Phân tích thực trạng thị trường nông sản Việt Nam hiện nay và đề xuất một số biện pháp để phát triển thị trường nông sản của Việt Nam trong thời gian tới

13 22 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:22

Đề bài Phân tích thực trạng thị trường nông sản Việt Nam hiện nay và đề xuất một số biện pháp để phát triển thị trường nông sản của Việt Nam trong thời gian tới. Bài tập lớn học phần Kinh tế nông nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Thực trạng với số liệu mới và cập nhật đến 8.2018. Phân tích thực trạng thị trường nơng sản Việt Nam đề xuất số biện pháp để phát triển thị trường nông sản Việt Nam thời gian tới Lý thuyết 1.1 Bản chất thị trường nông nghiệp? Thị trường nông nghiệp nói chung hiểu tập hợp thỏa thuận, dựa vào mà chủ thể kinh tế ngồi ngành nơng nghiệp trao đổi hàng hóa nơng sản hay dịch vụ cho 1.2 Đặc điểm thị trường nông sản a Độ cận biên thị trường giá nông sản Độ cận biên thị trường giá lẻ giá nông trại chênh lệch giá bán lẻ cuối cho người tiêu dùng người nông dân nhận bán nông sản Trường hợp độ cận biên thị trường không thay đổi: độ cận biên thị trường coi cố định thời gian ngắn, hậu chuyển dịch đường cong cung cầu người sản xuất người tiêu dùng, đánh giá biến động lượng hàng, giá cả, doanh thu chi phí Trường hợp độ cận biên thị trường thay đổi: Trong thời hạn dài, có nhiều nguyên nhân làm thay đổi độ cận biên thị trường thay đổi có ảnh hưởng đến người tiêu dùng người sản xuất độ cận biên thị trường giảm chất lượng sản phẩm cũ hiệu hệ thống dây chuyền thị trường tăng lên b Sự hình thành giá theo thời vụ Ngành nông nghiệp ngành sản xuất vật chất có nhiều đặc điểm riêng, tính thời vụ cao nét đặc trưng Tính thời vụ sản xuất nông nghiệp thể rõ biến động giá thị trường theo thời vụ, đặc biệt tính khơng ổn định giá thị trường đầu Ở đây, việc phân tích thị trường nơng nghiệp tập trung vào hình thành giá thị trường theo thời gian c Tình trạng độc quyền tương đối phổ biến thị trường nông nghiệp Nền nông nghiệp vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước chịu tác động qui luật cạnh trạnh thị trường Về lý luận, có hai loại cạnh tranh thị trường nơng nghiệp, thị trường cạnh tranh hồn hảo thị trường độc quyền Về mặt thực tiễn cho thấy, thị trường có tính chất cạnh tranh, mà ngược lại nông nghiệp, độc quyền người bán độc quyền người mua nét đặc trưng thị trường nông nghiệp Cũng tương tự ngành kinh tế khác, nông nghiệp độc quyền bắt buộc phải tồn tại, chủ yếu ngành dịch vụ cho nông nghiệp nông thôn vận tải, cung cấp điện, điện thoại …, Nhà nước cho phép doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ, lĩnh vực khác, Nhà nước thường khống chế tình trạng độc quyền hai hình thức chủ yếu sau đây:  Một là, kiểm soát giá doanh nghiệp độc quyền  Hai là, đánh thuế trọn gói lợi nhuận độc quyền cao d Thị trường nông nghiệp Việt Nam trình hội nhập vào thị trường khu vực giới Môi trường thị trường mở cửa hội nhập với bên điều kiện thúc đẩy q trình hội nhập nơng nghiệp Việt Nam với giới khu vực Hiện Chính phủ ta cam kết Hiệp định Quốc tế với lộ trình xác định Có thể kể đến hiệp định Hiệp định tham gia AFTA: Tới năm 2006 thuế suất, thuế nhập tất mặt hàng không vượt 5% Trong danh mục nơng sản chưa chế biến nhạy cảm (SEL) có 51 nơng sảnthời hạn cắt giảm thuế hàng rào phi thuế chậm hơn, sau năm 2006 đến năm 2013 thuế suất toàn nông sản chưa chế biến thuộc danh mục SEL khơng q 5% tồn hàng rào phi thuế phải bãi bỏ Như vậy, từ năm 2006 nông sản chế biến tới khoảng năm 2010 nhiều nông sản chưa chế biến vào thị trường nước ta không bị cản trơ thuế hàng rào phi thuế Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ ( tháng năm 2000 ) việc doanh nghiệp Mỹ phép kinh doanh nhập phân phối số sản phẩm, có động vật sống thị trường Việt Nam Nước ta chấp thuận yêu cầu tự hoá thương mại IMF WB theo hướng bỏ hạn chế định lượng với AFTA sở qui chế tối huệ quốc vào năm 2003 Trong trình đàm phán để gia nhập WTO, nước ta phải cam kết ràng buộc thuế quan tất hàng nông sản thời điểm gia nhập, theo mức thuế xuất nhập tất hàng nông sản thấp… Cam kết chung mở cửa thị trường nông sản, giảm thuế, vấn đề liên quan đến xóa bỏ bảo hộ hàng hóa nước Trong khn khổ cam kết để hội nhập trên, nói thị trường nơng nghiệp Việt Nam q trình đổi nhiều phương diện như: cung, cầu, cạnh tranh, công cụ điều tiết v.v… cho phù hợp với thông lệ quốc tế Như , việc hội nhập hồn tồn lộ trình thời gian đòi hỏi bắt buộc đổi chế thị trường cho phát triển nông nghiệp giai đoạn 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nông sản a Cung nông sản: Khả cung nông sản thị trường phụ thuộc vào khả cung chỗ khả cung từ nơi khác đến Khả cung chỗ phụ thuộc vào hai nguồn chính: khả sản xuất nông nghiệp; khả dự trữ nơng sản từ vụ trước Hai nguồn có sẵn sàng cung ứng hay khơng lại tuỳ thuộc vào nhân tố cụ thể thân người sản xuất người dự trữ thị trường Khả sản xuất chỗ người sản xuất nông nghiệp sẵn sàng bán sản phẩm họ thị trường phụ thuộc vào số nhân tố sau đây:  Giá nơng sản hàng hóa  Giá sản phẩm cạnh tranh, sản phẩm thay  Giá sản phẩm song đôi  Giá yếu tố đầu vào  Trình độ kĩ thuật sản xuất  Các yếu tố môi trường tự nhiên  Các sách kinh tế nhà nước b Cầu nông sản : Cầu loại nông sản tiêu dùng cuối chịu ảnh hưởng yếu tố chủ yếu sau đây:  Giá sản phẩm thay  Tình hình phân phối thu nhập mức thu nhập nhóm cư dân  Thị hiếu tập quán tiêu dùng cư dân phong tục   địa phương Quy mô tốc độ tăng dân số Kỳ vọng người mua Tình trạng thực tiễn 2.1 Phân tích thị trường nơng sản Việt Nam Sau năm 1975, nước ta tiến hành chủ trương hợp tác hóa Sau kế hoạch năm lần thứ (1976-1980), suất trì trệ Từ năm 1976 đến 1980, dù sản xuất điều kiện đất nước khơng có chiến tranh, Việt Nam phải nhập 5,6 triệu lương thực, thực phẩm Trong năm tiếp theo, Việt Nam tiếp tục rơi vào cảnh thiếu lương thực Theo số liệu Tổng cục Thống kê, năm đầu thập kỷ 80 kỷ XX, Việt Nam không sản xuất đủ lương thực, phải nhập Từ năm 1981-1985, Việt Nam phải nhập triệu lương thực Từ năm 1986 nước ta đổi kinh tế, nơng nghiệp có chuyển rõ rệt Chỉ sau năm, Việt Nam xuất 1,5 triệu gạo (năm 1990) Từ đó, tình hình lương thực thực phẩm có chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu nước, có dự trữ xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân cải thiện cán cân xuất, nhập Thời đầu trình đổi mới, vấn đề lo lắng có đủ lương thực để ăn, đủ nông sản cho nhu cầu tiêu dùng nước Tốc độ tăng dân số sau tăng lên nhanh, kèm tốc độ tăng trưởng kinh tế, mức thu nhập người dân tăng nhanh, Điều khiến cấu tiêu dùng thay đổi Thị trường nông sản trở nên sôi động với đầy đủ chủng loại sản phẩm, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nước xuất Song song q trình đó, đất nước mở rộng hội nhập, nên nói, giai đoạn đầu Việt Nam cố gắng sản xuất để có nhiều nhất, nhanh rẻ Giai đoạn qua nhanh, chớp mắt Việt Nam đứng trước đòi hỏi người tiêu dùng nước phải có thực phẩm sạch, chất lượng cao, có thương hiệu, chí yếu tố văn hố đạo đức Điểm mạnh nông nghiệp Việt sản xuất hàng hữu rẻ, khối lượng nhiều, thích ứng nhanh, đa dạng với đối tượng Tuy nhiên lại yếu vệ sinh an toàn, thương hiệu, mẫu mã Các sản phẩm nông sản thị trường có chất lượng khơng đồng Do việc chạy theo lợi nhuận trước mắt, lạm dụng hóa chất, dẫn tới tình trạng an tồn vệ sinh thực phẩm tràn lan Ở Việt Nam, "Thực hành Nông nghiệp tốt" theo tiêu chuẩn GlobalGAP hay VietGAP ứng dụng vào sản xuất nông sản Ưu điểm việc sản xuất theo tiêu chuẩn tạo nguồn nơng sản an tồn, phát triển nơng nghiệp cách bền vững, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường giá bán tốt cho sản phẩm nông nghiệp thị trường nước ngồi khó tính Bên cạnh đó, nhiều hạn chế Sản xuất chưa thể nhân rộng quy mơ lớn tồn quốc Do giá cao bình thường, nên chưa chiếm cạnh tranh với nông sản sản xuất theo cách thông thường Vấn đề đầu cho sản phẩm nơng nghiệp khó khăn lớn cho sản xuất nông nghiệp Cứ năm, đến mùa vụ, người tiêu dùng quen với đợt giải cứu nơng sản từ chuối, khoai tây, hành tím, dưa chuột, chí thịt lợn Năm 2017 “khủng hoảng thừa thịt heo” Năm ghi nhận đợt giải cứu nông sản lớn như: tháng giải cứu 1000 củ cải trắng Mê Linh hàng nghìn su hào Hải Dương; tháng giải cứu 1300 dưa hấu Quảng Nam, Giá bán rẻ mạt, thương lái ép giá, nông sản sản xuất ra, đến thời điểm thu hoạch xếp la liệt, bỏ không đồng ruộng, người nông dân chán nản thua lỗ Nguyên nhân điệp khúc “được mùa, giá” nhiều mặt hàng nông sản hậu tất yếu sản xuất nông nghiệp manh mún, thiếu kế hoạch, thiếu liên kết sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm Nông dân làm theo kiểu tự phát, mạnh trồng nên thị trường tiêu thụ bấp bênh, sản xuất tìm kiếm thị trường Về người dân thiếu thơng tin thị trường, hàng hố cách kịp thời Vấn đề liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ hàng hóa nơng sản nơng dân nhiều bất cập thực tế Trong nông nghiệp, người sản xuất nông dân người buôn bán phải doanh nhân Thiếu doanh nhân sản xuất khơng có đầu tàu Thế nên hai mũi phải gắn lại với Đây thách thức lớn Ở nước ta Nông hộ - chiếm 90% lực lượng sản xuất nông nghiệp (theo Forbes Việt Nam 4/2018) có chưa tới 1% doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp Sự liên kết “4 nhà” chưa có tiếng nói chung; điều dễ nhận thấy là: có hợp đồng ký kết nông dân với doanh nghiệp việc sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp hợp đồng thường bị phá vỡ thị trườngbiến động bất lợi cho hai phía (Đơn cử vụ sản xuất bí đao xã Đá Bạc) Đa số doanh nghiệp ngần ngại đầu tư vào nơng nghiệp rủi ro cao Do chưa thể đảm bảo vấn đề đầu cho nông sản nước nhà Mặt khác, dù muốn, doanh nghiệp chế biến bao tiêu sản phẩm khó ký hợp đồng liên kết với hàng chục hộ nông dân với quy mơ sản xuất nhỏ lẻ, trình độ canh tác khác Địa phương doanh nghiệp chưa thấy rõ tầm quan trọng việc xây dựng thương hiệu sản phẩm Thị trường nơng sản nước ta tồn tình trạng độc quyền Các doanh nghiệp nhà nước thống lĩnh nguồn cung yếu tố đầu vào, chế biến sau thu hoạch tiếp thị sản phẩm Doanh nghiệp nhà nước độc quyền bán buôn, đồng nghĩa với việc phần lớn giá sản phẩm đầu thuộc chủ thể trung gian hiệu Điều làm giảm thu nhập người nông dân giảm động đầu tư Mặc dù coi “cường quốc” xuất nơng sản, song có đến 90% nơng sản Việt Nam xuất dạng thô với hàm lượng chế biến hạn chế, chất lượng giá trị xuất thấp sản phẩm loại nhiều nước khác Một nguyên nhân khiến thu nhập nơng dân thấp, nơng sản sức cạnh tranh… cơng nghệ bảo quản sau thu hoạch Việt Nam hạn chế Theo thông tin từ Cục Trồng trọt, tỷ lệ chế biến rau thấp, rau củ tươi chủ yếu tiêu thụ nội địa Bởi áp lực tiêu thụ nước lớn Bên cạnh đó, có thực tế khách quan có đến 65% giá trị xuất rau nằm thị trường Trung Quốc Với vị trí địa lý thuận lợi, vận chuyển qua đường biên giới cần 3-5 ngày để giao hàng nên doanh nghiệp trọng đến việc đầu tư công nghệ bảo quản sau thu hoạch Đây lý khiến xuất rau thị trường khó tính có nhiều cải thiện, song hạn chế Nông sản sản xuất nhiều đa dạng, nước xuẩu nông sản nông sản Việt lại thua đau đớn sân nhà Chỉ tháng năm 2017 người dân chi tỷ USD để nhập rau từ nước Tại hệ thống phân phối đại siêu thị Emart, Lotte Mart, Vinmart, Big C… có bán sản phẩm nông nghiệp ngoại nhập, giá thành thường cao so với nông sản nước, tỷ trọng tùy thuộc vào đặc điểm loại siêu thị Với siêu thị doanh nghiệp nước ngoài, tỷ trọng sản phẩm hàng ngoại chiếm nhiều so với siêu thị nước Riêng nhóm hàng trái tươi, hàng nhập khẩu, phần lớn ổi (Đài Loan); chơm chơm, xồi, măng cụt (Thái Lan), sầu riêng (Malaysia, Thái Lan), lựu (Ai Cập), lê (Hàn Quốc), chà là, cherry (Mỹ)… Việt Nam nước có thị trường nông sản đa dạng phong phú chủng loại nước xuất nông sản Đồng thời, Việt Nam tồn nghịch lý Là nước xuất cà phê chất lượng hạt cà phê hàng đầu giới chưa có thương hiệu cà phê quốc gia, người dân nước phải uống cà phê trộn pin đèn, trộn bột ngô,… nhập cà phê thành phẩm Là quốc gia xuất gạo số giới khơng chiều lòng người tiêu dùng nước mà người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn gạo Thái, gạo Nhật… Trong bối cảnh hội nhập nay, Việt Nam tham gia ký kết 16 Hiệp định thương mại tự hệ (FTA) Việt Nam đã, hội nhập sâu vào kinh tế giới Trong trình hội nhập, việc xóa bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan tất yếu khách quan Điều tạo thêm nhiều hội cho ngành nông nghiệp, chịu sức ép cạnh tranh ngày lớn thị trường ngồi nước Nơng sản nước dần bảo hộ, cạnh tranh thị trường nơng sản khốc liệt Còn thị trường quốc tế, Việt Nam có nguy tính cạnh tranh mình, thị trường tương lai đáp ứng quy chuẩn an toàn thực phẩm thị trường nhập Hiện nhiều dẫn địa lý loại nông sản Việt Nam tiếng khắp giới cà phê Buôn Ma Thuột, nước mắm Phú Quốc, long Bình Thuận… Việt Nam có gần 1.000 loại nơng sản đặc sản phát triển thành dẫn địa lý Tuy nhiên, có 30 sản phẩm nơng sản đăng ký bảo hộ dẫn địa lý nước, nói nước ngồi đếm đầu ngón tay Đáng tiếc thực tế 90% lượng hàng nông sản Việt Nam xuất phải mang thương hiệu nước khác Có đến 50% dẫn địa lý nơng sản Việt Nam khơng có người quản lý, khai thác Chẳng hạn dẫn địa lý quế Hưng Yên Nhà nước ủy quyền, giao cho Hiệp hội Ngành nghề quế địa phương quản lý hiệp hội họp lần vào ngày thành lập từ năm 2011 đến Hay trà Mộc Châu có hiệp hội quản lý khơng khai thác hiệu dẫn địa lý 10 thành viên nhà chế biến, khơng có nơng dân tham gia Những sản phẩm bảo hộ dẫn địa lý thường biết đến thương hiệu tiếng giá trị kinh tế mang lại cao sản phẩm loại thông thường Khi tham gia FTA có nghĩa thuế giảm 0, lợi thuộc hàng hóa có giá rẻ có thương hiệu Nếu có nhiều nông sản bảo hộ dẫn địa lý nâng giá trị kinh tế vừa tăng sức cạnh tranh so với sản phẩm loại nước xuất khác Dư luận nhớ kẹo dừa Bến Tre bị làm giả, nhái Trung Quốc, doanh nghiệp trải qua chục năm nộp đơn kiện lấy lại thương hiệu Hay cà phê Trung Nguyên đăng ký dẫn địa lý Trung Quốc,… Do không ý đến việc bảo hộ dẫn địa lý nhiều đặc sản nước ta biến Trong cạnh tranh thương mại, đảm bảo an toàn thực phẩm nay, dẫn địa lý có ý nghĩa sống nơng sản nói riêng sản phẩm khác nói chung Chả mực Hạ Long cam Cao Phong sau có dẫn địa lý lượng tiêu thụ tăng lên đáng kể giá bán tăng từ 15% đến 30% Tuy có nhiều lợi ích vậy, vấn đề dẫn địa lý bị bỏ ngỏ Nguyên nhân nhận thức chưa đắn, chi phí trì cao để phục vụ cho chuẩn hóa sản phẩm, đảm bảo sản phẩm chất lượng cao Thời gian gần đây, chiến tranh thương mại Mĩ Trung Quốc nổ Cả hai bạn hàng, đối tác lớn Việt Nam Do chiến ảnh hưởng tới thị trường nông sản Việt Nam hàng hóa xuất bị giảm thuế cao, Trung Quốc giảm nhập Điều ảnh hưởng tới nông sản Việt Nam nay, Trung Quốc thị trường tiêu thụ lớn hầu hết sản phẩm trái cây, lúa gạo, thủy sản… Với nguồn cung lớn, giá rẻ, mẫu mã bắt mắt, rau Trung Quốc tiếp tục gây áp lực cạnh tranh lớn nơng sản Việt Nam Đó chưa kể, trái từ Mỹ tràn vào Việt Nam nhiều sau bị thị trường Trung Quốc đánh thuế cao Có thể thấy, chiến tranh thương mại khiến nhiều mặt hàng nông sản Mỹ Trung Quốc tìm kiếm thị trường tràn vào Việt Nam tạo áp lực cạnh tranh cho sản phẩn nông sản nội địa Thịt Mỹ nhập vào Việt Nam tăng gần 50% nửa đầu năm 2018, Hiện nay, giá thịt heo qua giết mổ nhập vào nước ta 1.500 USD/tấn, tương đương khoảng 1,5 USD/kg, tức gần 35.000 đồng/kg Trong đó, sau đợt giải cứu thịt heo kỉ lục vào tháng 8/2017, tháng 8/2018 giá thịt heo nước mức 48.000 – 53.000 đồng/kg, mức giá cao nhiều năm qua Chính sách thuế quan rào cản cho nông sản xuất Việt Nam vào thị trường Thị trường nông sản Việt Nam tới có nhiều biến động Biện pháp để phát triển thị trường nông sản Việt Nam thời điểm Thị trường nông sản Việt Nam tiềm nhiều hội phát triển hội nhập bên cạnh tồn hạn chế Vai trò nhà nước việc phát triển thị trường quan trọng Nhà nước cần có sách, giải pháp để phát triển thị trường nơng sản hơn, cụ thể:  Chính sách đầu tư, hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp phải triệt để gắn với qui hoạch phát triển nông nghiệp Nếu người nông dân sản xuất theo kiểu phong trào, tự phát, không tuân thủ theo qui hoạch Nhà nước khơng hưởng sách đầu tư, hỗ trợ Nhà nước  Cần có sách thích hợp để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp  Đối với khoa học kĩ thuật, cần đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất cho doanh nghiệp nông dân để nâng cao chất lượng giá trị nông sản  Quyền sở hữu dẫn địa lý Việt Nam thuộc Nhà nước Việt Nam, tài sản quốc gia dẫn địa lý, việc đăng ký bảo hộ dẫn địa lý thị trường nước cần nhận quan tâm mức  Phá bỏ độc quyền thị trường nông sản Tạo môi trường cạnh tranh hiệu cho doanh nghiệp nước  Nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường, hỗ trợ nơng dân q trình sản xuấtThực định điều tiết giá nông nghiệp cách linh hoạt phù hợp  Thực tốt chiến lược hội nhập vào thị trường nơng nghiệp giới Về phía người nơng dân cần có chủ động, nắm bắt thơng tin, bắt kịp xu hướng thị trường để có phương án sản xuất Thực việc sản xuất nơng nghiệp sạch, hình thành chuẩn mực sản xuất nông nghiệp,… Các doanh nghiệp nên tham gia vào thị trường nông sản, nhằm bao tiêu đầu nơng sản, kích thích phát triển thị trường Địa phương doanh nghiệp cần thấy rõ tầm quan trọng việc xây dựng thương hiệu sản phẩm chung tay xây dựng ... vào thị trường Thị trường nông sản Việt Nam tới có nhiều biến động Biện pháp để phát triển thị trường nông sản Việt Nam thời điểm Thị trường nông sản Việt Nam tiềm nhiều hội phát triển hội nhập... đối tác lớn Việt Nam Do chiến ảnh hưởng tới thị trường nông sản Việt Nam hàng hóa xuất bị giảm thuế cao, Trung Quốc giảm nhập Điều ảnh hưởng tới nông sản Việt Nam nay, Trung Quốc thị trường tiêu... lộ trình thời gian đòi hỏi bắt buộc đổi chế thị trường cho phát triển nông nghiệp giai đoạn 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nông sản a Cung nông sản: Khả cung nông sản thị trường phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng thị trường nông sản Việt Nam hiện nay và đề xuất một số biện pháp để phát triển thị trường nông sản của Việt Nam trong thời gian tới, Phân tích thực trạng thị trường nông sản Việt Nam hiện nay và đề xuất một số biện pháp để phát triển thị trường nông sản của Việt Nam trong thời gian tới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay