Xây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh An (Luận văn thạc sĩ)

90 13 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 23:22

Xây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh AnXây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh AnXây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh AnXây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh AnXây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh AnXây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh AnXây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh AnXây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh AnXây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh AnXây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh AnXây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh AnXây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh AnXây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh An VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI NGUYỄN THỊ HẠNH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DỊCH VỤ BẢO VỆ THỊNH AN Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ NGỌC Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học, tài liệu tham khảo có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng TÁC GIẢ Nguyễn Thị Hạnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DỊCH VỤ BẢO VỆ .8 1.1 Thương hiệu vai trò thương hiệu đối phát triển dịch vụ bảo vệ 1.2 Nội dung công tác xây dựng phát triển thương hiệu cho dịch vụ bảo vệ .18 1.3 Những yếu tố tác động đến xây dựng phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ25 Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THỊNH AN .30 2.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An .30 Bảng 2.17: Đánh giá nhân viên bảo vệ chất lượng chương trình đào tạo nghiệp vụ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An 57 2.4 Đánh giá công tác xây dựng phát triển thương hiệu Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An 61 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THỊNH AN 66 3.1 Định hướng phát triển Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An từ năm 2018 đến năm 2022 66 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng phát triển thương hiệu Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An 66 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 79 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thống kê số lượng mục tiêu nhân viên bảo vệ 31 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An 31 Bảng 2.2: Tình hình biến động mục tiêu năm 2016 32 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An 32 Bảng 2.3: Kết thực tiêu kinh doanh năm 2016 .33 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An 33 Bảng 2.4: Đánh giá chất lượng dịch vụ bảo vệ Thịnh An .34 Bảng 2.5: Đánh giá khách hàng yếu tố nhận diện thương hiệu .37 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An 37 Bảng 2.6: Các gói dịch vụ bảo vệ Cơng ty Thịnh An .43 Bảng 2.7: Thống kê số lượng nhân viên bảo vệ Thịnh An .45 có chứng bảo vệ 45 Bảng 2.8: Đánh giá thái độ làm việc nhân viên bảo vệ Thịnh An 46 Bảng 2.9: Bảng tỷ lệ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận .48 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An .48 Bảng 2.10: Kinh phí dành cho hoạt động Marketing 49 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An 49 Bảng 2.11: Công cụ hỗ trợ công tác bảo vệ Thịnh An .51 Bảng 2.12: Đánh giá nhân viên bảo vệ Thịnh An 51 công cụ hỗ trợ công tác bảo vệ 51 Bảng 2.13: Đánh giá khách hàng công cụ hỗ trợ 52 công tác bảo vệ Thịnh An 52 Bảng 2.14: Quy trình triển khai dịch vụ bảo vệ Công ty Thịnh An 54 Bảng 2.15: Đánh giá quy trình triển khai dịch vụ bảo vệ 55 Công ty Thịnh An .55 Bảng 2.16: Chương trình đào tạo nghiệp vụ .56 cho nhân viên bảo vệ Công ty Thịnh An 56 Bảng 2.18: Đánh giá khách hàng tính chuyên nghiệp 58 nhân viên bảo vệ Thịnh An .58 Bảng 2.19: Đánh giá khách hàng 61 công tác quảng bá thương hiệu Công ty Thịnh An 61 Bảng 2.20: Đánh giá khách hàng hiệu công tác phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh An 62 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình xây dựng phát triển thương hiệu .19 Biểu đồ 1.2: Biểu đồ tăng trưởng doanh thu qua năm Cơng ty Thịnh An 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại kinh tế phát triển nay, để nâng cao lực cạnh tranh mơi trường tồn cầu hóa việc xây dựng phát triển thương hiệu vấn đề quan trọng tất doanh nghiệp Một tài sản có giá trị doanh nghiệp tên thương hiệu gắn liền với sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng Khi doanh nghiệp xây dựng thương hiệu thực chất việc tạo dựng sắc riêng cho doanh nghiệp Xây dựng thương hiệu xoay quanh phần hồn giá trị cốt lõi doanh nghiệp để tạo dựng hình ảnh cam kết khách hang cách quán Các giá trị cốt lõi đặc trưng doanh nghiệp, dấu ấn tồn tâm trí khách hang cách quán, tạo ấn tượng sâu đậm tạo nên khác biệt so với thương hiệu khác Nếu thương hiệu khơng có sắc riêng, hang hóa đơn Nhưng tìm chỗ đứng cho tâm trí khách hàng, sắc thương hiệu phát huy vai trò giữ chân khách hàng xây dựng long trung thành họ thương hiệu Cùng với phát triển nhanh xã hội đòi hỏi phải có lực lượng lớn người làm công tác trật tự nhằm hỗ trợ cho lực lượng chức phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm Thêm vào ngày nhiều doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu bảo vệ tài sản, bảo vệ người lực lượng bảo vệ quy có quan cơng quyền Để đáp ứng nhu cầu đó, dịch vụ bảo vệ đời xu hướng tất yếu Những người làm công tác bảo vệ trở thành phần quan trọng thiếu khu công nghiệp, khu chế xuất, bệnh viện, nhà hàng , khách sạn, tòa nhà cao ốc… Có thể nói, đời hoạt động công ty bảo vệ chuyên nghiệp mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng, góp phần đem đến cho bình n cho xã hội Dịch vụ bảo vệ ngày khẳng định vai trò to lớn việc đảm bảo an ninh an toàn cho xã hội, doanh nghiệp Hầu hết doanh nghiệp muốn hoạt động an toàn, hiệu thông suốt cần đến hỗ trợ công ty bảo vệ chuyên nghiệp.Các công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp đời ngày nhiều với đa dạng hình thức chun nghiệp hoạt động Trong số có Cơng ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An Từ hình thành đến Dù đối tượng cần bảo vệ cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp, nhà máy,… Thịnh An có kế hoạch chiến lược bảo vệ thích hợp, tỉ mỉ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng Trải qua trình hình thành phát triển đến Thịnh An có bước phát triển mạnh mẽ tạo lợi cạnh tranh với hệ thống mục tiêu ổn định, tạo tảng tài vững để Thịnh An tiếp tục đầu tư chiều sâu, nâng cao lực cạnh tranh hiệu vận hành chất lượng dịch vụ Để nâng cao khả đứng vững thị trường nước cạnh tranh với thị trường nước ngồi, việc xây dựng phát triển thương hiệu vấn đề đáng quan tâm trú trọng Việc xây dựng thương hiệu khơng việc tạo hàng hóa hay dịch vụ , hay tên, biểu tượng đăng ký bảo hộ, mà phải xây dựng từ hình ảnh chất lượng, góp ghép u thích khách hàng, q trình xây dựng đầy gian nan để tự khẳng định với đầu tư hợp lý Với lý trên, em định lựa chọn đề tài “Xây dựng phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh An” Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Thịnh An với mong muốn nâng cao kiến thức thực tế thương hiệu đồng thời đưa số kiến nghị giúp cơng ty hồn thiện chiến lược phát triển cho dịch vụ 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, thương hiệu chủ đề dành nhiều quan tâm nhà nghiên cứu lý luận thực tế Việt Nam giới Những đề tài nghiên cứu thương hiệu cơng bố nhiều hình thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Cơ sở, Luận văn, luận án tiến sĩ, sách báo… Đề tài “Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam” Viện nghiên cứu phát triển du lịch thực Đề tài tiếp cận theo quy trình nghiên cứu toàn diện, từ lý thuyết đến thực tế Bằng cách áp dụng phương pháp kỹ thuật việc xây dựng thương hiệu, nghiên cứu thị trường Từ làm rõ sở khoa học đề xuất giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đáp ứng xu thế, yêu cầu phát triển nghành du lịch thời gian tới.[2] Đề tài “Thương hiệu bảo hộ thương hiệu hàng hóa Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” tác giả Tăng Văn Bền làm chủ nhiệm Đề tài nêu số lý luận thương hiệu bảo hộ thương hiệu bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Thực trạng xây dựng bảo hộ thương hiệu hàng hóa Việt Nam số kiến nghị nhằm xây dựng bảo hộ thương hiệu hàng hóa Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế.[1] Đề tài “Xây dựng quản lý thương hiệu doanh nghiệp dệt may Việt Nam” Nguyễn Thị Hoài Dung Qua nghiên cứu tác giả nêu quy trình xây dựng quản lý thương hiệu bao gồm bước: Xây dựng chiến lược thương hiệu, thiết kế yếu tố bên cấu thành nên thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, tên miền internet Qua tác giả đưa quan điểm quản lý thương hiệu đề xuất giải pháp xây dựng thương hiệu cho nghành dệt may Việt Nam.[4] Đề tài “Củng cố Nâng cao thương hiệu công ty Dịch vụ bảo vệ 24/7 qua hoạt động PR” tác giả Trần Thị Chiêm Nở Với phương pháp thống kê phân tích số liệu, thơng tin thứ cấp qua nguồn thu thập số liệu công ty, từ sách báo Tác giả nhận dạng thuận lợi khó khăn ứng dụng PR cơng tác xây dựng củng cố thương hiệu Tác giả đề giải pháp hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp vận dụng PR để xây dựng phát triển thương hiệu Nâng cao khả cạnh tranh cơng ty Dịch vụ bảo vệ 247 nói riêng nghành dịch vụ nói chung.[7] Mặc dù nhiều tài liệu nước thương hiệu công bố, giai đoạn Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng Tuy nhiên chưa có đề tài hay cơng trình nghiên cứu cách tồn diện thương hiệu Dịch vụ Bảo vệ Thịnh An Hơn nữa, nhân viên gắn bó từ thời kỳ đầu thành lập bây giờ, tơi khẳng định đề tài nghiên cứu “Xây dựng phát triển Dịch vụ Bảo vệ Thịnh An” khơng có trùng lặp với đề tài công bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài đưa giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh An sở đánh giá q trình cơng ty 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá sở lý luận thương hiệu, xây dựng phát triển thương hiệu - Phân tích đánh giá hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An - Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác xây dựng phát triển thương hiệu Công ty thời gian tới 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An - Phạm vi nghiên cứu: từ năm 2015 đến 2017 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tiếp cận: Luận văn tiếp cận theo hướng vật biện chứng vật lịch sử Đặc trưng phương pháp vật biện chứng coi vật hay tượng trạng thái phát triển xem xét mối quan hệ với vật tượng khác Thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh An xem xét từ hình thành, phát triển đặt mơi trường có tương tác với nhiều yếu tố khác Bên cạnh đó, luận văn tiếp cận theo kiểu liên ngành: Tính liên ngành đặc điểm trội phát triển khoa học đại, hiểu tích hợp, thâm nhập khoa học nghiên cứu Tiếp cận liên ngành thể thay đổi “cách nhìn”đối tượng từ chỗ xuất phát từ hệ quy chiếu sang hệ phức hợp Sự thay đổi không đơn giản, điều thể không lịch sử phát triển khoa học, mà thực hành nghiên cứu Những khó khăn nghiên cứu liên ngành đến từ nhiều phía, điều đặt đòi hỏi thay đổi từ phương diện tri thức luận, thể luận, phương pháp luận đến thể chế nghiên cứu đào tạo Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp sau: Phương pháp thu thập tài liệu: Số liệu thứ cấp: thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh bảng cân đối kế tốn, Hồ sơ lực cơng ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An Số liệu sơ cấp: thu thập cách lập câu hỏi, sau vấn đối tượng Cụ thế: ... VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DỊCH VỤ BẢO VỆ .8 1.1 Thương hiệu vai trò thương hiệu đối phát triển dịch vụ bảo vệ 1.2 Nội dung công tác xây dựng phát triển thương hiệu cho dịch. .. vụ bảo vệ .18 1.3 Những yếu tố tác động đến xây dựng phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ2 5 Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THỊNH AN. .. trạng xây dựng phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Công ty Thịnh An, qua đề xuất số giải pháp hồn thiện công tác xây dựng phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh An, giúp công ty phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh An (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh An (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay