SKKN giúp học sinh học tiếng anh hiệu quả thông qua một số trò chơi ngôn ngữ”

9 16 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:41

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN  Mã số: Tên sáng kiến: “ Giúp học sinh học tiếng Anh hiệu thơng qua số trò chơi ngôn ngữ” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Ngoại ngữ Mô tả chất sáng kiến: Sáng kiến đưa giải pháp để giúp học sinh thực hành, ôn luyện từ vựng rèn luyện củng cố mẫu câu đơn giản sách giáo khoa Tiếng Anh 3, 4, Bộ giáo dục đào tạo Nội dung giải pháp nhằm củng cố, khắc sâu kiến thức vững chắc, tạo cho em niềm say mê, hứng thú học tập vận dụng ngôn ngữ giao tiếp cách dễ dàng 3.1 Tình trạng giải pháp biết: a Thực trạng trước áp dụng giải pháp Trẻ em thu nhận ngôn ngữ nhanh quên nhanh ngữ liệu cung cấp không gây ý cho học sinh trình giảng day Do giáo viên phải tạo mơi trường học tập thú vị trình bày ngữ liệu giúp học sinh luyện tập thường xuyên củng cố, khắc sâu lại kiến thức học suốt thời gian học b Ưu điểm - Học sinh Tiểu học em hồn nhiên, động sẵn sàng tham gia vào hoạt động học - Các em tiếp thu nhanh nhiều học sinh thể rõ khiếu ngoại ngữ trình học, học sinh cần rèn luyện, bồi dưỡng để em có hội phát huy tối đa lực ngơn ngữ - Cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ học tập tương đối đầy đủ, giáo trình sử dụng ln cập nhật, chủ đề gần gũi học sinh, tranh ảnh giáo trình sinh động nên giáo viên có điều kiện tốt việc sử dụng trò chơi q trình giảng dạy, giúp học sinh học tiếng Anh cách có hiệu c Khuyết điểm - Học sinhTiểu học khơng có sức dẻo dai, khả chịu đựng thấp nên không tham gia lâu hoạt động - Một tiết dạy hoạt động đơn điệu, dễ nhàm chán làm cho học sinh khó tập trung vào học học sinh khơng muốn học - Các em kèm cặp hay giúp đở nhiều từ phía gia đình Vì hầu hết phụ huynh khơng nhớ rõ ngơn ngữ để hỗ trợ 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị cơng nhận sáng kiến: 3.2.1 Mục đích giải pháp - Giúp học sinh có hứng thú học tập, người giáo viên phải tạo bầu khơng khí học tập sinh động việc sử dụng nhiều phương pháp thủ thuật khác Trò chơi thủ thuật tạo khơng khí sinh động hiệu - Trò chơi học tập có tác dụng rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, thúc đẩy hoạt động trí tuệ, nhờ sử dụng trò chơi mà q trình dạy học trở thành hoạt động vui hấp dẫn hơn, hội học tập đa dạng 3.2.2 Nội dung giải pháp Các trò chơi sử dụng để kiểm tra ôn luyện từ vựng  Trò chơi 1: Bingo - Giáo viên viết số từ học lên bảng Mỗi học sinh chọn số lượng từ số từ ( số lượng từ tùy theo yêu cầu giáo viên) viết từ vào giấy Giáo viên đọc từ bảng không theo trật tự Học sinh đánh dấu “ ” vào từ chọn nghe giáo viên đọc từ - Học sinh phải tìm từ có đủ số lượng chữ theo yêu cầu viết tả, Học sinh có tất từ (hoặc số từ thẳng hàng) đánh dấu “ ” hơ to “ Bingo” học sinh người thắng  Trò chơi 2: Rub out and remember - Giáo viên viết từ lên bảng, cho học sinh đọc vài lần để ghi nhớ Giáo viên xóa dần từ tiếng Anh tiếng Việt yêu cầu học sinh nhìn từ lại để đọc lại từ vừa bị xóa với nghĩa tương ứng - Sau đọc xong tất từ bị xóa hết, học sinh lên bảng viết lại bị xóa vừa đọc  Trò chơi 3: What and where - Giáo viên vẽ vòng tròn lên bảng tương ứng với số lượng từ vừa dạy sau viết từ vào vòng tròn Giáo viên cho học sinh đọc lại từ Lần lượt xóa hết từ vòng tròn, vào vòng tròn trống yêu cầu học sinh đọc lại - Khi từ bị xóa hết, giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng viết lại từ bị xóa vào vị trí vòng tròn  Trò chơi 4: Wordsquare - Giáo viên chuẩn bị ô chữ có chứa từ học - Trò chơi tổ chức theo hoạt động theo nhóm, giáo viên chia lớp làm hai đội đặt tên cho đội, đội cử học sinh lên thi đấu với học sinh đội Hai học sinh đứng trước bảng khoảng cách định nghe giáo viên cho lệnh: Start! Học sinh khoanh gạch vào từ nhận diện vào ô chữ Tiếp tục với cặp thi đấu khác - Trò chơi cử bạn giỏi lên để kiểm tra ghi kết  Ví dụ: B A L L T O W I M A G E H P K I T E D R U E A S E D O Z D O L L Y B Z P E O K B O L C A R A E T E K P T S A H E V H O V R L B (Unit:15 – Tiếng Anh - Tập 2) ( Answer keys: BALL, KITE, DOLL, CAR BIKE, TEDDY BEAR, ROBOT, PUZZLE)  Trò chơi 5: Wordstorm - Giáo viên vẽ hai khung mặt trời với tia nắng Chia lớp làm hai đội đồng thời cho đội viên phấn để lên bảng viết từ liên quan đến chủ điểm yêu cầu, viết xong học sinh nhanh chóng chuyển phấn cho bạn khác đội lên viết - Khi nghe hiệu lệnh bắt đầu, em học sinh đội thật nhanh lên bảng viết từ bất kỳ, viết từ cho lần lên nhiều lần, lại chuyền phấn cho bạn khác - Kết thúc trò chơi vòng 3-5 phút, lớp kiểm tra đội viết nhiều từ đội thắng  Ví dụ: famer doctor Jobs Jobs teacher nurse singer (Unit:12 – Tiếng Anh - Tập 2)  Trò chơi 6: Slap the board - Giáo viên vẽ số hình tròn dạng khác lên bảng, ghi lại số từ vừa học vào hình tròn Học sinh đứng trước bảng, nghe giáo viên đọc từ số từ ghi đập nhanh vào từ - Tổ chức hoạt động pair work ( theo cặp) Giáo viên chia lớp làm hai đội đặt tên cho đội, đội cử học sinh thi đấu với bạn đội Hai học sinh đứng trước bảng khoảng cách định nghe giáo viên đọc nhanh chống đập tay vào chữ giáo viên vừa đọc ghi bảng, đập nhanh mang cho đội bơng hoa Tiếp tục với cặp thi đấu khác Kết thúc trò chơi bên nhiều bơng hoa đội thắng - Trò chơi cử bạn giỏi lên để đọc từ vừa ghi bảng cho hai bạn nghe nhận diện đập tay vào  Ví dụ: History Music Art Science Maths English (Unit:8 – Tiếng Anh - Tập 1) Các trò chơi sử dụng thực hành củng cố cấu trúc ngữ pháp  Trò chơi 1: Lucky star (Ngơi may mắn) - Giáo viên kẻ bảng gồm ô vuông ghi vào số tự nhiên, chữ cái, màu sắc, trái hay vật mà học sinh học biết, tương ứng với số, chữ cái, màu sắc, trái hay vật câu hỏi số từ mà học sinh phải trả lời lại may mắn (lucky stars) - Giáo viên chia lớp làm đội đặt tên, đội cử học sinh để chọn số cho nhóm Việc chọn thực ln phiên hai đội Nếu chọn có câu hỏi giáo viên đọc câu hỏi nhóm thảo luận để tìm câu trả lời nhóm trưởng đọc câu trả lời, sai đội quyền trả lời Nếu chọn vào ô may mắn khơng phải trả lời câu hỏi kẹo, lớp vỗ tay chúc mừng để tạo không khí sinh động - Có thể thay đổi để tăng tính cạnh tranh, tạo khơng khí hào hứng sơi cách quy định: Trong có kẹo, có hình ráp đặc biệt quà bí mật  Ví dụ: A: What subjects you have today? B: I have English Maths Music Science Art Vietnamese (Unit:8 – Tiếng Anh - Tập 1)  Trò chơi 2: Noughts and crosses - Giáo viên chuẩn bị số từ vựng theo chủ đề - Kẻ bảng gồm ô vuông tương ứng với từ vựng tranh theo chủ đề học - Giáo viên chia lớp làm đội đặt tên, học sinh nhìn từ tranh mà đặt câu hay trả lời câu hỏi, nhóm hồn thành ghi “O” (nought) “X”(cross) Nhóm thắng ghi 3X liên tục hay 3O liên tục theo hàng ngang, hàng dọc đường chéo theo dạng thức trò chơi ca- rơ  Ví dụ: Where were you yesterday?  I was at the train station beach bookstore park supermarket train station bus stop airport zoo playground (Unit:10 – Tiếng Anh - Tập 1)  Trò chơi 3: Hái hoa dân chủ - Chuẩn bị : Một cảnh có gắn bơng hoa giấy màu có ghi câu hỏi tiếng Anh Chẳng hạn như: “What is your name ?” “What day is it today?”; “What can you do?” - Cho em học sinh chơi lớp, em lên hái hoa Em hái hoa có chứa câu hỏi đọc câu hỏi cho lớp nghe trình bày câu trả lời trước lớp Em trả lời khen phần thưởng - Học sinh xung phong lên bảng bốc câu hỏi hoa trả lời 14 12 11 15 13 10 - Đối với tất trò chơi kết thúc trò chơi, giáo viên tuyên dương học sinh trả lời nhanh đội thắng nhiều hình thức khác vỗ tay, khen ngợi Giáo viên nhận xét sửa lỗi mà học sinh phạm phải 3.3 Khả áp dụng giải pháp: Từ việc vận dụng sử dụng trò chơi, số trò chơi ngơn ngữ học tiếng Anh cấp Tiểu học, giáo viên áp dụng cho tất lớp tiếng Anh giao tiếp Có khả vận dụng cho lớp luyện chứng nhân rộng vào việc ứng dụng rèn kỹ cho học sinh 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp: Việc sử dụng số trò chơi ngơn ngữ giúp học sinh học từ vựng rèn luyện, củng cố cấu trúc ngữ pháp đơn giản,trong học tiếng Anh nâng cao chất lượng giảng dạy cách đáng kể - Các tiết học trở nên sinh động , học sinh tham gia học tập tích cực - Phản xạ học sinh phát triển cách đáng kể - Nhiều học sinh thuộc nhiều từ vựng học sử dụng nhiều mẫu câu lớp Số từ vựng học sinh tích lũy thơng qua chương trình học ngày gia tăng Qua trình kiểm tra chất lượng lớp đảm nhận, chất lượng cuối năm lớp nâng cao Dưới bảng thốngsố liệu cụ thể lớp 3.1 lên 4.1 hai năm học 2014- 2015 2015- 2016 Trường Lớ Tổng số Hoàn Hoàn p học sinh thành tốt thành SL % SL % Hoàn thành Chưa hoàn thành SL S % L 3.1 29 10 34,5 11 37,9 8 27,6 % 4.1 29 14 48,3 Tỉ Tăng lệ 13,8% 12 41,8 Tăng 3,9% 10,3 Giảm 17,3 Trên số giải pháp giúp học sinh học tiếng Anh hiệu thông qua số trò chơi ngơn ngữ Rất mong đón nhận ý kiến đóng góp qúy thầy, cô để trau dồi chuyên môn trình giảng dạy Giồng Trơm, ngày tháng năm 2017 ... gần gũi học sinh, tranh ảnh giáo trình sinh động nên giáo viên có điều kiện tốt việc sử dụng trò chơi trình giảng dạy, giúp học sinh học tiếng Anh cách có hiệu c Khuyết điểm - Học sinhTiểu học khơng... dụng trò chơi, số trò chơi ngơn ngữ học tiếng Anh cấp Tiểu học, giáo viên áp dụng cho tất lớp tiếng Anh giao tiếp Có khả vận dụng cho lớp luyện chứng nhân rộng vào việc ứng dụng rèn kỹ cho học sinh. .. tiết học trở nên sinh động , học sinh tham gia học tập tích cực - Phản xạ học sinh phát triển cách đáng kể - Nhiều học sinh thuộc nhiều từ vựng học sử dụng nhiều mẫu câu lớp Số từ vựng học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN giúp học sinh học tiếng anh hiệu quả thông qua một số trò chơi ngôn ngữ”, SKKN giúp học sinh học tiếng anh hiệu quả thông qua một số trò chơi ngôn ngữ”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay