BÀI tập TIẾNG VIỆT 9 tự SOẠN

12 5 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 19:58

E SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG: Bài 1: Từ chân câu sau từ nhiều nghĩa Hãy xác định: - Ở câu nào, từ chân dùng với nghĩa gốc - Ở câu nào, từ chân dùng với nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ - Ở câu nào, từ chân dùng với nghĩa chuyển theo phương thức hoán dụ a Đề huề lưng túi gió trăng Sau chân theo vài thằng con b Năm em học sinh lớp 9A có chân đội tuyển trường dự “Hội khoẻ Phù Đổng” c Dù nói ngả nói nghiêng Lòng ta vững kiềng ba chân d Buồn trông nội cỏ rầu rầu Chân mây mặt đất màu xanh xanh Bài 2: Đọc hai câu thơ sau: Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ Từ mặt trời câu thơ thứ hai sử dụng theo phép tu từ từ vựng nào? Có thể coi tượng nghĩa gốc từ phát triển thành nhiều nghĩa khơng? Vì sao? Bài 3: Các từ in đậm ví dụ sau dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển, nghĩa chuyển chuyển nghĩa theo phương thức nào? a Thưa rằng: “Tôi thiệt người ngay, Sa nên lầm tay đồ b Gìn vàng giữ ngọc cho hay, Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời c - Hơm qua tát nước đầu đình Bỏ qn áo cành hoa sen - Nghi ngút đầu ghềnh toả khói hương Miếu miếu vợ chàng Trương d Buồn trông nội cỏ rầu rầu Chân mây mặt đất màu xanh xanh ( Trích Truyện Kiều – N.Du) Cái chân thoăn Cái đầu nghênh nghênh (Tố Hữu- Lượm) Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê trắng điểm vài hoa (Nguyễn Du, Truyện Kiều) e - Làn thu thuỷ nét xuân sơn, Hoa ghen thua thắm liễu hờn xanh (Truyện Kiều, Nguyễn Du) - Hoa cười ngọc đoan trang, Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da (Truyện Kiều, Nguyễn Du) g - Gần xa nô nức yến anh Chị em sắm sửa hành chơi xuân” (Nguyễn Du, Truyện Kiều ) Trước lầu Ngưng Bích khoá xuân Vẻ non xa trăng gần chung” (Nguyễn Du, Truyện Kiều) CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI Điền từ thiếu để hồn chỉnh khái niệm sau: - Phương châm lượng: Khi giao tiếp, ; nội dung lời nói phải , không thiếu, không thừa - Phương châm chất: Khi giao tiếp đừng nói - Phương châm cách thức: Khi giao tiếp cần ý nói tránh - Phương châm quan hệ: Khi giao tiếp cần nói tránh - Phương châm lịch sự: Khi giao tiếp cần Vận dụng phương châm lượng để phân tích lỗi câu sau: a Trâu loài gia súc nuôi nhà b Én lồi chim có hai cánh Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống (nói trạng; nói nhăng nói cuội; nói có sách, mách có chứng; nói dối; nói mò) Cho biết từ ngữ vừa điền có liên quan đến phương châm hội thoại nào? a Nói có chắn b Nói sai thật cách cố ý, nhằm che dấu điều c Nói cách hú họa, khơng có d Nói nhảm nhí, vu vơ e Nói khốc lác, làm vẻ tài giỏi nói chuyện bơng đùa, khốc lác cho vui Những thành ngữ sau có liên quan đến phương châm hội thoại nào: - ăn đơm nói đặt - ăn ốc nói mò - ăn khơng nói có - cãi chày cãi cối - khua môi múa mép - nói dơi nói chuột - hứa hươu hứa vượn - nói băm nói bổ - nói đấm vào tai - điều nặng tiếng nhẹ - nửa úp nửa mở - mồm loa mép giải , - đánh trống lảng - nói dùi đục chấm mắm cáy Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống: (nói móc, nói đầu đũa, nói leo, nói mát, nói hớt), cho biết từ ngữ có liên quan đến phương châm hội thoại ? a Nói dịu nhẹ khen, thật mỉa mai, chê trách : b Nói trước lời mà người khác chưa kịp nói : c Nói nhằm châm chọc điều khơng hay người khác cách cố ý d Nói chen vào chuyện người không hỏi đến e Nói rành mạch, cặn kẽ có trước có sau CÁCH DẪN TRỰC TIẾP, CÁCH DẪN GIÁN TIẾP Bài Điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh khái niệm : - Dẫn trực tiếp tức .lời nói hay ý nghĩ ; lời dẫn trực tiếp - Dẫn gián tiếp tức lời nói hay ý nghĩ có ; lời dẫn gián tiếp không Bài Tìm lời dẫn đoạn trích sau Cho biết lời nói hay ý nghĩ dẫn, lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp a Nó làm in trách tơi ; kêu ử, nhìn tơi, muốn bảo tơi : « A ! Lão già tệ ! Tôi ăn với lão mà lão xử với ? » b Sau thằng đi, lão tự bảo : « Cái vườn ta Hồi mồ ma mẹ nó, mẹ cố thắt lưng buộc bụng, dè sẻn mãi, để năm mươi đồng bạc tậu Hồi ấy, thức rẻ » Bài Chuyển lời dẫn trực tiếp đoạn trích sau thành lời dẫn gián tiếp : Hôm sau, Linh Phi lấy túi lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giải Xính Hỗn đưa Phan khỏi nước Vũ Nương nhân đưa gửi hoa vàng mà dặn : - Nhờ nói hộ với chàng Trương, nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập đàn giải oan bến sông, đốt đèn thần chiếu xuống nước, trở (Nguyễn Dữ, Chuyện người gái Nam Xương) Anh xoay sang người gái mắt đọc sách, mắt lắng nghe, chân cô đung đưa khe khẽ, nói: - Và thấy đấy, lúc tơi có người trò chuyện Nghĩa có sách mà Mỗi người viết vẻ Trong lúc người xơn xao vui vẻ phía sau lưng, bác lái xe quay sang nhà họa sĩ nói vội vã: - Tôi giới thiệu với bác người cô độc gian Thế bác thích vẽ Họ hàng làng xóm bênh vực biện bạch cho nàng, chẳng ăn thua Nàng bất đắc dĩ nói: - Thiếp nương tựa vào chàng có thú vui nghi gia nghi thất Đoạn nàng tắm gội chay sạch, bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà than rằng: - Kẻ bạc mệnh duyên phận hẩm hiu, chồng rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sơng có linh, xin ngài chứng giám Vũ Nương nói: - Tôi bị chồng ruồng rẫy, già chốn làng mây cung nước, mặt mũi nhìn thấy người ta nữa! Chồng vội gọi, nàng dòng mà nói vọng vào: - Thiếp cảm ơn đức Linh Phi, thề sống chết không bỏ Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở nhân gian Tơi gái Hà Nội Nói cách khiêm tốn, tơi gái Hai bím tóc dày, tương đối mềm, cổ cao, kiêu hãnh đài hoa loa kèn Còn mắt tơi anh lái xe bảo: “Cơ có nhìn mà xa xăm” ! ( .) Sau thằng đi, lão tự bảo : « Cái vườn ta Hồi mồ ma mẹ nó, mẹ cố thắt lưng buộc bụng, dè sẻn mãi, để năm mươi đồng bạc tậu Hồi ấy, thức rẻ » NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ NGHĨA HÀM Ý Những câu in nghiêng phần trích sau chứa hàm ý gì? a Bác sĩ cầm mạch bệnh nhân, khẽ lắc đầu, nhìn người nhà: - Chậm rồi! b Bác lái xe dắt lại chỗ nhà hội họa cô gái : - Đây, giới thiệu với anh họa sĩ lão thành Và kĩ sư nông nghiệp Anh đưa khách nhà Tuổi già cần nước chè: Lào Cai sớm c Anh Sáu ngồi im, giả vờ khơng nghe, chờ gọi « Ba vô ăn cơm » Con bé đứng bếp nói vọng : - Cơm chín ! Anh không quay lại d - Anh nói – Ơng giục - Báo cáo hết ! Còn hai mươi phút Bác cô vào nhà Chè ngấm Thì ngắn ngủi ại thúc giục người họa sĩ già Ơng theo liền anh niên vào nhà, đảo nhìn qua lượt trước ngồi xuống ghế e Thoắt trông nàng chào thưa : « Tiểu thư có đến ! Đàn bà dễ có tay Đời xưa mặt đời gan ! Dễ dàng thói hồng nhan Càng cay nghiệt oan trái nhiều » Tiểu thư hồn lạc phách xiêu Khấu đầu trướng liệu điều kêu ca Tìm hàm ý Lỗ Tấn qua việc ơng so sánh “hi vọng” với “con đường” câu sau: Tơi nghĩ bụng: Đã gọi hi vọng khơng thể nói đâu thực đâu hư Cũng giống đường mặt đất; mặt đất vốn làm có đường Người ta thành đường thơi 3) Từ “nhỏ bé” câu thơ sau mang hàm ý ? “Người đồng thơ sơ da thịt Chẳng nhỏ bé đâu con” (Y Phương –Nói Với con) 4) Tìm câu chứa hàm ý có đoạn trích sau cho biết nội dung hàm ý a) - Trời ơi, có năm phút! Chính anh niên giật nói to, giọng cười đầy tiếc rẻ Anh chạy phía sau nhà, trở vào lền, tay cầm ( Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long) b) " Tôi lên tiếng mở đường cho nó: - Cháu phải gọi "Ba chắt nước dùm con", phải nói vây? Nó khơng để ý đến câu nói tơi, lại kêu lên: - Cơm sôi rồi, nhão bây giờ! Anh Sáu ngồi im." ("Chiếc lược ngà" - Nguyễn Quang Sáng") PHÉP LIÊN KẾT Bài 1: Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu đề: Vừa lúc ấy, tơi đến gần anh Với lòng mong nhớ anh, anh nghĩ rằng, anh chạy xô vào lòng anh, ơm chặt lấy cổ anh Anh vừa bước, vừa khom người đưa tay đón chờ Nghe gọi, bé giật mình, tròn mắt nhìn Nó ngơ ngác, Còn anh, anh khơng ghìm xúc động (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà) a) Chỉ câu văn có chứa thành phần khởi ngữ b) Hãy cho biết câu thứ câu thứ hai đoạn trích liên kết với phép liên kết nào? c) Từ “tròn” câu “Nghe gọi, bé giật mình, tròn mắt nhìn.” dùng từ thuộc từ loại nào? Bài 2: Chỉ phép liên kết đoạn trích sau 1) Dường vật bình tĩnh, phớt lờ biến động chung kim đồng hồ Nó chạy, sinh động nhẹ nhàng, đè lên số vĩnh cửu Còn đằng kia, lửa chui vào bên dây mìn, chui vào ruột bom (Lê Minh Khuê, Những xa xôi) 2) “Mưa Nhưng mưa đá Lúc đầu tơi khơng biết Nhưng có tiếng lanh canh gõ hang” ( Lê Minh Khuê, Những xa xôi) SỰ PHÁT TRIỂN NGHĨA CỦA TỪ Bài 1: Đọc hai câu thơ sau cho biết từ hoa thềm hoa, lệ hoa dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Có thể coi tượng chuyển nghĩa làm xuất từ nhiều nghĩa khơng? Vì sao? “Nỗi thêm tức nỗi nhà, Thềm hoa bước lệ hoa hàng!” ( Nguyễn Du, Truyện Kiều) Bài 2: Những từ in nghiêng câu sau dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? a) Những giỏ xe chở đầy hoa phượng b) Tên riêng viết hoa c) Trước lầu Ngưng bích khóa xn Vẻ non xa trăng gần chung (Truyện Kiều - Nguyễn Du) d) Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê trắng điểm vài hoa CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP – KHỞI NGỮ Bài 1: Xác định gọi tên thành phần biệt lập câu sau đây: 1) Nhưng mà ơng sợ, có lẽ ghê rợn tiếng nhiều 2) Người nói viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga Người làm nhiều nghề 3) Chao ôi, bắt gặp người hội hạn hữu cho sáng tác, hồn thành sáng tác chặng đường dài 4) Ông lão ngừng lại ngờ ngợ lời khơng Chả nhẽ bọn làng lại đổ đốn đến 5) Tác giả thay mặt cho đồng bào miền Nam – người xa, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn 6) Lan - bạn thân - học giỏi lớp 7) Lão không hiểu tôi, nghĩ vậy, buồn 8) Sương chùng chình qua ngõ Hình thu Trời ơi, có năm phút! 10 Thưa ông, chúng cháu Gia Lâm lên 11 Hãy bảo vệ trái đất, nhà chung chúng ta, trước nguy gây ô nhiễm môi trường gia tăng 12 Ơi, kì lạ thiêng liêng - bếp lửa! 13 Nam, bạn thân tớ, chuyển lên thành phố 14 Có lẽ, chiều trời mưa 15 Than ôi ! Thời oanh liệt đâu 16 Hình bạn Lan 17 Chúng tôi, người - kể anh, tưởng bé đứng n thơi 18 Quê hương ! Lòng tơi sơng Tình Bắc Nam chung chảy dòng 19 Vũ Thị Thiết, người gái quê Nam Xương, tính thuỳ mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp 20 Ngồi cửa sổ bơng hoa lăng thưa thớt - giống hoa nở, màu sắc nhợt nhạt Hẳn có lẽ hết mùa, hoa vãn cành, bơng hoa cuối sót lại trở nên đậm sắc Bài 2: Tìm khởi ngữ câu sau: 1) Nhìn cảnh người chảy nước mắt Còn tơi, tơi cảm thấy có bóp nghẹt trái tim 2) Kẹo đây, lấy mà chia cho em 3) Một anh bạn trạm đỉnh Phan-xi-păng ba ngàn trăm bốn mươi hai mét cháu Bài 3: Chuyển câu sau thành câu có chứa khởi ngữ Nam học toán giỏi Lan học văn giỏi Lan hát hay Ông người tiếng giới Chị chăm làm việc ... - ăn đơm nói đặt - ăn ốc nói mò - ăn khơng nói có - cãi chày cãi cối - khua môi múa mép - nói dơi nói chuột -. .. vượn - nói băm nói bổ - nói đấm vào tai - điều nặng tiếng nhẹ - nửa úp nửa mở - mồm loa mép giải , - đánh trống lảng... lên tiếng mở đường cho nó: - Cháu phải gọi "Ba chắt nước dùm con", phải nói vây? Nó khơng để ý đến câu nói tơi, lại kêu lên: - Cơm sôi rồi, nhão bây giờ! Anh Sáu ngồi im." ("Chiếc lược ngà" - Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập TIẾNG VIỆT 9 tự SOẠN , BÀI tập TIẾNG VIỆT 9 tự SOẠN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay