ĐỀ KIỂM TRA văn 9 (2015 2016)

31 17 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:11

Tiết 14,15: VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ VĂN THUYẾT MINH ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Những biện pháp nghệ thuật thường sử dụng văn thuyết minh? Vì sao? Câu 2(3đ ): Nhận diện viết đoạn văn (Khoảng 10 câu) phân tích tác dụng BPNT yếu tố miêu tả đoạn trích sau: Trong dụng cụ người, có lẽ thuộc loại bé Tuy bé nhà cần đến Các bạn có biết chúng tơi không? Chúng kim khâu, kim loại, bề ngang độ nửa mi-li-mét, bề dài khoảng hai, ba xăng-ti-mét, đầu nhọn, đầu tù, có lỗ trôn để xâu Kim phải cứng dùng Khi đứt cúc, sứt phải có tơi xong Câu 3(5đ): Thuyết minh lúa Việt Nam có sử dụng biện pháp nghệ thuật phù hợp (kể chuyện, tự thuật,,.v.v.) Ngày 05/9/2015 Người đề Nguyễn Thị Châm ĐÁP ÁN Câu Nội dung kiến thức, kĩ cần đạt - Các biện pháp nghệ thuật thường đan xen là: Kể chuyện, tự thuật, đối thoại theo lối ẩn dụ, nhân hóa hình thức vè, diễn ca - Tác dụng: làm cho đối tượng TM bật đặc điểm, làm cho VBTM sinh động, hấp dẫn gây hứng thú scho người đọc -Yêu cầu nội dung: + BPNT: Nhân hóa – “tôi”, “chúng tôi” + Yếu tố miêu tả: .cái kim khâu, kim loại, bề ngang độ nửa mi-li-mét, bề dài khoảng hai, ba xăng-ti-mét, đầu nhọn, đầu tù, có lỗ trơn để xâu Kim phải cứng dùng Khi đứt cúc, sứt + Tác dụng: Đoạn văn sinh động, hấp dẫn; người đọc hình dung kim bé nhỏ công dụng đời sống người - Yêu cầu hình thức : + HS viết hồn chỉnh đoạn văn, trình bày mạch lạc, rõ ràng có sức thuyết phục - Sáng tạo: + HS phát chi tiết khác thể cảm thụ riêng thân đoạn văn + Thể tìm tòi cảm thụ văn chương * Tiêu chí nội dung : Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh - Cây lúa đồng ruộng Việt Nam - Cây lúa bạn thân thiết người nông dân Mức độ đạt - Mức đầy đủ ( 2,0 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (1 ->1,5 điểm): đề cập nội dung chưa trọn vẹn + (0,5 ->1,0 điểm): đề cập nội dung song chưa đầy đủ - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ ( 2,5 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (1,5 ->1,75 điểm): đề cập nội dung, nội dung chưa trọn vẹn + (1,0 ->1,25 điểm): đề cập nội dung, nội dung chưa trọn vẹn + (0,5 ->0,75 điểm): đề cập nội dung song chưa đầy đủ - Mức không đạt: Không thực yêu cầu Mức tối đa: ( 0,25 điểm) Mức tối đa: ( 0,25 điểm) - Mức đầy đủ :(0,5đ) HS thực đầy đủ nội dung - Mức không đạt Không đáp ứng yêu cầu Thân bài: - Giới thiệu đặc điểm lúa: loại thân cỏ, tròn có nhiều gióng đốt - Miêu tả phận lúa (hình dáng, thân, gốc, lá, hoa, ) - Nguồn gốc, vai trò ý nghĩa lúa với người Giá trị lợi ích lúa: + Giá trị kinh tế + Giá trị môi trường + Giá trị thẩm mỹ - Đánh giá chung: lúa bạn người nông dân, nguồn cung cấp lương thực quý giá nước ta - Mức đầy đủ :(3,0đ) HS thực đầy đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ: + (2,0) HS thực đầy đủ nội dung song trình bày chưa thật đầy đủ + (1,0) HS thực đầy đủ nội dung song trình bày chưa thật đầy đủ - Mức không đạt: Không đáp ứng yêu cầu 3 Kết : Cảm xúc thân, khẳng định - Mức đầy đủ :(0,5đ) HS thực vấn đề thuyết minh đầy đủ nội dung - Mức không đạt Không đáp ứng yêu cầu * Các tiêu chí khác: - Mức đầy đủ :(0,5đ) HS thực - Hình thức: yêu cầu + Làm thể loại văn TM, viết văn - Mức không đạt: Không đủ phần, ý xếp hợp lý, mạch lạc, chữ thực yêu cầu viết rõ ràng, lỗi tả + Bố cục chưa hồn thiện + Lập luận chặt chẽ, phát triển ý đầy đủ + Luận điểm không rõ ràng - Bài viết không sai phạm lỗi câu, từ, diễn + Sai phạm nhiều lỗi đạt diễn đạt - Sự sáng tạo : + HS có quan điểm riêng mang tính cá nhân lúa Việt Nam + Thể tìm tòi diễn đạt, dùng từ ngữ chọn lọc, lập luận có tính thuyết phục cao Vận dụng linh hoạt yếu tố nghệ thuật để làm tăng giá trị cho bàiviết - Mức đầy đủ (0,5đ): HS thực đầy đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ: (0,25đ): HS thực đầy đủ 1/2 nội dung - Mức không đạt: Không thực yêu cầu Tiết 36, 37: VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ - VĂN TỰ SỰ ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Trình bày giá trị nội dung nghệ thuật Truyện kiều Câu (1đ): Từ chân câu sau có nghĩa gốc, nghĩa chuyển? Từ có nghĩa chuyển phát triển nghĩa theo phương thức nào? Đề huề lưng túi gió trăng Sau chân theo vài thằng con Bạn có chân đội bóng nhà trường Câu (2,5đ): Cảm nhận vẻ đẹp Thúy Vân qua đoạn thơ sau: “ Vân xem trang trọng khác vời Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang Hoa cười ngọc đoan trang Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da ” Câu 4(4,5đ): Em kể lại kỉ niệm sâu sắc hay câu chuyện đáng nhớ với bạn người thân gia đình Ngày 05/10/2015 Người đề Nguyễn Thị Châm ĐÁP ÁN Câu Nội dung kiến thức, kĩ cần đạt * Giá trị nội dung: - Giá trị thực: Là tranh phản ánh tố cáo xã hội bất công tàn bạo, chà đạp lên quyền sống người, người phụ nữ Lên án tố cáo lực đen tối xã hội cũ - Giá trị nhân đạo: Là tiếng nói cảm thơng, chia sẻ với đau khổ bất hạnh người phụ nữ XH cũ Đề cao nhân phẩm sắc đẹp, tài họ, đề cao ước mơ, khát vọng chân người cơng lí, tình u, hạnh phúc * Giá trị nghệ thuật: Ngôn ngữ dân tộc thể thơ lục bát đạt tới đỉnh cao rực rỡ Nghệ thuật tự phát triển vượt bậc: Nghệ thuật dẫn chuyện NT miêu tả thiên nhiên, khắc họa tính cách miêu tả tâm lí người Truyện Kiều kiệt tác văn học nước nhà văn học giới - Từ chân (1) -> Nghĩa gốc - Từ chân (2) -> Nghĩa chuyển (Hoán dụ) Mức độ đạt - Mức đầy đủ ( 2,0 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (1 ->1,5 điểm): đề cập nội dung chưa trọn vẹn + (0,5 ->1,0 điểm): đề cập nội dung song chưa đầy đủ - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ ( 1,0 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (0,5 điểm): đề cập nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ ( 2,0 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (1,0 ->1,5 điểm): đề cập nội dung, nội dung chưa trọn vẹn + (0,5 ->0,75 điểm): đề cập nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu -Yêu cầu nội dung: + Vẻ đẹp Thúy Vân: Khuôn mặt tròn, đầy đặn, tươi sáng trăng rằm, nụ cười tươi hoa, tiếng nói ngọc, mái tóc mềm mại óng mượt mây, da trắng tuyết -> Vẻ đẹp có khiến tạo hóa nể phục phải nhường, phải thua -> Vẻ đẹp đoan trang, phúc hậu dự đốn đời sn sẻ, bình yên + Nghệ thuật: Bút pháp ước lệ tượng trưng, ẩn dụ, so sánh - Yêu cầu hình thức : Mức tối đa: + HS viết hoàn chỉnh văn ngắn trình bày ( 0,25 điểm) mạch lạc, rõ ràng có sức thuyết phục - Sáng tạo: + HS phát chi tiết khác thể cảm thụ riêng thân đoạn thơ + Thể tìm tòi cảm thụ văn chương * Tiêu chí nội dung : A Mở bài: - Giới thiệu khái quát câu chuyện kỉ niệm sâu sắc với người thân - Cảm xúc ấn tượng nhớ việc B Thân bài: Nội dung, diễn biến việc xảy - Thời gian, địa điểm xảy việc - Tâm trạng thái độ việc xảy - Con người cảnh vật tham gia vào việc với - Diễn biến kết thúc việc - Ý nghĩa việc với người thân lúc C Kết bài: - Suy nghĩ cảm xúc nhớ lại việc - Bài học rút (nếu có) 4 * Các tiêu chí khác: - Hình thức: + Làm thể loại văn tự sự, viết văn đủ phần, ý xếp hợp lý, mạch lạc, chữ viết rõ ràng, lỗi tả + Lập luận chặt chẽ, phát triển ý đầy đủ - Bài viết không sai phạm lỗi câu, từ, diễn đạt - Sự sáng tạo : + HS có tìm tòi diễn đạt, dùng từ ngữ chọn lọc, lập luận có tính thuyết phục cao + Vận dụng linh hoạt yếu tố nghệ thuật để làm tăng giá trị cho bàiviết Mức tối đa: ( 0,25 điểm) - Mức đầy đủ :(0,5đ) HS thực đầy đủ nội dung - Mức không đạt Không đáp ứng yêu cầu - Mức đầy đủ :(3,5đ) HS thực đầy đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ: + (3,0) HS thực đầy đủ nội dung song trình bày chưa thật đầy đủ + (2,5) HS thực đầy đủ nội dung song trình bày chưa thật đầy đủ + (2,0) HS thực đầy đủ nội dung song trình bày chưa thật đầy đủ + (1,5) HS thực đầy đủ nội dung song trình bày chưa thật đầy đủ + (0,5->1,0) HS thực đầy đủ nội dung song trình bày chưa thật đầy đủ - Mức không đạt: Không đáp ứng yêu cầu - Mức đầy đủ :(0,5đ) HS thực đầy đủ nội dung - Mức không đạt Không đáp ứng yêu cầu - Mức đầy đủ :(0,25đ) HS thực yêu cầu - Mức không đạt: Không thực yêu cầu + Bố cục chưa hoàn thiện + Luận điểm không rõ ràng + Sai phạm nhiều lỗi diễn đạt - Mức đầy đủ (0,25đ): HS thực đầy đủ nội dung - Mức không đạt: Không thực yêu cầu Tiết 48: KIỂM TRA TRUYỆN TRUNG ĐẠI ĐỀ BÀI A TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Câu 1: (1,0đ) Nối cột A với cột B để có kết CỘT A NỐI Chuyện người gái Nam Xương Hoàng Lê Nhất thống chí Chuyện cũ phú chúa Trịnh Truyện Lục Vân Tiên CỘT B a Ngô Gia Văn Phái b Nguyễn Đình Chiểu c Phạm Đình Hổ d Nguyễn Dữ e Nguyễn Du Câu (0,5): Truyện Kiều thuộc thể loại truyện thơ Nôm với số câu thơ lục bát là: A 2354 câu B 3254 câu C 2534 câu Câu (0,5đ): Tác phẩm Chuyện cũ phủ chúa Trịnh đời vào thời gian nào? A Đầu kỉ XIX B Đầu kỉ XVIII C Cuối kỉ XIX Câu (0,5đ): Nét nghệ thuật bật đoạn trích “Kiều lầu Ngưng Bích” gì? A Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên B Nghệ thuật miêu tả nội tâm người C Bút pháp nghệ thuật tả cảnh ngụ tình Câu (0,5đ): Dòng nêu chủ đề Chuyện người gái Nam Xương? A Ca ngợi người phụ nữ đức hạnh đẹp người đẹp nết có số phận bất hạnh B Ca ngợi sống hạnh phúc Vũ Nương với người chồng tên Trương Sinh C Phản ánh nỗi thống khổ người nông dân Việt Nam xã hội phong kiến xưa B TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Câu ( điểm): Chi tiết “cái bóng” “Chuyện người gái Nam Xương” có ý nghĩa gì? Câu (5 điểm): Cảm nhận em vẻ đẹp Thúy Vân đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” Ngày 19/10/2015 Người đề Nguyễn Thị Châm ĐÁP ÁN A PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu (1.0 đ): 1- d; - a; - c; – b - Đúng đáp án: 1đ - Đúng đáp án: 0,75 đ - Đúng đáp án: 0,5 đ - Đúng đáp án: 0,25 đ - Trả lời sai khơng có điểm Câu đến câu (mỗi đáp án 0,5đ) Câu Mức tối đa Đáp án B Đáp án A Đáp án C Đáp án A Mức không đạt Học sinh khoanh sai khoanh nhiều phương án khơng cho điểm B TỰ LUẬN: (7,0 đ) Câu Nội dung kiến thức, kĩ cần đạt Mức độ đạt * Về nội dung: - “Cái bóng” có ý nghĩa thắt nút mở nút câu chuyện - Thể tình yêu sâu nặng Vũ Nương dành cho chồng “Cái bóng” lòng người mẹ, nhắc nhở người cha chưa gặp mặt - Cái bóng dẫn oan, chết VN “Cái bóng” chi tiết mở nút câu chuyện giải oan cho VN - Chính cách thắt, mở nút câu chuyện chi tiết “cái bóng” làm cho chết Vũ Nương thêm oan ức; giá trị tố cáo xã hội bất công đương thời, xã hội mà người phụ nữ khơng thể có hạnh phúc, thêm sâu sắc - Mức đầy đủ ( 1,75 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (1,5 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (1,25 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (1điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (0,5 điểm): đề cập nội dung - Mức không đạt: Không thực yêu cầu * Về hình thức: Trình bày hình thức đoạn văn, chặt chẽ, mạch lạc * Về nội dung: Mở bài: - Giới thiệu tác giả, tác phẩm - Nêu khái quát đoạn trích Thân bài: - Vẻ đẹp trang trọng, khác vời: + Khn mặt tròn, trắng, sáng đẹp mặt trăng đêm rằm + Đôi lông mày sắc nét mày bướm tằm + Nụ cười tươi hoa, tiếng nói tiếng ngọc rơi mâm vàng - Vẻ đẹp tuyệt giai nhân khiến tạo hóa phải nể phục, phải chịu nhường, chịu thua - Đánh giá: Vẻ đẹp T.Vân dự báo đời bình lặng, êm ả - Mức đầy đủ (0,25 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức đầy đủ (0,5 điểm ): Đề cập đủ nội dung 2 Kết bài: + Nghệ thuật ẩn dụ, nhân hóa; bút pháp ước lệ tượng trưng - Mức đầy đủ ( 4,0 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (3 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (2 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (1 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (0,5 điểm): đề cập nội dung nội dung song chưa đầy đủ - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ (0,5 điểm ): Đề cập đủ nội dung + Khắc họa thành cơng chân dung T.Vân * Về hình thức: Trình bày dạng viết ngắn có lập luận chặt chẽ, mạch lạc Tiết 68, 69: VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ ĐỀ BÀI: Câu 1: (2đ) Đọc đoạn văn sau, xác định yếu tố đan xen đoạn văn tự phân tích tác dụng chúng: “ Cổ họng ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân Ông lão lặng đi, tưởng đến không thở Một lúc lâu ông rặn è è, nuốt vướng cổ, ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn ” Câu 2: (3đ) Cảm nhận em hai câu thơ sau: “ Mặt trời bắp nằm đồi Mặt trời mẹ em nằm lưng” (Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm) Câu 3: (5đ) Em kể lại lần mắc lỗi với bạn Ngày soạn: 21/11/2015 Người đề Nguyễn Thị Châm - Kim Lân nhà văn có sở trường truyện ngắn, am hiểu đời sống người nơng dân, nơng thơn - Nhân vật Làng nơng dân có tình u làng, yêu nước tinh thần kháng chiến cao Thân bài: (4 điểm) * Ơng Hai có tình u làng sâu sắc đặc biệt với làng chợ Dầu nơi chôn rau cắt rốn ơng - Ơng hay khoe làng mình: nội dung khoe có thay đổi nhận thức - Kháng chiến chống Pháp nổ ông phải tản cư, day dứt nhớ làng - Ông tự hào làng, tự hào phong trào cách mạng, tinh thần kháng chiến sôi làng * Tình u làng ơng Hai hòa nhập thống với lòng yêu nước, yêu kháng chiến, theo cách mạng: - Nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc ông đau đớn nhục nhã “Làng yêu thật làng theo Tây phải thù” - Nghe tin cải chính, ơng vui sướng tự hào nên dù nhà bị đốt ơng khơng buồn, xem chứng trung thành ông với cách mạng * Kim Lân thành công cách xây dựng cốt truyện tâm lý, đặt nhân vật tình gay gắt, đấu tranh nội tâm căng thẳng để bộc lộ tâm trạng tính cách nhân vật - Miêu tả nội tâm tâm trạng tính cách nhân vật qua đối thoại, độc thoại độc thoại nội tâm, ngôn ngữ, thái độ cử chỉ, suy nghĩ hành động Kết luận : (0,5 điểm) Ông Hai tiêu biểu cho tầng lớp nông dân thời kháng chiến chống Pháp yêu nước, yêu làng sâu sắc, sẵn sàng hi sinh tính mạng tài sản cách mạng kháng chiến TIẾT 105, 106 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG ĐỀ BÀI Một tượng phổ biến vứt rác đường nơi công cộng Em viết văn nêu suy nghĩ vấn đề Câu (3đ): Lập dàn ý cho đề văn Câu (7đ): Từ dàn ý lập viết thành văn hoàn chỉnh Ngày 22/01/2016 Người đề Nguyễn Thị Châm ĐÁP ÁN Câu 1(3đ): Lập dàn ý đảm bảo yêu cầu đề hình thức nội dung a Mở bài: (1 điểm) - Nêu vấn đề: tượng vứt rác bừa bãi phổ biến - Nêu khái quát tác hại việc làm b Thân bài: (5 điểm) - Phân tích tượng vứt rác bừa bãi thực tế phổ biến - Đánh giá việc vứt rác bừa bãi gây hậu - Nếu không vứt rác bừa bãi có kết thúc sao? c Kết bài: (1 điểm) - Khẳng định, phủ định vấn đề vứt rác bừa bãi - Rút học cho thân Câu (7đ): Từ dàn ý viết văn hoàn chỉnh đảm bảo ý sau: A Mở bài: - Nhìn vào mặt thị, người ta đánh giá trình độ mức độ phát triển quốc gia Ở nước tiên tiến, vấn đề giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, bảo vệ môi trường đẹp quan tâm thường xuyên - Ở nước ta, chuyện vứt rác, xả nước bẩn làm ô uế nơi cơng cộng phổ biến Có thể gọi tượng nếp sống thiếu văn hóa, văn minh B Thân bài: * Nguyên nhân: - Do lối sống ích kỉ, nghĩ đến mà khơng nghĩ đến người khác (muốn cho nhà đem rác vứt đường họặc sơng, hồ, cơng viên) - Do thói quen xấu có từ lâu ( tiện tay vứt rác nơi kể khu di tích hay thắng cảnh tiếng) - Do không ý thức hành vi góp phần phá họai mơi trường,vơ ý thức thiếu văn hóa - Do việc giáo dục ý thức người dân chưa làm thường xuyên việc xử phạt chưa nghiêm túc Hậu quả: - Mất vẻ mỹ quan thị (dc) - Ơ nhiễm mơi trường nước, khơng khí, đất (dc) - Góp phần làm phát triển dịch bệnh(dc) - Tốn nhiều việc thuê người dọn dẹp khu di tích, đường phố, công viên.(dc) Biện pháp: - Đẩy mạnh tuyên truyền,giáo dục cho người dân ý thức bảo vệ môi trường - Xử phạt nghiêm nặng với hành vi cố tình làm ảnh hưởng xấu tới mơi trường - Khơng có lực lượng thu dọn rác đường phố mà cần ý đến sơng ngòi, kênh rạch - Quan trọng người cần có ý thức, sửa đổi thói quen xấu C Kết bài: - Những hành vi thiếu văn hóa đáng phê phán gây ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội - Mỗi người cần nhận thức rõ hành vi mình, bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường đồng nghĩa với việc bảo vệ thân người khỏi nguy diệt vong VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ (Làm nhà) – tiết 120 I ĐỀ BÀI: - Cảm nhận em đoạn trích truyện Chiếc lược ngà Nguyễn Quang Sáng II YÊU CÂU CỦA BÀI LÀM Nội dung: - Kiểu văn bản: Văn văn nghị luận tác phẩm truyện đoạn trích - Nội dung: Nêu cảm nhận cảu em đoạn trích truyện Chiếc lược ngà Nguyễn Quang Sáng + Đề yêu cầu trình bày cảm nhận thân đoạn trích, câu chuyện cảm động tình cha chiến tranh + Tìm ý: - Hồn cảnh câu chuyện - Tình cảm bé Thu dành cho cha - Tình cảm ơng Sáu dành cho Đáp án chấm: a Mở bài: (1,5 điểm) - Giới thiệu tác phẩm, đoạn trích, nội dung đoạn trích b Thân bài: (7 điểm) - Phân tích đoạn trích theo ý vừa tìm * Hồn cảnh câu chuyện: * Tình cảm bé Thu dành cho ơng Sáu * Tình cảm ơng Sáu dành cho * Tình cảm u thương cha sâu sắc, dứt khốt rạch ròi đầy cá tính bé Thu tình cảm u thương sâu nặng ông Sáu làm cho người đọc xúc động thấm thía nỗi đau thương mát, éo le chiến tranh gây ra.? c Kết bài: (1,5 điểm) - Khẳng định tình cảm cha ơng Sáu - Liên hệ thân * Hình thức - Chữ viết sẽ, khơng sai lỗi tả, khơng viết tắt, viết số - Bài viết trình bày khoa học - Bố cục chặt chẽ, diễn đạt rõ ràng, có cảm xúc Người đề Nguyễn Thị Châm Tiết: 129 KIỂM TRA VĂN (PHẦN THƠ) Câu 1: (2,0 điểm) Các tác phẩm thơ học chương trình Ngữ văn thể sống đất nước tư tưởng, tình cảm người? Câu 2: (3,0 điểm) Đoạn mở đầu thơ có câu: “Mọc dòng sơng xanh” a) (1,5 điểm) Hãy chép tiếp năm câu thơ để hoàn chỉnh khổ thơ đầu thơ cho biết nội dung khổ thơ b) (1,5 điểm) Trong khổ thơ câu thơ thể hình ảnh thơ đẹp, giàu chất tạo hình, bộc lộ cảm xúc vui tươi, trẻo tác giả trước cảnh mùa xuân? Nhận xét cách dùng từ tác giả Câu 3: (5,0 điểm) Phân tích cảm xúc nhà thơ Viễn Phương đoạn thơ sau: “Bác nằm giấc ngủ bình yên Giữa vầng trăng sáng dịu hiền Vẫn biết trời xanh mãi Mà nghe nhói tim !” (Viếng lăng Bác - Viễn Phương) Ngày 25/2/2016 Người đề Nguyễn Thị Châm Câu ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM Nội dung kiến thức, kĩ cần đạt - Các tác phẩm thơ ca Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 ó tỏi hin cuc sống, đất nước hình ảnh người Việt Nam suốt thời kỳ lịch sử nhiều giai đoạn + Đất nước người Việt Nam qua hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ với nhiều gian khổ, hi sinh anh hùng + Công lao động xây dựng đất nước quan hệ tốt đẹp người - Các tác phẩm thơ thể tâm hồn – tình cảm – tư tưởng người Việt Nam thời kỳ lịch sử có nhiều biến động lớn, thay đổi lớn: Tình yêu nước, u q hương, tình đồng chí, gắn bó với cách mạng, lòng kính u với Bác Hồ, tình mẹ con, bà cháu thống với tình cảm chung rộng lớn a - Chép năm câu thơ “Mọc dòng sơng xanh Một bơng hoa tím biếc Ơi chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Mức độ đạt - Mức đầy đủ (2,0 điểm): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (1,5 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (1,0 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (0,5 điểm): đề cập nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ (3,0điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (2,0 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn Tôi đưa tay hứng” - Nội dung khổ thơ: Cảm xúc tác giả Thanh Hải trước mùa xuân thiên nhiên b - Hình ảnh thơ thể hai câu thơ: “Từng giọt long lanh rơi Tôi đưa tay hứng” - Nhận xét: tác giả dùng từ “giọt”, “hứng”  nghệ thuật chuyển đổi cảm giác  yêu mến, nâng niu, trân trọng tinh túy đất trời A Mở bài: - Giới thiệu tác giả, thơ - Khái quát nội dung đoạn thơ B Thân bài: Phân tích cảnh lăng cảm xúc tác giả * Cảnh lăng: - Không gian lăng với yên tĩnh thiêng liêng ánh sáng khiết, dịu nhẹ diễn tả : hình ảnh ẩn dụ thích hợp “vầng trăng sáng dịu hiền” –> nâng niu giấc ngủ bình yên Bác - Giấc ngủ bình n: cảm giác Bác còn, ngủ giấc ngủ ngon sau ngày làm việc - Giấc ngủ có ánh trăng vỗ Trong giấc ngủ vĩnh có ánh trăng làm bạn - Trời xanh  hình ảnh tượng trưng, ẩn dụ  Bác * Cảm xúc: -“Vẫn biết trời xanh Trong tim’: Động từ , câu cảm:  Bác, Bác sống với trời đất non sơng, lòng quặn đau, nỗi đau nhức nhối tận tâm can - Niềm xúc động thành kính nỗi đau xót nhà thơ biểu chân thành, sâu sắc + (1,0 điểm): đề cập nội dung nội dung trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ ( 0,5 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (0,25 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ (3,0điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (2,0 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (1,0 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (0,5 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ (1,0 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (0,5 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu C Kết bài: - Mức đầy đủ (0,5 điểm ): Đề - Khẳng định giá trị nội dung, nghệ thuật cập đủ nội dung khổ thơ - Mức chưa đầy đủ - Liên hệ thân + (0,25 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu * Về hình thức: - Trình bày kiểu nghị luận; có lập luận chặt chẽ, mạch lạc - Trình bày sẽ, khơng sai tả, bố cục cân đối Tiết: 134+135 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ Đề bài: Câu (2đ): Thế nghị luận tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)? Câu (3đ): Chép lại theo trí nhớ khổ thơ đầu “Sang thu” Nêu nội dung, nghệ thuật đoạn thơ Câu (5,0đ): Cảm nhận nhân vật anh niên tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” Nguyễn Thành Long, qua trình bày suy nghĩ em trách nhiệm hệ trẻ Việt Nam hôm đất nước Ngày 11/3/2016 Người đề Nguyễn Thị Châm Câu ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM Nội dung kiến thức, kĩ cần đạt Mức độ đạt HS trình bày khái niệm (trong SGK) - Mức đầy đủ (2,0 điểm): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (1,5 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (1,0 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (0,5 điểm): đề cập nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Chép khổ thơ đầu “Sang thu” - Nêu nội dung nghệ thuật + Nghệ thuật: Từ ngữ chọn lọc, đặc sắc (bỗng, chùng chình, hình như), sử dụng BPTT nhân hóa, dùng từ láy gợi hình, hình ảnh thơ đẹp, gợi cảm (hương ổi, gió se, sương chùng chình) + Nội dung: Thể thay đổi thiên nhiên thời khắc giao mùa cuối hạ sang đầu thu qua cảm nhận tinh nhà thơ - Mức đầy đủ (3,0điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (2,0 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (1,0 điểm): đề cập nội dung nội dung trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu A Mở bài: - Giới thiệu tác giả, tác phẩm nhân vật - Khái quát chung tác phẩm nhân vật anh niên - Mức đầy đủ ( 0,5 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (0,25 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ (4,0điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (3,0 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (2,0 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (1,0 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu B Thân bài: HS triển khai rõ luận điểm Anh niên yêu nghề, lạc quan, có tinh thần trách nhiệm với cơng việc; (D/c, phân tích) - Sống đỉnh n Sơn - Làm cơng tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu - Quan niệm công việc Anh chu đáo, hiếu khách, quan tâm đến người - Hồ hởi đón ơng họa sĩ, cô kỹ sư - Biếu củ tam thất cho vợ bác lái xe Anh khiêm tốn: - Từ chối ông họa sĩ vẽ chân dung - Ít nói mình, kể nhiều cơng việc, người làm việc Sa Pa Đánh giá chung: - Anh niên người tiêu biểu hệ niên Việt Nam thời kì đất nước bước vào cơng xây dựng CNXH MB đấu tranh chống Mỹ MN - Ngày công đổi hội nhập quốc tế, đất nước ta có hàng ngàn, hàng vạn niên trẻ sức cống hiến tuổi xuân để xây dựng bảo vệ đất nước Họ kế tục truyền thống tốt đẹp hệ trước (D/C) C Kết bài: - Khẳng định lại giá trị nội dung, nghệ thuật - Liên hệ thân - Mức đầy đủ (0,5 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (0,25 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu * Về hình thức: Trình bày kiểu nghị luận; có lập luận chặt chẽ, mạch lạc Tiết 156: KIỂM TRA PHẦN VĂN (Phần truyện) I TRẮC NGHIỆM (3đ) Khoanh tròn ý trả lời câu hỏi sau (1->4) Câu (0,5đ): Tác giả truyện ngắn “Chiếc lược ngà” ai? A Nguyễn Thành Long B Nguyễn Quang Sáng C Kim Lân D Nguyễn Minh Châu Câu (0,5đ): Câu nói “Khi ta làm việc ta với cơng việc đơi, nói .Và từ hơm cháu sống thật hạnh phúc” trích tác phẩm nào? A Lặng lẽ Sa Pa B Làng C Bến quê C Những xa xôi Câu (0,5): Giá trị nghệ thuật truyện ngắn “Làng” là: A Xây dựng tình truyện, miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc tinh tế B Miêu tả chân dung chân thực, trần thuật theo dòng tâm trạng nhân vật C Hình ảnh giàu tính biểu tượng, xây dựng tình huống, nhiều kịch tính B Miêu tả khung cảnh thiên nhiên giàu chất thơ, xây dựng tình đặc sắc Câu (0,5đ): Nét bật nhân vật Phương Định A Dũng cảm, thích hát, hay mơ mộng, hồn nhiên, sợ máu sợ vắt, có trách nhiệm với cơng việc B Dũng cảm, thích hát, hay mơ mộng, hồn nhiên, sống với tuổi thiếu nữ vơ tư, có trách nhiệm với cơng việc C Dũng cảm, thích thêu thùa, hay mơ mộng, hồn nhiên, sống với tuổi thiếu nữ vơ tư, có trách nhiệm với cơng việc D Dũng cảm, thích chép hát, hay mơ mộng, hồn nhiên, sống với tuổi thiếu nữ vơ tư, có trách nhiệm với cơng việc Câu (1,0) Nối thông tin cột A với cột B cho phù hợp CỘT A NỐI CỘT B Làng a 1970 Những xa xôi b 1948 Lặng lẽ Sa Pa c 1966 Chiếc lược ngà d 1985 Bến quê e 1971 f 1968 II TỰ LUẬN (7,0đ) Câu 1: (1.0 điểm) Tại tác giả Lê Minh Khuê lại đặt nhan đề cho truyện "Những xa xôi" ? Câu 2: (1.0 điểm) Viết đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng) giới thiệu truyện ngắn “Bến quê” Câu 3: (5.0 điểm) Viết văn ngắn trình bày suy nghĩ em nhân vật văn học truyện đại Việt Nam mà em thích Ngày 02/4/2016 Người đề Nguyễn Thị Châm ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM I TRẮC NGHIỆM Câu Mức tối đa Đáp án B Đáp án A Đáp án A Đáp án B Mức không đạt Học sinh khoanh sai khoanh nhiều phương án khơng cho điểm 1-1948; 2-1971; 3-1970; 4-1966; 5-1985 II TỰ LUẬN Câu Nội dung kiến thức, kĩ cần đạt Mức độ đạt - Nhan đề truyện mang tính hình tượng, gợi cảm xúc suy nghĩ cho người đọc - Nó tượng trưng cho giới tâm hồn nhân vật truyện - ba nữ TNXP tổ trinh sát mặt đường: trẻ trung, hồn nhiên, sáng, mơ mộng, lại dũng cảm, gan dạ, - Họ đẹp, lấp lánh bầu trời Họ tiêu biểu cho hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ - Truyện ngắn đời năm 1985 - Truyện có nét đặc sắc nghệ thuật cách tạo tình nghịch lý, trần thuật qua dòng nội tâm nhân vật, ngơn ngữ giọng điệu giàu chất suy tư, hình ảnh biểu tượng - Truyện chứa đựng suy ngẫm, trải nghiệm sâu sắc nhà văn người đời, thức tỉnh trân trọng giá trị ccuộc sống gia đình vẻ đẹp bình dị quê hương * Học sinh tự phát biểu cảm nghĩ Khuyến khích cảm nghĩ riêng, chân thành sâu sắc * Về hình thức: - Bài viết có bố cục phần: mở bài, thân bài, kết - Diễn đạt sáng, văn viết có cảm xúc - Ít mắc lỗi tả, diễn đạt, ngữ pháp Trình bày dạng viết ngắn có lập luận chặt chẽ, mạch lạc Mở bài: - Giới thiệu nét tác phẩm, tác giả - Ấn tượng sâu sắc nhân vật - Mức đầy đủ (1,0 điểm): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (0,75 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (0,5 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ ( 1,0 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (0,75 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (0,5 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (0,25 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ (0,5 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ (0,25 điểm): đề cập1 nội dung nội dung chưa trọn vẹn Thân bài: - Bộc lộ cảm nghĩ nhân vật - Những nét tiêu biểu nhân vật khiến thân yêu thích - Đánh giá nhân vật 3 Kết - Khẳng định lại vẻ đẹp nhân vật - Suy nghĩ thân - Mức đầy đủ ( 4,0 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (3,0 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (2,0 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (1,0 điểm): đề cập nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ (0,5 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (0,25 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn TIẾT 158: KIỂM TRA TIẾNG VIỆT A Trắc nghiệm: ( điểm) Khoanh tròn vào đáp án câu sau; Câu (0,5) Dãy từ sau thuộc từ có thành phần biệt lập tình thái ? A Chắc là, hình như, có lẽ B Chắc là, hình như, trời C Hình như, thưa ơng, có lẽ D Chắc là, hình như, Câu (0,5) Từ: “mưa” đoạn trích sau thể phép liên kết nào? “Ở rừng mùa thường Mưa Nhưng mưa đá”? A Phép B Phép lặp C Phép nối D Phép liên tưởng Câu (0,5) Câu in đậm đoạn trích sau thuộc kiểu câu ? « Nghe mẹ bảo gọi ba vào ăn cơm lại bảo : - Thì má kêu » A Cầu khiến B Cảm thán C Nghi vấn D Trần thuật Câu (0,5) Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung sau: a Câu đơn câu b Câu ghép câu Câu Nối nội dung cột A với nội dung cột B cho phù hợp: (1 điểm) Từ Từ loại Kết trời a Chỉ từ 1+… b Lượng từ 2+… c Thán từ 3+… đâu d Phó từ 4+… cá 5+… B Tự luận: Câu 1(1,0đ) Tìm hàm ý hai câu thơ in đậm sau: “Tiểu thư có đến đây! Đàn bà dễ có tay, Đời xưa mặt, đời gan! Dễ dàng thói hồng nhan, Càng cay nghiệt lắm, oan trái nhiều.” (Nguyễn Du – Truyện Kiều) Câu (1,0đ): Phân tích thành phần câu sau đây: Đôi tơi mẫm bóng Sau hồi trống thúc vang dội lòng tơi, người học trò cũ đến hàng hiên vào lớp Câu (1,0đ): Chuyển câu sau thành câu có chứa khởi ngữ Lan học chăm Tôi buồn không giận Câu (4 đ) Viết đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) chủ đề mùa hè có sử dụng kiểu câu đặc biệt (Gạch chân câu đặc biệt) Ngày 03/4/2016 Người đề Nguyễn Thị Châm ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM A TRẮC NGHỆM (3 điểm) Câu (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) Đáp án A B A Câu Nội dung kiến thức, kĩ cần đạt Mức độ đạt a Có cụm chủ vị - Mức đầy đủ (0,5 điểm): Đề cập đủ nội dung b Có từ hai cụm chủ vị trở lên không bao chứa - Mức chưa đầy đủ + (0,25 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn - Mức không đạt: Không thực yêu cầu 1+c; 2+d; 3+b; 4+a; B - Người nói: Thúy Kiều (0.5 đ) - Người nghe: Hoạn Thư (0.5 đ) - Hàm ý câu 1: Mỉa mai, giễu cợt (1 đ) - Hàm ý câu 2: “Hãy chuẩn bị nhận báo oán đích đáng” (1 đ) B Đơi tơi/ mẫm bóng CN VN Sau hồi trống thúc vang dội lòng tơi, TR.N ngườiCN học trò cũ /đến hàng hiên vào lớp VN Học Lan chăm Buồn tơi buồn giận tơi khơng giận B - Viết chủ đề: Mùa hè - Trình bày hình thức đoạn văn, mạch lạc, chặt chẽ - Sử dụng câu đặc biệt phù hợp - Mức đầy đủ (1,0 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (0,75 điểm): đề cập nội dung + (0,5 điểm): đề cập nội dung + (0,25 điểm): đề cập nội dung - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ (1,0 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (0,75 điểm): đề cập nội dung + (0,5 điểm): đề cập nội dung + (0,25 điểm): đề cập nội dung - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ (2,0 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (1,5 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (1,0 điểm): đề cập nội dung - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ (2,0 điểm ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (1,5 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (1,0 điểm): đề cập nội dung - Mức không đạt: Không thực yêu cầu - Mức đầy đủ (4,0 đ): Đề cập đủ nội dung - Mức chưa đầy đủ + (3,0 điểm): đề cập nội dung nội dung chưa trọn vẹn + (1,0 điểm): đề cập nội dung - Mức không đạt: Không thực yêu cầu ... CỘT B Làng a 197 0 Những xa xôi b 194 8 Lặng lẽ Sa Pa c 196 6 Chiếc lược ngà d 198 5 Bến quê e 197 1 f 196 8 II TỰ LUẬN (7,0đ) Câu 1: (1.0 điểm) Tại tác giả Lê Minh Khuê lại đặt nhan đề cho truyện... chặt chẽ, diễn đạt rõ ràng, có cảm xúc Người đề Nguyễn Thị Châm Tiết: 1 29 KIỂM TRA VĂN (PHẦN THƠ) Câu 1: (2,0 điểm) Các tác phẩm thơ học chương trình Ngữ văn thể sống đất nước tư tưởng, tình cảm... BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG ĐỀ BÀI Một tượng phổ biến vứt rác đường nơi công cộng Em viết văn nêu suy nghĩ vấn đề Câu (3đ): Lập dàn ý cho đề văn Câu (7đ):
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA văn 9 (2015 2016) , ĐỀ KIỂM TRA văn 9 (2015 2016) , B. Thân bài: Nội dung, diễn biến sự việc đã xảy ra

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay