giáo an nang sớm lứa tuổi 45 tuổi

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 22:09

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GỊ CƠNG TÂY TRƯỜNG MẦM NON THẠNH NHỰT KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN Phát triển thẩm mĩ HOẠT ĐỘNG: NẮNG SỚM GV: Trần Thị Thu Trang Lớp: Chồi Ngày dạy:13/4/2016 Thứ tư, Ngày13 tháng 04 năm 2016 HOẠT ĐỘNG: NẮNG SỚM I/ MỤC TIÊU: - Trẻ biết tên hát, tên tác giả, hiểu nội dung hát, hát nhạc, hát rõ lời Biết gõ đệm theo phách biết hưởng ứng cảm xúc nghe cô hát - Luyện cho trẻ kỹ hát gõ đệm theo phách, phát triển khả hiểu tiết tấu qua trò chơi - Giáo dục trẻ biết ích lợi nắng buổi sớm tốt cho thể II/ CHUẨN BỊ: - Nhạc hát “Nắng sớm”, “Giọt mưa em bé”, trống lắc, phách tre, xắc xô Trang phục đẹp III/ TIẾN HÀNH: * Hoạt động 1: Trò chuyện – Cả lớp đọc thơ “Bốn mùa đâu” Trò chuyện với trẻ thời tiết ích lợi nắng thể vật xung quanh * Hoạt động 2: Dạy hát “Nắng sớm” – Cô giới thiệu tên hát “Nắng sớm” tác giả Hàn Ngọc Bích – Cơ hát cho trẻ nghe tồn hát lần hỏi trẻ: + Cô vừa hát hát gì? Do sáng tác? – Cơ hát cho trẻ nghe lần theo nhạc Hỏi trẻ: + Các thấy giai điệu hát nào? + Bài hát nói lên điều gì? Nắng sớm giúp ích đời sống người? + Ngồi nắng buổi sớm nắng giúp ích cho người nữa? + Nắng buổi trưa có chơi khơng? + Nếu chơi phải làm gì? – Giáo dục trẻ khơng chơi vào ban trưa bị cảm đường nhớ phải đội mũ đeo trang – Cô mời lớp hát cô lần, mời tổ hát hình thức khác – Cô ý sửa sai cho trẻ – Mời nhóm, cá nhân trẻ hát lại – Cơ phát dụng cụ âm nhạc, lớp hát, gõ đệm theo phách, hát luân phiên * Hoạt động 3: Nghe hát – Cô giới thiệu hát “ Giọt mưa em bé” – Cô hát cho trẻ nghe lần - Hỏi trẻ tên hát ? - Bài hát nói ai? – Cơ hát lần 2: Khuyến khích trẻ hưởng ứng cảm xúc * Hoạt động 4: Trò chơi âm nhạc: Đốn tên bạn hát – Cơ nói lại cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe cho trẻ chơi – lần – Cơ khuyến khích trẻ chơi trò chơi cách hứng thú Cho trẻ hát lại “Nắng sớm” *Nhận xét tuyên dương Kết thúc ... hiểu tiết tấu qua trò chơi - Giáo dục trẻ biết ích lợi nắng buổi sớm tốt cho thể II/ CHUẨN BỊ: - Nhạc hát “Nắng sớm , “Giọt mưa em bé”, trống lắc, phách tre, xắc xô Trang phục đẹp III/ TIẾN HÀNH:... điều gì? Nắng sớm giúp ích đời sống người? + Ngoài nắng buổi sớm nắng giúp ích cho người nữa? + Nắng buổi trưa có chơi khơng? + Nếu chơi phải làm gì? – Giáo dục trẻ không chơi vào ban trưa bị cảm... đâu” Trò chuyện với trẻ thời tiết ích lợi nắng thể vật xung quanh * Hoạt động 2: Dạy hát “Nắng sớm – Cô giới thiệu tên hát “Nắng sớm tác giả Hàn Ngọc Bích – Cơ hát cho trẻ nghe toàn hát lần
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo an nang sớm lứa tuổi 45 tuổi, giáo an nang sớm lứa tuổi 45 tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay