Thực hiện chính sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam (Luận văn thạc sĩ)

63 12 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 22:29

Thực hiện chính sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng NamThực hiện chính sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng NamThực hiện chính sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng NamThực hiện chính sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng NamThực hiện chính sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng NamThực hiện chính sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng NamThực hiện chính sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng NamThực hiện chính sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng NamThực hiện chính sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng NamThực hiện chính sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng NamThực hiện chính sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI MAI TẤN CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NCC VỚI CÁCH MẠNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ TAM KỲ TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI – năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI MAI TẤN CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CĨ CƠNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Chính sách cơng Mã số : 834 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS PHẠM MINH PHÚC HÀ NỘI - 2018 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trải qua hàng nghìn năm dựng nước giữ nước, Việt Nam liên tục phải đối mặt với chiến tranh Trong hai kháng chiến chống Pháp Mỹ kỉ XX, tổn thất nhân dân ta người của, hội để phát triển đất nước vô to lớn, không ảnh hưởng đến người thời chiến trực tiếp tham gia đóng góp cơng sức vào kháng chiến “thần thánh” đó, mà di chứng gieo rắc lên hệ tương lai “Ăn nhớ kẻ trồng cây”, đền ơn đáp nghĩa với NCC bảo vệ tổ quốc truyền thống tốt đẹp dân tộc ta Chiến tranh lùi xa, vết thương đau buốt thân thể người lính; nỗi đơn người vợ, người mẹ, thân nhân liệt sĩ đó; tổn thất thể xác tâm hồn mà NCC thân nhân họ phải gánh chịu Vì vậy, phải có trách nhiệm thương yêu, giúp đỡ NCC thân nhân họ Việc thực sách thương binh, liệt sỹ, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có cơng giúp đỡ cách mạng bổn phận, trách nhiệm Đảng, Nhà nước toàn xã hội với tinh thần đền ơn đáp nghĩa nghĩa, tri ân NCC Trong trình xây dựng đất nước, Đảng, Nhà nước ta khẳng định thực tốt sách ưu đãi NCC vừa tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao hệ thống trị tồn dân người có cách mạng, đồng thời giải pháp góp phần bảo đảm thực tiến công xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin nhân dân vào Đảng, Nhà nước Phát biểu Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: Các anh hùng liệt sĩ anh dũng chiến đấu, hy sinh độc lập, tự Tổ quốc Suốt chục năm qua, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều sách, chế độ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người gia đình có cơng giúp đỡ cách mạng thường xuyên bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thời kỳ cách mạng, đến hình thành hệ thống sách mà nội dung gắn liền với việc thực sách kinh tế - xã hội liên quan đến đời sống hàng ngày hàng triệu NCC Các sách ưu đãi góp phần xoa dịu nỗi đau, giảm bớt khó khăn vật chất sống hành ngày, nguồn động viên, khích lệ NCC vươn lên sống Tuy nhiên, Việt Nam nước nghèo, thiên tai hạn hán, lũ lụt thường xuyên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước gặp nhiều khó khăn, nguồn lực Nhà nước đáp ứng phần, nên công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc sức khỏe nâng cao đời sống cho NCC với cách mạng nhiều hạn chế Bên cạnh đó, thực tế thực sách nhiều tồn từ nhiều nguyên nhân khác mà gây khó khăn, cản trở cho cán bộ, cơng chức thực sách khó khăn cho người thụ hưởng sách Ví dụ: Pháp lệnh Ưu đãi NCC sửa đổi, bổ sung kịp thời, số văn hướng dẫn thực Pháp lệnh chưa bảo đảm thống Một số quy định liên quan công tác xác nhận NCC, thực sách ưu đãi… bất cập, gây khó khăn cho cơng tác tổ chức, thực Đối tượng thuộc diện thụ hưởng sách ưu đãi ngày mở rộng, chế độ ưu đãi ngày nâng cao, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, nguyện vọng đáng đối tượng NCC; đối tượng NCC chưa cơng nhận để thụ hưởng sách ưu đãi; đời sống phận NCC gặp nhiều khó khăn… Xuất phát từ yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc lý nêu trên, nên lựa chọn vấn đề “Thực sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Những nghiên cứu, viết, đánh giá thực sách NCC với cách mạng địa phương cụ thể nhà hoạch định sách, tác giả độc giả quan tâm Đến nay, có nhiều đề tài, cơng trình nghiên cứu sách, báo, tạp chí viết vấn đề này, tiêu biểu như: - Cuốn sách “Một số vấn đề sách xã hội nước ta nay” tác giả Hồng Chí Bảo Tác giả khẳng định: Chính sách xã hội không ngừng thay đổi để phù hợp với đối tượng áp dụng Đất nước ngày phát triển việc yêu cầu sách phải xuất phát từ thực tiễn, gắn liền với lợi ích đối tượng Chính sách NCC thay đổi qua thời kỳ, thay đổi có mặt tích cực tiêu cực việc triển khai, thực sách - Luận án Phó tiến sỹ Luật học (1996) “Hoàn thiện pháp luật ưu đãi NCC Việt Nam - Lý luận thực tiễn” tác giả Nguyễn Đình Liêu Luận án nêu vấn đề như: Khái niệm Pháp luật ưu đãi NCC, lịch sử hình thành phát triển pháp luật này, thực trạng pháp luật Việt Nam giai đoạn việc hoàn thiện pháp luật ưu đãi NCC - Trong “Những điều cần biết sách với NCC”, tác giả nêu rõ pháp lý thực sách ưu đãi với NCC nước ta Bài viết đề cập đến pháp lý cụ thể rõ ràng để người thân NCC biết quyền lợi họ hưởng - Năm 2005, Nguyễn Thị Hằng, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH có bài: Tiếp tục thực tốt sách ưu đãi xã hội thương binh, gia đình liệt sỹ, NCC với cách mạng Tạp chí Cộng sản số 7/2005 - Bài “Chủ trương Đảng thương binh, liệt sỹ thời kỳ đổi mới” tác giả Nguyễn Danh Tiên đăng Tạp chí Khoa học Quân tháng 7/2012 Bài viết khái quát quan điểm, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước công tác thương binh, liệt sỹ từ năm 1986 đến năm 2012 Đồng thời, đưa đánh giá thực trạng để thấy bất cập, tồn trình thực - Cũng năm 2012, Nguyễn Duy Kiên - Phó Cục trưởng Cục NCC, Bộ LĐTBXH có Chính sách NCC - trách nhiệm tồn dân, Tạp chí Tuyên giáo số 7/2012 Bài viết khái quát số thành tựu sách ưu đãi NCC năm qua, sâu vào đánh giá tìm hiểu nguồn lực thực sách nước ta Tác giả viết nhận định: Đối với việc thực nguồn trợ cấp, ưu đãi thường xuyên NCC với cách mạng Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Nguồn lực có ý nghĩa lớn việc ổn định đời sống NCC, lẽ họ thường người khơng có lương bảo hiểm xã hội Các viết, nghiên cứu góp phần vào việc đánh giá, nhận định vấn đề sách, thực sách ưu đãi NCC với cách mạng Luận văn “Thực NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam” không thuộc chủ đề mới, điểm luận văn tìm hiểu, đánh giá thực tiễn thực sách NCC với cách mạng địa bàn cụ thể thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; điều có ý nghĩa quan trọng việc góp phần nâng cao hiệu sách ưu đãi xã hội với đối tượng NCC với cách mạng địa bàn thành phố Tam Kỳ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu khái niệm, vấn đề lý luận thực sách NCC với cách mạng để có sở khoa học đánh giá thực trạng thực sách thành phố Tam Kỳ; nêu lên tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực sách NCC với cách mạng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu khái niệm, quan điểm góc độ lý luận thực tiễn thực sách NCC với cách mạng nước ta - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng thực sách NCC với cách mạng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Xác định phương hướng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực sách NCC với cách mạng thành phố Tam Kỳ Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Là toàn sách, chủ thể thực sách, điều kiện thực sách NCC 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu quan điểm, sách, tình hình thực sách NCC Việt Nam; thực trạng thực sách NCC với cách mạng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam từ năm 2012 đến đề giải pháp nâng cao hiệu thực sách NCC với cách mạng nước ta thời gian tới Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn thực dựa sở phương pháp luận biện chứng, đặt vấn đề nghiên cứu mối quan hệ với vấn đề xung quanh mối quan hệ lý thuyết với thực tế 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu dựa việc khai thác thông tin liệu từ nguồn có sẵn liên quan, bao gồm: văn Đảng, Nhà nước Trung ương địa phương; thu thập thông tin mạng internet, số sách, báo, tạp chí cơng trình nghiên cứu khác báo cáo, tài liệu thống kê quyền, ban ngành đoàn thể, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp, gián tiếp tới vấn đề sách NCC với cách mạng nước ta nói chung thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nói riêng Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Ý nghĩa lý luận luận văn góp phần bổ sung, hồn thiện vấn đề lý luận thực sách cơng Việt Nam nói chung thực sách NCC với cách mạng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nói riêng 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Thể chỗ đề xuất giải pháp mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, kinh nghiệm góp phần nâng cao hiệu tổ chức thực sách NCC với cách mạng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy chuyên đề sách ưu đãi xã hội, sách ưu đãi NCC với cách mạng chuyên ngành sách cơng nước ta Kết cấu luận văn Luận văn kết cấu thành chương Chương 1: Các khái niệm thực sách NCC với cách mạng Chương 2: Thực trạng thực sách NCC với cách mạng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Quan điểm, mục tiêu giải pháp nâng cao hiệu thực sách NCC với cách mạng nước ta KẾT LUẬN CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CĨ CƠNG VỚI CÁCH MẠNG 1.1 Khái niệm NCC với cách mạng sách NCC với cách mạng 1.1.1 Người có cơng Cho đến nay, chúng tơi chưa tìm thấy tài liệu lịch sử đề cập đến khái niệm NCC; nhiên, từ dấu tích lịch sử để lại đền thờ, miếu thờ, đình làng Nhân dân lập để thờ cúng Thành hoàng làng, anh hùng kiệt xuất lịch sử dân tộc, chí số nhân vật truyền thuyết có cơng lập nước, lập làng, mở mang bờ cõi có công lao kháng chiến chống giặc ngoại xâm; suy luận quan niệm NCC lịch sử rộng, không NCC kháng chiến chống giặc ngoại xâm, mà bao gồm NCC đóng góp cơng sức để mở mang bờ cõi, lập nước, lập làng giúp dân vượt qua thiên tai, địch họa Tuy nhiên, khái niệm thương binh, liệt sĩ thức sử dụng, đề cập văn với thành công Cách mạng tháng Tám Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Càng sau đối tượng mở rộng gọi chung là: NCC Khái niệm “NCC” gắn với việc quy định chế độ sách ưu đãi Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng năm 1994 sửa đổi, bổ sung năm 2005 2012 sau: (1) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 - 01 - 1945 người tham gia hoạt động cách mạng trước ngày 01-01-1945; kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương kết nạp lại trước ngày 19-8-1945, quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận theo quy định Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 24-12-1977 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IV) sách, chế độ cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm Thông tri số 07-TT/TC ngày 21-3-1979 Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn vận dụng tiêu chuẩn xác nhận đối tượng hưởng sách, chế độ người hoạt động cách mạng trước ngày 19-8- 1945 [14, tr.2] (2) Người HĐCM từ ngày 01- 01-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 người hoạt động cách mạng thoát ly người tham gia tổ chức cách mạng, lực lượng vũ trang từ cấp huyện cấp hành tương đương trở lên khoảng thời gian từ ngày 01-01-1945 đến ngày khởi nghĩa địa phương sau tiếp tục tham gia hai kháng chiến (trừ trường hợp u cầu giảm chính, phục viên khơng đủ sức khỏe) [14, tr.5] (3) Liệt sĩ người hy sinh thuộc trường hợp: Chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; trực tiếp phục vụ chiến đấu địch bắn phá: tải đạn, cứu thương, tải thương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa trường hợp đảm bảo chiến đấu; làm nghĩa vụ quốc tế mà bị chết thực nhiệm vụ bị thương, bị bệnh phải đưa nước điều trị chết điều trị; trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại ngăn chặn hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc tội quy định Bộ luật Hình sự; dũng cảm thực cơng việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản Nhà nước nhân dân; ốm đau, tai nạn làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật; trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quan có thẩm quyền giao… [14, tr.8] (4) Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Danh hiệu cao quý ban hành theo Pháp lệnh ngày 29 tháng năm 1994 Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 (5) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: danh hiệu cao quý Nhà nước phong tặng hoạt truy tặng theo quy định pháp luật (6) Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến bao gồm: danh hiệu cao q Nhà nướctun dương có thành tích đặc biệt xuất sắc lao động, sản xuất phục vụ kháng chiến (7) Thương binh, người hưởng sách thương binh người bị 10 ... đề sách, thực sách ưu đãi NCC với cách mạng Luận văn Thực NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam không thuộc chủ đề mới, điểm luận văn tìm hiểu, đánh giá thực tiễn thực. .. cứu, đánh giá thực trạng thực sách NCC với cách mạng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Xác định phương hướng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực sách NCC với cách mạng thành phố Tam Kỳ Đối tượng... tồn sách, chủ thể thực sách, điều kiện thực sách NCC 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu quan điểm, sách, tình hình thực sách NCC Việt Nam; thực trạng thực sách NCC với cách mạng thành phố Tam Kỳ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam (Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách NCC với cách mạng từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay