hoàn thiện về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH âu lạc quảng ninh

89 18 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:52

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP MỞ ĐẦU Ngày 11 tháng năm 2007, Việt Nam thức gia nhập Tổ chức thương mại giới WTO, khơng thời mà thách thức Việt nam – Trong có Doanh nghiệp Bộ mặt kinh tế Việt Nam có nhiều thay đổi to lớn trở thành kinh tế có tốc độ cao Kế tốn môn khoa học quản lý, kỹ thuật ghi chép, phân loại, tập hợp cung cấp số liệu sản xuất kinh doanh, tình hình tài Doanh nghiệp, đơn vị giúp nhà quản trị đưa định thích hợp Hạch tốn kế tốn quản lý hoạt động doanh nghiệp thực tốt cơng tác kế tốn tổ chức khoa học hợp lý Trong giai đoạn việc đảm bảo lợi ích người lao động động lực khuyến khích người lao động phát huy hết khả sáng tạo cơng việc Trong yếu tố định thúc đẩy hay kìm hãm chí làm tha hóa người, chế độ tiền lương người lao động Tiền lương khoản thu nhập mà Doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động sinh sống, sinh hoạt tái sản xuất Nếu gọi sức lao động hàng hóa tiền lương thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động mức độ trả công công việc cụ thể thực điều kiện làm việc định Tiền lương vấn đề quan trọng, định đến thành cơng hay thất bại doanh nghiệp Một sách tiền lương hợp lý sở, đòn bẩy cho phát triển doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiền lương vấn đề không nhỏ chi phí sản xuất Nếu Sinh viên: Đồn Thị Lương Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp lý tạo động lực tăng xuất lao động … Đối với doanh nghiệp thương mại, tiền lương vấn đề đáng để đem bàn luận, ảnh hưởng trực tiếp tới khả làm việc người lao động Còn người lao động tiền lương có ý nghĩa vơ quan trọng nguồn thu nhập chủ yếu giúp họ đảm bảo sống thân gia đình Do tiền lương động lực thúc đẩy người lao động tăng suất lao động họ trả theo sức lao động họ đóng góp, làm giảm suất lao động khiến cho trình sản xuất bị chậm lại, khơng đạt hiệu tiền lương trả thấp sức lao động mà họ bỏ Ở phạm vi toàn kinh tế, tiền lương cụ thể q trình phân phối cải vật chất người lao động làm Vì việc xây dựng thang bảng lương, lựa chọn hình thức trả lương hợp lý để so cho tiền lương vừa khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần lao động tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm với cơng việc thực việc làm cần thiết Trong thời đại kinh tế thị trường động cạnh tranh gay gắt, có chỗ đững cho doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, biết tiết kiệm chi phí biết giải hài hòa lợi ích cơng ty lợi ích người lao động NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ GỒM CHƯƠNG Sinh viên: Đoàn Thị Lương Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Chương 1: Lý luận chung tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh Chương 3: Phương hướng giải pháp hồn thiện tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh CHƯƠNG Sinh viên: Đoàn Thị Lương Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH ÂU LẠC QUẢNG NINH 1.1 SỰ CẦN THIẾT NHIỆM VỤ CỦA KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1.1 Vai trò lao động chi phí lao động sống SXKD Vai trò lao động hoạt đông SXKD Lao động hoạt động chân tay trí óc người nhằm biến đổi vật tự nhiên thành vật phẩm thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt người Để trì đời sống, lồi người phải ln lao động để thu lấy tất thứ tự nhiên cần thiết vĩnh viễn cho tồn phát triển xã hội loài người Lao động người với đối tượng lao động tư liệu lao động hợp thành ba yếu tố trình sản xuất Trong ba yếu tố lao động người yếu tố quan trọng nhất, khơng có lao động người tư liệu lao động (như công cụ sản xuất, ruộng đất, nhà cửa dùng vào sản xuất, phương tiện giao thông vận tải, ) đối tượng lao động (như nguyên liệu, vật liệu, ) vật vô dụng Trong trình lao động người ln sáng tạo, cải tiến cơng cụ, hợp tác q trình lao động để không ngừng nâng cao suất lao động (đó đặc tính vốn có người); q trình đó, trình độ kỹ thuật người lao động, kinh ngiệm sản xuất, chun mơn hóa lao động ngày cao Sinh viên: Đoàn Thị Lương Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Chính tác động làm cho trình độ sản xuất ngày cao, người (nhóm người) lao động tham gia ( trực tiếp gián tiếp) vào công đoạn sản xuất sản phẩm; có nhiều loại lao động khác nhau, nhiều khâu (lĩnh vực khác nhau) Để trình sản xuất đạt hiệu cao ( tiết kiệm chi phí lao động sống, góp phần hạ giá thành sản phẩm),việc phân công lao động hợp lý, phát huy sở trường (nhóm) người lao động cần thiết vô quan trọng 1.1.2 Yêu cầu quản lý lao động chi phí lao động sống Quản lý lao động gồm nhiều vấn đề, song chủ yếu thể số nội dung sau: Quản lý số lượng lao động quản lý số lượng người lao động mặt: Giới tính, độ tuổi, chun mơn Quản lý chất lượng lao động quản lý lực mặt (nhóm người) lao động trình sản xuất tạo sản phẩm (như sức khỏe lao động, trình độ kỹ – kỹ xảo, ý thức kỷ luật, ) Chỉ có sở nắm số, chất lượng lao động việc tổ chức, sếp, bố trí lao động hợp lý, làm cho trình sản xuất doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng có hiệu cao Ngược lại, không quan tâm mức việc quản lý lao động dẫn tới sức sản xuất doanh nghiệp bị trì trệ, hiệu Đồng thời quản lý lao động tốt sở cho việc đánh giá trả thù lao cho lao động đúng; việc trả thù lao kích thích lao động doanh nghiệp lao động sáng tạo, nâng cao kỹ năng, kỹ xáo, tiết kiệm nguyên Sinh viên: Đoàn Thị Lương Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP vật liệu, tăng xuất lao động góp phần tăng lợi nhuận (nếu đánh giá sai, việc trả thù lao khơng kết ngược lại Ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương Tiền lương (hay tiền cơng) số tiền thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo số lượng chất lượng lao động mà họ đóng góp cho doanh nghiệp, để tái sản xuất sức lao động, bù đắp hao phí lao động họ trình sản xuất kinh doanh Để trả tiền lương cho người lao động (hợp lý), doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu sau: Đúng với chế độ tiền lương Nhà nước; gắn với quản lý lao động doanh nghiệp Các yêu cầu có quan hệ chặt chẽ với nhau, có sở u cầu tiền lương kích thích người lao động nâng cao tay nghề, nâng cao ý thức kỷ luật, thi dua lao động sản xuất, thúc đẩy sản xuất phát triển ngược lại Ngoài tiền lương người lao động hưởng khoản phụ cấp, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , khoản góp phần trợ giúp người lao động tăng thêm thu nhập cho họ trường hợp khó khăn, tạm thời vĩnh viễn sức lao động 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán nội dung tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Hạch toán lao động, kế toán tiền lương khoản trích theo lương khơng liên quan đến quyền lợi người lao động mà liên quan đến chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm doanh nghiệp, liên quan đến tình hình chấp hành sách lao động tiền lương Nhà nước Sinh viên: Đoàn Thị Lương Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Để phục vụ yêu cầu quản lý chặt chẽ, có hiệu quả, kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp phải thực nhiệm vụ sau: Tổ chức hạch toán thời gian, số lượng, chất lượng kết người lao động, tính tốn kịp thời tiền lương khoản liên quan khác cho người lao động Tính tốn, phân bổ hợp lý xác chi phí tiền lương, tiền cơng khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn cho đối tượng sử dụng có liên quan Định kỳ tiến hành phân tích tình hình sử dụng lao động, tình hình quản lý tiêu quỹ tiền lương; cung cấp thông tin kinh tế cần thiết cho phận có liên quan 1.2 LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Ở ĐƠN VỊ YÊU CẦU QUẢN LÝ 1.2.1 Vai trò yêu cầu quản lý lao động Như ta biết, trình sản xuất xã hội phải có đủ yếu tố sau đây: - Lao động - Đối tượng lao động - Tư liệu lao động Trong lao động hoạt động có mục đích, có ý thức người nhằm thay đổi vật thể tự nhiên phù hợp với nhu cầu Lao động vận động sức lao động trình tạo cải, kết hợp sức lao động tư liệu sản xuất (Sức lao động tổng hợp thể lực trí lực người điều kiện tiên trình sản xuất Sinh viên: Đoàn Thị Lương Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP xã hội) Còn đối tượng lao động tư liệu lao động hợp thành tư liệu sản xuất Sản xuất tiến hành thiếu tư liệu sản xuất, khơng có lao động người tư liệu sản xuất phát huy tác dụng Ở lao động người chủ thể sản xuất xã hội Nó giữ vai trò định có tính sáng tạo Chính tạo tư liệu sản xuất ngày đại (lao động sống) mà lao động khứ “đánh thức dậy” phục vụ sống người ngày tốt Việc sử dụng hợp lý lao động trình sản xuất tiết kiệm chi phí lao động sống, góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp; điều kiện để cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên, cho người lao động doanh nghiệp Để tạo điều kiện cho quản lý, huy động sử dụng hợp lý lao động doanh nghiệp, cần thiết phải phân loại công nhân viên doanh nghiệp Lực lượng doanh nghiệp chia thành: Lực lượng công nhân viên danh sách doanh nghiệp, doanh nghiệp trực tiếp quản lý chi trả lương - Lực lượng công nhân viên SXKD bao gồm toàn số lao động trực tiếp gián tiếp tham gia trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gồm cơng nhân sản xuất, thợ học nghề, nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành - Lực lượng cơng nhân viên thuộc loại hoạt động khác bao gồm số lao động hoạt động lĩnh vực hay công việc khác doanh nghiệp dịch vụ căng tin, nhà ăn Sinh viên: Đoàn Thị Lương Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Lực lượng công nhân viên làm việc doanh nghiệp nghành khác quản lý chi trả lương (cán chun trách cơng tác đồn thể, học sinh thực tập ) lý lao động thực chất quản lý người thời gian, lực trình độ làm việc họ Vấn đề đặt quản lý lao động sản xuất kinh doanh phải hợp lý hiệu nhất, vấn đề cần thiết quan trọng Có quản lý tốt lao động sở để quản lý tốt khâu Quản lý lao động không đơn mặt số lượng mà cần phải kết hợp chặt chẽ số lượng chất lượng để chúng hỗ trợ thúc đẩy lẫn 1.2.2 Các hình thức tiền lương, quỹ lương khoản trích theo lương 1.2.2.1 Khái niệm tiền lương Trong kinh tế thị trường hoạt động thị trường sức lao động (hay gọi thị trường lao động), sức lao động hàng hóa, tiền lương giá sức lao động Khi phân tích kinh tế tư chủ nghĩa, nơi mà quan hệ thị trường thống trị quan hệ kinh tế xã hội khác Các Mác viết “ Tiền công giá trị hay giá sức lao động mà hình thái cải trang giá trị hay giá sức lao động” Tiền lương phản ánh nhiều quan hệ kinh tế, xã hội khác Tiền lương trước hết số tiền mà người sử dụng lao động (người mua sức lao động) trả cho người lao động (người bán sức lao động) Đó quan hệ kinh tế tiền lương Mặt khác, tính chất đặc biệt hàng hóa sức lao động mà tiền lương không đơn vấn đề kinh tế mà vấn đề kinh tế xã hội quan trọng, liên quan đến đời sống chật tự xã hội Đó quan hệ xã hội Sinh viên: Đồn Thị Lương Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP Trong q trình hoạt động, hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp tiền lương phần chi phí cấu thành phí sản xuất kinh doanh Vì tiền lương ln ln tính tốn quản lý chặt chẽ Đối với người lao động, tiền lương thu nhập từ trình lao động họ phần thu nhập chủ yếu với đại đa số lao động xã hội có ảnh hưởng đến mức sống họ Phấn đấu nâng cao tiền lương mục đích người lao động Mục đích tạo động lực để người lao động phát triển trình độ khả lao động + Trong thành phần kinh tế nhà nước khu vực hành nghiệp (khu vực lao động nhà nước trả lương), tiền lương số tiền mà doanh nghiệp quốc doanh, quan, tổ chức nhà nước trả cho nhười lao động theo chế sách nhà nước, thể hệ thống thang lương, bảng lương nhà nước quy định + Trong thành phần kinh tế quốc doanh, tiền lương chịu tác động chi phối lớn thị trườn thị trường sức lao động Tiền lương khu vực dù nằm khuôn khổ pháp luật theo sách phủ giao dịch trực tiếp chủ thợ, “mặc cả” cụ thể bên làm thuê bên thuê Những hợp đồng lao động tác động trực tiếp đến phương thức trả cơng Đứng phạm vi tồn xã hội, tiền lương xem xét đặt quan hệ phân phối thu nhập, quan hệ sản xuất tiêu dùng, quan hệ trao đổi Do sách tiền lương thu nhập luôn vấn đề quan tâm quốc gia Chúng ta cần phân biệt hai khái niêm tiền lương: Sinh viên: Đoàn Thị Lương 10 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP chế độ BHXH nhằm đảm bảo cho người lao động yên tâm làm việc, tạo cho họ có sống ổn định, bình thường nghỉ theo chế độ gặp rủi ro Bên cạnh có chế độ KPCĐ hồn thiện tạo điều kiện cho người lao động hưởng chế độ ưu đãi văn hóa xã hội Việc hồn thiện sách tiền lương, BHXH, BHYT KPCĐ đòi hỏi doanh nghiệp phải đặc biệt trọng đến cơng tác tốn khoản cho người lao động, phải toán cách nhanh gọn hợp lý, có đảm bảo nhân lực, trình độ phát triển tồn cơng ty Việc hồn thiện cơng tác hạch toán tiền lương phải tiến hành khâu hạch toán tổng hợp từ lúc phát sinh đến kết thúc Để hồn thiện cơng tác tiền lương khoản trích theo lương cần phải tổ chức hợp lý hệ thống sổ sách kế toán để tạo kết hợp nhịp nhàng giữ khâu hạch toán ban đầu khâu hạch toán tổng hợp Sổ sách kế toán phương tiện để thực thi nhiệm vụ kế tốn sở kế tốn vận dụng phương pháp để thơng tin sổ kế tốn thơng tin sử lý sổ kế tốn cung cấp thơng tin đối tượng kế tốn cách có hệ thống theo đối tượng Như vậy, để hoàn thiện hệ thống sổ sách này, kế toán phải sử dụng hệ thống sổ sách phù hợp Để hoàn thiện hệ thống sổ sách cần phải thực yêu cầu sau: - Phải thiết kế sổ chi tiết mẫu sổ tổng hợp phù hợp với đặc điểm kinh doanh hình thức kế tốn mà cơng ty áp dụng - Việc ghi sổ kế toán phải vào chứng từ kế toán, số liệu sổ sách phải có chứng từ hợp lệ, hợp pháp chứng minh Sinh viên: Đoàn Thị Lương 75 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP - Sổ sách kế toán đảm bảo ghi chép rõ ràng, khơng nên tẩy xóa q nhiều, cần sửa chữa số liệu sổ sách phải thực theo quy định, theo chế độ kế toán hành 3.1.1 Ưu điểm Công ty TNHH Âu Lạc nằm phía nam Đảo Tuần Châu, đảo số 1.969 đảo Vịnh Hạ Long – Nơi hai lần UNESSCO công nhận di sản thiên nhiên giới gắn liền với tên “Khu du lịch giải trí quốc tế Tuần Châu” Với vị trí địa lý thuận tiện nằm cửa ngõ Thành phố hạ Long, Cơng ty TNHH Âu Lạcvẻ đẹp thơ mộng thiên nhiên rừng thông, hồ nước ngọt, bãi biển Không Tuần Châu có dấu tích lịch sử để lại hai lần Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm ( Năm 1959 năm 1962) Về công tác tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Âu lạc: Cơng ty có cấu tổ chức máy gọn nhẹ, cán công nhân viên cơng ty người có kinh nghiệm trình độ cơng việc để nâng cao hiệu việc sử dụng chi phí tiền lương Công ty Về nhân sự: Hàng năm công tykế hoạch tuyển dụng nhân cho phận theo đề xuất phòng ban, phận với trình độ chun mơn phù hợp Trong việc quản lý nhân hàng ngày có đối chiếu chấm cơng phòng ban, phận Bên cạnh từ năm 2007 Cơng ty áp dụng thêm hình thức chấm cơng thẻ từ, giảm bớt tính thủ công cho người lao động Về công tác kế tốn: Cơng ty tổ chức máy kế tốn phù hợp với u cầu cơng việc trình độ chuyên môn người Các loại biểu mẫu sổ Sinh viên: Đoàn Thị Lương 76 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP sách, chứng từ tuân thủ quy định Nhà nước, tính thống cao Cơng tác tốn q, năm thực tốt, rõ ràng, thời gian Phương pháp tính lương rõ ràng, dễ hiểu, thực chế độ lương kỳ hạn tới tận tay người lao động Hiện Công ty liên kết với ngân hàng Ngoại thương Việt nam, tiến hành mở tài khoản cho tồn cơng nhân viên trả lương qua thẻ ATM, điều có tác dụng tốt việc lưu thông lượng lớn tiền mặt kỳ trả lương (Vì lượng lao động cơng ty 600 người ) Bên cạnh tạo cho người lao động thói quen tiết kiệm việc chi tiêu bảo quản tiền 3.1.2 Nhược điểm Trong q trình đầu tư xây dựng Cơng ty TNHH Âu Lạc gặp khơng khó khăn thời điểm ban đầu hệ thống sở vật chất hạ tầng hồn tồn khơng có gì, đất dự án giao xen khu dân cư, việc quy hoạch nhiều trở ngại Kinh doanh dịch vụ khách sạn chịu tác động lớn thời vụ du lịch Nhìn chung máy quản lý Công ty TNHH Âu Lạc tương đối hợp lý, phòng ban chức năng, chi nhánh có mối quan hệ chặt chẽ tạo nên thống kịp thời công việc Tuy nhiên, công tác tổ chức cán số điểm cần xem xét Việc xếp lao động phòng ban đơi chưa hợp lý, có phòng số nhân viên q so với số lượng công việc dẫn đến chồng chéo hiệu công việc đạt không cao Công ty thực công tác đào tạo cán có khả kiêm nhiệm nhiều cơng việc để giảm bớt số lượng lao động gián tiếp để nâng cao hiệu làm việc Đồng thời công ty quan tâm đến việc tăng thêm thu Sinh viên: Đoàn Thị Lương 77 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP nhập quyền lợi khác cho CB- CNV, động lực gắn bó người lao động với Cơng ty Tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH Âu Lạc, số lượng cán bộ, nhân viên 11 người, so với số lượng nhân viên công ty lên đến 600 lao động khối lượng cơng việc phòng kế tốn lớn Phòng kế tốn tập trung phòng làm việc Mặt khác, máy kế tốn tổ chức gọn nhẹ, làm việc có hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm cao Tuy nhiên có hạn chế định, việc lập báo cáo chậm, chưa đảm bảo đầy đủ quy định mặt thời gian Trong thời gian tới Công ty cần có sách điều chỉnh nhân sự, đào tạo nhân điều kiện làm việc cho phận kế tốn Về hình thức thưởng, phạt: Cơng ty nên vào khối lượng cơng việc hồn thành để khuyến khích người lao động làm tốt cơng việc giao, có ý thức lao động tốt hơn, tránh trường hợp người lao động làm chống đối, lấy ngày công để thưởng Về công tác đạo: Qua tìm hiểu thực tết Cơng ty em nhận thấy cơng tác đạo chưa tối ưu, có phần rườm rà 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH ÂU LẠC 3.2.1 Về hình thức tiền lương phương pháp tính lương Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Âu lạc, em nhận thấy Cơng ty áp dụng sách lương chế độ tiền lương cho người lao động Phương pháp tính lương rõ ràng, có chế độ đầy đủ lao động nghỉ lễ, phép làm ngày lễ, ngày chủ nhật Do đặc thù Sinh viên: Đoàn Thị Lương 78 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ngành du lịch kinh doanh dịch vụ, thời gian cao điểm ngày nghỉ lễ tết mà Cơng ty áp dụng sách đãi ngộ lao động ngày làm việc ngày lễ tết, điều khuyến khích người lao động có tinh thần trách nhiệm hứng thú công việc Chế độ nâng bậc lương định kỳ công ty áp dụng theo quy chế mà công ty đưa ra, chế độ thưởng, phạt rõ ràng Động viên lao động có ý thức trách nhiệm cơng tác Tuy nhiên hình thức tiền lương em xin đưa số giải pháp sau: - Hiện mức lương tối thiểu 730.000đ áp dụng quan hành nghiệp Nhà nước Công ty Nhà nước, doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu khác, cao so với mức lương trên, Cơng ty nên xem xét thay đổi mức lương tối thiểu để nâng cao đời sống cho người lao động Giúp họ ổn định sống yên tâm công tác - Về hình thức thưởng, phạt: Cơng ty nên thay đổi quy định mức thưởng, bổ sung thêm quy định hồn thành khối lượng cơng việc cụ thể ngồi quy định làm đủ cơng để người lao động có ý thức làm việc Hình thức phạt tăng mức phạt tùy theo mức độ vi phạm người lao động nhằm mục đích răn đe, giáo dục người lao động trình làm việc 3.2.2 Về tài khoản dụng phương pháp kế toán Về Công ty sử dụng hai tài khoản chủ yếu tiền lương khoản trích theo lương TK 334 – Phải trả công nhân viên TK 338- Phải trả, phải nộp khác Sinh viên: Đoàn Thị Lương 79 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Năm 2010 theo quy định Luật bảo hiểm Việt Nam, công ty áp dụng đóng góp, trích nộp thêm bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động Hiện việc trích nộp bảo hiểm thất nghiệp hạch toán tài khoản 3388 – Phải trả phải nộp khác Tuy nhiên, bảo hiểm thất nghiệp ba loại bảo hiểm bắt buộc mà cơng ty phải đóng cho người lao động mở thêm chi tiết tài khoản 338 để hạch toán bảo hiểm thất nghiệp Về phương pháp kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn nhật ký chứng từ Đây hình thức kế tốn áp dụng cho Cơng ty có quy mơ lớn mà Cơng ty áp dụng phương pháp tốt Bên cạnh Cơng ty sử dụng thêm phần mềm kế tốn, điều giảm phần lớn khối lượng công việc thủ cơng cho nhân viên kế tốn cơng ty 3.2.3 Về chứng từ luân chuyển chứng từ Chứng từ kế toán xếp cách tương đối hợp lý lưu trữ cách cẩn thận, có niêm phong sau năm tài Định kỳ năm lần Công ty thuê công ty kiểm tốn đến để kiểm tra lại q trình làm việc năm Trong việc luân chuyển chứng từ phòng ban, phận đơi chưa hợp lý chậm 3.2.4 Về sổ kế toán chi tiết Công ty áp dụng chế độ tài kế tốn Nhà nước ban hành, sổ sách kế toán mở mẫu quy định Bộ Tài ban hành Thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước 3.2.5 Về sổ kế toán tổng hợp Sinh viên: Đoàn Thị Lương 80 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Phòng kế tốn cơng ty thực đầy đủ việc vào đầu sổ hạch toán chi tiết sổ Các loại sổ tổng hợp đảm bảo tính thống cao Kết cấu sổ phù hợp với chế thị trường việc quản trị Công ty 3.2.6 Về báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương khoản trích theo lương Cuối tháng, kế toán tiền lương thực đầy đủ quy trình hạch tốn từ biểu chi tiết đến biểu tổng hợp tốn tiền lương tồn cơng ty Các khoản trích theo lương trích nộp, đúng, đủ theo tỷ lệ quy định KẾT LUẬN “ Học đơi với hành” khơng mục tiêu mà là phương châm tất sinh viên kế toán Cũng doanh nghiệp vấn đề quan tâm hàng đầu chi phí nhân cơng điều ảnh hưởng phần lợi nhuận doanh nghiệp Trong chế thị trường nhiều thành phần kinh tế Doanh nghiệp làm tốt cơng tác tiền lương động lực, đòn bẩy kinh tế thúc đẩy phát triển Doanh nghiệp Cơng tác kế tốn lao động tiền lương khoản trích teo lương tổ chức tốt góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt chủ trương, sách Đảng Nhà nước chế độ lao động, đảm bảo tính tốn phân bổ đắn Tiền lương có ý nghĩa vô to lớn xã hội, tiền lương coi đòn bảy phát triển kinh tế xã hội đất nước Do Sinh viên: Đồn Thị Lương 81 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP sách tiền lương luân sách trọng tâm Xã hội nói chung doanh nghiệp nói riêng Tiền lương có ổn định, đáp ứng nguyện vọng của người lao động, đem lại ấm no cho họ ổn định mặt trị, vững mạnh mặt kinh tế, đưa xã hội phát triển tầm cao Qua thời gian học tập ghế nhà trường, với thời gian thực tập chuyên ngành tuần, em tìm hiểu máy kế tốn cơng ty phần hành kế tốn liên quan đến tiền lương, khoản trích theo lương Công ty TNHH Âu Lạc Nhận thấy công ty ln hồn thành kế hoạch năm sau cao năm trước Quy mô hoạt động ngày nâng cao mở rộng lớn đại Phòng kế tốn bố trí xếp đội ngũ nhân viên làm việc nhiệt tình, trung thực, hiệu quả, cơng việc bố trí phù hợp với chức chuyên môn người Thấy tầm quan trọng tiền lương công tác tổ chức quản lý hạch toán tiền lương hoạt động doanh nghiệp em sâu vào nghiên cứu vấn đề có liên quan đến chuyên đề qua đợt thực tập công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh Với tâm huyết mang lại niềm tin, lợi ích cho người lao động suốt q trình học tập Trường Học Viện Tài Chính, nhận thấy rõ tầm quan trọng kế toán tiền lương Doanh nghiệp em lựa chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp “Tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh” Song nhận thức, khả nghiên cứu thực tế hạn chế thời gian thực tập có hạn nên q trình viết chuyên đề báo cáo em không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý, bổ sung thầy, cô giáo để chuyên đề báo cáo em đầy đủ hoàn thiện Sinh viên: Đoàn Thị Lương 82 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Em xin chân thành cám ơn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cô giáo Thạc sỹ Bùi Thị Thúy nhiệt tình ban Giám đốc anh, chị công ty, đặc biệt Phòng Kế tốn tài Phòng Tổ chức Hành nhân thời gian thực tập vừa qua, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Hạ long, Ngày 29 tháng 04 năm 2011 Sinh viên thực Đoàn Thị Lương MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1: Lý luận chung kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 1.1 Sự cần thiết nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương Trang 1.1.1 Vai trò lao động chi phí lao động sống SXKD Trang 1.1.2 Yêu cầu quản lý lao động chi phí lao động sống Trang Sinh viên: Đoàn Thị Lương 83 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán nội dung tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương……………………………………………………… Trang 1.2 Lao động tiền lương đơn vị yêu cầu quản lý Trang 1.2.1 Vai trò yêu cầu quản lý lao động Trang 1.2.2 Các hình thức tiền lương, quỹ lương khoản trích theo lương ………………………………………………………………………….Trang 1.2.2.1 Khái niệm tiền lương …………………………………… Trang 1.2.2.2 Ý nhĩa vai trò tiền lương…………………………… Trang 11 1.2.2.3 Các hình thức tiền lương…………………………………… Trang 13 1.2.2.4 Quỹ tiền lương……………………………………………… Trang 15 1.2.2.5 Các khoản trích theo lương………………………………… Trang 16 1.2.3 Các yêu cầu nguyên tắc công tác tổ chức tiền lương…Trang18 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương khoản trích theo lương Trang 20 1.2.5 Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương ….Trang 23 1.3 Phương pháp kế toán…………………………………………….Trang 24 1.3.1 Chứng từ sử dụng………………………………………………Trang 24 1.3.2 Tài khoản sử dụng………………………………………………Trang 27 1.3.3 Phương pháp kế toán………………………………………… Trang 28 1.3.4 Các hình thức kế tốn áp dụng doanh nghiệp……………Trang 29 Sinh viên: Đoàn Thị Lương 84 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Chương 2: Thực trạng tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Âu Lạc…………………………… Trang 32 2.1 Đặc điểm tình hình chung cơng ty Trang 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Trang 32 2.1.2 Đặc điểm tổ chức SXKD tổ chức máy SXKD Trang 37 2.1.2.1 Đặc điểm hoạt động SXKD công ty TNHH Âu Lạc Trang 38 2.1.2.2 Tổ chức máy quản lý hoạt động SXKD công ty Trang 42 2.1.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Âu Lạc Trang 45 2.1.3.1 Mơ hình tổ chức máy kế tốn cơng ty TNHH Âu Lạc Trang 45 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ kế toán phần hành Trang 46 2.1.3.3 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn cơng ty TNHH Âu Lạc.Trang 49 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH Âu Lạc Trang 54 2.2.1 Tình hình cơng tác quản lý lao động tiền lương khoản trích theo lương Trang 54 2.2.2 Tổ chức hạch tốn lao động tính tiền lương, BHXH phải trả Trang 56 2.2.2.1 Hạch toán lao động Trang 56 2.2.2.2 Tính lương phải trả BHXH, phải trả CNV Trang 58 2.3 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Trang 59 2.3.1 Kế toán tiền lương cách trích BHXH, BHYT, KPCĐ .Trang 59 Sinh viên: Đoàn Thị Lương 85 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2.3.1.1 Chứng từ sử dụng .Trang 59 2.3.1.2 Phương pháp tính lương công ty TNHH Âu Lạc Trang60 2.3.1.3 Tài khoản sử dụng Trang 63 2.3.1.4 Quy trình kế tốn Trang 64 Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH Âu Lạc 3.1 Nhận xét kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH Âu Lạc Trang 75 3.1.1 Ưu điểm Trang 77 3.1.2 nhược điểm Trang 78 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Âu Lạc Trang 80 3.2.1 Về hình thức tiền lương phương pháp tính lương Trang 80 3.2.2 Về tài khoản sử dụng phương pháp kế toán Trang 81 3.2.3 Về chứng từ luân chuyển chứng từ Trang 81 3.2.4 Về kế toán sổ chi tiết Trang 82 3.2.5 Về kế toán tổng hợp Trang 82 3.2.6 Báo cáo kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Trang 82 Sinh viên: Đoàn Thị Lương 86 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 1: Giáo trình Kế Tốn Tài Chính Chủ biên: GS TS NGND Ngô Thế Chi TS Trương Thị Thủy Nhà xuất tài năm 2010 Sinh viên: Đồn Thị Lương 87 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP Giáo trình Kế Tốn Quản Trị Doanh Nghiệp Chủ biên: PGS TS Đồn Xuân Ti Nhà xuất tài năm Chế độ Kế Tốn Doanh Nghiệp Bộ Tài Chính ( Vụ chế độ kế toán kiểm toán) Nhà xuất tài năm 2010 Luận văn khóa trước Các thông tin, lịch sử tổ chức máy công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu chuyên đề trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên: Đoàn Thị Lương 88 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Tác giả chuyên đề Đoàn Thị Lương Sinh viên: Đoàn Thị Lương 89 Lớp: KTDN K37 – Quảng Ninh ... LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH ÂU LẠC QUẢNG NINH 1.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1.1... chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh Chương 3: Phương... TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CƠNG TY TNHH ÂU LẠC 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CƠNG TY 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển công ty Tên công ty: Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH âu lạc quảng ninh , hoàn thiện về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH âu lạc quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay