tiểu luận công tác xã hội với người khuyết tật

22 10 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:05

A. PHẦN MỞ ĐẦUI. Lý do chọn đề tài Theo thống kê của tổng cục điều tra Dân số và Nhà ở thì trong số 78,5 triệu người Việt Nam từ 5 tuổi trở lên ( số liệu thống kê năm 2009) có 6,1 triệu người , tương ứng với 7,8% dân số từ 5 tuổi trở lên là người khuyết tật. Trong đó có khoảng 385 nghìn người khuyết tật nặng. Số lượng này tuy thấp hơn nhưng cũng rất gần với con số thống kê về số người khuyết tật nặng được nhận trợ cấp thường xuyên từ Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội. Có thể thấy một cách rõ rệt : Người khuyết tật là một bộ phận không nhỏ cần nhiều sự quan tâm từ cả xã hội. Người khuyết tật luôn là mối quan tâm của cộng đồng Quốc tế và của Đảng, Nhà nước Việt nam. Suốt mấy thập kỷ qua xã hội đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, thái độ và hành động vì người khuyết tật. Người khuyết tật không còn bị coi là gánh nặng của xã hội. Mọi vấn đề có liên quan đến người khuyết tật đang được xem xét dưới góc độ quyền con người( Trên hết là các quyền bình đẳng, quyền được sống một cuộc sống đầy đủ và được tôn trọng phẩm giá). Người khuyết tật cũng mong muốn được tham gia đóng góp cho sự phát triển xã hội trong khả năng vốn có của mình. Tham gia ký kết Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật, cùng với quá trình đổi mới kinh tế, Việt nam đã ban hành nhiều chính sách, chương trình trợ giúp người khuyết tật và gia đình người khuyết tật nhằm tạo mọi cơ hội cho người khuyết tật tham gia, hoà nhập vào cộng đồng và có thêm cơ hội phát triển khả năng của bản thân. Tuy vậy, người khuyết tật ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn và bất bình đẳng trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những khó khăn mà họ phải đối mặt chính là sự phân biệt đối xử. Sự phân biệt đối xử đối với người khuyết tật ở nước ta vẫn còn tồn tại ở nhiều phương diện trong cuộc sống như : trong học tập, việc làm, trong tiếp cận với các dịch vụ công cộng … Vẫn còn nhiều người khuyết tật chưa được tạo điều kiện để học văn hóa, học nghề. Các công trình công chưa được xây dựng không phù hợp , thiếu đường đi cho xe lăn. Trong tình yêu và hôn nhân, người khuyết tật vẫn còn bị kỳ thị và phân biệt đối xử. MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài B PHẦN NỘI DUNG I, CƠ SỞ LÝ LUẬN 1, Khái niệm người khuyết tật .3 2, Công tác hội với người khuyết tật 3, Phân loại khuyết tật: 4, Các nguyên nhân dẫn đến khuyết tật: 4.1 Nguyên nhân di truyền 4.2 Tổn thương não hệ thần kinh thời kỳ trước, sau sinh 4.3 Nguyên nhân gây khuyết tật tai nạn 4.4 Nguyên nhân lão hoá tuổi cao Thực trạng NKT 5.1: Tình hình khuyết tật giới 5.2: Tình hình NKT Việt Nam II CƠ SỞ THỰC TIỄN .8 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế- hội tinh Hòa Bình .8 Trung tâm CTXH tỉnh Hòa Bình .9 2.1: Sự hình thành phát triển trung tâm CTXH tỉnh Hòa Bình 2.2: Cơ cấu tổ chức 2.3: Chức năng, nhiệm vụ Các hoạt động can thiệp hỗ trợ NKT tỉnh Hòa Bình 10 3.1: Khái quát NKT tỉnh Hòa Bình 10 3.2: Can thiệp hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm 11 3.3: Can thiệp hỗ trợ vui chơi giải trí .12 3.4 Các hoạt động can thiệp trợ giúp y tế chăm sóc sức khỏe 13 3.5: Các hoạt động can thiệp hỗ trợ khác 14 3.6 Đánh gái hoạt động trợ giúp trung tâm CTXH tỉnh Hòa Bình 14 C.PHẦN KẾT LUẬN 16 I KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 16 1.Kết luận 16 2.Kiến nghị 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 DANH MỤC VIẾT TẮT CTXH NKT ĐBSCL NVCTXH Công tác hội Người khuyết tật Đồng sông Cửu Long Nhân viên công tác hội A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Theo thống kê tổng cục điều tra Dân số Nhà số 78,5 triệu người Việt Nam từ tuổi trở lên ( số liệu thống kê năm 2009) có 6,1 triệu người , tương ứng với 7,8% dân số từ tuổi trở lên người khuyết tật Trong có khoảng 385 nghìn người khuyết tật nặng Số lượng thấp gần với số thống kê số người khuyết tật nặng nhận trợ cấp thường xuyên từ Bộ Lao Động, Thương binh hội Có thể thấy cách rõ rệt : Người khuyết tật phận không nhỏ cần nhiều quan tâm từ hội Người khuyết tật mối quan tâm cộng đồng Quốc tế Đảng, Nhà nước Việt nam Suốt thập kỷ qua hội có chuyển biến tích cực nhận thức, thái độ hành động người khuyết tật Người khuyết tật khơng bị coi gánh nặng hội Mọi vấn đề có liên quan đến người khuyết tật xem xét góc độ quyền người( Trên hết quyền bình đẳng, quyền sống sống đầy đủ tôn trọng phẩm giá) Người khuyết tật mong muốn tham gia đóng góp cho phát triển hội khả vốn có Tham gia ký kết Công ước Quốc tế quyền người khuyết tật, với trình đổi kinh tế, Việt nam ban hành nhiều sách, chương trình trợ giúp người khuyết tật gia đình người khuyết tật nhằm tạo hội cho người khuyết tật tham gia, hồ nhập vào cộng đồng có thêm hội phát triển khả thân Tuy vậy, người khuyết tật nước ta gặp nhiều khó khăn bất bình đẳng sống hàng ngày Một khó khăn mà họ phải đối mặt phân biệt đối xử Sự phân biệt đối xử người khuyết tật nước ta tồn nhiều phương diện sống : học tập, việc làm, tiếp cận với dịch vụ cơng cộng … Vẫn nhiều người khuyết tật chưa tạo điều kiện để học văn hóa, học nghề Các cơng trình cơng chưa xây dựng không phù hợp , thiếu đường cho xe lăn Trong tình u nhân, người khuyết tật bị kỳ thị phân biệt đối xử Xuất phát từ khó khăn mà người khuyết tật gặp phải đòi hỏi tồn thể cộng động cần phải chung tay góp sức giúp đỡ họ, hỗ trợ họ vất chất lẫn tinh thần, giúp họ bỏ qua mặc cảm, hòa nhập với hội, tự xây dựng, phát triển sống Vì mục đích nhân văn mà có nhiều văn pháp luật, đạo luật Nhà nước ban hành đề bảo vệ người khuyết tật; trung tâm hỗ trợ, phục hồi chức cho người khuyết tật xây dựng trở thành địa tin cậy họ Có nhiều trung tâm tổ chức hoạt động, dịch vụ hỗ trợ đa dạng cho người khuyết tật hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ sức khỏe, thể chất…Vậy tiểu luận tìm hiểu hoạt động can thiệp trợ giúp NKT địa phương cụ thể, tỉnh Hòa Bình B PHẦN NỘI DUNG I, CƠ SỞ LÝ LUẬN 1, Khái niệm người khuyết tật Khuyết tật thiếu hụt khả thực hoạt động sống phạm vi xem bình thường người Khuyết tật làm sút làm hạn chế khả thực chức cá nhân bình thường theo mức yêu cầu thần kinh thể chất “Người khuyết tật người khơng bình thường sức khỏe di chứng bệnh tật làm hủy hoại, rối loạn chức thể, hậu chấn thương dẫn đến khó khăn đời sống cần hội quan tâm giúp đỡ, bảo vệ” ( Theo T.S Lê Văn Phú) - Còn theo tổ chức y tế giới WTO, từ kinh nghiệm lĩnh vực y tế, có định nghĩa khuyết tật sau: + Khuyết tật hạn chế thiếu khả nào, để thực hoạt động theo cung cách phạm vi coi bình thường người 2, Công tác hội với người khuyết tật Công tác hội với người khuyết tật sử dụng kỹ chuyên nghiệp nhằm giúp đỡ người khuyết tật thực chức hội cách hiệu để lấy lại niềm tin vào sống, tìm cho họ sống giản dị bình thường bao người khác, tránh khỏi mặc cảm, tự ti tin tưởng vào thân họ Đồng thời cầu nối người khuyết tật với nguồn lực hỗ trợ bên để giúp họ có thêm sức mạnh điều kiện để bắt đầu sống 3, Phân loại khuyết tật: + Khuyết tật vận động: (khoèo, cụt, liệt tứ chi, tê liệt thần kinh, vận động khó khăn…) người có tổn thất chức vận động làm cản trở đến việc di chuyển, sinh hoạt học tập + Khuyết tật thị giác - khiếm thị: gồm người bị khiếm khuyết thị giác, có phương tiện trợ giúp gặp khó khăn hoạt động cần sử dụng mắt + Khuyết tật thính giác – người khiếm thính: người bị suy giảm sức nghe mức độ khác dẫn tới khó khăn ngơn ngữ, hạn chế giao tiếp làm ảnh hưởng đến trình nhận thức chức tâm lý khác họ + Khuyết tật ngôn ngữ: người có phát triển lệch lạc ngơn ngữ biểu như: Nói ngọng, nói lắp, nói khơng rõ, khơng nói (câm, điếc) mà khơng kèm theo dạng khó khăn, khuyết tật khác bại não, đao, khuyết tật trí tuệ…Nghĩa họ có tật ngơn ngữ mà khơng có tật khác + Khuyết tật trí tuệ: người có: • Chức hoạt động trí tuệ mức trung bình cách đáng kể (IQ 45 tuổi) - Sang chấn tâm lý b) Tổn thương não, hệ thần kinh sinh - Đẻ non, đẻ khó - Đẻ ngơi ngược, trẻ bị ngạt sinh - Sự bất thường thai nhi( cuống rốn, thai) - Thời gian sinh kéo dài - Biến chứng sinh tiêm chủng, thuốc, can thiệp không kịp thời c) Tổn thương sau sinh - Do mắc bệnh viêm não, u não - Do tiêm chủng có sai sót - Do ngược đãi, đối xử tàn tệ - Tai nạn q trình chăm sóc trẻ bị bỏng, bị ngã cầu thang,uống nhầm thuốc… - Do suy dinh dưỡng 4.3 Nguyên nhân gây khuyết tật tai nạn - Tai nạn chiến tranh( Trong tương lai nguyên nhân có xu hướng giảm), chủ yếu khuyết tật hậu bom mìn, chất độc điơxin - Tai nạn giao thơng, ngun nhân có xu hướng gia tăng - Tai nạn lao động 4.4 Nguyên nhân lão hố tuổi cao - Mù, lồ suy giảm thị lực, đục thuỷ tinh thể - Điếc suy giảm chức nghe - Teo não, thoái hoá não, tổn thương não tai biến, bệnh tật - Bệnh xương , khớp, dẫn đến suy giảm chức vận động - Bệnh sa sút trí tuệ(Alzheimer) Thực trạng NKT 5.1: Tình hình khuyết tật giới - Qua khảo sát 100 quốc gia tình hình khuyết tật, tổ chức y tế giới WHO rằng, khuyết tật trải nghiệm phổ biến ảnh hưởng lớn đến đời sống cá nhân gia đinh NKT, mà tác động đến cộng đồng hội - Khảo sát y tế giới năm 2002-2004 WHO ước tính 110trieu người (2,2%) có khó khăn đáng kể hoạt động Trong đó, Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật tồn cầu ước tính 190trieu người (3,8%) có `` khuyết tật nặng `` tương đương với tình trạng khuyết tât liệt tứ chi, trầm cảm nặng thị lực Theo thống kê WHO năm 2007, giới có khoảng 10% NKT tương đương với 650trieu người Hơn tỉ người, kể trẻ em ước tính sống với NKT - Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu gây 2004 WHO rằng, số trẻ từ 0-14 tuổi trải qua khuyết tật trung bình khuyết tật nặng 93 triệu trẻ ( 5.1%) 13 triệu trẻ gặp khó khăn nghiêm trọng Dữ liệu điều tra từ quốc gia khảo sát cho rằng: Trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em hộ gia đình nghèo, trẻ bị phân biệt đối xử hạn chế tiếp cận dịch vụ hội , trẻ bị thiếu cân chậm phát triển, trẻ bị bạo lực gia đình có khả bị khuyết tật so với trẻ khác 5.2: Tình hình NKT Việt Nam - Ở Việt Nam, theo số liệu khảo sát năm 2005, nước có khoảng 5,3 triệu NKT, chiếm khoảng 6,34% dân số , có 1,1 triệu người bị khuyết tật nặng, chiếm 21,5% tổng số NKT Bao gồm: 29,41% NKT vận động, 16,83% NKT thần kinh, 13,84% NKT thị giác, 9,32% NKT thính giác, 7,08% NKT ngơn ngữ 17% dạng tật khác - Tỷ lệ nam NKT cao so với nữ nguyên nhân hậu chiến tranh, tai nạ lao động, tai nạn giao thơng, tai nạn thương tích NKT Việt Nam đươc phân bố vùng lãnh thổ sau: + Vùng Tây Bắc : 157.369 người + Vùng Đông Bắc: 678.345 người + Vùng Đồng Sông Hồng: 980.118 người + Vùng Bắc Trung Bộ: 658.254 người + Vùng Duyên hải miền Trung: 749.489 người + Vùng Tây Nguyên: 158.506 người + Vùng Đông Nam Bộ: 866.516 người + Vùng ĐBSCL : 1.018.341 người - Có thể thấy với phân bố trên, việc tiếp cận sách, dịch vụ hỗ trợ NKT nhóm đối tượng khó khăn chủ yếu họ tập trung vùng nơng thơn, vùng sâu vùng xa - Trong loại khuyết tật chiếm tỉ lệ cao khuyết tật vận động khuyết tật liên quan đến thần kinh trí tuệ, tiếp đến khuyết tật thị giác, lại dạng khuyết tật khác mức 10% so với tổng số NKT Sự phân loại có ý nghĩa quan trọng việc việc định hướng hoạt động trơ giúp NKT hòa nhập với cộng đồng phát triển phù hợp với nhu cầu thiết yếu NKT - Dự báo nhiều năm tới số lượng NKT Việt Nam chưa giảm tác động ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng chất độc hóa học Mỹ sử dụng chiến tranh Việt Nam, tai nạ giao thông, tai nạn lao động hậu thiên tai II CƠ SỞ THỰC TIỄN Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế- hội tinh Hòa Bình - Về đặc điểm tự nhiên: Là tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, cách Hà Nội khoảng 76 km phía Tây Ranh giới thành phố Hòa Bình, phía Bắc giáp huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), phía Đơng giáp huyện Kỳ Sơn Kim Bơi, phía Nam giáp huyện Cao Phong, phía Tây giáp huyện Đà Bắc Tổng diện tích tự nhiên thành phố 14.784 (chiếm 2,9% diện tích tồn tỉnh), dân số trung bình 96.667 người (chiếm 10,2% dân số toàn tỉnh), mật độ dân số 608 người/km2 Thành phố Hồ Bình có địa hình núi chiếm ưu (chiếm 75% diện tích tự nhiên), phân bố bao quanh ôm trọn khu vực trung tâm Phần chuyển tiếp kiểu địa hình đồi, có độ cao trung bình 100 - 150 m Tiếp đến phần trung tâm thành phố, có địa hình tương đối phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng phát triển đô thị - Về kinh tế: Cùng với nét văn hóa đặc sắc, thành phố Hòa Bình biết đến thành phố trẻ, động, với tiềm lớn phát triển kinh tế thành phố Hòa Bình có chiến lược lâu dài thu hút đầu tư, phát triển kinh tế Hiện thành phố Hòa Bình có 700 doanh nghiệp 1.800 hộ kinh doanh cá thể, 11 hợp tác hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu lĩnh vực - Về văn hóa – hội: Ở thành phố Hòa Bình phổ biến nhiều phong trào bình đẳng hội Cá băng rơn tun truyền dịch bênh, nét văn hóa, truyền thống tỉnh nhà đông đảo người dân quan tâm Các hình thức tun truyền, thơng báo ngày đa dạng từ phát tờ rơi, băng rôn, thi hay hội diễn,… Trung tâm CTXH tỉnh Hòa Bình 2.1: Sự hình thành phát triển trung tâm CTXH tỉnh Hòa Bình Trung tâm CTXH tình Hồ Bình có địa Khu 3, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình Trước đây, có tên Trung tâm Bảo trợ hội tỉnh Hòa Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2013 trung tâm đổi tên thành Trung tâm Công tác hội tỉnh Hòa Bình thuộc Sở Lao động - Thương binh hội Hiện nay, Trung tâm Công tác hội nhận ni 136 đối tượng, có 61 người tâm thần, 16 người tàn tật, 36 trẻ em mồ cơi, 15 người cao tuổi, lại đối tượng lang thang, nhỡ khác 2.2: Cơ cấu tổ chức - Gồm giám đốc, phó giám đốc, phòng ban là: + Phòng tư vấn chăm sóc đối tượng + Phòng CTXH đào tạo + Phòng tổ chức hành + Phòng y tế phục hồi chức + Khoa quản lý tâm thần 2.3: Chức năng, nhiệm vụ - Tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS diện không nơi nương tựa; nuôi giữ người tâm thần, lang thang địa bàn tỉnh - Tổ chức triển khai thực hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn thực dịch vụ chăm sóc ban đầu, phòng trị liệu rối nhiễu tâm trí, trợ giúp, phục hồi chức năng, cung cấp dịch vụ công tác hội cho đối tượng bảo trợ hội đối tượng có vấn đề hội cộng đồng - Cung cấp dịch vụ khẩn cấp cho nhóm đối tượng (trong lĩnh vực bảo trợ hội với người khuyết tật, người cao tuổi, người dễ bị tổn thương…), dịch vụ giáo dục – hội nâng cao lực; dịch vụ chăm sóc, ni dưỡng ngắn hạn, dài hạn trường hợp sinh sống gia đình, cộng đồng Quản lý đối tượng cung cấp dịch vụ công tác hội; phát triển cộng đồng; tổ chức hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức - Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý phục hồi thể chất cho đối tượng Thực biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hồn cảnh khó khăn bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi; hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng - Tư vấn, trợ giúp đối tượng thụ hưởng sách trợ giúp hội; phối hợp với quan chức năng, sở cung cấp dịch vụ công tác hội phù hợp để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, xếp hình thức chăm sóc phù hợp - Xây dựng kế hoạch can thiệp trợ giúp đối tượng, giám sát rà soát lại hoạt động can thiệp, trợ giúp điều chỉnh kế hoạch Các hoạt động can thiệp hỗ trợ NKT tỉnh Hòa Bình 3.1: Khái qt NKT tỉnh Hòa Bình - Theo thống kê, tồn tỉnh có 22.038 người khuyết tật, chiếm 3% dân số tỉnh, với dạng tật như: + Khuyết tật vận động, nghe nói, nhìn + khuyết tật trí tuệ, thần kinh, tâm thần - Trong đó, người khuyết tật khơng có khả lao động 6.123 người, chiếm 27,7% Phần lớn người khuyết tật địa bàn tỉnh thuộc hộ nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn 10 3.2: Can thiệp hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm Ngày 29/5/2018, Trung tâm Công tác hội tỉnh Hòa Bình tổ chức Khai giảng lớp Học nghề Mây tre đan cho 20 học viên Người khuyết tật nuôi dưỡng Trung tâm Đây lớp dạy nghề tổ chức Trung tâm Công tác hội dành cho người khuyết tật Với hoạt động dạy nghề nhằm trang bị kỹ việc đào tạo nghề mây tre đan cho người khuyết tật Sau khóa đào tạo tháng, học viên sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ mây tre đan truyền thống địa phương có chất lượng tốt, phong phú mẫu mã, chủng loại đáp ứng nhu cầu thị trường Với kiến thức kỹ đào tạo sau khóa học giúp cho học viên sau tái hòa nhập cộng đồng có thêm hội tìm việc làm phù hợp, sớm ổn định sống có thu nhập ổn định - Ngồi ra, tỉnh Hòa Bình người khuyết tật ln cấp quyền quan tâm, có Trung tâm Dạy nghề tư thục Long Thành (Trung tâm) tổ chức hoạt động hội nhân đạo mang tính nhân văn sâu sắc + Là sở dạy nghề tư thục thành lập tỉnh Hòa Bình, hoạt động lĩnh vực dạy nghề may, mộc, mây tre đan, chổi chít Trung tâm đạt thành đáng khích lệ lĩnh vực dạy nghề cho người khuyết tật, va người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Trải qua 13 năm 11 hoạt động, gặp nhiều khó khăn sở vật chất, trang thiết bị dạy học, lòng nhiệt huyết tâm vượt khó khăn, cán thầy trò Trung tâm ni dạy đào tạo gần 2.700 học viên, có 850 học viên người khuyết tật, người bị nhiễm chất độc da cam Hiện tại, Trung tâm ổn định tổ chức sản xuất với số lao động người khuyết tật người nghèo làm việc 35 học viên Mọi người Trung tâm chăm lo ổn định sống, với mức thu nhập hàng tháng từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng/tháng Trong đó, nhiều người có nghề, có việc làm ổn định doanh nghiệp tỉnh + Từ năm 2009 đến năm 2014, Trung tâm tổ chức dạy nghề mây tre đan xã, bản, năm mở 03 – 04 lớp, lớp khoảng 25 – 32 người Hiện lớp học may, đa số em tàn tật biết chăm sóc lẫn coi Trung tâm ngơi nhà chung Các em chăm làm việc, có nhiều em tiết kiệm tiền gửi cho gia đình Bên cạnh việc đào tạo nghề, Trung tâm Long Thành thường xuyên tổ chức phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức ngày lễ kỷ niệm, rằm trung thu hàng năm để học viên giao lưu, học hỏi; trao tặng q, hỗ trợ cho em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn… 3.3: Can thiệp hỗ trợ vui chơi giải trí Ngồi hoạt động can thiệp hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm, trung tâm CTXH tỉnh Hòa Bình tổ chức hoạt động giải trí, giao lưu văn nghệ cho người khuyết tật: + Nhân dịp kỷ niệm 38 năm người khuyết tật Việt Nam, trung tâm tổ chức giao lưu văn nghệ thể thao dành cho người khuyết tật 12 Hoạt động mang lại nhiều ý nghĩa, giúp người khuyết tật vui vẻ hơn, lạc quan hơn, gặp nhiều người, giao lưu chia sẻ giúp sống họ thêm vui tươi có ý nghĩa 3.4 Các hoạt động can thiệp trợ giúp y tế chăm sóc sức khỏe - Với 15 cán bộ, viên chức làm công tác y tế, với phương châm "lương y từ mẫu”, đối tượng bảo trợ hội quan tâm, chăm sóc chu đáo Trung tâm CTXH tỉnh tham mưu, đề xuất thực quy chế phối hợp liên Sở LĐ-TB&XH - Y tế chăm sóc sức khỏe đối tượng bảo trợ hội địa bàn tỉnh - Đặc biệt, Trung tâm CTXH tỉnh nuôi dưỡng 108 người khuyết tật thần kinh tâm thần nặng (chiếm 2/3 đối tượng quản lý) Cùng với điều trị bệnh, Trung tâm đẩy mạnh công tác trị liệu, liệu pháp tâm lý, lao động trị liệu - Ngoài ra, trung tâm phối hợp với tổ chức y tế, ban ngành đoàn thể địa bàn tỉnh, tuyên truyền, vận động, kêu gọi tổ chức, cá nhân ủng hộ đóng góp quỹ hội để thăm tặng, trợ giúp người khuyết tật dạng nhẹ phẫu thuật điều trị phục hồi chức năng, phẫu thuật chỉnh hình hay trao 13 tặng xe đạp, xe lăn, xe đẩy 3.5: Các hoạt động can thiệp hỗ trợ khác - Năm 2017, dự án triển khai trao 62 bò giúp gia đình có hội viên khuyết tật tăng thêm thu nhập - Với mong muốn dịch vụ công tác hội, trợ giúp hội cung cấp tới cộng đồng, Trung tâm cử cán đến xã, phường, thị trấn khảo sát, nắm bắt tư vấn, trợ giúp, cung cấp dịch vụ cho đối tượng có nhu cầu có người khuyết tật Các phong trào tổ chức đoàn thể phát triển mạnh - Bên cạnh đó, hàng năm trung tâm CTXH tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ NTT&TMC, Sở LĐ,TB&XH, Hội Chữ thập đỏ thường xuyên tuyên truyền vận động cộng đồng trợ giúp người tàn tật như: xây dựng, nâng cấp nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh miễn phí hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với người khuyết tật - Trung tâm CTXH tình phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững tiếp nhận, xây dựng kế hoạch hoạt động tình nguyện cho 15 tình nguyện viên quốc tế đến hỗ trợ chăm sóc, phục hồi chức cho đối tượng khuyết tật Với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn”, nâng bước người yếu thế, tháng 3, tháng 5/2018, Trung tâm tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho gia đình sách, người cao tuổi thị trấn Kỳ Sơn; giao lưu văn nghệ, thể thao nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 3.6 Đánh gái hoạt động trợ giúp trung tâm CTXH tỉnh Hòa Bình Qua hoạt động mà trung tâm CTXH tỉnh Hòa Bình triển khai để trợ giúp NKT tỉnh ta nhận xét sau : + Đã tạo việc làm cho NKT + Có chương trình văn nghệ vui chơi giải trí giúp khuyết tật vui vẻ lạc quan hòa nhập với cộng đồng + Kết nối NKT đến dịch vụ hỗ trợ, y tế giúp NKT điều trị có dụng cụ hỗ trợ khác 14 + Tuy nhiên số NKT trợ giúp tiếp cận dịch vụ chưa cao, có chủ yếu NKT thành phố, trung tâm thị trấn huyện tiếp cận dịch vụ 15 C.PHẦN KẾT LUẬN I KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Hòa Bình tỉnh miền núi nghèo phía Bắc nước ta, dân số chủ yếu người dân tộc đời sống nhiều khó khăn, số người tiếp cận dịch vụ chưa nhiều Tuy nhiên, trung tâm CTXH tỉnh cố gắng nỗ lực lớn để giúp nhiều NKT tiếp cận dịch vụ hỗ trợ Bên cạnh thuận lợi có trung tâm CTXH tỉnh Hòa Bình gặp nhiều khó khăn với tảng triết lý đắn, trung tâm CTXH tỉnh Hòa Bình tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa dành cho NKT Các cán bộ, nhân viên trung tâm dù tất đào tạo chuyên ngành CTXH hoạt động mà họ tham gia thể rõ vai trò họ tư cách nhân viên CTXH.Tất cố gắng, chung tay giúp đỡ NKT người có hồn cảnh khó khăn khác hòa nhập với cộng đồng, có sống đầy đủ tốt đẹp hơn, góp phần đưa đất nước ta ngày phát triển đổi lên 2.Kiến nghị - Cần có phối hợp tốt trung tâm với tổ chức, quyền nguồn lực hội chung tay giúp đỡ, tạo điều kiện để NKT hòa nhập cách tốt với cộng đồng, hội - Thực chương trình dịch vụ mang tính hội, nhằm trợ giúp NKT khắc phục khó khăn NKT mang lại.Tạo điều kiện để NKT tự chăm sóc thân cao có hội đóng góp cho đất nước hội - Đối với NVCTXH trung tâm cần phải đảm bảo nguyên tắc nghề nghiệp Ngoài kỹ giao tiếp với người khuyết tật nặng kể nghe khó nói khó, NVCTXH biết cách giúp đỡ NKT sử dụng dụng cụ phương tiện hỗ trợ như: kỹ thuật đẩy xe lăn đường, lên dốc, lên cầu 16 thang, vượt chướng ngại vật v.v… thực nguyên tắc chấp nhận, tôn trọng, giữ bí mật, hỗ trợ để thân chủ tự giải khó khăn, tạo mối quan hệ tốt ln ý thức công việc trợ giúp cá nhân Khi NVCTXH trở thành trợ thủ đắc lực, người khuyết tật tự tin hơn, để từ tiếp tục góp phần khuyến khích anh chị em người khuyết tật khác xoá bỏ bi quan, tự tin sống độc lập - Đảng, Nhà nước, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, chăm sóc, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm sở cung cấp dịch vụ khác trợ giúp người khuyết tật hưởng sách ưu đãi hội hóa theo quy định pháp luật, tăng cường sách nhằm hỗ trợ người khuyết tật, 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO ctxh.hoabinh.gov.vn baohoabinh.com.vn tinhuyhoabinh.vn Giáo trình CTXH với người khuyết tật Doc.edu.vn DANH MỤC VIẾT TẮT 18 CTXH NKT ĐBSCL NVCTXH Công tác hội Người khuyết tật Đồng sông Cửu Long Nhân viên công tác hội 19 ... nghĩa khuyết tật sau: + Khuyết tật hạn chế thiếu khả nào, để thực hoạt động theo cung cách phạm vi coi bình thường người 2, Công tác xã hội với người khuyết tật Công tác xã hội với người khuyết tật. .. dịch vụ công tác xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội đối tượng có vấn đề xã hội cộng đồng - Cung cấp dịch vụ khẩn cấp cho nhóm đối tượng (trong lĩnh vực bảo trợ xã hội với người khuyết tật, người. .. tinhuyhoabinh.vn Giáo trình CTXH với người khuyết tật Doc.edu.vn DANH MỤC VIẾT TẮT 18 CTXH NKT ĐBSCL NVCTXH Công tác xã hội Người khuyết tật Đồng sông Cửu Long Nhân viên công tác xã hội 19
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận công tác xã hội với người khuyết tật, tiểu luận công tác xã hội với người khuyết tật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay