Giáo Án Tạo Hình: Nặn Quả Cam Lớp Mầm

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 01:19

Mẫu biểu 13 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TW – TP HCM KHOA GIÁO DỤC MẦM NON GIÁO ÁN TẠO HÌNH ĐỀ TÀI: NẶN QUẢ CAM Chủ đề: Thế giới thực vật Người thực hiện: Chu Nguyễn Hoa Anh Đào Nhóm/ Lớp MN: Mầm Ngày thực hiện: Thứ ngày 06 tháng 11 năm 2018 Hoạt động: Tạo hình Đề tài: Nặn cam (mẫu) I Mục tiêu: - Trẻ có kỹ xoay tròn, lăn dọc, ấn dẹt để nặn cam - Trẻ biết nặn cam, ích lợi cam - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cô bạn II Chuẩn bị: Đồ dùng cô: - Quả cam thật, giỏ quà - Quả cam mẫu - Đất nặn, bảng - Bàn để mẫu - Xắc xô, que Đồ dùng trẻ: - Bảng con, đất nặn - Bàn để trưng bày sản phẩm III Tổ chức thực hiện: Sờ đốn - Sáng có chợ để mua thức ăn, có mua tặng cho lớp quả, nhìn mang đến nhe! - Cơ cho trẻ sờ nói cam - Con có uống nước cam chưa? - Nước cam cung cấp vitamin cho thể con? - Con thường thấy cam có màu gì? - Cơ cho trẻ biết cam có nhiều màu: Có màu xanh, vàng, cam… - Hơm nay, cô cho nặn cam! * Quan sát vật mẫu đàm thoại – phân tích mẫu - Cô cho trẻ xem vật mẫu - Cô đưa mẫu lên cho trẻ quan sát đàm thoại: + Qủa cam nặn có màu gì? + Quả cam có dạng gì? + Cuống cam có dạng gì? + Lá cam có màu con? * Cô làm mẫu: - Cô vừa làm mẫu vừa giải thích cách nặn: + Đầu tiên nặn hình cam trước, chọn mẫu đất màu vàng nhào đất cho mềm, sau đặt mẫu đất bảng, làm động tác xoay tròn để nặn phần + Cô lấy mẫu đất nhỏ màu xanh để nặn cuống Cô làm động tác lăn dọc để nặn phần cuống + Cô lấy tiếp mẫu đất nhỏ để nặn lá, cô dùng ngón tay vuốt mẫu đất lại, dùng ngón tay ấn dẹt mẫu đất dính chặt đầu vào cuống để làm - Cho trẻ làm động tác xoay tròn lăn dọc khơng * Cho trẻ thực – mở nhạc hoà tấu nhẹ, nhỏ - Cho trẻ thực – chơi trò chơi luyện ngón tay - Cơ hướng dẫn cho bạn chưa làm được, gợi ý sáng tạo cho trẻ thực tốt Nhận xét sản phẩm - Cô động viên, hướng dẫn lần trẻ làm chưa hoàn thiện để lần sau trẻ cố gắng - Cho trẻ trưng bày sản phẩm đẹp * Kết thúc -Cô trẻ vận động: “Ồ! Sao bé không lắc” - Giáo dục: Sau nặn xong cô giáo nhắc nhở trẻ rửa tay xà phòng, khố vòi nước cẩn thận để tiết kiệm nước *Rút kinh nghiệm a Vận dụng phương pháp, biện pháp giáo viên: b Khả hoạt động trẻ: c Phương hướng thay đổi: Giáo viên hướng dẫn Người thực (Chữ ký họ tên) họ tên) (Chữ ký Chu Nguyễn Hoa Anh Đào ... nói cam - Con có uống nước cam chưa? - Nước cam cung cấp vitamin cho thể con? - Con thường thấy cam có màu gì? - Cơ cho trẻ biết cam có nhiều màu: Có màu xanh, vàng, cam - Hôm nay, cô cho nặn cam! ... * Quan sát vật mẫu đàm thoại – phân tích mẫu - Cơ cho trẻ xem vật mẫu - Cô đưa mẫu lên cho trẻ quan sát đàm thoại: + Qủa cam nặn có màu gì? + Quả cam có dạng gì? + Cuống cam có dạng gì? + Lá cam. .. tài: Nặn cam (mẫu) I Mục tiêu: - Trẻ có kỹ xoay tròn, lăn dọc, ấn dẹt để nặn cam - Trẻ biết nặn cam, ích lợi cam - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cô bạn II Chuẩn bị: Đồ dùng cô: - Quả cam thật,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án Tạo Hình: Nặn Quả Cam Lớp Mầm, Giáo Án Tạo Hình: Nặn Quả Cam Lớp Mầm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay