Tuần 16 giáo án lớp 5 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

45 33 3
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:51

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 TUẦN 16 Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2018 Tập đọc THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN I MỤC TIÊU Kiến thức: Hiểu ý nghĩa văn : Ca ngợi tài năng, lòng nhân hậu nhân cách cao thượng Hải Thượng Lãn Ông (Trả lời câu hỏi 1,2,3) Kĩ năng:Biết đọc diễn cảm văn với giọng đọc nhẹ nhàng , chậm rãi Thái độ: Học tập tài năng, lòng nhân hậu nhân cách cao thượng Hải Thượng Lãn Ông Năng lực: - Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực văn học, lực ngôn ngữ, lực thẩm mĩ II CHUẨN BỊ Đồ dùng - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh hoạ trang 153, bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động thầy Hoạt động trò HĐ khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng - Học sinh thực thơ Về ngơi nhà xây - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu tựa bài: Thầy thuốc - Học sinh nhắc lại tên mở sách mẹ hiền giáo khoa HĐ Luyện đọc: (12 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ khó : danh lợi, nóng nực, nồng nặc, tiếng - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Hải Thượng Lãn Ông,danh lợi, bệnh đậu,tái phát, vời,ngự y *Cách tiến hành: - Cho HS đọc toàn - HS đọc toàn bài, chia đoạn + Đoạn 1: Từ đầu .thêm gại, củi + Đoạn 2: Tiếp hối hận + Đoạn 3: Còn lại - Cho HS nối tiếp đọc tồn - Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc nhóm + HS đọc nối tiếp lần kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó + HS đọc nối tiếp lần kết hợp giải Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 nghĩa từ - HS đọc cho nghe - HS đọc - HS theo dõi - Luyện đọc theo cặp - HS đọc toàn - GV đọc mẫu Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi tài năng, lòng nhân hậu nhân cách cao thượng Hải Thượng Lãn Ông (Trả lời câu hỏi 1,2,3) *Cách tiến hành: - Cho HS đọc bài, thảo luận nhóm - Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc TLCH, chia sẻ trước lớp theo câu hỏi: bài, thảo luận trả lời câu hỏi: + Hải Thượng Lãn Ông người + Hải Thượng Lãn Ơng thầy nào? thuốc giàu lòng nhân ái, khơng màng danh lợi + Tìm chi tiết nói lên lòng nhân + Ơng nghe tin nhà thuyền chài bị Hải thượng Lãn Ông việc ơng bệnh đậu nặng mà nghèo, khơng có chữa bệnh cho người thuyền chài? tiền chữa, tự tìm đến thăm Ơng tận tuỵ chăm sóc cháu bé hàng tháng trời khơng ngại khổ, ngại bẩn Ơng chữa bệnh cho cháu bé, không lấy tiền mà cho họ thêm gạo, củi + Điều thể lòng nhân Lãn + Người phụ nữ chết tay thầy Ông việc chữa bệnh cho người phụ thuốc khác xong ơng tự buộc tội nữ? chết Ông hối hận + Vì nói Lãn Ơng + Ơng vời vào cung chữa bệnh, người khơng màng danh lợi? tiến cử chức ngự y song ông khéo léo từ chối + Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối + Hai câu thơ cuối cho thấy Hải nào? Thượng Lãn Ông coi công danh trước mắt trôi nước lòng nhân nghĩa HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (8 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: - Gọi HS đọc nối tiếp - HS nghe, tìm cách đọc hay - Tổ chức HS đọc diễn cảm + Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc: Hải Thượng Lãn Ông thầy thuốc thêm gạo củi + Đọc mẫu - HS nghe + Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - HS đọc cho nghe - Tổ chức cho HS thi đọc - HS thi đọc - GV nhận xét - HS nghe Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP HĐ ứng dụng: (2 phút) - Bài văn cho em biết điều gì? LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Bài ca ngợi tài năng, lòng nhân hậu nhân cách cao thượng Hải Thượng Lãn Ông Hoạt động sáng tạo: ( phút) - Sưu tầm tư liệu Hải Thượng - HS nghe thực Lãn Ông ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết tính tỉ số phần trăm hai số ứng dụng giải toán - Bài tập cần làm: Bài 1, 2 Kĩ năng: Rèn kĩ tính tỉ số phần trăm hai số Thái độ: Giáo dục HS ý thức tự giác, tích cực học tập Năng lực: - Năng tư chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo, - Năng lực tư lập luận tốn học, lực mơ hình hố tốn học, lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học, lực sử dụng cơng cụ phương tiện toán học II CHUẨN BỊ Đồ dùng - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động:(5 phút) - học sinh tính tỉ số phần trăm - HS tính số a) 40 b) 9,25 25 - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi bảng Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Biết tính tỉ số phần trăm hai số ứng dụng giải toán - Bài tập cần làm: Bài 1, * Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cặp đôi - HS thảo luận - GV viết lên bảng phép tính - HS lớp làm vào tập - GV yêu cầu HS làm - HS ngồi cạnh đổi chéo để - GV nhận xét HS kiểm tra lẫn 6% + 15% = 21% 112,5% - 13% = 99,5% 14,2%  = 42,6% 60% : = 12% Bài 2: HĐ Cá nhân - HS đọc đề toán trước lớp, HS - GV gọi HS đọc đề toán lớp đọc thầm SGK - HS ghe - GV hướng dẫn HS trình bày lời giải - HS lớp theo dõi - Yêu cầu HS làm - HS lớp làm vở, chia sẻ kết - GV nhận xét chữa Bài giải a) Theo kế hoạch năm, đến hết tháng thơn Hồ An thực hịên là: 18 : 20 = 0,9 0,9 = 90% b) Đến hết năm thơn Hồ An thực kế hoặch là: 23,5 : 20 = 1,175 1,175 = 117,5% Thơn Hồ An vượt mức kế hoạch là: 117,5% - 100% = 17,5% Đáp số : a) Đạt 90% ; b)Thực 117,5% vượt 17,5% Bài 3(M3,4): HĐ cá nhân - Cho HS đọc bài, tóm tắt tốn - HS đọc bài, tóm tăt tốn giải, báo cáo giáo viên giải Bài giải a) Tỉ số phần trăm tiền bán rau tiền vốn là: 52500 : 42000 = 1,25 1,25 = 125% b) Tỉ số phần trăm tiền bán rau tiền vốn 125% nghĩa coi tiền vốn 100% tiền bán rau 125% Do đó, số phần trăm tiền lãi là: 125% - 100% = 25% Đáp số: a) 125% Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 b) 25% 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Cho HS vận dụng làm phép tính sau: 67,5% + 24% = 21,7% x = 75,3% - 48,7% = 98,5% : = Hoạt động sáng tạo: (1 phút) - Về nhà làm tập sau: Một cửa hàng nhập loại xe đạp với giá 450 000 đồng Nếu hàng bán với giá 486 000 đồng hàng lãi phần trăm ? - HS nghe thực 67,5% + 24% = 91,55 21,7% x = 86,8% 75,3% - 48,7% = 26,6% 98,5% : = 19,7% - HS nghe thực Giải Tỉ số % giá bán so với giá vốn là: 486 : 450 = 1,08 = 108% Cửa hàng có lãi số % là: 108 – 100 = 8% Đáp số: 8% ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Lịch sử HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết hậu phương mở rộng xây dựng vững mạnh: + Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng đề nhiệm vụ nhằm đưa kháng chiến đến thắng lợi + Nhân dân đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để chuyển mặt trận + Giáo dục đẩy mạnh nhằm đào taọ cán phục vụ kháng chiến + Đại hội chiến sĩ thi đua cán gương mẫu tổ chức vào tháng 5- 1952 để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước Kĩ năng: Nêu số điểm hậu phương sau năm chiến dịch biên giới 3.Thái độ: Trân trọng, tự hào truyền thống yêu nước, bất khuất dân tộc Năng lực: - Năng lực tư chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sán g tạo - Năng lực hiểu biết Lịch sử, lực tìm tòi khám phá Lịch sử, lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn II CHUẨN BỊ Đồ dùng - GV: Các hình minh hoạ SGK - HS: SGK, Phương pháp kĩ thuật dạy học Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Vấn đáp , quan sát,thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS thi trả lời câu hỏi: - HS trả lời + Tại ta mở chiến dịch biên giới thu- đông 1950? + Nêu ý nghĩa chiến thắng Biên giới thu- đông? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28 phút) * Mục tiêu: Biết hậu phương mở rộng xây dựng vững mạnh * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng (2-1951) - Yêu cầu HS quan sát hình - HS quan sát hình SGK + Hình chụp cảnh gì? + Hình chụp cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng ( 2- 1951) - GV: Đại hội nơi tập trung trí tuệ - HS lắng nghe toàn đảng để vạch đường lối kháng chiến, nhiệm vụ toàn dân tộc ta - GV cho HS tìm hiểu nhiệm vụ + Nhiệm vụ: đưa kháng chiến đến mà đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ thắng lợi hoàn toàn đảng đề cho cách mạng? - Để thực nhiệm vụ cần có - Để thực nhiệm vụ cần: điều kiện gì? + Phát triển tinh thần yêu nước + Đẩy mạnh thi đua + Chia ruộng đất cho nông dân Hoạt động 2: Sự lớn mạnh hậu phương năm sau chiến dịch biên giới - HS thảo luận nhóm - HS thảo luận nhóm ghi ý kiến vào giấy, chia sẻ trước lớp + Sự lớn mạnh hậu phương + Đẩy mạnh sản xuất lương thực thực năm sau chiến dịch biên giới phẩm mặt: kinh tế, văn hoá, giáo dục, thể + Các trường đại học đào tạo cán nào? cho kháng chiến + Xây dựng xưởng cơng binh + Theo em hậu phương - Vì Đảng lãnh đạo đắn, phát phát triển vững mạnh vậy? động phong trào thi đua yêu nước Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Vì nhân dân ta có tinh thần u nước + Sự phát triển vững mạnh hậu - Tiền tuyến chi viện đầy đủ sức phương có tác dụng đến người sức có sức mạnh chiến đấu tiền tuyến? cao - Gv kết luận : Hậu phương có vai trò vơ quan trọng kháng chiến chống pháp làm tăng thêm sức mạnh cho kháng chiến chống Pháp Hoạt động 3: Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua lần thứ - HS thảo luận cặp đôi theo câu hỏi, sau - HS chia sẻ chia sẻ trước lớp + Đại hội chiến sĩ thi đua cán + Đại hội tổ chức vào ngày 1- gương mẫu toàn quốc tổ chức - 1952 nào? + Đại hội nhằm mục đích gì? + Đại hội nhằm tổng kết biểu dương thành tích phong trào thi đua yêu nước tập thể cá nhân cho thắng lợi kháng chiến 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Nêu tên số anh hùng - HS nêu kháng chiến lĩnh vực Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Tinh thần thi đua kháng chiến - Thể qua mặt kinh tế, giáo đồng bào ta thể qua mặt dục ,văn hoá, ? ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2018 Chính tả VỀ NGƠI NHÀ ĐANG XÂY(Nghe - viết) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Viết tả, trình bày hình thức hai khổ đầu thơ: Về nhà xây - Làm tập 2a; tìm tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu chuyện (BT3) Kĩ năng: Rèn kĩ phân biệt r/gi Thái độ: Giáo dục HS thức viết tả, giữ sạch, viết chữ đẹp Năng lực: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực văn học, lực ngôn ngữ, lực thẩm mĩ II CHUẨN BỊ Đồ dùng - Giáo viên: Bảng phụ ghi tập - Học sinh: Vở viết Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động thầy Hoạt động trò HĐ khởi động: (5phút) - Cho HS thi viết từ khác - HS chơi trò chơi âm đầu ch/tr: Chia lớp thành đội chơi, đội bạn lên viết từ khác âm đầu ch/tr Đội viết nhiều đội thắng - GV nhận xét, tun dương - HS nghe - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung văn để viết cho tả *Cách tiến hành: HĐ lớp - HS đọc khổ thơ + Hình ảnh ngơi nhà xây cho em thấy - HS đọc viết điều đất nước ta? - Khổ thơ hình ảnh ngơi nhà xây dở cho thấy đất nước ta Hướng dẫn viết từ khó đà phát triển - Yêu cầu HS tìm từ khó - Yêu cầu HS viết từ khó - HS nêu: xây dở, giàn giáo, huơ huơ, sẫm biếc, ngun - HS viết từ khó vào giấy nháp HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Nghe- viết tả, trình bày hình thức đoạn văn xi *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - GV đọc viết lần - HS nghe - GV đọc cho HS viết - HS viết - GV quan sát, uốn nắn cho HS viết chưa chưa đẹp Lưu ý: - Tư ngồi: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Cách cầm bút: - Tốc độ: HĐ chấm nhận xét (5 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát - HS soát lại bài, tự phát lỗi lỗi sửa lỗi - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh - HS nghe HĐ làm tập: (8 phút) *Mục tiêu: Làm tập 2a, *Cách tiến hành: Bài 2: HĐ Nhóm - Gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu HS làm theo nhóm - HS thảo luận nhóm làm vào bảng nhóm - Gọi đại diện nhóm đọc nhóm - Đại diện nhóm trình bày - Lớp nhận xét bổ sung - HS nhận xét - GV nhận xét kết luận từ - HS nghe giá rẻ, đắt rẻ, bỏ rẻ, rẻ quạt, rẻ sườn rây bột, mưa rây nhảy dây, dây, dây thừng, dây Hạt dẻ, mảnh dẻ phơi, dây giày giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân giây bẩn, giây mực Bài 3: HĐ Cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm - Cả lớp làm vào vở, chia sẻ kết Đáp án: - GV nhận xét kết luận giải - Thứ tự tiếng cần điền: rồi, vẽ, rồi, rồi, vẽ, vẽ, rồi, dị HĐ ứng dụng: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Chọn số học sinh viết chữ - Quan sát, học tập đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Lắng nghe Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả - Lắng nghe thực nhà viết lại từ viết sai Xem trước tả sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 Tốn GIẢI BÀI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (Tiếp theo) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết tìm số phần trăm số - Vận dụng để giải tốn đơn giản tìm giá trị số phần trăm số - Học sinh làm 1, 2 Kĩ năng: Rèn kĩ tìm số phần trăm số Thái độ: Giáo dục HS ý thức tự giác, tích cực học tập Năng lực: - Năng tư chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo, - Năng lực tư lập luận tốn học, lực mơ hình hố tốn học, lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học, lực sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học II CHUẨN BỊ Đồ dùng - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS thi nêu cách tìm tỉ số phần - HS nêu trăm hai số - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Biết tìm số phần trăm số *Cách tiến hành: * Hướng dẫn giải tốn tỉ số phần trăm -Ví dụ: Hướng dẫn tính 52,5% 800 - GV nêu tốn ví dụ: Một trường - HS nghe tóm tắt lại tốn tiểu học có 800 học sinh, số học sinh nữ chiếm 52,5% Tính số học sinh nữ trường - Em hiểu câu “Số học sinh nữ chiếm - Coi số học sinh trường 100% 10 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP phần? Nội dung phần nói gì? - u cầu HS tự làm - Gọi HS đọc dàn - GV nhận xét, chỉnh sửa Bài 2: HĐ Cả lớp - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Đoạn viết nằm phần nào? - Yêu cầu HS nêu viết đoạn - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc - GV nhận xét 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Nhận xét học - Dặn HS nhà hoàn thành đoạn văn ôn tập để chuẩn bị kiểm tra CKI Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Về nhà viết đoạn mở bài văn theo kiểu gián tiếp ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: NĂM HỌC 2018 - 2019 - Giới thiệu người định tả Thân - Tả bao quát hình dáng : - Tả hoạt động người Kết - Nêu cảm nghĩ - HS tự lập dàn - HS đọc - Viết đoạn văn tả hình dáng hoạt động người - Thân - HS nối tiếp nêu - HS làm bài, HS làm bảng nhóm - HS đọc viết - HS nghe - HS nghe thực -Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết làm dạng tốn tỉ số phần trăm: - Tính tỉ số phần trăm hai số - Tìm giá trị số phần trăm số - Tìm số biết giá trị số phần trăm số - HS làm bài: 1b; 2b; 3a 2.Kĩ năng: Rèn kĩ giải toán tỉ số phần trăm Thái độ: Giáo dục HS ý thức tự giác, tích cực học tập Năng lực: - Năng tư chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo, Giáo viên: Trường Tiểu học 31 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Năng lực tư lập luận tốn học, lực mơ hình hố tốn học, lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học, lực sử dụng cơng cụ phương tiện toán học II CHUẨN BỊ Đồ dùng - GV: SGK, bảng phụ - HS : SGK, bảng con, Phương pháp kĩ thuật dạy học - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi… - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút kĩ thuật động não III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS thi nêu: Muốn tìm số - HS nêu biết giá trị số phần trăm số ta làm nào? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: Biết làm dạng toán tỉ số phần trăm: - Tính tỉ số phần trăm hai số - Tìm giá trị số phần trăm số - Tìm số biết giá trị số phần trăm số - HS làm bài: 1b; 2b; 3a * Cách tiến hành: Bài 1b: Cá nhân=> Cả lớp - HS đọc đề toán trước lớp, HS - GV yêu cầu HS đọc đề toán lớp đọc thầm đề SGK - GV yêu cầu HS làm - HS lớp làm vào vở, chia sẻ kết Bài giải b) Tỉ số phần trăm số sản phẩm anh Ba số sản phẩm tổ là: 126 : 1200 = 0,105 0,105 = 10,5% Đáp số : a) 88,9% b) 10,5% Bài 2b: Cặp đơi - HS đọc đề tốn trước lớp - GV yêu cầu HS đọc đề tốn - Muốn tìm 30% 97 ta làm - Muốn tìm 30% 97 ta lấy 97 nhân với 30 chia cho 100 ? - HS lên bảng chia sẻ, HS lớp làm - GV yêu cầu HS làm cặp đội vào - GV nhận xét HS Bài giải b) Số tiền lãi cửa hàng là: 6000 000  15 : 100 = 900 000 (đồng) 32 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 Đáp số : a) 29,1 b) 900 000 đồng Bài 3a: Nhóm - GV gọi HS đọc đề toán - HS đọc đề toán trước lớp, HS lớp đọc thầm đề SGK - Hãy nêu cách tìm số biết 30% - Lấy 72 nhân với 100 chia cho 30 72 - GV yêu cầu HS làm theo nhóm - Đại diện nhóm lên bảng làm bài, HS - GV nhận xét, kết luận lớp làm vào 72 : 30 x 100 = 240 Bài 1a(M3,4): HĐ Cá nhân - Nêu cách tính tỉ số phần trăm hai - Tính thương 37 : 42 sau nhân số 37 42 thương với 100 viết ký hiệu % vào bên phải số Bài 2a(M3,4): HĐ cá nhân 37 : 42 = 0,8809 = 88,09% - Cho HS tự làm vào - HS làm vào vở, báo cáo giáo viên 97 x 30 : 100 = 29,1 Hoặc 97 : 100 x 30 = 29,1 Bài 3b(M3,4): HĐ cá nhân - Cho HS tự làm vào - HS làm vào vở, báo cáo giáo viên Bài giải Số gạo cửa hàng trước bán là: 420 x100 : 10,5 = 4000(kg) 4000kg = Đáp số: 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Cho HS vận dụng làm sau: - HS nêu: Tìm tỉ số phần trăm 54 78 Tỉ số phần trăm 54 78 là: 54 : 78 = 0,6923 0,6923 = 69,23% 4.Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Tính tỉ số phần trăm số học sinh - HS nêu thực nam số học sinh nữ lớp em ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (T1) I MỤC TIÊU Kiến thức: - HS biết hợp tác với người xung quanh Giáo viên: Trường Tiểu học 33 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - HS nêu số biểu hợp tác với bạn bè học tập, làm việc vui chơi - Biết hợp tác với người công việc chung nâng cao hiệu cơng việc, tăng niềm vui tình cảm gắn bó người với người Kĩ năng: Có kĩ hợp tác với bạn bè hoạt động lớp, trường Thái độ: Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy giáo, cô giáo người công việc lớp, trường, gia đình, cộng đồng - Khơng đồng tình với thái độ, hành vi thiếu hợp tác với bạn bè công việc chung lớp, trường Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực thẩm mĩ, lực giao tiếp, lực hợp tác II CHUẨN BỊ : Đồ dùng - GV: SGK - HS: SGK, Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Vì cần phải biết tơn trọng phụ - HS nêu nữ? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(27phút) * Mục tiêu: - HS biết hợp tác với người xung quanh - HS nêu số biểu hợp tác với bạn bè học tập, làm việc vui chơi - Biết hợp tác với người công việc chung nâng cao hiệu công việc, tăng niềm vui tình cảm gắn bó người với người * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Tìm hiểu tranh tình (trang 25- SGK) - GV y/c HS quan sát tranh trang - HS thảo luận theo nhóm 25 thảo luận câu hỏi nêu - Đại diện nhóm trình bày kết tranh thảo luận trước lớp; nhóm khác - GV kết luận: Các bạn tổ biết nhận xét, bổ sung làm công việc chung: người giữ cây, người lấp đất, người rào cây, Để trồng ngắn, 34 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP thẳng hàng, cần phải biết phối hợp với Đó biểu việc hợp tác với người xung quanh + Biết hợp tác với người xung quanh cơng việc nào? - Cho HS nêu ghi nhớ Hoạt động 2: Làm tập 1, SGK - Y/c HS làm việc cặp đôi, thảo luận trả lời tập số SGK - Y/c đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận - Gv kết luận: Để hợp tác tốt với người xung quanh, em cần phải biết phân công nhiệm vụ cho nhau; bàn bạc công việc với nhau; hỗ trợ, phối hợp với công việc chung, ; tránh tượng việc người biết để người khác làm chơi Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (bài tập 2, SGK) - GV nêu ý kiến tập - Mời số HS giải thích lí - GV kết luận nội dung: a- Tán thành b- Không tán thành c- Không tán thành d- Tán thành 3.Hoạt động ứng dụng:(2phút) - Em làm để hợp tác với bạn bè người xung quanh ? 4.Hoạt động sáng tạo:(1phút) - Hằng ngày thực việc hợp tác với người nhà, trường, khu dân cư, ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: NĂM HỌC 2018 - 2019 - HS nêu - 3- HS tiếp nối đọc ghi nhớ - HS làm việc cặp đôi, thảo luận trả lời tập số sgk - Đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS bày tỏ thái độ tán thành hay không tán thành ý kiến - HS giải thích: câu a khơng biết hợp tác với người xung quanh - HS nêu - HS nghe thực -Khoa học CHẤT DẺO I MỤC TIÊU Giáo viên: Trường Tiểu học 35 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 Kiến thức: Nhận biết số tính chất chất dẻo Kĩ năng: Nêu số công dụng, cách bảo quản đồ dùng chất dẻo Thái độ: Có ý thức bảo vệ mơi trường * Lồng ghép GDKNS : - Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin cơng dụng vật liệu - Kĩ lựa chọn vật liệu thích hợp với tình huống/ yêu cầu đưa - Kĩ bình luận việc sử dụng vật liệu Năng lực: Nhận thức giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn ứng xử phù hợp với tự nhiên, người II CHUẨN BỊ Đồ dùng - Giáo viên: Hình vẽ SGK trang 64 , 65, số đồ vật chất dẻo - Học sinh: Sách giáo khoa, Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động thầy Hoạt động khởi động:(5phút) Hoạt động trò - HS hát - Cho HS hát - Nêu cách sản xuất, tính chất, cơng - HS nêu dụng cao su - HS nghe - HS ghi - GV nhận xét Hoạt động thực hành:(27 phút) * Mục tiêu: - Nhận biết số tính chất chất dẻo - Nêu số công dụng, cách bảo quản đồ dùng chất dẻo * Cách tiến hành:  Hoạt động 1: Tìm hiểu hình dạng, độ cứng số sản phẩm làm từ chất dẻo - Chia nhóm, yêu cầu nhóm quan - Thảo luận nhóm sát số đồ dùng nhựa - Đại diện nhóm lên trình bày đem đến lớp, kết hợp quan sát hình - Lớp nhận xét, hoàn chỉnh kết quả: trang 64 SGK để tìm hiểu tính chất đồ dùng làm chất Hình 1: Các ống nhựa cứng, chịu sức nén; máng luồn dây điện dẻo thường khơng cứng lắm, khơng thấm nước Hình 2: Các loại ống nhựa có màu trắng đen, mềm, đàn hồi cuộn lại được, khơng thấm nước Hình 3: Áo mưa mỏng mềm, khơng 36 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 thấm nước Hình 4: Chậu, xơ nhựa không thấm nước - GV nhận xét, thống kết  Hoạt động 2: Tìm hiểu chất, công dụng cách bảo quản đồ dùng chất dẻo - HS thực theo cặp đôi - GV yêu cầu HS đọc nội dung - HS trả lời câu hỏi mục Bạn cần biết trang 65 SGK - Lớp nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh trả lời câu hỏi đáp án: + Chất dẻo khơng có sẵn tự nhiên,nó làm từ than đá dầu + Chất dẻo có sẵn tự nhiên mỏ khơng? Nó làm từ gì? + Nêu tính chất chất dẻo cách điện, cách nhiệt, nhẹ, bền, khó vỡ, có tính dẻo nhiệt độ cao + Nêu tính chất chung chất dẻo + Ngày nay, sản phẩm chất dẻo thay cho gỗ, da, thủy + Ngày này, chất dẻo thay tinh, vải kim loại chúng bền, nhẹ, vật liệu để chế tạo sản sạch, nhiều màu sắc đẹp rẻ phẩm thường dùng ngày? Tại + Các đồ dùng chất dẻo sau sao? dùng xong cần rửa lau + Nêu cách bảo quản đồ dùng chùi bảo đảm vệ sinh chất dẻo - Thi đua tiếp sức - Chén, đĩa, dao, dĩa, vỏ bọc ghế, áo - GV nhận xét, thống kết mưa, chai, lọ, đồ chơi, bàn chải, chuỗi, - GV tổ chức cho HS thi kể tên đồ hạt, nút áo, thắt lưng, bàn, ghế, túi đựng dùng làm chất dẻo Trong hàng, áo, quần, bí tất, dép, keo dán, phủ khoảng thời gian, nhóm ngồi bìa sách, dây dù, vải dù, viết tên nhiều đồ dùng chất dẻo nhóm thắng 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Em bảo quản đồ dùng chất dẻo - HS nêu gia đình ? 4.Hoạt động sáng tạo:(2 phút) - HS nghe - Học ghi nhớ - Chuẩn bị bài: Tơ sợi ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học 37 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 Khoa học TƠ SỢI I.MỤC TIÊU Kiến thức - Nhận biết số tính chất tơ sợi - Nêu số công dụng, cách bảo quản đồ dùng tơ sợi Kĩ năng: Phân biệt tơ sợi tự nhiên tơ sợi nhân tạo Thái độ: Bảo vệ môi trường * Lồng ghép GDKNS : - Kĩ quản lí thời gian trình tiến hành thí nghiệm - Kĩ bình luận cách làm kết quan sát - Kĩ giải vấn đề Năng lực: Nhận thức giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn ứng xử phù hợp với tự nhiên, người II CHUẨN BỊ Đồ dùng - Giáo viên: Hình vẽ SGK trang trang 66, tơ sợi thật - Học sinh: Sách giáo khoa, Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS trả lời câu hỏi: + Nêu tính chất, cơng dụng, cách bảo quản - HS nêu loại đồ dùng chất dẻo - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu bài- Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(27phút) * Mục tiêu: - Nhận biết số tính chất tơ sợi - Nêu số công dụng, cách bảo quản đồ dùng tơ sợi - Phân biệt tơ sợi tự nhiên tơ sợi nhân tạo * Cách tiến hành:  Hoạt động 1: Kể tên số loại tơ sợi - GV yêu cầu HS ngồi cạnh nhau, quan sát áo - Nhiều HS kể tên kể tên số loại vải dùng để may áo, quần, chăn, - GV chia nhóm yêu cầu HS thảo luận nhóm - Các nhóm quan sát, thảo luận - Đại diện nhóm trình bày câu hỏi sau: + Quan sát tranh 1, 2, SGK trang 66 cho - Lớp nhận xét, bổ sung, hồn chỉnh biết hình liên quan đến việc làm sợi +Hình1: Liên quan đến việc làm 38 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 bơng, tơ tằm, sợi đay? sợi đay +Hình2: Liên quan đến việc làm sợi bơng +Hình3: Liên quan đến việc làm sợi tơ tằm + Sợi bông, sợi đay, tơ tằm, sợi lanh, sợi gai, + Các sợi có nguồn gốc thực vật: sợi loại có nguồn gốc từ thực vật, loại có bơng, sợi đay, sợi lanh, sợi gai nguồn gốc từ động vật? + Các sợi có nguồn gốc động vật: tơ - GV nhận xét, thống kết quả: Các tằm sợi có nguồn gốc thực vật động vật gọi tơ sợi tự nhiên Ngồi có loại tơ làm từ chất dẻo loại sợi ni lông gọi tơ sợi nhân tạo  Hoạt động 2: Thực hành phân biệt tơ sợi tự nhiên tơ sợi nhân tạo - GV làm thực hành yêu cầu HS quan sát, nêu - Quan sát thí nghiệm, nêu nhận xét: nhận xét: + Đốt mẫu sợi tơ tự nhiên + Đốt mẫu sợi tơ nhân tạo -GV chốt: Tơ sợi tự nhiên: Khi cháy tạo thành tàn tro + Tơ sợi nhân tạo: Khi cháy vón cục lại  Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm sản phẩm từ tơ sợi - GV chia nhóm, u cầu nhóm đọc thơng - Các nhóm thực tin SGK để hồn thành phiếu học tập sau: - Đại diện nhóm trình bày - Lớp nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh kết quả: Loại tơ sợi Đặc điểm +Vải bơng mỏng, nhẹ 1.Tơ sợi tự nhiên dày Quần áo may - Sợi vải bơng thống mát mùa hè - Tơ tằm ấm mùa đông 2.Tơ sợi nhân tạo +Vải lụa tơ tằm thuộc hàng cao cấp, - Sợi ni lơng óng ả, nhẹ, giữ ấm trời lạnh - GV nhận xét, thống kết mát trời nóng - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung học +Vải ni-lông khô nhanh, không thấm nước, dai, bền không nhàu - HS nhắc lại nội dung học 3.Hoạt động ứng dụng( 2phút) - Em làm để bảo quản quần áo - HS nêu bền đẹp ? 4.Hoạt động sáng tạo(1phút) - Xem lại học ghi nhớ - HS nghe - Chuẩn bị: “Ôn tập kiểm tra HKI” - HS nghe thực Giáo viên: Trường Tiểu học 39 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Kĩ thuật MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA I MỤC TIÊU Kiến thức: Kể tên nêu đặc điểm chủ yếu số giống gà nuôi nhiều nước ta Kĩ năng: Biết liên hệ thực tế để kể tên nêu đặc điểm chủ yếu số giống gà ni gia đình địa phương (nếu có) Thái độ: u q vật ni, giúp gia đình chăm sóc chúng Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực thẩm mĩ, lực giao tiếp, lực hợp tác II CHUẨN BỊ Đồ dùng * Giáo viên: - SGK - Câu hỏi thảo luận - Bảng phụ * Học sinh: Sách, Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động thầy Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát Hoạt động trò - HS hát - Ni gà đem lại lợi ích ? - HS nêu - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(27 phút) * Mục tiêu: -Kể tên nêu đặc điểm chủ yếu số giống gà nuôi nhiều nước ta -Biết liên hệ thực tế để kể tên nêu đặc điểm chủ yếu số giống gà ni gia đình địa phương (nếu có) * Cách tiến hành: * Hoạt động 1: 40 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Kể tên số giống gà nuôi nhiều nước - HS theo dõi ta địa phương - GV nêu nước ta nuôi nhiều giống - HS kể tên giống gà mà gà khác Em kể tên số biết giống gà mà em biết? - HS kể tên giống gà :Gà nội, * GV kết luận hoạt động 1: Có nhiều giống gà gà nhập nội, gà lai, Gà ri,gà nuôi nhiều nước ta Có giống gà Đơng Cảo,gà mía, gà ác… gà nội gà gi , gà đông cảo, gà mía , gà ác Có Tam Hồng, gà lơ-go…… giống gà nhập nội gà tam hoàng , gà lơ go , gà rốt , Có giống gà lai gà rốt ri * Hoạt động Tìm hiểu đặc điểm số - HS nghe giống gà nuôi nhiều nước ta - HS thảo luận - GV cho HS thảo luận phiếu học tập Tên giống gà Đặc điểm hình Ưu điểm chủ yếu dạng Nhược điểm chủ yếu Gà gi Gà ác Gà Lơ -go Gà tam hoàng - GV phát phiếu cho HS thảo luận - Các nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày kết - HS nghe GV kết luận - GV nhận xét kết làm việc nhóm - GV kết luận nội dung học 3.Hoạt động ứng dụng:(2phút) - Nhà em có ni gà khơng ? Đó loại gà - HS nêu ? 4.Hoạt động sáng tạo:(1phút) - Tìm hiểu hoạt động chăn nuôi gà địa phương em ? ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI"LÒ CÒ TIẾP SỨC" I MỤC TIÊU Giáo viên: Trường Tiểu học 41 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Thực động tác TD phát triển chung (ôn TDPTC qn số động tác) - Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức" Biết cách chơi tham gia chơi II.SÂN TẬP, DỤNG CỤ Trên sân trường, vệ sinh GV chuẩn bị còi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC NỘI DUNG Định lượng I.Mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p - Chạy chậm địa hình tự nhiên theo hàng dọc 100 m - Đứng thành vòng tròn khởi động khớp 1-2p - Trò chơi"Số chẳn số lẻ" 1-2p PH/pháp hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX  II.Cơ bản: - Ôn thể dục phát triển chung Phương pháp dạy 29 30.GV ý sửa sai cho HS kĩ trước nhắc em ôn luyện cho thật tốt để sau kiểm tra - Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức" GV nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách chơi, sau phân chia theo tổ số lượng cho HS chơi 13-15p XXXXXXXX XXXXXXXX  5-7p XX XX XX XX III.Kết thúc: - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng - Trò chơi"Phản xạ nhanh" - GV HS hệ thống - GV nhận xét học, nhà ôn thể dục học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 1-2p 1-2p 1p 1p ->  ->  ->  ->   XXXXXXXX XXXXXXXX  42 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 -Thể dục BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I MỤC TIÊU - Thực động tác họccủa TD phát triển chung - Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức".YC biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ : - Trên sân trường, vệ sinh GV chuẩn bị còi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p - Chạy chậm địa hình tự nhiên theo hàng dọc 100m - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, khớp gối, 1-2p XXXXXXXX hơng 1-2p XXXXXXXX * Trò chơi" Lên bờ, xuống ao"  II.Cơ bản: - Kiểm tra thể dục phát triển chung 18-20p XXXXXXXX + Nội dung kiểm tra: Mỗi HS thực XXXXXXXX động tác thể dục học  + Phương pháp kiểm tra: GV gọi đợt 4-5 HS lên thực lần thể dục, điều khiển GV + Đánh giá: Theo mức độ thực động tác HS 2-4p X X ->  - Trò chơi “lò cò tiếp sức" X X ->  GV HS nhắc lại cách chơi, cho 1-2 tổ chơi thử X X ->  để HS nhớ lại cách chơi.Sau chơi thức có X X ->  phân thắng thua  III.Kết thúc: - GV nhận xét phần kiểm tra đánh giá xếp loại - Vể nhà ôn thể dục phát triển chung vào buổi sáng 2-3p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học 43 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 Sinh hoạt NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 16 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 17 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 17 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… 44 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 -SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: Trường Tiểu học 45 ... NĂM HỌC 2018 - 2019 52 ,5% số học sinh trường” số học sinh nữ 52 ,5% hay số học nào? sinh trường chia thành 100 phần số học sinh nữ chiếm 52 ,5 phần - Cả trường có học sinh ? - Cả trường có 800 học. .. sinh - GV ghi lên bảng: 100% : 800 học sinh 1% : học sinh? 52 ,5% : học sinh? - Coi số học sinh toàn trường 100% - 1% số học sinh toàn trường là: 1% học sinh? 800 : 100 = (học sinh) - 52 ,5 số học. .. tiền bán rau 1 25% Do đó, số phần trăm tiền lãi là: 1 25% - 100% = 25% Đáp số: a) 1 25% Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 b) 25% 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 16 giáo án lớp 5 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Tuần 16 giáo án lớp 5 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay