Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

41 21 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 21:03

Chủ đề Bài tập lớn: Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV nhóm sinh viên Học Viện Ngân Hàng thực hiện môn học kiểm toán tài chính 2 GVHD PGS.TS Phạm Thanh Thủy Học viện Ngân hàng Khoa Kế Toán-Kiểm Toán - - BÀI TẬP LỚN KIỂM TỐN TÀI CHÍNH CHỦ ĐỀ: KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Nhóm thực hiện:01 - Nhóm lớp:02 Giảng viên hướng dẫn: PGS TS Phạm Thanh Thủy Hà Nội, tháng năm 2018 Danh sách thành viên nhóm 01: STT Họ tên Bùi Thị Thu Hà Nguyễn Thị Minh Hiền Lê Hải Hoàng Nguyễn Thị Việt Phương Chu Lan Phương Đặng Thị Thanh Tuyền MSV 18a4020104 18a4020168 18a4020194 18a4020429 18a4020419 18a4020474 Mức độ hoàn thành 100% 100% 100% 100% 100% 100% Danh mục tài liệu tham khảo: http://www.bidv.com.vn BIDV, Báo cáo thường niên Luận văn “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam”- tác giả Bùi Ngọc Hiếu “Xây dựng kiểm toán nội bộ”- Lương Thị Hồng Ngân Báo cáo đánh giá hệ thống KSNB BIDV công ty TNHH Kiểm toán Deloitte số báo, tiểu luận kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Chương I Cơ sở lý thuyết kiểm soát nội hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Kiểm sốt nội hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1 Khái niệm, mục tiêu KSNB NHTM a Khái niệm kiểm soát nội bộ: Kiểm sốt nội q trình bị chi phối nhà quản lý, hội đồng quản trị nhân viên đơn vi, thiết lập để cung cấp đảm bảo hợp lý nhằm đạt mục tiêu: hữu hiệu hiệu hoạt động, tin cậy báo cáo tài chính, tuân thủ pháp luật quy định, tuân thủ sách, kế hoạch, thủ tục, luật pháp quy định b Mục tiêu hoạt động kiểm sốt nội -Tính hiệu lực hiệu tất hoạt động sản xuất kinh doanh; thể qua: o o o o Phạm vi hoạt động Chất lượng Thời gian Chi phí -Tính đáng tin cậy báo cáo tài chính, độ tin cậy thể qua: o o o o Đúng thẩm quyền Nguyên tắc ghi nhận Thẩm quyền tiếp cận tài sản Sự phù hợp tài sản thực tế sổ sách -Tính tuân thủ: việc thực thi hành động theo thị theo quy định quy trình có hiệu lực đề Trong môi trường doanh nghiệp, tuân thủ thể hai cấp độ: o Tuân thủ tất quy định pháp luật hành Việt Nam o Tuân thủ quy định Điều lệ cơng ty; quy trình, quy định nội bộ, văn hóa, chuẩn mực, giá trị cốt lõi Doanh nghiệp -Tính minh bạch, bao gồm: o Sự xác: Thơng tin phản ánh xác liệu tổng hợp từ kiện phát sinh o Sự quán: Thông tin trình bày so sánh kết phương pháp áp dụng đồng o Sự thích hợp: Khả thơng tin tạo định khác biệt, giúp người sử dụng dự đoán kết khứ, tương lai giúp xác nhận hiệu chỉnh mong đợi o Sự đầy đủ: Thông tin phản ánh cách đầy đủ kiện phát sinh đối tượng có liên quan o Sự rõ ràng: Thông tin truyền đạt thông điệp dễ hiểu o Sự kịp thời: Thơng tin có sẵn cho người sử dụng trước thông tin giảm khả ảnh hưởng đến định o Sự thuận tiện: Thông tin thu thập tổng hợp dễ dàng o c Nguyên tắc hệ thống kiểm soát nội  Nguyên tắc phân công , phân nhiệm Trong tổ chức nhiều người tham gia cơng việc cần phải phân công cho tất người , khơng để tình trạng số người làm nhiều việc số khác lại việc làm Theo nguyên tắc , trách nhiệm công việc cần phân loại cụ thể cho nhiều phận nhiều người phận Việc phân công phân nhiệm rõ ràng tạo chuyên môn hóa cơng việc, sai sót xảy xảy thường dễ phát Mục đích nguyên tắc không cá nhân hay phận kiểm sốt mặt nghiệp vụ Khi cơng việc người kiểm sốt tự động cơng việc nhân viên khác.Phân công công việc làm giảm rủi ro xảy gian lận sai sót ,đồng thời tạo điều kiện nâng cao chun mơn nhân viên Ví dụ : Trong ngân hàng ,nếu giao tồn cơng việc giao dịch cho nhân viên từ khâu nhận tiền khách hàng , định cho vay , tính lãi ,kiểm tra , bất cẩn gây thiệt hại cho ngân hàng Mặt khác ,có khả tạo hội cho nhân viên thực hành vi gian lận  Nguyên tắc bất kiêm nhiệm Nguyên tắc quy định cách ly thích hợp trách nghiệm nghiệp vụ có liên quan nhằm ngăn ngừa sai phạm ( sai phạm cố ý ) hành vi lạm dụng quyền hạn Ví dụ : Trong tổ chức nhân , khơng thể bố trí kiêm nghiệm nhiệm vụ phê chuẩn thực , thực kiểm soát , ghi sổ bảo quản tài sản Đặc biệt trường hợp sau , nguyên tắc bất kiêm nghiệm phải tôn trọng + Bất kiêm nhiệm việc bảo vệ tài sản với kế toán +Bất kiêm nhiệm việc phê chuẩn nghiệp vụ kinh té với việc thực nghiệp vụ +Bất kiêm nhiệm việc điều hành với trách nhiệm ghi sổ  Nguyên tắc phê chuẩn, ủy quyền Để thỏa mãn mục tiêu kiểm sốt tất nghiệp vụ kinh tế phải phê chuẩn đắn Trong tổ chức, làm việc xảy hỗn loạn ,phức tạp Phê chuẩn biểu cụ thể việc định giải công việc phạm vi định Ví dụ : Xây dựng phê chuẩn bảng giá sản phẩm cố định , hạn mức tín dụng cho khách hàng  Nguyên tắc toàn diện Mọi hoạt động đơn vị kiểm soát hệ thống kiểm sốt nội bộ, cho dù khơng phải lĩnh vực hoạt động đơn vị  Nguyên tắc mắt Mọi hoạt động phải kiểm soát người hay gọi nguyên tắc chéo Ví dụ : Dịch vụ tín dụng phải kiểm sốt nhân viên tín dụng kiểm sốt viên  Ngun tắc cân nhắc lợi ích chi phí Một thủ tục kiểm sốt thiết kế, vận hành chi phí nhỏ lợi ích mà mang lại Do vậy, hệ thống KSNB phải định lượng vùng có rủi ro cao để tang cường kiểm soát tài sản  Chứng từ sổ sách kế tốn đầy đủ Chứng từ sổ sách công cụ, hình thức mà nghiệp vụ kinh té phản ánh tổng hợp Đây dấu vết kiểm soát quan trọng cho việc kiểm tra đánh giá thủ tục kiểm soát  Bảo vệ tài sản vật chất sổ sách Tài sản bảo vệ tốt thơng qua hạn chế việc tiếp cận tài sản cách : xây dựng nhà hầm an toàn cho loại tài sản tiền , chứng từ có giá , sổ sách chứng từ , sử dụng thiết bị bảo vệ, tổ chức kiểm kê định kỳ  Kiếm tra độc lập Tiến hành kiểm tra độc lập , riêng rẻ khách thể q trình kiểm sốt nội Kiểm tra độc lập với mục đích tạo mơi trường khách quan ,trung thực  Phân tích sốt Cần tiến hành thủ tục phân tích,so sánh hai số liệu từ nguồn gốc khác Tất khác biệt phải phân tích làm rõ theo tiêu cụ thể Tác dụng nguyên tắc giúp mau chóng phát gian lận,sai sót biến động bất thường để kịp thời đối phó ,xử lý 1.2 Các phận cấu thành kiểm sốt nội hoạt động tín dụng ngân hàng thương mai a Mơi trường kiểm sốt Mơi trường kiểm sốt sắc thái chung, “ bầu khơng khí ” kiểm sốt đơn vị tảng yếu tố khác Nó bao gồm nhân tố như: -Triết lý, phong cách điều hành, văn hóa nhà quản lý cấp cao -Cơ cấu tổ chức -Đội ngũ nhân -Năng lực phẩm chất đạo đức người cán ngân hàng -Khách hàng -Cơ chế tín dụng -Quy trình nghiệp vụ tín dụng b Nhận diện đánh giá rủi ro tín dụng Nhận biết đánh giá rủi ro bước quan trọng để có sở xác định thiết kế thủ tục kiểm soát phù hợp nhằm quản lý rủi ro đạt mục tiêu mà ngân hàng đề -Nhận biết phân tích rủi ro tín dụng liên quan ảnh hưởng đến việc thực mục tiêu ngân hàng -Xây dựng mơ hình phù hợp để quản trị rủi ro -Xây dựng chế hợp lý để xử lý rủi ro tín dụng c Các hoạt động kiểm soát Căn vào rủi ro xác định, ngân hàng thiết lập hoạt động kiểm soát nhằm hạn chế quản lý rủi ro Các hoạt động kiểm sốt sách thủ tục thiết lập suốt hệ thống ngân hàng, cấp phòng ban chức hệ thống nhằm đảm bảo mục tiêu quản lý thực đồng thời đảm bảo hoạt động cần thiết thiết lập nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Các hoạt động bao gồm: phê chuẩn, rà soát, đối chiếu, kiểm tra, bảo quản tài sản đảm bảo, phân chia trách nhiệm d Thông tin truyền thông Thông tin truyền thông bao gồm việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin nội hệ thống ngân hàng với bên Về mặt thông tin, hệ thống phải đủ khả thu thập, xử lý thơng tin hình thành nên báo cáo, mặt truyền thông, hệ thống phải đảm bảo thông tin cần thiết chuyển cho người thích hợp cách kịp thời e Giám sát Giám sát việc thường xuyên định kỳ kiểm tra đánh giá hệ thống KSNB để điều chỉnh cách thích hợp Các hoạt động giám sát thường xuyên như: kiểm tra đối chiếu, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập Hay chương trình đánh giá định kỳ phương thức giám sát hữu hiệu hoạt động hay phận đơn vị Chương II Thực trạng kiểm soát nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Giới thiệu ngân hàng Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Tên gọi tắt: BIDV Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.2220.5544 - 19009247 Được thành lập ngày 26/4/1957, BIDV ngân hàng thương mại lâu đời Việt Nam a Lĩnh vực hoạt động kinh doanh - Ngân hàng: ngân hàng có kinh nghiệm hàng đầu cung cấp đầy đủ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại tiện ích - Bảo hiểm: cung cấp sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ thiết kế phù hợp tổng thể sản phẩm trọn gói BIDV tới khách hàng - Chứng khoán: cung cấp đa dạng dịch vụ môi giới, đầu vấn đầu khả phát triển nhanh chóng hệ thống đại lý nhận lệnh toàn quốc - Đầu tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu dự án, bật vai trò chủ trì điều phối dự án trọng điểm đất nước như: Công ty Cổ phần cho thuê Hàng không (VALC) Công ty phát triển đường cao tốc (BEDC), Đầu sân bay Quốc tế Long Thành… b Nhân lực - Hơn 24.000 cán bộ, nhân viên chuyên gia vấn tài đào tạo bản, có kinh nghiệm tích luỹ chuyển giao nửa kỷ BIDV đem đến cho khách hàng lợi ích tin cậy c Mạng lưới - Mạng lưới ngân hàng: BIDV có 180 chi nhánh 798 điểm mạng lưới, 1.822 ATM, 15.962 POS 63 tỉnh/thành phố toàn quốc - Mạng lưới phi ngân hàng: Gồm Công ty Chứng khốn Đầu (BSC), Cơng ty Cho th tài chính, Cơng ty Bảo hiểm Phi nhân thọ (BIC)… - Hiện diện thương mại nước ngoài: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc - Các liên doanh với nước ngoài: Ngân hàng Liên doanh VID-Public (đối tác Malaysia), Ngân hàng Liên doanh Lào -Việt (với đối tác Lào) Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - VRB (với đối tác Nga), Công ty Liên doanh Tháp BIDV (đối tác Singapore), Liên doanh quản lý đầu BIDV - Việt Nam Partners (đối tác Mỹ), Liên doanh Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife - Hiện diện thương mại: rộng khắp Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc Đài Loan (Trung Quốc) d Công nghệ - Luôn đổi ứng dụng công nghệ phục vụ đắc lực cho công tác quản trị điều hành phát triển dịch vụ ngân hàng tiên tiến - Liên tục từ năm 2007 đến nay, BIDV giữ vị trí hàng đầu Vietnam ICT Index (chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng cộng nghệ thông tin) nằm TOP 10 CIO (lãnh đạo Công nghệ Thông tin) tiêu biểu Khu vực Đông Dương năm 2010 Khu vực Đông Nam Á năm 2012; ... viên nhóm 01: STT Họ tên Bùi Thị Thu Hà Nguyễn Thị Minh Hiền Lê Hải Hoàng Nguyễn Thị Việt Phương Chu Lan Phương Đặng Thị Thanh Tuyền MSV 18a 4020 104 18a 4020 168 18a 4020 194 18a 4020 429 18a 4020 419... Lan Phương Đặng Thị Thanh Tuyền MSV 18a 4020 104 18a 4020 168 18a 4020 194 18a 4020 429 18a 4020 419 18a 4020 474 Mức độ hoàn thành 100% 100% 100% 100% 100% 100% Danh mục tài liệu tham khảo: http://www.bidv.com.vn... phát triển SHB với sách đào tạo, phát triển theo chiến lược kinh doanh ngân hàng, xây dựng theo nhóm đối tượng Chính sách tiền lương chế độ đãi ngộ, chế độ phúc lợi SHB mang tính cạnh tranh với
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay