ĐỀ THI HSG văn 8

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:11

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN Câu 1: Phân tích giá trị biện pháp nghệ thuật đoạn thơ sau Q hương tơi có sơng xanh biếc Nước gương soi tóc hàng tre Tâm hồn tơi buổi trưa hè Tỏa nắng xuống lòng sơng lấp lống (Tế Hanh, Nhớ sơng q hương) Câu 2: Cảm nhận đoạn thơ sau: Ơi, lòng Bác thương ta Thương đời chung, thương cỏ hoa Chỉ biết qn cho Như dòng sông chảy nặng phù sa Câu 3: Chân dung Hồ Chí Minh qua “Tức cảnh Pác Bó”, “Ngắm trăng”, “Đi đường”
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HSG văn 8 , ĐỀ THI HSG văn 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay