Đường lối Khoa học Công nghê

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 21:49

Mục lục: I Phần mở đầu: + Lý chọn đề tài + Mục đích nghiên cứu + Nội dung II Nội dung: Khái niệm khoa họccông nghệ: 1.1: Khái niệm khoa học: Là trình nghiên cứu nhằm khám phá kiến thức mới, học thuyết vấn đề tự nhiên xã hội Những kiến thức hay học thuyết này, tốt hơn, thay dần cũ, khơng phù hợp 1.2: Khái niệm cơng nghệ: Là thuộc lĩnh vực lí thuyết, học thuật Nói đến cơng nghệ đề cập đến lĩnh vực có dáng dấp khoa học, có dựa vào lí thuyết Công nghệ tập hợp hiểu biết để tạo giải pháp kỹ thuật áp dụng vào sản xuất đời sống 1.3: Khái niệm khoa họccông nghệ: Theo cách hiểu chung nhất, hoạt động khoa học cơng nghệ tập hợp tồn hoạt động có hệ thống sáng tạo nhằm phát triển kho tàng kiến thức liên quan đến người, tự nhiên xã hội, nhằm sử dụng kiến thức để tạo ứng dụng cơng nghệ Vai trò khoa họccông nghệ phát triển giới: Bất kỳ quốc gia giới, muốn phát triển nhanh, vững phải ý đến yếu tố khoa học cơng nghệKhoa học cơng nghệ giữ vai trò then chốt việc phát triển lực lượng sản xuất đại Dưới tác động tồn cầu hóa, khoa học, cơng nghệ (bao gồm khoa học tự nhiên – kỹ thuật lẫn khoa học xã hội, khoa học kinh tế) trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp tác động vào đời sống kinh tế - xã hội quốc gia, dân tộc, tạo phát triển vượt bậc so với trước Sự phát triển lực lượng sản xuất xã hội gắn liền với sản xuất hàng hóa thị trường, với phân cơng lao động hợp tác quốc tế, với trình độ lực sáng tạo, tiếp nhận trao đổi công nghệ Xu tồn cầu hóa, khu vực hóa lĩnh vực kinh tế - xã hội làm cho quốc gia phát triển phải cấu trúc lại kinh tế theo hướng mở rộng liên kết để tối ưu hóa cạnh tranh hợp tác tồn cầu Muốn thực điều cần phải phát triển khoa học cơng nghệ Vì vậy, khoa học cơng nghệ có vai trò to lớn việc hình thành “kinh tế tri thức” “xã hội thông tin”, phát triển hàm lượng trí tuệ cao sản xuất, dịch vụ quản lý tất quốc gia • Khoa học cơng nghệ giữ vai trò then chốt việc bảo vệ tài nguyên môi trường Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, người khai thác tiết kiệm, hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên; kịp thời phát hiện, xử lý hoạt động gây ô nhiễm môi trường xử lý nước thải, chất thải công nghiệp, bảo vệ nguồn nước, khơng khí, khí thải cơng nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ dự báo thời tiết để phòng tránh thiên tai (động đất, lũ lụt, gió, bão); tái sử dụng chất thải cơng nghiệp, chất thải sinh học… • Khoa học cơng nghệ thúc đẩy sử gia tăng cải vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày cao người; trực tiếp tác động nâng cao suất lao động, giảm nhẹ cường độ lao động, giảm chi phí, giá thành sản xuất, giảm rõ rệt tỷ lệ tiêu hao vật chất, tăng tỷ lệ chất xám cấu tạo sản phẩm nhiều sản phẩm đời phong phú, đa dạng, đa năng, mẫu mã đẹp, kích thước nhỏ nhẹ hơn, chu kỳ sản xuất rút ngắn đáng kể • Khoa học tự nhiên tạo sở cho việc hình thành số lĩnh vực khoa học cơng nghệ đa ngành mới, góp phần nâng cao trình độ lực khoa học → Ở Việt Nam, sau Cách Mạng Tháng 1945 thành công, khoa học - kỹ thuật Việt Nam hình thành bước phát triển theo hướng đại hoá nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng phấn đấu đạt đến mục tiêu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc • Tong hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, Đảng nhà nước ta đặc biệt quan tâm phát triển khoa học công nghệ phục vụ đắc lực cách mạng kỹ thuật thời chiến giành chiến thắng Nhưng xuất phát điểm từ kinh tế nghèo nàn, lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề nên trình độ khoa họccơng nghệ nước ta có phát triển chậm chạp thua so với trình độ chung nước khu vực Tỷ lệ ngành công nghiệp chế biến Việt Nam 1995 chiếm 15% GDP ngang mức Hàn Quốc 1965, Thái Lan 1970, Malaysia 1974, Indonesia 1985 (tỷ lệ giá trị tăng thêm của công nghiệp chế biến chiếm GDP cao hay thấp tiêu phản ánh khoa họccông nghệ phát triển mạnh hay yếu) • Từ có Nghị Trung ương khố VIII (1996) nhận thức vai trò khoa họccông nghệ nâng cao rõ nét dần khẳng định vai trò phát triển kinh tế Điển hình nơng nghiệp có hàng chục loại giống lúa lai (Việt lai 20, Việt lai 24), giống ngơ lai, cơng nghệ chuyển đổi giới tính trước tiên cá rô phi, cá mè vinh, lai tạo giống hoa mới,… Trong công nghiệp xây dựng, săn xuất xi măng giếng khoan chủng loại G, chế tạo chất nổ ANFO chịu nước có sức cơng phá lớn… Trong y tế, sản xuất số vacxin (tả, viêm gan B hệ mới, viêm não Nhật Bản…), thụ tinh ống nghiệm • Khoa họccơng nghệ nước ta dù phát triển góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước: + Tốc độ tăng trưởng GDP tăng bình quân/năm thời kỳ 1996 – 2000 7%, thời kỳ 2001 – 2005 7.51% + Cơng nghiệp dịch vụ có tốc độ tăng cao (công nghiệp chế biến tăng 13.5%/năm) Nông nghiệp vào loại giới: thời kỳ 1996 – 2000 tăng bình quân 5.7%/năm, 2001 – 2006 tăng 5.4%/năm Năm 2005, Việt Nam đứng thứ hai giới xuất gạo, cà phê, thứ tư cao su thứ hạt điều + Kim ngạch xuất thời kỳ 1996 – 2000 tăng bình quân/năm 21%, 2001 – 2005 tắng 17.5% + Hiện nước ta có khoảng 2.4 triệu người có trình độ đại học cao đẳng trở lên, sinh viên trường 200 nghìn người lực lượng tiềm tham gia hoạt động khoa họccông nghệ Khoa học Công nghệ tảng động lực cơng nghiệp hóa đại hóa: • Khoa học cơng nghệ có vai trò định đến tăng suất lao động giảm chi phí sản xuất, nâng cao lợi cạnh tranh tốc độ phát triển kinh tế nói chung Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ kinh tế phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ trình độ thấp Muốn đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức phát triển khoa học công nghệ yêu cầu tất yếu xúc Xe đẩy mạnh việc chọn lọc nhập công nghệ, mua sáng chế kết hợp với phát triển công nghệ nội sinh để nhanh chóng đổi nâng cao trình độ cơng nghệ, cơng nghệ thơng tin, công nghệ sinh học công nghệ vật liệu • KHCN ngày lại bao gồm phạm vi rộng lớn, khơng phương tiện, thiết bị người sáng tạo mà bí biến nguồn lực sẵn có thành sản phẩm Với ý nghĩ nói tới cơng nghệ bao hàm kỹ thuật Đặc biệt giai đoạn khoa học – kỹ thuật ln gắn bó chặt chẽ với nhau: Khoa học tiền đề trực tiếp công nghệ công nghệ lại kết khoa học • Hiện cách mạng KHCN tác động mạnh mẽ phạm vi tồn giới, xu hướng chuyển giao cơng nghệ trở thành đòi hỏi cấp bách với tất nước Bài học thành cơng q trình cơng nghiệp hóa nước NIC rằng: Việc xây dựng cấu kinh tế theo hướng mở cửa với bên ngồi nhằm tiếp cận cách có chọn lọc thành tựu nước trước kết hợp với việc đẩy mạnh cách mạng KHCN đại, đường ngắn nhất, có hiệu định thành công trình CNH-HĐH III Tổng kết: ... trình độ đại học cao đẳng trở lên, sinh viên trường 200 nghìn người lực lượng tiềm tham gia hoạt động khoa học – công nghệ Khoa học Công nghệ tảng động lực công nghiệp hóa đại hóa: • Khoa học cơng... • Khoa học tự nhiên tạo sở cho việc hình thành số lĩnh vực khoa học cơng nghệ đa ngành mới, góp phần nâng cao trình độ lực khoa học → Ở Việt Nam, sau Cách Mạng Tháng 1945 thành công, khoa học. .. khí thải công nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ dự báo thời tiết để phòng tránh thiên tai (động đất, lũ lụt, gió, bão); tái sử dụng chất thải cơng nghiệp, chất thải sinh học • Khoa học công nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường lối Khoa học Công nghê, Đường lối Khoa học Công nghê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay