Thái độ và sự hài lòng trong công việc

15 20 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:05

Thái độ hài lòng cơng vi ệc đề cập đến báo cáo đánh giá phán đoán liên quan đến đối tượng, người kiện A) Thái độ B) Hành vi C) Hình thức D) Thái độ E) Hiệu suất Trả lời: Giải thích: A) Thái độ phát biểu đánh giá, thuận lợi không thuận lợi, đối tượng, người, Sự kiện: Khái niệm Kết học tập: Xác định hành vi tổ chức xác định biến liên quan đến nghiên cứu 2) Tuyên bố, "Một người ăn thịt sau chiến đấu cho quyền động vật thể tiêu chuẩn kép "là tuyên bố đánh giá Như ý kiến cấu thành thành phần thái độ A) nhận thức B) affective C) phản xạ D) hành vi E) phản ứng Trả lời: Một giải thích: A) Các thành phần nhận thức thái độ mô tả, niềm tin cách thứ, minh họa tuyên bố, "Một người ăn thịt sau chiến đấu cho quyền động vật thể tiêu chuẩn kép 3) Câu sau đại diện cho thành phần nhận thức thái độ? A) Tôi định thông báo cho giám sát viên tôi từ bỏ công việc B) Tơi định làm việc vào cuối tuần để đáp ứng tháng ' s thời hạn C) Tôi cảm thấy khó chịu việc phải làm việc Giáng sinh D) Thật đáng thất vọng biết không đánh giá tốt E) Công việc không cho hội khám phá kỹ tơi Trả lời: E Giải thích: E) thành phần nhận thức thái độ mô tả, niềm tin vào cách thứ, minh họa tuyên bố, "Công việc không cho hội để khám phá kỹ tôi." 4) Abigail Jones giám đốc bán hàng Orbit minh họa tuyên bố, "Công việc không cho hội khám phá kỹ tôi" 4) Abigail Jones giám đốc bán hàng Orbit minh họa tuyên bố, "Công việc không cho hội khám phá kỹ 4) Abigail Jones giám đốc bán hàng OrbitNgân hàng Brussels Cô người biểu diễn tốt nhóm thường có số lượng tài khoản doanh nghiệp cao cho công ty Tuy nhiên, cảm thấy khơng có đủ tín dụng cho cơng việc khó khăn Trong bữa trưa, nói với đồng nghiệp mình, "Tơi có nhận tài khoản lớn cho ngân hàng tám tháng qua Tuy nhiên, quản lý không thừa nhận loại nỗ lực đưa vào để có tài khoản " Thành phần thái độ chứng minh bằngJones? A) thành phần dương tính B) thành phần nhận thức C) thành phần cảm xúc D) thành phần hành vi E) thành phần phản xạ Trả lời: B Giải thích: B) Thành phần nhận thức thái độ mô tả, niềm tin vào cách thức, minh họa tuyên bố, "Quản lý không thừa nhận loại nỗ lực đưa vào để có tài khoản 5) Điều sau ví dụ thành phần tình cảm thái độ? A) tin người đạt tất mục tiêu dự án B) dựa vào thông tin công ty ' s báo cáo hàng năm C) nhận thấy tiếng còi thổi điều để D) cảm thấy tổn thương bị cáo buộc không công E sai trái) định bắn nhân viên hiệu Trả lời: D Giải thích: D) Thành phần tình cảm đề cập đến cảm xúc, cảm thấy, phân khúc thái độ LO: Khó khăn: Nhiệm vụ vừa phải Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 6) Johanna Rouse cảm thấy chán nản khơng chọn cho chương trình trao đổi chiến dịch Amsterdam thành phần thái độ mà cảm giác Rouse đại diện? A) nhận thức B) affective C) phản xạ D) hành vi E) phản ứng Trả lời: B Giải thích: B) Các thành phần tình cảm đại diện cho cảm xúc, cảm giác, phân đoạn thái độ LO: AACSB: Kỹ phân tích Khó khăn:bởibiên tập viên cô viết báo "10 phải-haves cho mùa thu." Biên tập viên cô gửi lại báo nói khơng đủ thú vị để giữ ý người đọc Janice buồn bã thất vọng phản hồi Thành phần thái độ thể kịch này? A) thành phần tích cực B) thành phần nhận thức C) thành phần tình cảm D) thành phần hành vi E) thành phần đánh giá Trả lời: C Giải thích: C) Phần cảm xúc, cảm xúc, thái độ thái độ gọi thành phần cảm xúc Nó phản ánh kịch Janice buồn thất vọng phản hồi nhận LO: AACSB: Kỹ phân tích Khó khăn: Nhiệm vụ vừa phải Thể loại: Kết học tập ứng dụng:Bằng cách này, Mayfield trình diễn thành phần thái độ A) nhận thức B) affective C) phản xạ D) hành vi E) phản ứng Trả lời: D Giải thích: D) Các thành phần hành vi thái độ mô tả ý định cư xử cách định một BởiKế hoạch để thơng báo cho cấp cô hiệu suất cô, Mayfield chứng minh thành phần hành vi thái độ LO: AACSB: Kỹ phân tích Khó: Nhiệm vụ vừa phải Thể loại: Kết học tập ứng dụng: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị riêng 9) báo cáo sau ví dụ thành phần hành vi thái độ? A) Tôi định áp dụng vị trí nhà vận động phận khí hậu B) Tơi vui mừng biết phận nhân tìm kiếm nhà vận động khí hậu C) Vị trí nhà vận động khí hậu thách thức thú vị D) vị trí nhà vận động khí hậu cho phép khám phá kỹ với tư cách vận động viên E) Tơi nghĩ vị trí nhà vận động khí hậu liên quan đến việc lại rộng rãi Đáp: Giải thích:bởi Mayer? A) B) hành vi C) hành vi C) tích cực D) nhận thức E) kiến thức Trả lời: B Giải thích: B) Các thành phần hành vi thái độ ý định hành xử cách định một Mayer ý định báo cáo vấn đề cho người giám sát đại diện cho thành phần hành vi thái độ LO: AACSB: Kỹ phân tích Khó: Nhiệm vụ vừa phải Thể loại: Kết học tập ứng dụng: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 11) Lý thuyết bất bình đẳng nhận thức đề xuất A) Abraham Maslow B) Leon Festinger C) Geoff Hofstede D) Daryl Bem E) Ivan Petrovich Pavlov Trả lời: B Giải thích: B) Trong năm 1960, Leon Festinger lập luận thái độ theo hành vi Festinger đề xuất trường hợp thái độ sau hành vi minh họa hiệu ứng bất hòa nhận thức, khơng tương thích cá nhân cảm nhận hai nhiều thái độ hành vi thái độ LO: Độ khó: Dễ Quest thể loại: Khái niệm 12) Điều sau khơng bất hòa nhận thức cho thấy hai nhiều thái độ hành vivà thái độ? A) congruity B) độ bền C) Tính tương thích nhận thức định nghĩa không tương thích mà cá nhân cảm nhận hai nhiều thái độ hành vi thái độ LO: Khó khăn: Easy Quest Category : Kết học tập khái niệm: Thảo luận ảnh hưởng stress nơi làm việc phương pháp quản lý stress 13) Bất kỳ không tương thích hai nhiều thái độ hành vi thái độ dẫn đến kết A) tổ chức bất hòa B) nhận thức bất hòa C) thái độ rõ D) dương tính bù đắp E) cảm kháng Trả lời: B Giải thích: B) bất hòa nhận thức định nghĩa không tương thích cá nhân cảm nhận hai nhiều thái độ hành vi thái độ tổ chức bất hòa , làm sáng tỏ thái độ, bù dương, phản ứng tình cảm khơng phải loại thái độ hay hành viJulie gần tham gia trung tâm thiếu niên với tư cách cố vấn cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho bà mẹ tuổi teen Một phần quan trọngCông việc cô liên quan đến niềm tin tôn giáo cô Người quản lý cô ấy, Kyle, biết điều hy vọng cô từ chức lúc nào, Julie tiếp tục thực nhiệm vụ cách chân thành cho thấy khơng có dấu hiệu từ bỏ cơng việc Điều sau giải thích tốt tình này? A) Julie cho phép sống chuyên nghiệp cô định bởiý tưởng tôn giáo cô B) Julie từ chối thừa nhận thật khó khăn sống C) Julie chấp nhận người có quyền tự lựa chọn D) Julie khơng thể đồng cảm với thiếu niên đến thăm trung tâm thiếu niên E) Julie không nhận tầm quan trọng Công việc cô xã hội Trả lời: C Giải thích: C) Trong trường hợp ý thức nhận thức, nghiên cứu nói chung kết luận người tìm kiếm thống thái độ họ thái độ họ hành vi họ Trong kịch này, Julie đạt tính quán cách thừa nhận thực tế người có quyền tự lựa chọn điều cho phép cô tiếp tục làm việc trung tâm thiếu niên Nếu Julie cho phép sống chuyên nghiệp định bởisẽ củng cố lập luận Sonia trải qua bất hòa nhận thức? A) Cơ tin mỹ phẩm giúp tăng cường tự tin phụ nữ B) Cô tin sản phẩm thử nghiệm động vật thực hành phi đạo đức C) Cô chuyên ngành dược học phần chương trình thạc sĩ trường đại học D) người giám sát cô E) Cô bị bối rốibởi thực tế ngành cơng nghiệp mỹ phẩm thu gần tỷ USD năm Trả lời: B Giải thích: B) Sự bất hòa nhận thức ngụ ý khơng tương thích hai nhiều thái độ hành vi thái độ Nếu Sonia tin sản phẩm thử nghiệm động vật phi đạo đức chưa tiến hành thử nghiệm sản phẩm mỹ phẩm, thực động vật, cho thấy cô trải qua xung đột hành vi mìnhvà thái độ Nếu Sonia tin mỹ phẩm giúp tăng tự tin phụ nữ, làm suy yếu lập luận trải qua bất bình đẳng nhận thức, thực tế cô chuyên ngành dược học, kỷ luật liên quan đến lĩnh vực kiểm tra mỹ phẩm xem xét không liên quan hoặc, nhiều nhất, yếu lập luận trải qua bất hòa nhận thức Thực tế Sonia bị bối rối doanh thu hàng năm tạo bởingành công nghiệp mỹ phẩm không liên quan đến đối số LO: AACSB: Suy nghĩ phản ánh khó: Hard Quest Thể loại: Kết học tập tư phê phán: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 16) Điều sau đây, đúng, làm suy yếu lập luận Sonia trải qua bất hòa nhận thức? A) Cơ tin vẻ đẹp khía cạnh bề ngồi tính cách người B) Cơ khơng mặc trang điểm biết thành phần vào sản xuất sản phẩm C) Gần tham dự thuyết trình tác hại số hóa chất sử dụng Mỹ phẩm D) Cô tin nghiên cứu thử nghiệm phần thiếu việc cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm an tồn E) Cơ cảm thấy lĩnh vực cơng việc không cho phép cô sử dụng hết tiềm Trả lời: D Giải thích:hành vi thái độ Nếu Sonia tin nghiên cứu thử nghiệm thiếu để cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm an tồn, điều cho thấy thái độ hành vi cô (tiến hành thử nghiệm) đồng với nhau, làm suy yếu lập luận cô trải qua bất hòa nhận thức tin vẻ đẹp khía cạnh hời hợt tính cách người khơng mặc trang điểm nhận thức thành phần tạo sản phẩm vậy, sau hàm ý khơng phù hợp hành vi ấyNgồi ra, Sonia nhận thức ảnh hưởng có hại hóa chất sử dụng mỹ phẩm, tăng cường lập luận cô trải qua bất bình đẳng nhận thức Nếu cảm thấy lĩnh vực công việc không cho phép cô sử dụng đầy đủ tiềm năng, tăng cường đối số cho nhận thức dissonance LO: AACSB: Suy nghĩ phản ánh khó: Hard Quest Thể loại: Kết học tập tư phê phán: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ cá nhân giá trị 17) Anna Jonas sở hữu công ty sản xuất Indonesia mạnh mẽ tin điều quan trọng quyền lợi người lao động tôn trọng Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế gần đây, cô làm cho người quản lý trả lương cho người lao động tiêu chuẩn đạo đức Ngoài ra,điều kiện làm việc tiêu chuẩn đầu tư thấp vào thiết bị an tồn Cơ biết hành động phi đạo đức tiếp tục để tránh tổn thất lớn Jonas có nhiều khả gặp phải A) dissonance nhận thức B) cảm xúc lây lan C) đạo đức trốn D) tự concordance E) positivity bù đắp Trả lời: A Giải thích: A) Có mâu thuẫn Anna Jonas cảm giác tình hình thấy Cơ trải qua nhận thức bất hòa, định nghĩa khơng tương thích cá nhân cảm nhận hai nhiều thái độ hành vi thái độ LO: AACSB: Kỹ phân tích khó: khó Quest thể loại: ứng dụng học tập Kết quả: Thảo luận tác động căng thẳng nơi làm việc phương pháp căng thẳng quản lý 18) Câu sau có khả bất hòa nhận thức? A) cao dissonance kèm bởiphần thưởng cao B) Con người có cảm hứng để giảm bớt bất hòa nằm tầm kiểm sốt họ C) Mọi người có khả giảm bớt bất hòa hành vi quan trọng D) Mọi người có động lực để giảm bớt bất hòa thái độ quan trọng E) Mong muốn giảm bớt bất hòa khơng bị ảnh hưởng tâm trạng cảm xúc trả lời: D Giải thích: D) Festinger lập luận người có thêm động lực để giảm bất hòa thái độ hành vi quan trọng họ tin bất hòa họ kiểm sốt LO: Độ khó: Vừa phải Quest Thể loại: Khái niệm 10 76) Một lực lượng lao động hài lòng không đảm bảo hiệu tổ chức thành công Để cải thiện tổ chức hiệu quả, người quản lý A) phải sử dụng quy trình thẩm định 360 độ B) phải đào tạo lớp C) phải làm cho công việc dễ dàng đạt mục tiêu D) phải cung cấp tăng lương định kỳ E) phải cố gắng cải thiện thái độ nhân viên Trả lời: E Giải thích: E) Tạo cơng việc hài lòng lực lượng khơng đảm bảo thành tích tổ chức thành công , chứng cho thấy nhà quản lý cải thiện thái độ nhân viên dẫn đến hiệu tổ chức cao LO: Khó: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Xác định hành vi tổ chức xác định biến có liên quan đến nghiên cứu 77) Thái độ báo cáo đánh giá thuận lợi không thuận lợi đối tượng, người kiện Trả lời: TRUE Giải thích: Thái độ OB định nghĩa phán đoán đánh giá phán đoán liên quan đến đối tượng, người kiện LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm 78) Ba thành phần thái độ nhận thức, ảnh hưởng hành vi Trả lời: TRUE Giải thích: Thông thường, nhà nghiên cứu cho thái độ có ba thành phần: nhận thức, ảnh hưởng hành viLO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 79) Mục đích hành động theo cách thành phần tình cảm thái độ Trả lời: FALSE Giải thích: Thành phần cảm xúc Một ý định hành động theo cách thành phần hành vi thái độ LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị riêng lẻ 40 80) Các thành phần tình cảm thái độ cảm xúc, cảm giác, phân đoạn thái độ Trả lời: TRUE Giải thích: Các thành phần tình cảm thái độ cảm xúc, cảm giác, phân đoạn thái độ Nó đặt sân khấu cho phần quan trọng thái độ LO: Khó khăn:Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 81) Thành phần nhận thức thái độ mô tả ý định hành xử theo cách Trả lời: FALSE Giải thích: Thành phần hành vi thái độ mô tả ý định hành xử theo cách một LO: Khó: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 82) Theo Festinger, người tìm kiếm quán thái độ hành vi họ Trả lời: TRUE Giải thích: Festinger lập luận hình thức khơng thống khơng thoải mái đó, cá nhân cố gắng giảm Họ tìm kiếm trạng thái ổn định, tối thiểu bất hòa LO:Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 83) Sự bất hòa nhận thức giải thích mối liên hệ thái độ vàhành vi Trả lời: TRUE Giải thích: Các trường hợp thái độ sau hành vi minh họa ảnh hưởng bất hòa nhận thức, khơng tương thích mà cá nhân cảm nhận hai nhiều thái độ hành vivà thái độ LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 41 84) Không tránh bất hòa Trả lời: TRUE Giải thích: Khơng hồn tồn tránh khơng hài lòng LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 85) Cá nhân có động lực để giảm bớt bất hòa họ tin bất hòa điều họ khơng thể kiểm sốt Trả lời: FALSE Giải thích: Cá nhân có động lực để giảm bớt bất hòa thái độ hành vilà quan trọng họ tin bất hòa họ kiểm sốt LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Xác định hành vi tổ chức xác định biến liên quan đến nghiên cứu 86) Nếu có mâu thuẫn thái độ cá nhân vấn đề cụ thể hành vi / cô ấy, có hai loại hành động có sẵn — thay đổi thái độ thay đổi hành viTrả lời: FALSE Giải thích: Nếu có mâu thuẫn thái độ cá nhân vấn đề cụ thể hành vi họ, cá nhân thay đổi thái độ hành vi, người phát triển hợp lý hóa cho khác biệt LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị riêng lẻ 87) Phần thưởng bù đắp bất bình thường Trả lời: TRUE Giải thích: Phần thưởng cao kèm theo bất hòa cao có xu hướng giảm căng thẳng vốn có bất hòa LO: Khó khăn: Dễ dàng Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Xác định hành vi tổ chức xác định biến liên quan đến nghiên cứu 42 88) Thái độ mà kỷ niệm dễ dàng truy cập có khả dự đốnhành vi Trả lời: FALSE Giải thích: Thái độ mà ký ức dễ dàng truy cập có nhiều khả dự đốn hành vi chúng tơi LO: Khó: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị riêng lẻ 89) Sự khác biệt thái độ hành vi có xu hướng xảy áp lực xã hội để hành xử theo cách định giữ quyền lực đặc biệt, hầu hết tổ chức Trả lời: TRUE Giải thích: Sự khác biệt thái độ hành vicó xu hướng xảy áp lực xã hội để hành xử theo cách định giữ sức mạnh đặc biệt, hầu hết tổ chức LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị riêng lẻ 90) mạnh mẽ nhiều thái độ đề cập đến điều mà có kinh nghiệm cá nhân trực tiếp Trả lời: TRUE Giải thích: Mối quan hệ thái độ hành vi mạnh nhiều thái độ đề cập đến mà có kinh nghiệm cá nhân trực tiếp LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 91) Sự hài lòng cơng việc mơ tả cảm giác tích cực cơng việc, kết từ việc đánh giá đặc tính nóTRUE Giải thích: Khi người nói thái độ nhân viên, họ thường có nghĩa hài lòng cơng việc, mơ tả cảm giác tích cực cơng việc đánh giá đặc điểm LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Định nghĩa hành vi tổ chức xác định biến liên quan đến nghiên cứu 43 92) Sự tham gia công việc đo lường mức độ mà người xác định tâm lý với nhiệm vụ tầm nhìn tổ chức Trả lời: FALSE Giải thích: Sự tham gia công việc mức độ mà người xác định với cơng việc, tích cực tham gia đó, xem xét hiệu suất quan trọng để tự giá trị LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Xác định hành vi tổ chức xác định biến liên quan đến nghiên cứu 93) Niềm tin nhân viên mức độ mà họ ảnh hưởng đến môi trường làm việc, lực họ, ý nghĩa công việc họ, quyền tự chủ họ gọi trao quyền tâm lý Đáp án: TRUE Giải thích: Niềm tin nhân viên mức độ mà họ ảnh hưởng đến môi trường làm việc họ, lực họ, ý nghĩa công việc họ, quyền tự chủ cảm nhận họ gọi trao quyền tâm lý LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Xác định hành vi tổ chức xác định biến liên quan đến nghiên cứu 94) Sự tham gia cá nhân, hài lòng, nhiệt tình cho cơng việc mà họ thực gọi cam kết nhân viên Trả lời: TRUE Giải thích: Sự tham gia cá nhân, hài lòng nhiệt tình cho cơng việc Người lao động tham gia cao có niềm đam mê với cơng việc họ cảm thấy kết nối sâu sắc với cơng ty họ LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 95) Nhân viên bị thu hồi có khuynh hướng đầu tư thời gian lượng hay ý vào cơng việc họ Trả lời: TRUE Giải thích: Nhân viên tham gia cao có niềm đam mê với cơng việc họ cảm thấy gắn bó sâu sắc với cơng ty họ Mặt khác,LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị riêng lẻ 44 96) Phương pháp đánh giá toàn cầu để đo lường hài lòng cơng việc phức tạp so với tổng kết phương pháp tiếp cận công việc Trả lời: FALSE Giải thích: Cách tiếp cận xếp hạng tồn cầu để đo lường hài lòng cơng việc phức tạp tổng kết phương pháp tiếp cận cơng việc LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Định nghĩaMô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị riêng lẻ 44 96) Cách tiếp cận đánh giá toàn cầu đơn lẻ để đo lường hài lòng cơng việc phức tạp so với tổng kết phương pháp tiếp cận khía cạnh cơng việc Trả lời: FALSE Giải thích: tinh vi so với tổng kết khía cạnh cơng việc tiếp cận LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Xác địnhMô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị riêng lẻ 44 96) Cách tiếp cận đánh giá toàn cầu đơn lẻ để đo lường hài lòng cơng việc phức tạp so với tổng kết phương pháp tiếp cận khía cạnh cơng việc Trả lời: FALSE Giải thích: tinh vi so với tổng kết khía cạnh cơng việc tiếp cận LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Xác địnhtổ chức hành vi xác định biến kết hợp với nghiên cứu 97) Yêu cầu người lao động họ cảm thấy yếu tố quan trọng việc làm sau thêm kết để tạo số điểm tổng thể hài lòng cơng việc phương pháp đánh giá tồn cầu để hài lòng cơng việc trả lời: Giải thích FALSE: Các Việc tổng hợp khía cạnh cơng việc xác định yếu tố cơng việc chất cơng việc, giám sát, trả lương, hội thăng tiến quan hệ với đồng nghiệp Người trả lời đánh giá thang điểm chuẩn nhà nghiên cứu thêm xếp hạng để tạo công việc tổng thể Điểm hài lòng LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Xác định hành vi tổ chức xác định biến liên quan đến nghiên cứu 98) Mối quan hệ trả lương hài lòng cơng việc biến người ta kiếm gói trả đủ cho nhiều số tiền sinh hoạt thoải mái Trả lời: TRUE Giải thích: Khi cá nhân đạt đến mức sống thoải mái, mối quan hệ trả lương hài lòng cơng việc biến LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 99) "Tiếng nói" phản ứng tích cực mang tính xây dựng cho khơng hài lòng Trả lời: TRUE Giải thích: Phản ứng giọng nói khơng hài lòng thể thơng qua nỗ lực tích cực mang tính xây dựng để cải thiện điều kiện LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập:Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 45 100) Tích cực xây dựng cố gắng cải thiện điều kiện phần phản ứng trung thành với bất mãn Trả lời: FALSE Giải thích: Câu trả lời trung thành có nghĩa thụ động lạc quan chờ đợi điều kiện cải thiện, bao gồm nói cho tổ chức đối mặt với lời trích bên ngồi tin tưởng tổ chức quản lý thứ LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị 101) "Thoát" phản ứng thụ động mang tính xây dựng cho khơng hài lòng Trả lời: FALSE Giải thích: Thốt phản ứng tích cực phá hoại khơng hài lòng LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm 102) "Bỏ bê"Trả lời: FALSE Giải thích: Phản ứng bỏ bê khơng hài lòng thụ động cho phép điều kiện làm trầm trọng LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm 103) Để kiểm sốt có hiệu hậu không mong muốn công việc khơng hài lòng, nhà tuyển dụng nên cố gắng kiểm sốt Trả lời: FALSE Giải thích: Để kiểm sốt có hiệu hậu không mong muốn khơng hài lòng cơng việc, người sử dụng lao động nên công nguồn gốc vấn đề - khơng hài lòng - thay cố gắng kiểm sốt câu trả lời khác LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập : Định nghĩaKhái niệm 103) Để kiểm sốt có hiệu hậu không mong muốn không hài lòng cơng việc, nhà tuyển dụng nên cố gắng kiểm sốt phản ứng khác để khơng hài lòng Trả lời: FALSE Giải thích: Để kiểm sốt có hiệu hậu không mong muốn công việc khơng hài lòng, người sử dụng lao động nên công nguồn gốc vấn đề - không hài lòng— thay cố gắng kiểm sốt câu trả lời khác LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Xác địnhKhái niệm 103) Để kiểm sốt có hiệu hậu khơng mong muốn khơng hài lòng cơng việc, nhà tuyển dụng nên cố gắng kiểm soát phản ứng khác để khơng hài lòng Trả lời: FALSE Giải thích: Để kiểm sốt có hiệu hậu khơng mong muốn cơng việc khơng hài lòng, người sử dụng lao động nên công nguồn gốc vấn đề - khơng hài lòng— thay cố gắng kiểm soát câu trả lời khác LO: Khó khăn: Easy Quest Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Xác địnhEasy Quest Thể loại: Concept Kết học tập: Xác địnhEasy Quest Thể loại: Concept Kết học tập: Xác địnhtổ chức hành vi xác định biến kết hợp với nghiên cứu 46 104) Tạo đảm bảo lực lượng lao động hài lòng thành cơng tổ chức thực Trả lời: Giải thích FALSE: Tạo lực lượng lao động hài lòng khó có đảm bảo thành cơng tổ chức thực hiện, chứng mạnh mẽ cho thấy nhà quản lý để cải thiện lao động thái độ dẫn đến cao tổ chức hiệu LO: độ khó: Dễ Quest thể loại: Khái niệm học tập Kết quả: Xác định tổ chức hành vi xác định biến kết hợp với nghiên cứu 105) ba thành phần thái độ nào? Trả lời: Ba thành phần thái độ nhận thức, ảnh hưởng vàhành vi 1) Các thành phần nhận thức mô tả niềm tin cách thức 2) Ảnh hưởng phân đoạn cảm xúc cảm xúc thái độ 3) Các thành phần hành vi thái độ đề cập đến ý định cư xử theo cách định một LO: Khó khăn: Nhiệm vụ vừa phải Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 106) Tại khó phân tích ba thành phần thái độ riêng biệt? Cung cấp ví dụ nơi làm việc thể ba thành phần Trả lời: Ba thành phần thái độ nhận thức, ảnh hưởng hành viVì họ tất người liên quan, khó để thảo luận phân tích chúng cách riêng biệt Ví dụ, người tin bất cơng vượt qua để quảng bá Đây đánh giá nhận thức, xảy lúc mà cảm giác tiêu cực, tình cảm thái độ, diễn Hành vi cuối việc tìm kiếm cơng việc xảy với thái độ nhận thức tình cảm LO: Khó khăn: Nhiệm vụ vừa phải Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị riêng lẻ 47 107) Mô tả ví dụ nơi làm việc cách người tìm kiếm thống thái độ hành vi họ cáchTổng hợp kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị riêng lẻ 108) Thảo luận lý thuyết ý thức nhận thức Làm cá nhân tìm kiếm thống thái độ họ thái độ họ hành vi họ? Trả lời: Sự bất hòa nhận thức đề cập đến khơng tương thích mà cá nhân cảm nhận hai nhiều thái độ giữahành vi thái độ Festinger lập luận hình thức khơng thống khơng thoải mái cá nhân cố gắng giảm bất hòa và, đó, khó chịu Họ tìm kiếm trạng thái ổn định, có tối thiểu bất hòa Nghiên cứu nói chung kết luận người tìm kiếm quán số thái độ họ thái độ họ họ hành vi họ cách thay đổi hai thái độ hành vi việc phát triển hợp lý cho khác biệt phủ nhận nguyên nhân rõ ràng thái độ hành vi thành lập họ tẩy não tự doliên tục nhấn mạnh đến lợi ích thái độ hành vi Họ xác nhận hậu tiêu cực thái độ hành vi, hợp lý hóa Họ chấp nhận chứng nghiên cứu bắt đầu tích cực làm việc tốt điều kiện Cách khác, họ bỏ thái độ hành vibởi bất hòa lớn LO: Khó khăn: Nhiệm vụ vừa phải Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 48 109) Jonathan nhà khoa học cho nhà sản xuất địa phương sử dụng phần lớn thị trấn nhỏ Tuy nhiên, phát cơng ty phát hành lượng nhỏ độc tố vào sông địa phương Jonathan làm phiền thông tin Dựa bạn biết Jonathan, mơ tả bất hòa nhận thức ơng trải qua hai cách mà Jonathan thay đổi hành vi mìnhhoặc thái độ để giảm bất hòa Trả lời: Câu trả lời học sinh thay đổi Sau câu trả lời mẫu Là nhà khoa học, Jonathan bị kinh hoàng bởiSự bất hòa mà anh cảm thấy mâu thuẫn cảm giác lòng trung thành tình u công việc anh tức giận anh hành động công ty Để giảm bớt bất hòa, Jonathan hợp lý hóa tất công ty gây ô nhiễm hy sinh cơng ty ơng cung cấp việc làm cho tồn thể cộng đồng Jonathan chấp nhận số lý chứng công ty cung cấp, chẳng hạn ô nhiễm không lớn di chuyển xuống sông, không thực ảnh hưởng đến cộng đồng ông nhà khoa học cộng đồng có việc làm LO: AACSB: Kỹ phân tích Khó khăn: Nhiệm vụ vừa phải Thể loại: Kết học tập ứng dụng:Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 110) So sánh đối chiếu hài lòng cơng việc, tham gia cơng việc vàcam kết tổ chức Trả lời: Sự hài lòng công việc đề cập đến thái độ chung cá nhân công việc họ Một người có mức độ hài lòng cơng việc cao có thái độ tích cực cơng việc, người khơng hài lòng với cơng việcthái độ tiêu cực cơng việc Mặt khác, tham gia công việc đo lường mức độ mà người xác định tâm lý với công việc xem xét mức độ hiệu nhân viên có giá trị với mức độ tham gia công việc cao loại công việc mà họ cam kết tổ chức định nghĩa trạng thái nhân viên xác định với tổ chức cụ thể mục tiêu mong muốn để trì tư cách thành viên tổ chức Như vậy, caotổ chứcs trường kiện Làm bạn so sánh mức độ hài lòng cơng việc Rachel Peter? Mơ tả cách bạn đo lường mức độ hài lòng họ mức sống thoải mái đất nước họ $ 40,000 Ngồi ra, nêu tên ba thái độ cơng việc đóng vai trò mức độ hài lòng họ Trả lời: Câu trả lời học sinh thay đổi phản ứng mẫu Rachel hài lòng Peter việc đo lường tốn túy kiếm mức 40.000 la cần thiết cho sống thoải mái Hoa Kỳ Tuy nhiên, có nhiều khả có mức độ nhận thức cao hơnhỗ trợ tổ chức cơng ty cho phép có lịch trình linh hoạt xung quanh gia đình, cơng ty Peter không Rachel cho thấy mức độ cam kết tổ chức cao xác định với mục tiêu tổ chức Peter có nhiều khả tham gia công việc cao quan tâm cho cơng việc anh làm mức độ hài lòng cơng việc ơng tăng lên cách cung cấp linh hoạt mức độ hài lòng cơng việc Rachel tăng lên cáchtăng lương cô LO: AACSB: Kỹ phân tích Khó: Khó Quest Thể loại: Tổng hợp Kết học tập: Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị cá nhân 112) Ngun nhân hài lòng cơng việc gì? Trả lời: Các khía cạnh làm hài lòng cơng việc thân cơng việc, trả tiền, hội thăng tiến, giám sát đồng nghiệp Tận hưởng cơng việc gần ln khía cạnh tương quan mạnh mẽ với mức độ hài lòng cơng việc cao Đối với người nghèo sống nước nghèo, chi trả tương quan với hài lòng cơng việc với hạnh phúc tổng thể Khi cá nhân đạt đến mức sống thoải mái, nhiên,hành viTrả lời: Câu trả lời học sinh thay đổi Sau câu trả lời mẫu Vì Karen khơng thể từ bỏ cơng việc mình, câu trả lời bỏ qua cơng việc cách thụ động Cơ biểu điều theo nhiều cách, từ vắng mặt tăng lên đến nơi làm việc Internet làm việc trộm cắp đồ dùng làm việc Nếu người quản lý Karen bắt cô lướt Internet, / ta khiển trách Karen, làm tăng mức độ khơng hài lòng mức độ bỏ bê công việc cô Một giải pháp tốt đặt câu hỏi lý đằng sau cơng việc khơng hài lòng mở dòng truyền thơng mà cho phép hội tích cực tích cực nói lên khiếu nại LO: AACSB: Kỹ phân tích Khó khăn: Nhiệm vụ vừa phải Thể loại: Ứng dụng Kết học tập:Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hình thành thái độ giá trị riêng lẻ 51 115) So sánh đối chiếu bốn cách mà nhân viên bày tỏ khơng hài lòng cơng việc Trả lời: Nhân viên bày tỏ khơng hài lòngtheo bốn cách khác Đây lối thốt, giọng nói, lòng trung thành bỏ bê Bốn câu trả lời khác theo hai chiều: Hành vi mang tính xây dựng / phá hoại chủ động / thụ động hướng tới việc rời khỏi tổ chức định nghĩa hành vi thốtMặt khác, giọng nói tích cực phá hoại Mặt khác, giọng nói liên quan tích cực cố gắng cải thiện điều kiện, bao gồm đề xuất cải tiến, thảo luận vấn đề với cấp trên, tham gia vào số dạng hoạt động cơng đồn Ngược lại, lòng trung thành liên quan đến thụ động Nó thụ động xây dựng bỏ bê thụ động cho phép điều kiện xấu đi, bao gồm vắng mặt mãn tính lateness, giảm nỗ lực, tăng tỷ lệ lỗi Do đó, phản ứng thụ động phá hoại LO: Khó khăn: Nhiệm vụ vừa phải Thể loại: Tổng kết Kết học tập: Xác định hành vi tổ chức xác định biến liên quan đến nghiên cứu 116) Tự đánh giá lõi gì? Phân biệt: Nghiên cứu người tự đánh giá lõi tích cực, tức người tin vào giá trị bên lực họ, hài lòng với cơng việc họ so với người tự đánh giá yếu họ thấy cơng việc họ hồn thiện đầy thách thức, họ có nhiều khả bị lôi vào công việc đầy thử thách từ đầu Những người có đánh giá cốt lõi tiêu cực đặt mục tiêu tham vọng có nhiều khả từ bỏ gặp khó khăn có khả bị mắc kẹt công việc nhàm chán, lặp lặp lại so với người có tự đánh giá lõi tích cực LO: Khó khăn: Nhiệm vụ vừa phải Thể loại: Tổng hợp Kết học tập: Định nghĩa hành vi tổ chức xác định biến liên quan đến nghiên cứu 117) Thảo luận xem liệu hài lòng nhân viên có liên quan đến kết khách hàng tích cực hay không Trả lời: Bằng chứng cho thấy nhân viên hài lòng làm tăng hài lòng khách hàng lòng trung thành Trong tổ chức dịch vụ, trì khách hàng đào phụ thuộc nhiều vào cách thức Vì nhân viên hài lòng bị doanh thu, khách hàng có nhiều khả gặp phải gương mặt quen thuộc nhận dịch vụ có kinh nghiệm Những phẩm chất tạo hài lòng khách hàng Lòng trung thành LO: Khó khăn: Nhiệm vụ vừa phải Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Xác định hành vi tổ chức xác định biến liên quan đến nghiên cứu 52 118) Có mối quan hệ hài lòng cơng việc doanh thu khơng? Giải thích câu trả lời: Mối quan hệ hài lòng cơng việc doanh thu mạnh so với hài lòng vắng mặt Mối quan hệ hài lòng-doanh thu bị ảnh hưởng bởiVí dụ, nhân viên cung cấp đề nghị việc làm khơng mong muốn, khơng hài lòng cơng việc dự đốn doanh thu nhân viên có nhiều khả để lại phản ứng với "kéo" (thu hút công việc khác) "đẩy" ( Tương tự vậy, khơng hài lòng cơng việc có nhiều khả chuyển thành doanh thu hội việc làm dồi nhân viên cảm thấy dễ dàng di chuyển Cuối cùng, nhân viên có "vốn nhân lực" cao (giáo dục cao, khả cao), cơng việc khơng hài lòng có nhiều khả chuyển thành doanh thu họ có, cảm nhận, nhiều lựa chọn thay có sẵn LO: Khó khăn: Nhiệm vụ vừa phải Thể loại: Khái niệm Kết học tập: Xác định hành vi tổ chức xác định biến liên quan đến nghiên cứu 119) Độ lệch nơi làm việc gì? Giải thích Trả lời: bất mãn cơng việc mối quan hệ đối kháng với đồng nghiệp dự đốn nhiều hành vi tổ chức tìm không mong muốn, bao gồm nỗ lực tổ chức cơng đồn, lạm dụng thuốc, ăn cắp cơng việc, xã hội hóa mức, nhà nghiên cứu chậm trễ tranh luận hành vi số hội chứng lớn gọi tà hành vi nơi làm việc (hoặc hành vi phản tác dụnghoặc nhân viên khơng thích mơi trường làm việc họ, họ trả lời cách đó, lúc dễ dàng dự đốn xác cách nhân viên bỏ thuốc khác ... người có mức độ hài lòng cơng việc cao có thái độ tích cực cơng việc, người khơng hài lòng với cơng việc có thái độ tiêu cực công việc Mặt khác, tham gia công việc đo lường mức độ mà người xác... hình thành thái độ giá trị cá nhân 110) So sánh đối chiếu hài lòng công việc, tham gia công việc vàcam kết tổ chức Trả lời: Sự hài lòng cơng việc đề cập đến thái độ chung cá nhân cơng việc họ Một... sánh mức độ hài lòng cơng việc Rachel Peter? Mô tả cách bạn đo lường mức độ hài lòng họ mức sống thoải mái đất nước họ $ 40,000 Ngồi ra, nêu tên ba thái độ cơng việc đóng vai trò mức độ hài lòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thái độ và sự hài lòng trong công việc , Thái độ và sự hài lòng trong công việc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay