DAN TRUC TIEP GIAN TIEP

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 19:58

1 Hôm ấy, dọn cho ngăn túi áo rét gái sáu tuổi phát ngăn túi đôi găng tay Nghĩ đôi đủ giữ ấm tay tơi bảo con: “Vì mang tới hai đôi găng tay túi áo ?” Con trả lời: ”Con làm từ lâu Mẹ biết mà, có nhiều bạn học mà khơng có găng tay Nếu cho bạn mượn tay bạn không bị lạnh “ Khi bàn giáo dục nhà thơ Tago- người Ấn Độ có nói: “Giáo dục người đàn ơng người đàn ông, giáo dục người đàn bà gia đình, giáo dục người thầy xã hội." Hãy chuyển lời dẫn trực tiếp thành lời dẫn gián tiếp Nó đưa cho tơi ba đồng bảo: “Con biếu thầy ba đồng để thầy ăn quà; xưa nhà chẳng ni thầy bữa nào, lo; thầy bòn vườn đất với làm thuê làm mướn thêm cho người ta đủ ăn; chuyến cố chí làm ăn, có bạc trăm về; khơng có tiền sống khổ sống sở làng này, nhục lắm!
- Xem thêm -

Xem thêm: DAN TRUC TIEP GIAN TIEP , DAN TRUC TIEP GIAN TIEP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay