giaotrinhmastercamx91 giaotrinhmastercam

89 18 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 02:48

giaotrinhmastercam;giaotrinhmastercamgiaotrinhmastercamgiaotrinhmastercamgiaotrinhmastercamgiaotrinhmastercamgiaotrinhmastercamgiaotrinhmastercamgiaotrinhmastercamgiaotrinhmastercamgiaotrinhmastercamgiaotrinhmastercamgiaotrinhmastercamgiaotrinhmastercamgiaotrinhmastercamgiaotrinhmastercam TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD Thiết kế Hướng dẫn vẽ chi tiết sau: 1.1.Ta vẽ đường tròn Ø80, Ø60 , Ø15 1.2.Ta vẽ đường tròn Ø40, Ø20, Đầu tiên từ tọa độ góc ta vẽ đường line kích thước 140 mm Tiếp theo ta vẽ đường line tiếp tuyến với đường tròn lớn Ø80, Ø40 Ta thực sau: Chú ý: Ở bạn sau chọn Line ta đưa chuột lại gần đường tròn thấy sáng lên nhấp chuột trái tự động lúc Line đường tròn tiếp xúc với Kết sau: Như ta gần hoàn thiện chi tiết ,tiếp theo vẽ chi tiết lại 1.3.Ta vẽ lục giác nội tiếp đường tròn Ø30 Create => Polygon TRUNG TÂM CƠNG NGHỆ ADVANCE CAD Corner: đường tròn ngoại tiếp đa giác Flat: đường tròn nội tiếp đa giác 1.4.Vẽ phần lại Nhìn vào hình ban đầu ta thấy cạnh cung cách mm,để làm cách nhanh xác tơi dùng lệnh offset Lúc mastercam xuất hộp thoại Offset Thẻ Mode ta chọn coppy, giá trị offset 8mm Nhấn vào cạnh đường tròn mà ta cần offset vào bên ,kết sau: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD Ta fillet để bo tròn các cạnh R= mm,R = mm Kết sau: Ta dùng lệnh Trim để cắt xén chi tiết thừa Nhấn vô cạnh thừa cho ta kết sau: Như vẽ xong chi tiết hoàn chỉnh ta gia cơng 6.Tạo đường chạy dao 2d Ta có chi tiết sau: u cầu gia cơng : Khai báo phôi chừa lượng dư gia công mặt 2mm kẹp phôi 5mm 6.1 Chuẩn bị phôi thiết lập thông số Default : chọn nhanh máy phay Lúc thẻ Toolpaths manager xuất bạn nhấn Stock setup Xuất hộp thoại Thẻ Machine Group properties Program  : tên chương trình Thẻ Toolpath configuration Assign numbers sequentially : đánh số thứ tự dao Wam of duplicate tool numbers : cảnh báo có trùng số thứ tự dao Thẻ stock setup Cut Parameters :thiết lập thông số cắt gọt Drill/counterbore : khoan hat khoét đầu lỗ,xuất mã lệnh G81 G82,nếu xuất G82 bạn nhập vào thông số DWELL giá trị ,đây thời gian cuối hành trình P Peck Drill : khoan lỗ sâu xuất mã lệnh G83,bạn nhập giá trị Peck giá trị Q Linking Parameters: thiết lập thông số cao độ Z Clearance : cao độ xuất phát Retract : cao độ lùi dao Feed plane : cao độ bắt đầu gia công với lượng ăn dao F Top of stock : mặt phơi, vị trí mặt phơi bắt đầu gia công Depth cut: chiều sâu kết thúc gia công Tip comp : bù trừ mũi dao Break through amount: khỏang cắt đứt Tip length : Chiều dài phần đỉnh Tip angle : gốc nghiêng mũi khoan Coolant : bật chế độ tưới nguội Kết ta có đường dao sau: Mơ gia cơng với verify 6.9 Drill mở rộng lỗ (khoét,doa) Bạn coppy lại chu trình khoan thẻ Toopth Type bạn chọn Tool Cut parameters Circle diameter : đường kính lỗ Start angle : gốc bắt đầu Stock to leave on walls : lượng dư chừa lại vách thành Stock to leave on floors : lương dư chừa lại phần đáy Roughing : Stepover : lượng dịch dao ngang Minimum radius : bán kính xoắn nhỏ mặc định lấy 50% đường kính dao Maximum radius : bán kính xoắn lớn mặc định lấy 50 % đường kính dao XY clearance : khoảng an toàn xoắn ốc so với thành lỗ Z clearance : khoảng an toàn xoắn ốc so với mặt phôi Plunge angle : gốc nghiêng xuống dao theo đường xoắn ốc Finishing : Semi – Finish : gia công bán tinh Finish : gia công tinh Number : số lần chạy bán tinh theo phương ngang Override Feed Speed : bổ sung bước tiến tốc độ cho bước chạy bán tinh Depth Cuts Max rought step : chiều sâu cắt lớn # finish cut : số lần cắt lớp cắt cuối Finish step : chiều sâu lớp cắt cuối Keep tool down : giữ dao suốt q trình gia cơng Subprogram : xuất chương trình Linking Parameters Clearance : cao độ xuất phát Retract : cao độ lùi dao Feed plane : cao độ bắt đầu gia công Top of stock : mặt top phơi, vị trí mặt phơi bắt đầu gia công Depth cut: chiều sâu kết thúc gia công Kết ta có sau: Mơ gia công với Verify 6.10 Phay khắc chữ TOOLPATHS => Engraving Thẻ Toolpaths Parameters Chọn dao khắc chữ chọn thông số dao phù họp Thẻ Engraving Parameters Clearance : cao độ xuất phát Retract : cao độ lùi dao Feed plane : cao độ bắt đầu gia công Top of stock : mặt top phơi, vị trí mặt phơi bắt đầu gia cơng Depth cut: chiều sâu kết thúc gia công Maching direction Climb : phay thuận Conventional : phay nghịch Depth cuts # of cuts : số lấn cắt hết chiều sâu cắt Equal depth cuts : chiều sâu cắt lớp Constant volume depth cuts :thể tích lớp cắt Sorting Left to right : gia công từ trái qua phải Top to bottom : gia công từ xuống Seclection order : tùy chọn Enter on Interior Corners : Vào dao gốc biên dạng Chain start point : vào dao điểm biên dạng Midpoint longest line : vào dao điểm biên dạng Xong bạn nhấn OK kết sau: Như hồn thành xong gia cơng chi tiết ta mô gia công verify xem nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: giaotrinhmastercamx91 giaotrinhmastercam, giaotrinhmastercamx91 giaotrinhmastercam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay