toa mau diem đi đo khảo sát thực địa

8 13 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 19:13

ST T X Y Xã 557.781,52 561.328,99 561.505,78 562.083,27 562.071,48 562.236,48 562.943,62 562.920,05 562.920,05 563.214,69 563.603,61 563.862,90 563.898,25 563.827,54 563.898,25 563.945,40 564.098,61 564.216,47 1.750.853,49 1.752.574,19 1.751.313,13 1.751.678,49 1.750.299,57 1.752.291,34 1.751.831,70 1.752.185,27 1.752.185,27 1.752.774,55 1.753.175,26 1.754.330,25 1.752.102,77 1.753.293,119 Duy Thành 1.753.469,90 1.754.094,54 1.752.197,05 1.750.464,57 Duy Vinh 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Duy Vinh Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Vinh Duy Vinh Duy Vinh Duy Vinh Duy Vinh Duy Vinh Duy Vinh Duy Vinh Duy Vinh Duy Vinh Duy Vinh Duy Nghĩa Loại hình sử dụng đất Độ sâu Độ mặn Độ PH 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 564.334,32 564.369,68 564.346,112 1.753.022,05 Duy Vinh 1.753.293,119 Duy Vinh 1.753.493,47 564.546,46 1.751.937,77 564.935,39 1.753.069,19 565.076,82 1.752.986,69 565.265,38 1.751.018,49 565.489,31 1.751.690,27 6 565.395,03 1.751.867,06 565.501,10 1.752.550,62 568.341,43 1.751.065,63 561.411,495 1.752.067,41 563.356,12 1.751.796,34 564.263,61 1.751.643,13 564.063,25 1.751.666,70 562.825,76 1.751.819,91 8 563.014,33 1.751.760,99 563.780,40 1.750.829,92 567.433,94 1.751.949,56 Duy Vinh Duy Vinh Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Ngĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Vinh Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Nghĩa 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 564.687,89 562.743,26 562.024,34 560.562,93 561.505,78 559.926,50 561.081,49 561.470,42 561.458,63 567.752,15 563.945,40 562.613,62 557.628,31 559.101,51 560.492,21 561.116,855 561.175,78 561.352,56 561.576,49 562.142,20 1.752.892,40 1.751.760,99 1.749.993,14 1.749.875,29 1.750.806,35 1.750.912,42 1.752.232,41 1.753.776,32 1.753.469,90 1.754.129,89 1.750.499,93 1.751.772,77 1.750.664,92 1.750.606,00 1.750.334,93 1.749.863,50 1.752.314,91 1.749.957,79 1.751.289,56 1.752.951,33 Duy Nghĩa Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Vinh Duy Vinh Duy Vinh Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Vinh Duy Thành Duy Thành Duy Vinh 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 561.918,27 562.342,55 562.472,20 562.495,77 562.519,34 563.379,69 563.803,97 563.874,68 564.016,115 1.752.362,05 1.751.289,56 1.752.750,98 1.751.407,42 1.751.878,84 1.753.823,47 1.751.489,92 1.751.619,56 1.750.829,92 564.181,113 1.751.537,06 564.287,18 1.750.723,85 564.546,46 1.750.900,64 564.723,25 1.750.523,50 1 564.546,46 1.750.570,64 564.558,25 1.753.717,40 564.935,39 1.751.242,42 564.888,25 1.752.963,12 565.041,46 1.751.112,781 565.265,38 1.752.845,26 Duy Vinh Duy Thành Duy Vinh Duy Thành Duy Thành Duy Vinh Duy Thành Duy Thành Duy Nghĩa Duy Thành Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Vinh Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa 77 95 565.395,03 565.512,88 565.630,74 565.607,17 565.736,81 566.196,45 566.184,66 566.644,30 566.797,51 566.880,01 566.832,87 567.056,80 567.127,51 567.304,30 567.316,08 567.740,36 567.858,22 567.987,86 568.011,436 96 568.812,85 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 1.751.984,91 1.752.951,33 1.752.857,05 1.753.552,40 1.752.986,69 1.752.857,05 1.753.776,32 1.753.104,55 1.754.118,112 Duy Nghĩa 1.750.912,42 1.750.476,35 1.752.809,90 1.752.055,63 1.752.279,55 1.753.304,90 1.752.432,77 1.754.424,53 1.753.505,26 1.752.656,69 1.750.181,71 Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 560.963,64 561.741,49 558.724,37 559.455,08 558.017,23 559.608,29 558.783,30 559.537,58 565.029,67 564.593,61 562.601,84 561.812,20 563.992,54 563.745,04 564.322,54 563.568,26 564.711,466 563.674,33 568.200,00 1.750.169,93 1.750.464,57 1.751.537,06 1.751.301,35 1.750.841,71 1.750.134,57 1.750.511,715 1.750.252,43 1.752.444,55 1.752.538,84 1.752.786,33 1.754.188,82 1.753.964,89 1.754.365,61 1.754.118,112 Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Vinh Duy Vinh Duy Vinh Duy Vinh Duy Vinh 1.754.283,111 Duy Vinh 1.753.988,47 Duy Vinh 1.754.118,112 Duy Vinh 1.753.611,331 Duy Nghĩa 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 568.176,43 568.412,14 567.504,65 567.386,79 567.516,44 568.058,57 567.999,65 565.866,45 566.915,37 566.927,16 567.563,58 566.620,73 566.373,23 566.149,31 566.337,88 565.783,95 566.538,23 567.422,15 567.551,79 567.728,58 1.753.187,04 1.753.281,33 1.754.507,03 1.753.964,89 1.753.705,61 1.753.387,40 1.753.234,19 1.753.080,97 1.751.643,13 1.751.631,34 1.752.904,19 1.752.857,05 1.752.833,48 1.751.843,48 1.752.267,77 1.752.892,40 1.750.606,00 1.751.478,13 1.751.595,99 1.751.077,42 Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 567.504,65 565.795,74 566.927,16 565.076,82 565.548,24 563.886,47 564.133,97 562.778,62 562.495,77 562.495,77 564.628,96 567.068,58 567.563,58 568.329,64 567.445,72 1.751.207,06 1.753.257,76 1.751.419,20 1.752.303,12 1.751.784,56 1.750.676,71 1.750.900,64 1.750.994,92 1.750.806,35 1.751.772,77 1.751.089,21 1.752.585,98 1.753.375,61 1.752.491,69 1.753.069,19 Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Thành Duy Thành Duy Thành Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa Duy Nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: toa mau diem đi đo khảo sát thực địa, toa mau diem đi đo khảo sát thực địa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay