Tuần 15 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

41 27 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:52

Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 Tuần 15 Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2018 Tiếng việt: TIẾT 1, 2: VẦN /AI/ ( Thiết kế trang 96) ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG: -Thể dục BÀI 15: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: HS cần làm: Kiến thức: Biết cách thực phối hợp tư đứng đưa chân phía sau, hai tay giơ cao thẳng hướng chếch chữ V Kĩ năng: Thực đứng đưa chân sang ngang, hai tay chống hông - Biết cách chơi chơi theo luật trò chơi (có thể chậm) Thái độ: Có ý thức tự giác tham gia hoạt động học tập Góp phần hình thành phát triền lực: tự học, tự giải vấn đề sáng tạo Năng lực giao tiếp hợp tác - Năng lực thể chất II CHUẨN BỊ: 1/ Địa điểm, phương tiện: - GV: còi, 02 bóng, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ 1/ Hoạt động khởi động: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức 7’ khỏe học sinh - Phổ biến nội dung yêu cầu học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm + Khởi động:  Xoay cổ tay, chân, hông, gối …… Tên GV PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Lớp trưởng tập trung lớp – hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019  Chạy nhẹ nhàng trước (2 x m) GV - Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Hoạt động thực hành: 22' * Mục tiêu: Biết cách thực phối hợp tư đứng đưa chân phía sau, hai tay giơ cao thẳng hướng chếch chữ V -Thực đứng đưa chân sang ngang, hai tay chống hông -Biết cách chơi chơi theo luật trò chơi (có thể chậm) * Cách tiến hành: Cho HS tập cá nhân nhóm, chia sẻ trước lớp a.Ơn phối hợp: - Cho HS tự ơn cá nhân, ôn theo nhóm, lớp GV - GV hướng dẫn hs ôn luyện, quan sát sửa sai hs Mỗi động tác thực 2x8 nhịp  Nhận xét b.Ôn phối hợp: - Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Nhận xét c.Trò chơi:Chạy tiếp sức Tên GV - Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nêu tên trò chơi, luật chơi thị phạm mẫu cho hs nắm Sau cho HS chơi thức có phân thắng thua - GV quan sát nhắc nhở HS đảm Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 Hướng dẫn tổ chức HS chơi Nhận xét 3/ Hoạt động vận dụng: 5’ – Thả lỏng: HS thường theo nhịp hát – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học bảo an toàn - Lớp tập trung -4 hàng ngang, thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 4.Hoạt động sáng tạo: 1' - Về nhà tập giậm chân theo nhịp chơi lại trò chơi học với người thân, chuẩn bị tiết học sau -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Đạo đức: ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ ( TIẾT 2) I MỤC TIÊU : HS cần làm: Kiến hức: Đi học quyền lợi bổn phận em để thực tốt quyền học tập Kĩ năng: Học sinh biết ích lợi việc học giúp cho em thực tốt quyền học tập Thái độ: Học sinh tự giác thực ham thích việc học chăm thường xuyên * GDKNS: Học sinh thực việc học Có kĩ biết nhắc nhở bạn bè học Góp phần hình thành phát triển lực: tự chủ, tự học, giao tiếp hợp tác; lực giải vấn đề - Năng lực tư phản biện - Năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức; phát triển thân II- CHUẨN BỊ: - GV: Vở BTĐĐ1, tranh tập 4,5 / 24, 25 - HS: Bài hát “ Tới lớp , tới trường ” ( Hoàng Vân ), BTĐĐ1 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 Phương pháp , kĩ thuật dạy học- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Hoạt động khởi động: ( 3’) - HS hát hát “ Tới lớp , tới trường” ( Hoàng Vân ) - GV giới thiệu, ghi đầu lên bảng 2.Hoạt động thực hành: ( 29’) * Mục tiêu: - Học sinh biết ích lợi việc học giúp cho em thực tốt quyền học tập - Hiểu học chuyên cần , không ngại mưa nắng * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp : Cho HS làm tập 4: Cho HS thảo luận thảo luận nhóm đóng vai theo tranh : - Treo tranh cho Học sinh quan sát ( BT4) , Giáo viên đọc lời thoại tranh cho học sinh nghe Nêu yêu cầu phân nhóm đóng vai theo tình HS thảo luận theo nội dung câu hỏi: - Tranh vẽ người làm gì? - Học sinh thảo luận nhóm 4, chuẩn bị đóng vai - Học sinh đóng vai, chia sẻ trước lớp - Em làm em Mai ? T1 : Trên đường học , phải ngang qua cửa hiệu đồ chơi thú nhồi đẹp Hà rủ Mai đứng lại để xem thú đẹp - Em đoán xem bạn Hà, bạn Sơn tranh làm gì? T2 : Hải bạn rủ Sơn nghỉ học để chơi đá bóng - Nếu em Sơn , em làm ? - Đại diện Học sinh lên trình bày trước lớp Lớp nhận xét bổ sung chọn cách ứng xử tối ưu - Giáo viên nhận xét tuyên dương HS - Giáo viên hỏi : Đi học có lợi ? * Kết luận: Đi học giúp em nghe giảng đầy đủ - Giúp em nghe giảng đầy đủ , không bị , không làm phiền cô giáo bạn giảng : Cho HS làm tập - Giáo viên nêu yêu cầu thảo luận : Hãy quan sát cho biết em nghĩ bạn Tên GV - Học sinh quan sát thảo luận Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 - Đại diện nhóm lên trình bày Cả lớp trao đổi nhận xét tranh - Đi học ? * Kết luận : Trời mưa bạn nhỏ mặc áo mưa , đội mũ , vượt khó khăn để đến lớp , thể bạn chuyên cần - Đi học đặn dù trời nắng hay trời mưa không quản ngại Cho học sinh tự liên hệ: Cho HS liên hệ theo câu hỏi: - Thảo luận chia sẻ trước lớp : Cho HS suy nghĩ Chia sẻ với bạn nhóm trước lớp theo nội dung câu hỏi sau chia sẻ trước lớp: - Học sinh trả lời theo suy nghĩ Chia sẻ với bạn nhóm trước lớp - Đi học có ích lợi ? - Cần phải làm để học ? - Chúng ta nghỉ học ? Khi nghỉ học em cần phải Làm ? - Hàng ngày em học nào? - Đi học có khơng? - Em kể việc học em? - Khen ngợi em học - Đúng * Kết luận : Đi học nghe giảng đầy đủ Muốn học em cần phải ngủ sớm , chuẩn bị đầy đủ từ đêm trước Khi nghỉ học cần phải xin phép nghỉ cần thiết Chép đầy đủ trước học lại - Yêu cầu Học sinh đọc lại câu ghi nhớ cuối - “ Trò ngoan đến lớp Đều đặn học nắng mưa ngại ” Hoạt động vận dụng (2’): - Hôm em học ? - Em cần làm để học ? - Đi học có lợi ích gì? Hoạt động sáng tạo: ( ') - Từ sau buổi học nới với người thân bạn bè vể thân bạn bè thực việc học Có kĩ biết nhắc nhở bạn bè học - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực hoạt động Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A - Chuẩn bị cho tiết học sau Năm học 2018 - 2019 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2018 Tiếng việt: TIẾT 3, 4: VẦN /AY/./ ÂY/ ( Thiết kế trang 98) Hát nhạc: Ôn hát : Sắp đến Tết rồi, Đàn gà -Toán LUYỆN TẬP I/ MUC TIÊU: HS cần làm: Kiến thức: Thực phép cộng phép trừ phạm vi - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ Kĩ năng: - Vận dụng bảng cộng trừ phạm vi để giải tập tốn học số tình thực tế - Làm tập 1(cột 1, 2), cột 1, cột 1, Thái độ: HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn Từ góp phần hình thành phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải vấn đề sáng tạo - Năng lực mô hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện toán học - Năng lực tư lập luận toán học II- CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: bảng phụ - Học sinh: Vở Toán, sách giáo khoa Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 * Cách chơi: bạn lên điều khiển trò chơi làm trọng tài Bạn đưa số câu hỏi để bạn tìm nhanh kết phép tính cộng, trừ phạm vi số mà em học HS em trọng tài gọi có nhiệm vụ trả lời phép tính bạn điều khiển Nếu bạn trả lời sai câu hỏi bạn bạn phải hát tặng - HS chơi lớp - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - Gv giới thiệu vào Hoạt động thực hành: ( 29 phút) * Mục tiêu: HS biết làm tính cộng, trừ phạm vi 9; biết viết phép tính thích hợp với tình hình vẽ * Cách tiến hành: - Làm tập 1(cột 1, 2), cột 1, cột 1, HS thực cá nhân vở, chia sẻ trước lớp * Bài 1: Tính: cột 1, - Nêu yêu cầu 8+1=9 7+2=9 - HS làm tập cá nhân, chia sẻ 1+8=9 2+7=9 trước lớp 9–8=1 9–7=2 - Làm nêu tính chất 9–1=8 9–2=7 phép cộng mối quan hệ phép - GV HS chữa bài, GV chốt tính chất cộng trừ phép cộng mối quan hệ phép cộng phép trừ * Bài 2: Điền số: - Nêu yêu cầu, làm, chia sẻ trước 5+4=9 4+4=8 2+7=9 lớp * Bài 3: Điền dấu > < = 5+4=9 9–0>8 9–2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 15 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Tuần 15 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay