Tuần 16 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

39 23 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:52

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 Tuần 16 Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt TIẾT 1, : VẦN CÓ ĐỦ ÂM ĐỆM, ÂM CHÍNH, ÂM CUỐI MẪU : OAN – VẦN/ OAN/, /OAT/ ( Thiết kế trang 110, 111, 112, 113, 114) -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức: TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC ( TIẾT 1) I MỤC TIÊU : HS cần làm: Kiến thức: Nêu biểu giữ trật tự nghe giảng, vào lớp Nêu lợi ích việc giữ trật tự nghe giảng, vào lớp - Giữ trật tự học vào lớp để thực tốt quyền học tập, quyền bảo đảm an toàn trẻ em Kĩ năng: Rèn kĩ cho HS cần phải giữ trật tự học vào lớp 3.Thái độ: Học sinh có ý thức giữ trật tự vào lớp nghe giảng Biết nhắc nhở bạn bè thực * GDKNS: Học sinh thực giữ trật tự vào lớp nghe giảng Biết nhắc nhở bạn bè thực Góp phần hình thành phát triển lực: tự chủ, tự học, giao tiếp hợp tác; lực giải vấn đề - Năng lực tư phản biện - Năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức; phát triển thân II- CHUẨN BỊ: - GV: Vở BTĐĐ1, tranh BT 3,4 phóng to, số phần thưởng cho thi xếp hàng vào lớp Điều 28 CƯ Quốc tế Quyền trẻ em - HS: Bài hát “ Tới lớp , tới trường ” , BTĐĐ1 Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 Phương pháp , kĩ thuật dạy học- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Hoạt động khởi động: ( 3’) - HS hát hát “ Tới lớp , tới trường” ( Hoàng Vân ) - GV giới thiệu, ghi đầu lên bảng Hoạt động thành kiến thức mới: ( 29’) * Mục tiêu: - Học sinh Nêu biểu giữ trật tự nghe giảng, vào lớp Nêu lợi ích việc giữ trật tự nghe giảng, vào lớp - Giữ trật tự học vào lớp để thực tốt quyền học tập, quyền bảo đảm an toàn trẻ em * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp : Cho HS làm tập 1: Cho Học sinh quan sát tranh BT1, cho HS thảo luận thảo luận nhóm theo câu hỏi : + Em nhận thấy bạn xếp hàng vào lớp tranh ? + Em có suy nghĩ việc làm bạn tranh ? + Nếu em có mặt em làm ? * Liên hệ: GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận cặp đôi: -Để giữ trật tự, em có biết nhà trường, giáo quy định điều gì? -Để tránh trật tự, em khơng làm học, vào lớp, chơi? -Việc giữ trật tự lớp, trường có lợi cho việc học tập rèn luyện em? * Kết luận : Chen lấn , xô đẩy Tên giáo viên - Học sinh thảo luận nhóm 4, chia sẻ trước lớp - Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp Cả lớp góp ý bổ sung - Các bạn xếp hàng trật tự vào lớp.Bạn sau gạt chân , xô bạn trước ngã , chưa tốt - Em nâng bạn dậy , phủi quần áo cho bạn hỏi bạn có bị đau chỗ nhẹ nhàng khun bạn sau khơng nên có thái độ không , không tốt bạn Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 vào lớp làm ồn trật tự gây vấp ngã 2/ Cho HS thi xếp hàng vào lớp theo tổ: - Thành lập ban giám khảo - Các tổ sân xếp hàng , BGK nhận - Nêu yêu cầu thi ( theo giáo viên) xét + Tổ trưởng biết điều khiển + Ra vào lớp không chen lấn xô đẩy + Đi cách , cầm đeo cặp sách gọn gàng +Không kéo lê giày dép gây bụi , gây ồn + Sau chấm, giáo viên tổng hợp công bố kết - Tổ chức phát thưởng cho tổ tốt , nhắc nhở Học sinh lộn xộn, chưa nghiêm túc xếp hàng Hoạt động vận dụng (2’): - Hôm em học ? -Để tránh trật tự, em khơng làm học, vào lớp, chơi? -Việc giữ trật tự lớp, trường có lợi cho việc học tập rèn luyện em? Hoạt động sáng tạo: ( ') - Từ sau buổi học nói với người thân bạn bè vể thân bạn bè thực việc học Có kĩ biết nhắc nhở bạn bè học - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực hoạt động - Chuẩn bị tiết học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU : HS cần làm: Kiên thức: Thực phép trừ phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ Kĩ năng: - Vận dụng phép cộng trừ phạm vi 10 để giải tập tốn học số tình thực tế Trường Tiểu học Tên giáo viên Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 - Làm tập1, (cột 1, 2), 3 Thái độ: HS thấy vẻ đẹp môn Tốn Từ góp phần hình thành phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải vấn đề sáng tạo - Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện toán học - Năng lực tư lập luận toán học II- CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: bảng phụ - Học sinh: Vở Toán, sách giáo khoa Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Xì điện” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: bạn lên điều khiển trò chơi làm trọng tài Bạn đưa số câu hỏi để bạn tìm nhanh kết phép tính cộng, trừ phạm vi số mà em học HS em trọng tài gọi có nhiệm vụ trả lời phép tính bạn điều khiển Nếu bạn trả lời sai câu hỏi bạn bạn phải hát tặng lớp - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV: Vừa qua trò chơi thấy em thuộc bảng cộng trừ - HS chơi học tốt! Cô khen! Hoạt động thực hành: (29 phút) * Mục tiêu: HS biết làm tính trừ phạm vi 10; biết viết phép tính thích hợp với tình hình vẽ * Cách tiến hành: Giao nhiệm vụ HS làm tập1, (cột 1, 2), HS thực cá nhân vở, chia sẻ trước lớp Bạn làm xong tập số giơ tay cô - HS làm tập cá nhân, chia sẻ xem? – Rất giỏi! Các em làm tiếp trước lớp tập lại ( GV xuống HS hạn chế hướng dẫn em làm ) Bạn làm xong hết tập giơ tay làm lệnh cho cô xem! (GV gọi số HS làm nhanh kiểm Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A tra nhanh bạn tổ mình) - Qua quan sát thấy em hồn thành xong phần tập Các em đổi cho soát lại bạn Bây ơn lại tập làm - Cơ mời bạn lớp trưởng lên chia sẻ tập Bài 1- HS nêu yêu cầu a/ Trò chơi “Truyền điện” - GV HS nhận xét , chữa - Nhận xét: 10 -10 = Năm học 2018 - 2019 - Tính - HS chơi trò chơi 10 -2 = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – 10 = - Kết luận: Bất kì số trừ - Bất kì số trừ đều - Đặt số thẳng cột * Lưu ý: HS hạn chế khơng thuộc bảng trừ lấy que tính để tính kết HS học tốt dựa vào bảng trừ 10 để tính 10 10 10 10 10 10 b/ Khi làm phép tính cột dọc cần lưu ý - điều gì? * Lưu ý: HS cách đặt số thật thẳng cột * Bài 2: - GV cho HS nhận xét : 10 + = 10 - Chốt: Bất kì số cộng số - Số: + = 10 8–1=7 8–2=6 10 + = 10 * Bài 3: Viết phép tính thích hợp - HS nêu yêu cầu - Để viết phép tính thích hợp cần phải a Quan sát tranh, đặt đề toán viết làm gì? phép tính : Có vÞt, chạy đến thêm vÞt Hỏi có tất 10 vÞt - Thực phép cộng: + = 10 - HS nêu cách nêu tốn khác phép tính khác 10 – = b 10 – = Bài tập phát triển lực: - Cho HS làm vở, HS báo cáo kết làm với GV Hoạt động vận dụng: (2 phút)  Chơi trò chơi: “Đúng sai” 4+3=8 S 5+2=9 S8–2=6 7–4=3 Đ 9–2=7 Đ 7–2=9 S Tên giáo viên Bài 1: Số ? + = 10 10 - = + 7= 10 + = 10 - = + = - HS nhận xét Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 9–9=1 S 6+3=9 Đ Hoạt động sáng tạo: ( phút) - HS làm tập: Hà có mười bánh, Hà biếu bà bánh Hỏi Hà lại bánh?  Dặn Học sinh học thuộc phép cộng, trừ phạm vi 10 - HS làm miệng - Xem trước bài: Phép cộng phạm vi 10 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2018 Tự nhiên - Xã hội HOẠT ĐỘNG Ở LỚP (T34) I MỤC TIÊU: HS cần làm: Kiến thức: Kể số hoạt động học tập lớp - Nêu hoạt động học tập khác ngồi hình vẽ SGK như; học vi tính, học đàn Kĩ năng: Rèn thói quen giữ gìn vệ sinh lớp học sẽ, tích cực tham gia hoạt động lớp 3.Thái độ: Yêu thích tham gia hoạt động lớp, biết giúp đỡ bạn học yếu, bạn gặp khó khăn Từ góp phần hình thành phát triển lực : - Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo - Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn ứng xử phù hợp với tự nhiên người II CHUẨN BỊ : Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ SGK Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập, hoạt động cá nhân, phương pháp động não - Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não; thảo luận nhóm Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát hát: Lớp - GV giới thiệu ghi tên bài, HS nhắc lại đề Hoạt động hình thành kiến thức (14 phút): * Mục tiêu: Giúp học sinh biết: Kể số hoạt động học tập lớp - Nêu hoạt động học tập khác ngồi hình vẽ SGK như: học vi tính, học đàn * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm chia sẻ trước lớp a Làm việc với SGK - GV cho HS quan sát tranh vẽ trả lời câu hỏi - Quan sát tranh, thảo luận nhóm theo nhóm thời gian phút chia - Hướng dẫn học sinh quan sát sẻ trước lớp: tranh nói với bạn họat động hình vẽ - Thảo luận đại diện nhóm phát biểu, nhóm khác bổ sung - Gọi số học sinh trình bày - Trong họat động vừa nêu họat động tổ chức lớp? Hoạt động tổ chức sân? - Trong họat động giáo viên làm gì? Học sinh làm gì? b Kết luận: Ở lớp học có nhiều họat động học tập khác Trong có họat động tổ chức lớp học có họat động tổ chức sân trường HĐ thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: - Nêu hoạt động học tập khác ngồi hình vẽ SGK như; học vi tính, học đàn * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân, chia sẻ nhóm chia sẻ trước lớp a Thảo luận theo cặp: - Giới thiệu hoạt động lớp - Thảo luận cặp đơi học Học sinh nói với - Đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp bạn về: - Các nhóm khác nhận xét, bổ - Các hoạt động lớp - Những họat động có sung hình mà lớp - Nhiều học sinh trả lời học - Hoạt động thích - Mình làm để giúp bạn lớp học tốt? - Gọi học sinh lên trình bày Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 b Kết luận: em phải biết hợp tác, giúp đỡ chia xẻ với bạn hoạt động học tập lớp Hoạt động vận dụng ( 2’) - Lớp học có hoạt động gì, học sinh tham gia hoạt động lớp cần có thái độ ? - Thi nêu nhanh việc em thường nên làm để giữ gìn lớp học đẹp? - GV nhận xét HS Hoạt động sáng tạo: ( 1') - Nhận xét học - Dặn HS phải biết giữ gìn lớp học đẹp chuẩn bị sau - Về nhà học lại bài, xem trước bài: Giữ gìn lớp đẹp ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán BẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU: HS cần làm: Kiến thức: Thuộc bảng cộng, trừ; biết làm tính cộng, trừ phạm vi 10 - Làm quen với tóm tắt viết phép tính thích hợp với hình vẽ Kĩ năng: - Vận dụng bảng cộng trừ phạm vi 10 để giải tập tốn học số tình thực tế - Làm tập 1, 3 Thái độ: HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn Từ góp phần hình thành phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải vấn đề sáng tạo - Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện toán học - Năng lực tư lập luận toán học II- CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ chép tập - Học sinh: 10 que tính, 10 hình vng,10 hình tròn,vở ghi Tốn Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Truyền điện” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: bạn lên điều khiển trò chơi làm trọng tài Bạn đưa số câu hỏi để bạn tìm nhanh kết phép tính cộng, trừ phạm vi số mà em học HS em trọng tài gọi có nhiệm vụ trả lời phép tính bạn điều khiển Nếu bạn trả lời sai câu hỏi bạn bạn phải hát tặng lớp - HS chơi - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa Hoạt động hình thành kiến thức : (14 phút) * Mục tiêu: Thuộc bảng cộng, trừ; biết làm tính cộng, trừ phạm vi 10 *Cách tiến hành: HS làm việc cá nhân, nhóm đơi chia sẻ trước lớp + Hướng dẫn hs thành lập công thức: * Củng cố bảng cộng bảng trừ - HS tính nhẩm số phép tính cụ thể phạm vi 10,chẳng hạn: phạm vi 10, mối quan hệ + = 10; 10 - = phép cộng phép trừ 10 - = + Ôn tập bảng cộng bảng + = 10 trừ học ghi nhớ bảng cộng, trừ - HS tự thành lập lại bảng cộng, trừ 10 HS nhắc lại ( đọc thuộc lòng) bảng pv 10: cộng phạm vi 10 bảng trừ +Yêu cầu HS tự thành lập bảng cộng, phạm vi 10 học tiết trước Chia sẻ trước lớp trừ 10 học - HS nhận biết cách xếp công thức + GV HD HS nhận biết quy luật tính bảng vừa thành lập nhận biết xếp công thức tính bảng quan hệ phép tính cộng, trừ HS đọc thuộc phép tính bảng cho - Giãn tiết Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: HS biết làm tính cộng, trừ phạm vi 10 - Làm quen với tóm tắt viết phép tính thích hợp với hình vẽ * Cách tiến hành: Giao nhiệm vụ HS làm tập 1, HS thực cá nhân vở, chia sẻ trước lớp Bạn làm xong tập số giơ tay cô - HS làm tập cá nhân, chia sẻ xem? – Rất giỏi! Các em làm tiếp trước lớp tập lại ( Gv xuống HS hạn chế HD em làm ) Bạn làm xong hết tập giơ tay làm lệnh cho cô xem! ( Gv gọi số HS làm nhanh kiểm tra nhanh bạn tổ mình) Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - Qua quan sát cô thấy em hoàn thành xong phần tập Các em đổi cho soát lại bạn Bây ơn lại tập làm Cô mời bạn lớp trưởng lên chia sẻ tập Bài 1- HS nêu yêu cầu a Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” - GV HS nhận xét b - Khi làm phép tính cột dọc cần lưu ý điều gì? - GV nhận xét, cho hs nhận xét tính trừ phép tính ngược lại phép tính cộng * Lưu ý: HS hạn chế cách đặt số thật thẳng cột * Bài 3: Viết phép tính thích hợp - Để viết phép tính thích hợp cần phải làm gì? - GV cho Hs tìm hiểu tốn, viết phép tính Năm học 2018 - 2019 - Tính a + = 10 + = – = + = 10 – = + = 10 8–1=7 9–4=5 b.- Đặt số thẳng cột 10 + - + + + 1 7 10 - HS nêu yêu cầu a Nhìn tranh, đặt đề tốn viết phép tính: Hàng có thuyền, hàng có thuyền Hỏi tất có thuyền? + = a Có : 10 bóng Cho: bóng Còn: bóng? 10 Bài tập phát triển lực: - Cho HS làm vở, GV kiểm tra nhanh - = Bài 1: Số ? + = 10 + = 10 10 - = 5 + = + = 9+ = - HS chơi,chữa - HS nhận xét Hoạt động vận dụng: (2 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “Đúng sai” - GV nêu cách chơi, luật chơi - GV nhận xét, phân thắng thua - HS làm miệng 4+2=7 S 6+2=9 S 8–2=6 Đ 7– = Đ 10 – = Đ – = S - HS lắng nghe 4.Hoạt động sáng tạo: ( phút) - HS làm tập: Hằng có mười ảnh, Hằng cho em 5cái ảnh Hỏi Hằng lại ảnh? - Dặn HS ơn lại người thân học 10 Trường Tiểu học Tên giáo viên Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 Hoạt động thực hành: (29 phút) * Mục tiêu: Đọc được: im, um, chim câu, trùm khăn; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: im, um, chim câu, trùm khăn - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Xanh, đỏ, tím, vàng * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tập : * Luyện đọc : + Đọc bảng lớp - HS đọc : im - chim - chim câu um - trùm - trùm khăn -GV theo dõi, nhận xét - HS đọc từ ngữ ứng dụng + Đọc ứng dụng: - Tranh vẽ gì? - Bé chào mẹ - Giới thiệu ứng dụng - HS tìm tiếng chứa vần - Hướng dẫn HS đọc - Đọc mẫu - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - GV nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ , câu ứng dụng tốt - HS viết vào tập viết: im, um, chim * Luyện viết câu, trùm khăn - Giới thiệu tập viết - Đọc chủ đề: xanh, đỏ, tím, vàng - Hướng dẫn cách viết - Lá - Trả lời - Chấm, chữa số * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu - Màu sắc vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Luyện nói - Bức tranh vẽ gì? - HS đọc SGK - Em biết vật màu đỏ? Vật có màu - HS tìm tiếng xanh,màu vàng,màu tím? - Nghe dặn dò - Tất màu gọi gì? - GV tuyên dương em chăm luyện nói * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS luyện đọc SGK - HS đọc - GV HS nhận xét - HS nhận xét Hoạt động sáng tạo: ( phút) - Chơi tìm tiếng có vần học - HS chơi trò chơi Tên giáo viên 25 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 - GV HS nhận xét - GV nhận xét học tuyên dương học sinh học tích cực - Cùng người thân đọc lại bài, xem trước 65 -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt BÀI 65 : IÊM - YÊM I/ MỤC TIÊU : HS cần làm: Kiến thức: Đọc được: iêm, yêm, dừa xiêm, yếm; từ câu ứng dụng - Viết được: iêm, yêm, dừa xiêm, yếm - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Điểm mười Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết tiếng, từ, câu học vào thực tế Thái độ: Thấy vẻ đẹp mơn Tiếng Việt Góp phần hình thành lực: + Năng lực tự chủ tự học lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo + Năng lực ngôn ngữ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bảng Tập viết tập Bộ đồ dùng tiếng việt Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Tên giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 26 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: nhím, tủm tỉm, trốn tìm, mũm mĩm * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: iêm, yêm, dừa xiêm, yếm; từ câu ứng dụng - Viết được: iêm, yêm, dừa xiêm, yếm *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a.- Dạy vần: * Vần iêm: - Nhận diện vần - HS đọc lại theo giáo viên - So sánh iêm với vần êm - Vần iêm tạo từ iê + m - Đánh vần: i - ê - mờ - iêm - Giống chữ m, khác chữ iê - Chỉnh phát âm cho HS ê - Ghép vần - HS ghÐp bảng cài : iêm - To ting: xiờm i - ê - mờ - iêm (cá nhân, lớp) - Giới thiệu từ: dừa xiêm b/ Vần yêm: (tương tự vần ieâm) c/ Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ: kiếm, quý hiếm, âu yếm, yếm dãi - Hướng dẫn đọc từ - Giải nghĩa từ: quý hiếm, yếm dãi * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ , ứng dụng tốt d/ Viết - Hướng dẫn vit bng : iêm, yêm, dừa xiêm, yếm - GV viết mẫu lên bảng Nêu quy trình * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS thi đọc bảng - Cài vần iêm - Chữ x trước, iêm đứng sau - HS ghÐp tiÕng : xiªm - Đọc vần đọc trơn từ khóa - HS đọc thầm - HS đọc từ (cá nhân, nhóm, lớp) - HS viết bảng con: iêm, yêm ,dừa xiêm, yếm TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS nghe hát Tên giáo viên 27 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS nghe - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (29 phút) * Mục tiêu: Đọc được: iêm, yêm, dừa xiêm, yếm; từ câu ứng dụng - Viết được: iêm, yêm, dừa xiêm, yếm - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Điểm mười * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp a Luyện đọc + Đọc bảng - HS đọc : iêm - xiêm - dừa xiêm GV nhận xét yêm - yếm - yếm - Đọc câu ứng dụng: - HS đọc từ ngữ ứng dụng - Tranh vẽ gì? - Giới thiệu câu ứng dụng - Xem tranh nhận xét - Hướng dẫn HS đọc - Đọc ( em) - Chỉnh sai cho HS - Lần lượt đọc lại câu ứng dụng ( em) - Đọc mẫu câu ứng dụng b- Luyện viết - HS giở tập viết + Giới thiệu tập viết - Lắng nghe, quan sát chữ viết giáo + Hướng dẫn tập viết: vần iêm có độ cao chữ viên i - ê - m ô li yêm ( chữ y dài ô li) Khoảng cách từ ô, tiếng 1/2 ô + Chấm, chữa số * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o - Đọc chủ đề: Điểm mười HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại - Trong lớp bạn trai điểm mười c- Luyện nói - Chủ đề gì? - Trả lời - Tranh vẽ gì? - Bạn trai tranh điểm mười, bạn - Trả lời có vui khơng? - Khi có đỉểm mười em muốn khoe với đầu - Trả lời tiên? - Muốn có điểm mười em phải học tập nào? - Lớp em bạn hay điểm mười? Em - Cả lớp đọc SGK điểm mười? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS luyện đọc SGK - HS đọc - GV HS nhận xét - HS nhận xét 28 Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 Hoạt động sáng tạo: ( phút) - Chơi tìm tiếng có vần học - HS chơi trò chơi - GV HS nhận xét - GV nhận xét học tuyên dương học sinh học tích cực - Cùng người thân đọc lại bài, xem trước 66 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt BÀI 66 : UÔM – ƯƠM I MỤC TIÊU: HS cần làm: Kiến thức: Đọc : uôm , ươm, cánh buồm ,đàn bướm ; từ câu ứng dụng - Viết : uôm , ươm, cánh buồm , đàn bướm - Luyện nói từ – câu theo chủ đề : ong , bướm , chim , cá cảnh Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết tiếng, từ, câu học vào thực tế Thái độ: Thấy vẻ đẹp môn Tiếng Việt Góp phần hình thành lực: + Năng lực tự chủ tự học lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo + Năng lực ngôn ngữ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bảng Tập viết tập Bộ đồ dùng tiếng việt Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tên giáo viên Tiết 1: 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: kiếm, quý hiếm, âu yếm, yếm dãi * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc : uôm , ươm, cánh buồm ,đàn bướm ; từ câu ứng dụng - Viết : uôm , ươm, cánh buồm , đàn bướm *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - Dạy vần: Uôm: * Nhận biết vần: - Ghi bảng vần uôm hỏi: - Vần uôm âm tạo nên âm - Vần uôm âm tạo nên âm uô nào? m - Hãy so sánh vần uôm với ươm? - Giống: Đều kết thúc m Khác: âm bắt đầu - Hãy phân tích vần m ? - Vần m có âm đứng trước, âm m đứng sau * Đánh vần: (+) Vần: Vần uôm đánh vần ? - uô - mờ uôm - GV theo dõi, chỉnh sửa - HS đánh vần CN, nhóm , lớp (+) Tiếng khố: - u cầu học sinh tìm gài vần m ? - Tìm thêm chữ ghi âm b dấu huyền gài - HS sử dụng đồ dùng học tập để gài với vần uôm ? uôm, buồm - Hãy đọc tiếng vừa gài ? - em đọc: Buồm - GV ghi bảng: Buồm - Hãy phân tích tiếng Buồm ? - Tiếng Buồm có âm b đứng trước, vần uôm đứng sau, dấu huyền ô - Hãy đánh vần tiếng Buồm ? - Bờ - uô - mờ uôm - huyền - buồm - GV theo dõi, chỉnh sửa - HS đánh vần, đọc (CN, nhóm , lớp) (+) Từ khoá: - Treo tranh cho học sinh quan sát hỏi - Tranh vẽ ? - Tranh vẽ cánh buồm - Ghi bảng: tiếng buồm (gt) - GV vần, tiếng, từ không theo thứ tự - HS đọc trơn: CN, nhóm, lớp cho học sinh đọc ươm: (quy trình tương tự) + Chú ý: Tên giáo viên 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - Cấu tạo: Vần ươm tạo nên ươ & m - So sánh vần uôm ươm: giống: kết thúc = m Khác: Vần uôm bắt đầu = u, vần ươm bắt đầu - Đánh vần: ươ - mờ ươm; bờ - ươ - mờ ươm - sắc - bướm; đàn bướm * Đọc từ ứng dụng: - Hãy đọc cho cô từ ứng dụng có - GV ghi bảng - Cho HS phân tích tiếng có vần đọc + GV đọc mẫu giải nghĩa từ: ao chuôm, ao nói chung - Nhuộm vải: Làm cho vải có màu khác - Vườn ươm: Là vườn chuyên dùng để ươm giống - Cháy đượm: Cháy to sau cháy hết để lại than hồng - GV theo dõi chỉnh sửa - Cho HS đọc lại * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ , câu ứng dụng tốt *Hướng dẫn học sinh viết - GV viết mẫu: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm - GV treo chữ mẫu, cho Hs nhận xét, GV viết mẫu + hướng dẫn quy trình viết iếng buồm lên bảng nêu quy trình viết - GV theo dõi, nhận xét chỉnh sửa * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS thi đọc bảng Năm học 2018 - 2019 - vài em đọc - HS lên tìm tiếng có vần gạch chân - vài em - HS nghe sau luyện đọc CN, nhóm, lớp - HS đọc ĐT - HS tơ chữ khơng sau viết bảng TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS nghe hát Tên giáo viên 31 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS nghe - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (29 phút) * Mục tiêu: Đọc : uôm , ươm, cánh buồm ,đàn bướm ; từ câu ứng dụng - Viết : uôm , ươm, cánh buồm , đàn bướm - Luyện nói từ – câu theo chủ đề : ong , bướm , chim , cá cảnh * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Luyện đọc: + Đọc lại tiết - GV không theo TT cho HS đọc - GV theo dõi, chỉnh sửa - HS đọc CN, nhóm, lớp + Đọc đoạn thơ ứng dụng: - Treo tranh cho HS quán sát hỏi - HS quan sát tranh - Tranh vẽ ? - GV ghi bảng câu ứng dụng - GV đọc mẫu giao việc - GV theo dõi chỉnh sửa *- Luyện viết: - HD HS viết uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm vào tập viết - GV viết mẫu, nêu quy trình viết, lưu ý viết nối chữ - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - NX viết HS * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Luyện nói: - Hãy đọc cho tên luyện nói - GV hướng dẫn giao việc - Tranh vẽ đàn bướm vườn hoa cải - vài em đọc - HS đọc CN, nhóm, lớp - HS tập viết theo HD vào tập viết - HS đọc: ong, bướm, chim, cá cảnh - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm nói cho nghe chủ đề luyện nói hơm - Tranh vẽ ? - Con chim sâu có lợi ích gì? - Con bướm thích gì? - Con ong thích gì? - Con cá cảnh để làm gì? - Ong chim có lợi ích cho nhà nơng? - Em biết lồi chim gì? - Bướm thường có màu Tên giáo viên 32 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - Trong vật em thích vật gì? - Nhà em có vật gì? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS luyện đọc SGK - GV HS nhận xét Hoạt động sáng tạo: ( phút) - Chơi tìm tiếng có vần học - GV HS nhận xét - GV nhận xét học tuyên dương học sinh học tích cực - Cùng người thân đọc lại bài, xem trước 67 Năm học 2018 - 2019 - HS đọc - HS nhận xét - HS chơi trò chơi ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt BÀI 67 : ÔN TẬP I/ MỤC TIÊU : HS cần làm: Kiến thức: Đọc vần có kết thúc m; từ ngữ, câu ứng dụng từ 60 đến 67 - Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 61 đến 67 - Nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kẻ: Đi tìm bạn - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn theo tranh truyện kể: Đi tìm bạn HS M3, M4 kể 2, đoạn truyện Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết tiếng, từ, câu học vào thực tế kể đoạn theo tranh truyện kể: Chia phần Thái độ: Thấy vẻ đẹp môn Tiếng Việt Góp phần hình thành lực: + Năng lực tự chủ tự học lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo + Năng lực ngôn ngữ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn Tranh minh hoạ minh họacâu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: Tên giáo viên 33 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp kể chuyện - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc om, ôm, ơm, am, iêm, chim câu, trùm câu * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : Đọc vần có kết thúc m; từ ngữ, câu ứng dụng từ 60 đến 67 - Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 61 đến 67 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tiết 1: - Nêu vần học tuần? Giáo viên viết lên góc bảng -Học sinh nêu vần học - Tranh vẽ chùm gì? - Chùm cam - Tiếng cam có vần gì? - Vần am - Nêu cấu tạo vần am? - Bắt đầu chữ a, kết thúc - Ngồi vần om, am học vần chữ m kết thúc chữ m nữa? - Phát biểu: ăm, â, om, ôm, em - Ghi vần HS vừa nêu? - Trình bày bảng ôn -Gắn bảng ôn - Hãy so sánh bổ sung vần o m a m om am * Ôn tập - HS chữ: a - m - am -Hướng dẫn học sinh đọc âm hàng ngang - HS lên bảng đọc âm cột dọc -Ghép âm cột dọc âm hàng ngang - Đọc vần ghép chữ cột dọc * Từ ngữ ứng dụng ngang: - Giới thiệu từ: lưỡi liềm, xâu kim, nhóm lửa a - mờ - a - mờ - am - Hướng dẫn đọc giải nghĩa từ ă - mờ - ă - mờ - ăm *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs â - mờ - â - mờ - âm M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt - HS đọc (nhóm, cá nhân, lớp) * Tập viết vào bảng Học sinh viết vào bảng - Viết mẫu: xâu kim, lưỡi liềm * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, Tên giáo viên 34 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS thi đọc bảng Năm học 2018 - 2019 TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS nghe hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS nghe - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (29 phút) * Mục tiêu: Đọc vần có kết thúc m; từ ngữ, câu ứng dụng từ 60 đến b - Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 61 đến 67 - Nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Đi tìm bạn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tËp : - HS đọc (cá nhân, tổ)các vần * Lun ®äc : bảng ơn, từ ứng dụng + Nhắc lại ôn tiết - Chỉnh sai cho HS + Đọc ứng dụng - Nhận xét tranh vẽ - Giới thiệu tranh - Giới thiệu ứng dụng gọi HS đọc lại - HS đọc ứng dụng - Chỉnh sai cho HS khuyến khích HS đọc (cá nhân, nhóm, lớp) - Lần lượt em đọc lại ứng dụng trơn - Đọc mẫu gọi em đọc lại - HS viết vào Tập Viết *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt - HS đọc tên truyện: Đi tìm bạn * Luyện viết : - Giới thiệu viết 67 : x©u kim, lìi - Lắng nghe liỊm - Nhận xét, chấm chữa - Lắng nghe quan sát tranh * Kể chuyện - Kể chuyện kèm tranh + Tranh 1: Sóc Nhím đơi bạn thân vui đùa với + Tranh 2: Một ngày gió lạnh ùa về, Nhím - Các nhóm thi đua kể chuyện biệt tăm, Sóc buồn + Tranh 3: Mùa xn đến Nhím lại xuất - HS ®äc SGK Đơi bạn vui mừng gặp - HS tự tìm tiếng có vần - Hướng dẫn thi tài kể chuyện - Nghe dặn dò - Nhận xét, đánh giá * Lưu ý: - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn 35 Trường Tiểu học Tên giáo viên Giáo án tổng hợp lớp 1A truyện theo tranh truyện kể: Quạ Công - HS M3, M4 kể – đoạn truyện theo tranh * Học sinh đọc SGK 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS luyện đọc SGK - GV HS nhận xét Hoạt động sáng tạo: ( phút) - Chơi tìm tiếng có vần học - GV HS nhận xét - GV nhận xét học tuyên dương học sinh học tích cực - Cùng người thân đọc lại bài, xem trước 65 Năm học 2018 - 2019 - HS đọc - HS nhận xét - HS chơi trò chơi ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt BÀI 68 : OT - AT I/ MỤC TIÊU : HS cần làm: Kiến thức: Đọc được: ot, at, tiếng hót, ca hát; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ot, at, tiếng hót, ca hát - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Gà gáy, chim hót, chúng em ca hát Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết tiếng, từ, câu học vào thực tế 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt việc trồng thật vui có ích,từ muốn tham gia vào việc trồng bảo vệ xanh để giữ gìn mơi trường Xanh - Sạch - Đẹp Góp phần hình thành lực: + Năng lực tự chủ tự học lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo + Năng lực ngôn ngữ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - GV : Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bảng Tập viết tập Bộ đồ dùng tiếng việt Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: Tên giáo viên 36 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: chó đốm đống rơm Chơm chôm tôm hùm * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc được: ot, at, tiếng hót, ca hát; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ot, at, tiếng hót, ca hát *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Dạy ot: - Nhận diện vần - HS đọc lại theo giáo viên ( lần) - Đánh vần - Chữ o đứng trước, chữ t đứng sau - Ghép vần - o - tờ - ot Có vần ot muốn có tiếng hót phải làm gì? - HS ghép vần ot - Thêm chữ h trước vần dấu sắc vần - Con có tiếng hót? - HS ghép tiếng :hót * Dạy vần at - Đọc trơn từ: tiếng hót - So sánh vần at vần ot - Đọc vần - Khác nhau: o at - Đánh vần ghép vần - Giống nhau: chữ t cuối vần - a - tờ - at - Muốn có tiếng hát phải làm gì? - Ghép vần at - Thêm chữ h trước vần dấu sắc vần - Đọc trơn từ: ca hát * Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ : bánh , trái nhót, bãi cát , chẻ lạt - GV đọc mẫu Giải nghĩa từ - Hs t×m tiÕng chøa vÇn míi - Gv nhận xét , chỉnh sửa phát âm - HS đọc từ: (cá nhân, lớp) *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, - HS nhËn xÐt Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết bảng : ot, at, tiếng hót, ca hát Tên giáo viên 37 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - Gv gắn chữ mẫu lên bảng - Gv viết mẫu lên bảng Nêu quy trình Năm học 2018 - 2019 - HS viÕt theo tëng tỵng - HS viết bảng con: at, ot, tiếng hót, ca hát * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS thi ñua tìm HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS nghe hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS nghe - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (29 phút) * Mục tiêu: Đọc được: ot, at, tiếng hót, ca hát; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ot, at, tiếng hót, ca hát - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Gà gáy, chim hót, chúng em ca hát * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Luyện đọc + Đọc vần tiết - HS đọc (cá nhân, tổ, lớp) ot - hót - tiếng hót at - hát - ca hát Gv nhận xét , chỉnh sửa phát âm - HS đọc từ ngữ ứng dụng + Đọc câu ứng dụng: (cá nhân, tổ, nhóm) - Cho xem tranh - Giới thiệu câu ứng dụng, GV cho HS thấy - HS xem tranh việc trồng thật vui có ích,từ - Đọc đọc lại câu ứng dụng muốn tham gia vào việc trồng bảo vệ (cá nhân, tổ, lớp) xanh để giữ gìn mơi trường Xanh - Sạch Đẹp - Chỉnh phát âm sai cho HS - Đọc mẫu câu ứng dụng - Đọc đọc lại câu ứng dụng *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng tốt - Gv nhận xét - HS viết vào tập viết: ot, at, * Luyện viết tiếng hót, ca hát - Hướng dẫn HS viết vào tập viết : ot, at, tiếng hót, ca hát - Gv theo dõi , uốn nắn - Gv thu số chấm , nhận xét chung * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu - HS nêu chủ đề: Gà gáy, chim hót, 38 Trường Tiểu học Tên giáo viên Giáo án tổng hợp lớp 1A vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Luyện nói - Chủ đề gì? - Nêu câu hỏi: + Chim hót nào? + Tiếng gà gáy nào? + Chúng em thường ca hát vào lúc nào? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS luyện đọc SGK - GV HS nhận xét Hoạt động sáng tạo: ( phút) - Chơi tìm tiếng có vần học - GV HS nhận xét - GV nhận xét học tuyên dương học sinh học tích cực - Cùng người thân đọc lại bài, xem trước 69 Năm học 2018 - 2019 chúng em ca hát - Chim hót líu lo - Đóng vai gà cất tiếng gáy - Từng nhóm em tham gia trò chơi - Hs ®äc bµi SGK - HS đọc - HS nhận xét - HS chơi trò chơi -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: - Tên giáo viên 39 Trường Tiểu học ... -Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2 017 Tên giáo viên 16 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 018 - 2 019 Tiếng Việt TIẾT 9, 10 : VẦN /OAI/ ( Thiết kế trang 12 3) ... Đ 7–2=9 S Tên giáo viên Bài 1: Số ? + = 10 10 - = + 7= 10 + = 10 - = + = - HS nhận xét Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 018 - 2 019 9–9 =1 S 6+3=9 Đ Hoạt động sáng tạo: ( phút)... – = Đ 10 – = Đ Hoạt động sáng tạo: ( phút) - HS làm tập: Lan có mười bánh, Lan Tên giáo viên 13 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 018 - 2 019 cho em 5cái bánh Hỏi Lan lại bánh?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 16 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Tuần 16 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay