Tuần 14 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

44 27 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:52

Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 Thứ hai ngày tháng 12 năm 2018 Tiếng việt TIẾT 1, 2: LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI THEO CẶP NG/C ( Thiết kế trang 85) -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI I.MỤC TIÊU: HS cần làm: Kiến thức: Thuộc bảng trừ; biết làm tính trừ phạm vi 8; viết phép tính thích hợp với hình vẽ Kỹ năng: - Thực tính trừ phạm vi - HS bắt đầu có kĩ nhìn tranh vẽ hay vật thật nêu tốn đầy đủ nêu phép tính thích hợp với tốn - Vận dụng bảng trừ phạm vi để giải tập tốn học số tình thực tế - Làm tập 1, , (cột 1), (dòng 1) Thái độ: HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn Từ góp phần hình thành phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải vấn đề sáng tạo - Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học - Năng lực tư lập luận toán học II- CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: que tính, hình vng, hình tròn - Học sinh: que tính, hình vng, hình tròn, phiếu học tập Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Tên GV HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: bạn lên điều khiển trò chơi làm trọng tài Bạn đưa số câu hỏi để bạn tìm nhanh kết phép tính cộng, trừ phạm vi số mà em học HS em trọng tài gọi có nhiệm vụ trả lời phép tính bạn điều khiển Nếu bạn trả lời sai câu hỏi bạn bạn phải hát tặng lớp - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV: Vừa qua trò chơi thấy em thuộc bảng cộng - HS chơi trừ học tốt! Cô khen! Hoạt động hình thành kiến thức : (14 phút) * Mục tiêu: HS biết thành lập bảng trừ 8, thuộc trừ *Cách tiến hành: HS làm việc cá nhân, nhóm đơi chia sẻ trước lớp + Hướng dẫn hs thành lập công thức: - HS hoạt động cá nhân, nêu * Thành lập ghi nhớ bảng trừ phạm vi tốn cặp đơi chia sẻ -Hướng dẫn Học sinh thao tác vật thật nêu đề trước lớp tốn, rút phép tính : – = 7, – = Hướng dẫn tương tự với phép tính lại - HS thao tác vật thật 8–4=? 8–5=? 8–6=? Hs tự nêu toán cá nhân - Hướng dẫn Học sinh học thuộc phép tính chia sẻ với bạn bên cạnh 8–1=7 8–7=1 để tìm phép tính tương 8–2=6 8–6=2 8–3=5 8–5=3 ứng với tốn 8–4=4 - HS học thuộc lòng nhóm đôi, chia sẻ trước lớp - Giãn tiết Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: HS biết làm tính trừ phạm vi 8; biết viết phép tính thích hợp với tình hình vẽ * Cách tiến hành: Giao nhiệm vụ HS làm tập 1, , (cột 1), (dòng 1) HS thực cá nhân vở, chia sẻ trước lớp - HS làm tập cá nhân, chia sẻ Bài 1: trước lớp - Tính - HS nêu yêu cầu - Khi làm phép tính cột dọc cần lưu ý - Đặt số thẳng cột điều gì? - Cho Hs làm, chia sẻ trước lớp - GV nhận xét, cho hs nhận xét tính trừ 8 8 Tên GV Trường Tiểu học 8 Giáo án tổng hợp lớp A phép tính ngược lại phép tính cộng * Lưu ý: HS cần quan tâm cần đặt số thật thẳng cột HS đặt tính tính tốn tốt cần nêu bước đặt tính tính * Bài 2: Trò chơi “Truyền điện” Năm học 2018 - 2019 - - Tính: - HS làm cá nhân - GV cho HS nhận xét rút kết luận: Phép - Học sinh chơi, em khác nhận xét tính trừ phép tính ngược lại phép tính + = + = + = 8–1=7 8–2=6 8–4=4 cộng 8– = – = – = * Bài 3: Tính 8–4=4 - Cho HS giải thích cách làm:Vì + = 8–1–3= nên - = – - 8–2–2=4 - HS nêu yêu cầu * Bài 4: Viết phép tính thích hợp - Để viết phép tính thích hợp cần phải - Nhìn tranh, đặt đề tốn viết phép tính : làm gì? 8–4=4 Bài 1: Tính Hoạt động vận dụng: (2 phút) 8-4-2=2 8–1-1=6 - Cho HS làm vở, HS chia sẻ trước lớp 8-6= 8+0-2=6 Bài 2: Số ? + = + = + = + = + = 6 + = - HS chơi,chữa - HS nhận xét Hoạt động sáng tạo: ( phút) - Cho HS chơi trò chơi: “Ơ cửa bí mật” - GV nêu cách chơi, luật chơi - GV nhận xét, phân thắng thua - Gọi HS thi đọc lại bảng trừ - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại người thân học thuộc bảng trừ Xem trước bài: Luyện tập - Hs thi đọc bảng trừ phạm vi -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: . Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 Thứ ba ngày tháng 12 năm 2018 Môn: Tự nhiên – Xã hội BÀI 14 AN TOÀN KHI Ở NHÀ I MỤC TIÊU: HS cần làm: Kiến thức: Kể tên số vật sắc nhọn nhà gây đứt tay, chảy máu Kĩ năng: Rèn kĩ xác định số vật nhà gây nóng, bỏng cháy Thái độ: HS u q ngơi nhà biết tham gia làm việc an toàn nhà * GDKNS: Biết số ĐT để báo cứu hỏa (114) Từ góp phần hình thành phát triển lực : - Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo - Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn ứng xử phù hợp với tự nhiên người II CHUẨN BỊ : Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ SGK Tranh suy tầm tai nạn xảy với em nhỏ nhà Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập, hoạt động cá nhân, phương pháp động não - Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não; thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát hát - GV giới thiệu ghi tên bài, HS nhắc lại đề Hoạt động hình thành kiến thức (13 phút): * Mục tiêu: Kể tên số vật sắc nhọn nhà gây đứt tay, chảy máu Biết cách phòng chống đứt tay * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm chia sẻ trước lớp 1: Làm việc với SGK - Quan sát tranh, thảo luận nhóm - GV cho HS quan sát tranh vẽ trả lời câu hỏi thời gian phút chia theo nhóm sẻ trước lớp: -Chỉ nói bạn hình làm gì? - Quan sát hình trang 30 SGK Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 -Điều xảy với bạn - Đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp hình? -Khi dùng dao đồ dùng sắc nhọn bạn cần - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý điều gì? * Kết luận: - Khi phải dùng dao đồ dùng - Nhiều học sinh trả lời dễ vỡ sắc, nhọn cần phải cẩn thận để tránh đứt tay -Những đồ dùng kể cần để tránh xa tầm tay trẻ nhỏ HĐ thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: - Kể số vật nhà gây nóng, bỏng cháy Nên tránh chơi gần lửa chất dễ cháy * Cách tiến hành: Cho HS đóng vai Làm việc cá nhân, chia sẻ nhóm chia sẻ trước lớp -Cho HS đóng vai - Quan sát hình trang 31 SGK -Em có suy nghĩ thực vai diễn - Thảo luận cặp đơi, đóng vai - Chia sẻ trước lớp mình? -Các bạn khác có nhận xét cách cư xử vai diễn? -Nếu em , em có cách cư xử khác khơng? - Em rút học qua việc quan sát bạn đóng vai? - Trường hợp có lửa cháy đồ vật nhà, em phải làm gì? - Em có biết số ĐT gọi cứu hỏa địa phương khơng? Kết luận: Không để dầu vật gây cháy khác hay để gần đồ dùng dễ bắt lửa -Nên tránh xa vật gây bỏng cháy - Sử dụng đồ điện phải cẩn thận, khơng sờ vào phích cắm điện, ổ điện - Chạy xa nới có lửa cháy Gọi to, kêu cứu… - Nhớ số ĐT báo cứu hỏa 114 - Trò chơi: “ Gọi cứu hỏa” Hoạt động vận dụng ( 2’) - Thi nêu nhanh việc em thường nên làm để tránh bị cháy nổ, bỏng, đứt tay ? Hoạt động sáng tạo: ( 2') - Nhận xét học - Dặn HS người thân phải biết số việc làm an toàn nhà biết số ĐT để báo cứu hỏa (114) có hỏa hoạn chuẩn bị sau Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Hát nhạc: SẮP ĐẾN TẾT RỒI ( GV chuyên) -Đạo đức NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ ( TIẾT 2) I MỤC TIÊU : - Quốc kỳ VN cờ đỏ , có ngơi vàng cánh Quốc kỳ tượng trưng cho đất nước, cần phải trân trọng - Học sinh có kỹ nhận biết cờ Tổ quốc , phân biệt tư đứng chào cờ với tư sai Thực nghiêm trang chào cờ đầu tuần - Tơn kính Quốc kì u q Tổ quốc Việt Nam - Năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp hợp tác; lực giải vấn đề Năng lực tư phản biện Năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức; phát triển thân II- CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên có cờ tổ quốc - Học sinh có màu đỏ , vàng , BTĐĐ1 Phương pháp , kĩ thuật dạy học- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Tên GV HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 Hoạt động khởi động: ( 5’) - Cho học sinh hát “ Lá cờ VN ” - GV giới thiệu, ghi đầu lên bảng Hoạt động thực hành: ( 27’) * Mục tiêu: Học sinh phân biệt tư đứng chào cờ với tư sai Thực nghiêm trang chào cờ đầu tuần Tôn kính Quốc kì u q Tổ quốc Việt Nam * Cách tiến hành: a: Thực hành chào cờ: thực nhóm, tổ, lớp - Cho Học sinh chơi “ Tập chào cờ ” + Giáo viên làm mẫu - Học sinh theo dõi + Chia tổ em lên trước lớp tập chào cờ Giáo viên treo cờ tổ quốc bảng + Giáo viên hô: nghiêm “Chào cờ … Chào!” - Học sinh làm theo hiệu lệnh - Cho HS làm nhóm đơi - Cho Học sinh tập chào cờ lớp - Giáo viên theo dõi , uốn nắn - Cả lớp theo dõi , nhận xét để chọn tổ chào cờ tốt em chưa nghiêm túc * Cho HS liên hệ: - Học sinh tự liên hệ thân nhóm sau chia sẻ trước lớp thực tốt chào cờ chưa Nếu chưa nghiêm túc cần sửa chữa, rút kinh nghiệm - Bổ sung sửa chữa - HS thảo luận nhóm đơi chia sẻ trước lớp - Học sinh tự nêu sai sót chào cờ - Bạn thực chào cờ đầu tuần với tư thế nào? 2: Vẽ cờ Việt Nam : Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp - Cho Học sinh mở BTĐĐ - Hướng dẫn học sinh vẽ cờ VN - Cho HS vẽ tô màu chia sẻ tranh vẽ trước lớp - Học sinh mở BTĐĐ - Học sinh tự vẽ tô màu Quốc kỳ , đẹp - Giáo viên tuyên dương học sinh vẽ đẹp - Giới thiệu tranh vẽ trước Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 - Cho học sinh đọc câu thơ cuối lớp - Cả lớp nhận xét tranh vẽ bạn đẹp - HS đọc: “ Nghiêm trang chào quốc kỳ * Kết luận : Tình u Tổ quốc em ghi vào lòng” - Trẻ em có quyền có quốc tịch , quốc tịch - Học sinh lắng nghe , ghi nhớ Việt nam - Khi chào cờ phải nghiêm trang để bày tỏ lòng tơn kính quốc kỳ, thể tình yêu Tổ quốc Việt Nam Hoạt động vận dụng (2’): - HS thi chào cờ - Nhận xét Hoạt động sáng tạo: ( ') - Hơm em học ? - Dặn Học sinh ôn lại nhắc nhở bạn thực điều học chào cờ đầu tuần - Chuẩn bị hôm sau “ Đi học , ” - Nhận xét tiết học, tuyên dương Học sinh hoạt động tốt ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : HS cần làm: Kiến thức: Thực phép cộng phép trừ phạm vi - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ Kĩ năng: Rèn kĩ tính nhẩm nhanh phép tính cộng trừ phạm vi rèn kĩ viết phép tính thích hợp - Làm tập 1(cột 1, 2), 2, (cột 1, 2), Thái độ: HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn Từ góp phần hình thành phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải vấn đề sáng tạo - Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện toán học - Năng lực tư lập luận toán học Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A II- CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: Năm học 2018 - 2019 - Giáo viên: bảng phụ chép tập - Học sinh: ô li, sách giáo khoa Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: bạn lên điều khiển trò chơi làm trọng tài Bạnđó đưa số câu hỏi để bạn tìm nhanh kết phép tính cộng, trừ phạm vi số mà em đượchọc HS em trọng tài gọi có nhiệm vụ trả lời phép tính bạn điều khiển Nếu bạn trả lời sai câu hỏi bạn bạn phải hát tặng lớp - HS chơi - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa Hoạt động thực hành: (29 phút) * Mục tiêu: HS biết làm tính cộng trừ phạm vi 9; biết viết phép tính thích hợp với tình hình vẽ * Cách tiến hành: - Giao HS làm tập 1(cột 1, 2), 2, (cột 1, 2), HS thực cá nhân vở, phiếu, chia sẻ trước lớp Bài 1: ( cột 1, 2) - HS làm tập cá nhân - HS nêu yêu cầu - HS nhận xét tính chất phép cộng + = - HS giơ tay, chia sẻ trước lớp -HS nêu yêu cầu : “ Tính” + 7, mối quan hệ phép cộng phép - HS làm,chia sẻ trước lớp trừ 1+ = , – = , – = 1… - GV nhận xét làm HS - GV nhận xét, cho hs nhận xét, chốt: mối quan hệ phép tính cộng phép tính trừ Phép trừ phép tính ngược lại phép tính cộng * Lưu ý: HS cần quan tâm dùng que tính để tính kết phép tính, HS thực đặt tính tính tốt cần nêu : mối quan hệ phép tính cộng phép tính trừ để điền kết phép tính *Bài 2: +3 Tên GV +6 8 -2 -1HS đọc yêu cầu 2: “Điền Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A -4 -5 3 +4 7 * Bài 3: ( cột 1, 2) - HS nêu cách làm (chẳng hạn:4 + + =…, ta lấy + = 7, lấy + = 8, viết sau dấu =, ta có:4 + + = 8…) - GV nhận xét HS Bài 4: Để viết phép tính thích hợp cần làm nào? - Bạn nêu toán ? - Muốn biết có táo em làm phép tính gì? - Có bạn có cách nêu toán khác? - GV theo dõi, nhận xét * Kết luận: - Như em thấy có tranh em có nhiều cách nêu tốn khác có nhiều phép tính khác phù hợp với toán nêu - GV: Vậy qua phần chia sẻ cô thấy em làm tập tốt hiểu Cô khen lớp mình! Hoạt động vận dụng: (2 phút) - Cho HS làm vở, HS báo cáo kết làm với GV Hoạt động sáng tạo: ( phút) - Cho HS chơi trò chơi: “Ơ cửa bí mật” - GV nêu cách chơi, luật chơi - GV nhận xét, phân thắng thua - Tiết học hơm học gì? - Gọi HS đọc lại bảng trừ - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại người thân học thuộc bảng trừ Thành lập học thuộc bảng Tên GV 10 Năm học 2018 - 2019 số” - HS lên bảng làm, lớp làm vë, đổi vë, chữa bài, đọc kết vừa làm - HS nêu yêu cầu, làm chia sẻ tập 3: + + = 8-6 +3=5 + + 2= 8-4-2=2 -Viết phép tính thích hợp - Quan sát tranh nêu tốn - Trong giỏ có táo, lấy táo Hỏi giỏ lại táo? - Phép trừ: – = - HS nêu toán tương ứng với phép tính8 – = Bài 1: Tính + 7=8 + =8 8–1=7 8–7=1 Bài 2: Số ? - 2= 8-3=5 3+ = 5+3=8 8–3=5 8–5=3 8- = - 0.= - HS chơi,chữa - HS nhận xét - Luyện tập Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 - Em cần giữ gìn ao, hồ, giếng để có nguồn nước hợp vệ sinh? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt - Học sinh đọc SGK Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS luyện đọc SGK - HS đọc - GV HS nhận xét - HS nhận xét Hoạt động sáng tạo: ( phút) - Chơi tìm tiếng có vần học - HS chơi trò chơi - GV HS nhận xét - GV nhận xét học tuyên dương học sinh học tích cực - Cùng người thân đọc lại bài, xem trước sau ung ,ưng ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày tháng 12 năm 2018 Tiếng việt BÀI 56 : UÔNG – ƯƠNG I/ MUC TIÊU: HS cần làm: Kiến thức: Đọc được: uông, ương, chuông, đường; từ câu ứng dụng -Viết được: uông, ương, chuông, đường - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Đồng ruộng Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết tiếng, từ, câu học vào thực tế Thái độ: Thấy vẻ đẹp mơn Tiếng Việt Góp phần hình thành lực: + Năng lực tự chủ tự học lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo + Năng lực ngôn ngữ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: Tên GV 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bảng Tập viết tập Bộ đồ dùng tiếng việt Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu : - Đọc được: uông, ương, chuông, đường; từ câu ứng dụng -Viết được: uông, ương, chuông, đường *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tiết 1: a Dạy vần *Viết bảng: ng -Phát âm: ng - Học sinh phân tích vần ng - Cá nhân - Vần ng có âm đơi uô đứng - So sánh vần uông với vần iêng học trước, âm ng đứng sau - Giống khác -Cho HS ghép vần uông - Thực bảng cài -Hướng dẫn HS đánh vần vần ng - - ngờ -ng:cá nhân, nhóm,lớp -Đọc: ng - Cho HS phân tích tiếng chng? - Thực bảng cài -Hướng dẫn học sinh gắn: chuông - Tiếng chng có âm ch đứng trước -Hướng dẫn học sinh phân tích tiếng chng vần ng đứng sau - Hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng chuông - Chờ – ng – chng: cá nhân, §T -Đọc: chng - Cá nhân, lớp -Treo tranh giới thiệu: chuông -Đọc mẫu, hướng dẫn Học sinh đọc - Cá nhân, nhóm, lớp -Đọc phần * Đọc từ ứng dụng : - Cá nhân, lớp rau muống nhà trường - HS tìm gạch chân, đọc, phân tích luống cày nương rẫy tiếng Giảng từ, đọc mẫu - – em đọc từ 31 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A -Đọc toàn Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt c.Viết bảng: uông, ương, chuông, đường -Hướng dẫn cách viết: GV treo chữ mẫu GV viết mẫu Nêu quy trình -Nhận xét, sửa sai - Cho HS viết bảng * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS thi đọc bảng TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Năm học 2018 - 2019 - Đọc cá nhân, nhóm, ĐT - HS quan sát , nhận xét - HS viết theo tưởng tượng - Học sinh viết bảng HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS nghe hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS nghe - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (29 phút) * Mục tiêu: Đọc được: uông, ương, chuông, đường; từ câu ứng dụng -Viết được: uông, ương, chng, đường - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Đồng ruộng * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tiết 2: * Đọc tiết - GV theo dõi, sửa sai * Đọc câu ứng dụng: - HS đọc bảng lớp Nắng lên Lúa nương chín vàng Trai gái mường vui vào hội -Hướng dẫn học sinh nhận biết tiếng -Giáo viên đọc mẫu - HS đọc trơn -Đọc tồn - HS tìm tiếng chứa vần - GV nhận xét , sửa sai - HS đọc trơn câu ứng dụng *Luyện viết - Cho HS quan sát,nhận xét - Cho HS viết * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị Viết vào tập viết trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Luyện nói: Tên GV 32 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A - Chủ đề: Đồng ruộng -Treo tranh - Tranh vẽ gì? Năm học 2018 - 2019 HS đọc HS thảo luận trả lời - Các bác nông dân làm cơng việc - Cảnh cày cấy đồng rng ? - Các bác nông dân - Đối với bác nông dân sản phẩm - Gieo mạ, be bờ, tát nước, cuốc bác làm cần có thái độ ruộng, làm cỏ nào? - Kính trọng, u q bác nơng dân, tiết kiệm sản phẩm, khơng phung - GV NXTD phí * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu - HS nêu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS luyện đọc SGK - HS đọc - GV HS nhận xét - HS nhận xét Hoạt động sáng tạo: ( phút) - Chơi tìm tiếng có vần học - HS chơi trò chơi - GV HS nhận xét - GV nhận xét học tuyên dương học sinh học tích cực - Cùng người thân đọc lại bài, xem trước sau ung , ưng ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ tư ngày tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt BÀI 57: ANG - ANH I MỤC TIÊU: HS cần làm: Kiến thức: HS đọc viết được: ang, anh, bàng, cành chanh - Đọc từ câu ứng dụng - Luyện nói từ – câu theo chủ đề : Buổi sáng Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết tiếng, từ, câu học vào thực tế Thái độ: Thấy vẻ đẹp môn Tiếng Việt Tên GV 33 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 Góp phần hình thành lực: + Năng lực tự chủ tự học lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo + Năng lực ngôn ngữ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bảng Tập viết tập Bộ đồ dùng tiếng việt Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc rau muống, nhà trường, luống cày, nương rẫy * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu : HS đọc viết được: ang, anh, bàng, cành chanh - Đọc từ câu ứng dụng - Luyện nói từ – câu theo chủ đề : Buổi sáng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp a Học vần ang: *) Nhận diện vần - Ghi bảng vần ang - Vần ang âm tạo nên? - Vần ang âm a ng tạo lên - Hãy so sánh vần ang với vần ong - Giống: kết thúc ng - Khác: ang bắt đầu a Ong bắt đầu o - Hãy phân tích vần ong? - Vân ong có o đứng trước âm ng đứng sau *) Đánh vần + Vần: - Dựa vào cấu tạo đanh vần ang - a - ngờ - ang - GV nhận xét chỉnh sửa - Học sinh đánh vầnCn, nhóm lớp Tên GV 34 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 + Tiếng khoá: - Yêu cầu học sinh tìm gài vần ang? - Yêu cầu học sinh tìm tiếp chữ ghi âm b - HS sử dụng đồ dùng để gài ang, dấu (\) gài với vần với vần ang bàng - Ghi bảng: Bàng - HS đọc bàng - Nêu vị trí chữ tiếng? - Tiếng bàng âm b đứng trước, vần ang đứng sau, dấu huyền a - Hãy đánh vần tiếng bàng? - Bờ - a - ngờ - ang - huyền - bàng - HS đánh vần CN, nhóm, lớp - Yêu cầu đọc - Đọc trơn - GV theo dõi chỉnh sửa + Từ khoá: - Treo tranh lên bảng hỏi - Tranh vẽ gì? - Ghi bảng: Cây bàng - HS đánh vần CN, nhóm, lớp anh: (quy tình tương tự) + Chú ý: - Vần anh âm a âm anh tạo thành - Vầ anh ang giống âm đầu khác âm cuối Vần ang kết thúc ng vần anh kết thúc nh + Đánh vần: a - nhờ - anh - chờ - anh - chanh, cành chanh - Lưu ý nét nối chữ - HS thực theo giáo viên *) Đọc từ ứng dụng - Ghi bảng từ ứng dụng - -3 HS đọc - GV đọc mẫu giải nghĩa từ +Bn làng: Làng xóm người Dân tộc miền núi +Hải cảng: Nơi neo đậu tầu thuyền biển buôn bán biển +Bánh chưng: Loại bánh làm gạo nếp, đỗ xanh, thịt, hành, dong +Hiền lành: Tính tình hiền quan hệ đối - HS đánh vần CN, nhóm, lớp xử với người khác - HS đọc lại bảng lần - GV theo dõi chỉnh sửa *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *) HD viết chữ: ang, anh, bàng, cành chanh - GV viết mẫu nêu quy trình viết - HS viết chữ khung sau viết bảng Nhận xét chung học - HS nghe ghi nhớ * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS Tên GV 35 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A M3, M4 viết đẹp, nột chữ mềm mại 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS thi đọc bảng TIẾT 2: Năm học 2018 - 2019 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS nghe hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS nghe - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (29 phút) * Mục tiêu : HS đọc viết được: ang, anh, bàng, cành chanh - Đọc từ câu ứng dụng - Luyện nói từ – câu theo chủ đề : Buổi sáng *Cỏch tiến hành: Hoạt động cỏ nhõn, nhúm, hoạt động lớp *) Luyện đọc + Đọc lại tiết - GV ghi không theo thứ tự cho HS đọc + Đọc câu ứng dụng - Treo tranh lên bảng - Tranh vẽ gì? - Ghi câu ứng dụng lên bảng - GV HD đọc mẫu - GV theo dõi chỉnh sửa *) Luyện viết - HD HS viết vần ang, anh, bàng, cành chanh - Lưu ý HS nét nối chữ khoảng cách chữ - GV theo dõi uốn nắn * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *) Luyện nói theo chủ đề Buổi sáng - Yêu cầu HS luyện nói - GV HD giao việc - HS đấnh vần CN, nhóm, lớp - HS quan sát - Tranh vẽ sơng cánh diều bay gió - HS đọc - HS đánh vần CN, nhóm, lớp - HS luyện viết tập viết theo HD - vài em - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm nói cho nghe chủ đề luyện nói hơm + Gợi ý:' - Tranh vẽ gì? Đây cảnh nơng thơn - Cảnh nơng thơn hay thành phố? - Trong tranh người - Đi làm 36 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 đâu? làm gì? - Buổi sáng cảnh vật có đặc biệt? - Tươi sáng - nhà em, vào buổi sáng người làm việc gì? - Buổi sáng em làm việc gì? - Em thích buổi sáng mùa đơng hay mùa hè, thu hay mùa xn? Vì sao? - Em thích buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều? + Trò chơi: Thi nói buổi sáng - Mỗi tổ cử bạn đại diện lên nói thi, nói em sáng - Cho HS lớp nhận xét * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS luyện đọc SGK - HS đọc - GV HS nhận xét - HS nhận xét Hoạt động sáng tạo: ( phút) - Chơi tìm tiếng có vần học - HS chơi trò chơi - GV HS nhận xét - GV nhận xét học tuyên dương học sinh học tích cực - Cùng người thân đọc lại - Xem trước 58 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ năm ngày tháng 12 năm 2018 Tiếng việt BÀI 58 : INH - ÊNH I.MỤC TIÊU: HS cần làm: Kiến thức: Đọc được: inh ênh, máy vi tính, dòng kênh; từ câu ứng dụng - Viết được:inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Máy cày, máy nổ, máy khâu, máy tính Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết tiếng, từ, câu học vào thực tế Thái độ: Thấy vẻ đẹp môn Tiếng Việt Tên GV 37 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 Góp phần hình thành lực: + Năng lực tự chủ tự học lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo + Năng lực ngôn ngữ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - GV : Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bảng Tập viết tập Bộ đồ dùng tiếng việt Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu : - Đọc được: uông, ương, chuông, đường; từ câu ứng dụng -Viết được: uông, ương, chuông, đường *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tiết 1: a- Dạy vần *Viết bảng: inh -Phát âm: inh -Cho Học sinh phân tích -Cho HS so sánh vần inh với vần anh - HS - Vần inh có âm i đứng trước, âm nh - GV nhắc lại đứng sau - Giống ,khác - Cho HS ghép vần inh HS ghép vần inh -Hướng dẫn Học sinh đánh vần vần inh I – nhờ – inh: cá nhân, nhóm, lớp -Đọc: inh Cá nhân, nhóm, lớp -Hướng dẫn học sinh gắn: tính Thực bảng cài -Hướng dẫn học sinh phân tích tiếng tính Tiếng tính có âm t đứng trước vần inh đứng sau, dấu huyền đánh - Hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng tính âm i 38 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A -Đọc: tính -Treo tranh giới thiệu: máy vi tính -Đọc mẫu, hướng dẫn Học sinh đọc -Đọc phần b.Đọc từ ứng dụng đình làng bệnh viện thơng minh ễnh ương -Hướng dẫn Học sinh nhận biết tiếng có inh – ênh -Hướng dẫn Học sinh đánh vần tiếng, đọc trơn từ - Giảng từ, đọc mẫu -Đọc toàn *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt c.Viết bảng con: inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh -Hướng dẫn cách viết - GV viết mẫu Nêu quy trình -Nhận xét, sửa sai * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS thi đọc bảng TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Năm học 2018 - 2019 Tờ – inh – tinh – sắc – tính: cá nhân Cá nhân, lớp Cá nhân, nhóm, lớp Cá nhân, nhóm Cá nhân, lớp – em đọc Cá nhân, lớp - HS quan sát , nhận xét - HS viết theo tưởng tượng - Học sinh viết bảng HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS nghe hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS nghe - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (29 phút) * Mục tiêu: Đọc được: uông, ương, chuông, đường; từ câu ứng dụng -Viết được: uông, ương, chng, đường - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Đồng ruộng * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp a.Luyện đọc: Tiết 2: c- Luyện tập * Đọc tiết HS đọc bảng lớp GV chỉnh sửa phát âm * Đọc câu ứng dụng: -Treo tranh giới thiệu câu ứng dụng, tìm hiểu Tên GV 39 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 nội dung tranh Cái cao lớn lênh khênh Đứng mà khơng tựa ngã kềnh ra? - Cho HS tìm tiếng chứa vần vừa học? -Cho HS đọc phân tích tiếng - Tìm từ khó đọc: lớn, - Gv uốn sửa - Cho hs đọc nhóm đơi, trước lớp - Giáo viên đọc mẫu - lênh khênh, kềnh - Đọc toàn em đọc, kết hợp phân tích tiếng - GV theo dõi , sửa *Luyện viết: - Cá nhân, lớp inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh - Cá nhân, nhóm, ĐT - GV viết mẫu, hướng dẫn viết - Cho HS viết dòng -Lưu ý nét nối chữ dấu -Thu chấm, nhận xét - Viết vào tập viết * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói: - Chủ đề: Máy cày, máy nổ, máy tính HS đọc chủ đề -Treo tranh - Em nêu tên loại máy? Chúng dùng Máy cày để cày ruộng, máy nổ để để làm gì? quay máy: xay gạo, lúa, bắp, máy - Em biết máy nữa? Chúng khâu để may quần áo, máy tính để dùng làm gì? tính tốn… * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu Cá nhân, lớp HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt * Học sinh đọc SGK 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS luyện đọc SGK - HS đọc - GV HS nhận xét - HS nhận xét Hoạt động sáng tạo: ( phút) - Chơi tìm tiếng có vần học - HS chơi trò chơi - GV HS nhận xét - GV nhận xét học tuyên dương học sinh học tích cực - Cùng người thân đọc lại bài, xem trước 59 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 40 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2018 Tiếng việt: BÀI 59: ÔN TẬP I.MỤC TIÊU: HS cần làm: Kiến thức: Đọc vần có kết thúc ng, nh; từ ngữ câu ứng dụng từ 52 đến 59 -Viết vần từ ngữ ứng dụng từ 52 đến 59 - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Quạ Công - HS M3, M4 kể – đoạn truyện theo tranh Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết vần, tiếng, từ, câu ôn vào thực tế Thái độ: Thấy vẻ đẹp môn Tiếng Việt Yêu quý nhân vật thỏ bé nhỏ nhanh trí Góp phần hình thành lực: + Năng lực tự chủ tự học lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo + Năng lực ngôn ngữ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn Tranh minh hoạ minh họa câu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc ong, ông, ăng, âng, iêng, lưỡi xẻncái kẻng, trống, chiêng * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu : - Đọc được: uông, ương, chuông, đường; từ câu ứng dụng -Viết được: uông, ương, chuông, đường *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tiết 1: Tên GV 41 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A - Nêu vần học tuần? Giáo viên viết lên góc bảng -Gắn bảng ơn a ng a nh ang anh * Ôn tập -Hướng dẫn học sinh đọc âm hàng ngang cột dọc -Ghép âm cột dọc âm hàng ngang -Đọc vần *Đọc từ ứng dụng: bình minh, nhà rơng, nắng chang chang -Nhận biết tiếng có vần vừa ơn -Giảng từ *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết bảng : bình minh, nhà rơng Cho HS quan sát,nhận xét - Cho HS viết bảng * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS thi đọc bảng TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Năm học 2018 - 2019 -Học sinh nêu vần học Học sinh ghép viết vào khung ang, anh, ăng, âng, ong, ông, ung, ưng – em đọc bình minh, rông, nắng chang chang Hs viết theo tưởng tưởng Học sinh viết vào bảng HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS nghe hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS nghe - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (29 phút) * Mục tiêu: Đọc vần có kết thúc ng, nh; từ ngữ câu ứng dụng từ 52 đến 59 -Viết vần từ ngữ ứng dụng từ 52 đến 59 - Nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Quạ Công * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tên GV 42 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 Tiết 2: - Luyện tập * Đọc tiết Gv theo dõi , sửa sai * Đọc câu ứng dụng: - Gv treo chữ mẫu - Gv viết bảng : Trên trời mây trắng Ở cánh đồng trắng mây Mấy cô má đỏ hây hây Đội thể đội mây làng -Giáo viên giảng nội dung, đọc mẫu - Gv Nhận xét , sửa sai * Luyện viết - Hướng dẫn HS viết tập viết : bình minh, nhà rơng -Chú ý nét nối chữ -Thu chấm, nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Kể chuyện: Quạ Công -Giáo viên kể chuyện lần -Kể lần có tranh minh họa -Tranh 1: Quạ vẽ cho Công trước Quạ vẽ khéo, tiên dùng màu xanh tơ đầu, cổ óng ánh đẹp -Tranh 2: Vẽ xong, Cơng phải xòe cho thật khơ -Tranh 3: Cơng khuyên chẳng đành làm theo lời bạn -Tranh 4: Cả lông Quạ trở nên xám xịt, nhem nhuốc ->Ý nghĩa: Vội vàng, hấp tấp, lại thêm tính tham lam chẳng làm việc * Lưu ý: - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Quạ Công - HS M3, M4 kể – đoạn truyện theo tranh 3: Hoạt động ứng dụng: ( phút) - Cho HS luyện đọc SGK - GV HS nhận xét Hoạt động sáng tạo: ( phút) 43 Tên GV HS đọc bảng lớp HS quan sát tranh nhận xét HS đọc cá nhân, nhóm, ĐT Viết vào Theo dõi, quan sát Học sinh kể chuyện theo tranh nhóm, chia sẻ trước lớp HS nhắc lại Cá nhân, nhóm lớp - HS đọc - HS nhận xét Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2018 - 2019 - Chơi tìm tiếng có vần học - GV HS nhận xét - HS chơi trò chơi - GV nhận xét học tuyên dương học sinh học tích cực - Cùng người thân đọc lại bài, xem trước 60 -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: - Tên GV 44 Trường Tiểu học ... Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 018 - 2 019 Thứ ba ngày tháng 12 năm 2 018 Môn: Tự nhiên – Xã hội BÀI 14 AN TOÀN KHI Ở NHÀ I MỤC TIÊU: HS cần làm:... phương tiện toán học - Năng lực tư lập luận toán học Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A II- CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: Năm học 2 018 - 2 019 - Giáo viên: bảng phụ chép tập - Học sinh:... Hôm em học ? - Em cần làm để học ? - Đi học để làm gì? Tên GV 13 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Hoạt động sáng tạo: ( ') Năm học 2 018 - 2 019 - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 14 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Tuần 14 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay