Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần longman việt nam

67 10 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:52

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Khoa Tại Chức MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYEN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONGMAN VIỆTNAM 1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty Cp Longman Việt Nam 1.1.2 Tính giá ngun vật liệu cơng ty 1.1.2.1 Đối với nguyên vật liệu nhập kho 1.1.2.2 Đối với nguyên vật liệu xuất kho 1.2 Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu công ty Cổ phần Longman Việt Nam 1.3 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu công ty Cổ phần Longman Việt Nam CHƯƠNG 2: TTHỰC TRẠNG KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LONGMAN VIỆT NAM 2.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 2.1.1 Luân chuyển chứng từ nhập nguyên vật liệu 2.1.2 Luân chuyển chứng từ xuất nguyên vật liệu 2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONGMAN VIỆT NAM 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán nguyên vật liệu cơng ty cp Longman Việt Nam phương hướng hồn thiện 3.1.1 Ưu điểm 3.1.2 Nhược điểm 3.1.3 Phương hướng hồn thiện 3.2 Các giải pháp hồn thiện kế tốn ngun vật liệu nói chung 3.2.1.Về hạch tốn ban đầu 3.2.2 Về quản lý vật tư nói chung, NVL nói riêng 3.2.3 Về sổ sách kế toán Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Khoa Tại Chức 3.2.4 Về tài khoản sử dụng phương pháp tính giá, phương pháp kế toán KẾT LUẬN Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Khoa Tại Chức DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  SXKD Sản xuất kinh doanh  CPĐT Cổ phần đầu tư  CTHĐ Chủ tịch hội đồng  NVL, CCDC Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ  TSCĐ Tài sản cố định  BHXH, BHYT, KPCĐ Bảo hiểm xã hội, y tế , kinh phí cơng đoàn  TGNH Tiền gửi ngân hàng  GTGT Giá trị gia tăng  TK Tài khoản  XD Xây dựng  PN, PX Phiếu nhập, phiếu xuất  KH Khách hàng  XDCB Xây dựng  NSNN Ngân sách nhà nước Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Khoa Tại Chức LỜI MỞ ĐẦU Xây dựng ngành sản xuất vật chất mang tính chất công nghiệp nhằm tạo sở vật chất cho kinh tế quốc dân Một phận lớn thu nhập quốc dân, tích luỹ với vốn đầu tư nước sử dụng lĩnh vực xây dựng Trong q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, vai trò xây dựng ngày quan trọng Các công trình chất lượng cơng trình ý nghĩa sống doanh nghiệp Trong q trình bước hội nhập với kinh tế giới, kinh tế thị trường ngày phát triển mở hội thách thức lớn cho doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp ngành xây dựng nói riêng Các doanh nghiệp muốn tồn phải chiến lược kinh doanh phù hợp, ứng xử cách linh hoạt Nó đòi hỏi nhà quản trị cần phải tối đa hoá lợi nhuận sử dụng chi phí với hiệu cao Do đó, quản lý chi phí doanh nghiệp ý nghĩa vô quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp Việc theo dõi chi phí xác định giá thành sản phẩm xây lắp cần thiết cho việc phân tích định sản xuất kinh doanh hợp lý Nhận thức tầm quan trọng đó, qua thời gian thực tập Cơng ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng, giúp đỡ tận tình giáo, Thạc sĩ Đàm Thị Kim Oanh chú, anh chị phòng Tài kế tốn cơng ty, em định chọn đề tài: “Kế toán Nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Longman Việt Nam” cho chuyên đề thực tập Nội dung chuyên đề ngồi lời mở đầu kết luận gồm phần sau: Chương 1: Đặc điểm tổ chức quản lý nguyên vật liệu công ty cổ phần Longman Việt Nam Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Longman Việt Nam Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Khoa Tại Chức Chương 3: Hồn thiện kế tốn ngun vật liệu công ty cổ phần Longman Việt Nam Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tập chưa nhiều khả thân em nhiều hạn chế nên viết khó tránh khỏi thiếu sót Em kính mong bảo, giúp đỡ thầy giáo, cô, anh chị, phòng Tài kế tốn cơng ty để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cám ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực Trần Thị Phương Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Khoa Tại Chức CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY 1.1 Đặc điểm ngun vật liệu cơng ty Cổ phần Longman Việt Nam NVL hoạt động xây lắp vừa mang đặc điểm chung nguyên vật liệu ngành sản xuất như: Khi tham gia vào q trình sản xuất sản phẩm xây lắp khơng giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, bị tiêu hao chuyển tồn giá trị vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ Tuy nhiên đặc điểm hoạt động xây lắp nên phận nguyên vật liệu (nguyên vật liệu luân chuyển) không mang đặc điểm Nguyên vật liệu luân chuyển tham gia vào số kỳ kinh doanh số cơng trình mà giữ ngun hình thái vật chất ban đầu, giá trị chuyển dịch vào chi phí kinh doanh kỳ: thiết bị vệ sinh, lề, cửa gỗ… Với đặc điểm ngành xây lắp nên nguyên vật liệu phục cho công việc Xây dựng phong phú đa dạng (thiết bị xây dựng bản, nguyên vật liệu luân chuyển…) với hàng trăm chủng loại từ đơn giản giá trị nhỏ đinh phân, phân… đến nguyên vật liệu phức tạp giá trị lớn thiết bị vệ sinh, thiết bị điện, thiết bị nước… Mặt khác chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất giá thành sản phẩm từ 60% - 70% Vì cơng tác quản lý kế tốn NVL tương đối phức tạp, khối lượng công việc lớn ý nghĩa vơ quan trọng Phân loại nguyên vật liệu - Nguyên vật liệu chính: Là loại nguyên vật liệu tham gia vào trình sản xuất, cấu thành thực thể vật chất sản phẩm xây lắp Ngun vật liệu Cơng ty xây lắp bao gồm: * Thép gồm: Thép gai Φ 10A2, Φ12A2, Φ13A2, , Φ14A2, Φ22A2… * Tôn gồm: Tôn ly, ly, ly, 10 ly, 12 ly, 14 ly, 16 ly, 18 ly,… * Xi măng gồm: Xi măng PC Bút Sơn, Xi măng Phú Thọ… * Đá gồm: Đá 1x2 Lương Sơn * Cát gồm: Cát vàng, cát vàng Đa phúc, cát đen Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Khoa Tại Chức * Các loại khác: Bản nệm neo, cút nối, đế neo, gỗ, khe co giãn, lò xo, neo cơng cụ, nút neo, ống nước, dự ứng lực, trục chính… - Nguyên vật liệu phụ: Là nguyên vật liệu tham gia vào q trình sản xuất, khơng cấu thành thực thể sản phẩm mà kết hợp với nguyên vật liệu làm thay đổi màu sắc, hình dạng bên ngồi cơng trình xây dựng như: vơi, ve, sơn, gạch trang trí, vật tư điện, vật tư nước, bu lơng, ốc, vít, đinh… - Nhiên liệu: Là loại nguyên liệu dùng để cung cấp nhiệt lượng cho trình sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện cho trình sản xuất diễn bình thường - Nhiên liệu Cơng ty Cổ phần Longman Việt Nam chủ yếu loại dầu, cung cấp cho máy thi công hoạt động - Phụ tùng thay thế: Là loại nguyên vật liệu dùng để sửa chữa, thay máy móc, thiết bị, phương tiện, công cụ sản xuất - Nguyên vật liệu thiết bị xây dựng bản: Là loại nguyên vật liệu thiết bị sử dụng cho công việc xây dựng bản: bệ xí, chậu rửa mặt, bồn tắm, quạt thơng gió, máy điều hồ… 1.1.2 Tính giá ngun vật liệu công ty Công ty Cổ phần Longman Việt Nam tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ngun vật liệu Cơng ty tính theo giá thực tế đích danh 1.1.2.1 Đối với nguyên vật liệu nhập kho * Tại Công ty, nguồn cung cấp nguyên vật liệu chủ yếu mua tất nhập vào kho Đối với nguyên vật liệu mua nhập kho cơng trình, kế tốn Cơng ty tính giá mua thực tế NVL theo cơng thức: Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho = giá mua ghi hoá đơn (giá mua ghi hố đơn giá chưa thuế) Do đặc điểm ngành xây dựng bản, nguyên vật liệu nhập kho cơng trình thường khối lượng lớn cồng kềnh đá, cát sỏi, xi măng nên Công ty mua nhà cung cấp giao tận kho Cơng ty khơng phát sinh chi phí vận chuyển bốc dỡ, hay thuê kho bãi Ngoài nguyên vật liệu mua khơng tượng hao Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Khoa Tại Chức hụt Như giá loại NVL mua tính giá mua thực tế chưa thuế ghi hóa đơn Ví dụ1: Tại Đội XD số - Công ty Cổ phần Longman Việt Nam Ngày 24/7/2010 Đội XD số - Công ty Cổ phần Longman Việt Nam mua 6.398 kg Thép
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần longman việt nam , Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần longman việt nam , Một số kho tàng chưa đảm bảo mức dự trữ đầy đủ làm gián đoạn tiến độ thi công công trình. Ngược lại một số kho tàng có mức tồn kho NVL quá lớn gây ứ đọng vốn., Muốn phát huy công cụ của sổ danh điểm vật liệu, điều quan trọng nhất là phải tạp lập được bộ mã danh điểm vật liệu. Mã danh điểm phải chính xác, đầy đủ, không trùng lặp, có dự trữ để bổ sung những mã mới.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay