Tuần 18 giáo án lớp 3 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

38 19 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:52

Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 TUẦN 18: Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học học kỳ I - Nghe- viết đúng, trình bày sẽ, quy định tả (tốc độ viết khoảng 60 chữ/phút), không mắc lỗi Kỹ năng: - Đọc to, rõ ràng, trình bày khoa học Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học Góp phần phát triển lực: Năng lực tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - Giáo viên: Phiếu viết tên tập đọc từ tuần đến tuần 17 - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (2 phút) - Học sinh hát: Em yêu trường em - Học sinh hát - Kết nối học - Học sinh nghe giới thiệu, mở sách giáo khoa - Giới thiệu - Ghi tên HĐ Luyện đọc (15 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học học kỳ I * Cách tiến hành: Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số học sinh lớp) - Giáo viên yêu cầu học sinh lên - Học sinh thực (sau bốc thăm bốc thăm xem lại 2phút) - Học sinh đọc theo yêu cầu phiếu Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung - Học sinh trả lời câu hỏi đọc (Tùy đối tượng học sinh mà giáo Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 viên đặt câu hỏi cho phù hợp.) - Giáo viên nhận xét, đánh giá - Học sinh lắng nghe rút kinh nghiệm *Chú ý kĩ đọc đối tượng M1, M2 - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra HĐ thực hành (15 phút): * Mục tiêu: Nghe- viết đúng, trình bày sẽ, quy định tả (tốc độ viết khoảng 60 chữ/phút), không mắc lỗi * Cách tiến hành: Bài tập 2: Hoạt động cá nhân -> lớp a) Hướng dẫn học sinh chuẩn bị: - Đọc đoạn văn “Rừng - Lắng nghe giáo viên đọc nắng” - Yêu cầu học sinh đọc lại, lớp - em đọc lại tả, lớp đọc thầm theo dõi sách giáo khoa - Giải nghĩa số từ khó: uy - Tìm hiểu nghĩa số từ khó nghi, tráng lệ - Giúp học sinh nắm nội dung tả + Đoạn văn tả cảnh gì? + Tả cảnh đẹp rừng nắng - Yêu cầu học sinh đọc thầm - Đọc thầm lại bài, viết từ hay viết sai phát từ dễ viết sai viết nháp để ghi nhớ: uy nghi, vươn thẳng, xanh nháp để ghi nhớ thẳm, b) Đọc cho học sinh viết - Nghe - viết vào c) Đánh giá, nhận xét, chữa - Dò ghi số lỗi lề HĐ ứng dụng (2phút) - Về nhà viết lại 10 lần chữ viết bị sai Hoạt động sáng tạo (1 phút) - Về nhà tìm thơ văn, đoạn văn tả cảnh đẹp thiên nhiên luyện viết cho đẹp ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/ phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học học kỳ I - Tìm hình ảnh so sánh câu văn Kỹ năng: - Rèn kĩ đọc, nhận biết hình ảnh so sánh văn cảnh Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học Góp phần phát triển lực: Năng lực tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - Giáo viên: Phiếu viết tên tập đọc từ đầu năm tới Bảng lớp viết sẵn câu văn tập số Bảng phụ ghi câu văn tập - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (2 phút) - Học sinh hát: Lớp đoàn - Học sinh hát kết - Kết nối học - Học sinh nghe giới thiệu, mở sách giáo khoa - Giới thiệu - Ghi tên HĐ Luyện đọc (15 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học học kỳ I * Cách tiến hành: Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số học sinh lớp) - Giáo viên yêu cầu học sinh lên - Học sinh thực (sau bốc thăm bốc thăm xem lại 2phút) - Học sinh đọc theo yêu cầu phiếu Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung - Học sinh trả lời câu hỏi đọc (Tùy đối tượng học sinh mà giáo viên đặt câu hỏi cho phù hợp.) + Học sinh M3+ M4: dùng câu hỏi mở + Học sinh M1+M2: dùng câu hỏi đóng Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 - Giáo viên nhận xét, đánh giá - Học sinh lắng nghe rút kinh nghiệm *Chú ý kĩ đọc đối tượng M1, M2 - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra HĐ thực hành (15 phút): * Mục tiêu: - Tìm hình ảnh so sánh câu văn * Cách tiến hành: Bài tập 2: (Hoạt động cá nhân => Cả lớp) - Yêu cầu em đọc tập - Học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu lớp theo dõi - Cả lớp đọc thầm sách giáo khoa sách giáo khoa - Giải nghĩa từ “nến” - Yêu cầu lớp làm vào tập - Cả lớp thực làm vào tập - Gọi nhiều em tiếp nối nêu - Nhiều em nối tiếp phát biểu ý kiến lên vật so sánh - Cùng lớp chốt lời giải - Lớp nhận xét chọn lời giải chữa - Yêu cầu học sinh chữa vào vở tập a) Những thân tràm nến khổng lồ b) Đước mọc san sát, thẳng đuột hà sa số dù xanh cắm bãi Bài tập 3: (Hoạt động cá nhân => Nhóm => Cả lớp) - Mời em đọc yêu cầu tập - Một em đọc yêu cầu tập 3 - Yêu cầu lớp suy nghĩ nêu - Thảo luận nhóm nêu cách hiểu nghĩa nhanh cách hiểu từ từ: “biển” nêu - Nhận xét, tuyên dương nhóm học - Lớp lắng nghe câu giải thích sinh có lời giải thích *Giáo viên chốt kiến thức: Từ biển câu “trong biển xanh rờn ” nghĩa vùng nước mặn mênh mơng bề mặt trái đất mà chuyển thành nghĩa “một tập hợp nhiều vật”: lượng rừng tràm bạt ngàn diện tích rộng lớn khiến ta tưởng đứng trước biển Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 HĐ ứng dụng (2phút) - Về nhà tiếp tục ơn luyện tập đọc học thuộc lòng - Nêu câu văn câu thơ có sử dụng hình ảnh so sánh, hình ảnh so sánh Hoạt động sáng tạo (1 phút) Năm học 2018 - 2019 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TỐN: TIẾT 86: CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh nhớ quy tắc tính chu vi hình chữ nhật vận dụng quy tắc để tính chu vi hình chữ nhật (biết chiều dài, chiều rộng) - Giải toán có nội dung liên quan đến tính chu vi hình chữ nhật Kĩ năng: Rèn kĩ tính chu vi hình chữ nhật Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học tốn, vận dụng tính tốn sống Góp phần phát triển lực: Năng lực tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL tư – lập luận logic *Bài tập cần làm: Làm tập 1, 2, II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - Giáo viên: Vẽ sẵn hình chữ nhật có kích thước dm dm - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập, đặt giải vấn đề - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ khởi động (2 phút) - Trò chơi: Hái hoa dân chủ - Học sinh tham gia chơi - Giáo viên đưa u cầu: + Hình vng có góc vng? + cạnh hình vng nào? + Hình chữ nhật có góc vng? (…) Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 - Tổng kết – Kết nối học - Lắng nghe - Giới thiệu – Ghi đầu lên - Mở ghi bảng HĐ hình thành kiến thức (15 phút): * Mục tiêu: Học sinh nhớ quy tắc tính chu vi hình chữ nhật vận dụng quy tắc để tính chu vi hình chữ nhật (biết chiều dài, chiều rộng) * Cách tiến hành: *Xây dựng quy tắc tính chu vi hình chữ nhật: - Vẽ tứ giác MNPQ lên bảng: - Quan sát hình vẽ 2dm M N dm Q 4dm P 5dm - Yêu cầu học sinh tính chu vi - Học sinh tự tính chu vi hình tứ giác MNPQ hình tứ giác MNPQ - Học sinh chia sẻ kết quả, lớp bổ sung + + + = 14 ( dm ) -> Giáo viên chốt kết - Treo tiếp hình chữ nhật có số - Tiếp tục quan sát tìm cách tính chu vi hình đo dm dm vẽ sẵn lên chữ nhật bảng 4dm 3dm - Yêu cầu học sinh tính chu vi - Học sinh tự tính chu vi hình chữ nhật hình chữ nhật - Gọi học sinh chia sẻ kết quả, - em chia sẻ kết quả, lớp nhận xét bổ sung giáo viên ghi bảng + + + = 14 (dm) - Từ hướng dẫn học sinh đưa - Theo dõi giáo viên hướng dẫn phép tính: (4 + 3) x = 14 (dm) + Muốn tính chu vi hình chữ + Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhật ta làm nào? cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) nhân với - Ghi quy tắc lên bảng - Cho học sinh học thuộc quy - Học thuộc quy tắc tắc - Giáo viên quy ước cho học - Học sinh quan sát ghi nhớ sinh Chu vi: P Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 Chiều dài là: a Chiều rộng là: b => P = (a + b) x HĐ thực hành (15 phút): * Mục tiêu: Học sinh vận dụng quy tắc để tính chu vi hình chữ nhật để làm tập 1,2,3 * Cách tiến hành: Bài 1: (Cá nhân – Cặp đôi – Cả lớp) - Giáo viên gọi học sinh nêu yêu - học sinh nêu yêu cầu tập cầu tập - Giáo viên yêu cầu học sinh làm - Học sinh làm cá nhân cá nhân - Học sinh trao đổi cặp đôi - Chia sẻ kết trước lớp: a) Chu vi hình chữ nhật là: (10 + 5) x = 30 (cm) b) Đổi 2dm = 20 cm Chu vi hình chữ nhật là: (20 + 13) x = 66 (cm) Đáp số: a) 30cm b) 66cm - Gọi học sinh nhắc lại quy tắc - Học sinh nêu tính chu vi hình chữ nhật - Học sinh lắng nghe Bài 2: (Cá nhân - Lớp) - Yêu cầu lớp giải toán vào - Cả lớp thực làm vào vở - Giáo viên đánh giá, nhận xét số em, nhận xét chữa - Cho học sinh làm lên chia - Học sinh chia sẻ kết sẻ cách làm Bài giải: Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: (35 + 20) x = 110 (m) Đáp số: 110m *Giáo viên củng cố giải tốn có nội dung liên quan đến tính chu vi hình chữ nhật => P = (a + b) x Bài 3: (Nhóm đơi – Cả lớp) - Yêu cầu học sinh trao đổi - Học sinh thực nhóm đơi theo u cầu nhóm (phiếu học tập) - Gọi học sinh dán phiếu -> - Chia sẻ kết trước lớp: chia sẻ cách làm Chu vi HCN ABCD là: (63 + 31 ) x = 188 (m) Chu vi HCN ABCD là: (54 + 40) x =188 (m) Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 Vậy chu vi hai hình chữ nhật *Giáo viên củng cố bước giải toán: + Tính chu vi hình chữ nhật + So sánh số đo chu vi hai hình HĐ ứng dụng (2 phút) - Về xem lại làm lớp - Vẽ hình chữ nhật tính chu vi hình chữ nhật HĐ sáng tạo (1 phút) - Thử tính chu vi bàn học nhà ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: (VNEN) HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI (TIẾT 2) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… …… …………………… BUỔI CHIỀU THỨ HAI: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: (VNEN) AN TOÀN KHI ĐI XE ĐẠP (TIẾT 1) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI KỲ I I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hệ thống hóa chuẩn mực, hành vi đạo đức học học kì I Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 Kĩ năng: Có kĩ lựa chọn thực số hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mục tình cụ thể sống Thái độ: Có trách nhiệm lời nói việc làm người thân Yêu thương ông bà cha mẹ Góp phần phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL giáo tiếp hợp tác, NL giải vấn đề, NL phát triển thân, NL điều chỉnh hành vi đạo đức II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Tranh MH truyện - HS: VBT Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Khởi động (3 phút): - Trò chơi: “Bắn tên” (Nhắc lại việc cần làm đê tỏ lòng - Kết nối học biết ơn thương binh liệt sĩ) - Giới thiệu – Ghi lên bảng - Lắng nghe HĐ Thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Hệ thống hóa chuẩn mực, hành vi đạo đức học học kì I * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Thảo luận cặp đơi – Chia sẻ trước lớp HĐ1: Trò chơi: Hái hoa dân chủ Giáo viên cho HS chơi Tc để ôn lại => Học sinh tham gia chơi Dưới lớp kiến thức học chương trình học theo dõi, bổ dung cho câu trả lời bạn kì I HS gắp thăm để trả lời câu hỏi * CÂU TRẢ LỜI (DỰ KIẾN): + Em biết Bác Hồ ? + Là vị lãnh tụ kinh yêu dân tộc Việt Nam + Tình cảm Bác Hồ thiếu + Bác Hồ yêu thương quan tâm nhi nhi đồng nào? Em cần đến cháu nhi đồng Phải thực làm để đáp lại tình cảm yêu thương tốt năm điều Bác Hồ dạy đó? - Thế giữ lời hứa ? Tại chúng + Là thực điều mà ta phải giữ lời hứa ? nói hứa với người khác Chúng ta có giữ lời hứa người khác tin kính trọng + Em cần làm khơng giữ lời + Khi lỡ hứa mà không thực hứa với người khác ? ta cần xin lỗi thực vào dịp khác + Trong sống hàng ngày em tự + Học sinh nêu lên số công việc mà làm cơng việc cho thân tự làm lấy cho thân ? + Hãy kể số công việc mà em - Hs trả lời theo ý Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 làm chứng tỏ quan tâm giúp đỡ ông bà cha mẹ ? + Vì cần chăm sóc ơng bà cha mẹ ? + Em làm bạn em gặp chuyện buồn, có chuyện vui ? Năm học 2018 - 2019 + Vì ơng bà, cha mẹ người sinh thành dưỡng dục ta nên người + Động viên an ủi chia sẻ bạn nỗi buồn để nỗi buồn vơi Cùng chia vui với bạn để niềm vui nhân đôi + Tham gia việc trường lớp làm cho trường đẹp thống mát lành để có điều kiện học tập tốt ,… - Lắng nghe giáo viên kể chuyện + Theo em tham gia việc trường việc lớp đem lại ích lợi ? HĐ2: Kể chuyện: Cậu bé bó củi - Gv kể chuyện - Em học từ câu chuyện trên? *GVKL: Khi giúp đỡ người khác, chúng - Hs lắng nghe - Hs trả lời theo ý hiểu ta khơng cảm thấy vui mà nhận lại giúp đỡ cần Cuộc sống vui dễ dàng người biết giúp đỡ lẫn Hoạt động ứng dụng (1 phút): HĐ sáng tạo (1 phút) - Thực nội dung học - Sưu tầm câu chuyện thể lối sống hay cách cư xử tốt đẹp Nội dung câu chuyện: Cậu bé bó củi: Chuyện kể có cậu bé trai người tiều phu, nhà gần khu rừng già Một ngày nọ, nhà hết củi đun, mẹ bảo cậu vào rừng nhặt củi cho mẹ Cậu bé định vào rừng lát nên không mang theo nước uống hay thức ăn Cậu xách theo sợi dây thừng để buộc bó củi vội vã vào rừng Cậu bé nghĩ rừng lúc có sẵn nhiều cành khơ, không ngờ thời gian cành khô lại khó tìm Cậu buổi sáng mà nhặt củi Cậu tiếp tục sâu vào rừng Được quãng, cậu thấy người đàn ông đói ngồi gốc Do khơng mang theo thức ăn nên cậu khơng có cách giúp người đàn ông Dù ngại, cậu đành tiếp Được quãng nữa, cậu thấy hươu đứng liếm mép liên tục khát nước Cậu bé khơng có nước mang theo bên nên khơng thể giúp cho nai bé nhỏ Cậu bé lại tiếp tục nhặt củi, lòng cảm thấy vơ áy náy Cậu nghĩ phải giúp người đàn ông hươu Cậu ơm bó củi ngày to dần lên vai Đang đi, cậu bé nhìn thấy người cắm trại rừng Anh ta loay hoay nhóm bếp mà khơng củi bị ướt Cậu bé thấy liền chạy lại cho người đàn ơng củi khơ Sau đó, cậu bé lễ phép xin nước uống thức ăn Sau nhận phần thức ăn nước uống, cậu nhanh chóng quay trở lại đường cũ Đàm Ngân 10 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I (TIẾT 6) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/ phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học học kỳ I - Bước đầu viết thư thăm hỏi người thân người mà em quý mến Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ viết thư Thái độ: Tình cảm kính trọng, u q người Góp phần phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - Giáo viên: Phiếu viết tên tập đọc từ tuần đến tuần 17 - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (2 phút) 10.- Học sinh hát: Bài ca học - Học sinh hát 11 - Kết nối học - Học sinh nghe giới thiệu, mở sách giáo khoa - Giới thiệu - Ghi tên HĐ Luyện đọc (15 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học học kỳ I * Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra đọc (số học sinh lớp chưa đạt yêu cầu tiết trước cần kiểm tra bổ sung kiểm tra bổ sung phần học thuộc lòng số học sinh) - Giáo viên yêu cầu học sinh lên - Học sinh thực (sau bốc thăm bốc thăm xem lại phút) Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung Đàm Ngân 24 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 đọc (Tùy đối tượng học sinh mà giáo - Học sinh đọc theo yêu cầu phiếu viên đặt câu hỏi cho phù hợp) - Học sinh trả lời câu hỏi *Chú ý kĩ đọc đối tượng chưa đạt yêu cầu tiết trước,( ) - Giáo viên nhận xét, đánh giá; - Học sinh lắng nghe rút kinh nghiệm giáo viên yêu cầu học sinh đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại thật nhiều *Giáo viên nhắc nhở học sinh có tạo thói quen đọc sách “văn hóa đọc” HĐ thực hành (15 phút): * Mục tiêu: Bước đầu viết thư thăm hỏi người thân người mà em quý mến * Cách tiến hành: Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc tập 2, lớp - học sinh đọc yêu cầu tập đọc thầm -Trưởng ban Học tập cho lớp chia sẻ yêu cầu + Yêu cầu gì? + Viết thư cho người thân người q mến: ơng, bà, chú, bác, + Nội dung thư cần nói gì? + Hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập, làm việc, + Các bạn viết thư cho ai? + Cho người thân người yêu quý + Các bạn muốn thăm hỏi người + Sức khỏe,… điều gì? - Giáo viên gợi ý cho học sinh đọc lại Thư gửi bà - Yêu cầu mở sách giáo khoa trang - Mở sách giáo khoa đọc lại Thư gửi bà 81 đọc lại Thư gửi bà - Yêu cầu lớp viết thư - Cả lớp thực viết thư vào tờ giấy rời - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Học sinh đọc thư trước lớp M1 + M2 - Lớp nhận xét bổ sung, tuyên dương học sinh viết tốt - Đánh giá số bài, nhận xét tuyên - Lắng nghe dương - Tổng kết tiết học, đánh giá kết học sinh HĐ ứng dụng (2phút) - Về nhà viết thư để thăm hỏi người thân người mà quý mến Hoạt động sáng tạo (1 phút) - Tiến hành gửi thư cho người thân người mà quý mến Đàm Ngân 25 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày tháng năm 2019 TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) TOÁN: TIẾT 89: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết làm tính nhân, chia bảng; nhân, chia số có hai chữ số, ba chữ số với (cho) số có chữ số - Biết tính chu vi hình vng, hình chữ nhật, giải tốn tìm phần số Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ nhân, chia số có hai chữ số, ba chữ số với ( cho) số có chữ số Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, thích khám phá tốn học Góp phần phát triển lực: Năng lực tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL tư - lập luận logic *Bài tập cần làm: Làm tập 1, (cột 1,2,3), 3, II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ, phiếu học tập - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập, đặt giải vấn đề - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Đàm Ngân 26 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ khởi động (5 phút): - Trò chơi: “Ai nhanh, đúng” - Học sinh tham gia chơi + Tính chu vi hình chữ nhật có a = 23 m; b = m + Tính chu vi hình vng có a = 19 m - Tổng kết – Kết nối học - Lắng nghe - Giới thiệu – Ghi đầu lên - Mở ghi bảng HĐ thực hành (25 phút): * Mục tiêu: - Biết làm tính nhân, chia bảng; nhân, chia số có hai chữ số, ba chữ số với (cho) số có chữ số - Biết tính chu vi hình vng, hình chữ nhật, giải tốn tìm phần số * Cách tiến hành: Bài 1: (Trò chơi “Truyền điện”) - Tổ chức cho học sinh tham gia - Trưởng ban Học tập điều hành trò chơi học tập - Học sinh tham gia trò chơi: - Học sinh dựa vào yêu cầu - VD: x = 45 x = 64 tập nhẩm miệng nêu kết 35 : 5= 56 : = (…) - Tổng lết trò chơi, tuyên dương *Giáo viên củng cố nhân, chia Bài (cột 1,2,3): (Cá nhân – Cặp đôi – Lớp) - Giáo viên yêu cầu học sinh làm - Học sinh làm cá nhân - Trao đổi cặp đôi - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học - Chia sẻ trước lớp: 47 281 108 sinh lúng túng x x x 235 843 864 872 07 436 12 261 21 87 945 14 189 45 - Giáo viên nhận xét chung Bài 3: (Cá nhân - Lớp) - Yêu cầu lớp giải toán vào - Cả lớp thực làm vào vở - Giáo viên đánh giá, nhận xét Đàm Ngân 27 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 số em, nhận xét chữa - Cho học sinh làm lên chia - Học sinh chia sẻ kết sẻ cách làm Bài giải Chu vi vườn là: (100 + 60) x = 320 (m) Đáp số: 320 m Bài 4: (Cá nhân – Cặp đôi – Cả lớp) - Giáo viên yêu cầu học sinh làm - Học sinh làm cá nhân sau trao đổi cặp vào vở, giáo viên heo dõi, đôi chia sẻ trước lớp: giúp đỡ học sinh Bài giải: Đã bán số m vải là: 81 : = 27 (m) Cuộn vải lại số m vải 81 – 27 = 54 (m) Đáp số : 54 m - Giáo viên nhận xét chung Bài 5: (BT chờ - Dành cho đối - Học sinh tự làm báo cáo sau hoàn tượng hoàn thành sớm) thành: 25 x + 30 = 50 + 30 = 80 … - Giáo viên kiểm tra, đánh giá riêng em HĐ ứng dụng (3 phút) - Về xem lại làm lớp Áp dụng giải tốn sau: Tính chu vi bảng lớp hình chữ nhật có chiều dài 240cm chiều rộng 120cm HĐ sáng tạo (2 phút) - Hãy đo độ dài cạnh cửa sổ nhà sau tính chu vi cửa ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỂ DỤC: SƠ KẾT HỌC KỲ I TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng thẳng hàng ngang, quay phải, quay trái cách - Biết cách vượt chướng ngại vật thấp - Biết cách chuyển hướng phải, trái cách Đàm Ngân 28 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 - Nhắc lại nội dung học - Trò chơi “Đua ngựa” Yêu cầu biết tham gia chơi tương đối chủ động Kỹ năng: Rèn kĩ vận động Tham gia chơi trò chơi luật, chủ động, sáng tạo Giáo dục: Tham gia tập luyện nghiêm túc, tích cực, tự giác Góp phần phát triển lực: Năng lực tự học, NL tự giải vấn đề, NL tự chăm sóc phát triển sức khỏe II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sẽ, đảm bảo an toàn - Phương tiện: Còi, đầu ngựa, kẻ vạch cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung PHẦN MỞ ĐẦU: - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu học - Chạy chậm thành hàng dọc xung quanh sân - Trò chơi “Kết bạn” - Ơn thể dục phát triển chung PHẦN CƠ BẢN Thực thể dục phát triển chung - Giáo viên điều khiển, lớp thực Sơ kết học kì I: - Giáo viên học sinh hệ thống lại kiến thức, kĩ học, kể tên gọi, lệnh, cách thực - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số - Ôn thể dục động tác, rèn luyện thân thể trò chơi học Trò chơi “Đua ngựa” - Giáo viên học sinh nhắc lại trò chơi, luật chơi, cách chơi - Tổ chức cho lớp chơi PHẦN KẾT THÚC: - Đứng chỗ, vỗ tay hát - Giáo viên học sinh hệ thống bài, nhận xét, khen ngợi biểu dương học sinh thực động tác xác - Về nhà ơn lại thể dục phát triển Đàm Ngân Định lượng Phương pháp tổ chức 1-2’, lần 1-2’, lần 1-2’, lần 3-4’, lần 10 -12’ 2-3 lần 4-5 lần lần 6-7’ - 2-3 lần 1-2’, lần 1-2’, lần 1-2’, lần 29 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 chung động tác rèn luyện thân thể ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: BUỔI CHIỀU: LUYỆN TIẾNG VIỆT: KĨ NĂNG SỐNG: HƯỚNG DẪN CÁCH TRỒNG CÂY Thứ sáu ngày tháng năm 2019 TIẾNG VIỆT: KIỂM TRA ĐỌC (ĐỌC HIỂU + LUYỆN TỪ VÀ CÂU) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TOÁN: TIẾT 90: KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG VIỆT: KIỂM TRA VIẾT (CHÍNH TẢ + TẬP LÀM VĂN) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân 30 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 THỦ CÔNG: CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ - Kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ Các nét chữ tương đối thẳng Các chữ dán tương đối phẳng, cân đối - Với học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán chữ VUI VẺ Các nét chữ thẳng Chữ dán phẳng, cân đối Kỹ năng: Rèn kĩ kẻ, cắt, dán chữ Thái độ: Giáo dục học sinh thích cắt, dán chữ Có ý thức giữ vệ sinh lớp học Góp phần phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL giáo tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - Giáo viên: Mẫu chữ VUI VẺ; tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ, giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán - Học sinh: Giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, giải vấn đề, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động thầy HĐ khởi động (5 phút) Hoạt động trò - Hát bài: Ở trường dạy em - Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập học - Học sinh kiểm tra cặp đôi, sinh nhận xét báo cáo giáo viên - Giới thiệu HĐ thực hành (25 phút) *Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ - Kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ Các nét chữ tương đối thẳng Các chữ dán tương đối phẳng, cân đối - Với học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán chữ VUI VẺ Các nét chữ thẳng Chữ dán phẳng, cân đối *Cách tiến hành * Việc 1: Củng cố lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ (Hoạt động lớp) Đàm Ngân 31 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 - Giáo viên cho học sinh quan sát chữ mẫu VUI - Học sinh quan sát VẺ - Gọi học sinh lên thực hành nêu lại quy - học sinh lên thực hành nêu trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ - Giáo viên nhận xét, củng cố lại quy trình - Học sinh theo dõi học sinh lên thực hành nêu lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ (bằng hình vẽ minh họa) - Bước 1: Kẻ, cắt chữ chữ VUI VẺ dấu hỏi - Bước 2: Dán thành chữ VUI VẺ * Việc 2: Thực hành kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ (Hoạt động cá nhân -> Cả lớp) - Giáo viên cho học sinh thực hành cắt, dán - Học sinh thực hành cắt, dán chữ chữ VUI VẺ - Giáo viên theo dõi, uốn nắn, giúp đỡ học sinh M1 +M2 - Nhắc học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán chữ - Học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán VUI VẺ Các nét chữ thẳng Chữ chữ VUI VẺ Các nét chữ dán phẳng, cân đối thẳng Chữ dán - Giáo viên giúp học sinh hoàn thành phẳng, cân đối * Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày sản - Học sinh trưng bày nhận xét phẩm nhận xét sản phẩm sản phẩm theo nhóm HĐ ứng dụng (4 phút) - Về nhà tiếp tục thực cắt, dán chữ VUI VẺ HĐ sáng tạo (1 phút) - Dùng sản phẩm để trang trí vào góc học tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (TIẾT 1): (Chương trình hành) BÀI 31: ƠN TẬP HỌC KỲ (TIẾP THEO) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu số hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc Kĩ năng: Vẽ sơ đồ giới thiệu thành viên gia đình Thái độ: Học sinh u thích mơn học Đàm Ngân 32 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 Góp phần phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL giáo tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL nhận thức môi trường, NL tìm tòi khám phá II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - Giáo viên: Tranh vẽ học sinh sưu tầm, hình quan: hơ hấp, tuần hồn, tiết nước tiểu, thần kinh, thẻ ghi tên quan chức quan - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động GV HĐ khởi động (3 phút) Hoạt động HS - Học sinh hát “Ba nến lung linh” + Nêu bệnh thường gặp cách phòng - Học sinh trả lời tránh + Thời tiết lạnh em … ? - Kết nối kiến thức - Giới thiệu - Lắng nghe - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ thực hành (30 phút) *Mục tiêu: - Nêu số hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc - Vẽ sơ đồ giới thiệu thành viên gia đình *Cách tiến hành: Hoạt động 1: Quan sát theo nhóm *Mục tiêu: Học sinh kể số hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc *Cách tiến hành: - Giáo viên chia lớp thành nhóm, yêu cầu - Học sinh nêu học sinh cho biết hoạt động nông nghiệp, - Học sinh thảo luận nhóm ghi cơng nghiệp, thương mại, thơng tin liên lạc có kết giấy hình 1, 2, 3, trang 67 sách giáo khoa - Cho học sinh liên hệ thực tế địa phương nơi - Học sinh liên hệ sống để kể hoạt động nông nghiệp, công nghiệp,… mà em biết - Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày kết kết thảo luận nhóm thảo luận nhóm - Giáo viên cho nhóm dán tranh, ảnh - Các nhóm khác nghe bổ hoạt động mà em sưu tầm theo sung cách trình bày nhóm Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - Giáo viên cho học sinh vẽ sơ đồ giới - Học sinh vẽ sơ đồ Đàm Ngân 33 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 thiệu gia đình - Yêu cầu học sinh đứng trước lớp giới thiệu cho - Học sinh giới thiệu gia đình lớp nghe - Giáo viên theo dõi nhận xét xem học sinh vẽ giới thiệu có khơng để làm đánh giá HĐ ứng dụng (1 phút) - Về nhà tiếp tục ôn tập học học kì I HĐ sáng tạo (1 phút) - Nêu số hoạt động vệ sinh mơi trường làm cá nhân, gia đình địa phương ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (TIẾT 2): (Chương trình hành) BÀI 32: VỆ SINH MƠI TRƯỜNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tác hại rác thải sức khoẻ người - Thực hành vi để tránh ô nhiễm rác thải gây môi trường Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kỹ nói (làm số việc đơn giản) việc làm việc làm sai việc thu gom rác thải Thái độ: Có ý thức giữ gìn mơi trường xung quanh sạch, đẹp an tồn Góp phần phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL giáo tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL nhận thức môi trường, NL tìm tòi khám phá *KNS: - Kĩ quan sát, tìm kiếm xử lí thơng tin - Kĩ tư phê phán - Kĩ làm chủ thân - Kĩ định - Kĩ hợp tác *GD TKNL&HQ (tiết 1) - Giáo dục học sinh biết phân loại xử lí rác hợp vệ sinh như: số rác rau, củ, quả…có thể làm phân bón, số rác chế thành sản phẩm khác, Đàm Ngân 34 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 giảm thiểu lãng phí dùng vật liệu, góp phần tiết kiệm lượng sử dụng lượng có hiệu *GD BVMT: - Biết rác, phân, nước thải nơi chứa mầm bệnh làm hại sức khỏe người động vật - Biết phân, rác thải khơng xử lí hợp vệ sinh ngun nhân gây ô nhiễm môi trường II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - Giáo viên: Tranh ảnh sưu tầm rác thải, cảnh thu gom xử lí rác thải, hình sách giáo khoa trang 68, 69 - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động GV HĐ khởi động (5 phút) Hoạt động HS - Học sinh hát “Quê hương em tươi đẹp” + Kể số hoạt động nông nghiệp mà em - Học sinh nêu biết địa phương? +Em kể hoạt động công nghiệp, … mà em biết? - Kết nối kiến thức - Giới thiệu - Ghi - Mở sách giáo khoa đầu lên bảng HĐ hình thành kiến thức (25 phút) *Mục tiêu: - Học sinh biết ô nhiễm tác hại rác thải sức khoẻ người - Học sinh nói việc làm việc làm sai việc thu gom rác thải *Cách tiến hành: Hoạt động 1: Thảo luận nhóm *Mục tiêu: Học sinh biết ô nhiễm tác hại rác thải sức khoẻ người GDKNS: Kĩ quan sát, tìm kiếm xử lí thơng tin *Cách tiến hành: - Giáo viên chia lớp thành nhóm, yêu cầu - Học sinh quan sát, thảo luận nhóm quan sát hình 1, trang 68 sách giáo nhóm ghi kết giấy khoa trả lời câu hỏi theo gợi ý: + Hãy nói cảm giác bạn qua đống - Rác (vỏ đồ hộp, giấy gói thức rác Rác có hại nào? ăn…) vứt bừa bãi vật trung gian truyền bệnh + Những sinh vật thường sống đống rác, - Xác chết xúc vật vứt bừa bãi Đàm Ngân 35 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 chúng có hại sức khoẻ người? bị thối rữa sinh nhiều mầm bệnh nơi để số sinh vật sinh sản truyền bệnh như: ruồi, muỗi, chuột,… - Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày kết kết thảo luận nhóm thảo luận nhóm - Các nhóm khác nghe bổ sung - Giáo viên nêu thêm tượng ô nhiễm rác thải nơi công cộng tác hại sức khoẻ người *Kết luận: Trong loại rác, có loại rác dễ bị thối rữa chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh Chuột, gián, ruồi,… thường sống nơi có rác Chúng vật trung gian truyền bệnh cho người Hoạt động 2: Làm việc theo cặp *Mục tiêu: Học sinh nói việc làm việc làm sai việc thu gom rác thải Lồng ghép giáo dục SDNLTK&HQ *Cách tiến hành: - Giáo viên cho cặp học sinh quan sát - Học sinh quan sát, thảo luận hình sách giáo khoa trang 69 nhóm ghi kết giấy tranh ảnh sưu tầm được, trả lời câu hỏi theo gợi ý: + Chỉ nói việc làm đúng, việc làm sai? + Cần làm để giữ vệ sinh nơi cơng cộng? + Em làm để giữ vệ sinh nơi cơng cộng? + Hãy nêu cách xử lí rác địa phương em? - Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày kết kết thảo luận nhóm thảo luận nhóm - Giáo viên cho học sinh liên hệ đến môi trường - Học sinh liên hệ nơi em sống: đường phố, ngõ xóm, làng… - Giáo viên vẽ bảng để điền câu trả lời học sinh vào phần trả lời học sinh, Giáo viên giới thiệu cách xử lí rác hợp vệ sinh Tên xã (huyện) Đàm Ngân Chôn Đốt Ủ Tái chế 36 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 *Giáo viên kết luận chung: Chúng ta nên biết phân loại xử lí rác thải hợp vệ sinh: số - Học sinh lắng nghe rác rau, củ, quả,… làm phân bón, số rác tái chế thành sản phẩm khác, làm giảm thiểu lảng phí dùng vật liệu, góp phần tiết kiệm lượng sử dụng lượng có hiệu HĐ ứng dụng (3 phút) - Kể tên số việc làm vệ sinh môi trường thân HĐ sáng tạo (2 phút) - Tham gia gia đình cộng đồng việc làm góp phần vệ sinh mơi trường ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: SINH HOẠT TẬP THỂ : I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị ND báo cáo III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát tập thể Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Đàm Ngân 37 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Lớp văn nghệ - múa hát tập thể Đàm Ngân 38 Tiểu học Hoàng Hoa Thám ... tổ chức 1-2 ’, lần 1-2 ’, lần 1-2 ’, lần 3- 4’, lần 10 -1 2’ 2 -3 lần 4-5 lần lần 6-7 ’ - 2 -3 lần 1-2 ’, lần 1-2 ’, lần 1-2 ’, lần 29 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 chung... học học kỳ I * Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra đọc (số học sinh lớp chưa đạt yêu cầu - Học sinh thực (sau bốc thăm Đàm Ngân 22 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019. .. Ngân 24 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3A Tuần 18 Năm học 2018 - 2019 đọc (Tùy đối tượng học sinh mà giáo - Học sinh đọc theo yêu cầu phiếu viên đặt câu hỏi cho phù hợp) - Học sinh trả lời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 18 giáo án lớp 3 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Tuần 18 giáo án lớp 3 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay