Quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (Luận văn thạc sĩ)

90 10 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 23:19

Quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện QuangQuản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện QuangQuản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện QuangQuản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện QuangQuản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện QuangQuản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện QuangQuản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện QuangQuản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện QuangQuản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện QuangQuản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện QuangQuản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện QuangQuản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện QuangQuản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒ THỊ THUỲ DƯƠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Nguyễn Bình Giang HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu trích dẫn theo nguồn cơng bố Kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Nếu phát có gian lận nào, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước hội đồng kết luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Học viên Hồ Thị Thùy Dương MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm vấn đề chung quản trị nhân lực 1.2 Các nội dung quản trị nhân lực 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực 14 1.4 Kinh nghiệm quản trị nhân lực số công ty 16 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG 20 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang 20 2.2 Quan điểm, mục tiêu quản trị nhân lực dự báo nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang 27 2.3 Thực trạng quản trị nhân lực Điện Quang 30 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang 42 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG 44 3.1 Nhận xét, đánh giá hoạt động quản trị nhân lực Điện Quang 44 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực Điện Quang 49 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng nhân lực nâng cao chất lượng quản trị nhân lực 69 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Nội dung diễn giải CBCNV Cán công nhân viên CP Cổ phần DN Doanh nghiệp HĐ Hội đồng HĐLĐ Hợp đồng lao động KD Kinh doanh KHHNNL Kế hoạch hóa nguồn nhân lực KHKT Khoa học kỹ thuật LĐ Lao động 10 NNL Nguồn nhân lực 11 NSLĐ Năng suất lao động 12 QTNL Quản trị nhân lực 13 QTDN Quản trị doanh nghiệp 14 SXKD Sản xuất kinh doanh DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 : Kết hoạt động kinh doanh năm 2015 - 2017 22 Bảng 2.2 Số lượng lao động hàng năm giai đoạn 2013 – 2017 23 Bảng 2.3 Số lượng lao động theo trình độ đào tạo năm 2013 -2017 24 Bảng 2.4 Cơ cấu, tỷ lệ lao động theo trình độ đào tạo năm 2013 -2017 24 Bảng 2.5 Quỹ lương thu nhập bình quân CBCNV Điện Quang năm 2013 - 2017 25 Bảng 2.6 Cơ cấu lao động theo hợp đồng lao động năm 2013 – 2017 25 Bảng 2.7: Cơ cấu lao động theo giới tính năm 2013 - 2017 26 Bảng 2.8: Quỹ lương, thu nhập trung bình CBCNV Điện Quang năm 2013 – 2017 40 Bảng 3.1: Tổng hợp chi phí cho tuyển dụng Điện Quang năm 2013 - 2017 45 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Quy trình kế hoạch hóa nguồn nhân lực Hình: 1.2 Quá trình tuyển dụng nhân lực 10 Hình 1.3: Quy trình tổ chức đào tạo phát triển nhân lực 12 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Điện Quang 21 Hình 2.2: Quy trình kiểm soát nhân Điện Quang 32 Hình 2.3: Quy trình đánh giá chất lượng nhân lực 33 Hình 2.4: Quy trình tuyển dụng Điện Quang 34 Hình 2.5: Quy trình đào tạo lao động Điện Quang 37 Hình 3.1: Quy trình tuyển dụng nhân lực 59 Hình 3.2 Mơ hình văn hóa doanh nghiệp Điện Quang 68 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 - Khảo sát công tác Đào tạo Điện Quang 38 Biểu đồ 2.2 - Khảo sát cơng tác Đào tạo theo nhóm CBCNV Điện Quang - tháng 6/2018 38 Biểu đồ 2.3: Khảo sát chế độ đãi ngộ CBCNV Điện Quang - tháng 6/2018 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước nguy tụt hậu khả cạnh tranh bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, hết, yếu tố nhân lực cần doanh nghiệp (DN) nước nhìn nhận cách đắn sử dụng hiệu Khi xây dựng hay định vị DN, thông thường yếu tố vốn công nghệ xem mấu chốt chiến lược phát triển, yếu tố nhân quan tâm chưa thực triệt để, giai đoạn khởi đầu Sự thiếu quan tâm quan tâm khơng mức yếu tố nhân dẫn đến tình trạng “hụt hơi” hay bị loại khỏi “vòng chiến", mức độ cạnh tranh tăng đột biến chiều rộng (số lượng đối thủ cạnh tranh nguồn cạnh tranh đến từ nhiều phía) chiều sâu (tính đa dạng, giá chất lượng sản phẩm thị trường) Xét cho cùng, nhân lực tác nhân tạo vốn đề xuất ý tưởng mới, đồng thời đảm nhận vai trò chọn lựa ứng dụng cơng nghệ tiên tiến thực thi chi tiêu nhằm nâng cao thành tích DN Vì thế, để tồn trường kỳ, công ty (bất luận lớn hay nhỏ) cần phải tập trung tăng cường phát huy khả đáp ứng nhân lực qua tất giai đoạn chu kỳ sinh trưởng DN Là số DN dẫn đầu hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) sản phẩm chiếu sáng thiết bị điện, lịch sử 45 năm hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gặt hái thành công định Tuy nhiên bên cạnh thành cơng vấn đề quản trị nhân lực (QTNL) cơng ty số hạn chế như: cơng tác phân tích cơng việc; cơng tác kiểm sốt kế hoạch hóa nguồn nhân lực (KHHNNL); cơng tác tuyển dụng tuyển chọn nhân lực; công tác bố trí sử dụng nhân lực; cơng tác đào tạo phát triển nhân lực, sách lương bổng đãi ngộ nhân Ngồi ra, cơng ty phải đối mặt với nhiều cạnh tranh từ cơng ty đối thủ ngồi nước sản phẩm đội ngũ nhân lực Bởi công tác QTNL cần phải công ty quan tâm để giúp cơng ty tồn phát triển cách bền vững Sau tìm hiểu kỹ công ty nhận thức tầm quan trọng công tác QTNL, học viên lựa chọn đề tài: “Quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang” để phân tích, đánh giá cách có luận khoa học thực trạng QTNL diễn công ty, đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác QTNL bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề QTNL vấn đề thu hút nhiều quan tâm tổ chức nhà nghiên cứu Đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề QTNL, nêu số cơng trình chủ yếu sau: “Quản trị nhân sự” Nguyễn Hữu Thân (2010)-NXB LĐXH-HN, “Quản trị nhân sự” Nguyễn Thanh Hội (2000), “Giáo trình quản trị nhân lực” Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Vân Điềm (2007), “Quản trị doanh nghiệp thương mại” Phạm Vũ Luận (2004), “Gợi ý nguyên tắc dành cho nhà quản trị doanh nghiệp” Nguyễn Dỗn Trí Các cơng trình nghiên cứu đưa sở lý luận quản trị nhân lực, rõ đối tượng, nguyên tắc, phương pháp, đánh giá, điểm cần lưu ý quản trị nhân lực Bên cạnh đó, có nhiều chuyên đề, luận văn nghiên cứu QTNL DN cụ thể như: Luận văn thạc sĩ “Quản trị nhân lực công ty CP hãng sơn Đông Á” Đậu Minh Quyên (2017) “Quản trị nhân lực công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123” Phạm Thị Hà (2017) Những cơng trình nghiên cứu có ưu điểm giới thiệu tổng quan, nêu lên số lý luận với đánh giá tổng quan vấn đề QTNL DN điểm mà luận văn học viên học hỏi kế thừa Tuy nhiên phân tích đánh giá thực trạng QTNL DN luận văn chung chung, chưa phân tích chi tiết sát với tình hình QTNL DN nên áp dụng vào DN có hạn chế định Hiện chưa có nghiên cứu dựa sở lý luận khoa học nhân lực, vận dụng cụ thể lý thuyết phương pháp QTNL cơng ty CP Bóng đèn Điện Quang để đưa giải pháp hồn thiện cơng tác QTNL cho cơng ty Do vậy, cần có nghiên cứu cụ thể nhằm đưa biện pháp tăng cường QTNL hiệu cho Cơng ty CP Bóng đèn Điện Quang Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài góp phần hồn thiện cơng tác QTNL Cơng ty CP Bóng đèn Điện Quang thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận QTNL để từ làm sở phân tích cơng tác QTNL Cơng ty CP Bóng đèn Điện Quang Thứ hai, phân tích thực trạng đánh giá công tác QTNL kể từ năm 2013 đến năm 2017 để phát tồn cần khắc phục công tác Thứ ba, dựa hạn chế công tác QTNL, luận văn đưa số giải pháp hoàn thiện công tác QTNL công ty thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: quản trị nhân lực Cơng ty CP Bóng đèn Điện Quang 4.2 Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu đề tài thực Cơng ty CP Bóng đèn Điện Quang bao gồm trụ sở chính, nhà máy chi nhánh Khơng nghiên cứu công ty Thời gian nghiên cứu: Số liệu đánh giá thực trạng QTNL công ty tập trung vào nghiên cứu từ năm 2013 đến năm 2017 đề xuất phương hướng đến năm 2020 Phạm vi nội dung: Luận văn nghiên cứu công tác quản trị nhân lực cơng ty CP Bóng đèn Điện Quang dựa nội dùng là: Phân tích cơng việc; kiểm sốt, kế hoạch hóa nguồn nhân lực; tuyển dụng tuyển chọn nhân lực; bố trí sử dụng nhân lực; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; chế độ lương bổng đãi ngộ Từ thực trạng hạn chế công tác quản trị nhân lực cơng ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang mà luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân lực Điện Quang Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp nghiên cứu Để đạt yêu cầu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp quan sát khoa học: Tiến hành khảo sát tình hình QTNL Cơng ty CP Bóng đèn Điện Quang sau: + Quan sát, nghiên cứu tài liệu có sẵn DN khoảng thời gian từ năm 2013 - 2017 Tập trung vào vấn đề nhân lực hoạt động KD DN + Quan sát, ghi chép chi tiết hành vi, thái độ CBCNV công ty, đồng thời xem xét thực tế, phối hợp kết đánh giá hiệu hoạt động công ty để thu thập thơng tin sơ cấp - Phương pháp phân tích thống kê: Thu thập số liệu nhân lực Công ty CP Bóng đèn Điện Quang thơng qua phòng ban chức - Phương pháp phân tích tổng hợp: Từ kết thống kê kết tìm hiểu công tác QTNL, luận văn tiến hành đánh giá phân tích ưu - nhược điểm, mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác QTNL công ty 5.2 Dữ liệu phục vụ nghiên cứu Dữ liệu sơ cấp: Điều tra, khảo sát khoảng 50% - 70% cán cơng nhân viên phòng, ban cơng ty nhằm đánh giá thực trạng mức độ hài lòng quan điểm cán quản lý cấp công nhân viên công ty công tác tuyển dụng, đào tạo chế độ đãi ngộ người lao động Để lấy liệu sơ cấp sử dụng phương pháp: - Phương pháp quan sát: Tiến hành quan sát hoạt động bên DN, đồng thời ý đến thái độ lắng nghe ý kiến cán công nhân viên hoạt động DN để có đánh giá xác - Phương pháp điều tra trực tiếp: Thực vấn trực tiếp công nhân lãnh đạo DN Thu thập số liệu qua phiếu khảo sát tất cán công nhân viên (CBCNV) công ty tổng hợp lại thành báo cáo tổng quát tình hình QTNL hoạt động SXKD cơng ty Dữ liệu thứ cấp: Các vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn tổng hợp từ sách giáo trình, sách chun khảo, tạp chí chun ngành tư liệu thống khác Đồng thời dùng số liệu tổng hợp sẵn có qua năm hoạt động Cơng ty CP Bóng đèn Điện Quang Ý nghĩa lý luận thực tiễn Đề tài khảo sát, đánh giá thực trạng QTNL, thành tích đạt hạn chế, nguyên nhân hạn chế công tác QTNL Công ty CP Bóng đèn Điện Quang thời gian qua Trên sở đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác QTNL Cơng ty CP Bóng đèn Điện Quang Những giải pháp học kinh nghiệm cho công ty khác Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, phụ lục Danh mục tài liệu tham khảo Luận văn cấu thành chương Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị nhân lực Cơng ty CP Bóng đèn Điện Quang Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực Cơng ty CP Bóng đèn Điện Quang ... nhân lực Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang 27 2.3 Thực trạng quản trị nhân lực Điện Quang 30 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang ... QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN ĐIỆN QUANG 20 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang 20 2.2 Quan điểm, mục tiêu quản trị nhân lực dự báo nguồn nhân lực. .. HỒN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG 44 3.1 Nhận xét, đánh giá hoạt động quản trị nhân lực Điện Quang 44 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực Điện Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (Luận văn thạc sĩ), Quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay