Hỗ trợ giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV AIDS tại tỉnh lào cai

23 13 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 07:44

Tình hình lây nhiễm nhanh chóng cả về địa bàn và số lượng. Ca nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam được phát hiện tháng 12 năm 1990 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1993, dịch Hiv bùng nổ trong nhóm những người nghiện hút, tiêm chích ma túy. Tính đến ngày 31102008, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã phát hiện người nhiễm HIV.Nhiễm HIV ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở độ tuổi từ 20 – 39 tuổi (chiếm 83,44%) trong tổng số trường hợp HIV được phát hiện. Trong đó nam giới chiếm 82,17% và nữ giới là 17,81%.Hậu quả mà HIVAIDS để lại là vô cùng nghiêm trọng, không chỉ với cá nhân người nhiễm mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình và toàn xã hội. Những người nhiễm HIVAIDS luôn nhận về những cái nhìn xa lạ, tránh né của những người xung quanh. Vì thế tôi chọn đề tài “ Hỗ trợ giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIVAIDS tại tỉnh Lào Cai” làm đề tài nghiên cứu của mình, để tìm hiểu tâm, sinh lý của những người nhiễm HIVAIDS, suy nghĩ của những người xung quanh và dùng những kinh nghiệm, kỹ năng của một nhà CTXH để hỗ trợ giảm kỳ thị đối với người HIV, mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ, giúp họ có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống và cố gắng chống lại căn bệnh này. MỤC LỤC I Mở đầu 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu II, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU .3 1.1 Khái niệm HIV/AIDS 1.2 Khái niệm kỳ thị, phân biệt đối xử: 1.3 Khái niệm kỳ thị, phân biệt đối xử với người HIV/AIDS 1.4 Con đường lây truyền HIV .4 1.5 Đặc điểm tâm lý, sinh lý ngườiHIV Tâm trạng sợ hãi lo lắng .4 Tâm lý cô đơn, tự kỳ thị 1.6 Nguyên nhân hậu việc kỳ thị người nhiễm HIV 1.7 Các hệ thồng sách, pháp luật trợ giúp người có HIV/AIDS 1.7.1 Chính sách II Hoạt động hỗ trợ giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Lào Cai 12 2.1 Mô tả tỉnh Lào Cai 12 2.2 Thực trạng người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Lào Cai 13 2.3 Hỗ trợ giảm kỷ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Lào Cai 14 III.ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 18 IV.KẾT LUẬN .20 V.TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 I Mở đầu Lý chọn đề tài Ngày nay, HIV/AIDS vấn đề toàn cầu Trên giới, HIV xuất lan tràn từ năm 70 kỷ XX mà chưa phát Hàng ngàn trường hợp AIDS sau kết việc bị nhiễm HIV lặng lẽ khứ Sự lây lan HIV với tốc độ nhanh chóng Tháng 6/1981 lần loài người biết đến HIV/AIDS, theo thống kê WHO Tổ chức phòng chống AIDS Liên Hợp Quốc (UNAIDS), tính đến tháng 12/2007, tổng số người sống chung với HIV/AIDS toàn giới 33,2 triệu người Trong người lớn 30,8 triệu người; phụ nữ 15,4 triệu người trẻ em 15 tuổi 2,5 triệu Tổng số ca nhiễm HIV năm 2007 2,5 triệu người, người lớn 2,1 triệu trẻ em 420.000 trẻ Đại đa số trẻ em mớibị nhiễm lây từ người mẹ thời điểm trước sau sinh ½ số tử vong vòng năm đời khơng chăm sóc y tế cách Tổng số ca tử vong AIDS 2,1 triệu, người lớn 1,7 triệu trẻ em 330.000 Đồng thời 15 giây đồng hồ có em bị mồ cơi cha mẹ chết HIV/AIDS Từ nước phát ngườiHIV Mỹ nay, hầu hết tất quốc gia, lãnh thổ giới có người nhiễm HIV Còn Việt Nam, dịch HIV/AIDS gia tăng cách nhanh chóng Trong năm 2008: + Số trường hợp nhiễm HIV: 13.209 + Số bệnh nhân AIDS: 4.629 + Số bệnh nhân AIDS tử vong:2.699 + Số trường hợp nhiễm HIV sống: 132.048 + Tổng số bệnh nhân AIDS sơng: 27.579 + Tổng số người nhiễm HIV tử vong: 40.717 Tình hình lây nhiễm nhanh chóng địa bàn số lượng Ca nhiễm HIV Việt Nam phát tháng 12 năm 1990 Thành phố Hồ Chí Minh Năm 1993, dịch Hiv bùng n ổ nhóm nh ững người nghiện hút, tiêm chích ma túy Tính đến ngày 31/10/2008, toàn 63 tỉnh, thành phố phát người nhiễm HIV Nhiễm HIV Việt Nam tập trung chủ yếu độ tuổi từ 20 – 39 tuổi (chiếm 83,44%) tổng số trường hợp HIV phát Trong nam giới chiếm 82,17% nữ giới 17,81% Hậu mà HIV/AIDS để lại vô nghiêm trọng, không v ới cá nhân người nhiễmảnh hưởng đến gia đình tồn xã h ội Những người nhiễm HIV/AIDS ln nhận nhìn xa l ạ, tránh né người xung quanh Vì tơi chọn đề tài “ H ỗ tr ợ gi ảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS tỉnh Lào Cai” làm đề tài nghiên cứu mình, để tìm hiểu tâm, sinh lý người nhiễm HIV/AIDS, suy nghĩ người xung quanh dùng kinh nghiệm, kỹ nhà CTXH để hỗ trợ giảm kỳ thị người HIV, mang lại sống tốt đẹp cho họ, giúp họ có nhìn tích cực sống cố gắng chống lại bệnh Mục đích nghiên cứu Mục đích tổng thể nghiên cứu tìm hiểu lý thuyết HIV/AIDS Các mục đích cụ thể: - Tìm hiểu thực trạng số người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Lào Cai - Tìm hiểu thực trạng người nhiễm HIV/AIDS bị kỳ thị Trên sở đó, đưa số khuyến nghị số giải pháp để giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm ảnh hưởng HIV/AIDS tỉnh Lào Cai II, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm HIV/AIDS *Khái niệm HIV: -HIV virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người HIV gây tổn thương hệ thống miễn dịch thể làm cho th ể không khả chống lại tác nhân gây bệnh dẫn đến ch ết người *Khái niệm AIDS: -AIDS giai đoạn cuối trình nhiễm HIV đ ược th ể b ởi bệnh nhiễm trùng hội, ung thư bệnh liên quan đến rối lo ạn miễn dịch dẫn đến tử vong Thời gian từ nhiễm HIV đến biến chuy ển thành bệnh AIDS tùy thuộc vào hành vi đáp ứng miễn dịch t ừng người tựu chung lại khoảng thời gian trung bình năm 1.2 Khái niệm kỳ thị, phân biệt đối xử: -Kỳ thị thái độ làm thể diện không tôn trọng m ột cách thi ếu cá nhân nhóm người -Phân biệt đối xử hành động hành vi nhằm phân biệt cá nhân nhóm người đưa đến hành động, hành vi trừng phạt phỉ báng người bị kỳ thị 1.3 Khái niệm kỳ thị, phân biệt đối xử với người HIV/AIDS Theo khoản khoản Luật Phòng, chống HIV/AIDS: “ Kỳ thị người nhiễm HIV thái độ khinh thường hay thiếu tơn trọng người khác biết nghi ngờ người nhiễm HIV ng ười có quan h ệ gần gũi với người nhiễm HIV bị nghi ngờ nhiễm HIV Phân biệt đối xử với người nhiễm HIV hành vi xa lánh, từ ch ối, tách bi ệt, ng ược đãi, phỉ báng, có thành kiến hạn chế quy ền người khác bi ết nghi ngờ người nhiễm HIV người có quan h ệ g ần gũi với người nhiễm HIV bị nghi ngờ nhiễm HIV Phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS hành vi, hành động phân biệt, trường phạt, phỉ báng, hạn chế quyền người nhiễm người liên quan chịu ảnh hưởng HIV/AIDS Kỳ th ị nói v ề thái độ, phân biệt đối xử nói hành vi hành đ ộng c ụ th ể đ ối với người nhiễm HIV người liên quan đến HIV/AIDS Phân biệt đ ối xử hệ kỳ thị 1.4 Con đường lây truyền HIV HIV/ AIDS lây truyền qua đường - Quan hệ tình dục: Virus HIV có nhiều máu, ch ất dịch sinh dục Do vậy, virus xâm nhập vào máu bạn tình qua quan sinh dục Việc sinh hoạt tình dục, dù có giao h ợp hay ch ỉ tiếp xúc c quan sinh dục, dẫn đến nguy lây nhiễm - Qua đường máu: HIV có nhiều máu Bơm kim tiêm dùng xong mà khơng tiệt trùng, tiệt trùng khơng tốt v ẫn đ ọng máu (dù khơng nhìn thấy) Do đó, dùng chung bơm kim tiêm v ới m ột người mang HIV, nhiễm HIV - Lây truyền từ mẹ sang con: Cứ trăm phụ nữ nhiễm HIV sinh khoảng 25 - 30 trẻ bị nhiễm HIV lây sang bé qua rau thai bé bụng mẹ, qua máu chất dịch mẹ sinh, qua sữa mẹ mẹ cho bú Trẻ sơ sinh nhiễm HIV thường không sống đ ược ba năm 1.5 Đặc điểm tâm lý, sinh lý ngườiHIV Tâm trạng giận Người mắc HIV thường có tâm trạng giận dữ, mặt đỏ, nói to, mắng người xung quanh Lúc người nhiễm HIV cảm th bất yên, đi lại lại im lặng cách bất th ường, t ự hành h tránh nhìn người Đôi trạng thái giận dữ, họ có hành vi bạo lực với người khác hay tỏ không hợp tác Tâm trạng sợ hãi lo lắng Nguyên nhân dẫn tới tâm trạng sợ hãi, lo lắng sau:  Lo sợ chết báo trước  Sợ lây nhiễm cho gia đình, người thân  Sợ việc làm  Sợ khơng có thuốc chữa, khơng đủ tiền mua thuốc  Sợ bị xa lánh, kỳ thị, gia đình bỏ rơi Tâm lý cô đơn, tự kỳ thị Những người nhiễm HIV thường bị gia đình, bạn bè kỳ th ị Chính th ế cảm giác khơng có người chia sẻ, trăn trở người bệnh ho ặc khơng hiểu Khi biết nhiễm HIV, nhiều người thường nghĩ tất chấm hết Đặc biệt người bị vợ ch ống lây nhiễm sang, họ có tâm trạng khủng hoảng, sợ hãi, suy sụp tinh th ần th ất vọng, Các chấn động nặng nề không đ ược chia s ẻ, giúp đ ỡ dễ dẫn tới bị điên 1.6 Nguyên nhân hậu việc kỳ thị người nhiễm HIV * Nguyên nhân gây kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV Có nhiều nguyên nhân gây kỳ thị phân biệt đối xử với người nhi ễm HIV/AIDS, phổ biến nguyên nhân sau đây: Do chất bệnh: Vì chất kỳ thị phân biệt đối xử nói chung thường gắn liền với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khó chữa Trong HIV/AIDS bệnh truyền nhiễm nguy hiểm dẫn đến chết người, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đến ch ưa có vắc xin phòng bệnh nên nhiễm HIV nghĩa hết Do thiếu hiểu biết hiểu biết không đúng, không đầy đủ HIV/AIDS: Nhiều người cho HIV/AIDS bệnh dễ lây, k ể c ả qua tiếp xúc thông thường nhiều người lại cho có người tiêm chích ma túy người mua, bán dâm tức nh ững người cho x ấu xa bị nhiễm HIV/AIDS, họ coi HIV/AIDS tệ nạn xã hội, nhi ễm HIV có tội, có lỗi Do thời gian dài việc truyền thông không đầy đủ không phù hợp: Truyền thông nhấn mạnh trọng đến đường lây truy ền mà khơng giải thích rõ ràng, đường không lây HIV Chúng ta th ường hù dọa tạo cảnh hãi hùng Chính việc tuyên truyền nh v ậy khiến người sợ hãi, xa lánh nguyên nhân d ẫn đến kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS *Những hậu kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV gây Qua số liệu nghiên cứu số đánh giá mức độ kỳ th ị với người nhiễm HIV Việt Nam Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam thực cho thấy, người nhiễm HIV phải đối mặt v ới s ự kỳ th ị phân biệt đối xử không thách thức riêng người nhiễm HIV, dịch HIV/AIDS giai đoạn tập trung, chủ y ếu lây truy ền nhóm tiêm chích ma túy, nam tình dục đồng giới phụ nữ mại dâm - Do bị kỳ thị phân biệt đối xử nơi làm việc, người nhiễm HIV bị rơi vào tình trạng thất nghiệp buộc phải thay đổi công việc thường xuyên, phải thay đổi nơi không thuê nhà ở, ph ải vật lộn để bảo đảm kế sinh nhai cho thân - Nghiên cứu Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam cho thấy, có khoảng 3% người nhiễm HIV 4% trẻ em c ng ười nhiễm HIV bị từ chối khơng học - Ngồi ra, kỳ thị phân biệt đối xử xảy gia đình, cộng đồng, bạn bè hàng xóm, bị vợ, chồng bỏ rơi người thân gia đình ruồng rẫy, bị cộng đồng xã hội tẩy chay, công ăn việc làm tài sản; bị đuổi học, bị từ chối khám sức khỏe sở y tế, thi ếu s ự chăm sóc hỗ trợ, chí bị bạo hành - Do sợ bị kỳ thị phân biệt đối xử, người nhiễm HIV/AIDS d ấu diếm tình trạng bệnh tật, mặc cảm, không dám tiếp xúc v ới cộng đ ồng, khơng hợp tác với chương trình phòng chống HIV/AIDS Cán chun mơn khó gặp tư vấn cho họ kỹ phòng tránh lây HIV/AIDS cho người khác, làm cho người nhiễm HIV/AIDS tr thành “quần thể ẩn”, khó tiếp cận, họ khó có th ể tiếp nh ận thơng tin, kỹ phòng bệnh họ “vô tư” truyền HIV cho ng ười khác - Do thiếu thơng cảm giúp đỡ cộng đồng có th ể dẫn đến bi quan, chán nản, sợ hãi khơng tiết lộ danh tính, khơng tiếp cận d ịch vụ chương trình phòng, chống HIV/AIDS không tiếp c ận với người nhiễm HIV nên khơng có số ca bệnh xác, khơng ước tính dự báo xác v ề tình hình d ịch Vi ệc l ập kế hoạch dựa thông tin không đầy đủ làm lãng phí tiền đặc biệt không ngăn chặn lây lan HIV - Với hình thức kỳ thị phổ biến xì xào, bàn tán, xúc ph ạm, nhục mạ, chí bị bạo hành thân thể làm cho người nhiễm HIV cố tình che giấu khơng tiết lộ tình trạng nhiễm HIV ngồi ph ạm vi gia đình, đặc biệt có tỷ lệ đáng kể người nhiễm HIV khơng cho ch ồng, vợ bạn tình biết họ bị nhiễm HIV - Có thể thấy, kỳ thị hành vi liên quan đến HIV AIDS có tác động lớn đến người nhiễm HIV, khiến họ cảm th khơng an tồn xã hội, hình thành tâm lý bị cách ly, l ập tình trạng trở nên trầm trọng xuất tự kỳ th ị thân người nhiễm HIV - Một vấn đề khác bỏ phí nguồn l ực l ớn, không phát huy tiềm người nhiễm HIV Người nhiễm HIV họ có thời gian dài khỏe mạnh nên họ cống hiến cho gia đình xã hội Khi bị kỳ thị phân biệt đối xử, người nhiễm HIV bị tách biệt, không làm việc, không chăm sóc người nhiễm HIV có th ể chết sớm khơng chăm sóc để lại vợ, con, bố mẹ già làm tăng tác động HIV/AIDS đến gia đình, đến kinh tế xã hội c đ ất n ước Nhi ều người nhiễm HIV tuyên truyền viên hiệu nên làm lực lượng có hiệu phòng, chống AIDS - Cuối kỳ thị phân biệt đối xử dẫn đến h ạn chế m ột s ố quyền công dân quyền chăm sóc sức khoẻ, làm việc, học hành, tự lại… quyền mà người nhiễm HIV đ ược pháp luật bảo vệ Luật Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có nhi ều điều khoản nghiêm cấm việc kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS 1.7 Các hệ thồng sách, pháp luật trợ giúp người có HIV/AIDS 1.7.1 Chính sách văn quy phạm pháp luật khác quy định việc h ỗ tr ợ t ạo ều kiện cho người nhiễm HIV/AIDS tham gia hòa nhập cộng đ ồng nh là: - Được miễn thuế trường hợp thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ doanh nghiệp có sử dụng lao đ ộng ng ười nhiễm HIV - Ưu đãi tín dụng hộ gia đình người nhiễm HIV v.v - Còn mặt chăm sóc y tế sức khỏe: người nhiễm HIV bệnh nhân AIDS VN đang hưởng miễn phí dịch vụ từ dự phòng, chẩn đốn đến chăm sóc điều tViệt Nam số n ước th ế gi ới có riêng Luật phòng, chống vi rút gây hội chứng suy gi ảm mi ễn dịch mắc phải người Chúng ta hay gọi tắt Luật phòng, ch ống HIV/AIDS đó, quy định rõ quy ền người nhi ễm đ ược hưởng khẳng định rằng, người nhiễm HIV có h ầu hết quy ền nh người khơng nhiễm HIV Ngồi ra, có nhiều văn quy phạm pháp luật khác quy đ ịnh việc hỗ trợ tạo điều kiện cho người nhiễm HIV/AIDS tham gia hòa nhập cộng đồng là: - Được miễn thuế trường hợp thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ doanh nghiệp có sử dụng lao đ ộng ng ười nhiễm HIV - Ưu đãi tín dụng hộ gia đình người nhiễm HIV v.v - Còn mặt chăm sóc y tế sức khỏe: người nhiễm HIV bệnh nhân AIDS VN đang hưởng miễn phí dịch vụ từ dự phòng, chẩn đốn đến chăm sóc điều trị HIV/AIDSrị HIV/AIDS 5.2 Pháp luật LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CH ỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 64/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG NĂM 2006 Điều Quyền nghĩa vụ người nhiễm HIV Người nhiễm HIV có quyền sau đây: a) Sống hòa nhập với cộng đồng xã hội; b) Được điều trị chăm sóc sức khoẻ; c) Học văn hố, học nghề, làm việc; d) Được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS; đ) Từ chối khám bệnh, chữa bệnh điều trị bệnh AIDS giai đoạn cuối; e) Các quyền khác theo quy định Luật quy định khác c pháp luật có liên quan Người nhiễm HIV có nghĩa vụ sau đây: a) Thực biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác; b) Thơng báo kết xét nghiệm HIV dương tính cho v ợ, chồng cho người chuẩn bị kết hôn với biết; c) Thực quy định điều trị thuốc kháng HIV; d) Các nghĩa vụ khác theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan Điều Chính sách Nhà nước phòng, chống HIV/AIDS Khuyến khích quan, tổ chức, cá nhân nước n ước h ợp tác, giúp đỡ hình thức phòng, chống HIV/AIDS; phát tri ển mơ hình tự chăm sóc người nhiễm HIV Hỗ trợ sản xuất thuốc kháng HIV nước; thực biện pháp giảm giá thuốc kháng HIV Khuyến khích doanh nghiệp, quan, đơn vị vũ trang nhân dân t ổ ch ức đào tạo tuyển dụng người nhiễm HIV thành viên gia đình họ vào làm việc đầu tư nguồn lực vào phòng, chống HIV/AIDS Huy động tham gia tồn xã hội, đóng góp tài chính, kỹ thuật quan, tổ chức, cá nhân nước nước ngồi phòng, chống HIV/AIDS Huy động điều phối nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tình hình d ịch HIV/AIDS đất nước giai đoạn 10 Hỗ trợ nghiên cứu khoa học, trao đổi đào tạo chuyên gia, chuy ển giao kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS Hỗ trợ phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, nuôi d ưỡng tr ẻ em tháng tuổi sinh từ người mẹ nhiễm HIV s ữa thay th ế bệnh nhân AIDS có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Điều trị, chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV tai n ạn r ủi ro ngh ề nghiệp Điều Những hành vi bị nghiêm cấm Cố ý lây truyền truyền HIV cho người khác Đe dọa truyền HIV cho người khác Kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV Cha, mẹ bỏ rơi chưa thành niên nhiễm HIV; người giám h ộ b ỏ r người giám hộ nhiễm HIV Cơng khai tên, địa chỉ, hình ảnh người nhiễm HIV tiết l ộ cho người khác biết việc người nhiễm HIV chưa đồng ý người đó, trừ trường hợp quy định Điều 30 Luật Đưa tin bịa đặt nhiễm HIV người không nhiễm HIV Bắt buộc xét nghiệm HIV, trừ trường hợp quy định Điều 28 c Lu ật Truyền máu, sản phẩm máu, ghép mô, phận thể có HIV cho ng ười khác Từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh biết ho ặc nghi ng người nhiễm HIV 10 Từ chối mai táng, hoả táng người chết lý liên quan đến HIV/AIDS 11 Lợi dụng hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để trục l ợi ho ặc th ực hành vi trái pháp luật 12 Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định pháp lu ật 11 Điều Mục đích yêu cầu thơng tin, giáo dục, truyền thơng phòng, chống HIV/AIDS Thơng tin, giáo dục, truyền thơng phòng, chống HIV/AIDS nh ằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ hành vi, chống kỳ th ị, phân bi ệt đối xử với người nhiễm HIV Việc cung cấp thơng tin, giáo dục, truyền thơng phòng, ch ống HIV/AIDS phải bảo đảm yêu cầu sau đây: a) Chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực; b) Phù hợp với đối tượng, trình độ, lứa tuổi, gi ới tính, truy ền th ống, văn hố, sắc dân tộc, tôn giáo, đạo đức xã h ội, tín ng ưỡng phong tục tập qn; c) Khơng phân biệt đối xử, không làm ảnh h ưởng đến bình đ ẳng gi ới khơng đưa thơng tin, hình ảnh tiêu cực người nhiễm HIV Điều 14 Phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây: a) Tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục biện pháp phòng, ch ống HIV/AIDS, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV c quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân; b) Bố trí cơng việc phù hợp với sức khỏe trình đ ộ chuyên môn c người lao động nhiễm HIV; c) Tạo điều kiện cho người lao động tham gia hoạt động phòng, ch ống HIV/AIDS; d) Các trách nhiệm khác phòng, chống HIV/AIDS theo quy đ ịnh c pháp luật Người sử dụng lao động khơng có hành vi sau đây: a) Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc gây khó khăn q trình làm việc người lao động lý người lao đ ộng nhiễm HIV; 12 b) Ép buộc người lao động đủ sức khỏe chuyển công việc mà h ọ đảm nhiệmngười lao động nhiễm HIV; c) Từ chối nâng lương, đề bạt không bảo đảm quyền, lợi ích h ợp pháp người lao động lý người lao động nhiễm HIV; d) Yêu cầu xét nghiệm HIV xuất trình kết xét nghi ệm HIV đ ối với người dự tuyển lao động, từ chối tuyển dụng lý người dự ển lao động nhiễm HIV, trừ trường hợp quy định khoản Điều 28 c Luật II Hoạt động hỗ trợ giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Lào Cai 2.1 Mô tả tỉnh Lào Cai Lào Cai tỉnh vùng cao biên giới, nằm vùng Đông Bắc vùng Tây Bắc Việt Nam, cách Hà Nội 296 km theo đ ường s 265 km theo đường Diện tích tự nhiên: 6.383,88 km2 (chiếm 2,44% di ện tích nước, tỉnh có diện tích lớn th ứ 19/64 tỉnh, thành ph ố c ả n ước) Theo số liệu năm 2016, dân số toàn tỉnh 674.530 người Mật độ dân số bình quân: 106 người/km2 - Điện: Điện lưới quốc gia cấp đến 100% xã, ph ường, th ị trấn - Nước: Hệ thống nước cấp đến tất huy ện, thành phố, đảm bảo cung cấp đủ cho sinh hoạt hoạt động sản xu ất kinh doanh Giao thông - Đường bộ: Có tuyến quốc lộ ch ạy qua đ ịa bàn t ỉnh (4D, 4E,279,70) với tổng chiều dài 400km; tuyến tỉnh lộ v ới gần 300km gần 1.000km đường liên xã, liên thôn Hiện, 100% số xã c Lào Cai có đường tơ đến trung tâm xã, 80% số xã có đ ường cho xe c giới đến tất thôn, Tài ngun đất Lào Cai có diện tích tự nhiên rộng 638.389 ha, độ phì nhiêu cao, màu mỡ, đa dạng bao gồm 10 nhóm đất v ới 30 loại đ ất 13 chính, phù hợp với nhiều loại trồng khác nhau, g ồm đ ất phù sa, đ ất lầy, đất đen, đất đỏ vàng, đất mùn vàng đỏ, đất mùn alit núi, đ ất mùn thô núi, đất đỏ vàng bị biến đổi trồng lúa, đất xói mòn m ạnh tr sỏi đá đất dốc tụ 2.2 Thực trạng người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Lào Cai Theo số liệu thống kê, tỉnh Lào Cai có gần 3.000 người nhiễm HIV, 2.482 người chuyển sang giai đoạn AIDS, 1.477 tr ường h ợp tử vong bệnh kỷ 9/9 huyện, thành phố, 128/164 xã, ph ường, th ị tr ấn có ng ười nhi ễm HIV/AIDS; đó, huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Văn Bàn thành ph ố Lào Cai địa phương có tỷ lệ người nhiễm HIV cao tỉnh Riêng huyện Văn Bàn, tính đến ngày 30/10/2018, tồn huy ện có 832 người nhiễm HIV, 394 người tử vong bệnh Trong số 350 người nhiễm HIV quản lý cộng đồng, có 291 người tiếp cận sử dụng dịch vụ chăm sóc phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa huyện Các số thống kê cho thấy, người bị nhiễm HIV lan r ộng gần toàn địa bàn tỉnh, đáng ý nhiều đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS chưa tiếp cận dịch vụ y tế, chưa tư vấn điều trị, dẫn đến nguy lây lan cao xã hội Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 đợt cao điểm huy động tồn lực lượng xã hội góp phần đẩy lùi bệnh kỷ Bên cạnh đó, 63% người nhiễm HIV thuộc nhóm người sử dụng ma túy, nguy lây nhiễm HIV tập trung cao qua đường máu (65%) qua đường tình dục (24,8%)… Mặc dù số người nhiễm HIV có giảm, nhiên người mắc HIVxu hướng trẻ hóa, cụ thể có tới 79% người mắc HIV lứa tuổi trẻ từ 20-39 tuổi, gây ảnh hưởng tới phát triển toàn xã hội 14 2.3 Hỗ trợ giảm kỷ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Lào Cai Nhận thức rõ tầm quan trọng việc phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, thời gian qua, ngành chức tỉnh tri ển khai đ ồng nhiều giải pháp, nhằm hạn chế số người lây nhiễm HIV Tập trung tuyên truyền trực tiếp, giáo dục đồng đẳng để giảm thiểu số người nhiễm HIV nhóm người nghiện ma túy Ngồi ra, tổ chức lồng ghép hoạt động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, bao gồm phối hợp lao/HIV, dự phòng lây truyền từ mẹ sang con, tư vấn xét nghiệm l ưu động Bên cạnh đó, cơng tác đào tạo, nâng cao l ực cho cán b ộ, nhân viên tham gia mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS đ ơn v ị tỉnh tăng cường./ Ở nhiều nơi giới nước ta nay, kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV xảy nhiều n biểu công khai ngấm ngầm, thô bạo tế nhị, nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều hình thức mức độ khác Có nhiều ngun nhân gây kỳ thị phân biệt đối x liên quan đến HIV/AIDS, phổ biến nguyên nhân sau đây: - Do chất bệnh: Vi chất kỳ th ị phân bi ệt đ ối x nói chung thường gắn liền với bệnh truyền nhiễm nguy hi ểm khó chữa trước người dân sợ tránh xa người bệnh phong (hủi) hay bệnh lao khơng có thuốc điều trị Trong HIV/AIDS bệnh truyền nhiễm nguy hiểm dẫn đến chết người, ch ưa có thuốc điều trị đặc hiệu đến chưa có vắc xin phòng bệnh nên nhiễm HIV nghĩa hết Một vấn đề khác HIV lây qua đ ường tình dục vốn bị kỳ thị bệnh hoa liễu Do người s ợ bị lây nhiễm HIV tiếp xúc với người nhiễm HIV 15 - Do thiếu hiểu biết hiểu biết không đúng, không đầy đủ v ề HIV/AIDS: Nhiều người cho HIV/AIDS bệnh dễ lây, k ể qua tiếp xúc thông thường nhiều người lại cho có nh ững người tiêm chích ma túy người mua, bán dâm tức nh ững người cho xấu xa bị nhiễm HIV/AIDS, họ coi HIV/AIDS tệ n ạn xã hội, nhiễm HIV có tội, có lỗi - Do thời gian dài việc truyền thông không đ ầy đ ủ ho ặc không phù hợp: Truyền thông nhấn mạnh trọng đến đường lây truy ền mà khơng giải thích rõ ràng, đường khơng lây HIV Chúng ta thường hù dọa hình ảnh chết chóc, đầu lâu x ương chéo, hình ảnh người lở loét toàn thân, gầy dơ xương vv tạo cảnh hãi hùng Chính việc tuyên truyền khiến người sợ hãi, xa lánh nguyên nhân dẫn đến kỳ thị phân biệt đối x v ới người nhiễm HIV/AIDS Kỳ thị phân biệt đối xử - lợi bất cập hại Trước tiên phải khẳng định quan niệm nhiều người hiểu HIV không lây qua ti ếp xúc thông th ường cho “tốt tránh xa họ ra” để lại nhi ều khó khăn cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS - Do sợ bị kỳ thị phân biệt đối xử, người nhiễm HIV/AIDS dấu diếm tình trạng bệnh tật, mặc cảm, không dám tiếp xúc với cộng đ ồng, không hợp tác với chương trình phòng chống HIV/AIDS Cán chun mơn khó gặp tư vấn cho họ kỹ phòng tránh lây HIV/AIDS cho người khác, làm cho người nhiễm HIV/AIDS trở thành “quần th ể ẩn”, khó tiếp cận, họ khó tiếp nhận thơng tin, kỹ phòng bệnh họ “vơ tư” truyền HIV cho người khác - Do thiếu thông cảm giúp đỡ cộng đồng có th ể d ẫn đến bi quan, chí “uất ức trả thù đời” người nhiễm HIV 16 - Do không tiếp cận với người nhiễm HIV nên khơng có đ ược số ca bệnh xác, khơng ước tính dự báo xác đ ược v ề tình hình dịch Như vậy, kế hoạch chương trình quốc gia phòng, chống HIV/AIDS dựa thơng tin khơng đầy đủ làm lãng phí tiền đặc biệt không ngăn chặn lây lan HIV - Một vấn đề khác bỏ phí m ột nguồn l ực l ớn, không phát huy tiềm người nhiễm HIV Người nhiễm HIV h ọ có thời gian dài khỏe mạnh nên họ cống hiến cho gia đình xã hội Khi bị kỳ thị phân biệt đối xử, người nhiễm HIV bị tách biệt, khơng làm việc, khơng chăm sóc người nhiễm HIV có th ể chết sớm khơng chăm sóc để lại vợ, con, bố mẹ già làm tăng tác đ ộng HIV/AIDS đến gia đình, đến kinh tế xã h ội đất n ước Nhi ều ng ười nhiễm HIV tuyên truyền viên hiệu nên làm lực lượng có hiệu phòng, chống AIDS - Cuối kỳ thị phân biệt đối xử dẫn đến h ạn chế m ột s ố quy ền công dân quyền chăm sóc sức khoẻ, làm việc, h ọc hành, tự lại… quyền mà người nhiễm HIV đ ược pháp lu ật vệ Khi bị kỳ thị phân biệt đối xử, người nhiễm HIV b ị hạn chế số quyền Như thấy rằng, biện pháp tách biệt, cấm đoán, kỳ th ị phân biệt đối xử không làm hạn chế dịch HIV/AIDS mà trái lại làm cho dịch HIV/AIDS ngày trở nên khó kiểm sốt h ơn Vì thế, tỉnh Lào Cai, trung tâm hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS với quyền địa phương cấp có nh ững biện pháp h ỗ tr ợ giảm kỳ thị cho người HIV/AIDS địa bàn tỉnh Cụ thể: -Biện pháp làm giảm kỳ thị phân biệt đối xử dịch v ụ y tế: + Đảm bảo riêng tư phòng khám bệnh + Đảm bảo hồ sơ khách hàng bảo mật 17 + Tránh dùng biểu ngữ, áp phích quanh khu v ực khám b ệnh cho ng ười bệnh nhiễm HIV + Tránh cô lập khách hàng nhiễm HIV với khách hàng khác + Tránh sử dụng găng tay trường hợp khơng có nguy c phơi nhi ễm + Tránh giao tiếp không lời thể khinh miệt, ghê t ởm ho ặc không tôn trọng + Tổ chức khóa tập huấn sở cho nhân viên y tế về: phòng ngừa chuẩn dự phòng phơi nhiễm nghề nghiệp + Vận động phát triển sách bảo vệ người nhiễm HIV kh ỏi ngược đãi phân biệt đối xử -Biện pháp làm giảm kỳ thị phân biệt đối xử cộng đ ồng: + Phát huy vai trò người nhiễm + Tham vấn cho người nhiễm HIV gia đình họ nhằm giảm kỳ th ị tự kỳ thị + Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao hiểu biết c ộng đồng HIV/AIDS + Vận động ban ngành đoàn thể tham gia hoạt động phòng ch ống HIV/AIDS 18 19 III.ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Có thể khẳng định lại rằng, ngày nay, tình trạng kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS vấn đề phổ biến Nó bộc lộ bất ổn sâu sắc tình trạng đạo đức xã hội mà chưa có cách tháo gỡ Trong q trình nghiên cứu đề tài này, tơi xin đưa số giải pháp sau: Thứ nhất: nâng cao nhận thức Cần giáo dục cho người hiểu kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS hình thức nào, nguyên nhân vi phạm pháp luật, vi phạm quyền người Thứ hai: từ việc nâng cao nhận thức người dân để họ hiểu rõ người nhiếm HIV/AIDS, từ huy động cộng đồng tham gia tuyên truyền để giảm kỳ thị Kỳ thị có nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan, khơng người quan niệm sai lầm việc nhiễm HIV/AIDS Do cần nhận thức sai lầm, từ huy động cộng đồng tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn việc kỳ thị thơng qua quyền địa phương tổ chức xã hội khác Thứ ba: tạo điều kiện cho người nhiễm HIV/AIDS phát triển Gia đình, cộng đồng xã hội cần tạo điều kiện cho họ phát triển Sự tham gia họ công việc ngày hay cộng đồng khiến cho họ khơng mặc cảm, tự ty trước người gia đình xã hội Thứ tư: thơng tin đại chúng có vai trò quan trọng việc góp phần giảm kỳ thị cho người nhiễm HIV/AIDS Thông qua việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục đạo đức để người có cách nhìn nhận khác người nhiễm HIV/AIDS 20 IV.KẾT LUẬN Những người nhiễm chịu ảnh hưởng từ HIV/AIDS ln có sống khác với người bình thường khác Khơng sức khỏe giảm sút nhanh thời gian ngắn mà họ phải nhận nhìn khơng thiện cảm người xung quanh Đã có nhiều trường hợp người nhiễm HIV/AIDS bị người thân gia đình ruồng bỏ, họ cảm giác cô độc, bị bỏ rơi ý chí phấn đấu Điều làm cho tầng lớp lao động giới nói chung Việt Nam nói riêng nhiều nhân tố, tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS bị trẻ hóa, số người nhiễm độ tuổi lao động so với độ tuổi khác chênh lệch nhiều Vì việc giảm kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS quan trọng Nó khơng giúp cho người nhiễm H có sống tốt đẹp mà giúp cho gia đình họ cộng đồng xã hội tiến 21 V.TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình CTXH với người nhiễm Hiv- Đại học Lao động xã hội - Các trang web: https://www.google.com/search?q=bi%E1%BB%87n+ph%C3%A1p+gi %E1%BA%A3m+k%E1%BB%B3+th%E1%BB%8B+v%E1%BB%9Bi+ng %C6%B0%E1%BB%9Di+nhi%E1%BB %85m+hiv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiepq6AvPLeAhU LbrwKHabiCSQQ_AUIDygC&biw=1093&bih=530#imgrc=_ - http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/cung-suy-ngam/item/24749402-khongxa-lanh-nguoi-nhiem-hiv.html -http://www.haivn.org/tool-materials/TL%20GV%2003.Ky%20thi%20va %20phan%20biet%20doi%20xu.pdf - https://vi.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_bi%E1%BB%87t_ %C4%91%E1%BB%91i_x%E1%BB%AD -https://baomoi.com/lao-cai-co-gan-3-000-nguoi-nhiem-hiv/c/28597033.epi -http://laocaitv.vn/tin-tuc/lao-cai-day-manh-phong-chong-lay-nhiem-hivaidstren-dia-ban-tinh 22 ... Nguyên nhân hậu việc kỳ thị người nhiễm HIV * Nguyên nhân gây kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV Có nhiều nguyên nhân gây kỳ thị phân biệt đối xử với người nhi ễm HIV/ AIDS, phổ biến nguyên... quy định khoản Điều 28 c Luật II Hoạt động hỗ trợ giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/ AIDS tỉnh Lào Cai 2.1 Mô tả tỉnh Lào Cai Lào Cai tỉnh vùng cao biên giới, nằm vùng Đơng Bắc... quy ền người khác bi ết nghi ngờ người nhiễm HIV người có quan h ệ g ần gũi với người nhiễm HIV bị nghi ngờ nhiễm HIV Phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/ AIDS hành vi, hành động phân biệt, trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Hỗ trợ giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV AIDS tại tỉnh lào cai, Hỗ trợ giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV AIDS tại tỉnh lào cai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay