Tuần 14 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

46 20 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:52

Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 TUẦN 14 Thứ hai ngày tháng 12 năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT) CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Đoàn kết tạo nên sức mạnh Anh chị em phải đoàn kết, thương yêu - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật Chú ý từ: abc Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học *Tích hợp GDBVM: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ anh em gia đình Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực: Tự chủ tự học; Giao tiếp hợp tác; Giải vấn đề sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc, bó đũa - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học -TBHT điều hànhtrò chơi: Hộp quà bí mật -HS tham gia chơi -Nội dung chơi; + Q bố câu có gì? - Bình chon bạn thi tốt + Quà bố cắt tóc có gì? ( ) - Lắng nghe - GV kết nối ND mới: Câu chuyện bó đũa - Học sinh nhắc lại tên mở - Giáo viên ghi tựa lên bảng sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: lần lượt, chia lẻ yếu, sức mạnh, - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: va chạm, dâu (con dâu), rể (con rể), đùm bọc, đoàn kết *Cách tiến hành: HĐ cá nhân-> Nhóm -> Cả lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: Đọc lời kể GV: Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 chậm rãi, lời giảng giải người cha ôn tồn b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp -Tổ chức cho học sinh tiếp nối đọc câu * Dự kiến số từ để HS cần đọc lần lượt, chia lẻ yếu, sức mạnh, Chú ý phát âm đối tượng HS hạn chế c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp Năm học: 2018 -2019 -Trưởng nhóm điều hành HĐ chung nhóm + HS đọc nối tiếp câu nhóm - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) -HS chia sẻ đọc câu trước lớp (2-3 nhóm) +Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ luyện đọc câu khó - Học sinh hoạt động theo cặp, luân phiên đọc đoạn - Học sinh chia sẻ cách đọc + + - Giải nghĩa từ: va chạm, dâu (con dâu), rể (con rể), đùm bọc, đoàn kết - Giáo viên hướng dẫn cách ngắt câu dài cách đọc với giọng thích hợp: *Dự kiến số câu: + Một hơm,/ ông đặt bó đũa/ túi tiền bàn/ gọi con,/ trai,/ gái, /dâu,/ rể lại bảo:// + Ai bẻ gãy bó đũa này/ cha thưởng cho túi tiền.// + Người cha cởi bó đũa ra,/ thong thả / bẻ gãy cách dễ dàng.// + Như là/ thấy / chia lẻ yếu, / hợp lại mạnh.// e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc toàn - Yêu cầu học sinh đọc - Học sinh nối tiếp đọc lại - Giáo viên nhận xét, tuyên dương toàn tập đọc TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Đoàn kết tạo nên sức mạnh Anh chị em phải đoàn kết, thương yêu *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - GV giao nhiệm vụ (CH cuối đọc) - HS nhận nhiệm vụ -YC trưởng nhóm điều hành chung - Trưởng nhóm điều hành HĐ nhóm - GV trợ giúp nhóm đối tượng M1, M2 - HS làm việc cá nhân -> Cặp đơi-> Cả µTBHT điều hành HĐ chia sẻ trước nhóm - Đại diện nhóm báo cáo lớp GV: Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 - Mời đại diện nhóm chia sẻ - Yêu cầu học sinh đọc đoạn + Câu chuyện có nhân vật nào? - Dự kiến ND chia sẻ: - Học sinh đọc đoạn - Có nhân vật người cha bốn người + Các ơng cụ có thương u + Các không thương yêu nhau không? Từ ngữ cho biết điều Thường hay va chạm đó? + Va chạm có nghĩa gì? + Va chạm có nghĩa cãi điều nhỏ nhặt - Yêu cầu học sinh đọc đoạn - Học sinh đọc đoạn + Người cha bảo làm gì? + Người cha bảo con, bẻ gãy (GV đưa tranh) bó đũa ơng thưởng cho túi tiền + Tại người không bẻ gãy + Vì họ cầm bó đũa mà bẻ bó đũa? (M3, M4) + Người cha bẻ gãy bó đũa cách + Ơng cụ tháo bó đũa bẻ gãy nào? cách dễ dàng - Yêu cầu học sinh đọc đoạn - Học sinh đọc đoạn + Một đũa đựơc ngầm so sánh với + Một đũa so sánh với với vật gì?(M3, M4) người + Cả bó đũa ngầm so sánh với vật + Cả bó đũa so sánh với bốn người gì? (M3, M4) + Chia lẻ có nghĩa sao? + Chia lẻ có nghĩa tách rời + Hợp lại có nghĩa gì? + Hợp lại có nghĩa để ngun bó *Tích hợp GDBVM: Người cha muốn bó đũa (đồn kết) khun điều gì? - Cho nhóm thi đọc truyện - Nội dung gì? - Anh em phải đồn kết thương yêu đùm bọc lẫn Đoàn kết tạo nên sức *THGDBVMT: Chúng ta cần làm để mạnh Chia rẽ yếu tỏ lòng hiếu thảo cha mẹ? - Tuyên dương học sinh có thái độ, hành động đắn µGV kết luận: … - Lắng nghe, ghi nhớ HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Cho nhóm (5 em) tự phân vai đọc - Các nhóm tự phân vai đọc lại bài - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp -HS bình chọn học sinh đọc tốt nhất, bình chọn học sinh đọc tốt tuyên dương bạn Lưu ý: - Đọc đúng:M1,M2 GV: Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 - Đọc hay:M3, M4 HĐ tiếp nối: (3 phút) - Qua câu chuyện ta rút học cho thân? - Tìm câu ca dao, tục ngữ khuyên anh em nhà phải đoàn kết thương yêu => Anh em phải đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn - Liên hệ thực tiễn - Giáo dục học sinh: Anh em phải đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn Đoàn kết tạo nên sức mạnh Chia rẽ yếu => Môi hở lạnh/ Anh em thể tay chân,… - Giáo viên chốt lại phần tiết học 6.HĐ sáng tạo (2 phút) - Đọc lại câu chuyện theo nhân bố bốn người cho nhà nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị bài: Nhắn tin ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TOÁN 55 - 8, 56 - 7, 37 - 8, 68 - I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 55 – 8; 56 - 7; 37 – 8; 68 – - Biết tìm số hạng chưa biết tổng Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 55 – 8; 56 - 7; 37 – 8; 68 – kĩ tìm số hạng chưa biết tổng Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập (cột 1,2,3), tập (a,b) Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực: Tự chủ tự học; Giải vấn đề sáng tạo; Tư lập luận tốn học; Mơ hình hóa tốn học; Giao tiếp tốn học II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Một chục que tính que tính rời, sách giáo khoa, PHT - Học sinh: Một chục que tính que tính rời, sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học GV: Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 HĐ khởi động: (3phút) - TBHT điều hành trò chơi: Truyền điện: - Học sinh tham gia chơi - ND chơi: tổ chức cho học sinh truyền điện nêu phép tính kết tương ứng dạng 15, 16, 17, 18 trừ số - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: 55 - Học sinh mở sách giáo khoa, – 8; 56 - 7; 37 – 8; 68 – trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 55 – 8; 56 - 7; 37 – 8; 68 – *Cách tiến hành: Hoạt động lớp -> Hoạt động cá nhân - Giáo viên viết phép tình thực phép trừ - Theo dõi giáo viên làm 55 – - Lấy 55 que tính thao tác - Yêu cầu học sinh nêu cách làm que tính để tìm kết 47 - Học sinh nêu cách tính - Đặt tính tính: 55 * không trừ lấy 15 trừ - 7, viết 7, nhớ 47 * trừ 4, viết * Vậy 55- = 47 - Học sinh làm bảng con: - Yêu cầu học sinh tự làm vào bảng 56 37 68 phép tính lại -7 -8 -9 Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 49 29 59 - Gv chốt KT HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 55 – 8; 56 7; 37 – 8; 68 – - Biết tìm số hạng chưa biết tổng *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Bài (cột 1,2,3): - Học sinh nêu yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm bảng - Học sinh làm vào bảng - Yêu cầu học sinh nhận xét *Dự kiến ND làm HS: - Giáo viên nhận xét, sửa a) 45 75 95 -9 -6 -7 36 69 88 b) 66 96 36 -7 -9 -8 59 87 28 c) 87 77 48 -9 -8 -9 78 69 39 Bài (a,b): GV: Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 - Yêu cầu học sinh tự làm vào - Học sinh làm vào *Dự kiến KQ làm HS: - Giáo viên chấm, chữa a) x+9=27 b)7+x=35 Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành x=27–9 x=35–7 tập x=18 x=28 µBài tập chờ: - Học sinh tự làm vào PHT -Học sinh báo cáo KQ với GV Bài tập (cột 4,5) (M3, M4) a) 65 15 -Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo với -8 -9 giáo viên 77 b)56 46 -9 -7 88 39 c) 58 35 -9 -7 49 28 Bài tập (M4) - Học sinh làm vào vở: - Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo với giáo viên -GV vấn HS HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút) - Giáo viên nhắc lại nội dung tiết học - Yêu cầu học sinh đọc lại bảng công thức 55-8, 56-7, 37-8, 68-9 - Gv chốt KT học - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực HĐ sáng tạo: (1 phút) - Bài tốn: Nam có 58 viên bi Cường có Phúc viên bi Hỏi Cường có viên bi? - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: 54 - 18 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TNHX: EM CẦN LÀM GÌ KHI Ở NHÀ (Tiết 1) (VNEN) TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: PHÒNG TRÁNH NGỘ ĐỘC KHI Ở NHÀ (Chương trình hành) GV: Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu số việc cần làm để phòng tránh ngộ độc nhà - Biết biểu bị ngộ độc - Nêu số lí khiến bị ngộ độc qua đường ăn, uống thức ăn ôi thiu ăn nhiều xanh, uống nhầm thuốc, Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ định Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực tự học, NL giao tiếp – hợp tác, NL giải vấn đề, NL tư logic, NL quan sát , II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Hình vẽ sách giáo khoa trang 30, 31, vài vỏ hộp thuốc tây - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - - TBHT điều hành T/C: Bắn tên - Học sinh tham ghia chơi -Nội dung chơi: + Kể tên việc cần làm để giữ sân, vườn, khu vệ sinh chuồng gia súc + Giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà có lợi gì? - Học sinh nhận xét - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Lắng nghe - Ở tiết Tự nhiên Xã hội trước em học biết cách giữ môi trường xung quanh nhà Hôm thầy hướng dẫn em học bài: Phòng tránh ngộ độc nhà - Mở sách giáo khoa, vài - Giáo viên ghi tựa lên bảng học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết số thứ sử dụng gia đình gây ngộ độc - Phát số kí khiến bị ngộ độc qua đường ăn uống - Ý thức việc thân người lớn gia đình làm để phòng tránh ngộ độc cho cho người - Biết cách ứng xử thân người khác bị ngộ độc *Cách tiến hành: GV: Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 Việc 1: Quan sát hình vẽ thảo luận Mục tiêu: - Biết số thứ sử dụng gia đình gây ngộ độc - Phát số kí khiến bị ngộ độc qua đường ăn uống Cách tiến hành: Bước 1: Động não - Kể tên thứ gây ngộ độc qua đường ăn, uống? - Mỗi học sinh nêu thứ - Cả lớp, giáo viên theo dõi, nhận xét - Giáo viên ghi lên bảng lớp Bước 2: Làm việc theo nhóm - Giáo viên hỏi: Trong thứ em kể thứ thường cất giữ nhà - Tiếp theo, giáo viên giao nhiệm vụ cho nhóm quan sát hình 1, 2, sách giáo khoa trang 30 tìm lí khiến cho bị ngộ độc Ví dụ: - Nhóm 1: Quan sát hình trả lời câu hỏi: + Nếu bạn hình ăn bắp ngơ điều xãy ra? Tại sao? - Nhóm 2: Quan sát hình trả lời câu hỏi + Trên bàn có thứ ? + Nếu em bé lấy lọ thuốc ăn phải viên thuốc tưởng kẹo, điều xãy ra? - Nhóm 3: Quan sát hình trả lời câu hỏi + Nơi góc nhà để thứ gì? + Nếu dễ lẫn lộn dầu hỏa, thuốc trừ sâu hay phân đạm với nước mắm, dầu ăn, điều xãy với người gia đình? Bước 3: Làm việc lớp - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác bổ sung *GV kết luận: Một số thứ có nhà gây ngộ độc là: Thuốc trừ sâu, dầu hỏa, thuốc tây, thức ăn thiu,hay thức ăn có ruồi đậu vào - Một số người bị ngộ độc ăn uống lí sau: - Uống nhầm dầu hỏa, thuốc trừ sâu, chai khơng có nhãn dễ lẫn với thức ăn uống thường ngày - Ăn thức ăn ôi thiu thức ăn có ruồi, gián, chuột đụng vào - Ăn uống thuốc tây liều tưởng kẹo hay nước Việc 2: Quan sát hình vẽ thảo luận Mục tiêu: Ý thức việc thân người lớn GV: Trường Tiểu học: - Học sinh quan sát hình vẽ, thảo luận phát biểu - Học sinh suy nghĩ -> chia sẻ -Các bạn tương tác - Học sinh trả lời - Học sinh quan sát tranh thảo luận câu hỏi dành cho nhóm - Học sinh quan sát hình, thảo luận nhóm, thống ý kiến nhóm - Đại diện nhóm lên trình bày - Học sinh theo dõi Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 gia đình làm để phòng tránh ngộ độc cho cho người Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tiếp hình 4, 5, sách giáo khoa trang 31 trả lời câu hỏi - Chỉ nói người làm gì? Nêu tác dụng việc làm Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên trình bày Các nhóm khác theo dõi bổ sung - Tiếp theo, giáo viên yêu cầu số học sinh nói trước lớp thứ gây ngộ độc chúng cất giữ đâu nhà - Các học sinh khác góp ý xem xếp dã bảo đảm chưa thứ nên cất giữ đâu tốt *GV kết luận: - Để phòng tránh ngộ độc nhà cần + Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thứ thường dùng gia đình + Thuốc men cần để nơi quy định, xa tầm với trẻ em nên có tủ thuốc gia đình + Thức ăn không nên để lẩn với chất tẩy rữa chất hóa chất khác - Xem xét nhà liệt kê thứ ta ăn uống nhầm bị ngộ độc cho biết chúng cất đâu ? - Không nên ăn thức ăn ôi thiu Phải rửa thức ăn trước đem chế biến không để ruồi, gián, chuột đụng vào thức ăn dù sống hay nấu chín - Các loại phân bón, thuốc trừ sâu, bả chuột, dầu hỏa, xăng, cần cất giữ riêng có nhãn mác để tránh sử dụng nhầm lẫn Việc 3: Đóng vai Mục tiêu: Biết cách ứng xử thân người khác bị ngộ độc Cách tiến hành: - Giáo viên theo dõi, nhận xét + Bước 1: Làm việc theo nhóm - Giáo viên nêu nhiệm vụ - Các nhóm đưa tình để tập ứng xử thân người khác bị ngộ độc Ví dụ: Nhóm tập cách ứng sử thân bị ngộ độc Nhóm tập cách ứng xử người thân gia đình bị ngộ độc - Các nhóm đưa tình phân vai, tập đóng GV: Trường Tiểu học: -HSthảo luận nhóm - Đại diện nhóm lên chia sẻ ý kiến - HS thảo luận - Học sinh đưa tình phân vai, tập đóng nhóm Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 nhóm - Giáo viên tới nhóm giúp đỡ - Dưới tình để giáo viên gợi ý cho học sinh tham khảo + Em bạn tình cờ uống phải thứ độc hại nhà Bạn chơi ngồi sân nhìn thấy em khóc, kêu đau bụng sợ hãi hướng phía Đóng vai để thể bạn làm - Hỏi nhanh em uống gì, kêu cứu nhờ người lớn thuê xe hay gị cấp cứu, đưa em vỏ chai hay Bước 2: Làm việc lớp chất độc đến cán - Mời học sinh lên đóng vai, học sinh khác theo dõi y tế đặt vào địa vị nhân vật tình nhóm bạn đưa - Học sinh lên đóng thảo luận để đến lựa chọn cách ứng xử vai *GV kết luận: Khi bị ngộ độc cần phải báo cho ngưới lớn biết gọi cấp cứu Nhớ đem theo nói cho cán y tế - Lắng nghe, ghi biết thân người nhà bị ngộ độc thứ gì? nhớ HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút) -Nêu lại ND học +Nêu số biểu bị ngộ độc + Nêu số lí khiến bị ngộ độc qua đường ăn, uống thức ăn ôi thiu ăn nhiều xanh, uống nhầm thuốc, HĐ sáng tạo: (2 phút) -Cùng gia định thực số việc cần làm để phòng tránh ngộ độc nhà - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại Ln có ý thức phòng tránh ngộ độc nhà Ln có ý thức phòng tránh ngộ độc nhà xem trước bài: Trường học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày tháng 12 năm 2018 KỂ CHUYỆN CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu nội dung: Đoàn kết tạo nên sức mạnh Anh chị em phải đoàn kết, thương yêu - Dựa theo tranh gợi ý tranh, kể lại đoạn câu chuyện Một số học sinh biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2) (M3, M4) GV: 10 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 - Gọi học sinh đọc câu ứng dụng - Quan sát, đọc - Giúp học sinh hiểu nghĩa câu ứng dụng: - Học sinh đọc câu ứng dụng Miệng nói tay làm nói đơi với làm - Lắng nghe - Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: - Học sinh nhận xét *Dự kiến ND HS chia sẻ: + Các chữ M, l, g, y cao li? + Cao li rưỡi + Con chữ t cao li? + Cao li rưỡi + Những chữ có độ cao + Các chữ i, ê, n, o, a, m có độ cao li? cao cao li + Đặt dấu chữ nào? + Dấu nặng đặt chữ ê chữ Miệng, dấu sắc đặt chữ o chữ nói dấu huyền đặt chữ a chữ làm + Khoảng cách chữ nào? + Khoảng cách chữ rộng khoảng chữ - Giáo viên viết mẫu chữ M (cỡ vừa nhỏ) - Quan sát - Luyện viết bảng chữ Miệng - Học sinh viết chữ Miệng bảng - Giáo viên theo dõi, uốn nắn Lưu ý học sinh - Lắng nghe thực cách viết liền mạch HĐ thực hành viết vở: (15 phút) *Mục tiêu: Học sinh trình bày đẹp nội dung tập viết *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân Việc 1: Hướng dẫn viết vào - Giáo viên nêu yêu cầu viết: - Quan sát, lắng nghe + dòng chữ M cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ + dòng chữ Miệng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ + dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ - Nhắc nhở học sinh tư ngồi viết - Lắng nghe thực lưu ý cần thiết - Giáo viên lưu ý học sinh quan sát dấu chấm dòng kẻ điểm đặt bút Việc 2: Viết bài: - Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài, dòng - Học sinh viết vào Tập theo hiệu lệnh giáo viên viết theo hiệu lệnh giáo viên - Theo dõi, giúp đỡ học sinh viết chậm Lưu ý theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút) - Giáo viên chấm số - HS nhắc lại quy trình viết chữ M - Nhận xét, tuyên dương học sinh viết tốt - Trưng bày số đẹp cho lớp lên tham khảo - Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung học, điểm cần ghi nhớ Hoạt động sáng tạo: (2 phút) - Viết chữ hoa “M” câu “ Miệng nói tay làm” kiểu chữ sáng tạo GV: 32 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 - Về nhà tự luyện viết thêm cho đẹp - Nhận xét tiết học - Yêu cầu học sinh hoàn thành nốt viết tự luyện viết thêm cho đẹp ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TẬP LÀM VĂN QUAN SÁT TRANH, TRẢ LỜI CÂU HỎI VIẾT TIN NHẮN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết quan sát tranh trả lời câu hỏi nội dung tranh (BT1) - Viết mẩu tin nhắn ngắn gọn, đủ ý (BT2) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ viết câu Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực: Tự chủ tự học; Giao tiếp hợp tác; Giải vấn đề sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa tập - Học sinh: Sách giáo khoa, tập Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - GV tổ chức cho học sinh kể gia đình - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu - ghi lên bảng - học sinh kể - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết quan sát tranh trả lời câu hỏi nội dung tranh (BT1) - Viết mẩu tin nhắn ngắn gọn, đủ ý (BT2) *Cách tiến hành: Bài tập 1: Làm việc lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Quan sát tranh trả lời câu hỏi - Khuyến khích học sinh nói theo cách nghĩ - Dự kiến ND chia sẻ: GV: 33 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 + Bạn nhỏ tranh làm gì? Năm học: 2018 -2019 + Bạn nhỏ tranh cho búp bê ăn bột + Mắt bạn nhìn búp bê thật âu yếm + Tóc bạn buộc thành hai bím có thắt nơ + Bạn nhỏ mặc áo màu xanh dễ thương - Học sinh nối tiếp nói theo tranh + Mắt bạn nhìn búp bê nào? + Tóc bạn nào? + Bạn mặc áo màu gì? Bài tập 2: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ trước lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - HS đọc YC - Vì bạn nhỏ phải viết nhắn tin? - Bà đến nhà đón em chơi Hãy viết vài câu nhắn lại để bố mẹ biết - Vì bà đến nhà đón em chơi bố mẹ khơng có nhà, em cần viết tin nhắn cho bố mẹ để bố mẹ không lo lắng - Nội dung tin nhắn cần viết gì? - Em cần viết rõ em chơi với bà - Yêu cầu học sinh viết nhắn tin - Học sinh viết - Học sinh chia sẻ tin nhắn - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Lớp bình chọn bạn viết hay HĐ vận dụng, ứng dụng: (3phút) - Đánh giá chung kết làm học sinh - Bác gái đến đón em chơi, em viết tin nhắn lại để bố mẹ biết - Đánh giá chung kết làm học sinh HĐ sáng tạo: (2 phút) - Viết đoạn tin khoảng 5- câu nhắn gửi tới bố em sang nhà bạn học nhóm - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau: Chia vui Kể anh chị em ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TOÁN BẢNG TRỪ I MỤC TIÊU: Kiến thức: GV: 34 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 - Thuộc bảng trừ phạm vi 20 - Biết vận dụng bảng cộng, trừ phạm vi 20 để làm tính cộng trừ liên tiếp Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1, tập (cột 1) Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực:Tự chủ tự học; Giải vấn đề sáng tạo; Tư lập luận toán học; Mơ hình hóa tốn học; Giao tiếp tốn học II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng nhóm - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Phó TBHT điều hành trò chơi: Đốn nhanh - Học sinh tham gia chơi, đáp số -ND chơi: Đưa phép trừ dạng có nhớ học để học sinh nêu kết - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Bảng trừ trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng trừ phạm vi 20 - Biết vận dụng bảng cộng, trừ phạm vi 20 để làm tính cộng trừ liên tiếp *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân GV: 35 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Bài 1: HĐ cá nhân - Giáo viên tổ chức cho học sinh tính nhẩm cột sách giáo khoa để nêu kết - Tổ chức cho học sinh tự lập bảng trừ Năm học: 2018 -2019 Bài 1: Tính nhẩm nêu kết - Học sinh làm - Học sinh lập bảng trừ * Dự kiến ND chia sẻ: 11- = 12- = 13- = 11- = 12- = 13- = 11- = 12- = 13- = 11- = 12- = 13- = 11- = 12- = 13- = 11- = 12- = 13- = 11- = 12- = 11- = 14-5 = 14-6 = 14-7 = 14-8 = 14-9 = - Cho học sinh tự học thuộc bảng trừ Bài (cột 1): - Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm bảng 15- = 16- = 15- = 16- = 15- = 16- = 15- = 17- = 17- = 18- = - Tự học thuộc bảng trừ - Đọc cá nhân, đồng - Học sinh nêu yêu cầu - Lớp làm bảng học sinh làm bảng nhóm -> trình bày kết * Dự kiến ND chia sẻ: + - =3 + - =7 - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT µBài tập chờ: Bài tập (cột 2,3) - Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo kết - Học sinh tự làm vào báo cáo kết với giáo viên: với giáo viên + - =9 + - =6 + - =7 + - =5 - Học sinh tự làm vào Bài tập - Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo với báo cáovới giáo viên: giáo viên -Giáo viên vấn HS GV: 36 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại cách thực tính có hai dấu phép tính - Tổ chức cho HS chơi T/C Bắn tên + Nội dung chơi dạng : 11 – 5; 12 – 8; 13 – - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy HĐ sáng tạo: (2 phút) - Tìm x: a x < 12 – b 11 – < x < 11 - - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa lại làm sai Xem trước bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2018 TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết vận dụng bảng trừ phạm vi 20 để tính nhẩm, trừ có nhớ phạm vi 100, giải tốn - Biết tìm số bị trừ, số hạng chưa biết Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập 1, tập (cột 1,3), tập 3b, tập 4 Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực:Tự chủ tự học; Giải vấn đề sáng tạo; Tư lập luận toán học; Mơ hình hóa tốn học; Giao tiếp tốn học II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng nhóm - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học GV: 37 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 HĐ khởi động: (5 phút) - Phó TBHT điều hành trò chơi: - Học sinh tham gia chơi Truyền điện: -ND chơi: Tổ chức cho học sinh nối tiếp nêu phép tính kết tương ứng phép trừ, dạng học - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học - Lắng nghe sinh - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày - Giới thiệu ghi đầu lên vào bảng: Luyện tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết vận dụng bảng trừ phạm vi 20 để tính nhẩm, trừ có nhớ phạm vi 100, giải tốn - Biết tìm số bị trừ, số hạnh chưa biết *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân- Chia sẻ trước lớp Bài 1: - Yêu cầu học sinh đọc đề - Học sinh đọc - Cho học sinh làm miệng - Học sinh nêu miệng * Dự kiến ND chia sẻ: 18 – = 16 – = 17 – = 15 – = 16 – = 14 – = 15 – = 13 – = 12 – = 12 – = - Giáo viên nhận xét chung Bài (cột 1,3): Đặt tính tính - Cho học sinh làm bảng - Nhận xét bảng - Củng cố thực tính cột dọc Bài 3b: - Yêu cầu học sinh tự làm GV: 14 – = 13 – = 12 – = 11 – = 10 – = - Học sinh lắng nghe 17 – = 12 – = 16 – =10 14 – = 11 – = - Học sinh đọc yêu cầu - Làm bảng * Dự kiến ND chia sẻ: 35 63 72 -8 -5 - 34 27 48 38 - Học sinh lắng nghe 94 - 36 58 - học sinh làm bảng nhóm, lớp làm bảng con: - Thực theo yêu cầu * Dự kiến ND chia sẻ: 38 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 - Giáo viên trợ giúp HS hạn chế - Giáo viên nhận xét - Củng cố tìm thành phần chưa biết Bài 4: Tóm tắt: Thùng to : 45 kg Thùng bé hơn: kg Thùng bé : kg? - Yêu cầu học sinh làm vào Năm học: 2018 -2019 + x = 42 x = 42 – x = 36 - Học sinh quan sát, lắng nghe - Giải vào bảng lớp * Dự kiến ND chia sẻ -> thống nhất: Bài giải Thùng bé có là: 45- = 39 (kg) Đáp số: 39 kg đường - Giáo viên chấm chữa - Củng cố giải tốn có lời văn Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT µBài tập chờ: - Học sinh tự làm vào báo cáo Bài tập (cột 2) (M3, M4) - Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết với giáo viên: 57 81 với giáo viên -9 - 45 48 36 - Học sinh tự làm báo cáo kết Bài tập (a, c) (M4) - Yêu cầu học sinh làm báo cáo với giáo viên HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại công thức dạng 15, 16 17, 18 trừ số - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy HĐ sáng tạo: (2 phút) - Bài tốn: Trong vườn có 65 chanh na, có 26 chanh Hỏi vườn có na? - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa sai Xem trước bài: 100 trừ số ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (TẬP CHÉP) TIẾNG VÕNG KÊU I MỤC TIÊU: Kiến thức: GV: 39 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 - Nghe- viết xác, trình bày khổ thơ đầu thơ Tiếng võng kêu - Làm tập 2a Kỹ năng: Giúp học sinh Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt (Giáo viên nhắc học sinh đọc thơ Tiếng võng kêu (Sách giáo khoa) trước viết tả.) Năng lực: Góp phần hình thành phát triển lực: Tự chủ tự học; Giao tiếp hợp tác; Giải vấn đề sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phấn màu, câu hỏi nội dung đoạn viết, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - TBVN bắt nhịp hát tập thể - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Tuần qua em làm để viết đẹp hơn? - - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại *Giáo viên giao nhiệm vụ: -Thực YC theo nhóm +YC HS thảo luận số câu hỏi + Học sinh trả lời câu hỏi +GV trợ giúp đối tượng HS hạn chế giáo viên - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết + Lưu ý nội dung viết, cách cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: trình bày, điều cần lưu ý -TBHT điều hành HĐ chia sẻ - Đại diện nhóm báo cáo *Dự kiến ND chia sẻ: + Bài thơ cho ta biết điều gì? + Bạn nhỏ ngắm em ngủ đoán giấc mơ em + Mỗi câu thơ có tiếng? + tiếng + Để trình bày khổ thơ đẹp ta phải viết nào? + Viết vào trang giấy + Các chữ đầu câu viết nào? + Viết hoa GV: 40 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Học sinh nêu - Yêu cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) hay viết sai - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó sinh viết bảng lớp - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần +Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời:Thảo, My, Bảo Trâm, Kỳ Anh, Tú HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác khổ thơ bài: Tiếng võng kêu - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: Theo dõi Tư ngồi; Cách cầm bút; Tốc độ viết, điểm chấm toạ độ điểm kết thúc chữ, nét khuyết,nét thắt, nét móc, học sinh HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh đổi chéo soát cho - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Giúp học sinh rèn kĩ phân biệt l/n *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Bài 2a: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Chọn chữ ngoặc để điền vào chỗ trống - Cả lớp làm vào giấy nháp - học sinh àm vào bảng phụ.-> chia sẻ *Dự kiến ND chia sẻ: a) Lấp lánh, nặng nề, lanh lợi, nóng nảy - Giáo viên lớp nhận xét bổ sung - Học sinh lắng nghe GV: 41 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Yêu cầu nhắc lại cách trình bày viết - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp tham khảo - Nhắc nhở học sinh phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế - Giáo viên chốt lại phần tiết học Hoạt động sáng tạo(1 phút) - Ghi nhớ cách viết tiếng, từ có phụ âm l/n; viết tên số vật có phụ âm l/n - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau: Hai anh em ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… THỦ CƠNG GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRỊN (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách gấp, cắt, dán hình tròn - Gấp, cắt, dán hình tròn Hình chưa tròn có kích thước to, nhỏ tùy thích Đường cắt mấp mơ - Với học sinh khéo tay: + Gấp, cắt, dán hình tròn Hình tương đối tròn Đường cắt mấp mơ Hình dán phẳng + Có thể gấp, cắt, dán thêm hình tròn có kích thước khác Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Thái độ: Học sinh có hứng thú với học thủ cơng Năng lực: Góp phần hình thành lực: Tự chủ tự học; Giao tiếp hợp tác; Giải vấn đề sáng tạo; Phát triển thân; Tự tìm tòi khám phá đồ vật; Vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Mẫu hình tròn dán hình vng Tranh quy trình gấp, cắt, dán hình tròn - Học sinh: Giấy thủ cơng, vở, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : GV: 42 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - TBVN bắt nhịp cho lớp hát bài: Đôi bàn tay - Học sinh hát tập thể khéo léo - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết cách gấp, cắt, dán hình tròn - Gấp, cắt, dán hình tròn Hình chưa tròn có kích thước to, nhỏ tùy thích Đường cắt mấp mô *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cho học sinh quan sát tranh quy trình yêu - Học sinh nhắc lại bước: cầu nhắc lại bước gấp để cắt hình tròn? - Bước 1: Gấp hình - Bước 2: Cắt hình tròn - Nhắc nhở: lưu ý số em lúng túng - Gợi ý cho học sinh trình bày sản phẩm làm bơng hoa, chùm bóng bay,… - Bước 3: Dán hình tròn - Học sinh thực hành theo nhóm - Các nhóm trình bày sản phẩm, ý cách trình bày theo chùm bóng bay, bơng hoa, Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút) - Trưng bày đánh giá sản phẩm - Cho học sinh đánh giá sản phẩm - Nhắc lại nội dung tiết học - HS nêu lại bước: Gấp, cắt, dán hình tròn - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương học sinh làm tốt - Giáo dục học sinh biết giữ vệ sinh lớp học HĐ sáng tạo: (2 phút) - Về nhà thực hành Gấp, cắt, dán hình tròn theo kích thước mà em yêu thích trang trí sản phẩm theo ý tưởng em (sáng tạo, đẹp mắt, sinh động) - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà ôn lại cách gấp, cắt, dán hình tròn, chuẩn bị bài: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe ngược chiều( Tiết 1) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… SINH HOẠT TẬP THỂ: GV: 43 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt GV: 44 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình GV: 45 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp GV: Tuần 14 Năm học: 2018 -2019 46 Trường Tiểu học: ... 88 b) 66 96 36 -7 -9 -8 59 87 28 c) 87 77 48 -9 -8 -9 78 69 39 Bài (a,b): GV: Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 20 18 -2 0 19 - Yêu cầu học sinh tự làm vào - Học sinh làm vào... Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 20 18 -2 0 19 -8 72 -5 64 59 HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút) - Giáo viên nhắc lại nội dung tiết học - Yêu cầu học sinh đọc lại bảng công thức: 65 - 38,... TOÁN GV: 15 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp Tuần 14 Năm học: 20 18 -2 0 19 65 - 38, 46 - 17, 57 - 28 , 78 - 29 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực phép trừ có nhớ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 14 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Tuần 14 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay