Lang le sa pa

26 16 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:14

Giáo án Ngữ văn Giáo viên : Hồng Danh vọng Trường THCS Viên An Đông Kiểm tra cũ Trình bày diễn biến tâm trạng ơng Hai nghe tin làng Chợ Dầu theo Tây? Các cô gái vùng cao Lào Cai Bài 14: Văn Bản (Nguyễn Thành Long) Tiết 68: Văn bản: LẶNG LẼ SA PA – NGUYỄN THÀNH LONG I Tìm hiểu chung: 1.Tác giả: Nguyễn Thành Long (1925 – 1991), quê Quảng Nam - Ông bút chuyên viết truyện ngắn kí - Phong cách văn xi nhẹ nhàng, tình cảm, giàu chất thơ ánh lên vẻ đẹp người Tác phẩm: Viết năm 1970, sau chuyến thực tế Lào Cai - In tập “Giữa xanh” năm 1972 Trình bày Tác hiểuphẩm biết đời em tác hoàn giả Nguyễn cảnh Thành nào? Long? Tiết 68: Văn bản: LẶNG LẼ SA PA – NGUYỄN THÀNH LONG I Tìm hiểu chung: 1.Tác giả: Tác phẩm: Đọc thích : * Tãm t¾t trun: Ơng họa sĩ xin hỗn buổi tiệc chia tay nghỉ hưu để thực tế Ông gặp bác lái xe vui tính, kĩ sư trường lên nhận công tác Lào Cai Ông giới thiệu gặp niên làm việc trạm khí tượng đỉnh núi Yên Sơn Sau trò chuyện họ chia tay niềm lưu luyến Em tóm tắt truyện ngắn Ngắn Lặng lẽ Sa Pa ? Tiết 68: Văn bản: LẶNG LẼ SA PA – NGUYỄN THÀNH LONG I Tìm hiểu chung: 1.Tác giả: Nguyễn Thành Long (1925 – 1991) quê Quảng Nam - Ông bút chuyên viết truyện ngắn kí - Phong cách văn xi nhẹ nhàng, tình cảm, giàu chất thơ ánh lên vẻ đẹp người Tác phẩm: - Viết năm 1970, sau chuyến thực tế Lào Cai - In tập “Giữa xanh” năm 1972 Đọc, thích: Bố cuc: phần + Phần1: Bác lái xe giới thiệu người cô độc gian + Phần 2: Cuộc gặp gỡ trò chuyện anh niên, ông hoạ sĩ, cô kĩ sư + Phần 3: Cuộc chia tay anh niên, ông họa sĩ, cô kĩ sư Em xác định bố cục văn nội dung phần? Tiết 68: Văn bản: LẶNG LẼ SA PA – NGUYỄN THÀNH LONG I Tìm hiểu chung: 1.Tác giả: Tác phẩm: Đọc: Bố cuc: - Phương thức biểu đạt: kết hợp tự với miêu tả Truyện kể với đan xen phương thức biểu đạt nào? Tiết 68: Văn bản: LẶNG LẼ SA PA – NGUYỄN THÀNH LONG I Tìm hiểu chung: 1.Tác giả: Tác phẩm: Đọc: Bố cuc: II.Tìm hiểu văn bản: Tình truyện nghệ thuật xây dựng nhân vật Tình Cặphuống đơi thảo truyện: luận: Cuộc gặp gỡ bất ngờ ông họa sĩ già, - Em kĩcósư nhận trẻxét vớigìanh tình niên truyện? Tình đơn giản: tạo thuận lợi cho nhân vật xuất tự nhiên - Các nhân vật phụ góp phần hồn chỉnh tư tưởng chủ đề truyện Tiết 66: Văn bản: LẶNG LẼ SA PA ( Trích )- Nguyễn Thành Long I Tìm hiểu chung: 1.Tác giả: Tác phẩm: Đọc: Qua cảnh sắc Sa Pa lên nào? Bố cuc: II.Tìm hiểu văn bản: Tình truyện nghệ thuật xây dựng nhân vật Cảnh thiên nhiên Sa Pa Nhận xét từ ngữ nghệ thuật mà tác giả sử dụng? Nắng bắt đầu nhen tới, đốt cháy rừng Dưới củachỉ họa sĩ q cảnhđầu, đẹp Những câynhìn thơng cao rung tít tronglên nào? Sa pa tìm vànhững rangón vănbạc miêu nắng taycâu … tử kinh… tả cảnhmàu sắc xanh SaPa? rừng Mây bị nắng xua, cuộn tròn lại cục, lăn vòm ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn vào gầm xe -> Từ ngữ gợi hình, hình ảnh nhân hóa độc đáo Giới thiệu số cảnh sắc thiên nhiên Sa Pa […] Nắng bắt đầu len tới, đốt cháy rừng […] Và với đàn bò lang cổ có đeo chng đồng cỏ lũng hai bên đường Những ruộng bậc thang Tiết 68: Văn bản: LẶNG LẼ SA PA – NGUYỄN THÀNH LONG I Tìm hiểu chung: 1.Tác giả: Tác phẩm: Đọc: Bố cuc: II.Tìm hiểu văn bản: Tình truyện nghệ thuật xây dựng nhân vật Cảnh thiên nhiên Sa Pa - Cảnh sắc sống động, màu sắc hài hòa, tươi sáng - Sa Pa đẹp tranh trẻo, giàu chất thơ Qua cảnh sắc Sa Pa lên nào? ? Tác phẩm này, theo tác giả “bức chân dung” Đó chân dung ai, nhìn suy nghĩ nhân vật nào? ... thuật xây dựng nhân vật Cảnh thiên nhiên Sa Pa - Cảnh sắc sống động, màu sắc hài hòa, tươi sáng - Sa Pa đẹp tranh trẻo, giàu chất thơ Qua cảnh sắc Sa Pa lên nào? ? Tác phẩm này, theo tác giả... làm việc trạm khí tượng đỉnh núi Yên Sơn Sau trò chuyện họ chia tay niềm lưu luyến Em tóm tắt truyện ngắn Ngắn Lặng lẽ Sa Pa ? Tiết 68: Văn bản: LẶNG LẼ SA PA – NGUYỄN THÀNH LONG I Tìm hiểu chung:... tư tưởng chủ đề truyện Tiết 66: Văn bản: LẶNG LẼ SA PA ( Trích )- Nguyễn Thành Long I Tìm hiểu chung: 1.Tác giả: Tác phẩm: Đọc: Qua cảnh sắc Sa Pa lên nào? Bố cuc: II.Tìm hiểu văn bản: Tình truyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Lang le sa pa , Lang le sa pa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay