DE THI HOC KY i NGUVAN7

4 17 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:11

PHÒNG GD&ĐT THẠCH THÀNH TRƯỜNG THCS THẠCH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề) Đề bài: Câu (1 điểm) Bài “Qua đèo ngang” bà Huyện Thanh Quan “Bạn đến chơi nhà” Nguyễn Khuyến thuộc thể thơ ? Vì em biết? Câu (2 điểm) So sánh cụm từ “Ta với ta” “Qua đèo Ngang Bạn đến chơi nhà” Câu (2 điểm) Các câu sau mắc phải lỗi quan hệ từ “ Hãy chữa lại cho a)Qua câu ca dao ‘Công cha núi Thái Sơn, nghĩa mẹ nước nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn cha mẹ b)Quyển sách tôi, anh mượn phải không ? Câu (5 điểm) Phát biểu cảm nghĩ em thơ “Cảnh khuya” Hồ Chí Minh./ BAN GIÁM HIỆU TỔ CM NGƯỜI RA ĐỀThị Chính ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN Câu Câu Nội dung kiến thức, kỹ cần đạt thơ sáng tác theo thể thơ thất ngôn Mức độ cần đạt -Mức đầy đủ (1 điểm) tứ tuyệt đường luật -Mức chưa đầy đủ -Mỗi có câu, câu chữ, có gieo vần (0,5-0,75) điểm Đề cập chữ cuối câu 1, 2,4, 6, có phép đối nội dung chưa trọn câu với câu 4, câu với câu có luật trắc vẹn -Mức khơng đạt: Không thực yêu cầu Câu làm sai nội dung Cả sử dụng cụm từ “Ta với Ta”, sử -Mức đầy đủ: (2 điểm) dụng đại từ xưng hô nghĩa khác -Mức chưa đầy đủ (1-1,5đ) -“Ta với ta” “Qua đèo ngang” có đề cập nội dung tác giả, nỗi đơn, lẻ loi, hiu quạnh đến chưa trọn vẹn cực -Mức không đạt: Không -“Ta với Ta” “Bạn đến chơi nhà” thực làm sai với Bác người họ thơng cẩm, hiểu nhau, đồng cảm với Tình bạn đẹp đẽ, sáng, chân thành vượt lên lễ nghi thông thường, tri ân, tri kỷ tâm hồn Câu Cả câu mắc lỗi quan hệ từ -Mức đầy đủ: điểm a)Thừa quan hệ từ “Qua” -Mức chưa đầy đủ Sửa lại là: Bỏ quan hệ từ: Qua (1 điểm – 1,5 điểm) b)Thiếu quan hệ từ: -Phát lỗi sữa chưa -Sửa lại là: Thêm quan hệ từ “Của” sau từ “Sách, hoàn chỉnh trước từ “Tôi” -Mức không đạt: Không thực làm sai Câu Tiêu chí nội dung a)Mở bài: -Mức đầy đủ (0,5 đ), thực -Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm đầy đủ nội dung -Ấn tượng cảm xúc ban đầu thơ -Mức không đạt: không b)Thân bài: Các đoạn văn nêu cảm nhận hình Thực làm sai *Mức đầy đủ (3,5 điểm) ảnh bài: HS thực đủ nội *Vẻ đẹp thiên nhiên: Gần gũi, ấm áp, nhiều dung cách hoàn chỉnh tầng lớp, đường nét hình khối đa dạng (tiếng suối, *Mức chưa đầy đủ (3 dáng cổ thụ, ánh trăng in mặt đất thảm điểm) hoa -3 điểm: Thực đầy đủ -Điệp từ “lồng” vẻ đẹp, quấn quýt, giao hòa, lung chưa sâu sắc linh, huyền ảo -2,5 điểm: Thực đầy *Tâm trạng tác giả: đủ nội dung song chưa -Chưa ngủ cảnh thiên nhiên đẹp vẽ thể đầy đủ ý tình yêu thiên nhiên sâu sắc -2 điểm: HS thực -Chưa ngủ lo cho dân, cho nước > tình u nội dung sơ sài nhân dân, yêu đất nước sâu sắc -0,5->1 điểm: Thực -Điệp từ “Chưa ngủ” thể niềm say mê thiên nội dung nhiên lo việc nước hòa hợp Con người nghệ -Chưa đạt: Không thực sỹ, người chiến sỹ nội dung trên, c)Kết bài: Tình cảm thơ làm sai *Mức đầy đủ: 0,5đ thực đầy đủ nội dung *Mức khơng đạt: khơng *Các tiêu chí khác: thực hiện, làm sai *Mức đầy đủ: 0,25 điểm -Hình thức: Đúng kiểu văn biểu cảm thực yêu cầu tác phẩm văn học, bố cục rõ ràng, mạch lạc, chữ *Mức khơng đạt: Bố cục rõ ràng, sai lỗi tả chưa hồn thiện, sai phạm nhiều lỗi tả, diễn *Sự sáng tạo: HS có tìm tòi trog diễn đạt, từ đạt -Mức đầy đủ: ,25 điểm ngữ chọn lọc, cảm xúc sâu sắc, có liên hệ -Mức khơng đạt: khơng thực nội dung ... -2,5 điểm: Thực đầy *Tâm trạng tác giả: đủ nội dung song chưa -Chưa ngủ cảnh thi n nhiên đẹp vẽ thể đầy đủ ý tình yêu thi n nhiên sâu sắc -2 điểm: HS thực -Chưa ngủ lo cho dân, cho nước > tình... khơng đạt: Khơng thực làm sai Câu Tiêu chí nội dung a)Mở bài: -Mức đầy đủ (0,5 đ), thực -Giới thi u khái quát tác giả, tác phẩm đầy đủ nội dung -Ấn tượng cảm xúc ban đầu thơ -Mức không đạt:... đoạn văn nêu cảm nhận hình Thực làm sai *Mức đầy đủ (3,5 điểm) ảnh bài: HS thực đủ nội *Vẻ đẹp thi n nhiên: Gần gũi, ấm áp, nhiều dung cách hoàn chỉnh tầng lớp, đường nét hình khối đa dạng (tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC KY i NGUVAN7 , DE THI HOC KY i NGUVAN7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay