Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vỹ hậu

40 19 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:52

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong kinh tế mở cửa, với hoạt động nhiều thành phần kinh tế, doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần có tính độc lập, tính tự chủ ngày phải cao phải động sáng tạo đổi kinh doanh Mục đích hoạt động doanh nghiệp lợi nhuận Do nhu cầu sử dụng thông tin tài cách nhanh chóng, đầy đủ xác trở lên cấp thiết Cũng thế, vai trò kế toán ngày khẳng định rõ Bởi, kế tốn cơng cụ quản lý tài chính, cung cấp thơng tin tài thực có giá trị pháp lý độ tin cậy cao giúp doanh nghiệp đối tượng có liên quan đánh giá đắn tình hình SXKD đơn vị, để từ đưa định kinh tế kịp thời Bên cạnh phải kể đến vai trò kế toán xác định KQKD việc đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp Nó khơng tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh thực trạng SXKD mà cơng cụ tài phục vụ đắc lực cho cơng tác quản trị Dựa vào kết kinh doanh giúp ta có nhìn vừa tổng quan, vừa chi tiết tình hình cụ thể đơn vị Qua đó, giúp nhà quản trị đưa giải pháp, định kinh tế phù hợp Điều đòi hỏi việc xác định KQKD phải thực cách kịp thời xác Đây nhiệm vụ chung cơng tác kế tốn Hiện nay, thị trường cạnh tranh ngồi nước ngày gay gắt Vì thơng tin kế tốn cần cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, cụ thể đáp ứng yêu cầu thay đổi công ty, phù hợp với vận động mạnh mẽ thị trường kinh doanh Hơn nữa, thực tốt kế toán xác định KQKD góp phần giúp cho doanh nghiệp thực mục tiêu chung, tăng doanh thu, lợi nhuận, đẩy mạnh sức cạnh tranh thị trường nước, nâng cao uy tín cơng ty lĩnh vực kinh doanh Trong thời gian thực tập Công Ty TNHH Vỹ Hậu, thông qua kết báo cáo kết khảo sát phận kế toán qua tình hình thực tế nhìn nhận được, em nhận thấy tầm quan trọng to lớn kế toán kết kinh doanh tồn phát triển, ảnh hưởng to lớn đến hiệu kinh tế cơng ty Qua em thấy rằng, thực tế cơng tác kế tốn gặp phải hạn chế, khó SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai khăn định làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết kinh doanh việc áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Chính cần làm rõ để hồn thiện khắc phục khó khăn cơng tác kế tốn nói chung đặc biệt kế tốn xác định kết kinh doanh nói riêng, để nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty tương lai Nhận thức tầm quan trọng việc xác định đắn kết kinh doanh doanh nghiệp nói chung, qua khảo sát thực tế Công Ty TNHH Vỹ Hậu, em thấy phần khó khăn tồn định kế tốn KQKD, em mạnh dạn đề xuất đề tài: ” Kế tốn kết kinh doanh Cơng Ty TNHH Vỹ Hậu” để hiểu rõ nghiệp vụ kế toán kết kinh doanh * Ý nghĩa: Việc xác định kết tiêu thụ nhằm tính tốn phân bổ hợp lý chi phí với mục đích thu lợi nhuận cao Trên sở có biện pháp cải tiến hồn thiện q trình tiêu thụ đảm bảo cho q trình tiêu thụ liên tục Xác định kết tiêu thụ yếu tố khẳng định vị doanh nghiệp thương trường thông qua số lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được, đồng thời thể trình độ tổ chức quản lý chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Mục tiêu cụ thể cần đặt cơng tác kế tốn kết kinh doanh Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu làm rõ kế toán KQKD hai mặt lý luận thực tiễn Về mặt lý luận: Hệ thống hóa làm rõ vấn đề kế toán kết kinh doanh theo chuẩn mực, chế độ kế toán hành quy định tài có liên quan Về mặt thực tiễn: Dựa sở lý luận để làm rõ thực trạng kế tốn kết kinh doanh cơng ty TNHH Vỹ Hậu Đồng thời thông qua việc đánh giá thực trạng để ưu điểm hạn chế tồn cơng ty Căn vào kết luận thực tiễn nhằm đưa đề xuất, giải pháp để hoàn thiện nâng cao chất lượng kế toán kết kinh doanh công ty Về thân : SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai Qua việc nghiên cứu đề tài hiểu rõ khái niệm nội dung kế toán kết kinh doanh theo quy định chế độ kế toán công ty TNHH Vỹ Hậu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu kế tốn kết kinh doanh cơng ty TNHH Vỹ Hậu Số liệu minh họa sử dụng chuyên đề số liệu thực tế công ty cung cấp Quý IV/2011 Quý I/2012 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực sở thực tập thực tế công ty TNHH Vỹ Hậu có quy mơ vừa nhỏ Thời gian thực tập công ty từ ngày 21/05/2012 đến 30/06/2012 Phương pháp thực cơng tác kế tốn kết kinh doanh 4.1 Phương pháp thu thập liệu Công ty: Để thực đề tài này, em nghiên cứu trực tiếp tài liệu công ty, tài liệu kế toán, đồng thời sử dụng phương pháp quan sát, phương pháp vấn trực tiếp phương pháp nghiên cứu tài liệu để thu thập thông tin liên quan đến kế toán kết kinh doanh Cơng ty TNHH Vỹ Hậu Ngồi em tìm kiếm thơng tin sách báo, tạp chí, Internet….Quá trình thực tiến hành sau: - Phương pháp quan sát: Thông tin thu thông qua q trình quan sát trực tiếp cơng việc diễn phòng kế tốn cơng ty từ khâu kiểm tra chứng từ, luân chuyển chứng từ, tiến hành ghi sổ kế toán,… nhân viên kế tốn Những thơng tin giúp nắm rõ quy trình thực cơng việc có nhìn khách quan tính xác liệu thu thập công ty Mục đích: Quan sát cách thức làm việc nhân viên phòng kế tốn xem có quy trình kế tốn mà thành viên vấn trả lời hay không Đối tượng quan sát cách thức làm việc ghi chép nhân viên phòng kế tốn SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai Nội dung: Trực tiếp phụ giúp nhân viên kế toán xác định kết kinh doanh phân loại chứng từ kế toán, đối chiếu số liệu, phân loại sổ sách,… - Phương pháp điều tra-phỏng vấn: Phương pháp điều tra vấn lập phiếu điều tra dạng câu hỏi có sẵn đáp án nhằm thu thập thơng tin có liên quan đến q tình kế tốn kết kinh doanh cơng ty Q trình kế tốn kết kinh doanh thực theo quy định nhà nước Phương pháp điều tra vấn nhằm vào chế độ kế tốn hình thức kế toándoanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán, kỳ kế toán, … Theo phương pháp điều tra vấn nội dung phương pháp tìm hiểu thơng tin doanh nghiệp chế độ kế toán áp dụng Đồng thời cần phải điều tra mơ hình tổ chức máy kế tốn, kỳ kế toán Đối với nội dung đề tài kế tốn kết kinh doanh cần tìm hiểu chứng từ, cách xác định điều kiện ghi nhận doanh thu, chi phí, hình thức sổ kế toán sử dụng doanh nghiệp, nghiệp vụ kinh tế phát sinh tài khoản sử dụng để hạch toán Phương pháp thực theo quy trình sau: thiết lập phiếu điều tra vấn với câu hỏi bám sát đề tài Sau điều tra phòng kế tốn, chủ yếu kế tốn phận xác định kết kinh doanh ,và phận quản lý kinh doanh Sau thống kết Mục đích: Phương pháp vấn chuyên sâu phương pháp thiết kế để thu thập thơng tin, liệu chun sâu kế tốn kết kinh doanh doanh nghiệp Đối tượng vấn: Sau lựa chọn đề tài, để phục vụ cho việc nghiên cứu kế toán kết kinh doanh , em xây dựng câu hỏi vấn chuyên sâu kế toán xác định kết kinh doanh công ty Nội dung biên vấn xoay quanh trình tự quy trình quy trình kế tốn xác định kết kinh doanh công ty diễn - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tài liệu dùng để phục vụ cho đề tài chứng từ, sổ sách, BCTC cơng ty liên quan đến đề tài Ngồi tham khảo thêm số tài liệu có liên quan chuẩn mực kế toán, luật kế toán, chế độ kế tốn, thơng tư có liên quan,…cũng cơng trình nghiên cứu đề tài năm trước Kết phương pháp giúp có thông SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai tin cụ thể, số xác tình hình doanh thu, chi phí, kết kinh doanh chủ thể nghiên cứu góp phần cho việc bổ sung kiểm định tính xác phương pháp khác Đồng thời từ thấy ưu nhược điểm công tác kế tốn XĐKQKD cơng ty Mục đích: Nghiên cứu nội dung kế toán theo quy định chế độ, chứng từ, tài khoản cách thức ghi sổ cơng tác kế tốn cơng ty Đối tượng nghiên cứu tài khoản, chứng từ, sổ ghi chép, báo cáo cơng ty kế tốn xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Vỹ Hậu Nội dung: Tham khảo báo cáo tài chính, tài liệu kế toán xác định kết kinh doanh công ty Kết thu qua phương pháp này: Quy trình kế tốn, nghiệp vụ kế tốn xác định kết kinh doanhcông ty sử dụng 4.2 Phương pháp phân tích liệu Dữ liệu đề tài nghiên cứu liệu thu thập theo phương pháp nghiên cứu tài liệu bao gồm hệ thống sổ sách, chứng từ, BCTC Công ty TNHH Vỹ Hậu số năm gần em tổng hợp lại, sử dụng phương pháp thống mơ tả, trung bình,….phân tích kết hợp đối chiếu thông tin thu thập từ nguồn bên để thống đưa kết luận có tính xác cao Kết hợp xử lý, phân tích liệu để thấy trình tự ln chuyển chứng từ, quy trình kế tốn KQKD Thơng qua kết luận với việc xem xét thành công đạt định hướng tương lai vấn đề kế tốn KQKD cơng ty để đưa kiến nghị mang tính khả thi Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Chuyên đề chia thành chương: Chương I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP Chương II : THỰC TRANG VỀ KẾ TỐN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH VỸ HẬU Chương III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TỐN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH VỸ HẬU SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Diễm Trang GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai Trang Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận kế toán kết kinh doanh Doanh nghiệp 1.1.1 Các khái niệm:  Kết kinh doanh chênh lệch doanh thu, thu nhập chi phí phát sinh từ hoạt động doanh nghiệp kỳ kế toán KQKD bao gồm: kết hoạt động kinh doanh kết hoạt động khác, Kết hoạt động tài (Giáo trình kế tốn tài DN, Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng, trang 201, NXB Đại học Kinh tế, 2007)  Doanh thu tổng số tiền ghi hóa đơn bán hàng, hợp đồng cung cấp dịch vụ (kể số doanh thu bị chiết khấu, doanh thu hàng bán bị trả lại doanh thu phần giảm giá hàng bán) - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ toàn số tiền thu được, thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) (Bộ tài chính, hệ thống CMKT Việt Nam, NXB Thống kê, trang 56) - Doanh thu hoạt động tài số tiền thu thu từ tiền lãi, tiền quyền, tiền cổ tức, lợi nhuận chia doanh thu hoạt động tài khác (Bộ tài chính, hệ thống CMKT Việt Nam, NXB Thống kê, trang 300)  Thu nhập khác khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sỡ hữu từ hoạt động hoạt động tạo doanh thu doanh nghiệp.(VAS 01, Bộ tài chính, hệ thống CMKT Việt Nam, NXB Thống 2001, trang 128)  Các khoản giảm trừ doanh thu: - Chiết khấu thương mại: Tài khoản dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp giảm trừ cho người mua việc người mua hàng mua với khối lượng lớn theo thỏa thuận (Theo VAS 14) - Hàng bán bị trả lại: Tài khoản dùng để theo dõi doanh thu số hàng hóa, thành phẩm, lao vụ dịch vụ tiêu thụ bị khách hàng trả lại hàng hóa, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ không quy cách, phẩm chất…trong hợp đồng quy định (Theo VAS 14) SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai - Giảm giá hàng bán: Tài khoản sử dụng để theo dõi toàn khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng giá bán thỏa thuận (Theo VAS 14)  Giá vốn hàng bán: Tài khoản dùng để theo dõi trị giá vốn hàng hóa, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ kỳ (Bộ tài chính, chế độ kế tốn DN vừa nhỏ, NXB thống 2006, trang 317)  Các khoản chi phí: Chi phí tổng giá trị khoản làm giảm lợi ích kinh tế ký kế tốn hình thức khoản tiền chi ra, khoản khấu trừ tài sản phát sinh khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông chủ sở hữu (Bộ tài chính, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Thống 2006, trang 78.) - Chi phí bán hàng chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ kỳ.(Bộ tài chính, chế độ kế tốn DN vừa nhỏ, NXB thống 2006, trang366) - Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí máy quản lý hành quản lý hoạt động kinh doanh tồn cơng ty.(Bộ tài chính, chế độ kế tốn DN vừa nhỏ, NXB thống 2006) - Chi phí tài chi phí liên quan đến hoạt động vốn, hoạt động đầu tư tài ngồi doanh nghiệp nhằm mục đích sử dụng hợp lý nguồn vốn để tăng thêm thu nhập nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp.(BTC, chế độ kế toán DN vừa nhỏ, NXB thống 2006, trang 358) - Chi phí khác khoản chi phí phát sinh kiện hay nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường doanh nghiệp (VAS 01, Bộ tài chính, hệ thống CMKT Việt Nam, NXB Thống 2001, trang 128)  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: bao gồm tồn số thuế thu nhập tính thu nhập chịu thuế TNDN, xác định theo quy định luật thuế TNDN hành (VAS 17) Chi phí thuế TNDN bao gồm: chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh năm làm xác định kết hoạt dộng kinh doanh doanh nghiệp năm tài hành.(VAS 17, Bộ tài chính, hệ thống CMKT Việt Nam, NXB Thống 2006, trang 238) SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính thu nhập chịu thuế năm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hành - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương lai 1.1.2 Nội dung phương pháp xác định kết kinh doanh 1.1.2.1 Nội dung Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanhdoanh nghiệp thực kỳ kế toán, giá trị chênh lệch tổng doanh thu tổng chi phí tất hành động mà doang nghiệp thực kỳ: thu lớn chi doanh nghiệp có lãi Nếu thu nhỏ chi doanh nghiệp lỗ * Kết kinh doanh bao gồm: - Kết từ hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết hoạt động tài - Kết hoạt động khác 1.1.2.2 Phương pháp xác định kết kinh doanh Trong doanh nghiệp, kết kinh doanh bao gồm: Kết từ hoạt động kinh doanh kết từ hoạt động khác Cuối kỳ kinh doanh, kế toán phải tổng hợp kết tất hoạt động doanh nghiệp để xác định kết kinh doanh doanh nghiệp KQKD trước thuế TNDN = KQ hoạt động +E KD KQKD sau thuế TNDN = KQKD trước thuế TNDN KQ hoạt động khác Chi phí thuế TNDN - a Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Kết HĐKD Lợi nhuận gộp bán = hàng cung cấp dịch + vụ SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Chi phí bán hàng Doanh thu HĐ Chi phí HĐ tài tài chính - Trang - Lớp: HK6B chi phí QLDN Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai Lợi nhuận gộp bán Doanh thu hàng cung cấp dịch vụ = bán hàng cung cấp - Trị giá vốn hàng bán - dịch vụ Doanh thu Tổng doanh thu bán hàng cung cấp= bán hàng cung - Các khoản giảm trừ doanh thu dịch vụ cấp dịch vụ - Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT(Nộp theo phương pháp trực tiếp) b Kết hoạt động khác Kết HĐ khác = Thu nhập khác Chi phí - khác c Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Chi phí thuế TNDN số thuế phải nộp (hay thu hồi) tính thu nhập chịu thuế TNDN năm hành Chi phí thuế = TNDN Trong đó: Thu nhập chịu thuế kỳ Thu nhập chịu x Thuế suất thuế thuế kỳ Doanh thu để tính thu = nhập chịu thuế kỳ - TNDN Chi phí hợp lý kỳ Thu nhập chịu + thuế khác kỳ - Thu nhập chịu thuế: thu nhập chịu thuế TNDN kỳ, xác định theo quy định luật thuế TNDN hành sở để tính thuế TNDN phải nộp - Thuế suất thuế TNDN: tùy vào loại hình doanh nghiệp nghành nghề kinh doanh mà Nhà nước có mức thuế khác Mức thuế suất từ năm 2009 đến 25% - Chi phí hợp lý khoản chi phí thực tế phát sinh kỳ kế tốn doanh nghiệp Nó khơng bao gồm khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không phát sinh 1.1.3 Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 10 Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai tổng hợp ghi sổ vào sổ Cuối quý, từ sổ kế toán lên bảng cân đối số phát sinh từ bảng cân đối số phát sinh đối chiếu với bảng tổng hợp chi tiết Còn chứng từ thu chi tiền mặt, mua bán hàng ghi vào sổ quỹ đối tượng đối tượng theo dõi chi tiết Sau định kỳ tổng hợp lên sổ 2.1.2 Đánh giá ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến kế tốn kết kinh doanh công ty TNHH Vỹ Hậu Nhân tố môi trường yếu tố bao gồm bên lẫn bên trong, ảnh hưởng đến hoạt động, thành công hay thất bại doanh nghiệp 2.1.2.1 Môi trường bên trong: Việc ghi chép số liệu kế toán tiến hành thường xuyên liên tục nên cung cấp số liệu cần thiết phục vụ cho việc xác đinh kết kinh doanh Khâu tiếp cận với nguồn vốn, thơng tin thị trường, mặt kinh doanh…cơng ty hạn chế nên khơng có điều kiện mở rộng quy mô, cải tiến kỹ thuật, đầu tư nghiên cứu sản phẩm 2.1.2.2 Nhân tố mơi trường bên ngồi: - Yếu tố thuận lợi: Các sách kinh tế nhà nước thay đổi theo hướng có lợi cho phát triển doanh nghiệp, động lực để cơng ty hướng tới hồn thiện cơng tác doanh thu lợi nhuận tốt - Yếu tố khó khăn: Sự biến động thường xuyên sách kinh tế vĩ mô, vi mô biến động bất thường kinh tế khủng hoảng kinh tế, lạm phát thời kỳ gây tác động trực tiếp đến doanh nghiệp kỳ định, làm doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp biến động thất thường Điều gây ảnh hưởng đến kết trình xác đinh kết thời kỳ thay đổi đột ngột doanh thu, lợi nhuận yếu tố liên quan, dẫn đến kết kinh doanh biến động 2.2 Thực trạng kế toán kết kinh doanh công ty TNHH Vỹ Hậu 2.2.1 Nội dung phương pháp xác định kết kinh doanh công ty Kế toán xác định kết kinh doanh thực theo quy định chuẩn mực chế độ kế tốn hành Cơng ty áp dụng chế độ kế toán theo định số 15/2006/QĐ-BTC Bộ Tài SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 26 Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai Kết kinh doanh công ty hình thành từ kết hoạt động bán hàng, kết hoạt động tài kết hoạt động khác * Kết hoạt động kinh doanh công ty gồm: + Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: Là tổng số tiền mà công ty thu từ việc bán hàng hóa Doanh thu ghi nhận doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT công ty áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho hàng hóa mà cơng ty cung cấp + Các khoản giảm trừ doanh thu: gồm khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại Cơng ty có sách sau: Các khách hàng toán tiền hàng sớm thời gian ghi hợp đồng hưởng chiết khấu tốn 3% Còn tốn với thời gian ghi hợp đồng hưởng chiết khấu 1% tổng giá toán + Giá vốn hàng bán: tổng giá vốn hàng hóa bán thực tế kỳ kế toán xác định theo phương pháp bình qn gia quyền + Chi phí bán hàng: chi phí tương đối lớn kỳ kế tốn, bao gồm: Chi phí tiền lương khoản trích theo lương cho nhân viên bán hàng, chi phí dụng cụ đồ dùng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí quảng cáo, chi phí dịch vụ mua ngồi… + Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm: Chi phí lương khoản trích theo lương cho nhân viên quản lý; chi phí vật liệu, đồ dùng; chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý; chi phí khác tiền phát sinh kỳ kế toán * Kết hoạt động tài chính: Thu nhập tài phát sinh công ty khoản tiền lãi gửi Ngân hàng, khoản chênh lệch tỉ giá hàng nhập, Khoản thu nhập từ liên doanh,liên kết… * Kết từ hoạt động khác: số chênh lệch khoản thu nhập khác khoản chi phí khác Cơ sở xác định kết kinh doanh sổ tài khoản 511; 512; 632; 6421; 6422; 515; 635; 711; 811; 821… 2.2.2 Chứng từ sử dụng Kế toán xác định kết kinh doanh công ty sử dụng chứng từ: - Chứng từ doanh thu bao gồm: Hóa đơn bán hàng đầu theo mẫu đăng ký với Bộ Tài chính; Bảng bán hàng cơng ty tự lập; Phiếu thu… - Chứng từ chi phí bao gồm: Hóa đơn mua hàng, phiếu chi… SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 27 Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai Ngồi cơng ty sử dụng số chứng từ liên quan để xác định KQKD như: Phiếu nhập; Phiếu xuất, Giấy báo Nợ; Giấy báo Có….để làm sở kiểm tra đối chiếu số liệu ghi chép sổ 2.2.3 Tài khoản vận dụng tài khoản Đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo định số 48/2006/QĐ - BTC ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Kế tốn kết kinh doanh cơng ty sử dụng TK 911- “Xác định kết kinh doanh” tài khoản ngồi sử dụng tài khoản liên quan như: TK 511, TK 515, TK 632, TK 6421, TK 6422, TK 711, TK 811, TK 821, TK 421,… Trình tự hạch tốn Trong Q I năm 2012, hoạt động kinh doanh công ty diễn bình thường, doanh số tiêu thụ hàng hố cung cấp dịch vụ cuối quý I đạt 4.420.611.009 đ Ngồi kế tốn xác định KQKD hạch tốn khoản chi phí quản lý kinh doanh phục vụ cho q trình tiêu thụ hàng hố cung cấp dịch vụ; khoản thu nhập khác lãi tiền gửi tài khoản Ngân hàng phát sinh định kỳ hay khoản chi phí khác phí chuyển tiền, phí tốn bù trừ,… Cuối kỳ, kế tốn tiến hành tổng hợp kết chuyển doanh thu, giá vốn hàng bán, khoản chi phí, thu nhập liên quan đến trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tài khoản 911 để xác định lãi (lỗ) kỳ cơng ty Sau em xin trình bày cụ thể cơng tác kế tốn xác định kết bán hàng công ty quý I năm 2012 sau: Hàng tháng, kế tốn Cơng ty tiến hành tổng hợp doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng để xác định KQKD Sau vào chứng từ lập kết chuyển doanh thu, chi phí … để ghi bút tốn kết chuyển (Phụ lục 1) Bảng báo cáo kết kinh doanh Qúy I/2012 * Trong Quý không phát sinh khoản giảm trừ doanh thu như: chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại hay giảm giá hàng bán Sau tổng hợp số liệu doanh thu bán hàng, kế toán vào Sổ Cái TK 511 tiến hành kết chuyển doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ để tiến hành xác định KQKD Nợ TK 511: 4.420.611.009 SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 28 Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai Có TK 911: 4.420.611.009 * Trong quý I/2012 doanh thu hoạt động tài cơng ty 14.819.049 đồng, từ Sổ TK 515 kế toán tiến hành kết chuyển để xác định xác định kết kinh doanh: Nợ TK 515: 14.819.049 Có TK 911: 14.819.049 * Trong quý I/2012 công ty không phát sinh thu nhập khác * Căn vào số liệu Sổ TK 632, kế toán tiến hành kết chuyển giá vốn hàng bán cung cấp kỳ để xác định kết kế toán ghi: Nợ TK 911: 2.988.812.738 Có TK 632: 2.988.812.738 * Trong quý I/2012 chi phí hoạt động tài cơng ty 7.690.720 đồng, kế toán vào Sổ TK 635 tiến hành kết chuyển để xác định xác định kết kinh doanh Nợ TK 911: 7.690.720 Có TK 635: 7.690.720 * Căn vào sổ TK 6421 kế tốn tiến hành kết chuyển chi phí bán hàng kỳ để xác định kết quả: Nợ TK 911: 89.900.213 Có TK 6421: 89.900.213 * Căn vào sổ TK 6422 kế toán tiến hành kết chuyển chi phí kinh doanh kỳ để xác định kết quả: Nợ TK 911: 149.718.045 Có TK 6422: 149.718.045 * Từ kết tính tốn kết chuyển kế tốn tiến hành xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lên Chứng Từ ghi sổ lên Sổ 821 kết chuyển sang TK 911 - Xác định thuế TNDN: + Tổng số phát sinh bên Nợ TK 911 là: 3.236.121.716 + Tổng số phát sinh bên Có TK 911 là: 4.435.430.058 * Thuế TNDN phải nộp = (tổng DT – tổng chi phí)* 25% SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 29 Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai => Lợi nhuận kế toán (Thu nhập chịu thuế) trước thuế TNDN là: = 4.435.430.058 - 3.236.121.716 = 1.199.308.342 Trong năm không phát sinh khoản điều chỉnh tăng hay điều chỉnh giảm lợi nhuận chịu thuế đó: Lợi nhuận kế tốn = Lợi nhuận trước thuế Trong quý I/2012 thuế suất thuế TNDN 25% nên ta có thuế TNDN quý I/2012 công ty là: Thuế TNDN phải nộp Thu = nhập Các khoản chịu - Thuế lỗ thuế x suất thuế kết chuyển TNDN = 1.199.308.342 x 25% = 299.827.086 - Khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp kế tốn ghi: Nợ TK 821: 299.827.086 Có TK 333 (3334): 299.827.086 - Cuối kỳ kết chuyển sang TK 911 ghi: Nợ TK 911: 299.827.086 Có TK 821: 299.827.086b Lợi nhuận sau thuế TNDN = Lợi nhuận kế toán trước thuế - Thuế TNDN = 1.199.308.342 - 299.827.086 = 899.481.256 => Kết chuyển lãi: Nợ TK 911: 899.481.256 Có TK 421: 899.481.256 * Kế toán tiến hành lên Chứng từ ghi sổ lên Sổ Cái Căn vào Sổ TK 911 kế toán tiến hành kết chuyển lãi từ hoạt động kinh doanh sang TK 421 phản ánh vào Sổ TK 421 2.2.4 Sổ kế toán Hiện cơng ty áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ theo sổ sách kế tốn bao gồm Chứng từ ghi sổ tài khoản: TK 511 (Biểu số 1), TK 515 (Biểu số SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 30 Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai 2), TK 632 (Biểu số 3), TK 6421 (Biểu số 4), TK 6422 (Biểu số 5), TK 635 (Biểu số 6), TK 821 (Biểu số 7), TK 911 (Biểu số ), TK 421 (Biểu số 9),… sổ tài khoản: TK 511 (Biểu số 10), TK 515 (Biểu số 11), TK 632 (Biểu số 12), TK 635 (Biểu số 13), TK 6421 (Biểu số 14), TK 6422 (Biểu số 15), TK 821 (Biểu số 16), TK 911 (Biểu số 17), TK 421 (Biểu số 18),… Bảng ghi Có TK 511 ( Bảng số 1), bảng ghi Có TK 515 (Bảng số 2), Bảng ghi Nợ TK 632 ( Bảng số 3), Bảng ghi Nợ TK 6421 (Bảng số 4), Bảng ghi Nợ TK 6422 (Bảng số 5), Bảng ghi Nợ TK 635 (Bảng số 6)… Ngồi sử dụng số TK khác như: TK 711, TK 811,… SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 31 Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai Chương III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VỸ HẬU 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu Trong trình hội nhập kinh tế vào thị trường khu vực giới, trước xu hướng qc tế hóa thương mại tồn cầu, Nhà nước khuyến khích thành phần kinh tế phát triển ngành thương mại dịch vụ ý với sách đắn Nhà nước nói chung ban quản lý cơng ty nói riêng, cơng ty mở rộng quan hệ thị trường kinh doanh khắp đất nước, điều làm công ty đứng vững thị trường Tuy nhiên, năm qua công ty tồn khó khăn lớn vốn Vì cơng ty phải trả lãi cho việc vay vốn lớn nên lợi nhuận năm chưa cao, đồng thời cạnh tranh diễn công ty ngày gay gắt tạo bất ổn thị trường Khắc phục khó khăn cơng ty có bước phát triển đáng kể thể theo số liệu cập nhật Có thành tổ chức hợp lý, chặt chẽ máy quản lý máy kế toán công ty Riêng việc xác định kết kinh doanh có nổ lực để cải tiến cơng việc đến nhiều vấn đề cần tiếp tục suy nghĩ Qua trình hình thành phát triển cơng ty có tăng trưởng khơng ngừng thể quy mô kinh doanh ngày lớn, phong phú đa dạng sản phẩm cung cấp với uy tín chất lượng tương đối cao Mặc dù cơng ty trẻ, nói hoạt động kinh doanh cơng ty tương đối vào ổn định phần đạt mục tiêu kinh tế đề Để có thành cơng đó, cơng tác kế tốn giữ vài trò quan trọng, đặc biệt kế toán xác định KQKD Tập thể nhân viên phòng kế tốn ln ln khơng ngừng trau dồi, nâng cao trình độ chuyện mơn nghiệp vụ mình, đổi phương pháp làm việc, áp dụng tiến khoa học công nghệ vào chu trình kế tốn… Tuy nhiên bên cạnh điểm mạnh tồn khó khăn, hạn chế cơng tác kế tốn cơng ty 3.1.1 Những kết đạt Cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh nói riêng tổ chức khoa học, theo chế độ quản lý Q trình kế tốn xác định kết kinh doanh có ưu điểm cụ thể là: SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 32 Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức hợp lý, hoạt động có nguyên tắc, có tinh thần trách nhiệm Cơng việc kế tốn phân chia rõ ràng giúp cho nhân viên kế toán xác định xác nhiệm vụ, cơng việc mình, tránh chồng chéo, trùng lắp trình thực hiện; tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm các cá nhân; tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy thông tin việc kiểm tra, giám sát, đối chiếu thơng tin - Về phương pháp kế tốn: + Cơng ty áp dụng phần mềm kế tốn BRAVO 4.1 phục vụ cho cơng tác kế tốn nhanh tốt + Việc tổ chức hạch toán KQKD nói riêng cơng tác kế tốn nói chung đáp ứng yêu cầu công ty đề ra: Đảm bảo tính thống mặt phạm vi phương pháp tính tốn tiêu kinh tế; đảm bảo cho số liệu kế toán phản ánh trung thực, hợp lý rõ ràng, dễ hiểu Trong trình hạch toán hạn chế trùng lắp ghi chép mà đảm bảo tính thống nguồn số liệu ban đầu + Việc áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, cho thấy đơn vị biết khai thác khả chuyên môn đội ngũ cán nhân viên kế tốn tồn cơng ty, giảm nhẹ khối lượng cơng việc ghi sổ kế tốn, giảm lao động phòng kế tốn mà cung cấp nhanh xác thơng tin kinh tế, phục vụ cho quản lý điều hành doanh nghiệp nói chung tình hình tiêu thụ hàng hóa cơng ty nói riêng - Về đội ngũ nhân viên kế toán: Đội ngũ nhân viên kế toán trẻ, nhiệt tình, yêu nghề, biết vận dụng linh hoạt hệ thống kế tốn thời nên cơng việc tính tốn xác định kết kinh doanh nhanh gọn, xác, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp Với đội ngũ kế toán đảm bảo cho cơng tác kế tốn thực nhanh chóng, khoa học mang lại nhiều giá trị cho công ty - Về nội dung phương pháp xác định kết kinh doanh: công ty TNHH Vỹ Hậu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo định số 48/2006/QĐ-BTC làm phương pháp hạch toán kế toán nói chung kế tốn xác định kết kinh doanh SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 33 Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai nói riêng Trong q trình thực hiện, kế tốn tuân thủ quy định chuẩn mực, chế độ - Về chứng từ hạch tốn ban đầu: Cơng ty sử dụng chứng từ hạch toán ban đầu theo mẫu quy định, phù hợp với nghiệp vụ phát sinh + Các chứng từ ghi chép đầy đủ nội dung phản ánh nghiệp vụ kinh tế Tất chứng từ kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý trước tiến hành ghi sổ kế tốn + Q trình ln chuyển chứng từ tổ chức cách hợp lý tạo điều kiện cho kế toán phản ánh đầy đủ , kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Về tài khoản sử dụng: Công ty phản ánh nghiệp vụ kế toán phát sinh vào tài khoản theo định số 48/2006/QĐ-BTC, đồng thời mở tài khoản chi tiết phù hợp với hình thức kinh doanh công ty giúp việc theo dõi, phản ánh nội dung nghiệp vụ kế toán phát sinh kỳ trở nên dễ dàng, thuận tiện 3.1.2 Những tồn nguyên nhân - Về việc thực chế độ kế tốn hành: Cơng ty TNHH Vỹ Hậu áp dụng theo định 48- Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa ban hành ngày 14 tháng Bộ tài Hệ thống sổ sách, chứng từ, tài khoản áp dụng theo quy định Bộ tài Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực theo chế độ nhiên bên cạnh kết kinh doanh cơng ty hạch tốn cách tổng hợp chưa có tách bạch hoạt động - Về tài khoản sử dụng: Hiện công ty sử dụng TK 911 để xác định kết kinh doanh nhiên chưa có hạch tốn chi tiết cho loại hoạt động, sản phẩm - Về công tác hạch toán: Việc thiết kế mẫu sổ sách theo quy định phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty nhiên công ty chưa có sổ chi tiết doanh thu, chi phí, kết kinh doanh lợi nhuận riêng cho loại hoạt động, sản phẩm,… gây khó khăn cho việc định nhà quản trị SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 34 Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai - Phần lớn hình thức bán hàng Cơng ty bán buôn cho khách hàng thường xuyên nên số nợ tương đối nhiều Có đại lý, cơng ty bán hết hàng toán dẫn đến việc số phải thu tồn đọng Theo đánh giá kế toán trưởng, kỳ kế tốn năm Cơng ty nợ khó đòi xảy - Cơng ty chưa lập bảng phân loại khoản chi phí cụ thể Như khó khăn cho nhà quản trị nhìn bao qt khoản chi phí bỏ hiệu mang lại Về việc luân chuyển chứng từ nay, Cơng ty có quy định rõ định kỳ ln chuyển chứng từ lên phòng kế tốn Cơng ty xảy tình trạng chứng từ luân chuyển lên chậm trễ Chứng từ toán chậm dẫn đến khối lượng cơng tác hạch tốn dồn vào cuối kỳ nên việc hạch tốn khơng kịp thời Cơng ty cần quản lý hoạt động chứng từ chi nhánh chặt chẽ để tránh xảy rủi ro không đáng có hạch tốn Do nhân viên kế tốn tập trung phòng kế tốn phải kiêm nghiệm nhiều công việc lúc nên hiệu làm việc chưa cao Mặt khác, nhân viên kế tốn nên việc phân công quyền hạn, chức nhân viên bị chồng chéo mặt nghiệp vụ nên việc thu thập cung cấp thông tin để thực cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh trở nên phức tạp Cơng tác hạch tốn xác định kết kinh doanh: kế toán đơn vị sở dừng lại việc tổng hợp chứng từ lập bảng kê, công việc người Từ việc quản lý tiền chưa chặt chẽ Đối với giá vốn, công ty chưa theo dõi theo quy định BTC khoản chi phí mua hàng, cơng ty khơng theo dõi riêng mà theo dõi gộp vào chi phí bán hàng Tồn chi phí kỳ khơng phân bổ nên việc đánh giá giá vốn khơng xác 3.2 Các đề xuất, kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn kết kinh doanh cơng ty TNHH Vỹ Hậu Để tồn ngày phát triển điều kiện thị trường ngày khốc liệt xất phát từ thực tế tồn công ty em xin đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn KQKD cơng ty cụ thể sau: SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 35 Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai - Về hệ thống tài khoản công ty công ty cần phải mở thêm tài khoản cấp với tài khoản có liên quan để tiện cho việc theo dõi hạch toán chi tiết doanh thu, chi phí, lợi nhuận mặt hàng - Về hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty cần phải mở sổ theo dõi chi tiết cho mặt hàng, nhóm hàng hoạt động công ty để tiện cho việc theo dõi, quản lý có định kịp thời phù hợp với chiến lược phát triển công ty giai đoạn cụ thể - Công ty cần có phương án tuyển thêm nhân kế tốn để đảm bảo cơng tác kế tốn thực nhanh chóng, cơng ty thường xun bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên kế tốn, đặc biệt nhân viên kế toán sở kinh doanh để đảm bảo cho thơng tin kế tốn Tại phòng kế tốn cơng ty phải xử lý kịp thời số liệu, đồng thời đưa vào sử dụng phần mềm kế tốn giúp cho khối lượng cơng việc giảm nhiều, hạn chế sai sót, đồng thời đáp ứng nhanh nhu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản lý - Để quản lý hàng hóa đơn vị xác định hàng hóa bán ngày, nhân viên bán hàng phải mở thẻ quầy hàng để ghi chép hạch toán nghiệp vụ hàng ngày Thẻ quầy hàng sở để lập báo cáo bán hàng hàng ngày - Đối với chi phí thu mua hàng hóa: khơng hạch tốn vào chi phí bán hàng mà theo dõi riêng Vì theo quy định BTC công ty thương mại, hàng hóa mua nhằm mục đích để bán nên khối lượng hàng hóa mua vào lớn, công ty thương mại phải tổ chức riêng chi phí thu mua Hơn chi phí phát sinh q trình mua hàng lớn, để quản lý tốt chi phí này, mua hàng kế tốn cần phải theo dõi riêng chi phí mua hàng, chi tiết theo mặt hàng Trong quý này, theo em phân bổ chi phí mua hàng cho hàng tồn cuối kỳ hàng bán kỳ vào thời điểm cuối quý để đảm bảo phù hợp doanh thu chi phí lưu thơng giá vốn để xác định kết kinh doanh Công thức phân bổ: Chi phí mua hàng Chi phí mua hàng phân bổ + Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng cho hàng tồn cuối kỳ bán kỳ Trị giá mua hàng + hàng hóa bán xác cuối kỳ SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 36 hàng phát sinh kỳ * bán định tiêu thụ Lớp: HK6B xác định TT Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai chi phí sau phân bổ, chi phí mua hàng bán xác định kết chuyển qua giá vốn hàng bán TK 632 Đối với sổ sách, chứng từ liên quan đến chi phí bán hàng chi phí quản lý, cần mở sổ tổng hợp chi phí nên chia khoản mục, sở để đánh giá hiệu hoạt động khoản mục để biết chi phí tăng, chi phí giảm để có biện pháp khắc phục kịp thời BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ BÁN HÀNG( QUẢN LÝ) Ngày …tháng…năm… Chứng từ Nội Số Ngày dun Số tiền TKĐƯ Chia 64211 64212 64213 64214 64215 … g Bên cạnh đó, nhằm thực với yêu cầu sổ sách theo quy định chế độ kế tốn hành cơng ty nên sử dụng đầy đư loại sổ sách kế tốn theo quy đinh Ở đây, cơng ty chọn hình thức chứng từ ghi sổ, cơng ty cần mở sổ “Đăng ký chứng từ ghi sổ” SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm 2012 Chứng từ ghi sổ Số 08/03 …… Số tiền Ngày 31/03 306.538.400 ……… -Tuy nhiên cần đưa biện pháp cụ thể phòng kế tốn nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn Cần có đạo máy quản lý cơng ty có sách thiết thực để đẩy mạnh kinh doanh - Đối với tài công ty: kinh doanh thương mại tránh khỏi bán hàng nợ Cơng ty cần có sách hữu hiệu kinh doanh bán hàng với số lượng nhiều có chiết khấu tốn khuyến khích khách hàng mua vừa đảm bảo tài chính, khơng bị khách hàng lạm dụng vốn Bên cạnh cơng ty cần có biện pháp quản lý thu hồi nợ nhằm giúp tình hình tài SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 37 Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai cơng ty cải thiện, giảm tình trạng tiếu hụt vốn phải vay trả lãi hàng tháng Cơng ty cần phải có biện pháp để phòng ngừa rủi ro : trích trước chi phí dự phòng rủi ro giảm giá hàng tồn kho, dự phòng khoản nợ khó đòi, tham gia hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm thiệt hại (bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm người ) Lập dự phòng cho khoản thu khó đòi năm kế tốn Khoản phải thu khó đòi lập theo phương pháp ước tính tổng số doanh thu bán chịu: Số Dự phòng phải thu khó đòi dự tính = Tổng Doanh thu bán chịu x Tỷ lệ phải thu khó đòi ước tính - Cơng ty cần xây dựng hệ thống kiểm tốn nội bộ, máy thực chức kiểm tốn phạm vi cơng ty phục vụ u cầu quản lý nội công ty, phát sai sót, sơ hở để sáo cáo kịp thời cho lãnh đạo công ty 3.2 Điều kiện thực Các doanh nghiệp cần tuân theo chuẩn mực, chế độ kế tốn, thơng tư hướng dẫn Bộ tài việc hạch toán chi tiết kết kinh doanh theo nhóm hàng, mặt hàng tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh đơn vị cho phù hợp đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý doanh nghiệp Mặt khác Nhà nước cần phải có thơng tư hướng dẫn cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp có khn mẫu cụ thể để thực theo điều chỉnh phù hợp với thực tế Việc thực cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn KQKD nói riêng cần phải đảm bảo nguyên tắc sau: - Hoàn thiện phải đảm bảo dựa sở phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty quy mô, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp Lựa chọn chế độ kế toán phù hợp giúp cho cơng tác kế tốn đơn giản hiệu mục tiêu cuối hồn thiện nhằm giảm bớt khối lượng công việc phức tạp công việc phải đảm bảo phù hợp với chế độ khuôn khổ cho phép phù hợp với trình độ cán nhân viên doanh nghiệp SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 38 Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai - Hoàn thiện kế tốn kết kinh doanh phải đảm bảo có kết hợp thống sổ tổng hợp sổ chi tiết, hệ thống tài khoản với hệ thống sổ sách, báo cáo, bảng tổng hợp chi tiết,… - Hồn thiện phải dựa sở tơn trọng quy định pháp luật chế độ kế toán hành Điều giúp doanh nghiệp hoạt động với mục tiêu giúp Nhà nước dễ dàng thực vai trò điều tiết cơng tác quản lý kinh tế để hoàn thành mục tiêu chung đất nước - Việc hồn thiện cơng tác kế tốn phải đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng thông tin đối tượng có nhu cầu sử dụng thơng tin doanh nghiệp - Việc hoàn thiện phải dựa nguyên tắc tiết kiệm hiệu mặt thời gian, nhân lực chi phí phải có tính khả thi với điều kiện doanh nghiệp SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 39 Lớp: HK6B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trần Thị Hồng Mai KẾT LUẬN Để tồn phát triển điều kiện kinh tế thi trường phát triển khốc liệt đòi hỏi nhà quản lý phải khơng ngừng phải thay đổi thích ứng với mơi truờng Kế tốn cơng cụ đắc lực giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình hoạt động cơng ty cách nhanh chóng có định nhanh chóng, kịp thời hiệu Do với việc không ngừng trang bị, đầu tư cho sở vật chất kỹ thuật cơng ty nhà quản lý phải khơng ngừng có biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị nói chung cơng tác kế tốn KQKD nói riêng Thời gian thực tập công ty TNHH Vỹ Hậu thời gian hữu ích cho em trải nghiệm thực tế với lý thuyết cung cấp trường lớp em nắm bắt thực trạng cơng tác kế tốn cơng ty tìm hiểu sâu kế tốn KQKD cơng ty Em thấy khác biệt lý thuyết thực tế, ưu điểm tồn công ty đưa số đề xuất mong giúp cơng ty hồn thiện cơng tác kế tốn Mặc dù ý kiến đóng góp em chưa phải tối ưu em hi vọng giúp ích phần cho cơng tác kế tốn cơng ty SVTH: Bùi Thị Diễm Trang Trang 40 Lớp: HK6B ... CỦA KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP Chương II : THỰC TRANG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VỸ HẬU Chương III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH. .. TRẠNG KẾ TỐN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH VỸ HẬU 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến kế tốn kết kinh doanh công ty TNHH Vỹ Hậu 2.1.1 Tổng quan công ty TNHH Vỹ Hậu a... kinh doanh Trong doanh nghiệp, kết kinh doanh bao gồm: Kết từ hoạt động kinh doanh kết từ hoạt động khác Cuối kỳ kinh doanh, kế toán phải tổng hợp kết tất hoạt động doanh nghiệp để xác định kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vỹ hậu , Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vỹ hậu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay