Tuần 16 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

49 36 1
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:51

Giáo án lớp 4G TUẦN 17 Năm học 2018 - 2019 Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2018 TẬP ĐỌC KÉO CO I MỤC TIÊU: Kiến thức - Hiểu ND : Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc ta cần được giữ gìn, phát huy (trả lời được các câu hỏi SGK ) Kĩ - Đọc trôi chảy, rành mạch; bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn diễn tả trò chơi kéo co sôi nổi bài Thái độ - GDHS giữ gìn, phát huy những trò chơi dân gian Góp phần phát triển lực - Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: + Tranh minh hoạ bài tập đọc (phóng to nếu có điều kiện) + Bảng phụ viết sẵn đoạn luyện đọc - HS: SGK, viết Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (5p) - TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét - Đọc thuộc lòng bài thơ Tuổi Ngựa + Nêu nội dung thơ + Em bé tuổi Ngựa muốn chinh phục, khám phá vùng đất nhớ mẹ muốn trở với mẹ - GV nhận xét, dẫn vào bài Giới thiệu bài Luyện đọc: (8-10p) * Mục tiêu: Đọc trôi chảy, rành mạch; bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn diễn tả trò chơi kéo co sôi nổi bài * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc bài (M3) - HS đọc bài, cả lớp đọc thầm - GV lưu ý giọng đọc cho HS: Toàn bài đọc với giọng vui tươi, sôi nổi, thể hiện - Lắng nghe tinh thần của trò chơi kéo co Nhấn giọng một số từ ngữ: tinh thần thượng võ, đấu tài, đấu sức, ganh đua, Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 khuyến khích, - GV chốt vị trí các đoạn: - Lớp trưởng điều hành cách chia đoạn - Bài được chia làm đoạn + Đoạn 1: Kéo co… bên thắng + Đoạn 2: Hội làng… xem hội + Đoạn 3: Làng Tích Sơn… thắng c̣c - Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc nối - Lưu ý sửa lỗi đọc và ngắt nghỉ cho các tiếp đoạn nhóm lần và phát hiện HS (M1) các từ ngữ khó (tinh thần thượng võ, keo, Hữu Trấp, ) - Luyện đọc từ khó: Đọc mẫu (M4)-> Cá nhân (M1)-> Lớp - Giải nghĩa từ khó (đọc giải) - Giải nghĩa tinh thần thượng võ: tinh thần yêu chuộng các hành động lành mạnh, trung thực, không gian lận - HS đọc nối tiếp đoạn lần theo điều khiển của nhóm trưởng - Các nhóm báo cáo kết quả đọc - HS đọc cả bài (M4) Tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu: HS hiểu: Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc ta cần được giữ gìn, phát huy (trả lời được các câu hỏi SGK ) * Cách tiến hành: Làm việc nhóm – Chia sẻ trước lớp - GV phát phiếu học tập cho HS - HS đọc các câu hỏi phiếu - HS làm việc theo nhóm – Chia sẻ kết quả dưới điều hành của TBHT + Phần đầu văn giới thiệu với người + Giới thiệu với người đọc cách chơi kéo co đọc điều gì? + Em hiểu cách chơi kéo co nào? + Kéo co phải có hai đội, số người hai đội nhau, thành viên đội ôm chặt lưng nhau, hai người đứng đầu đội ngoắc tay vào nhau, thành viên hai đội nắm chung sợi dây thừng dài Mỗi đội kéo mạnh đội sau vạch ranh giới ngăn cách hai đội Đội kéo tuột đội sang vùng đất đội thắng * Ý đoạn 1: Cách thức chơi kéo co -> Vậy ý đoạn là gì? + Đoạn giới thiệu cách chơi kéo co + Cuộc thi kéo co làng Hữu Chấp đặc biệt… náo nhiệt người làng Hữu Trấp nào? xem * Ý đoạn 2: Giới thiệu cách chơi kéo -> Ý đoạn nói lên điều gì? Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 co làng Hữu Trấp + Chơi kéo co làng Tích Sơn thi trai tráng làng… thắng + Trò chơi kéo co vui khơng khí ganh đua sơi nổi, tiếng hò reo khích lệ người xem hội + Đá cầu, đấu vật, thổi cơm, ném còn, chọi gà… + Trò chơi kéo co làng Tích Sơn có đặc biệt ? + Vì trò chơi kéo co vui? + Ngồi trò chơi kéo co, em biết trò chơi khác thể tinh thần thượng võ dân ta ? -> Đoạn ý nói lên điều gì? * Ý đoạn 3: Cách chơi kéo co làng Tích Sơn *Nội dung: Bài tập đọc giới thiệu kéo co trò chơi thú vị thể tinh thần thượng võ người Việt Nam - HS ghi lại nội dung bài - Nợi dung bài nói gì? Luyện đọc diễn cảm(8-10p) * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm được đoạn của bài với giọng sôi nổi, hào hứng * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – nhóm - lớp - Yêu cầu HS nêu giọng đọc toàn bài - HS nêu lại giọng đọc cả bài - HS M4 đọc mẫu toàn bài - Yêu cầu đọc diễn cảm đoạn - Nhóm trưởng điều hành các thành viên nhóm + Luyện đọc nhóm + Cử đại diện đọc trước lớp - Bình chọn nhóm đọc hay - GV nhận xét, đánh giá chung Hoạt động ứng dụng (1 phút) - Liên hệ giáo dục: Ý thức giữ gìn và - HS nêu cách giữ gìn và phát huy các phát huy các trò chơi dân gian trò chơi dân gian: chơi ô ăn quan, nhày dây, đá cầu, Hoạt động sáng tạo (1 phút) - Nói các trò chơi dân gian mà em biết ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 TOÁN Tiết 76: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức - Củng cố kiến thức chia cho số có chữ số Kĩ - Rèn kĩ chia cho số có chữ số - Vận dụng giải toán có lời văn Thái độ - HS có thái đợ học tập tích cực Góp phần phát triển lực: - Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư - lập luận logic * Bài tập cần làm: Bài (dòng 1, 2); bài II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Phiếu học tập - HS: Sách, bút Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, đặt và giải qút vấn đề, hoạt đợng nhóm, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC; Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (5p) - TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ HĐ thực hành:(30p) * Mục tiêu: - Rèn kĩ chia cho số có chữ số - Vận dụng giải toán có lời văn * Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm- Lớp Bài 1(dòng 1, 2): HSNK làm Cá nhân=> Cả lớp - Cả lớp đọc thầm - Gọi HS đọc yêu cầu - HS cả lớp làm bài vào -> chia sẻ - GV yêu cầu HS tự làm bài *GV trợ giúp cách ước lượng thương trước lớp cho HS M1+ M2 - Yêu cầu HS nêu rõ cách thực hiện - HS lần lượt nêu trước lớp Kết quả tính là : phép tính của mình a) 4725 : 15 = 315 - GV nhận xét chung 4674 : 82 = 57 * GV củng cố cách ước lượng tìm thương trường hợp số có hai chữ b) 35136 : 18 = 1952 18408 : 52 = 354 số chia cho số có hai chữ số, số có ba Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 chữ số chia cho số có hai chữ số Bài 2: - HS đọc đề bài - Yêu cầu HS tự tóm tắt và giải Cá nhân => Cặp đơi => Cả lớp - HS thực hiện theo YC - Hs làm cá nhân – Chia sẻ nhóm – Chia sẻ lớp Giải 1050 viên gạch lát đượclà: 1050 : 25 = 42 ( m2 ) Đáp số: 42 m2 - GV nhận xét chữa bài - HS làm vào Tự học – Chia sẻ lớp Bài Bài giải Tổng số sản phẩm làm tháng là: 855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm) TB người làm được là: 3125 : 25 = 125 (sản phẩm) Đáp số: 125 sản phẩm Bài 3+ Bài (bài tập chờ dành cho HS hoàn thành sớm) Bài ý bước giải: + Tính tổng số sản phẩm của đội làm tháng +Tính số sản phẩm trung bình người làm Bài 4: a) Sai lượt chia thứ hai-> số dư lớn số chia -> KQ sai b) Sai số dư cuối của phép chia (47) Hoạt động ứng dụng (1p) - Ghi nhớ KT được luyện tập Hoạt động sáng tạo (1p) - Tìm các bài tập dạng sách Toán buổi và giải ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG KHOA HỌC (VNEN) KHƠNG KHÍ GỒM CĨ NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO? CHÚNG CĨ VAI TRỊ GÌ VỚI SỰ CHÁY VÀ SỰ SỐNG? (T1) ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 KHOA HỌC (CT HIỆN HÀNH) KHÔNG KHÍ CĨ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ ? (áp dụng PP BTNB) I MỤC TIÊU: Kiến thức - Nắm được các tính chất của khơng khí - Nêu được ví dụ ứng dụng mợt số tính chất của khơng khí đời sống: bơm xe, Kĩ - Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện mợt số tính chất của khơng khí: suốt, khơng màu, khơng mùi, khơng có hình dạng định; khơng khí bị nén lại giản Thái độ - GDHS giữ gìn bảo không khí, mơi trường xung quanh Góp phần phát triển lực: - NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL hợp tác, II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Các hình minh hoạ trang 64, 65 / SGK (phóng to nếu có điều kiện) - HS: Chuẩn bị theo nhóm: cốc thủy tinh rởng, mợt cái thìa, bong bóng có nhiều hình dạng khác nhau, chai nhựa rỗng với các hình dạng khác nhau, ly rỗng với các hình dạng khác nhau, bao ni long với các hình dạng khác nhau, bơm tiêm bơm xe đạp, quả bóng Phương pháp, kĩ thuật - PP: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, trò chơi học tập, thí nghiệm - KT: Đợng não, chia sẻ nhóm đôi, tia chớp II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt đông giáo viên Hoạt đông của học sinh 1, Khởi động (4p) - HS trả lời dưới điều hành của TBHT + Em nêu ví dụ chứng tỏ không - 1, HS trả lời khí có mặt xung quanh ta? - GV nhận xét, khen/ động viên, dẫn vào bài mới Bài mới: (30p) * Mục tiêu: Nắm được các tính chất của khơng khí Nêu được ví dụ ứng dụng mợt số tính chất của khơng khí đời sống: bơm xe, * Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm –Lớp 1.Tình xuất phát nêu vấn đề: Nhóm - Lớp GV: Ở bài trước biết không khí có xung quanh ta, có mọi vật Vậy Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 khơng khí củng tồn tại xung quanh - Học sinh lắng nghe suy nghĩ trả lời các em, phòng học này em có suy nghĩ gì tính chất của khơng khí ? Biểu tượng ban đầu HS: - GV yêu cầu học sinh ghi lại những hiểu biết ban đầu của mình vào vỡ ghi chép khoa học tính chất của khơng khí, sau thảo luận nhóm để ghi lại bảng nhóm VD: mợt số suy nghĩ ban đầu của học sinh + khơng khí có mùi, khơng khí nhìn thấy được + khơng khí khơng có mùi, khơng nhìn thấy được khơng khí + khơng khí có vị lợ, khơng có hình dạng định + bắt được khơng khí + khơng khí có nhiều mùi khác Đề xuất câu hỏi phương án tìm tòi - Từ việc suy đóan của học sinh các cá nhân (các nhóm) đề xuất GV tập hợp thành các nhóm biểu tượng ban đầu hướng dẫn HS so sánh giống và khác của các ý kiến ban đầu , sau giúp các em đề xuất các câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu tính chất của khơng khí VD: Các câu hỏi liên quan đến tính chất + khơng khí có mùi gì ? của khơng khí học sinh nêu : + nhìn thấy khơng khí - GV tởng hợp các câu hỏi của các nhóm được khơng ? (chỉnh sữa và nhóm các câu hỏi phù hợp + khơng khí có vị gì ? với nợi dung tìm hiểu tính chất của + khơng khí có vị khơng? khơng khí ) VD câu hỏi GV cần có: + khơng khí có hình dạng nào ? + khơng khí có màu, có mùi, có vị khơng? + bắt được khơng khí + khơng khí có hình dạng khơng? khơng ? + khơng bị nén lại và bị + khơng khí có giản nở khơng? giãn khơng? - GV tổ chức cho học sinh thảo luận, đề - Học sinh đề xuất nhiều cách xuất phương án tìm tòi để trả lời các câu khác nhau, GV để các em tiến hành hỏi làm các thí nghiệm mà các em đề Thực phương án tìm tòi : xuất - GV u cầu HS viết dự đoán vào vỡ ghi chép khoa học trước làm thí nghiệm nghiên cứu với các mục : Câu hỏi, dự đoán, cách tiến hành, kết uận Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 rút - GV gợi ý để các em làm các thí nghiệm sau * Để trả lời câu hỏi khơng khí có màu có mùi, có vị khơng?, GV sử dụng các thí nghiệm : Sử dụng mợt cốc thủy tinh rởng GV xịt nước hoa rẫy dầu gió vào khơng khí để học sinh hiểu các mùi thơm không phải là mùi của không khí * Để trả lời câu hỏi khơng khí có hình dạng nào ?, GV sử dụng các thí nghiệm : - HS tiến hành sờ, ngửi, quan sát phần rởng của cốc HS dung thìa múc khơng khí ly để nếm - - HS kết luận: khơng khí suốt, khơng có màu, khơng có mùi khơng có vị : + phát cho học sinh các quả bong bóng với những hình dạng khác (tròn , dài … ) u cầu các nhóm thởi căng các quả bóng + phát cho các nhóm các bình nhựa với các hình dạng, kích thước khác , u cầu học sinh lấy khơng khí mợt số nơi sân trường, lớp học, tủ… - HS kết luận: khơng khí khơng có hình dạng định *Để trả lời câu hỏi khơng khí có bị nén lại + GV cho HS tiến hành các thí và giản khơng ?, GV sử dụng các thí nhiệm tương tự với các cái ly có hình nghiệm: dạng khác với các tíu nylon to, nhỏ khác + sử dụng chiếc bơm tiêm, bịt kín đầu dưới của bơm tiêm mợt ngón tay, nhấc pittơng lên để khơng khí tràn vào đầy thân bơm Dùng tay ấn đầu của chiếc bơm bittông của chiếc bơm tiêm xuống thả tay ra, bittơng sẻ di chuyển vị trí ban đầu - HS kết luận: khơng khí bị nén lại bị giản Kết luận kiến thức: - GV tở chức cho các nhóm báo cáo kết quả sau tiến hành thí nghiệm Qua các thí nghiệm, học sinh rút được kết Khơng khí khơng màu khơng mùi, luận : khơng vị; khơng khí khơng có hình dạng định; khơng khí bị nén lại bị giản - GV hướng dẫn học sinh so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình bước để khắc sâu kiến thức - GV yêu cầu HS dựa vào tính chất của Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 khơng khí để nêu mợt số ứng dụng c̣c sống ngày - Ghi nhớ tính chất của khơng khí HĐ ứng dụng (1p) - Nêu những ứng dụng tính chất của HĐ sáng tạo (1p) khơng khí đời sống hàng ngày ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2018 KĨ NĂNG SỐNG QUYỀN TRẺ EM CHÍNH TẢ KÉO CO I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe – viết lại tả, trình bày mợt đoạn văn (từ Hội làng Hữu Trấp đến chuyển bại thành thắng) bài Kéo co; bài viết không mắc quá lỗi bài - Làm BT2a phân biệt r/d/gi Kĩ năng: - Rèn kĩ viết đẹp, viết tả Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ viết Góp phần phát triển lực: - NL tự chủ và tự học, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Bảng phụ, phiếu học tập - HS: Vở, bút, Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải qút vấn đề, hoạt đợng nhóm, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Hoạt động giáo viên Khởi động: (2p) Hoạt động học sinh - TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ - GV dẫn vào bài mới Chuẩn bị viết tả: (6p) * Mục tiêu: HS hiểu được nợi dung bài hiện tượng tả, cách viết đoạn văn * Cách tiến hành: * Trao đổi nội dung đoạn cần viết - Gọi HS đọc đoạn văn cần viết + Cách chơi kéo co làng Hữu Trấp có đặc biệt? CT, viết được các từ khó, dễ lẫn và các - HS đọc- HS lớp đọc thầm + Cách chơi kéo co làng Hữu Trấp diễn nam nữ Cũng có năm nam thắng cũng, có năm nữ thắng - Hướng dẫn viết từ khó: Gọi HS nêu từ - HS nêu từ khó viết: Hữu Trấp, Quế khó, sau GV đọc cho HS luyện viết Võ, Bắc Ninh, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, khuyến khích, - Viết từ khó vào nháp Viết tả: (15p) * Mục tiêu: Hs nghe - viết tốt bài tả theo hình thức đoạn văn * Cách tiến hành: - GV đọc bài cho HS viết - HS nghe - viết bài vào - GV theo dõi và nhắc nhở, giúp đỡ HS viết chưa tốt - Nhắc nhở cách cầm bút và tư thế ngồi viết Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp HS tự đánh giá được bài viết của mình và của bạn Nhận các lỗi sai và sửa sai * Cách tiến hành: Cá nhân- Cặp đôi - Cho học sinh tự soát lại bài của mình - Học sinh xem lại bài của mình, dùng theo bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bút mực - Trao đổi bài (cặp đôi) để soát hộ - GV nhận xét, đánh giá - bài - Nhận xét nhanh bài viết của HS - Lắng nghe Làm tập tả: (5p) * Mục tiêu: Giúp HS phân biệt được r/d/gi * Cách tiến hành: Cá nhân-Cặp đôi- Chia sẻ trước lớp Bài 2a: Tìm và viết các từ ngữ chứa Đáp án: tiếng bắt đầu r/d/gi a/ nhảy dây - Giới thiệu thêm môn nghệ thuật b/ múa rối múa rối để HS thấy tài hoa c/ giao bóng người nghệ sĩ Hoạt động ứng dụng (1p) - Viết lại lần các từ viết sai bài Giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 thành phần ơ- xi ni- tơ Ngồi chứa khí các- bơ- níc, nước, bụi, vi khuẩn Hoạt động ứng dụng (1p) - Giáo dục BVMT, bảo vệ bầu không - HS liên hệ việc giữ gìn bầu khơng khí khí sạch lớp học, gia đình, Hoạt động sáng tạo (1p) + Giải thích hiện tượng dùng bình chữa cháy để chữa cháy - Dùng khí Ni tơ bị nén lại để dập tắt đám cháy vì khí Ni tơ không trì cháy ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG Thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2018 LUYỆN TỪ VÀ CÂU CÂU KỂ I MỤC TIÊU: Kiến thức - Hiểu thế nào là câu kể, tác dụng của câu kể (ND ghi nhớ ) Kĩ - Nhận biết được câu kể đoạn văn (BT III ); biết đặt một vài câu kể để kể tả, trình bày ý kiến (BT2) Thái độ - u mơn học,có thói quen vận dụng bài học vào thực tế Góp phần phát triển lực - NL tự học, NL ngôn ngữ, NL sáng tạo, NL giao tiếp II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Bảng lớp viết sẵn bài tập phần nhận xét - HS: Vở BT, bút, Phương pháp, kĩ thuật - PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, - KT: đợng não, đặt câu hỏi, chia sẻ nhóm 2, trình bày phút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Giáo viên 35 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Khởi động (5p) - Lớp hát, vận động tại chỗ - TBVN điều hành - Dẫn vào bài mới Hình thành KT (15p) * Mục tiêu: Hiểu thế nào là câu kể, tác dụng của câu kể (ND ghi nhớ ) * Cách tiến hành: a Phần Nhận xét: Cá nhân- Nhóm 2- Lớp Bài tập 1: - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - HS đọc YC & thực hiện yêu cầu bài tập - HS trao đổi N2 - Đại diện HS lên chia sẻ - Gọi đại diện nhóm trình bày *Dự kiến đáp án: + Câu: “Những kho báu đâu?” + Câu: “Những kho báu đâu?” kiểu câu gì? câu hỏi Nó dùng để hỏi điều chưa biết + Cuối câu có dấu gì? + Cuối câu hỏi có dấu chấm hỏi - GV nhận xét kết luận lời giải Bài tập 2: - HS nêu yêu cầu và nội dung - HS làm bài cá nhân -> chia sẻ trước lớp-> Thống ý kiến: - HS viết vào BT + Các câu lại đoạn văn + Tác dụng câu lại dùng để làm gì? đoạn văn kể, tả giới thiệu Bu-ra-tinô : Bu-ra-ti-nô bé gỗ (giới thiệu Bu-ra-ti-nơ) / Chú có mũi dài (tả Bu-ra-ti-nô ) / Chú người gỗ bác rùa tốt bụng Tc-ti-la tặng cho chìa khố vàng để mở kho báu (kể việc) + Cuối câu có dấu gì? + Cuối câu có dấu chấm - GV nhận xét, kết luận đáp án Bài 3: HS nêu yêu cầu - Gọi HS đọc yêu cầu - HS làm bài cá nhân -> chia sẻ - HS thảo luận nhóm *Dự kiến đáp án: - GV nhận xét, chốt lời giải + Ba-ra-ba uống rượu say (kể Bara-ba) / Vừa hơ râu, lão vừa nói ( kể Ba-ra-ba) Bắt thằng người gỗ, ta tống vào lò sưởi (nói suy nghĩ Ba-ra-ba ) Giáo viên 36 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G + Vậy câu kể dùng để làmg gì? + Dấu hiệu để nhận biết câu kể? b Ghi nhớ: - Gọi HS đọc phần ghi nhớ - Gọi HS đặt câu kể Năm học 2018 - 2019 + Câu kể dùng để: kể, tả giới thiệu vật, việc nói lên ý kiến tâm tư, tình cảm người + Cuối câu có dấu chấm - HS đọc thành tiếng - HS tiếp nối đặt câu: + Con mèo nhà em màu đen huyền + Mẹ em hôm công tác Hoạt động thực hành (18p) * Mục tiêu: Nhận biết được câu kể câu kể để kể tả, trình bày ý kiến (BT2) * Cách tiến hành: Bài 1: Bài tập 1: - HS đọc yêu cầu và nội dung - GV nhận xét kết luận đáp án + Câu kể dùng để làm gì? + Dấu hiệu giúp nhận biết câu kể? Bài tập - Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung đoạn văn (BT III ); biết đặt một vài - Làm việc nhóm – Chia sẻ lớp - câu đoạn văn cho là câu kể + Chiều chiều thả diều thi -> kể việc + Cánh diều cánh bướm -> tả cánh diều + Chúng tơi lên trời -> nói tâm trạng của bọn trẻ nhìn lên trời + Sáo trầm bổng -> tả tiếng sáo lông ngỗng + Sáo đơn vì sớm -> kể việc + Câu kể dùng kể, tả, giới thiệu, nói lên ý kiến, nhận định + Cuối câu kể thường có dấu chấm - HS đọc thầm yêu cầu bài - HS làm cá nhân - chia sẻ câu trước - Gọi hs trình bày- Lưu ý hình thức và nội lớp - Nhận xét, đánh giá câu của các bạn dung của câu + GV sửa lỗi dùng từ, diễn đạt cho Hs M1+ M2 + Tuyên dương HS M3 +M4 + Khuyến khích HS có cố gắng văn nói viết Giáo viên 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 HĐ ứng dụng (1p) - Sử dụng câu kể mục đích văn nói và văn viết - Chọn bài tập đọc mà em thích, tìm câu kể và nêu tác dụng của câu kể HĐ sáng tạo (1p) ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG TOÁN Tiết 80: CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo) I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết cách chia số có chữ số cho số có chữ số Kĩ - Thực hiện được phép chia số có chữ số cho số có chữ số (chia hết, chia có dư) - Biết vận dụng tính chất để giải các bài toán liên quan Thái độ - Tính xác, cẩn thận, trình bày bài sạch Góp phần phát triển NL - NL tự học, làm việc nhóm, NL tính toán * Bài tập cần làm: Bài II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Bảng phụ - HS: Vở BT, bút Phương pháp, kĩ thuật - PP: Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm - KT: đợng não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Khởi động:(5p) - TBVN điểu hành lớp hát, vận động tại chỗ Hình thành kiến thức:(15p) * Mục tiêu: Biết cách chia số có chữ số cho số có chữ số * Cách tiến hành: a Hướng dẫn HS trường hợp chia hết 41535 : 195 = ? Giáo viên 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 a Đặt tính - HS đặt tính b.Tìm chữ số đầu tiên của thương - HS làm nháp theo hướng dẫn của c Tìm chữ số thứ của thương GV d Tìm chữ số thứ của thương 41535 195 e Thử lại: lấy thương nhân với số 0253 chia phải số bị chia 0585 213 000 41535 : 195 = 213 b Hướng dẫn HS trường hợp chia có dư: 80120 245 80120 : 245 = ? 0662 - Tiến hành tương tự (theo 1720 327 bước: Chia, nhân, trừ, hạ) 05 - Thử lại: lấy thương nhân với số chia cộng với số dư phải số bị 80120 : 245 = 327 (dư 5) chia GV lưu ý HS: - Số dư phải luôn nhỏ số - HS nhắc lại: chia “ Số dư phải luôn nhỏ số - GV cần giúp HS tập ước lượng chia” thương lần chia và trừ nhẩm số dư, đặc biệt là các HS M1, M2 HĐ thực hành (18p) * Mục tiêu: Thực hiện chia được số có chữ số cho số có chữ số Vận dụng giải các bài tập * Cách tiến hành: Bài 1: Đặt tính tính - Cá nhân – Chia sẻ nhóm – Chia sẻ - Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài lớp tập Đ/a: 62321 307 81350 187 0921 203 0655 435 - Giúp đỡ HS M1, M2 000 0940 05 - GV nhận xét, chốt đáp án - GV nhắc nhở hs ghi nhớ đặt tính và tính - HS làm vào Tự học – Chia sẻ lớp Bài +Bài (bài tập chờ dành cho Bài 2: HS hoàn thành sớm) a X x 405 = 86265 X = 86265 : 405 Giáo viên 39 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - Củng cố cách tìm thành phần chưa biết phép tính HĐ ứng dụng (1p) HĐ sáng tạo (1p) X = 213 b 89658 : X = 293 X = 89658 : 293 X = 306 Bài 3: Bài giải Trung bình một ngày nhà máy sản xuất là: 49410 :305 = 162 (sản phẩm) Đ/S: 162 sản phẩm - Ghi nhớ cách chia và cách ước lượng thương - Tìm các bài tập dạng sách Toán buổi và giải ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG _ TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I MỤC TIÊU: Kiến thức - Dựa vào dàn ý lập bài tập làm văn tuần 15 - Viết được một bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích với đủ phần Kĩ - Rèn kĩ viết một bài văn miêu tả đồ chơi Thái độ - Thích quan sát, miêu tả đồ chơi, yêu quý, giữ gìn đồ chơi Góp phần phát triển lực - NL tự học, Sử dụng ngôn ngữ, NL sáng tạo II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: bảng phụ - HS: một số đồ chơi Phương pháp, kĩ thuât - PP: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, quan sát, thực hành - KT: đặt câu hỏi, động não, chia sẻ nhóm II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động (5p) - TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ Giáo viên 40 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ chơi của HS - GV dẫn vào bài mới Hình thành kiến thức:(15p) *Mục tiêu: Dựa vào dàn ý lập bài tập làm văn tuần 15, HS viết được một bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích với đủ phần * Cách tiến hành: a Hướng dẫn tìm hiểu đề - Gọi HS đọc đề bài - HS đọc to: Tả một đồ chơi mà em thích - Cho HS đọc thầm lại dàn ý chuẩn - HS đọc thầm bị - Cả lớp đọc thầm phần gợi ý SGK các - HS đọc to - HS đọc thầm mục 2, 3, - GV hướng dẫn HS trình bày kết cấu - HS lắng nghe phần của một bài tập làm văn: *Mở : Chọn cách mở bài trực tiếp hay gián tiếp - Cho HS đọc lại minh họa M/SGK và - HS đọc M trình bày mẫu mở bài theo ý thích - HS nêu miệng mở bài của mình *Thân bài: - Cho HS đọc lại minh họa M/SGK và - HS đọc trình bày mẫu thân bài theo ý thích gồm: - HS nêu miệng các đoạn của phần TB mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn và nội dung miêu tả đoạn *Kết bài: Chọn cách kết bài mở rộng hay không mở rộng - Cho HS trình bày mẫu kết bài của - HS nêu miệng mình b Học sinh viết - GV nhắc nhở HS những điều cần - Cả lớp làm bài (Viết bài cá nhân) ý: Bố cục của bài văn, - HS chia sẻ bài viết trước lớp - GV trợ giúp cho HS M1 +M2(chú ý cách dùng từ, sử dụng dấu câu, ) - GV thu một số bài, nhận xét và đánh giá chung - HS thực hành theo hướng dẫn - Viết lên bảng một số câu mắc lỗi và y/c HS sửa lỗi cho bạn HĐ ứng dụng (1p) - Hoàn chỉnh bài văn miêu tả đồ vật - Làm cho các câu còn mắc lỗi của HĐ sáng tạo (1p Giáo viên 41 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 mình/ bạn trở nên giàu hình ảnh và sinh động ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG ĐỊA LÍ (VNEN) HĐSX CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (T2) ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG ĐỊA LÍ (CT HIỆN HÀNH) THỦ ĐƠ HÀ NỘI I MỤC TIÊU: Kiến thức - Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Hà Nội: + Thành phố lớn trung tâm đồng Bắc Bộ +Là trung tâm trị, văn hóa, khoa học và kinh tế của đất nước Kĩ - Xác định được Bản đồ vị trí thủ Hà Nợi * HS NK : Dựa vào các hình 3, SGK so sánh những điểm khác giữa khu phố cổ và khu phố mới (về nhà cửa, đường phố,…) Thái độ - HS có ý thức giữ tự hào truyền thống của Hà Nội nghìn năm văn hiến Góp phần phát triển lực: - NL tự chủ, NL giải quyết vấn đề, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: + Đài đĩa ghi bài hát thủ HN ( ) + Bản đồ hành chính, giao thông, công nghiệp Việt Nam + Bản đồ Hà Nội Tranh ảnh Hà Nội Giáo viên 42 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - HS: SGK, tranh, ảnh Phương pháp, kĩ thuật - PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thuyết trình - KT: đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Khởi động: (5p) - Cho HS nghe bài hát Hà Nội - HS lắng nghe - GV giới thiệu bài mới Bài mới: (30p) * Mục tiêu: - Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Hà Nội: Thành phố lớn trung tâm đồng Bắc Bợ Là trung tâm trị, văn hóa, khoa học và kinh tế của đất nước - Chỉ được thủ đô Hà Nội bản đồ (lược đồ) * Cách tiến hành: Cá nhân- Nhóm-Lớp HĐ 1: Hà Nội – thành phố lớn TT Cá nhân - Lớp đồng BB - Nêu diện tích và số dân của Hà Nợi + Diện tích: 3358, km + Số dân: 654 800 người (2016) - GV kết luận: Đây thành phố lớn miền Bắc - GV treo bản đồ hành Việt Nam + Vị trí Hà Nội đâu? - GV treo bản đồ giao thông Việt Nam + Từ Hà Nội tới nơi khác (tỉnh khác & nước ngoài) phương tiện & đường giao thơng nào? + Từ tỉnh (thành phố) em đến Hà Nội phương tiện nào? HĐ 2: Thành phố cổ ngày phát triển - HS quan sát bản đồ hành & trả lời – HS lên vị trí bản đồ - HS quan sát bản đồ giao thông & trả lời: đường sắt, đường bộ, đường hàng không + Đường sắt, đường Nhóm – Lớp - Các nhóm HS thảo luận theo gợi ý của + Hà Nội chọn làm kinh đô nước GV – Chia sẻ trước lớp ta vào năm nào? Khi kinh có tên gì? Tới Hà Nội + Năm 1010, tên Thăng Long Tính đến 1008 năm tuổi? + Khu phố cổ có đặc điểm gì? (Ở đâu? Tên phố có đặc điểm gì? Nhà + Tên phố gắn với loại mặt hàng buôn cửa, đường phố?) Giáo viên 43 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 + Khu phố có đặc điểm gì? (nhà cửa, đường phố…) + Kể tên danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử Hà Nội - GV trợ giúp HS hoàn thiện phần trình bày - GV kể thêm các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Hà Nợi (Văn miếu Quốc tử giám, chùa Một Cột…) HĐ 3: Hà Nội – TT trị, văn hố, khoa học kinh tế lớn nước - Nêu những dẫn chứng thể hiện Hà Nợi là: + Trung tâm trị bán, nhà cửa cổ kính, san sát nhau, + Rộng rãi, nhà san sát, cao tầng, đường phố to rộng + Hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, Cột cờ Hà Nội, - HS quan sát tranh vẽ Nhóm – Lớp - Các nhóm HS thảo luận theo gợi ý của GV – Chia sẻ nội dung + Trung tâm kinh tế lớn + Nơi làm việc quan lãnh đạo cao nhất: + Nhiều trung tâm thương mại, giao + Trung tâm văn hoá, khoa học dịch, - Kể tên một số trường đại học,viện + Tập trung nhiều viện nghiên cứu, bảo tàng của Hà Nội trường đại học, viện bảo tàng, ->GV chốt kiến thức bài học - Chốt lại - HS kể bài học Hoạt động ứng dụng (1p) - Giáo dục ý thức tự hào thủ đô nghìn năm văn hiến Hoạt động sáng tạo (1p) - Sưu tầm, giới thiệu các bài hát, bài thơ hay thủ đô Hà Nội ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG SHTT - KNS ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 16 Giáo viên 44 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 NGHĨA VỤ TRẺ EM I MỤC TIÊU: - Nắm được ưu - khuyết điểm tuần 16 - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết được phương hướng tuần 17 - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản và các Trưởng ban chuẩn bị ND báo cáo III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Khởi động - Lớp tham gia trò chơi: Truyền tin Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Trưởng ban lên nhận xét các thành viên tổ và xếp loai thành viên - Tở viên các tở đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt, chào mừng ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12 Lớp văn nghệ - múa hát tập thể THỂ DỤC Tiết 31: THỂ DỤC RLTTCB - TRÒ CHƠI "LÒ CÒ TIẾP SỨC" I MỤC TIÊU: Giáo viên 45 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 Kiến thức - Thực hiện tư thế bản theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang - Trò chơi "Lò cò tiếp sức" YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi Kĩ - Rèn KN vận động và tham gia trò chơi luật Thái độ - Giáo dục tình thần tập luyện tích cực và tham gia trò chơi trung thực Góp phần phát triền lực - Năng lực tự học, NL tự giải quyết vấn đề, NL tự chăm sóc và phát triển sức khỏe II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường phẳng, an toàn tập luyện, vệ sinh sạch - Phương tiện: Sân tập sạch sẽ, an toàn GV chuẩn bị còi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG Định lượng I.PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu 1-2p cầu bài học - Chạy chậm theo hàng dọc địa 100m hình tự nhiên - Đứng tại chỗ làm động tác xoay các 2-3p khớp để khởi động - Trò chơi"Chẵn lẻ" 1-2p II.PHẦN CƠ BẢN a Ôn: Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông theo vạch hai tay 6-7p dang ngang - TB.TDTT điều khiển cho cả lớp lần theo đội hình hàng dọc - GV trợ giúp sửa chữa đợng tác chưa xác và hướng dẫn cách sửa động tác sai cho HS - HS luyện tập theo tổ Trưởng ban điều hành + GV động viên, khuyết khích HS nhút nhát tích cực tập luyện - Mỗi tổ lên biểu diễn tập hợp hàng 5-6p Giáo viên 46 Phương pháp hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXX  Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 ngang, dóng hàng điểm số và theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang - Sau các tổ tập xong GV cho HS nhận xét và đánh giá b Trò chơi"Lò cò tiếp sức" - GV cho HS khởi động lai các khớp - Gọi HS nhắc lại cách chơi - GV tổ chức cho HS chơi - Tổng kết trò chơi XX XX XX XX ->  >  ->  >   III.PHẦN KẾT THÚC - Đi lại thả lỏng, hít thở sâu 2p XXXXXXXX 1p XXXXXXXX - GV HS hệ thống bài 2p - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ  học.Về nhà ôn luyện RLTTCB học ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG THỂ DỤC Tiết 32: THỂ DỤC RLTTCB - TRÒ CHƠI"NHẢY LƯỚT SÓNG" I MỤC TIÊU: Kiến thức - Thực hiện bản theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang - Trò chơi "Nhảy lướt sóng" YC biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động Kĩ - Rèn sức bền, dẻo dai tập luyện Thái độ - Giáo dục tình thần tập luyện tích cực và tham gia trò chơi trung thực Góp phần phát triền lực - Năng lực tự học, NL tự giải quyết vấn đề, NL tự chăm sóc và phát triển sức khỏe II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường phẳng, an toàn tập luyện, vệ sinh sạch - Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi Giáo viên 47 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Định Phương pháp hình thức NỘI DUNG lượng tổ chức I PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Chạy chậm theo hàng dọc địa hình tự nhiên - Trò chơi"Tìm người huy" - Khởi đợng các khớp cổ tay, đầu gối, vai, hông II PHẦN CƠ BẢN a.Ơn theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hơng + Cả lớp thực hiện dưới hướng dẫn của GV + Tập luyện theo tổ tại các khu vực phân cơng + Nhóm trưởng điều hành cho các bạn tập luyện +GV đến tổ nhắc nhở và trợ giúp, chỉnh sửa đợng tác chưa xác cho - Ôn theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang Đội hình và cách tập + Luyện tập theo đơn vị tổ + Các tổ thi đua +Tuyên dương tổ tập nghiêm túc, đều, đẹp * Biểu diễn thi đua giữa các tổ lần b Trò chơi "Nhảy lướt sóng" + GV hướng dẫn cách bật nhảy, phổ biến cách chơi, cho lớp chơi thử, sau mới chơi thức + HS chủ đợng tham gia chơi + Đánh giá, tổng kết trò chơi 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX 100  1-2p 1-2p 5- 6p XXXXXXXX XXXXXXXX 5-6p  3-4p 5-6p X X X X - XXXXXX X X X X  III PHẦN KẾT THÚC Giáo viên 48 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - GV HS hệ thống bài - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học -Về nhà ôn luyện các bài tập RLTTCB học 1-2p 1p 2-3p XXXXXXXX XXXXXXXX  1p ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG KÍ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ BAN GIÁM HIỆU Ngày tháng năm 2018 Giáo viên 49 Trường Tiểu học ... Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 * Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm-Cả lớp Bài 1: Cá nhân – Chia sẻ nhóm 2- Chia sẻ lớp - Đọc YC bài - Gọi HS đọc yêu cầu -HS làm bài cá nhân - Yêu... Trường Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 * Mục tiêu: Đọc trôi chảy, rành mạch; biết đọc các tên riêng nước ngoài (Bura- ti-nô, Tooc-ti-la, Đu-rê-ma, A-di-li-ô, ); bước đầu đọc... Tiểu học Giáo án lớp 4G Năm học 2018 - 2019 xanh mặt tưởng lời ma quỷ nên nói lộ bí mật + Chú bé gỗ gặp điều nguy hiểm - Cáo A-li-xa mèo A-di-li-ơ biết thân ? bé gỗ bình đất, báo với Ba-ra-ba
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 16 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Tuần 16 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay