Tuần 20 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

50 30 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:52

Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 TUẦN 20: Thứ hai ngày 15 tháng năm 2019 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): ƠNG MẠNH THẮNG THẦN GIĨ I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Con người chiến thắng Thần Gió tức chiến thắng thiên nhiên Nhờ vào tâm lao động Nhưng biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật Chú ý từ: hoành hành, lồm cồm, ngạo nghễ, chống trả, đổ rạp, giận giũ, lồng lộn Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học Năng lực:Góp phần hình thành phát triển lực: Tự chủ tự học; Giao tiếp hợp tác; Giải vấn đề sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đôi, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) -TBHT điều hành trò chơi: Gọi thuyền -HS tham gia chơi -Nội dung chơi; + Học sinh thi đọc thuộc đoạn thơ - Học sinh tham gia thi đọc thuộc Thư trung thu lòng - Bình chọn bạn thi tốt - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - GV kết nối ND mới: ghi tựa lên bảng - Học sinh nhắc lại tên mở Ơng Mạnh thắng thần Gió sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: hoành hành, lồm cồm, ngạo nghễ, chống trả, đổ rạp, giận giũ, lồng lộn - Rèn đọc câu, từ, đoạn GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: đồng bằng, hoành hành, ngạo nghễ, vững chãi, đẵn, ăn năn, *Cách tiến hành: HĐ cá nhân-> Nhóm -> Cả lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Lưu ý giọng đọc cho học sinh b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp -Tổ chức cho học sinh tiếp nối đọc -Trưởng nhóm điều hành HĐ câu chung nhóm * Dự kiến số từ để HS cần đọc hoành + HS đọc nối tiếp câu hành, lồm cồm, ngạo nghễ, chống trả, đổ rạp, nhóm giận giũ, lồng lộn - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, Chú ý phát âm đối tượng HS hạn chế lớp) -HS chia sẻ đọc câu trước lớp (2-3 nhóm) +Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Giải nghĩa từ: : đồng bằng, hoành hành, đoạn kết hợp giải nghĩa ngạo nghễ, vững chãi, đẵn, ăn năn từ luyện đọc câu khó - Giáo viên hướng dẫn cách ngắt câu dài + Đặt câu với từ đồng bằng, cách đọc với giọng thích hợp: - Học sinh hoạt động theo cặp, luân phiên đọc đoạn *Dự kiến số câu: + Ông vào rừng/ lấy gỗ/ dựng nhà.// Học sinh chia sẻ cách đọc + Cuối cùng/ ông định dựng nhà + thật vững chãi.// + Lưu ý: Quan sát, theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Các nhóm thi đọc - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm - Yêu cầu học sinh nhận xét đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc tồn - Học sinh nối tiếp đọc lại - Yêu cầu học sinh đọc toàn tập đọc - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Con người chiến thắng Thần Gió tức chiến thắng thiên nhiên Nhờ vào tâm lao động Nhưng biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - GV giao nhiệm vụ (CH cuối đọc) - HS nhận nhiệm vụ GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 -YC trưởng nhóm điều hành chung - GV trợ giúp nhóm đối tượng M1, M2 µTBHT điều hành HĐ chia sẻ trước lớp * Mời đại diện nhóm chia sẻ Năm học 2018 - 2019 - Trưởng nhóm điều hành HĐ nhóm - HS làm việc cá nhân -> Cặp đơi-> Cả nhóm - Đại diện nhóm báo cáo - Dự kiến ND chia sẻ: - Yêu cầu học sinh đọc thầm trả - - Học sinh đọc thầm lời câu hỏi: + Thần Gió làm khiến ơng Mạnh - Thần Gió xơ ơng Mạnh ngã lăn quay Khi ơng giận, Thần Gió cười giận? ngạo nghễ, chọc tức ông - Giáo viên kết hợp với TBHT cho học - Học sinh quan sát, lắng nghe sinh quan sát tranh, ảnh dông bão, nhận xét sức mạnh Thần Gió, nói thêm: Người cổ xưa chưa biết cách chống lại gió mưa, nên phải hang động, hốc đá + Kể lại việc làm ơng Mạnh chống - Ơng vào rừng lấy gỗ, dựng nhà Cả lần bị quật đổ nên ơng định lại Thần Gió xây ngơi nhà thật vững chãi Ơng đẵn gỗ lớn làm cột, chọn viên đá thật to để làm tường + Hình ảnh chứng tỏ Thần Gió phải - Hình ảnh: cối xung quanh nhà đỗ rạp nhà đứng bó tay vững - Giáo viên liên hệ so sánh nhà xây - Học sinh nghe tạm tranh tre nứa với nhà xây dựng kiên cố bêtơng cốt sắt + Ơng Mạnh làm để Thần Gió trở - Ơng Mạnh an ủi Thần Gió mời Thần Gió tới chơi thành bạn mình? + Ơng Mạnh tượng trưng cho Thần - Thần Gió tượng trưng cho thiên nhiên Ơng Mạnh tượng trưng cho người Gió tượng trưng cho gì? Nhờ tâm lao động, người chiến thắng thiên nhiên làm cho thiên nhiên trở thành bạn - Giáo viên hỏi học sinh ý nghĩa câu - Học sinh trả lời: Con người chiến thắng Thần Gió tức chiến thắng thiên nhiên chuyện.: Nhờ vào tâm lao động Nhưng biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên +Thi đọc - Cho nhóm thi đọc truyện - Lắng nghe, ghi nhớ µGV kết luận: … HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Cho nhóm tự phân vai đọc - Các nhóm tự phân vai đọc lại - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp - Lớp lắng nghe, nhận xét bình chọn học sinh đọc tốt -HS bình chọn học sinh đọc tốt nhất, Lưu ý: tuyên dương bạn - Đọc đúng:M1,M2 - Đọc hay:M3, M4 HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút) + - Hỏi lại tựa - Em thích nhân vật bài? Vì sao? - Để sống hòa thuận, thân với thiên nhiên, em phải làm gì? => Phải biết yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống,… - Liên hệ thực tiễn - Giáo dục học sinh: Để sống hòa thuận, thân với thiên nhiên, em phải biết yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống,… - Giáo viên chốt lại phần tiết học 6.HĐ sáng tạo (2 phút) - Đọc lại câu chuyện theo vai nhân vật -Tìm văn có nội dung luyện đọc - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị sau Mùa nước ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: TIẾT 96: BẢNG NHÂN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Lập bảng nhân - Nhớ bảng nhân - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 3) - Biết đếm thêm Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 3) Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1,2,3 GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực:Tự chủ tự học; Giải vấn đề sáng tạo; Tư lập luận tốn học; Mơ hình hóa tốn học; Giao tiếp toán học II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, 10 bìa, có gắn chấm tròn hình tam giác, hình vng Kẻ sẵn nội dung tập lên bảng - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3phút) - TBHT điều hành trò chơi: Truyền điện: +Nội dung cho học sinh nối tiếp đọc bảng nhân - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Bảng nhân HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Lập bảng nhân - Nhớ bảng nhân *Cách tiến hành: - Cho học sinh lấy bìa có chấm tròn - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào - Học sinh lấy bìa có chấm tròn - Có chấm tròn? - Có chấm tròn - Giáo viên gắn bìa có chấm tròn lên - Học sinh quan sát trải bảng nghiệm trực quan - Ba chấm tròn lấy lần? - Ba chấm tròn lấy lần - Ba lấy lần? - Ba lấy lần - lấy lần nên ta lập phép nhân: - Học sinh đọc phép nhân 3: x 1=3 nhân - Giáo viên gắn tiếp bìa lên bảng - Học sinh lấy tiếp nêu - Vậy lấy lần? - nhân với mấy? - Bằng - Viết lên bảng phép nhân: x = u cầu - Đó phép tính x học sinh đọc phép nhân - nhân - Hướng dẫn học sinh lập phép tính lại - Lập phép tính nhân với 3, tương tự 4,…, 10 theo hướng dẫn giáo viên - Học sinh đọc bảng nhân vừa lập được, cho - Cả lớp đọc cá nhân, nhóm đơi GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 học sinh thời gian để tự học thuộc bảng nhân bảng nhân - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Lập bảng nhân - Nhớ bảng nhân - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 3) - Biết đếm thêm *Cách tiến hành: + Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS -Trưởng nhóm điều hành cho nhóm thực theo yêu cầu-> chia sẻ nhóm + TBHT điều hành hoạt động chia sẻ -Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Bài tập yêu cầu gì? - Kiểm tra chéo cặp - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Yêu cầu tính nhẩm - Học sinh nói tiếp đọc kết quả: 3x3=9 3x8=24 3x1=3 3x5=15 3x4=12 3x10=30 - Nhận xét làm học sinh 3x9=27 3x2=6 3x6=18 3x7=21 Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Có tất nhóm? - Có tất 10 nhóm - Tam làm phép tính gì? - Ta làm phép tính x 10 - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Học sinh lên bảng làm bài: Giải: Số học sinh có là: 3x10=30 (học sinh) Đáp số: 30 học sinh - Cho học sinh nhận xét tên bảng - Học sinh nhận xét bạn - Giáo viên nhận xét chung, chốt kết Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài toán yêu cầu làm gì? - Học sinh trả lời - Số dãy số số nào? - Số - Tiếp sau số nào? - Số - Trong dãy số này, số số đứng - Nghe giảng trước cộng thêm - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Học sinh nối tiếp đọc kết GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 - Nhận xét làm học sinh - Giáo viên cho học sinh đọc xuôi, đọc ngược - Học sinh đọc dãy số vừa tìm Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập chờ: (M3, M4) Bài tốn: Mỗi hộp có bánh Hỏi hộp - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: có bánh? hộp có số bánh là: x = 27 (cái bánh) Đáp số: 27 bánh HĐ vận dụng (2 phút) - Trò chơi: Bỏ bom ( nội dung đọc thuộc số phép tính bảng nhân 3) - GV tổng kết trò chơi, khen - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy HĐ sáng tạo (1 phút) - Giải toán sau: Hùng có 10 que tính Trang có số que tính gấp ba lần số que tính Hưng Hỏi Hưng có que tính? - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp, học thuộc bảng nhân Xem trước bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TNHX: AN TOÀN KHI ĐI TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (Tiết 1) (VNEN) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 16 tháng năm 2019 KỂ CHUYỆN: ƠNG MẠNH THẮNG THẦN GIĨ I MỤC TIÊU: Kiến thức: GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 - Hiểu nội dung: Con người chiến thắng Thần Gió, tức chiến thắng thiên nhiên, nhờ vào tâm vào lao động, biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên - Biết xếp lại tranh theo trình tự nội dung câu chuyện (BT1) - Kể đoạn câu chuyện theo tranh xếp trình tự - Một số học sinh biết kể lại toàn câu chuyện (BT2); đặt tên khác cho câu chuyện (BT3) Kỹ năng: Rèn kỹ nói Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung Có khả tập trung theo dõi bạn kể chuyện biết nhận xét lời kể bạn Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện, biết u q mơi trường thiên nhiên Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực:Năng lực tự học, NL giao tiếp – hợp tác, NL giải vấn đề, NL tư – lập luận logic, NL quan sát, II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh họa đoạn câu chuyện, sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, “động não” - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - CTHĐTQ điều hành T/C: Thi kể chuyện - Học sinh tham gia thi đua , hay - Nội dung tổ chức cho học sinh thi đua kể lại - Học sinh lớp lắng nghe, câu chuyện: Chuyện bốn mùa nhận xét - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe sinh - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng HĐ kể chuyện (22 phút) *Mục tiêu: - Biết xếp lại tranh theo trình tự nội dung câu chuyện (BT1) - Kể đoạn câu chuyện theo tranh xếp trình tự - Một số học sinh biết kể lại toàn câu chuyện (BT2); đặt tên khác cho câu chuyện (BT3) *Cách tiến hành: Việc 1: Hướng dẫn kể chuyện (Sắp xếp lại thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện): Làm việc cá nhân - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Sắp xếp lại thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện Ơng Mạnh thắng Thần Gió GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 - Cho học sinh quan sát tranh *TBHT điều hành cho bạn chia sẻ + Bức tranh vẽ cảnh gì? - Học sinh quan sát tranh: *Dự kiến ND chia sẻ trước lớp +Vẽ cảnh Thần Gió ơng Mạnh uống rượu với thân thiện + Đây nội dung thứ câu chuyện? + Đây nội dung cuối câu chuyện + Bức tranh vẽ cảnh gì? + Bức tranh vẽ cảnh ông Mạnh vác cây, khiêng đá để dựng nhà + Đây nội dung thứ câu chuyện? +Đây nội dung thứ hai câu chuyện + Quan sát tranh lại cho biết + Bức tranh minh họa nội dung tranh minh họa nội dung thứ thứ chuyện Đó Thần chuyện Nội dung gì? Gió xơ ơng Mạnh ngã lăn quay + Hãy nêu nội dung tranh thứ + Học sinh trả lời + Hãy lại thứ tự cho tranh theo -+1 học sinh lên bảng xếp lại nội dung câu chuyện thứ tự tranh: 4, 2, 3, Việc 2: Kể lại tồn nội dung truyện: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Giáo viên chia học sinh thành nhóm nhỏ, - Học sinh tập kể lại toàn câu giao nhiệm vụ cho em tập kể lại chuyện chuyện nhóm nhóm -Học sinh nhận xét cho nội dung – cách diễn đạt cách thể bạn nhóm - Tổ chức cho nhóm thi kể - Các nhóm thi kể theo hai hình thức - Học sinh nhận xét, bình chọn cá nhân, nhóm kể hay - Nhận xét tuyên dương nhóm kể tốt - Lắng nghe Việc 3: Đặt tên khác cho câu chuyện: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Các nhóm thảo luận đưa tên gọi mà - Học sinh nối tiếp phát chọn biểu ý kiến - Nhận xét tên gọi mà học sinh đưa Nêu - Học sinh nghe cho học sinh giải thích lại đặt tên cho câu chuyện? Lưu ý: - Kể văn bản: Đối tượng M1, M2 - Kể theo lời kể thân: M3, M4 HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút) *Mục tiêu -HS hiểu: Con người chiến thắng Thần Gió, tức chiến thắng thiên nhiên, nhờ vào tâm vào lao động, biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo lớp - GV giao nhiệm vụ - YC trưởng nhóm điều hành HĐ nhóm *TBHT điều hành HĐ chia sẻ - Câu chuyện kể việc gì? - Em hiểu qua câu chuyện trên? luận cặp -> Chia sẻ trước - Học sinh thực theo YC -Đại diện nhóm chia sẻ * Dự kiến ND học sinh chia sẻ - Học sinh trả lời: Con người chiến thắng Thần Gió, tức chiến thắng thiên nhiên, nhờ vào tâm vào lao động, biết sống thân ái, hòa thuận Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả với thiên nhiên lời CH2 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Hỏi lại tên câu chuyện - Hỏi lại điều cần nhớ -1 HS nhắc lại nội dung: Con người chiến thắng Thần Gió, tức chiến thắng thiên nhiên, nhờ vào tâm vào lao động, biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên - Giáo dục học sinh: Chúng ta cần u q gió mơi trường thiên nhiên xung quanh HĐ sáng tạo: (2 phút) -Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe -Tìm câu chuyện có nội dung bảo vệ mơi trường thiên nhiên để đọc - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh kể lại câu chuyện cho người thân nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (Nghe- viết) GIÓ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe viết xác, trình bày tả sách giáo khoa Bài viết không mắc lỗi tả Biết trình bày hình thức thơ chữ - Làm tập 2a, 3a Kỹ năng: Rèn cho học sinh quy tắc tả s/x Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt *THGDBVMT: Giáo viên giúp học sinh thấy “tính cách” thật đáng yêu nhân vật Gió (thích chơi thân với nhà, cù khe khẽ anh mèo mướp, rủ đàn ong GV: 10 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TOÁN: TIẾT 99: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng nhân - Biết tính gía trị biểu thức số có dấu phép tính nhân cộng trường hợp đơn giản - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 4) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ tính nhẩm, làm tính giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 4) Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập 1a, tập 2, tập Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực:Tự chủ tự học; Giải vấn đề sáng tạo; Tư lập luận tốn học; Mơ hình hóa tốn học; Giao tiếp toán học II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, viết sẵn nội dung tập lên bảng - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - GV kết hợp với BHT tổ chức cho học sinh thi đua đọc thuộc bảng nhân - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Luyện tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: GV: 36 - Học sinh tham gia thi đua - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 - Thuộc bảng nhân - Biết tính gía trị biểu thức số có dấu phép tính nhân cộng trường hợp đơn giản - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 4) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ cặp đôi – Chia sẻ trước lớp +GV giao nhiệm vụ học tập cho HS +HS thực nghiêm túc YC +TBHT điều hành hoạt động chia sẻ +HS chia sẻ, tương tác bạn *Dự kiến ND chia sẻ: Bài 1a: HĐ cá nhân-cặp đôi - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết (TBHT - Học sinh nối tiếp chia sẻ kết điều hành) a) x = 16 4x = 36 (…) b) x = x = (…) - Hãy so sánh kết của: x x - x x - Vậy ta đổi chỗ thừa số tích có thay - Khi đổi chỗ thừa số tích đổi khơng? khơng thay đổi - Hãy giải thích x & x có kết - Vì thay đổi vị trí thừa nhau? số tích khơng thay đổi ->Đánh giá, nhận xét làm học sinh Bài 2: HĐ cặp đôi -> Cả lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Khi làm tập làm phép tính - Làm phép tính nhân trước trước? - Yêu cầu đại diện em lên bảng chia sẻ kết - Học sinh chia sẻ: quả, em làm phép tính a) x + 10 = 42 b) x + 14 = 50 - -GV đánh giá, nhận xét làm em c) x 10 + 60 = 100 Bài 3: HĐ cá nhân -> cặp đôi -> Cả lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh lên bảng chia sẻ kết - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết quả: *Dự kiến ND chia sẻ: Giải: học sinh mượn số - Cho học sinh nhận xét bảng sách là: - Giáo viên nhận xét chung x = 20 (quyển) Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành Đáp số: 20 tập µBài tập chờ: Bài tập (M3): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên GV: 37 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Bài tập 1b (M4): Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên Năm học 2018 - 2019 *Dự kiến ND chia sẻ: Đáp án C - Học sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên: 2x3=6 2x4=8 4x3=12 3x2=6 4x2=8 3x4=12 HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút) - Cho học sinh ôn lại bảng nhân - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy HĐ sáng tạo: (1 phút) - Mỗi ngày bạn Hưng học Hỏi ngày bạn Hưng học bao nhieu giờ? - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa lại làm sai Xem trước bài: Bảng nhân ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ sáu ngày 19 tháng năm 2019 TOÁN: TIẾT 100: BẢNG NHÂN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Lập bảng nhân - Nhớ bảng nhân - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 5) - Biết đếm thêm Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính nhẩm giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 5) Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1,2,3 Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực:Tự chủ tự học; Giải vấn đề sáng tạo; Tư lập luận tốn học; Mơ hình hóa tốn học; Giao tiếp toán học II CHUẨN BỊ: GV: 38 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, 10 bìa, có gắn chấm tròn hình tam giác, hình vng Kẽ sẵn nội dung tập lên bảng - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - TBHT điều hành trò chơi: Truyền điện +Nội dung chơi: tổ chức cho học sinh nối tiếp tính tổng nêu phép nhân tương ứng với tổng: 3+3+3+3 5+5+5+5 - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Bảng nhân HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Lập bảng nhân - Nhớ bảng nhân *Cách tiến hành: *GV cho HS trải nghiệm vật thật - Cho học sinh lấy bìa có chấm tròn lên bàn - Gắn bìa có chấm tròn lên bảng hỏi: Có chấm tròn? - Năm chấm tròn lấy lần? - lấy lần nên ta lập phép nhân: 5x1=5 (ghi lên bảng phép nhân này) - Hướng dẫn học sinh lập phép tính lại tương tự Sau lần học sinh lập phép tính giáo viên ghi phép tính lên bảng để có bảng nhân - Chỉ bảng nói: Đây bảng nhân phép nhân bảng có thừa số 5, thừa số lại số 1, 2, 3, , 10 - Học sinh đọc bảng nhân vừa lập +Sau cho học sinh thời gian để tự học thuộc lòng bảng nhân - Xố dần bảng cho học sinh học thuộc lòng - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bảng GV: 39 - Học sinh tham gia chơi -Bạn trả lời vỗ tay,… - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào *HS trải nghiệm vật thật - Quan sát hoạt động giáo viên trả lời có chấm tròn - Học sinh trả lời - Năm chấm tròn lấy lần - Học sinh đọc phép nhân: nhân - Lập phép tính nhân với 3, 4, 5, 6, , 10 theo hướng dẫn giáo viên - Nghe giảng - Cả lớp nói tiếp đọc bảng nhân lần -Tự học thuộc lòng bảng nhân - Đọc bảng nhân - Thi đoc thuộc bảng nhân Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 nhân Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhớ bảng nhân - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 5) - Biết đếm thêm *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ cặp đôi – Chia sẻ trước lớp + GV giao nhiệm vụ học tập cho HS +HS thực nghiêm túc YC +TBHT điều hành hoạt động chia sẻ +HS chia sẻ, tương tác bạn Bài 1: HĐ cá nhân – Cặp đôi *Dự kiến ND chia sẻ: - Mời đại diện nhóm nối tiếp báo cáo kết - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh nối tiếp nêu kết quả: + GV trợ giúp HS hạn chế x = 15 x = 10 x = 20 x = 20 - Nhận xét làm học sinh x = 35 x =30 Bài 2: HĐ cá nhân – Nhóm - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Học sinh chia sẻ nhó - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết thống KQ: Giải: Số ngày mẹ làm là: x = 20 (ngày) Đáp số: 20 ngày - Yêu cầu học sinh nhận xét bạn - Học sinh nhận xét, chữa - Giáo viên nhận xét chung - Học sinh lắng nghe Bài 3: : HĐ cá nhân – Cả lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Bài toán yêu cầu làm gì? - Bài tốn u cầu đếm thêm viết số thích hợp vào ô trống - Số dãy số số nào? - Số dãy số số - Trong dãy số này, số đứng sau số - Mỗi số đứng sau số đứng trước đơn vị? đứng trước đơn vị - Cho học sinh nối tiếp báo cáo kết - Học sinh nối tiếp chia sẻ: 5, 10, - Nhận xét làm học sinh 15, 20 , 25, 30 ,35 ,40, 45, 50 Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập µBài tập chờ (M3, M4): Bài tốn: Mỗi hộp có bánh Hỏi hộp có - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: bánh? hộp có số bánh là: GV: 40 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 x = 35 (cái bánh) Đáp số: bánh HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút) - Tổ chức trò chơi Xì điện +Nội dung chơi cho học sinh xì điện đọc thuộc bảng nhân - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy Hoạt động sáng tạo (2 phút) - Về nhà đọc thuộc bảng nhân -Giải tốn theo tóm tắt sau + Mỗi tuần lễ học: buổi + tuần em học : buổi học? - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa sai Xem trước bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) MƯA BÓNG MÂY I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe viết lại xác tả Biết trình bày hình thức thơ chữ dấu câu - Làm tập 2a Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc tả s/x Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực: Tự chủ tự học; Giao tiếp hợp tác; Giải vấn đề sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh vẽ minh họa thơ (nếu có) Bảng phụ ghi quy tắc tả - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: GV: 41 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Năm học 2018 - 2019 Hoạt động học - TBVN bắt nhịp cho lớp hát tập thể - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - - GV kết nối học, ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Mưa - Học sinh lắng nghe bóng mây: Đọc chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại *Giáo viên giao nhiệm vụ: -Thực YC theo nhóm +YC HS thảo luận số câu hỏi + Học sinh trả lời câu hỏi +GV trợ giúp đối tượng HS hạn chế giáo viên - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết + Lưu ý nội dung viết, cách cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: trình bày, điều cần lưu ý - Đại diện nhóm báo cáo -TBHT điều hành HĐ chia sẻ: *Dự kiến ND chia sẻ: + Cơn mưa bóng mây giống bạn nhỏ + Cũng làm nũng mẹ, vừa khóc điểm nào? xong cười + Bài thơ có khổ? Mỗi khổ có câu + Bài thơ có khổ thơ Mỗi khổ thơ? Mỗi câu thơ có chữ? có câu thơ Mỗi câu thơ có chữ + Các chữ đầu câu thơ viết nào? + Viết hoa + Trong thơ dấu câu sử + Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai dụng? chấm, dấu ngoặc kép + Giữa khổ thơ viết ? + Để cách dòng - Yêu cầu học sinh đọc từ khó dễ lẫn - Học sinh nêu: làm nũng, hỏi, từ khó viết vở, chẳng, - Tìm chữ có vần: ươi, ươt, oang, - Học sinh nêu: Thoáng, mây, ay ngay, ướt, cười - Yêu cầu học sinh đọc viết từ vừa tìm - học sinh lên bảng viết, lớp viết vào nháp - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: M1 HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: GV: 42 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 - Học sinh nghe viết xác bài: Mưa bóng mây - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: Tư ngồi, cách cầm bút, tốc độ: đối tượng M1 HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại bài, dừng lại phân tích - Dùng bút chì, đổi cho tiếng khó cho học sinh chữa để sốt lỗi, chữa - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Giúp học sinh ôn quy tắc tả s/x *Cách tiến hành: Bài 2a: TC Trò chơi Ai nhanh - Giáo viên đổi tên thành: Nối từ cột A với từ thích hợp cột B - Giáo viên chuẩn bị sẵn nội dung tập vào - Chia lớp thành nhóm Thảo tờ giấy to phát cho nhóm luận nhóm làm Nhóm làm xong trước mang dán lên bảng +Dự kiến ND chia sẻ:: A B sương xa xương sót phù sa đường rồng sót mù thiếu xa - Nhận xét, chữa cho nhóm - Học sinh lắng nghe - Tổng kết thi HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học; ghi nhớ quy tắc tả s/x - Yêu cầu nhắc lại cách trình bày viết - Viết số tên bạn người quen nơi em có phụ âm s/x - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp xem GV: 43 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 - Giáo viên chốt lại phần tiết học Hoạt động sáng tạo(2 phút) - Viết tên tên cối bắt đầu s/x mà em biết - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết lại từ viết sai Xem trước tả sau: Chim sơn ca bơng cúc trắng ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CƠNG: GẤP, CẮT, TRANG TRÍ THIẾP (THIỆP) CHÚC MỪNG (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng - Cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng Có thể gấp, cắt thiếp chúc mừng theo kích thước tùy chọn Nội dung hình thức trang trí đơn giản - Với học sinh khéo tay: Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng Nội dung hình thức trang trí phù hợp, đẹp Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng Thái độ: Học sinh hứng thú làm thiếp chúc mừng để sử dụng Năng lực: Góp phần hình thành lực: Tự chủ tự học; Giao tiếp hợp tác; Giải vấn đề sáng tạo; Phát triển thân; Tự tìm tòi khám phá đồ vật; Vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Một số mẫu thiếp chúc mừng + Quy trình cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng + Giấy trắng giấy màu, kéo, bút màu - Học sinh: Giấy trắng, màu cỡ giấy A4, bút chì màu, bút lơng, tem thư Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học GV: 44 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 HĐ khởi động: (5 phút) -TBVN bắt nhịp cho lớp hát tập thể - HS hát bài: Happy Birthday - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết cách cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng - Cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng Có thể gấp, cắt thiếp chúc mừng theo kích thước tùy chọn Nội dung hình thức trang trí đơn giản - Với học sinh khéo tay: Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng Nội dung hình thức trang trí phù hợp, đẹp *Cách tiến hành: Hoạt động theo nhóm - Gọi học sinh nêu lại quy trình: - học sinh nêu lại bước + Bước 1: Cắt, gấp thiếp chúc mừng + Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng - Yêu cầu học sinh thực lại bước - học sinh lên thực +Cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng +Có thể gấp, cắt thiếp chúc - Gọi học sinh nhận xét mừng theo kích thước tùy chọn - Chia lớp thành nhóm thực hành - Học sinh thực hành làm theo nhóm Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm 3.HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút) - Trưng bày đánh giá sản phẩm: Giáo viên gợi ý cho nhóm biết trình bày sản phẩm nhóm bìa -> Học sinh trưng bày sản phẩm trước lớp: Thiếp chúc mừng năm mới, thiếp mừng tân gia, sinh nhật, Giáng sinh,… - Cho học sinh đánh giá sản phẩm - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm cá nhân làm tốt Hoạt động sáng tạo: ( phút) - Gấp, cắt, dán đượcthiếp chúc mừng - Trang trí sang tạo, đẹp mắt, hấp dẫn - Nhận xét tinh thần, thái độ, kết học tập HS - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị giấy thủ công cho sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: 45 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: AN TOÀN KHI ĐI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THƠNG (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết số tình nguy hiểm xay phương tiện giao thông - Biết đưa lời khun cho số tình xảy tai nạn giao thông xe máy, ô tô, thuyền bè, tàu hỏa Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ giải vấn đề, xử lý tình Thái độ: Thực quy định phương tiện giao thông Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực tự học, NL giao tiếp – hợp tác, NL giải vấn đề, NL tư logic, NL quan sát, II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Hình vẽ sách giáo khoa trang 42, 43 Chuẩn bị số tình cụ thể xảy phương tiện giao thông địa phương - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - -GV kết hợp TBHT tổ chức T/C: - Học sinh chủ động tham gia chơi “Hộp q bí mật” Ví dụ: + Biển báo có màu xanh? + Loại biển báo thường có màu đỏ? + Em phải lưu ý điều gặp biển báo này? - Học sinh nhận xét - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Lắng nghe - Bài trước học gì? - Về đường giao thông - Khi phương tiện giao thông - Đi cẩn thận để tránh xảy tai nạn cần lưu ý điểm gì? - Đó nội dung học - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc ngày hơm nay: “An tồn lại tên phương tiện giao thông.” - Giáo viên ghi tựa lên bảng GV: 46 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông - Biết số điều cần lưu ý phương tiện giao thông - Biết đưa lời khun cho số tình xảy tai nạn giao thông xe máy, ô tô, thuyền bè, tàu hỏa, - Học sinh thực quy định phương tiện giao thông *Cách tiến hành: Việc 1: Thảo luận tình Mục tiêu: Nhận biết số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Giáo viên chia nhóm (3 nhóm) - Các nhóm thảo luận -> thống nhất… Bước 2: Cho nhóm thảo luận tình trả lời theo câu hỏi: + Điều xảy ra? +… + Đã có em có hành động +… tình khơng? + Em khun bạn tình nào? Bước 3: Gọi đại diện nhóm lên trình - Đại diện nhóm lên trình bày bày - Các nhóm khác chia sẻ ý kiến nhận xét, bổ sung Kết luận: Để đảm bảo an toàn, ngồi - Lắng nghe sau xe đạp, xe máy phải bám người ngồi phía trước Không lại, nô đùa ô tô, tàu hỏa, thuyền, bè Không bám cửa vào, khơng thò đầu, thò tay ngồi tàu, xe chạy - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận - Học sinh nhắc lại Việc 2: Quan sát tranh Mục tiêu: Biết số điều cần lưu ý phương tiện giao thông Cách tiến hành: Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Làm việc theo cặp - Quan sát tranh Trả lời câu hỏi với bạn - Giáo viên treo tranh 4, 5, 6, *Dự kiến ND chia sẻ: + Ở hình 4, hành khách làm gì? Ở + Đứng điểm đợi xe buýt Xa mép đâu? Họ đứng gần hay mép đường? đường + Ở hình 5, hành khách làm gì? Họ + Hành khách lên xe ô tô ô tô lên xe ô tô nào? Xe dừng hay xe dừng hẳn chạy? GV: 47 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 + Ở hình 6, hành khách làm gì? + Hành khách ngồi ngắn Theo bạn, hành khách phải xe Khi xe ô tô không nên lại, xe tơ? nơ đùa, khơng thò đầu, thò tay qua cửa sổ + Ở hình 7, hành khách làm gì? + Đang xuống xe Xuống cửa bên phải Bước 2: Làm việc lớp - Gọi học sinh nêu số điểm cần lưu ý - Một số học sinh nêu số điểm cần xe buýt (hoặc xe khách)? lưu ý xe buýt => GV kết luận: Khi xe buýt (hoặc - Học sinh lắng nghe xe khách) chờ xe bến không đứng sát mép đường, đợi xe dừng hẳn lên, khơng lại, thò đầu, thò tay ngồi xe chạy, xe dừng hẳn xuống - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận - Học sinh nhắc lại Việc 3: Vẽ tranh Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kiến thức 19, 20 Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Trao đổi cặp đôi – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Học sinh vẽ phương tiện giao - Học sinh vẽ tranh thông Bước 2: Hai học sinh ngồi cạnh nhau, - Học sinh trao đổi cặp đơi cho xem tranh nói với về: - Tên phương tiện giao thơng mà vẽ? - Phương tiện loại đường giao thơng nào? - Những điều cần lưu ý phương tiện giao thơng đó? Bước 3: - Gọi số học sinh trình bày trước lớp - Học sinh trình bày trước lớp - Giáo viên sửa chữa, bổ sung phần trình bày học sinh HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy, hỏi: Em nêu điều cần lưu ý phương tiện giao thông đó? - Giáo dục học sinh ý thức, hành động Nên Khơng nên làm để phòng tránh tai nạn tai nạn giao thông đường HĐ sáng tạo: (2 phút) - Dặn học sinh biết thực nghiêm túc ngồi xe mô to cần đội mũ bảo hiểm đồng thời thực biển báo hiệu giao thông đường - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhớ thực điều học GV: 48 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: Cuộc sống xung quanh ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: GV: 49 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : GV: 50 Trường Tiểu học : ... - Học sinh nối tiếp đọc kết quả: (Dự kiến KQ chia sẻ) 4x2=8 4x1=4 x = 16 x = 12 - Nhận xét làm học sinh x = 24 x = 20 GV: 25 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 20 1 8 - 20 1 9 Bài 2: ... 22 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 20 1 8 - 20 1 9 - Nhận xét, tuyên dương nhóm Bài 2: Làm việc cặp đơi – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Dự kiến nội dung học. .. Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) GV: Hoạt động học 27 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 20 1 8 - 20 1 9 - Phó
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 20 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Tuần 20 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay