GIÁO án TIN 7 đổi mới 2018 2019 HK1

112 62 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 22:04

Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng Tiết 1: Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? I MỤC TIÊU BÀI HỌC - Giúp học sinh nắm chương trình bảng tính gì? - Học sinh nắm cách xử lí thơng tin với nhiều tính ưu việt dạng bảng, tính thể qua tính tốn, xếp, tìm kiếm, theo dõi, kiểm tra số liệu - Học sinh nắm lợi ích việc trình bày liệu dạng bảng Phân biệt bảng tính excel với giao diện bảng tính khác - Ham thích mơn học, tinh thần làm việc theo nhóm - Nâng cao ý thức lòng say mê học tập môn học II NHỮNG KIÊN THỨC LIÊN QUAN ĐÃ BIẾT - Thông tin biểu diễn dạng bản: văn bản, hình ảnh, âm III YÊU CẦU VỀ PHƯÔNG TIỆN DẠY HỌC Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phấn, bảng, máy tính, máy chiếu… Phương pháp thuyết trình, phương pháp vấn đáp, phương pháp hoạt động nhóm Học sinh: Sách giáo khoa, ghi, bút thước, bút quang nháp, giấy Ao IV ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng A Hoạt động khởi động Ý tưởng sư phạm: Giúp Hs làm quen với việc tổng hợp ,thu thập, trình bày thơng tin Phương thức tổ chức: - Tham gia trò chơi: “ Ai nhanh hơn” Các nhóm thống kê ( viết lại) điểm kiểm tra môn thành viên nhóm Nhóm xong chia trước lớp nhận điểm cộng Kết quả: Hs biết tổng hợp, trình bày thông tin Hoạt động cụ hể: - Chia lớp thành nhóm - Thực theo - Gv phổ biến cách chơi trò chơi: dẫn Gv Ai nhanh hôn? - Lắng nghe - Thời gian phút - Thảo luận nhóm - Gv mời nhóm hồn thành sớm - Trình bày kết lên chia sẻ kết với bạn - Trao đổi ý kiến với - Gv cho hs lớp nhận xét trao đổi ý kiến với A Hoạt động hình thành kiến thức Kế hoạch dạy Tin học Trường THCS Võ Trường Toản Hoạt động giáo viên GV: Mạc Đình Đơng Hoạt động học Nội dung ghi bảng sinh HĐ 1: Bảng nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng - Ý tưởng sư phạm: HS gợi động thơng qua tình thực tiễn: chiếu bảng điểm lớp em Để học diễn sôi Gv đưa số thách thức nhỏ để em tranh luận phát biểu ý kiến - Phưông thức tổ chức: Hoat động cá nhân, Gv chiếu bảng điểm lớp, yêu cầu hs lớp quan sát so sánh với bảng điểm tổng hợp nhóm vừa thực hiện? Em chọn cách trình bày nào? Từ bảng điểm em cho thầy biết kết học tập bạn lớp? Gv chiếu thời khóa biểu lớp yêu cầu lớp quan sát cho biết thơng qua TKB cho em biết điều gì? - Sản phẩm mong đơi: Hs biết đọc thông tin từ bảng, thấy tác dụng bảng liệu giúp trình bày thơng tin động ý thức cần phải chọn cách trình bày thơng tin cho dễ quản lí Hoạt động cụ thể: - Gv chiếu bảng điểm lớp, Bảng nhu cầu xử lí yêu cầu hs lớp quan sát so thông tin dạng bảng sánh với bảng điểm tổng hợp nhóm vừa thực hiện? Em chọn cách trình bày nào? Vì sao? -Từ bảng điểm em cho thầy biết kết học tập bạn lớp? - Gv chiếu thời khóa biểu lớp yêu cầu lớp quan sát cho Học sinh ý nghe biết thông qua TKB cho em biết giảng điều gì? -Gv giới thiệu bảng Học sinh trả lời nhận bảng tính Ngồi dạng bảng tính xét trên.Từ số liệu bảng cho em dạng biểu đồ sau: Để tạo bảng tính cần có chương trình bảng tính? Gv u cầu hs đọc sgk để tìm hiểu chương trình bảng tính gì? Kế hoạch dạy Tin học Trường THCS Võ Trường Toản Hoạt động giáo viên GV: Mạc Đình Đông Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Gv mời hs phát biêủ chương Chương trình bảng tính trình bảng tính gì? phần mềm thiết kế Gv mời số hs cho ví dụ số để giúp ghi lại trình thơng tin trình dạng bày thơng tin dạng bảng bảng, thực tính Để trình bày thơng tin dạng tốn xây dựng bảng ta tìm biểu đồ biểu diễn hiểu nội dung ( chuyển cách trực quan số liệu ý) có bảng HĐ 2: Màn hình làm việc excel Ý tưởng sư phạm: GV cho HS quan sát hình làm việc Word, rút thành phần Word Gợi mở cho HS liên tưởng đến thành phần hình làm việc Excel Sản phẩm mong đợi: HS phân biệt giống khác hình làm việc Word Excel Hoạt động cặp đơi: Quan sát chương trình bảng tính em có nhận xét gì? Chúng có đặc trưng giống nhau? Hãy tìm hiểu đặc trưng ? Hoạt động cụ thể: - Gv giới thiệu có Màn hình làm việc nhiều chương trình bảng tính Hs quan sát nhận xét excel khác chiếu hình ảnh hình chương trình bảng a) Màn hình làm việc tính yêu cầu hs cho nhận xét Kế hoạch dạy Tin học Trường THCS Võ Trường Toản Hoạt động giáo viên - Gv yêu cầu Hs hoạt động cặp đơi tìm hiểu có số đặc trưng chung - Để kiểm tra kết hoạt động cặp đôi Gv đặt số câu hỏi sau cho hs nhóm nhận xét trao đổi với Màn hình làm việc - Chúng ta làm quen với phần mềm Winword, tưông tự kết hợp hình ảnh cho biết chương trình bảng tính thường có thành phần nào? Dữ liệu - Dựa vào bảng tính em cho liệu số, đâu liệu văn bản? - Gv nhận xét thiếu bổ sung Khả tính tốn sử dụng hàm có sẵn - Gv đưa vd để hs nắm khả tính tốn tự động chương trình Sắp xếp lọc liệu Tạo biểu đồ - Khi nhìn vào biểu đồ em biết gì? - Gv nói thêm ngồi em chỉnh hay chọn phông chữ dễ dàng tưông tự Word GV: Mạc Đình Đơng Hoạt động học sinh Hs thảo luận b) Dữ liệu Nghe giảng, quan sát - Hs trả lời - Nghe giảng c) Khả tính tốn sử dụng hàm có sẵn - Quan sát trả lời d) Sắp xếp lọc liệu - Nhận xét - Đưa kết luận SGK - Ghi - Nghe giảng quan sát - Ghi - Suy nghĩ trả lời - Nhận xét bạn trả lời - Nghe giảng - Quan sát suy nghĩ trả lời - Nhận xét - Quan sát - Nghe giảng - Suy nghĩ trả lời B HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – CŨNG CỐ - Làm tập 1.1 1.2 sách tập Kế hoạch dạy Tin học Nội dung ghi bảng e) Tạo biểu đồ Trường THCS Võ Trường Toản Hoạt động giáo viên GV: Mạc Đình Đơng Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng C HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG - Các nhóm nhà tìm khác Chương trình soạn thảo văn chương trình bảng tính Excel Sau gửi làm trường học kết nối RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… Tiết Bài 1: CHƯÔNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (tt) I MỤC TIÊU BÀI HỌC - Hiểu rõ khái niêm hàng, cột, ô, sử dụng tiếng việt trang tính - Giúp học sinh hiểu công cụ tổng quát bảng tính Excel - Nắm dạng lliệu nhập vào bảng, quy định nhận biết liệu nhập vào ký tự hay ký số, chỉnh độ rộng cột, hàng cho phù hợp - Bước đầu nắm sơ qua cách xử lý liệu có bảng tính - Ham thích mơn học, tinh thần làm việc theo nhóm - Có ý thức sử dụng máy tính mục đích II NHỮNG KIÊN THỨC LIÊN QUAN ĐÃ BIẾT - Lợi ích việc trình bày thơng tin dạng bảng - Biết số chương trình bảng tính có Excel - Biết cách khởi động Excel… III YÊU CẦU VỀ PHƯÔNG TIỆN DẠY HỌC Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phấn, bảng, máy tính, máy chiếu… Học sinh: Sách giáo khoa, ghi, bút thước, bút quang, giấy trắng… IV ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung A Hoạt động khởi động - Ý tưởng sư phạm: Giờ học bắt đầu với thông tin bảng theo dõi kết học tập học sinh (hình 2/SGK) nhằm gây cho HS ý hứng khởi quan sát thông tin để nhập kiểu liệu khác nhập vào trang tính Kế hoạch dạy Tin học Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Kết mong đợi: HS nhận kiểu liệu khác trang tính - Khuyễn khích HS tự nhận kiểu - HS hoạt động nhóm liệu nhập quan sát liệu có - Gởi ý hướng dẫn kiểu liệu để Bảng theo dõi kết HS xác định yêu cầu GV học tập Cùng - GV yêu cầu nhóm lên trình bày, thảo luận dự đốn nhóm lại bổ sung nhận kết kết kiểu liệu nhập GV đưa đáp án, để hiểu rõ vào trang tính tìm hiểu nội dung học hơm B Hoạt động hình thành kiến thức HĐ 1: Nhập liệu vào trang tính a) Nhập sửa liệu - Ý tưởng sư phạm: Cho em tự nhập liệu vào bảng tính có sẵn, tự giải tình gặp trình nhập sửa liệu, để bước đầu hình thành khái niệm nhập liệu, chỉnh sửa - Kết mong đợi: HS phân biệt đâu liệu số, đâu liệu kí tự, cách nhập liệu chỉnh sửa liệu có sai sót Nhận chế độ mặc định, kiểu liệu số hay kiểu liệu kí tự có quy luật để phân biệt - GV trình chiếu Bảng điểm lớp 7.1 - Hoạt động nhóm: HS Nhập liệu vào điểm cột chưa nhập GV quan sát liệu có trang tính yêu cầu đại diện nhóm lên tiến tờ A4, thảo luận nhập a) Nhập sửa hành nhập điểm vào bảng điểm dựa nào? liệu bảng điểm GV in giấy A4 - GV mời nhóm lên nhập (bạn đọc, bạn nhập) - GV yêu cầu nhóm khác nhận xét bạn nhập hay chưa? Có cần bổ sung khơng - Các nhóm lại quan - GV kết luận việc nhập sửa liệu sát cách nhóm bạn nhập thao tác sau: + B1: Xác định ô cần nhập +B2: Nhập liệu từ bàn phím vào tính - GV đưa tình có sai sót q trình nhập điểm tiến hành chỉnh sửa nào? - GV chốt kiến thức * Sửa liệu: + B1: Chọn ô cần sửa - HS ghi vào học + B2: Bôi đen đối tượng cần sửa tiến tập hành sửa - HS thảo luận nhóm đưa kết Đại diện nhóm lên tiến hành sửa trực tiếp máy tính Kế hoạch dạy Tin học Trường THCS Võ Trường Toản Hoạt động giáo viên GV: Mạc Đình Đơng Hoạt động học sinh Nội dung - HS ghi vào học tập b) Di chuyển trang tính - Ý tưởng sư phạm: mời đại diện nhóm lên di chuyển chuột chọn đối tượng trang tính Đối tượng tính, dòng, cột, khối - Sản phẩm mong đợi: HS nhận biết thao tác chọn tính, dòng, cột, khối, nhiều khối - GV yêu cầu HS nêu cách di chuyển - HS thảo luận cá nhân b) Di chuyển chuột văn phần mềm Word tìm điểm tương trang tính - GV nêu cách di chuyển liệu đồng phần mềm phần mềm Word, phần mềm Excel Excel Word có phần giống Các em nghiên - HS thảo luận nhóm cứu sách giáo khoa để tìm hiểu di ghi kết bảng chuyển trang tính học tập - GV chốt kiến thức: di chuyển trang - HS ghi vào học tính theo cách: sử dụng nhóm phím mũi tập tên, sử dụng chuột cuộn c) Gõ chữ việt trang tính - Ý tưởng sư phạm: GV trình chiếu cột liệu Họ tên gõ có dấu cột liệu Họ tên gõ khơng có dấu Yêu cầu HS nhận khác biệt cột liệu - Sản phẩm mong đợi: HS nhận biết khác cột liệu cột gõ có dấu cột khơng - GV hỏi HS muốn gõ dấu tiếng việt phần mềm soạn thảo Word phải - Vậy việc gõ tiếng việt trang tính phần Excel có khác so với Word, mời em tìm hiểu sách giáo khoa - GV phải bao quát lớp để giúp đỡ kịp thời nhóm gặp khó khăn - GV yêu cầu nhóm trao đổi đáp án cho mời nhóm đứng lên nhận xét nhóm bạn - GV chốt kiến thức: Muốn gõ dấu tiếng việt trang tính: + B1: Khởi động phần mềm Excel phần mềm hỗ trợ gõ tiếng việt (Vietkey Unikey) + B2: Chọn Font chữ trang tính tương thích với bảng mã kiểu gõ phần mềm hỗ trợ gõ tiếng việt Kế hoạch dạy Tin học - HS tự thảo luận nhân phát biểu ý kiến - HS thảo luận nhóm đưa đáp án cách ghi lên bảng học tập - HS giơ tay yêu cầu GV giúp đỡ có gặp khó khăn - HS ghi vào học tập c) Gõ chữ việt trang tính Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – CŨNG CỐ - GV trình chiếu tồn nội dung học tiết thông qua phần mềm sơ đồ tư D HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG - GV u cầu HS bắt cặp làm tập nhóm nhà: Câu 1: Nêu bước mở file có sẵn, lưu file mới, lưu file có sẵn với tên khác, đổi tên excel? Câu 2: Phân biệt liệu ô liệu công cụ? Công dụng hộp tên? RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………… Kế hoạch dạy Tin học Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng Tiết 3: BÀI THỰC HÀNH LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH EXCEL I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Biết khởi động kết thúc Excel - Nhận biết ô, hàng, cột - Biết cách lưu bảng tính vào máy - Hình thành thái độ hoạt động theo nhóm, có ý thức tự chủ học tập II YÊU CẦU VỀ PHƯÔNG TIỆN DẠY HỌC Giáo viên: Phòng máy, Máy tính cài chương trình Excel phần mềm Unikey Học sinh: Sách giáo khoa, ghi, thuộc kiến thức học để thực hành III PHƯÔNG PHÁP - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm ( máy học sinh) - Phân tích - Nêu vấn đề, giải vấn đề IV TIẾN TRÌNH BÀI DẠY Ổn định lớp (1’) Kiểm tra cũ (5’) Câu 1: Nêu bước nhập sửa liệu? Câu 2: Muốn gõ dấu tiếng việt trang tính, cần làm việc gì? Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Khởi động a Khởi động Excel Excel (5’) - Tưông tự cách khởi động - HS nhớ lại kiến thức Word, em nêu cách trả lời khởi động Excel? - Có cách: + C1: Vào menu - HS bật máy, thực Start\Programs\Microsoft cách khởi động Excel Office\Microsoft Excel giám sát giáo viên Kế hoạch dạy Tin học Trường THCS Võ Trường Toản + C2: Nhấp đúp chuột trái vào biểu tượng excel desktop + C3: Nhấp chuột phải vào biểu tượng excel\open - GV yêu cầu HS bật máy thực cách khởi động Excel? Hoạt động 2: Lưu kết thoát khỏi Excel (7’) - GV hỏi HS để lưu file tạo phần mềm excel làm nào? - Có cách (Office 2007 trở sau này): + C1: Office Button\Save\trong hộp thoại Save as: chọn vị trí lưu đặt tên cho file dòng File name:… + C2: Nháy nút Save công cụ\thực thao tác giống C1 hộp thoại Save as + C3: Nhấn tổ hợp phím Ctr _ S\trong hộp thoại Save as, thao tác giống C1 C2 - GV hỏi HS muốn thoái khỏi excel làm nào? - Có cách: + C1: Nháy chuột vào nút Close tiêu đề + C2: Vào Office Button\Close + C3: Nhấn tổ hợp phím Alt_F4 Hoạt động 3: Bài tập (18’) - GV yêu cầu HS mở Word Excel, so sánh cửa sổ làm việc Kế hoạch dạy Tin học GV: Mạc Đình Đơng b Lưu kết thoát khỏi Excel - HS nhớ lại kiến thức trả lời - HS thực cách lưu bảng tính vào máy - HS trả lời - HS thực cách thoát khỏi Excel Bài tập - HS mở Word Excel - HS hoạt động theo máy ghi giấy, nộp lại cho GV Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng TIẾT 33 ƠN TẬP HỌC KỲ I I MỤC TIÊU Kiến thức - Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức học sinh từ đầu năm học Điều chỉnh việc học học sinh việc dạy giáo viên Kỹ - Hình thnh cho học sinh kỹ quan sát, phân tích, tư tổng hợp Thái độ - Nghim tc việc học tập v cĩ ý thức thực hnh phịng my II CHUẨN BỊ Gio vin: Gio trình, phịng my Học sinh: Học cũ đọc trước nhà III TIẾN TRÌNH BI DẠY Ổn định lớp Kiểm tra bi cũ Bi HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Giáo viên đưa chủ đề kiến thức lý thuyết đ học chương trình học kỳ I - Yêu cầu học sinh theo cá nhân giải đáp chủ đề lý thuyết GV: Ra tập hướng dẫn học sinh làm - Để học sinh lm bi GV: Đưa đáp án -1, 2, -6, 1, 1, Kế hoạch dạy Tin học NỘI DUNG Lý thuyết - Các thao tác khởi động Excel - Các phần trn cửa sổ Excel - Các bước nhập công thức - C php Các hm SUM AVERAGE MAX MIN Bi tập a) Bi Giả sử ô A1, B1 số -4, Em hy cho biết kết Các php tính: =SUM(A1,B1) =SUM(A1,B1,B1) =SUM(A1,B1,-5) =SUM(A1,B1,2) b) Bi tập - Sử dụng Các hm: SUM tính Tổng, MAX, MIN tính Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng cột Tổng, AVERAGE tính cột NƠng GV: Đưa tập (phát nghiệp, Dịch vụ phiếu học tập cho học sinh) Năm NNghiệp CNghiệp DVụ 2001 164031 542155 104945 - Hướng dẫn học sinh làm 2002 170366 70499 126381 2003 174927 136165 139721 2004 188045 159752 157753 GTTB ? ? ? GTLN GTNN - Lưu bảng với tên Gia tri san xuat Củng cố:- Nhắc lại bước sử dụng hàm để tính tốn Hướng dẫn nhà: Chuẩn bị tốt cho bi kiểm tra học kỳ I Kế hoạch dạy Tin học nghiệp, CÔng Tổng ? ? ? ? ? ? ? Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng TIẾT 34 ƠN TẬP HỌC KỲ I I MỤC TIÊU Kiến thức - Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức học sinh từ đầu năm học Điều chỉnh việc học học sinh việc dạy giáo viên Kỹ - Hình thnh cho học sinh kỹ quan sát, phân tích, tư tổng hợp Thái độ - Nghim tc việc học tập v cĩ ý thức thực hnh phịng my II CHUẨN BỊ Gio vin: Gio trình, phịng my Học sinh: Học cũ đọc trước nhà III TIẾN TRÌNH BI DẠY - Gv pht phiếu học tập cho HS - Hs hồn thiện phiếu học tập ỦY BAN NHN DN THNH PHỐ VŨNG TU TRƯỜNG THCS V TRƯỜNG TOẢN ĐỀ CƯÔNG ÔN THI HKI - MÔN: TIN HỌC NĂM HỌC: 2016 – 2017 Cu hỏi Ôn tập: Cu 1: Phn biệt kiểu liệu số, kiểu liệu kí tự ? Kiểu số : L Các số 0;1;2;3; Dữ liệu nhập vo nằm bn phải tính Ví du: 23455;… Kiểu ký tự: L Các chữ, chữ số, chữ v số, ký hiệu Dữ liệu nhập vo nằm bn tri tính Vd: “234”; lan567;… Cu 2: Vai trị cÔng thức ? - Nhập v hiển thị nội dung công thức chọn; - Sửa nội dung ơ; - Xem v sửa công thức Cách tổng qut v r rng Cu 3: Từ biểu thức tốn học hy viết cơng thức tính tốn đơn giản theo kí hiệu phép tốn bảng tính? Từ ký hiệu php tốn tốn học sang ký hiệu php tốn bảng tính: a (3-2)x6-22 (123+12%) Kế hoạch dạy Tin học b 15+52-3:2 c) 102 x – 30:8 d) 5.20 − 23 Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng Chuyển biểu thức Excel sau sang ký hiệu php tốn tốn học: a 102*7 – 30/8 b 10^2*7 – 30/8 c 10*2*7 – 30/8 d 10^2*7 – 30*8 Cu 4: Nu công dụng v viết c php Các hm sum, average, max,min : - Sum l hm tính tổng C php : = Sum (a,b,c,…) Vd: = sum ( 2,3,5,17) Kq: 17 - Average l hm tính gi trị trung bình C php : = Average(a,b,c, ) Vd: = average ( 1,2,3)  Kq: - Max l hm tìm gi trị lớn C php : = Max(a,b,c,…) Vd : = Max( 1,2,3) Kq: - Min l hm tìm gi trị nhỏ C php: = Min(a,b,c, ) Vd: = min(9,90)  kq: Cu 5: Nêu bước nhập cơng thức vào tính? Từ đâu biết ô chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể? Lợi ích việc sử dụng địa công thức ? Trả lời : - Các bước nhập cơng thức vào tính • B1 : Chọn cần nhập • B2 : G dấu • B3 : G cơng thức • B4 : Nhấn phím Enter - Dựa vo công thức ta cĩ thể biết chứa công thức hay chứa gi trị cụ thể :  Nếu nội dung tính giống với nội dung trn cơng thức, tính chứa liệu  Nếu tính hiển thị gi trị công thức lại hiển thị công thức tính chứa cơng thức - Lợi ích việc sử dụng địa công thức : Tự động cập nhật kết mà không cần tính lại Cu 6: Hy nu khc biệt việc chp nội dung cĩ công thức chứa địa và có cơng thức khơng chứa địa - Ơ chứa địa : Cơng thức thay đổi - Ơ khơng chứa địa : Công thức giữ nguyn Cu 7: Hy nu Các bước thực thao tác - Điều chỉnh độ rộng cột chiều cao hàng - Chn thm, xố cột, hng - Sao chp v di chuyển liệu - Sao chp công thức Bi tập tham khảo: Kế hoạch dạy Tin học Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng Cu 1: Câu sau sai? Khi nhập liệu vo bảng tính a Dữ liệu kí tự trái ô b Dữ liệu kiểu số phải ô c Cả a b sai d Cả a b Cu 2: Cho bảng tính: A Kết cơng thức =(A1- B1)*C1 l a 29 b 18 c 27 d - 37 B Kết công thức =B3/A3 +C3 l a.11 b 12 c 13 d 14 Cu 3: Cách nhập sau không đúng? a =AVERAGE(A2:A7) b =average(A2:A7) c =Average(A2:A7) d =Average (A2:A7) Cu 4: Cho bảng tính: A Để tính cột tổng ta dùng cơng thức: a =Sum(C2+G2) b =Sum(C2:G2) c =Sum (C2:G2) d sum (C2:G2) B Để tính cột trung bình, em dng cơng thức: a =Average(C5:H10) b =Average(C5:H10)/5 c =Average(C2:G2)/5 d =Average(C2:G2) C Để tìm điểm lớn môn học ta dùng công thức: a =Max(C2,G2) b Max(C2:G2) c = Max(C2:G2) d =Max (C2:G2) D Để tìm điểm nhỏ mơn học ta dùng công thức: a =Min(C2,G2) b Min(C2:G2) c = Min (C2:G2) d = Min(C2:G2) Cu 5: Để tính tổng giá trị C1 C2, sau chia cho giá trị Ơ B3 Cơng thức công thức sau : a = (C1 + C2 ) \ B3 ; b (C1 + C2 ) / B3; c = C1 + C2 \ B3 ; d = C1 + C2 / B3 Cu 6: Cách nhập hàm sau sai : a = MIN(A1,A2,A3); b = MIN(A1:A3); c = MIN(A1:A2,A3); d = MIN (A1:A3) Cu 7: Giả sử cần tính trung bình cộng gi trị Các B1,C1v E1 Công thức công thức sau sai : a = SUM(B1,C1,E1)/3; b = AVERAGE (B1,C1,E1); Kế hoạch dạy Tin học Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng c = (B1+C1+E1)/3; d = AVERAGE (B1: C1,E1) Cu 8: Ơ tính A1 cĩ nội dung =AVERAGE(C10:C12) Nếu dng cơng thức l: a =(C10+C11+C12)/3 b =C10+C11+C12 c =(C10:C12)/3 d =SUM(C10:C12) Cu 9: Để xóa hàng hay cột ta dùng lệnh: a Delete b Edit  Delete c File  Open d File  Close Cu 10: Để chép liệu ô khối ô ta dùng lệnh : a Cut, Paste b File, save c Copy, Paste d Edit, delete Cu 11: Phần mềm Typing Test dùng để: A Luyện g phím nhanh 10 ngĩn tay B Học địa lý giới C Học tốn học D Học vẽ hình hình học động Cu 12: Để chèn thêm hàng ta dùng lệnh: A Insert / Rows B Insert / Columns C Table / Columns D Table / Rows Cu 13: Thanh công thức dng để: A Hiển thị nội dung ô tính chọn B Nhập, sửa liệu cho ô tính chọn C Hiển thị công thức ô tính chọn D A,B C Cu 14: Trong Các công thức sau công thức no viết sai: A =SUM(A1,A2,A3,A4) B =sum(A1;A4) C =Sum(A1:A4,A5) D =sum(A1:A10) Cu 15: Trong Các cơng thức tính trung bình cộng, công thức no sai: A =Average(A1:A5) B =SUM(A1:A5)/5 C = Average(A1:A5)/5 D =(A1+A2+A3+A4)/5 Cu 16: Công thức no viết sai: A =sum(A1:A4) B = sum(A1:A4) C =SUM(A1:A4) D =sum (A1:A4) Cu 17: Để di chuyển nội dung tính ta sử dụng nút lệnh sau đây? A (copy) B (cut) Cu 18 C (paste) D (new)\ Để chép nội dung tính ta sử dụng nút lệnh sau đây? A (copy) B (cut) C D (paste) (new) Kế hoạch dạy Tin học Trường THCS Võ Trường Toản Cu 19: GV: Mạc Đình Đơng Muốn xóa hàng cột ta chọn hàng cột cần xóa sử dụng lệnh sau đây? A Edit / clear B Edit / paste C Edit / cut D Edit / Delete Cu 21: Cách khởi động phần mềm Typing Test: A Nháy đúp chuột vào biểu tượng Typing Test hình B Bấm Ctrl + O C Nhy chuột vo biểu Typing Test trn mn hình D Tất Cu 29 Trong trị chơi Clouds ( đám mây) phần mềm Typing Test ta muốn xem điểm số phần chơi vo mục no ? A Missed B Score C Next D Cancel Kế hoạch dạy Tin học Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng TIẾT 35 KIỂM TRA HỌC KỲ I I MỤC TIÊU Kiến thức - Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức học sinh từ đầu năm học Điều chỉnh việc học học sinh việc dạy giáo viên Kĩ - Kiểm tra kĩ vận dụng kiến thức vào thực hành Thái độ - Rèn thái độ cẩn thận, xác, trình by khoa học Nghim tc lm bi kiểm tra II CHUẨN BỊ *THIẾT KẾ ĐỀ MA TRẬN Vận dụng Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Tn Cấp độ thấp Cấp độ Tổ chủ đề cao ng (nội dung, TN TN T TNKQ TL TNKQ TL TL chưông…) KQ KQ L - Phân biệt - Hiểu kiểu liệu số, kiểu vai trị Các thnh phần liệu kí tự v liệu trn cơng trang tính thức 1 0.5 Thực tính tốn trn trang tính - Biết Cách nhập cơng thức vo tính - Biết Cách sử dụng địa tính cơng thức Kế hoạch dạy Tin học 1đ =1 % 0.5 - Viết cơng thức tính tốn đơn giản theo kí hiệu phép Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng Vận dụng Cấp độ Nhận biết Tn chủ đề (nội dung, chưông…) Thông hiểu TNKQ TL Số cu Số điểm Tỉ lệ % TNKQ TL Cấp độ thấp TN KQ TL toán bảng tính 1 - Biết cách sử dụng số hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN - Viết đng c php Các hm, sử dụng hm để tính kết hợp Các số v địa tính, địa Các khối công thức Sử dụng hàm để tính tốn Số cu Số điểm Tỉ lệ % Kế hoạch dạy Tin học Cấp độ cao TN T KQ L Tổ ng 2đ =2 % Sử dụ ng hà m để gi ải qu yế t cá c câ u hỏ i kh ó hơ n 4đ = 40 % Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng Vận dụng Cấp độ Nhận biết Tn chủ đề (nội dung, chưông…) Thông hiểu TNKQ TL - Biết Cách điều chỉnh độ rộng cột v chiều cao hng Thao tc với bảng tính - Biết chn thm, xố cột, hng - Biết chp v di chuyển liệu - Biết chp công thức TL TN KQ TL Cấp độ cao TN T KQ L 2đ = 20 % - Biết sử dụng phần mềm học tập Typing Test 2 1đ = 10 % 15 Số cu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số cu T số điểm Tỉ lệ % Kế hoạch dạy Tin học 4.5 Tổ ng - Hiểu thay đổi địa tính chp cơng thức Số cu Số điểm Tỉ lệ % Phần mềm học tập TNKQ Cấp độ thấp 1.5 10 đ =1 00 % Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng ỦY BAN NHN DN THNH PHỐ VŨNG TU TRƯỜNG THCS V TRƯỜNG TOẢN ĐỀ KIỂM TRA HKI - NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: TIN HỌC 7THỜI GIAN: 45 PHT Điểm Họ v Tn: Lớp: Lời ph Thầy ( ) TN:……… TL:……… Tổng điểm: Đề: TRẮC NGHIỆM ( ĐIỂM) : Khoanh vào đáp án em cho Cu 1: Khi nhập liệu vo bảng tính A Dữ liệu kí tự trái ô B Dữ liệu kiểu số phải ô C Cả a b D Cả a b sai Câu 2: Thanh công thức dùng để: A Hiển thị nội dung tính chọn B Nhập, sửa liệu cho tính C Hiển thị cơng thức tính chọn D A,B C Cu 3: Trình tự Các bước nhập cơng thức vào tính : (1) nhập công thức ; (2) chọn cần nhập ; (3) G dấu = ; (4) Nhấn Enter v kết thc A (1) (2)(3)(4) B (4) (3)(2)(1) C (2) (3)(1)(4) D (2) (1)(3)(4) Câu Để tính tổng giá trị C1 C2, sau chia cho giá trị Ơ B3 Cơng thức công thức sau : A = (C1 + C2 ) \ B3 ; B =(C1 + C2 ) / B3; C = C1 + C2 \ B3 ; D = C1 + C2 / B3 Cu 5: Cho bảng tính: I Để tính cột tổng ta dùng công thức: A =Sum(C2+G2) B =Sum(C2:G2) C =Sum (C2:G2) D sum (C2:G2) Câu Cũng bảng số liệu trên, để tính cột trung bình, em dng cơng thức: A =Average(C5:H10) B =Average(C5:H10)/5 C =Average(C2:G2)/5 D =Average(C2:G2) Cu 7: Để di chuyển nội dung tính ta sử dụng nút lệnh sau đây? A (copy) B (cut) C Cu Để chèn thêm hàng ta dùng lệnh: A Insert / Rows B Insert / Columns Rows Câu 9: Cách khởi động phần mềm Typing Test: Kế hoạch dạy Tin học (paste) D (new) C Table / Columns D Table / Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đông E Nháy đúp chuột vào biểu tượng Typing Test hình F Bấm Ctrl + O G Nhy chuột vo biểu Typing Test trn mn hình H Tất Cu 10 Trong trị chơi Clouds ( đám mây) phần mềm Typing Test ta muốn xem điểm số phần chơi vo mục no ? B Missed B Score C Next D Cancel Câu 11: Công thức = B1 + C3 đặt C4 Nếu ta chp công thức ny sang D4 cơng thức D4 l: A = C2+ C3 B = C4+ D3 C = C1 + D3 D Câu A, B C sai Cu 12: Cho bảng tính: Ở D1 cĩ cơng thức l =A1+B1-C1 chp công thức sang D2 cho ta kết l bao nhIÊU A B C D.3 II TỰ LUẬN : (4 ĐIỂM) Bài ( điểm) : Viết cách nhập biểu thức sau vào tính Excel ? 5.20 − 23 (123+12%) Bài ( điểm) : Viết c php Các hm sum, average, max v cho ví dụ minh họa Bài ( điểm) Cho bảng số liệu sau: A B C D E BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC CĂN BẢN STT Họ v tn Nguyễn Hảo Hớn Trần Lạc Gia Mai Trc Lm THCB WORD 10 7.5 EXCEL 8 8.5 Hy viết công thức tính điểm bình qun chung bạn ỦY BAN NHN DN THNH PHỐ VŨNG TU TRƯỜNG THCS V TRƯỜNG TOẢN Kế hoạch dạy Tin học Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HKI TIN HỌC – NĂM HỌC: 2016 – 2017 I TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi đáp án 0,5 điểm C D C B B D B A A 10 B 11 C 12 C II TỰ LUẬN : ( điểm) Cu Đáp án 5.20 − 23 (123+12%) = ( 5*20 – 2^3)*(123 + 120%) / ( 1điểm) Hoặc ((5*20 – 2^3) /7)*( 123 + 120%) / 7) - Viết ký hiệu v thứ tự php tính 1đ - Viết thiếu dấu – 0.5đ - (2 điểm) (1 điểm) Sum l hm tính tổng C php : = Sum (a,b,c,…) Vd: = sum ( 2,3,5,17) Kq: 17 - Average l hm tính gi trị trung bình C php : = Average(a,b,c, ) Vd: = average ( 1,2,3)  Kq: - Max l hm tìm gi trị lớn C php : = Max(a,b,c,…) Vd : = Max( 1,2,3) Kq: - Min l hm tìm gi trị nhỏ C php: = Min(a,b,c, ) Vd: = min(9,90)  kq: Điểm Hs tính ĐTB em Sau tính điểm trung bình điểm trung bình em =average(average(C3:E3),average(C4:E4),average( C5:E5)  Kết quả: Điểm bình qun bạn l 8đ chọn Kế hoạch dạy Tin học Viết cơng thức hm v cho ví dụ 0.5 đ Hs tính điểm hs 0.5đ Hs tìm kết bình qun 0.5đ Trường THCS Võ Trường Toản GV: Mạc Đình Đơng TIẾT 36 KIỂM TRA HỌC KỲ I ( THỰC HÀNH) I MỤC TIÊU Kiến thức - Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức học sinh từ đầu năm học Điều chỉnh việc học học sinh việc dạy giáo viên Kĩ - Kiểm tra kĩ vận dụng kiến thức vào thực hành Thái độ - Rèn thái độ cẩn thận, xác, trình bày khoa học Nghiêm túc làm kiểm tra II CHUẨN BỊ *THIẾT KẾ ĐỀ MA TRẬN Kế hoạch dạy Tin học Trường THCS Võ Trường Toản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN GV: Mạc Đình Đơng ĐỀ KIỂM TRA HKI - NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: TIN HỌC (THỰC HÀNH) THỜI GIAN: 45 PHÚT Điểm Lời phê Thầy ( cô ) Họ Tên: Lớp: ĐỀ BÀI : Cho bảng tính sau: Yêu cầu: Nhập nội dung bảng tính theo mẫu Điều chỉnh độ rộng cột theo bảng tính Điều chỉnh độ cao hàng theo bảng tính Tính tổng ba mơn học sinh Tính điểm trung bình mơn Dùng hàm để tìm điểm cao mơn Dùng hàm để tìm điểm thấp mơn Lưu với tên đường dẫn sau: D:\HKI_Lớp_Họ tên học sinh Thoát khỏi Excel Kế hoạch dạy Tin học (2đ) (1đ) (1đ) (1,5đ) (1,5đ) (1đ) (1đ) (1đ) ... sát - Hs trả lời - Nghe giảng c) Khả tính tốn sử dụng hàm có sẵn - Quan sát trả lời d) Sắp xếp lọc liệu - Nhận xét - Đưa kết luận SGK - Ghi - Nghe giảng quan sát - Ghi - Suy nghĩ trả lời - Nhận... bạn trả lời - Nghe giảng - Quan sát suy nghĩ trả lời - Nhận xét - Quan sát - Nghe giảng - Suy nghĩ trả lời B HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – CŨNG CỐ - Làm tập 1.1 1.2 sách tập Kế hoạch dạy Tin học Nội... động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung HĐ: Giáo viên yêu cầu học sinh làm tập - GV yêu cầu HS đọc thực - Hs khởi động máy Bài tập hành tập sách - Mở chương trình bảng tính giáo khoa lưu - Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án TIN 7 đổi mới 2018 2019 HK1, GIÁO án TIN 7 đổi mới 2018 2019 HK1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay