Phần mềm máy tính bài 7 ( Tin 10 )

9 12 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 22:16

KÍNH CHÀO Q THẦY CƠ GIÁO ĐÃ ĐẾN THAM DỰ BUỔI DỰ GIỜ CỦA LỚP 10A2 Môn : Tin học Thầy : Nguyễn Mạnh Sơn Tùng Năm học : 2018-2019 BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH • Sau số loại phần mềm máy tính : Phần mềm hệ thống - Phần mềm hệ thống chương trình cung cấp dịch vụ theo yêu cầu chương trình khác trình hoạt động máy tạo môi trường làm việc cho phần mềm khác - Phần mềm hệ thống giúp ta giao tiếp với phần cứng, hệ điều hành - Vd: hệ điều hành Windows, hệ điều hành MS-DOS Hình ảnh phần mềm hệ thống: 2.PHẦN MỀM ỨNG DỤNG • Định nghĩa: phần mềm viết để phục vụ công việc thường gặp soạn thảo văn bản, xử lí ảnh, trò chơi, quản lí học sinh • Phân loại: A) Phần mềm phát triển riêng theo yêu cầu - Là phần mềm ứng dụng phát triển theo đơn đặt hàng riêng có tính đặc thù cá nhân hay tổ chức + Vd : phần mềm kế toán, quản lí khách hàng cơng ti B) Phần mềm đóng gói - Là phần mềm thiết kế dựa yêu cầu chung nhiều người người hay tổ chức cụ thể + Vd: phần mềm soạn thảo văn bản( Microsoft Word, WordPerfect, ) C) Phần mềm công cụ - Là phần mềm hỗ trợ cho việc làm sản phẩm phần mềm khác +Vd: phần mềm hỗ trợ tổ chức liệu, Ví dụ phần mềm đóng gói phần mềm cơng cụ: D) Phàn mềm tiện ích - Là phần mềm giúp ta làm việc với máy tính thuận lợi + Vd: phần mềm tìm diệt virus, phần mềm chép liệu, BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA EM ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE ... loại phần mềm máy tính : Phần mềm hệ thống - Phần mềm hệ thống chương trình cung cấp dịch vụ theo yêu cầu chương trình khác trình hoạt động máy tạo môi trường làm việc cho phần mềm khác - Phần... nghĩa: phần mềm viết để phục vụ công việc thường gặp soạn thảo văn bản, xử lí ảnh, trò chơi, quản lí học sinh • Phân loại: A) Phần mềm phát triển riêng theo yêu cầu - Là phần mềm ứng dụng phát triển... làm việc với máy tính thuận lợi + Vd: phần mềm tìm diệt virus, phần mềm chép liệu, BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA EM ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần mềm máy tính bài 7 ( Tin 10 ), Phần mềm máy tính bài 7 ( Tin 10 )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay