PHIẾU mô tả hồ sơ dạy học lê THỦY

9 16 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:14

PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠYHỌC Tên hồ sơ dạy học: LỊCH SỬ LỚP BÀI 19 – TIẾT 37 CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 – 1427) Mục tiêu dạy học: a Kiến thức: Nắm vững nét diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn từ chỗ bị động đến chủ động công giải phóng đất nước Nắm nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa b Kĩ năng: Rèn luyện kĩ sử dụng đồ luyện tập tham khảo tài liệu lịch sử để bổ sung cho học c Tư tưởng: Thấy tinh thần hy sinh vượt qua gian khổ anh dũng bất khuất nhân dân Lam Sơn Giáo dục học sinh lòng yêu nước tự hào, tự cường dân tộc Bồi dưỡng tinh thần tâm vượt khó để học tập phấn đấu vươn lên d.Phát triển lực tư duy: Phát triển lực tự học, tự sáng tạo cho học sinh Đối tượng dạy học : Đối tượng dạy học em học sinh lớp 7B Trường THCS Phú Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa Đây tiết dạy chương trình lịch sử lớp 7, nên em học sinh thuận lợi tiếp thu kiến thức học liên hệ với kiến thức số môn khác để giải vấn đề đặt học Ý nghĩa học : Việc vận dụng kiến thức liên môn môn học, học biện pháp hữu ích, khơng giúp cho người thầy có thêm nhiều kiến thức phương pháp khác dạy mà giúp cho em học sinh chủ động hoạt động học tập, giải vấn đề tích hợp kiến thức mơn học để thực học tập tốt mơn học tạo hứng thú học tập cho học sinh Cụ thể: - Tích hợp kiến thức địa lý, văn học giáo dục cơng dân việc tìm hiểu kiến thức liên quan môn - + Vận dụng kiến thức địa lý để trình bày hiểu biết tỉnh Thanh Hóa vị trí địa lí vùng đất Lam Sơn + Liên hệ văn, thơ nói khởi nghĩa Lam Sơn + Giáo dục học sinh tinh thần đồn kết, lòng tự hào dân tộc , trách nhiệm hệ trẻ với tương lai đất nước Thiết bị dạy học, học liệu: Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, Giáo án - Tranh ảnh, băng hình; Bản đồ VN, Bản đồ Thanh Hóa - Kiến thức từ nguồn tư liệu SGK, STK,… Học sinh: - Soạn tìm hiểu trước nhà;Tập vẽ đồ khởi nghĩa Lam Sơn (1418 -1427) - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu theo yêu cầu giáo viên Hoạt động dạy học tiến trình dạy học: 1, Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số, tác phong học sinh 2, Kiểm tra cũ: ? Vì kháng chiến nhà Hồ, khởi nghĩa quý tộc Trần chống quân Minh lại nhanh chóng thất bại? Trả lời: Cuộc kháng chiến nhà Hồ, khởi nghĩa quý tộc Trần chống quân Minh lại nhanh chóng thất bại vì: - Nhà Hồ q tộc Trần khơng đồn kết sức mạnh tồn dân, nội sớm bị chia rẽ - Đường lối kháng chiến chưa đắn, q tộc Trần khơng đủ vai trò tập hợp nhân dân - Nhà Minh tâm xâm chiếm nước ta (Hồ Nguyên Trừng nói: Tơi khơng sợ đánh mà sợ lòng dân không theo) 3, Bài mới: Hoạt động Giới thiệu bài: GV tích hợp với nội dung tiết trước: Mặc dù kháng chiến nhà Hồ khởi nghĩa quý tộc Trần chống quân Minh thất bại, nhà Minh dập tắt tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất nhân dân ta Ngọn lửa ấy, sau hội tụ vùng đất Lam Sơn trở thành phong trào khởi nghĩa lớn đánh đuổi qn Minh giải phóng đất nước Cơ trò tìm hiểu 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) – Tiết 37 Hoạt động Tìm hiểu nội dung học: I Thời kì Miền Tây Thanh Hóa 1418-1423): Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa: Hoạt động thầy trò * HĐ1: HD học sinh tìm hiểu Lê Lợi vùng đất Lam Sơn ? Ai người lãnh đạo khởi nghĩa ? - Trả lời: Lê Lợi ? Em học tác phẩm văn học liên quan đến nhân vật Lê Lợi (Tích hợp kiến thức môn Ngữ văn 6) Nội dung cần đạt * Lê lợi vùng đất Lam Sơn - Lê Lợi (1385 - 1433) hào trưởng có uy tín lớn vùng Lam Sơn (Thanh Hóa) GV Giới thiệu ảnh liên quan ? Qua tác phẩm văn học phần giới thiệu SGK cho em hiểu biết Lê Lợi? Trả lời:- Lê Lợi hào trưởng yêu nước, thương dân, cương trực, khảng khái có uy tín lớn vùng đất Lam Sơn - Lê Lợi dốc hết tài sản để chiêu tập nghĩa sĩ, bí mật liên lạc với hào kiệt, xây dựng lực lượng chọn Lam Sơn làm cho khởi nghĩa GV dùng lược đồ Thanh Hóa giúp HS xác định vị trí vùng đất Lam Sơn ? Tại Lê Lợi chọn Lam Sơn làm khởi nghĩa?( Tích hợp kiến thức mơn Địa lí) Trả lời: Vùng đất Lam Sơn có đặc điểm: Là quê hương Lê Lợi, có địa hiểm trở, nơi giao tiếp dân tộc Việt, Mường, Thái, thuận tiện cho việc lập khởi nghĩa GV cho HS đọc đoạn in nghiêng SGK câu nói Lê Lợi ? Câu nói Lê Lợi thể điều gì? Trả lời: Nói lên tâm Lê Lợi dựng cờ khỏi nghĩa đánh đuổi quân Minh *HĐ 2: Tổ chức hoạt động đôi bạn tiến ? Đơi bạn tiến: Vì hào kiệt khắp nơi tìm Lam Sơn? Trả lời: Nghe tin Lê Lợi chuẩn bị khởi nghĩa Lam Sơn, nhiều người yêu nước từ địa phương tìm tụ hội ngày đơng họ có chung chí hướng đánh đuổi quân Minh giành độc lập dân tộc ? Qua tác phẩm văn học em cho biết nhân vật tham gia phục vụ đắc lực cho khởi nghĩa Lam Sơn? (Tích hợp kiến thức mơn Ngữ Văn Ngữ Văn 7) Trả lời: - Lê Thận (Ngữ văn 6) - Nguyễn Trãi (Ngữ Văn 7) GV: Giới thiệu hình ảnh Lê Thận, Nguyễn Trãi - Lê Lợi dốc hết tài sản, chiêu tập nghĩa sĩ, xây dựng lực lượng, liên lạc với hào kiệt chuẩn bị khởi nghĩa - Vùng đất Lam Sơn nằm bên tả ngạn sơng Chu, có địa hiểm trở, nơi giao tiếp dân tộc Việt, Mường, Thái ? Em biết việc làm, vai trò họ khởi nghĩa Lam Sơn? (Tích hợp kiến thức môn Ngữ Văn) Trả lời: - Lê Thận từ nhặt gươm thần tham gia tích cực khởi nghĩa - Nguyễn Trãi trở thành quân sư Lê Lợi: Bày mưu tính kế, thay Lê Lợi viết thư, thảo hịch, giao thiệp quân Minh *HĐ 3: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa GV: Được hào kiệt kéo ủng hộ, Lê Lợi với họ tích cực chuẩn bị cho khởi nghĩa ? Lê Lợi với hào kiệt tích cực chuẩn bị cho khởi nghĩa? Trả lời: - Đầu năm 1416, Lê Lợi 18 người huy tổ chức hội thề Lũng Nhai (Thanh Hóa) GV cho HS đọc đoạn văn thề danh sách 19 người tham gia hội thề ? Em có nhận xét nội dung văn thề? Trả lời: - Tế cáo trời đất - Kết nghĩa anh em - Nguyện hợp sức chuẩn bị phát động khởi nghĩa chống ách đô hộ nhà Minh => Hội thề sở cho việc tổ chức khởi nghĩa Lam Sơn sau năm ? Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào ngày tháng năm nào? - Ngày tháng năm Mậu Tuất (7-21418), Lê lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn GV: Cờ khởi nghĩa dựng, nghĩa quân Lam Sơn bước vào năm đầu hoạt động với khó khăn thử thách Chúng ta tìm hiểu phần * Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa - Đầu năm 1416, tổ chức hội thề Lũng Nhai (Thanh Hóa) - 7/2/1418, Dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, tự xưng Bình Định Vương Những năm đầu hoạt động nghĩa quân Lam Sơn GV yêu cầu HS theo dõi SGK * HĐ 4: Tìm hiểu khó khăn nghĩa * Khó khăn nghĩa quân: quân ? Trong buổi đầu khởi nghĩa, nghĩa qn Lam Sơn gặp khó khăn gì? Trả lời: - Lực lượng yếu - Lương thực, vũ khí nhiều thiếu thốn - Quân Minh nhiều lần công bao vây Lam Sơn Nghĩa quân lần rút lên núi Chí Linh GV: Giới thiệu ảnh vùng đất Chí Linh ? Quan sát hình ảnh hiểu biết thân Em cho biết nghĩa qn chọn Chí Linh làm vùng rút lui để bảo tồn lực lượng?( Tích hợp kiến thức mơn Địa lí) Trả lời: Núi Chí Linh núi thuộc huyện Lang Chánh – Thanh Hóa, núi cao, hiểm yếu vào bậc thượng du sông Chu *HĐ5: Cuộc chiến đấu Chí Linh ? Cuộc chiến đấu nghĩa quân vùng núi Chí Linh diễn nào? Trả lời: - Giữa năm 1418, quân Minh huy động lực lượng bao vây chặt cứ, bắt giết Lê Lợi Trước tình hình nguy cấp đó, Lê Lai cai trang làm Lê Lợi, dũng cảm hi sinh để cứu nguy cho nghĩa quân - Cuối năm 1421, Quân Minh huy động 10 vạn quân lính mở vây qt Nghĩa qn trải quan mn vàn khó khăn Lê Lợi phải cho giết voi ngựa để nuôi quân GV chuyển ý: Trong ngày khó khăn, gian khổ hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần… ? Hành động Lê Lai thể phẩm chất gì? (Tích hợp kiến thức mơn GDCD) Trả lời: Một người dũng cảm sẵn sàng hi sinh đại nghĩa đáng cho mn đời sau ghi nhớ, học tập noi theo GV cho HS xem ảnh: Đền thờ Lê Lai ? Việc lập đền thờ cho Lê Lai thể truyền thống nhân dân ta? (Tích hợp kiến thức mơn GDCD) Trả lời: Truyền thống uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công lao anh hùng dân tộc GV mở rộng: Sau đánh tan quân xâm lược Minh, để ghi nhớ công lao Lê Lai, Lê lợi phong cho Lê lai làm công thần hạng - Lực lượng yếu - Lương thực, vũ khí thiếu thốn - Quân Minh nhiều lần công bao vây Lam Sơn Nghĩa quân lần rút lên núi Chí Linh * Cuộc chiến đấu Chí Linh: - Năm 1418, Lê Lai toán quân cảm tử hi sinh để bảo vệ nghĩa quân - Năm 1421, Nghĩa quân vượt qua nhiều khó khăn dặn cháu nhà Lê làm giỗ Lê Lai trước ngày giỗ Lê Lợi Hàng năm ngày 21/8 âm lịch, nhân dân ta tổ chức tế lễ Lê Lai, ngày 22/8 tổ chức tế lễ Lê Lợi Lê lợi ngày 22/8/1433 (âm lịch) Ngày nhân dân ta truyền câu tục ngữ: “21 Lê Lai, 22 Lê Lợi” ? Qua chiến đấu Chí Linh, em có nhận xét tinh thần chiến đấu nghĩa quân? Trả lời: Tinh thần chiến đấu nghĩa quân: Dũng cảm, kiên cường chấp nhận hi sinh… GV chuyển ý: Mùa hè năm 1423, Lê lợi đề nghị tạm hòa quân Minh chấp thuận *HĐ6: Tổ chức thảo luận nhóm (Chia lớp thành nhóm) - Câu hỏi thảo luận: Tại Lê lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh? Tại lực lượng quân Minh mạnh không tiêu diệt nghĩa quân mà phải chấp nhận tạm hòa Lê Lợi? Trả lời: Lê Lợi muốn có thời gian hòa bình để xây dựng lại lực lượng, mua sắm thêm vũ khí Qn Minh khơng thể tiêu diệt nghĩa quân tinh thần chiến đấu dũng cảm nghĩa quân, nghĩa quân nhân dân che trở Quân Minh muốn chuyển sang kế sách mua chuộc dụ dỗ ? Khi không thực kế sách, quân Minh có hành động gì? GV: Cuối năm 1424, thất bại âm mưu mua chuộc Lê Lợi, quân Minh trở mặt công => Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chuyển sang giai đoạn - Mùa hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hòa quân Minh chấp nhận - Cuối năm 1424, quân Minh trở mặt công “Lam Sơn trước nơi diễn khởi nghĩa Lam Sơn Lê Lợi lãnh đạo đánh đuổi Minh xâm lược giành lại độc lập dân tộc Phát huy truyền thống anh hùng đấu tranh, nhân dân Lam Sơn thực công xây dựng đất nước ngày giàu mạnh với thành tựu rực rỡ lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội….” (Dưới số hình ảnh vùng đất Lam Sơn ngày nay.) GV: Giới thiệu số hình ảnh Lam Sơn ngày * Củng cố - dặn dò: Củng cố bài: - Học sinh nắm Lê Lợi vùng đất Lam Sơn - Quá trình chuẩn bị khởi nghĩa Lê Lợi hào kiệt - Những hoạt động nghĩa quân giai đoạn 1418 – 1423 miền Tây Thanh Hóa * GVCC tồn bài: Sau kháng chiến nhà Hồ thất bại, Đại Việt rơi vào ách đô hộ nhà Minh Chính sách cai trị hà khắc nhà Minh thổi bùng lên lửa đấu tranh nhân dân ta Ngọn lửa đấu tranh hội tụ vùng đất Lam Sơn sau phát triển thành phong trào khởi nghĩa rộng khắp Để có thắng lợi phong trào đấu tranh chống quân Minh, nghĩa quân Lam Sơn trải qua không khó khăn gian khổ giai đoạn 1418 – 1423 Trong đấu tranh đó, nhân dân Thanh Hóa đóng góp phần khơng nhỏ, với gương tiêu biểu Lê Lợi, Lê Lai, đồng bào dân tộc Việt, Mường, Thái * Hướng dẫn học nhà: - Sưu tầm câu chuyện nhân vật Lê Lợi, Nguyễn Trãi danh tướng Lam Sơn - Học thuộc cũ, làm tập vẽ sơ đồ : “ Khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1418 - 1423” - Chuẩn bị phần II: “Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa Tiến qn Bắc mở rộng vùng giải phóng” – Tiết 38 * Rút kinh nghiệm: Cần cho học sinh sưu tầm số truyện dân gian Lê lợi khởi nghĩa Lam Sơn Kiểm tra đánh giá kết học tập: * Giáo viên: Quá trình kiểm tra đánh giá thực dạng viết ,với câu hỏi sau: Câu 1: Em tóm tắt diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1418- 1423? Câu 2: Nêu đóng qóp nhân dân Thanh Hóa giai đoạn đầu khởi nghĩa? * Học sinh: - Học sinh liên hệ vận dụng kiến thức địa lí, lịch sử, văn học để giải vấn đề đặt - Có hiểu biết sâu sắc nội dung học lịch sử dân tộc - Củng cố tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào trang sử xứ Thanh, dân tộc qua học thực tiễn - Biết vận dụng kiến thức hoàn thành tập lịch sử Các sản phẩm học sinh Sau chấm nhận thấy đa số học sinh biết vận dụng kiến thức liên mơn để hồn thành tập.Đặc biệt em biết tích hợp kiến thức mơn học để làm - Kết quả: Loại giỏi: em Loại khá: 12 em Loại TB: 11 em KẾT LUẬN Từ kết học tập em, nhận thấy , việc tích hợp kiến thức liên mơn vào mơn học việc làm cần thiết , có kết rõ rệt học sinh Cụ thể thực thử nghiệm môn Lịch sử lớp 7, năm học 2014-2015 đạt kết khả quan Chúng tiếp tục vận dụng phương pháp dạy học vào thực tiễn giảng dạy khối lớp khác Bởi vì, việc tích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh không giỏi mơn mà biết kết hợp kiến thức nhiều môn học để giải vấn đề đặt học thực tiễn sống Đồng thời cách giúp giáo viên không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để dạy tốt môn học Phú Lộc , ngày tháng 12 năm 2015 T/M Nhóm giáo viên thực Lê Thị Thủy ... 1418-1423): Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa: Hoạt động thầy trò * HĐ1: HD học sinh tìm hiểu Lê Lợi vùng đất Lam Sơn ? Ai người lãnh đạo khởi nghĩa ? - Trả lời: Lê Lợi ? Em học tác phẩm văn học liên quan... mơn học việc làm cần thiết , có kết rõ rệt học sinh Cụ thể thực thử nghiệm môn Lịch sử lớp 7, năm học 2014-2015 đạt kết khả quan Chúng tiếp tục vận dụng phương pháp dạy học vào thực tiễn giảng dạy. .. giúp học sinh khơng giỏi mơn mà biết kết hợp kiến thức nhiều môn học để giải vấn đề đặt học thực tiễn sống Đồng thời cách giúp giáo viên không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để dạy tốt mơn học
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU mô tả hồ sơ dạy học lê THỦY , PHIẾU mô tả hồ sơ dạy học lê THỦY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay