này; - Huy động tham gia ngày nhiều vị lãnh đạo, vị chức sắc, người có uy tín, người tiếng quần chúng mến mộ… vào hoạt động truyền thông, kết hợp với thăm hỏi, động viên… người nhiễm HIV nhân kiện lớn năm, Tết… để làm gương cho cộng đồng 22 Ngoài ra, vấn đề chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em nhiễm HIV, ngồi biện pháp truyền thơng với người dân cộng đồng, cần lưu ý số biện pháp sau: - Tăng cường truyền thơng, giải thích cho giáo viên, phụ huynh học sinh học sinh đường không lây truyền HIV nguy lây nhiễm HIV học tập, sinh hoạt học sinh trường học, khả xử lý, hiệu xử lý an tồn trường hợp có nguy lây nhiễm xảy ra…; - Tăng cường truyền thông quy định pháp luật việc chống kỳ thị, phân biệt đối xử nói chung điều khoản nghiêm cấm phân biệt đối xử với trẻ em trường học nói riêng cho thày giáo cha mẹ học sinh em học sinh; - Truyền thông điều khoản liên quan đến quyền trẻ em; - Phối hợp chặt chẽ quyền, ngành giáo dục, ngành y tế đoàn thể quần chúng với hội cha mẹ học sinh có vần đề kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em nhiễm HIV trường học xã, phường; - Vận động thầy, giáo, lãnh đạo ban, ngành, đồn thể địa phương làm gương việc không kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em đưa trẻ nhiễm HIV đến trường 23 III.KẾT LUẬN Theo báo cáo Liên hợp quốc, xu hướng nhiễm HIV toàn cầu có xu hướng giảm năm gần đây, nhiên số vùng giới có xu hướng gia tăng Hiểu biết người dân HIV hạn chế Theo điều tra gần nước có thu nhập thấp trung bình, có 24% phụ nữ trẻ nam giới trẻ trả lời xác câu hỏi biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV phản đối quan niệm sai lầm lây nhiễm HIV Nhận thức kiến thức HIV thấp tiếp tục thách thức toàn cầu năm tới việc kiểm soát lây nhiễm HIV Các báo cáo cho thấy ca nhiễm HIV khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tập trung nhóm có nguy lây nhiễm cao, gồm người tiêm chích ma túy, người mua bán dâm, nam có quan hệ tình dục đồng với nam người chuyển giới Đã 30 năm đương đầu với HIV/AIDS, nhiều thành tựu đạt phòng, chống HIV/AIDS, nhiên tình trạng kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến nhiễm HIV/AIDS tồn phổ biến tất quốc gia giới Nhiều quốc gia quy định cấm người nhiễm HIV nhập cảnh cư trú tồn tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử bạo hành giới liên quan đến HIV/AIDS Cả giới Việt Nam, kỳ thị phân biệt đối xử tiếp tục nguyên nhân hạn chế người có hành vi nguy cao người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nhiễm HIV/AIDS rào cản việc thực đầy đủ quyền người nhiễm HIV/AIDS, bao gồm quyền học hành, lao động pháp luật quốc gia quy định 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình Ma túy xã hội  Giáo trình an sinh xã hội  Giáo trình sách xã hội  https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Ph%C3%BAc  http://www.baophuyen.com.vn/141/124269/day-manh-truyen-thong-morong-dieu-tri-cho-nguoi-nhiem-hiv.html  http://vaac.gov.vn/en-us/FAQ/Detail/Xin-cho-biet-cac-anh-huong-cuanhiem-HIV-AIDS-doi-voi-ca-nhan-va-xa-hoi-  https://suckhoetv.com/tin-suc-khoe/hivaids/#IV_Nguyen_nhan_HIV_8211_AIDS  http://vaac.gov.vn/Tin-Tuc/Detail/So-ket-cong-tac-phong-chong-HIVAIDS-6-thang-dau-nam-va-trien-khai-ke-hoach-6-thang-cuoi-nam-2018  http://tuanbaovannghetphcm.vn/ky-thi-va-phan-biet-doi-xu-so-494/  https://123doc.org//document/1358448-tieu-luan-hiv.htm  http://luanvan.net.vn/luan-van/tieu-luan-cong-tac-xa-hoi-voi-nguoi-cohiv-nhung-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-64347/  https://www.testsgn.org/vn/news/k%C3%AC-th%E1%BB%8B-ph %C3%A2n-bi%E1%BB%87t-%C4%91%E1%BB%91i-x%E1%BB%ADv%C3%A0-hiv 25 ... trạng kỳ thị với người nhiễm ảnh hưởng HIV/ AIDS huyện Ba Vì Đến nay, tồn huyện phát 254 người nhiễm HIV, có 76 trường hợp chuyển sang AIDS 52 bệnh nhân tử vong AIDS Còn lại người nhiễm HIV/ AIDS điều... lây nhiễm HIV Hậu người nhiễm ảnh hưởng HIV/ AIDS Ảnh hưởng cá nhân xã hội nhiễm HIV/ AIDS to lớn lường trước được: - Ảnh hưởng kinh tế: Số người nhiễm HIV chủ yếu lứa tuổi lao động Khi nhiều người. .. giống Từ ảnh hưởng tác động lớn đến văn hóa, trị Thực trạng kỳ thị với người nhiễm ảnh hưởng HIV/ AIDS huyện Ba Vì 5.1 Địa bàn nghiên cứu Ba Vì huyện tận phía Tây Bắc Hà Nội, địa bàn huyện có
- Xem thêm -

Xem thêm: Kì thị với người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV AIDS tại huyện ba vì, Kì thị với người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV AIDS tại huyện ba vì

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay