Tuần 17 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

49 30 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:52

Giáo án lớp TUẦN 17: Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): TÌM NGỌC I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Câu chuyện kể vật ni nhà tình nghĩa, thông minh, thực bạn người - Trả lời câu hỏi 1, 2, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Biết ngắt, nghỉ sau dấu câu, biết đọc với giọng kể chậm rãi.Chú ý từ: bỏ tiền, thả rắn, toan rỉa thịt, Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học Năng lực:Góp phần hình thành phát triển lực: Tự chủ tự học; Giao tiếp hợp tác; Giải vấn đề sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm, T/C học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học -TBHT điều hành trò chơi: Bắn tên -HS tham gia chơi -Nội dung chơi; + Học sinh thi đọc Thời gian biểu - Bình chọn bạn thi tốt - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - GV kết nối ND mới: Hơm tìm hiểu tiếp người bạn gia đình chó, mèo để biết chúng thơng minh tình nghĩa em tìm hiểu qua “Tìm ngọc” - Học sinh nhắc lại tên mở - Giáo viên ghi tựa lên bảng sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: bỏ tiền, thả rắn, lần này, mổ ruột ra, toan rỉa thịt, - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Long Vương, thợ kim hoàn, đánh tráo, *Cách tiến hành: HĐ cá nhân-> Nhóm -> Cả lớp GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: Đọc giọng kể cảm động nhấn giọng từ ngữ gợi cảm b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp -Tổ chức cho học sinh tiếp nối đọc câu * Dự kiến số từ để HS cần đọc bỏ tiền, thả rắn, lần này, mổ ruột ra, toan rỉa thịt, Chú ý phát âm đối tượng HS hạn chế - Học sinh lắng nghe, theo dõi -Trưởng nhóm điều hành HĐ chung nhóm + HS đọc nối tiếp câu nhóm - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) -HS chia sẻ đọc câu trước lớp (2-3 nhóm) +Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ luyện đọc câu khó - Giải nghĩa từ: Long Vương, thợ kim hoàn, - Học sinh hoạt động theo cặp, đánh tráo, luân phiên đọc đoạn - Giáo viên hướng dẫn cách ngắt câu dài cách đọc với giọng thích hợp: *Dự kiến số câu: Học sinh chia sẻ cách đọc + Xưa/ có chàng trai/ thấy bọn trẻ định giết + rắn nước/ liền bỏ tiền mua/ thả + rắn đi.// Không ngờ/ rắn Long Vương.// + Mèo liền nhảy tới/ ngoạm ngọc/ chạy biến.// Nào ngờ,/ vừa qng/ có quạ sà xuống/ đớp ngọc/ bay lên cao.// Lưu ý: Quan sát, theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương đọc tốt nhóm - Lắng nghe g Đọc tồn - Yêu cầu học sinh đọc - Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Học sinh nối tiếp đọc lại toàn tập đọc TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện kể vật ni nhà tình nghĩa, thơng minh, thực bạn người GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - GV giao nhiệm vụ (CH cuối đọc) - HS nhận nhiệm vụ -YC trưởng nhóm điều hành chung - Trưởng nhóm điều hành HĐ nhóm - GV trợ giúp nhóm đối tượng M1, M2 - HS làm việc cá nhân -> Cặp đôi-> Cả µTBHT điều hành HĐ chia sẻ trước nhóm - Đại diện nhóm báo cáo lớp - Dự kiến ND chia sẻ: * Mời đại diện nhóm chia sẻ - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1, 2, trả - Lớp đọc thầm đoạn 1, 2, lời câu hỏi: + Gặp bọn trẻ định giết rắn chàng + Bỏ tiền mua rắn thả rắn trai làm gì? + Rắn Long Vương + Con rắn có lạ? + Một viên ngọc quí + Con rắn tặng chàng trai vật q gì? + Người thợ kim hồn + Ai đánh tráo viên ngọc? + Vì tìm cách đánh tráo viên + Vì biết viên ngọc quý ngọc? + Rất buồn + Thái độ chàng trai sao? + Chó méo làm để lấy lại + Mèo bắt chuột, khơng ăn thịt tìm ngọc viên ngọc nhà thợ kim hoàn? -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn trả lời - Một em đọc đoạn 4, lớp đọc thầm theo câu hỏi: + Chuyện xảy chó ngậm ngọc + Chó làm rơi ngọc bị cá lớn đớp mang về? + Khi bị cá đớp ngọc chó, mèo + Rình bên sơng, thấy có người đánh cá lớn, mổ ruột cá có ngọc, làm gì? mèo liền nhảy tới ngoạm ngọc chạy + Mèo đội đầu + Lần mang ngọc về? + Chúng có mang ngọc tới nhà + Khơng, bị quạ đớp lấy ngọc bay lên cao khơng? Vì sao? + Giả vờ chết để lừa quạ + Mèo nghĩ cách gì? + Quạ có mắc mưu khơng? Nó phải làm + Quạ mắc mưu, liền van lạy trả lại ngọc gì? + Thái độ chàng trai + Chàng trai vô mừng rỡ lấy lại ngọc q? +Tìm từ ngữ khen ngợi chó + Thơng minh, tình nghĩa mèo? +Thi đọc - Cho nhóm thi đọc truyện + - Nội dung gì? - Lắng nghe, ghi nhớ µGV kết luận: … HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 - Cho nhóm tự phân vai đọc - Các nhóm tự phân vai đọc lại - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp - Lớp lắng nghe, nhận xét bình chọn học sinh đọc tốt -HS bình chọn học sinh đọc tốt nhất, Lưu ý: tuyên dương bạn - Đọc đúng:M1,M2 - Đọc hay:M3, M4 HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút) + Qua câu chuyện em hiểu điều gì? => Chó mèo vật gần gũi, thơng minh, tình nghĩa + Câu chuyện khun điều gì? => Sống đồn kết tốt với người xung quanh +Thi đọc theo vai nhân vật - Giáo viên chốt lại phần tiết học 6.HĐ sáng tạo (2 phút) - Đọc lại câu chuyện theo vai Người thợ kim hoàn - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị sau ( ) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TỐN: TIẾT 81: ƠN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20 để tính nhẩm - Thực phép cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán nhiều Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính giải tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1, tập 2, tập (phần a, c), tập 4 Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực:Tự chủ tự học; Giải vấn đề sáng tạo; Tư lập luận tốn học; Mơ hình hóa tốn học; Giao tiếp toán học II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ ghi nội dung tập GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, T/C học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - TBHT điều hành trò chơi: Điền diền - Học sinh tham gia chơi, nhanh lớp cổ vũ -Nội dung chơi: đưa tờ lịch tháng chưa có đủ ngày, cho học sinh tham gia thi đua điền ngày thiếu vào tờ lịch - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe sinh tích cực - Hơm củng cố phép cộng, - Học sinh mở sách giáo khoa, phép trừ phạm vi 100 trình bày vào - Giáo viên ghi đầu lên bảng: Ôn tập phép cộng phép trừ HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20 để tính nhẩm - Thực phép cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán nhiều *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - HS tự tìm hiểu yêu cầu - Gọi em đọc yêu cầu đề làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài tốn u cầu ta làm gì? - Tính nhẩm - Ghi lên bảng + =? - Yêu cầu nhẩm nêu kết nhẩm - Tự nhẩm ghi kết vào - Khi biết + = 16 ta có cần nhẩm để tìm kết - Khơng cần lấy tổng trừ 16 - hay khơng? Vì sao? số hạng ta số hạng - u cầu lớp làm vào phép tính lại - Học sinh làm vào - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - HS nối tiếp chia sẻ (mỗi em đọc kết phép tính) - Nhận xét làm học sinh - Theo dõi nhận xét bạn Bài 2: Làm việc cá nhân –N2- Chia sẻ trước - HS tự tìm hiểu yêu cầu lớp làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài toán yêu cầu ta làm gì? - Đặt tính tính - Khi đặt tính em cần ý điều gì? - Hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột hàng GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 - Ta bắt đầu tính từ đâu tới đâu? - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết chục - Thực từ phải sang trái - em lên bảng làm em phép tính-> chia sẻ: 38 81 47 63 36 100 + 42 -27 +35 - 18 + 64 - 42 80 54 82 45 100 58 - Nhận xét bạn bảng - Gọi em khác nhận xét bạn bảng - Nhận xét làm em Bài (phần a,c): Làm việc cá nhân – Cặp đôi - Chia sẻ trước lớp - HS tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài tốn u cầu làm gì? - Điền số thích hợp vào trống - cộng mấy? - cộng 17 - Hãy so sánh + 8? -1+7=8 - Khi biết + + = 17 có cần nhẩm + - Khơng cần + = + + khơng? Vì sao? Ta ghi kết 17 +1 +7 10 17 + = 17 - Yêu cầu HS chia sẻ kết trước lớp - HS chia sẻ Lớp nhận xét - GV nhận xét chung Bài 4: Làm việc cá nhân – Cặp đơi – Chia sẻ - HS tự tìm hiểu yêu cầu trước lớp làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài toán cho biết gì? - Lớp 2A trồng 48 2B nhiều 12 - Bài tốn hỏi gì? - Số lớp 2B trồng? - Bài tốn có dạng gì? - Dạng toán nhiều - Mời HS lên chia sẻ kết trước lớp - em nêu tóm tắt, em nêu giải Tóm tắt: Lớp 2A: trồng 48 Lớp 2B:nhiều lớp 2A 12 Lớp 2B: ? Bài giải: Số lớp 2B trồng là: 48 + 12 = 60 (cây) Đáp số: 60 - Gọi em khác nhận xét bạn bảng - Nhận xét kết bạn - Nhận xét làm học sinh Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập chờ: Bài tập 3(c,d): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm vào GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 báo cáo với giáo viên báo cáo với giáo viên: +3 +5 10 15 + = 15 + = 11 + + = 11 Bài tập 5: Yêu cầu học sinh tự làm báo - Học sinh tự làm vào báo cáo với giáo viên: cáo với giáo viên 72 + = 72 72 + = 72 HĐ vận dụng, ứng dụng: (2phút) - T/C Ai nhanh đúng: 50 +7 -1 +23 100 - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy HĐ vận dụng, ứng dụng: (1phút) - Viết tiếp câu hỏi giải tốn: Lan vót 43 que tính, Hoa vót nhiều lan 18 que tính Hỏi que tính? - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: TRƯỜNG HỌC CỦA CHÚNG EM (TIẾT 2) (VNEN) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Kể tên sinh hoạt dễ ngã, nguy hiểm cho thân cho người khác trường Kỹ năng: Học sinh biết cách xử lí thân người khác bị ngã Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực tự học, NL giao tiếp – hợp tác, NL giải vấn đề, NL tư logic, NL quan sát, II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) -GV kết hợp TBHT tổ chức T/C: -HS tham chơi “Hái hoa dân chủ” - Nội dung chơi: + Hãy kể thành viên nhà +Hiệu trưởng, cô giáo,… trường? + Hãy nêu công việc thành viên +Dạy học,… nhà trường vai trò họ trường học? + Em có thái độ + Ra sức học tập tốt, lao động tốt, chăm thành viên đó? ngoan, - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nói: Các em học biết - Lắng nghe phòng tránh ngộ độc nhà Hơm nay, thầy hướng dẫn em biết cách “Phòng tránh ngã trường” - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 - Kể tên hoạt động hay trò chơi dễ gây ngã nguy hiểm cho thân cho người khác trường - Học sinh có ý thức việc chọn chơi trò chơi để phòng tránh ngã trường *Cách tiến hành: Việc 1: Làm việc với sách giáo khoa *Mục tiêu: Kể tên hoạt động hay trò chơi dễ gây ngã nguy hiểm cho thân cho người khác trường *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Động não - Giáo viên nêu câu hỏi: + Hãy kể tên hoạt động dễ gây + Học sinh suy nghĩ chia sẻ ý kiến (mỗi nguy hiểm trường học sinh nói câu): - Cả lớp, giáo viên theo dõi Giáo viên + Đuổi bắt ghi ý kiến lên bảng lớp + Chạy nhảy + Đu quay, Bước 2: Làm việc theo cặp - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát - Quan sát tranh trả lời hình 1, 2, 3, sách giáo khoa trang 36, 37 theo gợi ý sau - Chỉ nói hoạt động bạn hình - Hoạt động dễ gây nguy hiểm? Bước 3: Làm việc lớp - Mời số học sinh trình bày *Dự kiến ND chia sẻ: - Nêu hoạt động tranh 1? - Nhảy dây, đuổi bắt, trèo cây, đu quay - Nêu hoạt động tranh 2? - Nhoài người khỏi cửa sổ tầng vin để hái - Bức tranh minh họa ? - Một bạn trai đẩy bạn khác cầu thang - Bức tranh vẽ gì? - Các bạn trật tự lên xuống cầu thang theo hàng ngắn - Trong hoạt động hoạt động - Đuổi bắt, trèo cây, xơ đẩy, nhồi người dễ gây nguy hiểm? hái hoa, - Nên học tập hoạt động nào? - Hoạt động vẽ tranh lên xuống cầu thang trật tự - Giáo viên phân tích mức độ nguy hiểm - Học sinh lắng nghe hoạt động kết luận => Gv kết luận: Những hoạt động: chạy - Học sinh lắng nghe, nhiều em nhắc lại đuổi sân trường, chạy xô đẩy cầu thang, trèo cây, với cành qua cửa sổ lầu, nguy GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 hiểm không cho thân mà gây nguy hiểm cho bạn khác Việc 2: Thảo luận: Lựa chọn trò chơi bổ ích *Mục tiêu: Học sinh có ý thức việc chọn chơi trò chơi để phòng tránh ngã trường *Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Làm việc theo nhóm - Yêu cầu thảo luận theo nhóm - Yêu cầu nhóm chọn trò chơi tổ chức chơi theo nhóm ngồi sân 10 phút Bước 2: Làm việc lớp Thảo luận theo câu hỏi - Nhóm em chơi trò gì? - Theo em trò chơi có gây tai nạn cho thân bạn chơi khơng? - Em cần lưu ý điều chơi trò chơi để khỏi gây tai nạn? - Yêu cầu em trình bày kết - Lắng nghe, nhận xét bổ sung ý kiến học sinh Việc 3: Làm phiếu tập: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Giáo viên chia lớp thành nhóm phát cho nhóm phiếu tập - Yêu cầu nhóm thi đua xem thời gian, nhóm viết nhiều ý phiếu tập nhóm thắng Phiếu tập: - Nên khơng nên làm để phòng tránh tai nạn trường? - Hãy điền vào cột hoạt động nên khơng nên làm để giữ an tồn cho cho người khác trường? Hoạt động nên Hoạt động không tham gia nên tham gia Năm học 2087 - 2019 - Trao đổi để chơi trò chơi theo gợi ý -Thực trò chơi theo nhóm ngồi sân - Các nhóm trao đổi trả lời câu hỏi - Nêu tên trò chơi - Nhận xét hoạt động trò chơi - Đưa điều cần lưu ý - Trình bày trước lớp - Các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung - Nhận phiếu tập - Các nhóm trao đổi thảo luận nhóm ghi tên hoạt động nên không nên làm để giữ an toàn cho thân cho người khác - Các nhóm thi làm vào phiếu - Cử đại diện lên dán phiếu nhóm lên bảng - Lớp lắng nghe nhận xét nhóm bạn HĐ vận dụng: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy GV: 10 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 - Giáo viên theo dõi, uốn nắn Lưu ý học sinh - Lắng nghe thực cách viết liền mạch HĐ thực hành viết vở: (15 phút) *Mục tiêu: Học sinh trình bày đẹp nội dung tập viết *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân Việc 1: Hướng dẫn viết vào - Giáo viên nêu yêu cầu viết: - Quan sát, lắng nghe + dòng chữ Ơ, Ơ cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ + dòng chữ Ơn cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ + dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ - Nhắc nhở học sinh tư ngồi viết - Lắng nghe thực lưu ý cần thiết - Giáo viên lưu ý học sinh quan sát dấu chấm dòng kẻ điểm đặt bút Việc 2: Viết bài: - Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài, dòng - Học sinh viết vào Tập theo hiệu lệnh giáo viên viết theo hiệu lệnh giáo viên - Theo dõi, giúp đỡ học sinh viết chậm Lưu ý theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 HĐ vận dụng: (3 phút) - Giáo viên chấm số - HS nhắc lại quy trình viết chữ O, Ơ - Nhận xét, tuyên dương học sinh viết tốt - Trưng bày số đẹp cho lớp lên tham khảo - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung học, điểm cần ghi nhớ viết chữ O, Ơ Hoạt động sáng tạo: (2 phút) - Viết chữ hoa “Ô”, “Ơ” câu “Ơn sâu nghĩa nặng ” kiểu chữ sáng tạo - Về nhà tự luyện viết thêm cho đẹp - Nhận xét tiết học - Yêu cầu học sinh hoàn thành nốt viết tự luyện viết thêm cho đẹp ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TẬP LÀM VĂN: GV: 35 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 NGẠC NHIÊN - THÍCH THÚ LẬP THỜI GIAN BIỂU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết nói lời thể ngạc nhiên, thích thú phù hợp với tình giao tiếp (BT1, BT2) - Dựa vào mẫu chuyện, lập thời gian biểu theo cách học (BT3) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ viết câu biết cách lập thời gian biểu Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực: Tự chủ tự học; Giao tiếp hợp tác; Giải vấn đề sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh vẽ minh họa tập Tờ giấy khổ to, bút - Học sinh: Sách giáo khoa, tập Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - GV mời em lên bảng chia sẻ trước lớp - Học sinh đọc làm tập nhà tiết trước - Học sinh nhận xét - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết nói lời thể ngạc nhiên , thích thú phù hợp với tình giao tiếp (BT1, BT2) - Dựa vào mẫu chuyện, lập thời gian biểu theo cách học (BT3) *Cách tiến hành: +GV giao nhiệm vụ học tập cho lớp +Học sung thực theo YC +CT.HĐTQ điều hành HĐ chia sẻ +Dự kiến hoạt động chia sẻ, Bài 1: Làm việc lớp tương tác HS - Treo tranh yêu cầu học sinh quan sát - Quan sát tranh nêu nhận xét - Gọi em đọc đề - Đọc yêu cầu đề - Mời em đọc lời cậu bé - Một em đọc lời cậu bé: Ôi! Quyển sách đẹp quá! Con cảm ơn mẹ! - Lời nói cậu bé thể thái độ gì? - Thái độ ngạc nhiên thích - Nhận xét thú Bài 2: Làm việc cá nhân - Chia sẻ trước lớp - HS tự tìm hiểu yêu cầu GV: 36 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 - Mời số em đại diện nói Năm học 2087 - 2019 làm - Ôi! Con cảm ơn bố! Con ốc biển đẹp quá!/ Cám ơn bố! Đây q thích Ôi! ốc đẹp quá! Con xin bố ạ! - Nhận xét câu bạn - Ghi câu học sinh nói lên bảng - Nhận xét tuyên dương em nói tốt Bài 3: Làm việc nhóm - Chia sẻ trước lớp - Phát giấy bút đến nhóm - Yêu cầu tự viết vào tờ giấy dán lên - Lớp chia thành nhóm Tìm bảng hiểu nội dung làm - Viết vào tờ giấy dán lên bảng (Dự kiến ND chia sẻ): 30 Ngủ dậy, tập thể dục 45 Đánh răng, rửa mặt 00 Ăn sáng 15 Mặc quần áo 30 Đến trường 10giờ 00 Về nhà ông bà - Yêu cầu học sinh đọc lại thời gian biểu - Đọc viết trước lớp để lớp nhóm nghe nhận xét - Nhận xét làm học sinh - Nhận xét nhóm bạn HĐ vận dụng: (3 phút) - Nhân dịp sinh nhật em lần thứ bạn lớp 2C tặng em q Em nói với bạn? - Giáo viên giáo dục học sinh : Khi đón nhận quà, cần thể lời nói lịch sự, trân trọng, vui vẻ, - Đánh giá chung kết làm học sinh 4.HĐ sáng tạo: (2 phút) - Lập thời gian biểu ngày thứ bảy chủ nhật em - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TỐN: TIẾT 84: ƠN TẬP VỀ HÌNH HỌC GV: 37 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận dạng gọi tên hình tứ giác, hình chữ nhật - Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Biết vẽ hình theo mẫu Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ vẽ hình Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập 1, tập 2, tập 4 Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực:Tự chủ tự học; Giải vấn đề sáng tạo; Tư lập luận tốn học; Mơ hình hóa tốn học; Giao tiếp toán học II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - TBHT điều hành trò chơi: Ai nhanh đúng: - Học sinh chủ động tham gia +Nội dung chơi: TBHT kết hợp với GV đưa chơi phép tính cộng trừ (các dạng học) để học sinh nêu kết tương ứng - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Ôn - Học sinh mở sách giáo khoa, tập hình học trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Nhận dạng gọi tên hình tứ giác, hình chữ nhật - Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Biết vẽ hình theo mẫu *Cách tiến hành: +GV giao nhiệm vụ học tập cho HS +HS thực nghiêm túc YC +TBHT điều hành hoạt động chia sẻ +HS chia sẻ, tương tác bạn Bài 1: Làm việc cặp đôi - lớp *Dự kiến ND chia sẻ: - Vẽ sách giáo khoa lên - HS tự tìm hiểu yêu cầu bảng Quan sát hình Thảo luận cặp trả lời câu hỏi - Có hình tam giác? Đó hình nào? - Có hình tam giác hình a - Có hình vng? Đó hình nào? - Có hình vng hình d GV: 38 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 hình g - Có hình chữ nhật? Đó hình - Có hình chữ nhật hình e - Hình vng có phải hình chữ nhật khơng? - Hình vng hình chữ nhật đặc biệt Vậy có tất hình chữ nhật - Có hình tứ giác? - Có hình tứ giác hình b c - Hình chữ nhật hình vng tứ giác - Có hình tứ giác hình b, đặc biệt Vậy có hình tứ giác? hình c, hình d, hình e, hình g - Nhận xét chung - Lớp lắng nghe, nhận xét Bài 2: Làm việc cá nhân – Kiểm tra chéo Chia sẻ trước lớp - HS tự tìm hiểu yêu cầu làm (vẽ đoạn thẳng) - Hãy nêu cách vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm - Hai em ngồi cạnh đổi chéo cho để kiểm tra chéo - Học sinh nêu: Chấm điểm giấy đặt điểm thước trùng với dấu chấm tính đến vạch cm chấm điểm thứ 2, nối điểm lại với - Nhận xét làm học sinh - Mời em khác nhận xét bạn Bài 4: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp + HS tự tìm hiểu yêu cầu làm - Vậy hình vẽ hình gì? - Hình ngơi nhà - Hình có hình ghép lại với - Có hình tam giác hình nhau? chữ nhật ghép lại với - HS kiểm tra chéo báo cáo - Nhận xét chung kết với giáo viên Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành BT µBài tập chờ: Bài tập 3: Giáo viên yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm báo cáo với giáo viên sau báo cáo với giáo viên -Giáo viên vân học sinh khiếu cách làm HĐ vận dụng: (2 phút) Yêu cầu học sinh nhắc lại tên học -Tổ chức cho HS chơi T/C Gọi thuyền -Nội dung chơi: + Gọi tên hình tứ giác, hình chữ nhật GV: 39 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 + Vẽ đoạn thẳng có độ dài AB =12 cm CD = 1dm - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy HĐ sáng tạo: (1 phút) - Hãy vẽ hình chữ nhật, hình tam giác kết hợp lại để dựng thành nhà - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa lại làm sai, tiếp tục ôn tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ sáu ngày 28 tháng 12 năm 2018 TOÁN: TIẾT 85: ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết xác định khối lượng qua sử dụng cân - Biết xem lịch để xác định số ngày tháng xác định thứ tuần - Biết xem đồng hồ kim phút 12 Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1, tập (a,b), tập 3a, tập 4 Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực:Tự chủ tự học; Giải vấn đề sáng tạo; Tư lập luận tốn học; Mơ hình hóa tốn học; Giao tiếp toán học II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ, đồng hồ, lịch năm 2018 - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - TBHT điều hành trò chơi: Ai nhanh hơn: - Học sinh tham gia chơi +Nội dung chơi: TBHT kết hợp với GV đưa hình mẫu (HCN, HTG) , cho học sinh thi đua GV: 40 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 vẽ hình theo mẫu - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Ôn tập đo lường HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết xác định khối lượng qua sử dụng cân - Biết xem lịch để xác định số ngày tháng ngày thứ tuần - Biết xem đồng hồ kim phút 12 *Cách tiến hành: +GV giao nhiệm vụ học tập cho HS +TBHT điều hành hoạt động chia sẻ Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Chuẩn bị số vật thật - Sử dụng cân đồng hồ yêu cầu học sinh cân đọc to số đo - Yêu cầu quan sát tranh nêu số đo vật Năm học 2087 - 2019 - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào xác định ngày +HS thực nghiêm túc YC +HS chia sẻ, tương tác bạn *Dự kiến ND chia sẻ: - Thực hành cân đọc kết cân số đồ vật - Quan sát tranh trả lời: + Con vịt nặng 3kg kim đồng hồ đến số + Con vịt nặng 4kg gói đường + 1kg = kg - Em khác nhận xét bạn - Nhận xét làm học sinh Bài (a,b): TC Trò chơi Hỏi - đáp - Treo tờ lịch lên bảng - Yêu cầu lớp chia thành đội - Chia thành đội hỏi đáp - Lần lượt đội đưa câu hỏi để đội trả - Đội 1: Tháng 10 có lời ngược lại ngày? Có ngày chủ nhật? Đó ngày nào? - Đội 2: Tháng 10 có 31 ngày Có ngày chủ nhật Đó ngày 5, 12, 19, 26 - Đội 2: Tháng 11 có ngày? Có ngày chủ nhật? Đó ngày nào? - Đội 1: Tháng 11 có 30 ngày Có ngày chủ nhật Đó ngày: 2, 9, 16, 23, 30 - Cứ đội trả lời - Nhận xét chung, tuyên dương nhiều chiến thắng Bài 3a: Làm việc cá nhân – chia sẻ trước lớp Cho học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi: - HS tự làm việc cá nhân chia - Các bạn chào cờ lúc giờ? sẻ kết trước lớp - Các bạn tập thể dục lúc giờ? - Quan sát trả lời câu hỏi - Các bạn chào cờ lúc - Các bạn tập thể dục lúc GV: 41 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 - Nhận xét làm học sinh Bài 4: Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp - Để đồng hồ cho học sinh thấy - Gọi cặp học sinh nhìn đồng hồ hỏi - Học sinh 1: Hỏi - Học sinh 2: Trả lời - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT µBài tập chờ: Bài tập 2c: Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo với giáo viên Năm học 2087 - 2019 - Nhận xét bạn - HS tự tìm hiểu yêu cầu - Học sinh quan sát - Học sinh nhìn đồng hồ suy nghĩ trả lời - Học sinh làm báo cáo với giáo viên: + Tháng 12 có 31 ngày + Có ngày chủ nhật + Có ngày thứ bảy + Em nghỉ ngày Bài tập (b,c) (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh làm báo cáo với giáo viên: sau báo cáo với giáo viên + Ngày 20 tháng 11 thứ năm + Ngày 30 tháng 11 chủ nhật + Ngày 19 tháng 12 thứ sáu + Ngày 30 tháng 12 thứ ba HĐ vận dụng: (2 phút) - Tổ chức cho HS nói nhanh, nói đúng: + Chỉ thời gian mặt đồng hồ + Nêu số ngày chủ nhật tháng 12 năm 2018 , ( ) - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy Hoạt động sáng tạo (2 phút) -Về nhà cân trọng lượng số đồ vật so sánh - Xem ngày sinh nhật em tờ lịch cho biết ngày thứ tháng? - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa sai Xem trước bài: Ôn tập giải toán ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (TẬP CHÉP) GÀ “TỈ TÊ” VỚI GÀ GV: 42 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Chép xác, trình bày đoạn văn có nhiều dấu câu - Làm tập 2, tập 3a Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc tả ao/au, r/d/gi Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực: Tự chủ tự học; Giao tiếp hợp tác; Giải vấn đề sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng qui tắc tả au/ao; r/ d/ gi, P.HT - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân II Các HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - TBVN bắt nhịp cho lớp hát tập thể - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Gv , kết nối học - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại *Giáo viên giao nhiệm vụ: -Thực YC theo nhóm +YC HS thảo luận số câu hỏi + Học sinh trả lời câu hỏi +GV trợ giúp đối tượng HS hạn chế giáo viên - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết + Lưu ý nội dung viết, cách cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: trình bày, điều cần lưu ý - Đại diện nhóm báo cáo -TBHT điều hành HĐ chia sẻ: *Dự kiến ND chia sẻ: + Đoạn viết nói vật ? + Gà mẹ với gà + Đoạn viết nói lên điều ? + Cách gà mẹ báo tin cho biết: “khơng có nguy hiểm”, “có mồi ngon, lại đây” + Hãy đọc câu văn lời gà mẹ nói với gà + “cúc cúc cúc” “Khơng có GV: 43 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 nguy hiểm, kiếm mồi đi” + Đoạn văn có câu? + Có câu + Cần dùng dấu câu để ghi lời gà mẹ? + Dấu hai chấm dấu ngoặc kép + Những chữ cần viết hoa? + Các chữ đầu câu viết hoa - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Học sinh quan sát - Yêu cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) - Học sinh nêu hay viết sai - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó: thong thả, miệng, nguy hiểm sinh viết bảng lớp - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần *GV quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh M1 trả lời HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh chép xác bài: Gà “tỉ tê” với gà - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Cho học sinh viết (viết câu theo hiệu - Học sinh viết vào lệnh giáo viên) Lưu ý: - Tư ngồi;Cách cầm bút; Tốc độ HS hạn chế HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh đổi chéo kiểm tra cho tự sửa lại lỗi sai - Giáo viên chấm nhanh - 10 xuống cuối bút mực - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Giúp học sinh rèn quy tắc tả ao/au, r/d/gi *Cách tiến hành: Bài 2: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp GV: 44 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 - Yêu cầu đọc đề - Yêu cầu làm việc theo nhóm - Các nhóm ngồi quay mặt vào thảo luận - Mời em làm vào P.HT - Nhận xét làm học sinh Bài 3a: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Gọi em đọc yêu cầu đề - Treo bảng phụ - Yêu cầu em làm bảng nhóm - Mời học sinhchia sẻ Năm học 2087 - 2019 - Điền vào chỗ trống ao hay au - Học sinh làm việc theo nhóm - Hai em làmP.HT *Dự kiến ND chia sẻ: + Sau, gạo, sáo, xao, rào, báo, mau, chào - Nhận xét bạn ghi vào - Điền vào chỗ trống - em làm bảng nhóm, lớp làm vào +*Dự kiến ND chia sẻ: + bánh rán - gián - dán giấy dành dụm - tranh giành - rành mạch -HS tương tác - Hai em đọc lại từ vừa điền - Nhận xét bạn - Yêu cầu lớp nhận xét làm bạn - Giáo viên nhận xét đánh giá 6.HĐ vận dụng: (2 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Yêu cầu nhắc lại cách trình bày viết - Viết số tên bạn người quen nơi em có phụ âm r/d/gi - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Giáo viên chốt lại phần tiết học Hoạt động sáng tạo(2 phút) - Ghi nhớ cách viết, ao/au, r/d/gi viết tên số vật có phụ âm ao/au, vần ao/au - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CÔNG: GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE ( tiết 1) GV: 45 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đổ xe Đường cắt mấp mơ Biển báo tương đối cân đối - Học sinh có ý thức chấp hành luật lệ giao thơng góp phần giảm tai nạn tiết kiệm nhiên liệu (GDSDTKNL&HQ) - Với học sinh khéo tay: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đổ xe Đường cắt mấp mơ Biển báo cân đối Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú u thích gấp hình Năng lực: Góp phần hình thành lực: Tự chủ tự học; Giao tiếp hợp tác; Giải vấn đề sáng tạo; Phát triển thân; Tự tìm tòi khám phá đồ vật; Vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Mẫu biển báo cấm đỗ xe + Tranh quy trình gấp, cắt, dán - Học sinh: Giấy thủ công, bút màu Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - TBVN bắt nhịp cho lớp hát bài: Chúng em - Học sinh hát tập thể với An toàn giao thông - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ quan sát nhận xét: (10 phút) *Mục tiêu: Học sinh nắm cấu tạo quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thơng cấm đỗ xe *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Yêu cầu học sinh quan sát biển báo mẫu - Quan sát bảng - Hãy nhận xét xem kích thước màu sắc *Dự kiến ND chia sẻ: biển báo cấm đỗ xe có giống khác so với + Kích thước giống nhau, màu biển báo cấm xe ngược chiều? khác nhau: + Biển báo cấm xe ngược chiều hình chữ nhật màu trắng hình tròn màu đỏ + Biển báo cấm hai vòng tròn đỏ GV: 46 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 xanh, hình chữ nhật chéo màu đỏ HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đổ xe Đường cắt mấp mơ Biển báo tương đối cân đối - Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng *Cách tiến hành: Hoạt động lớp – Hoạt động cá nhân Việc 1: Hướng dẫn mẫu Bước 1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe - Học sinh quan sát - Gấp, cắt hình tròn màu đỏ từ hình vng có cạnh - Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vng có cạnh - Cắt hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 10 ơ, rộng - Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ơ, rộng ô làm chân biển báo Bước 2: Dán biển báo cấm đỗ xe - Học sinh quan sát - Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng (H1) - Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo nửa (H2) - Dán hình tròn màu xanh hình tròn đỏ (H3) - Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào hình tròn màu xanh (H4) - Chú ý: Cần dán hình tròn màu xanh lên hình tròn màu đỏ cho đường cong cách đều, dán hình chữ nhật màu đỏ hình tròn màu xanh cho cân đối chia đơi hình tròn màu xanh làm hai phần Việc 2: Thực hành - Cho học sinh thực hành theo nhóm - Chia nhóm tập gấp, cắt, dán biển - Theo dõi giúp đỡ báo cấm đỗ xe - Học sinh thực hành theo nhóm Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm 4.HĐ vận dụng: (3 phút) - Trưng bày đánh giá sản phẩm + Học sinh trưng bày sản phẩm lớp + Cho học sinh đánh giá sản phẩm - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm cá nhân làm tốt - Nhắc lại nội dung tiết học GV: 47 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 Hoạt động sáng tạo: ( phút) - Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đổ xe Đường cắt mấp mơ - Trang trí đẹp mắt, hấp dẫn biển báo giao thông cấm đổ xe - Nhận xét tinh thần, thái độ, kết học tập HS - Nhắc nhở học sinh gia đình đường cần thực nghiêm túc luật lệ giao - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị giấy thủ công cho sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: GV: 48 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 2087 - 2019 + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : GV: 49 Trường Tiểu học : ... hành: - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe GV: Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 20 87 - 20 19 - Cho nhóm tự phân vai đọc - Các... tựa - Hỏi lại điều cần nhớ - Nêu số từ ngữ đặc điểm loài vật ( ) GV: 25 Trường Tiểu học : Giáo án lớp Tuần 17 Năm học 20 87 - 20 19 - Giáo viên chốt lại phần tiết học HĐ sáng tạo (2 phút) -Thêm... 20 x = 20 - 16 x= - x số bị trừ - Lấy hiệu cộng số trừ - Học sinh chia sẻ kết x - 28 = 14 x = 28 + 14 x = 42 - x số trừ - Lấy số bị trừ trừ hiệu - HS chia sẻ kết 35 - x = 15 x = 35 - 15 x = 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 17 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Tuần 17 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay