Đồ án chi tiết máy thiết kế hộp giảm tốc bánh răng trục vít

65 14 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 19:45

Đồ án Chi tiết máy: Thiết kế hộp giảm tốc bánh răng trục vít bao gồm những nội dung về tính động học hệ dẫn động; tính toán thiết kế chi tiết máy; thiết kế trục, lựa chọn ổ lăn và khớp nối; tính toán và chọn các yếu tố của vỏ hộp và các chi tiết khác; bôi trơn và điều chỉnh ăn khớp; bảng kê kiểu lắp và dung sai lắp ghép. GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CƠNG NGHỆ CƠ KHÍ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG TRỤC VÍT Chun ngành : CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY GVHD: Hồ Thị Mỹ Nữ SVTH: Phạm Quang Kiên MSSV: 2003100006` LỚP: 01DHCK NĂM HỌC: 2010-2014 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2013 SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐIỂM: Tp.HCM, Ngày……tháng……năm 2013 KÝ TÊN SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG  _ _ SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Yêu cầu đồ án SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY LỜI CẢM ƠN Trong kinh tế ngành cơng nghiệp phát triền mạnh.Cơng nghiệp hóa đại hóa kinh tế.Trong ngành khí xem ngành chủ lực công nghiệp Đối với sinh ngành khí sau trường trang bị đầy đủ kiến thức để góp phần vào xây dựng kinh tế nước nhà ngày phát triển mạnh.Nhất ngành công nghiệp, xu công nghiệp hóa đại hóa Đối với em sinh viên khoa khí trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm TP.Hồ Chí Minh Đã học tập trường Được tận tình bảo thầy cô giáo khoa,cung cấp cho em nhiều kiến thức để trường áp dụng vào cơng việc thực tiễn góp phần vào phát triển công nghiệp nước ta Trong trình học tập trường, em nghiên cứu nhiều mơn học, từ lý thuyết đến thực hành.Trong có mơn ‘Đồ Án Chi Tiết Máy’.Là mơn quan trọng ngành khí mà sinh viên khí phải làm Đối với riêng cá nhân em, nhận đề tài đồ án chi tiết máy: “ Thiết kế hộp giảm tốc bánh trục vít ” Còn gặp nhiều khó khăn bước đầu tận tình bảo thầy khoa, giúp em tự tin để hồn thành đồ án cách tốt nhất.Trong có Hồ Thị Mỹ Nữ giáo viên hướng dẫn cho em làm đồ án chi tiết máy Được hướng dẫn tận tình giúp em có vốn kiến thức để hoàn thành đồ án cách tốt nhât Qua thời gian làm việc cô Hồ Thị Mỹ Nữ em thấy kiến thức chuyên ngành khí cải thiện lên nhiều Tuy nhiên lần đầu tính tốn thiết kế nên điểm thiếu sót, em mong giúp đỡ góp ý thầy để kiến thức em cải thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn tận tình giúp đỡ cô Hồ Thị Mỹ Nữ để em hồn thành tốt mơn học SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Phạm Quang Kiên Yêu cầu đồ án: I II Thiết kế hệ thống truyền động dựa kiến thức học: - Tính tốn cơng suất, số vòng quay, tỉ số truyền - Tính tốn truyền - Phân tích lực, tính tốn độ bền trục, then, lựa chọn dạng ổ thích hợp Tập thuyết minh, vẽ A0 + vẽ A3 thực AutoCAD Thời gian làm việc ca, tải trọng hình vẽ Các thơng số cho: P = 4,3(kW) n = 27(v/p) Thời gian làm việc : Lh= 16000h Làm việc : ca Sơ đồ phân bố tải trọng SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY I TÍNH ĐỘNG HỌC HỆ DẪN ĐỘNG 1.Chọn động a Chọn hiệu suất hệ thống  Hiệu suất truyền động : + Với : Hiệu suất nối trục đàn hồi : Hiệu suất truyền bánh : Hiệu suất truyền trục vít ( z1=2 ) : Hiệu suất truyền xích để hở : Hiệu suất cặp ổ lăn b Tính cơng suất cần thiết  Cơng suất tính tốn  Cơng suất cần thiết c Xác định số vòng quay sơ động  Số vòng quay trục cơng tác (vòng/phút)  Chọn sơ tỷ số hệ thống (tra bảng 2.4, trang 21,sách (1)) SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY 60 2= 120 uh tỉ số truyền HGT bánh trục vít uh=6090 -ux tỉ số truyền truyền xích : ux=25  Số vòng quay sơ động (vòng/phút) - Chọn số vòng quay sơ động ( vòng/ phút ) d Chọn động điện  Động điện có thơng số phải thỏa mãn :   Tra bảng P.13 trang 236, Tài liệu (1) ta chọn  Động 4A112M2Y3 Phân phối tỉ số truyền  Tỷ số truyền chung hệ chuyển động - Ta có : uch = uh ux ( 1) Tỉ số truyền truyền xích chọn sơ bộ: (tra bảng 2.4, trang 21,sách [1] ) u = u utv br (2) - Mà h Để chọn ubr ta dựa vào hình 3.25[1] ( trang 48) Vì cặp bánh thẳng nên ta chọn C = 0,9 Dựa vào uh = 43,2 , gióng lên ta có ubr = Thay lại công thức ( 2) ta được: - Ta chọn utv = 22, uh = 45 Thay vào cơng thức (1) ta có tỉ số truyền xích Xác định cơng suất, momen số vòng quay trục a Phân phối cơng suất trục SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY b Tính tốn số vòng quay trục c Tính tốn Momen xoắn trục d Bảng thơng số kĩ thuật Trục Động Thông số Công suất P (kW) Tỷ số truyền u Số vòng quay n 2922 (vòng/phút ) Momen xoắn T (Nmm) I II III Cơng tác 4,3 2,4 2922 25,62 II TÍNH TỐN, THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY Thiết kế truyền bánh SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Các thông số truyền bánh u1 = P1 = 6,255 kW P2 = 5,945 kW n1 = 2922 vòng/phút, n2 = 1352,778 vòng/phút T1 = 20443,28 N.mm, T2 = 41969 N.mm a Chọn vật liệu: - Vì cơng suất bánh dẫn P1 = 6,255 không lớn Do khơng có u cầu đặc biệt theo quan điểm thống hóa thiết kế, thuận tiện việc gia công chế tạo , ta chọn vật liệu làm bánh Với HB1 ≥ HB2 + (10 ÷ 15) Cụ thể chọn vật liệu thép 45 cải thiện Bánh nhỏ ( bánh ) : HB1 = 241…285 có Chọn HB1=250 Bánh lớn ( bánh ) : HB2 = 192…240 Chọn HB2=235 b Ứng suất cho phép  Ứng suất tiếp xúc cho phép[σH] ứng suất uốn cho phép [σF] Theo công thức 6.1 6.2[1] [σ H ] = (σ H lim S H ).Z R Z v K xH K HL [σ F ] = (σ F lim S F ).YR Ys K xF K FC K FL Trong đó: ZR -hệ số xét đến ảnh hưởng độ nhám bề mặt làm việc Zv - hệ số xét đến ảnh hưởng vận tốc vòng KxH – hệ số xét đến ảnh hưởng kích thước bánh YR – hệ số xét đến ảnh hưởng độ nhám bề mặt SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang 10 GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Fr'0 = 7522 + 1582 = 768( N ) Fr'1 = 284 + 1582 = 325( N ) ' ' Do Fr > Fr1 nên ta kiểm tra khả tải động ổ không chịu tác động lực hướng tâm Fr = 768 N Theo công thức 11.3[1] ta có: Q = (XVFr + YFa)ktkđ Với Fa = X: hệ số tải trọng hướng tâm, X = V: hệ số kể đến vòng quay, V = (vòng quay) Kt : hệ số kể đến ảnh hưởng nhiệt độ, kt = (t < 1000) Kd : hệ số kể đến đặc tính tải trọng, theo bảng 11.3[1], chọn kd = 1,3 Do đó: Q = 1.1.768.1.1,3 = 998,4 (N) Do tải trọng thay đổi nên ta có tải trọng động quy ước là: ' Theo cơng thức 11.1[1] ta có: m Cd = QE L Với QE : tải trọng động quy ước m: với ổ bi m = (bậc đường cong mỏi) L : tuổi thọ ổ, tính triệu vòng quay Theo cơng thức 11.2[1] ta có: Lh 60n L= Với 10 Lh : tuổi thọ ổ, Lh = 16000 n = 2922 vòng/phút ⇒L= 16000.60.2922 = 2805 10 (triệu vòng) ⇒ C d = 0,872.3 2805 = 12,3 (kN) < C = 20,1 kN Vậy ổ thoả mãn khả tải động  Kiểm nghiệm khả tải tĩnh ổ Theo cơng thức 11.19[1] ta có: Qt = X0Fr + Y0Fa Do Fa = X0 : hệ số tải trọng hướng tâm, theo bảng11.6[1] , X0 = 0,6 ' => Qt = 0,6.768 = 461 < Fr = 768 N Do đó: Q0 = 768 N => Q0 < C0 SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang 51 GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY => ổ thoả mãn khả tải tĩnh b Trục  Chọn loại ổ lăn Do vận tốc trượt truyền bánh víttrục vít lớn, nhiệt sinh nhiều, trục bị giãn dài trình làm việc Mặt khác tải trọng dọc trục lớn Do ta sử dụng ổ bi đỡ tuỳ động vị trí bánh trục vít, ổ lại sử dụng ổ kép cặp ổ đũa côn  Chọn sơ đồ, kích thước ổ kép Từ sơ đồ kết cấu trục với dngõng = 30 mm, theo bảng P2.11 ta chọn ổ đũa côn cỡ trung rộng ký hiệu 7606 có kích thước sau: -Đường kính trong: d = 30 mm -Đường kính ngồi: D = 72 mm -Khả tải tĩnh: Co = 51 kN -Khả tải động: C = 61,3 kN -Góc ăn khớp: α = 12,000  Tính kiểm nghiệm khả tải động ổ Ta có: F + F = 1462 + 96 = 175( N ) x4 y4 Fr4 = Theo cơng thức 11.3[1] ta có: Q = (0,6XVFr + YFa)ktkđ Theo cơng thức 11.15b[1] ta có tải trọng dọc trục là: Fa = 0,5.0,83.e.Fr + Fat Với Fat = 303N e = 1,5tgα = 1,5.tg12 = 0,3188 => Fa = 0,5.0,83.0,3188.175 + 303 = 359 (N) Fa 359 = = 2,05 VF 175 r Do ổ thoả mãn khả tải động  Kiểm nghiệm khả tải tĩnh ổ Theo công thức 11.19[1] tải trọng tĩnh quy ước tác dụng vào ổ là: Qt = 0,6.X0Fr + Y0Fa Do Fa = X0 : hệ số tải trọng hướng tâm, theo bảng 11.6[1] có X0 = 0,5 Y0 = 0,22cotgα = 0,22.cotg12 = 1,04 => Qt = 0,6.0,5.175+1,04.359 = 426 > Fr Do đó: Q0 = 426 N => Q0 < C0 = 51 kN => ổ thoả mãn khả tải tĩnh  Chọn ổ bi đỡ tuỳ động Với đường kính ngõng trục dngõng = 30 mm, theo bảng P2.7[1] ta chọn ổ bi đỡ cỡ nhẹ có ký hiệu 206 có kích thước sau: -Đường kính trong: d = 30 mm -Đường kính ngồi: D = 62 mm -Khả tải tĩnh: Co = 10,2 kN -Khả tải động: C = 15,3 kN  Tính kiểm nghiệm khả tải động ổ 2 Fr3 = 875 + 474 = 995( N ) Theo cơng thức 11.6[1] ta có: Q = VFr ktkđ Trong đó: V: hệ số kể đến vòng quay, V = (vòng quay) Kt : hệ số kể đến ảnh hưởng nhiệt độ, kt = (t < 1000) SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang 53 GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Kd : hệ số kể đến đặc tính tải trọng, theo bảng 11.3[1], chọn kd = 1,3 Do đó: Q = 1.995.1.1,3 = 1293,5 (N) Do tải trọng thay đổi nên ta có tải trọng động quy ước là: Theo cơng thức 11.1[1] ta có: m Cd = QE L Với QE : tải trọng động quy ước m: bậc đường cong mỏi, m = L : tuổi thọ ổ, tính triệu vòng quay Theo cơng thức 11.2[1] ta có: Lh 60n L= Với 10 Lh : tuổi thọ ổ, Lh = 16000 N2 = 1352,778 vòng/phút 16000.60.1352,778 ⇒L= = 1299 10 (triệu vòng) ⇒ C d = 1,133 1299 = 12,3 (kN) < C = 25,7 kN Vậy ổ thoả mãn khả tải động  Kiểm nghiệm khả tải tĩnh ổ Theo công thức 11.19[1] 11.20[1], Fa = => Q0 = Fr = 995 N => Q0 < C0 = 10,2 kN => ổ thoả mãn khả tải tĩnh c Trục  Chọn loại ổ lăn Trên trục có gắn bánh vít, yêu cầu ăn khớp bánh vít nên trục cần có độ cứng vững cao, ta sử dụng cặp ổ đũa  Chọn sơ đồ, kích thước ổ Từ sơ đồ kết cấu trục với dngõng = 65 mm, theo bảng P2.11 ta chọn ổ đũa côn cỡ trung ký hiệu 7313 có kích thước sau: -Đường kính trong: d = 65 mm -Đường kính ngồi: D = 140 mm -Khả tải tĩnh: Co = 111 kN -Khả tải động: C = 134 kN -Góc ăn khớp: α = 11,5  Tính kiểm nghiệm khả tải động ổ Ta có: SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang 54 GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ Fr5 = ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Fx25 + Fy25 = 1522 + 30672 = 3071( N ) F + F = 1522 + 8896 = 8897( N ) x6 y6 Fr6 = e = 1,5.tgα = 1,5.tg11,5 = 0,31 Lực dọc trục lực hướng tâm sinh ổ là: Fs5 = 0,83e.Fr5 = 0,83.0,31.3071 = 790 N Fs6 = 0,83e.Fr6 = 0,83.0,31.8897 = 2289 N Theo bảng 11.5[1], tổng lực dọc trục tác dụng lên ổ là: ∑F ∑F a5 = Fs + Fat = 2289 + 38 = 2327N a6 = Fs − Fat = 790 − 38 = 752N Do ∑F ∑F a5 a6 Ta có: > Fs ⇒Fa = ∑ Fa = 2327( N ) < Fs ⇒Fa = Fs = 2289( N ) Fa 2327 = = 0,75 > e VFr 1.3071 Theo bảng 11.4[1] ta có: X5 = 0,4; Y5 = 0,4.cotgα = 0,4.cotg11,5 = 1,97 Fa 2289 = = 0,26 < e VFr 1.8897 => X6 = 1, Y6 = Theo công thức 11.3[1] tải trọng quy ước ổ là: Q5 = (X5VFr5 + Y5Fa5)ktkđ = (0,4.1.3071 +1,97.2327)1.1,3 = 7556 N Q6 = (X6VFr6 + Y6Fa6)ktkđ = 1.1.8897 1.1,3 = 11566 N Với V: hệ số kể đến vòng quay, V = (vòng quay) Kt : hệ số kể đến ảnh hưởng nhiệt độ, kt = (t < 1000) Kd : hệ số kể đến đặc tính tải trọng, theo bảng 11.3[1], chọn kd = 1,3 => Q6 > Q5 Vậy ta cần kiểm nghiệm cho ổ đủ Do truyền làm việc với tải trọng thay đổi nên theo công thức 11.12[1], tải trọng động tương đương tác dụng lên ổ là: Theo công thức 11.1[1] ta có: m Với Cd = QE L QE : tải trọng động tương đương SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang 55 GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY 10 m: bậc đường cong mỏi, m = L : tuổi thọ ổ, tính triệu vòng quay Theo cơng thức 11.2[1] ta có: Lh 60n L= Với 10 Lh : tuổi thọ ổ, Lh = 16000 n3 = 61,49 vòng/phút ⇒L= 16000.60.61,49 = 59 10 (triệu vòng) 10 ⇒ C d = 10,132 59 = 34,43 (kN) < C = 61,3 kN => ổ thoả mãn khả tải động  Kiểm nghiệm khả tải tĩnh ổ Theo công thức 11.19[1] tải trọng tĩnh quy ước tác dụng vào ổ là: Qt = X0Fr + Y0Fa Do Fa6 = 2289 N Fa5 = 2327 N X0 : hệ số tải trọng hướng tâm, theo bảng 11.6[1] có X0 = 0,5 Y0 = 0,22cotgα = 0,22.cotg11,5 = 1,08 Nên ta có: Qt6 = (0,5.8,897+1,08.2,289) = 6,92 Qt5 = (0,5.3,071+1,08.2,327) = 4,05 Do lấy Q0 = 6,92 kN => Q0 < C0 = 111 kN => ổ thoả mãn khả tải tĩnh Chọn khớp nối Sử dụng phương pháp nối trục vòng đàn hồi Hai nửa nối trục nối với phận đàn hồi, sử dụng phận đàn hồi cao su Nhờ có phận đàn hồi nối trục đàn hồi có khả giảm va đập chấn động, đề phòng cộng hưởng dao động xoắn gây nên bù lại độ lệch trục Mômem xoắn danh nghĩa cần truyền là: T = 20858,35 Nmm Mơmen xoắn tính tốn là: Theo cơng thức 16.1[2] ta có: Tt = k.T Với k: hệ số chế độ làm việc, phụ thuộc vào loại máy Theo bảng 16.1[2] lấy k = Vậy Tt = 2.20,85835 = 41,7167(Nm) SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang 56 GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Theo bảng 16.10a[2], với đường kính trục 32 mm ta chọn kích thước nối trục vòng đàn hồi sau: D dm L l d1 D0 Z nmax B B1 l1 D3 l2 125 65 165 80 56 90 4600 42 Kích thước vòng đàn hồi Bảng 16.10b[2] dc dl D2 l l1 l2 14 M10 20 62 34 15 30 l3 28 28 32 h - *Kiểm nghiệm điều kiện bền vòng đàn hồi chốt Ta có điều kiện sức bền dập vòng đàn hồi là: σd = σd = 2kT ≤ [σ ] d ZDo d c l3 với [σ ] d = MPa 2.2.20858,35 = 0,59( MPa ) 4.90.14.28 thỏa mãn Ta có Điều kiện sức bền chốt: σu = lo = l1 + kTlo ≤ [σ ] u 0,1.d c3 Do Z σ d ≤ [σ ] d với [σ ] u = 60 ÷ 80MPa , l2 15 = 34 + = 41,5(mm ) 2 2.20858,35.41,5 = 17,5( MPa ) , 14 90 Ta có thỏa mãn σ u ≤ [σ ] u Vậy nối trục vòng đàn hồi chọn thỏa mãn điều kiện bền dập vòng đàn hồi chốt σu = IV TÍNH TỐN VÀ CHỌN CÁC YẾU TỐ CỦA VỎ HỘP VÀ CÁC CHI TIẾT KHÁC Các kích thước vỏ hộp giảm tốc a Chiều dày - Chiều dày thân hộp: δ = 0,03.abv-tv + = 0,03.190 + = 8,7 (mm) Lấy δ = mm - Chiều dày nắp bên: δ1 = 0,03.a + = 0,03.80 + = 5,4 (mm) wbr SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang 57 GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Lấy δ = mm - Chiều dày nắp trên: δ = 0,9.δ = 0,9.9 = 8,1 Lấy δ = = mm - Chiều dày nắp ổ kép: δ = δ1 = mm b Gân tăng cứng - Chiều dày: e = (0,8÷1)9 = 7,2 ÷ Lấy e = mm - Chiều cao: h = 50 mm - Độ dốc : 20 c Đường kính - Bulơng nền: d1 > 0,04atv-bv +10 = 0,04.190 + 10 = 17,6 Lấy d1 = 18 mm - Bulông cạnh ổ: d2 = (0,7÷0,8) d1 = 12,6÷14,4 Lấy d2 = 14 mm - Bulơng ghép nắp bích thân: d3 = (0,8 ÷ 0,9)d2 = 11,2 ÷ 12,6 Lấy d3 = 12 mm - Vít ghép nắp ổ: d4 = (0,6÷0,7)d2 = 8,4 ÷ 9,8 Lấy d4 = 10 mm - Vít ghép nắp cửa thăm: d5 = (0,5÷0,6)d2 = 7÷ 8,4 Lấy d5 = mm d Mặt bích ghép nắp thân - Chiều dày bích thân hộp S3 = (1,4 ÷ 1,8)d3 = 16,8 ÷ 21,6 mm Lấy S3 = 18 mm - Chiều dày bích nắp S4 = (0,9 ÷ 1)S3 = 16,8 ÷ 18 mm Lấy S3 = 17 mm - Chiều dày bích nắp bên S5 = (1,4 ÷ 1,8)d4 = 14÷ 18 mm Lấy S4 = 15 mm a Khe hở chi tiết - Bánh răng, bánh vít với thành hộp: ∆1 ≥ (1 ÷ 1,2 )δ = ÷ 10,8 Lấy ∆1 = 10 mm - Đỉnh bánh lớn tới đáy ∆ ≥ ( ÷ 5)δ = 27 ÷ 45 Lấy ∆1 = 30 mm SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang 58 GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY b Mặt đế hộp - Bề rộng mặt đế hộp: K1 = 3d1 = 3.18 = 54 (mm) S1 = (1,3÷1,5)d1 = 23,4÷27 Lấy S1 = 24 mm c Kích thước gối trục - Tâm lỗ bulông cạnh ổ E2 = 1,6d2 = 1,6.14 = 22,4 Lấy E2 = 22 mm R2 = 1,3d2 = 1,3.14 = 18,2 Lấy R2 = 18 mm - Bề rộng mặt ghép bulông cạnh ổ K2 = E2 + R2 + (3÷5) = 18 + 22 + (3÷5) = 43÷45 Lấy K2 = 45 mm => K3 = 40 mm d Số lượng bulông z= L+B 200 ÷ 300 Tính sơ L = l11 + l21 +2 ∆1 = 99 + 300 + 2.10 = 419 (mm) Lấy L = 420 mm B = l31 + ∆1 = 179 + 2.10 = 199 Lấy B = 200 mm ⇒Z = 420 + 200 = 3,1 ÷ 2,1 200 ÷ 300 Lấy z = Một số chi tiết khác a Cửa thăm Dùng để kiểm tra, quan sát tiết máy hộp lắp ghép để đổ dầu vào vào hộp Cửa thăm đậy nắp Trên nắp có gắn nút thơng Kích thước cửa thăm sau: Các ký hiệu kích thước bảng 18.5[2] A 100 B 75 A1 150 B1 100 C 125 K 87 R 12 Vít M8 x 22 Số lượng b Nút thông Khi làm việc, nhiệt độ hộp tăng lên Để giảm áp suất điều hồ khơng khí bên bên ngồi hộp, ta dùng nút thông Nút thông nắp cửa thăm Theo bảng 18.6[2] ta chọn kích thước nút thông sau: SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang 59 GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Ký hiệu kích thước hình vẽ bảng 18.6[2] A M27 x B 15 C 30 D 15 E 45 G 36 H 32 I K L 10 M N 22 O P 32 Q 18 R 36 S 32 c Nút tháo dầu Sau thời gian làm việc, dầu bôi trơn chứa hộp bị bẩn (do bụi bặm hạt mài), bị biến chất, cần phải thay dầu Để tháo dầu cũ, đáy hộp có lỗ tháo dầu Lúc làm việc, lỗ bịt kín nút tháo dầu Theo bảng 18.7[2] ta chọn nút tháo dầu có kích thước sau: d M20 x2 b 15 m f L 28 c 2,5 q 17,8 D 30 S 22 Do 25,4 d Kiểm tra mức dầu Ta sử dụng que thăm dầu có kết cấu kích thước hình vẽ để kiểm tra mức dầu 30 12 l Ø Ø 18 Ø 12 Ø5 e Chốt định vị Mặt ghép nắp thân nằm mặt phẳng chứa đường tâm trục Lỗ trục lắp nắp thân hộp gia công đồng thời Để đảm bảo vị trí tương đối nắp thân trước sau gia công lắp ghép, ta dùng chốt định vị Nhờ có chốt định vị, xiết bulơng khơng làm biến dạng vòng ngồi ổ (do sai lệch vị trí tương đối nắp thân), loại trừ nguyên nhân làm ổ chóng mỏi Theo bảng 18.4b[2] ta chọn chốt định vị hình có hình dạng kích thước sau: SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang 60 ... hành.Trong có mơn Đồ Án Chi Tiết Máy .Là mơn quan trọng ngành khí mà sinh viên khí phải làm Đối với riêng cá nhân em, nhận đề tài đồ án chi tiết máy: “ Thiết kế hộp giảm tốc bánh trục vít ” Còn gặp... -Khoảng cách trục -Hệ số đường kính -Tỉ số truyền -Số ren trục vít, bánh vít -Hệ số dịch chỉnh bánh vít -Góc vít -Chi u dài phần cắt ren trục vít -Modum -Chi u rộng bánh vít -Đường kính vòng chia -Đường... 4,3 2,4 2922 25,62 II TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY Thiết kế truyền bánh SVTH: PHẠM QUANG KIÊN Trang GVHD: HỒ THỊ MỸ NỮ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Các thông số truyền bánh u1 = P1 = 6,255 kW P2 = 5,945
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án chi tiết máy thiết kế hộp giảm tốc bánh răng trục vít, Đồ án chi tiết máy thiết kế hộp giảm tốc bánh răng trục vít, Thiết kế bộ truyền bánh răng, Theo bảng 6.7[1], với =0,636 = 1,08, Thiết kế bộ truyền trục vít, Thiết kế bộ truyền ngoài, Sơ đồ phân tích lực chung, Một số chi tiết khác

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay