Tuần 18 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

43 18 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:51

Giáo án lớp 4G TUẦN 18 Năm học 2018 - 2019 Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức Hiểu nội dung đoạn, nội dung bài; nhận biết nhân vật tập đọc truyện kể thuộc hai chủ điểm Có chí nên, Tiếng sáo diều Kĩ - Đọc rành mạch, trôi chảy tập đọc học (tốc độ đọc khoảng 80 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung Thuộc đoạn thơ, đoạn văn học HKI * HS khiếu đọc lưu loát, diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 80 tiếng/phút) Thái độ - HS chăm chỉ, tự giác học tập Góp phần phát triển lực - Năng lực tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: + Phiếu ghi sẵn tên tập đọc từ tuần 11-17 + Giấy khổ to bút - HS: SGK, viết Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (3p) - TBVN điều hành lớp hát, vận động chỗ - GV dẫn vào Thực hành ôn tập (30p) * Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy tập đọc học theo tốc độ qui định HKI (khoảng 75 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc - Hiểu nội dung đoạn, nội dung bài; nhận biết số hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa bài; bước đầu biết nhận xét nhân vật văn tự * Cách tiến hành: Bài 1: Ơn luyện học thuộc lòng (1/3 Cá nhân- Lớp lớp) - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Lần lượt HS bốc thăm bài, chỗ - Cho HS lên bảng bốc thăm đọc: chuẩn bị, HS kiểm tra xong, HS Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 tiếp tục lên bốc thăm đọc - Đọc trả lời câu hỏi - Gọi HS đọc trả lời 1, câu hỏi - Theo dõi nhận xét nội dung đọc - GV nhận xét, khen/ động viên trực tiếp HS Bài Lập bảng tổng kết Nhóm 4- Lớp - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Hãy nêu tập đọc truyện kể - HS đọc yêu cầu tập hai chủ điểm Có chí nên - HS nêu: Bài tập đọc: Ông trạng thả Tiếng sáo diều diều, “ Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi, Vẽ trứng, Người tìm đường lên sao, Văn hay chữ tốt, Chú Đất Nung, + Yêu cầu HS làm nhóm Trong quán ăn “Ba cá bống”, Rất nhiều GV giúp đỡ nhóm gặp khó khăn mặt trăng - Nhận xét, kết luận lời giải - HS làm theo nhóm - Báo cáo kết - Nhận xét, bổ sung Tên Ông trạng thả diều Tác giả Trinh Đường Nội dung Nguyễn Hiền nhà nghèo mà hiếu học “Vua tàu thủy” Từ điển nhân vật Bạch Thái Bưởi từ tay Bạch Thái Bưởi lịch sử Việt Nam trắng, nhờ có chí làm nên nghiệp lớn Vẽ trứng Xuân Yến Lê- ô- nác- đô đa Vin- xi kiên trì khổ luyện trở thành danh hoạ vĩ đại Nhân vật Nguyễn Hiền Bạch Thái Bưởi Lê- ônác- đa Vinxi Người tìm đường Lê Quang Long Xi- ôn- cốp- xki kiên trì Xi- ônlên Phạm Ngọc Tồn theo đuổi ước mơ, tìm cốp- xki được đường lên Văn hay chữ tốt Truyện đọc Cao Bá Quát kiên trì luyện Cao Bá (1995) viết chữ, danh Quát người văn hay chữ tốt Chú Đất Nung Nguyễn Kiên Chú bé Đất dám nung Chú Đất (phần 1- 2) lửa trở thành Nung người mạnh mẽ, hữu ích Còn hai người bột yếu ớt gặp nước bị tan Trong quán ăn “Ba A- lếch- xây Tôn- Bu- ra- ti- nô thông minh, Bu- racá bống” xtơi mưu trí moi bí mật ti- nơ chìa khóa vàng từ Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 hai kẻ độc ác Trẻ em nhìn giới, giải Cơng thích giới khác chúa nhỏ người lớn Rất nhiều mặt trăng Phơ- bơ (phần 1- 2) HĐ ứng dụng (1p) - Ghi nhớ KT ôn tập HĐ sáng tạo (1p) - Đọc diễn cảm tập đọc ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG TOÁN Tiết 86: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO I MỤC TIÊU: Kiến thức - Nắm dấu hiệu chia hết cho Kĩ - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho để giải toán liên quan Thái độ - HS có thái độ học tập tích cực Góp phần phát triển lực: - Năng lực tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL tư - lập luận logic *Bài tập cần làm: Bài 1, II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Bảng phụ - HS: SGK, bút Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC; Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (5p) - HS tham gia trò chơi điều hành - HS chơi trò chơi: Hộp q bí mật nhóm trưởng + Viết hai số có ba chữ số vừa chia hết + VD: 120; 230; 970; cho vừa chia hết cho + Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, + Các số có tận chữ số - GV nhận xét Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - GV giới thiệu vào Hình thành kiến thức:(30p) * Mục tiêu: Nhận biết dấu hiệu chia hết cho * Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm- Lớp * GV hướng dẫn cho HS phát Cá nhân - Lớp dấu hiệu chia hết cho - GV cho HS nêu VD số chia - HS tự viết vào nháp – Chia sẻ trước hết cho 9, số không chia hết cho 9, lớp viết thành cột (SGK): Cột bên trái ghi 18: = 20: = (dư 1) phép tính chia hết cho 9, cột bên 72: = 74: = (dư 2) phải ghi phép tính khơng chia hết 657: = 73 451: = 50 (dư 1) cho - GV hướng ý HS vào cột - HS thảo luận nhóm 2, phát đặc bên trái để tìm đặc điểm số điểm VD: chia hết cho 18: = - GV gợi ý để HS đến tính nhẩm Ta có: + = 9: = tổng chữ số số cột bên trái 72: = (có tổng chữ số chia hết cho 9) Ta có: + = 9: = rút nhận xét: “Các số có tổng chữ 657: = 73 số chia hết cho chia hết cho 9” Ta có: + + = 18 18: = - GV cho HS nêu dấu hiệu ghi chữ đậm học, cho HS nhắc lại - HS nêu: Các số có tổng chữ số nhiều lần chia hết cho chia hết cho - GV cho HS tính nhẩm tổng chữ số 20: = (dư 2) số ghi cột bên phải nêu Ta có: + = 2; 2: (dư 2) nhận xét: “Các số có tổng chữ số 74: = (dư 2) không chia hết cho khơng chia hết Ta có: + = 11 11 : = (dư 2) cho 9” 451: = 50 (dư 1) Ta có: + + 1= 10 10: = (dư 1) + Muốn biết số có chia hết cho + Ta tính tổng chữ số số hay khơng ta làm nào? HĐ thực hành (18p) * Mục tiêu: Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho số tình đơn giản * Cách tiến hành Cá nhân – Chia sẻ lớp Bài 1: Trong số sau, số chia hết Đáp án: cho Số chia hết cho là: 99; 108; 5643; 29; 385 - Giải thích số lại chia hết cho - GV chốt đáp án, củng cố dấu hiệu chia hết cho - HS lấy VD số chia hết cho *Lưu ý: giúp đỡ hs M1+M2 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Bài 2: Trong số sau, số không Đáp án: chia hết cho Các số không chia hết cho là: 96, 7853, - GV chốt đáp án 5554, 1097 - Giải thích số không chia hết cho - Lấy thêm VD số không chia hết cho Bài + (bài tập chờ dành cho - HS làm vào Tự học – Chia sẻ lớp HS hoàn thành sớm) Bài 3: VD: Các số: 288, 873, 981, - Củng cố dấu hiệu chia hết cho Bài 4: 315 ; 135 ; 225 Hoạt động ứng dụng (1p) - Ghi nhớ dấu hiệu chia hết cho Hoạt động sáng tạo (1p) - Tìm toán vận dụng dấu hiệu chia hết cho sách buổi giải ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG KHOA HỌC (VNEN) KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I ? (T2) GIÓ BÃO (T1) ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG KHOA HỌC (CT HIỆN HÀNH) KHƠNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY I MỤC TIÊU: Kiến thức - Biết khơng khí cần để trì cháy - Nêu ứng dụng thực tế liên quan đến vai trò khơng khí cháy: thổi bếp lửa cho lửa cháy to hơn, dập tắt lửa có hoả hoạn, Kĩ - Làm thí nghiệm để chứng tỏ: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 + Càng có nhiều khơng khí có nhiều ơ- xi để trì cháy lâu + Muốn cháy diễn liên tục khơng khí phải lưu thơng Thái độ - Ham thích khoa học, ưa tìm tòi, khám phá Góp phần phát triển lực: - NL giải vấn đề sáng tạo, NL hợp tác *KNS: - Bình luận cách làm kết quan sát - Phân tích, phán đốn, so sánh, đối chiếu - Quản lí thời gian q trình thí nghiệm II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Hình 70, 71 (sgk) - HS: Các đồ dùng thí ngiệm theo nhóm 2.Phương pháp, kĩ thuật - PP: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, trò chơi học tập, thí nghiệm - KT: Động não, chia sẻ nhóm đơi, tia chớp II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt đông giáo viên Hoạt đông của học sinh Khởi động (4p) - TBVN điều hành lớp hát, vận động chỗ Bài mới: (30p) * Mục tiêu: HS làm thí nghiệm để chứng tỏ: Càng có nhiều khơng khí có nhiều ơ- xi để trì cháy lâu Muốn cháy diễn liên tục khơng khí phải lưu thơng * Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm –Lớp HĐ1: Vai trò ơ- xi Nhóm – Lớp cháy: - HS tiến hành TN Bước 1: Tổ chức hướng dẫn + GV kiểm tra dụng cụ thí nghiệm + Nhóm trưởng báo cáo việc chuẩn bị nhóm + Yêu cầu HS đọc mục Thực hành trang + HS đọc mục thực hành SGK 70 SGK để biết cách làm Bước 2: Yêu cầu HS làm TN theo nhóm + HS làm thí nghiệm theo nhóm quan dẫn SGK sát cháy nến Nhận xét giải thích kết thí nghiệm theo mẫu: Kích thước Thời gian Giải thích lọ cháy 1.Lọ nhỏ Thời gian Lọ nhỏ cháy có khơng khí 2.Lọ to Thời gian Lọ to có cháy lau nhiều Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Bước 3: + Yêu cầu HS báo cáo kết * KL: Càng có nhiều khơng khí có nhiều ơ- xi để trì cháy lâu Khơng khí có ơ- xi nên cần khơng khí để trì cháy Khí ni – tơ khơng khí khơng trì cháy giữ cho cháy khơng khí xảy khơng q nhanh q mạnh HĐ2: Cách trì cháy ứng dụng sống: Bước 1: Tổ chức hướng dẫn + GV kiểm tra dụng cụ thí nghiệm khơng khí cháy trì lâu + Đại diện nhóm báo cáo kết làm việc + Nhận xét, bổ sung + Nhóm trưởng báo cáo việc chuẩn bị nhóm + Yêu cầu HS đọc mục Thực hành trang + HS đọc mục thực hành SGK 70, 71 SGK để biết cách làm Bước 2: Yêu cầu HS làm TN theo nhóm + HS làm thí nghiệm mục 1, trang dẫn SGK 70 SGK trả lới câu hỏi SGK + Theo thí nghiệm hình 3: nến cháy thời gian ngắn tắt hết khí ơ- xi khơng khí + Thí nghiệm hình nến khơng bị tắt mà cháy trì liên tục khơng khí ngồi tràn vào, tiếp tục cung cấp khí ơ- xi để trì cháy + Đại diện nhóm báo cáo kết làm việc * GV yêu cầu HS liên hệ: + Nhận xét, bổ sung + Cách nhóm bếp củi + Làm để tắt lửa? - HS liên hệ Bước 3: Yêu cầu HS báo cáo kết * KL: Để trì cháy cần liện tục - HS báo cáo cung cấp khồng khí Nói cách khác, - Lắng nghe khơng khí cần lưu thơng - Nhận xét, khen/ động viên HS HĐ ứng dụng (1p) - Ghi nhớ vai trò khơng khí với cháy HĐ sáng tạo (1p) - Giải thích củi, rơm ướt khơng bắt lửa? Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG : Thứ ba ngày tháng năm 2019 KĨ NĂNG SỐNG ÔN TẬP – ƯỚC MƠ CỦA EM TIẾNG VIỆT ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đặt câu có ý nhận xét nhân vật tập đọc học (BT2); bước đầu biết dùng thành ngữ, tục ngữ học phù hợp với tình cho trước (BT3) Kĩ năng: - Mức độ yêu cầu kĩ đọc Tiết Thái độ: - HS có ý thức học ơn cũ Góp phần phát triển lực: - NL tự chủ tự học, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Phiếu bắt thăm đọc - HS: Vở, bút, Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Khởi động: (2p) Hoạt động học sinh - TBVN điều hành HS hát kết hợp với vận động chỗ - GV dẫn vào HĐ thực hành (30p) Viết tả a Chuẩn bị viết tả: (4p) * Mục tiêu: Đọc rành mạch, trôi chảy tập đọc học (tốc độ đọc khoảng 80 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 dung Thuộc đoạn thơ, đoạn văn học HKI Biết đặt câu có ý nhận xét nhân vật tập đọc học (BT2); bước đầu biết dùng thành ngữ, tục ngữ học phù hợp với tình cho trước (BT3) * Cách tiến hành: Bài 1: Ôn luyện học thuộc lòng: 1/5 lớp - HS đọc yêu cầu tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Lần lượt HS bốc thăm bài, chỗ - Cho HS lên bảng bốc thăm đọc: chuẩn bị, HS kiểm tra xong, HS tiếp tục lên bốc thăm đọc - Đọc trả lời câu hỏi - Gọi HS đọc trả lời 1, câu hỏi - Theo dõi nhận xét nội dung đọc - GV nhận xét, khen/ động viên trực tiếp HS *Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 đọc lưu loát Tập đọc, HTL Bài 2: Đặt câu với từ ngữ thích - Thực theo yêu cầu GV: hợp - HS trao đổi nhóm nhận xét tính - Gọi HS đọc yêu cầu tập cách nhân vật - Yêu cầu HS tự làm bài, sau đọc câu - Đặt câu cá nhân – Chia sẻ trước lớp: đặt HS khác nhận xét, bổ VD: sung a Nhờ thơng minh, ham học có chí, - GV sửa lỗi dùng từ, diễn đạt cho Nguyễn Hiền trờ thành Trạng nguyên HS trẻ nước ta b Lê- ô- nác- đô đa Vin- xi kiên nhẫn, khổ công luyện vẽ thành tài c Xi- ôn- cốp- xki người nước Nga tìm cách bay vào vũ trụ d Cao Bá Qt kì cơng luyện viết chữ e Bạch Thái Bưởi nhà kinh doanh tài ba, chí lớn * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 đặt câu cho + Em học điều từ nhân vật - HS nối tiếp nêu: bài? + Em học tính kiên trì, ý chí, nghị lực, Bài 3: Em chọn thành ngữ - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Thực theo yêu cầu GV - Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận cặp đơi a) Nếu bạn có tâm học tập, rèn viết thành ngữ, tục ngữ vào luyện cao - Gọi HS trình bày, HS khác nhận xét - Có chí nên - Nhận xét chung, kết luận lời giải - Có cơng mài sắt, có ngày nên kim - Người có chí nên Nhà có vững Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 HĐ ứng dụng (1p) HĐ sáng tạo (1p) b) Nếu bạn nản lòng gặp khó khăn? - Chớ thấy sóng mà rã tay cheo - Lửa thử vàng, gian nan thử sức - Thất bại mẹ thành công - Thua keo này, bày keo khác c) Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác? - Ai hành Đã đan lận tròn vành thơi! - Hãy lo bền chí câu cua Dù câu chạch, câu rùa mặc ai! - Đứng núi trông núi - Ghi nhớ vận dụng tốt thành ngữ chủ điểm học - Đọc diễn cảm tất tập đọc ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG TOÁN Tiết 87: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO I MỤC TIÊU: Kiến thức - Nắm dấu hiệu chia hết cho Kĩ - Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho số tình đơn giản Thái độ - HS tích cực, chăm chỉ, sáng tạo Góp phần phát huy lực - Năng lực tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL tư - lập luận logic * BT cần làm: Bài 1; 2; II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Bảng phụ - HS: sách, bút, Phương pháp, kĩ thuật - PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi Giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 quan trọng nhấtđối với thở? + Trong trường hợp người ta phải thở bình ơ- xi? KL: Người, động vật, thực vật muốn sống cần ô- xi để thở HĐ ứng dụng (1p) * GD bảo vệ môi trường: Con người cần khơng khí để thở Vì vậy, để đảm bảo cho sức khoẻ khơng khí phải nào? Cần làm đề giữ bầu khơng khí HĐ sáng tạo (1p) + Những người thợ lặn, thợ làm việc hầm lò, người bị bệnh nặng cần + Khơng khí phải - HS nêu biện pháp bảo vệ bầu không khí - Tìm VD khác chứng tỏ khơng khí cần cho sống ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG Thứ sáu ngày tháng năm 2019 TIẾNG VIỆT ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 7) I MỤC TIÊU: Kiến thức - Kiểm tra đọc theo mức độ cần đạt nêu tiêu chí đề kiểm tra mơn Tiếng Việt lớp 4, HKI (Bộ GD& ĐT- Đề KT học kì cấp TH, lớp 4, tập 1, Nhà xuất Giáo Dục 2008) Kĩ - Đọc rành mạch, trôi chảy tập đọc học theo tốc độ qui định HKI (khoảng 80 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc; trả lời câu hỏi liên quan nội dung đọc - Đọc hiểu trả lời câu hỏi liên quan nội dung đọc Thái độ - Tích cực, tự giác học Góp phần phát triển lực - NL tự học, NL ngôn ngữ, NL sáng tạo II CHUẨN BỊ: - HS: Vở BT, bút, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Gọi HS đọc văn Về thăm bà HS làm vào VBT, GV hướng dẫn HS tự chữa chấm bài, chốt KT cho em Bài đọc thầm Giáo viên 29 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Về thăm bà (SGK Tiếng Việt 4/ 176) Những chi tiết liệt kê dòng cho thấy bà Thanh già? a Tóc bạc phơ, miệng nhai trầu, đơi mắt hiền từ b Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, đơi mắt hiền từ c Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, lưng còng Đáp án: C Tập hợp liệt kê đầy đủ chi tiết nói lên tình cảm bà Thanh? a Nhìn cháu ánh mắt âu yếm, mến thương, giục cháu vào nhà cho khỏi nắng, giục cháu rửa mặt nghỉ ngơi b Nhìn cháu ánh mắt âu yếm, mến thương c Nhìn cháu ánh mắt âu yếm, mến thương, che chở Đáp án: A Thanh có cảm giác trở ngơi nhà bà? a Có cảm giác thong thả, bình n b Có cảm giác bà che chở c Có cảm giác thong thả, bình n, bà che chở Đáp án: C Vì Thanh cảm thấy bà che chở cho mình? a Vì Thanh ln u mến, tin cậy bà b Vì Thanh khách bà, bà chăm sóc, yêu thương c Vì Thanh sống với bà từ nhỏ, ln yêu mến, tin cậy bà bà săn sóc, yêu thương Đáp án: C Tìm truyện Về thăm bà từ nghĩa với từ hiền A Hiền hậu, hiền lành B Hiền từ, hiền lành, C Hiền từ, âu yếm Đáp án: B Câu Lần trở với bà, Thanh thấy bình yên thong thả có động từ, tính từ? a Một động từ, hai tính từ Các từ là: - Động từ: - Tính từ: b Hai động từ, hai tính từ Các từ là: - Động từ: - Tính từ: c Hai động từ, tính từ Các từ là: - Động từ: - Tính từ: Đáp án: C Hai động từ: trở về, thấy tính từ: thong thả, bình n => Chốt cách xác định ĐT, TT câu Câu: Cháu ư? dùng làm gì? A Dùng để hỏi B Dùng để yêu cầu, đề nghị C Dùng thay lời chào Đáp án: C => Chốt cách dùng câu hỏi với mục đích khác HS lấy VD thêm Trong câu Sự yên lặng làm Thanh cất tiếng gọi khẽ, phận chủ ngữ? a Thanh b Sự yên lặng c Sự yên lặng làm Thanh Đáp án: B Giáo viên 30 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 HĐ ứng dụng (1p) - Hoàn thành đáp án đọc hiểu HĐ sáng tạo (1p) - Tự làm cá nhân số đọc hiểu khác sách tham khảo ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG TOÁN Tiết 50: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I (Đề kiểm tra tham khảo) I MỤC TIÊU: Kiểm tra tập trung vào nội dung sau: - Đọc, viết, so sánh số tự nhiên hàng, lớp - Thực phép cộng, trừ số đén sáu chữ số khơng nhớ có nhớ không lượt không liên tiếp; nhân với số có hai, ba chữ số; chia số có đến năm chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư) - Dấu hiệu chia hết cho 2,3, 5,9 - Chuyển đổi thực phép tính với số đo khối lượng, số đo diện tích học - Nhận biết góc vng, góc nhọn, góc tù, hai đường thẳng song song, vng góc - Giải tốn có đến bước tính có tốn: Tìm số trung bình cộng; - Tìm hai số biết tổng hiệu hai số II CHUẨN BỊ: - GV: Để KT cho HS - HS: Vở BT, bút, Trường ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Lớp : Năm học: 2017- 2018 Họ tên : …… …………………… Mơn : Tốn - Lớp Thời gian: 40 phút Điểm Nhận xét giáo viên I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: Giáo viên 31 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Câu 1: (0.5 đ) Năm triệu khơng trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm viết là: A 072 060 B 072 600 C 702 600 D 027 600 Câu 2: (0.5 đ) Chữ số số 587964 thuộc hàng nào? A Hàng trăm B Hàng chục C Hàng nghìn D Hàng đơn vị Câu 3: ( 0,5đ ) Số lớn số : 139798 ; 139767 ; 139789; 139769 : A 139798 B 139767 C 139789 D 139769 Câu 4: (0.5 đ) Số trung bình cộng 452 ; 623 575 là? A 467 B.568 C 650 D 550 Câu 5: (0.5đ) m2 56 dm2 = …….dm2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A 256 B 2056 C 20056 D 265 Câu 6: (0.5 đ) Hình ABCD bên có : A B C E D A Một cặp cạnh song song Ba góc vng B Hai cặp cạnh song song Ba góc vng C Hai cặp cạnh song song Hai góc vng D Một cặp cạnh song song Hai góc vng II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: (2 đ) Đặt tính tính: 236 105 + 82 993 935 807 – 52853 365 x 103 11 890 : 58 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Giáo viên 32 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu 3: (2 đ) Tính cách thuận tiện: a) 345 x 17 + 345 x 83 b) 2145 x 125 – 2145 x 25 Câu 2: (1,5 đ) Một bếp ăn có 45 bao gạo, bao đựng 50 kg gạo Bếp ăn dùng hết 15 bao gạo Hỏi bếp ăn lại tạ gạo ? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu (1,5đ) Một sân bóng đá hình chữ nhật có chu vi 346 m , chiều rộng chiều dải 37 m Tính diện tích sân bóng đá ? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG _ TIẾNG VIỆT ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 8) I MỤC TIÊU: Giáo viên 33 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Kiến thức - Kiểm tra (viết) theo múc độ cần đạt kiến thức, kĩ HKI: + Nghe - viết tả (tốc độ viết khoảng 80 chữ/15 phút), khơng mắc q lỗi; trình bày hình thức văn xi + Viết văn miêu tả đồ dùng học tập em Kĩ - Kĩ viết, kĩ làm KT Thái độ - Tích cực, tự giác trung thực làm Góp phần phát triển lực - NL tự học, Sử dụng ngôn ngữ, NL sáng tạo, NL thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: + Bảng lớp ghi sẵn đề - HS: Vở BT, giấy kiểm tra Phương pháp, kĩ thuât - PP: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, quan sát - KT: đặt câu hỏi, động não, chia sẻ nhóm II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động (3p) - TBVN điều hành lớp hát, vận động chỗ - GV dẫn vào Hoạt động kiểm tra:(50p) * Mục tiêu: Kiểm tra (viết) theo mức độ cần đạt kiến thức, kĩ HKI * Cách tiến hành: A Kiểm tra tả: (Nghe - viết) Bài viết: Chiếc xe đạp Tư (Sách giáo khoa trang 177) * Hoạt động viết tả: - Gv đọc tả - HS viết vào - GV đọc soát lỗi - Hs soát lỗi B Kiểm tra Tậplàm văn: - Hs đổi bạn soát lỗi - Kiểm tra việc chuẩn bị giấy, ĐDHT (hoặc đồ chơi) hs Đề bài: Tả đồ dùng học tập - HS làm đồ chơi mà em yêu thích - HS nộp - Yêu cầu HS tự làm bài, nộp - GV thu bài, nhận xét đánh giá chung - Tự viết lại lỗi sai tả Hoạt động vận dụng(1p) - Viết ghi điều làm Hoạt động sáng tạo (1p) chưa làm qua KT ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG Giáo viên 34 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 ĐỊA LÍ (VNEN) ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG ĐỊA LÍ (CT HIỆN HÀNH) KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I (Đề tham khảo) I Ma trận đề kiểm tra Nội dung Chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền lãnh đạo Nước Văn Lang Nhà Trần thành lập, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân Nhà Lý rời đô Thăng Long Số câu số điểm TN KQ Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Mức TL TN KQ LỊCH SỬ TL Số câu Mức TN KQ TL Số điểm Mức TN KQ 0,5 0,5 1,5 1,0 KQ 1 TN 1 0,5 1,5 1,5 Số câu Giáo viên 0,5 0,5 0,5 2,0 35 1 0,5 1,5 ĐỊA LÍ 1.Một số dân tộc TL 0,5 1,5 0,5 0,5 TL Tổng 1,5 Số điểm Số câu Tổng Mức Trường Tiểu học 3,0 Giáo án lớp 4G Hoàng Liên Sơn HĐSX người dân Hoàng Liên Sơn Một số dân tộc Tây Nguyên Đồng Bắc Bộ Tổng Số điểm Số câu Số điểm Số câu Năm học 2018 - 2019 0,5 0,5 0,5 Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 0,5 1,0 0,5 0,5 Điểm 0,5 2,0 3,0 Nhận xét giáo viên A Môn: Lịch sử I Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu (0,5 điểm) Sau dời đô Thăng Long đời sống nhân dân nào? A Nhân dân tụ họp làm ăn ngày đông B Tạo nên nhiều phố, nhiều phường nhộn nhịp, vui tươi C Cả a, b D Cả a, b sai Câu (0,5 điểm) Quân giặc sang đánh nước ta trận Bạch Đằng năm 938 là? A Quân Tống B Quân Mông – Nguyên C Quân Nam Hán D Quân Thanh Câu (0,5 điểm) Người đứng đầu nhà nước Văn Lang ai? A Vua Hùng B Vua Đinh Tiên Hoàng C Vua Lý Thái Tổ D Vua Lê Thái Tổ Câu (0,5 điểm) Đinh Bộ Lĩnh lên vua lấy niên hiệu là? A Ngô Vương B Thái Bình Giáo viên C Lê Đại Hành 36 1.5 1,5 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I Môn: LS-ĐL Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phá tđề) Họ tên: Lớp: D Hồ Bình Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 II Phần tự luận Câu (1,5 điểm) Hãy nêu ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng Câu (1,5 điểm) Nhà Trần đời hoàn cảnh nào? B Mơn: Địa lí I Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu (0,5 điểm) Tại người dân miền núi thường làm nhà sàn để ở? a Tránh gió lạnh b Tránh ẩm thấp thú c Tránh lũ lụt d Cả ý Câu (0,5 điểm) Khách du lịch thường thích mua hàng thổ cẩm Hồng Liên Sơn vì? A Giá rẻ B Quý C Hàng thổ cẩm tốt mặt hàng khác D Chúng có hoa văn độc đáo, màu sắc sặc sỡ, bền đẹp Câu (0,5 điểm) Người dân Tây Nguyên thường tổ chức lễ hội vào thời gian nào? a Mùa xuân b Mùa đông c Mùa xuân sau vụ thu hoạch d Tất sai Câu (0,5 điểm) Đồng Bắc Bộ có diện tích ki - lơ - mét vuông? a 15000km2 b.12000km2 c 13000km2 d 14000km2 II Phần tự luận Câu 5: (1,5 điểm) Nhà rông Tây Ngun có đặc điểm gì? Câu (1,5 điểm) Em nêu hình thành đồng châu thổ Bắc Bộ? Giáo viên 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM A Môn: Lịch sử (5 điểm) I Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời điểm Từ câu đến câu Câu Khoanh vào C (0,5 điểm) Câu Khoanh vào C (0,5 điểm) Câu Khoanh vào A (0,5 điểm) Câu Khoanh vào B (0,5 điểm) II Phần tự luận Câu 4: (1,5 điểm) Hãy nêu ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng - Chiến thắng Bạch đằng chấm dứt hồn tồn thời kì nghìn năm nhân dân ta sống ách đô hộ triều đại phong kiến phương Bắc mở thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc Câu 5:(1, điểm) Hồn cảnh đời nhà Trần Lí Huệ Tơng khơng có trai, nhường ngơi cho gái Lí Chiêu Hồng tuổi Trần Thủ Độ xếp để Lí Chiêu Hồng lấy Trần Cảnh nhường cho chồng Nhà Trần thành lập B Môn: Địa lí: (5 điểm) I Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời điểm Từ câu đến câu Câu 1: Khoanh vào B (0,5 điểm) Câu 2: Khoanh vào D (0,5 điểm) Câu 3: Khoanh vào C (0,5 điểm) Câu 4: Khoanh vào A (0,5 điểm) II Phần tự luận Câu 5: (1,5 điểm) Nhà rông dân tộc có nét riêng trang trí Nhà rơng ngơi nhà chung lớn buôn Nhà rông nơi hội họp, tiếp khách buôn Câu 6: (1,5 điểm) Sơng Hồng sơng Thái Bình hai sông lớn miền Bắc Khi đổ biển, nước sông chảy chậm làm cho phù sa lắng xuống đọng thành lớp dày Qua hàng vạn năm lớp phù sa tạo nên đồng châu thổ Bắc Bộ ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG Giáo viên 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 SINH HOẠT - KNS ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 18 TIỀN MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI I MỤC TIÊU: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần 18 - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần 19 - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị ND báo cáo III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Khởi động - Lớp tham gia trò chơi: Xem kịch câm Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Nhận xét, đánh giá chung nếp học tập học kì I Phương hướng học kì II Giáo viên 39 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Lớp văn nghệ - múa hát tập thể THỂ DỤC Tiết 35: ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY TRỊ CHƠI “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC" I MỤC TIÊU: Kiến thức - Thực tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thảng hàng ngang, - Thực nhanh dần chuyển sang chạy số bước, kết hợp với động tác đánh tay nhẹ nhàng - Học trò chơi"Chạy theo hình tam giác" Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi Kĩ - Rèn KN vận động tham gia trò chơi luật Thái độ - Giáo dục tình thần tập luyện tích cực tham gia trò chơi trung thực Góp phần phát triền lực - Năng lực tự học, NL tự giải vấn đề, NL tự chăm sóc phát triển sức khỏe II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường phẳng, an toàn tập luyện, vệ sinh - Phương tiện: Sân tập sẽ, an tồn GV chuẩn bị còi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG I.PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy chậm theo hàng dọc địa hình tự nhiên - Trò chơi"Tìm người huy" * Khởi động xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai II.PHẦN CƠ BẢN a Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, nhanh vạch kẻ thẳng chuyển sang chạy + Cả lớp thực huy GV Giáo viên Định lượng Phương pháp hình thức tổ chức 1-2p 70-90m XXXXXXXX XXXXXXXX 1-3p  1p 12-14p XXXXXXXX XXXXXXXX 2-3 lần  40 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 + Tập luyện theo tổ khu vực 2-3 lần phân công GV đến tổ nhắc nhở sửa động tác chưa xác cho HS * Thi biễu diễn tổ với lần tập hợp hàng ngang nhanh chuyển sang chạy b Trò chơi"Chạy theo hình tam giác" 4-7p GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, sau cho lớp chơi B XX A C XP  III.PHẦN KẾT THÚC - Đứng chỗ vỗ tay, hát 1p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1p XXXXXXXX - GV nhận xét đánh giá kết 1-2p  học - Về nhà ôn tập RLTTCB học ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG THỂ DỤC Tiết 36: SƠ KẾT HỌC KÌ I TRỊ CHƠI: "CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC" I MỤC TIÊU: Kiến thức - Sơ kết học kì I YC HS nhắc lại nội dung học HKI - Trò chơi" Chạy theo hình tam giác" YC biết cách chơi tham gia chơi Kĩ - Rèn KN vận động tham gia trò chơi luật Thái độ - Giáo dục tình thần tập luyện tích cực tham gia trò chơi trung thực Góp phần phát triền lực - Năng lực tự học, NL tự giải vấn đề, NL tự chăm sóc phát triển sức khỏe II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường phẳng, an toàn tập luyện, vệ sinh - Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG Định Phương pháp Giáo viên 41 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 lượng I.PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy chậm theo hàng dọc địa hình tự nhiên - Đứng chỗ khởi động khớp - Trò chơi"Kết bạn" 1-2p hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX 80-90m  1-2p 1-2p II PHẦN CƠ BẢN a GV HS hệ thống lại kiến thức, kĩ học học kì 3-4 lần + Ơn tập kĩ đội hình đội ngũ số động tác thể dục rèn luyện tư KNVĐCB học + Quay sau, đếu vòng phải, vòng trái đổi chân sai nhịp 4-6p + Bài thể dục phát triển chung động tác + Ôn số trò chơi vận động học lớp 1,2,3 trò chơi b.Trò chơi"Chạy theo hình tam giác" XXXXXXXX XXXXXXXX  B XX A C XP  III PHẦN KẾT THÚC - Đứng chỗ vỗ tay hát - GV HS hệ thống nhận xét - Về nhà ôn thể dục tập RLTTCB học 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG _ KÍ DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN VÀ BAN GIÁM HIỆU Ngày tháng năm 2018 Giáo viên 42 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Giáo viên 43 Trường Tiểu học ... (1p) - Thực theo chuẩn mực đạo đức học Giáo viên 17 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 HĐ sáng tạo (1p) - Sưu tầm câu chuyện có nội dung liên quan đến đạo đức học ĐIỀU CHỈNH-BỔ... Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Bài 2: Trong số sau, số không Đáp án: chia hết cho Các số không chia hết cho là: 96, 7853, - GV chốt đáp án 55 54, 1097 - Giải thích số... Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 chuẩn bị, HS kiểm tra xong, HS tiếp tục lên bốc thăm đọc - Gọi HS đọc trả lời 1, câu hỏi - Đọc trả lời câu hỏi nội dung đọc - Theo dõi nhận xét - GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 18 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Tuần 18 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay